Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Υγεία υπό διάλυση – Φορείς του AIDS στερούνται ακόμα και τα βασικά φάρμακα