14:23 - 18/08/2021

Η Υποκριτική Εξαπάτηση τής Τεχνολογίας. Τά Πειράματα τού Μονάχου…

Η Υποκριτική Εξαπάτηση τής Τεχνολογίας. Τά Πειράματα τού Μονάχου…

Είς τό Μόναχον τής Βαυαρίας ή Βααρίας ή Βαρβαρίας, σέ κάποιες λεωφόρους απαγορεύεται τό καπνισμα ακόμη καί μέσα σέ διερχόμενον αυτοκίνητον. Ώς εδώ καλά καί κατανοητόν απ’ όλους…

Εάν καπνίζεις κρυφά π.χ. νύχθα, μέ τήν περιγέλαση ότι δέν θά σέ ιδούν, σφάλλει οικτρώς!… Κατά παράξενον τρόπον ειδοποιείται η Αστυνομία μάγκες πειάστε τά γιοφύρια!…

Εδώ είναι που χαλάει τό πράμα… Αυτός που μού τό διηγήθηκε θαύμαζε τούς Γερμανούς καί τήν τεχνολογία… αλλά συνάμα δέν πιστεύει ότι είς τά εμβόλια είναι δυνατόν νά τοποθετηθούν μικροψήγματα… ή ότι στέλλουν έξ’ αποστάσεως ασθένειες μέσω 5G όπως κορωνοϊούς παντός προϋπαρκτού καί προανύπαρκτου ειδομεταλλάγματος!…. χαχαχαχα!…

Διατί δέν τό πιστεύει; Διότι είναι ερωτευμένος μέ ό,τι ανακοινώσει τό κράτος ή η «επίσημη» επιστήμη καί ότι απ’ αυτούς βαπτίζεται καλό καί τάξη, χαχαχα! Νά τί θά ειπεί νέα τάξη παραπραγμάτων καί ανακατώνω τήν τράμμπουλλλα/απάτη πραγμάτων, χαχαχαχα!… Προσέξετε έχει συνέχεια…

Εάν δύναντε μέ συχνότητες, αισθητήρες, ραδιοκύματα, κεραίες, μικροκεραίες, ηχοροατοληπτικές μηχανές νά εντοπίζουν τόν καπνόν, τότε εντοπίζουν καί τό αντίστροφον! Ποίον είναι τό αντίστροφον; Αυτόν οπού εσείς θεωρείτε ώς ανύπαρκτον! Π.χ. θεωρείτε υπαρκτόν τόν καπνόν, όταν δέν υπάρχει καπνός εντοπίζουν ότι δέν υπάρχει καπνός αλλά καί τί άλλον υπάρχει πλήν τού καπνού! Κατάλαβες;…. Υπάρχει κενόν ή γεμάτον; Εντοπίζουν καί τό κενόν καί τό γεμάτον, καί τό ημίκενον καί τό ημιγεμάτον καί τό οίον μέ όσα αναμείγματα αυτών ανά διάφορες ποσότητες! Κατάλαβες;… Μπορεί νά μήν τό συνειδητοποίησαν κάν αλλά/εντούτοις πιθηκοψιττακιστικώς = πιθηκοπαπαγαλιστικώς τό εντοπίζουν, χαχαχα!…

Εάν εντοπίζουν τόν καπνόν μέσα από τό διερχόμενον αυτοκίνητον μέ 100 μίλια τήν ώρα καί βάλε… τότε είς τό προκείμενον καί ημιμέλλοντα πόλεμον δέν πρέπει νά ανάβετε τσιγάρα ούτε νύχτα, ίσως ούτε σέ σπηλειά, εκτός καί άν είναι βάραθρον ενός χιλιομέτρου καί άνω διά νά τό λαμβάνουν διά μάγμα, άν τούς ξεγελάσετε, χαχαχαχα!… Ούτε φωτειά είς τό δάσος όταν θά σάς καταδιώκουν, άλλωστε δι’ αυτού καίνε τά πεύκα τής Ελλάδος διότι μαγνητίζουν καί γειώνουν τά ραδιοκύματα διεντοπισμού, χαχαχαχα!….

Πώς είναι δυνατόν νά εντοπίζουν τήν θερμότητα σώματος διαφόρων φυτών, ζώων καί ανθρώπων από χιλιόμετρα καί νά μήν εντοπίζουν τήν φωτειά από δεκάδες χιλιόμετρα καί τά πυρκάρβουνα τά χωσμένα;… Συνάμα, άμα εντοπίζουν ραδιοκύματα μέ ραδιοκύματα, που είναι λεπτεπίλεπτα καί λιλειπούλεια, δέν θά εντοπίζουν τήν πυρά, τήν φωτειά, τήν πυρκαία; Θά εντοπίζουν τό ψύλλον αλλά όχι τόν κάμηλον; Χαχαχαχα! Καί ό καπνός σέ ενέργεια, πάχος, όγκον, μάζα, δέν είναι κάμηλος έν συγκρίσει μέ τά ηλεκτρομαγνητοβαρυτικά ψύλλεια ραδιοκύματα;….

Διά νά καταλάβεις τί σού έκαναν, σού έδωσαν ολίγη ψευδοϋπερτεχνολογία διά νά πιστέψεις ότι δέν υφίσταται μέσα από τήν τεχνολογική μέθη σού ανώτερη τεχνολογία ήτοι υπερτεχνολογία!… Αλλά σέ προειδοποίησα, όποτε σού χαρίζουν κάτι μεγάλον σημαίνει ότι έχουν καί σού κρύβουν κάτι πολύ μεγαλύτερον! Υπερμεγαλύτερον!./. Άλλωστε πάντοτε σού τό έδειχνε πρώτος έκτοτε ό πράκτωρ 007!… Τί νά σημαίνει άραγε 007; Ανακατεύωντας μέ 007+070+700 = 777 = 21… = 3…. 7Χ7Χ7=343 = 1 … ΤΡΙΑ ΕΝΑΝ…. Μπορεί καί νά μήν τό Κατάλαβαν, καί γελάει άλλος μαζύν «τούς»….
777+343=1120+3+1=1124=11 = 66 +24 (6) = 666… εντάξει μπορεί νά τό παράκανα πειραματικά… αλλά τό έβαλα…

Ό ίδιος φίλος έχει μία σύγχρονη Μερτσέντες όπως τήν λένε είς τήν Γερμανία, όνομα γυναίκας αλλά καί μέ σημασία «μέ χάριν ή μετά χάρις ή μετά χαράς» ισπανιστί…

Χαιρώταν διότι άμα δέν ανάψει τόν δείκτη κλωσίματος δεξιά ή αριστερά καί στρίψει τό τιμόνι, η μερτσέντες επανέρχεται εντός δρόμου… Εάν σταματήσει άλλο τροχοφόρο απότομα έμπροσθεν τής παλλουκώνει τά στόπερ ή διέρχεται είς τό διπλανόν ρεύμα υπεραστικού δρόμου! Καί άν ό δρόμος είναι μή υπεραστικός καί διέρχεται άλλον αυτοκίνητον από τό αντίθετον ρεύμα, δέν είναι καλύτερα νά κτυπήσει τόν εμπροστινόν τού από όπισθεν παρά κατά μέτωπον τό άλλον αυτοκίνητον τόν ερώτησα; Σέ αυτήν τήν περίπτωση δέν τό κάνει μού είπε! Πού νά γνωρίζω!…

Η μερτσέντες κάνει καί άλλα τεχνολογικά μαγικά, ό άνθρωπος πάντοτε ήθελε νά είναι μέγα μάγος δίχως τήν χρήση τών «Μεσαιωνικών» δαιμονίων, αλλά εξαπατάται οικτρά, διότι είς τήν πρώτη περίπτωση τόν κάνει μάγον, είς τήν δεύτερη τό δαιμόνιον τόν μαγεύει, χαχαχαχα, τό αποχαυνώνει, τόν κάνει επαρσιωμένον μέ ψευδαισθήσεις υπερδυνάμεως καί τόν νταντεύει σιγά αλλά σταθερά μακράν Τού Θεού καί τής Πίστης, άν Κατάλαβες Καλά!… Ό δέ μαγευμένος γίνεται ασυναίσθητος καί ασυνείδητος Ειδωλολάτρης καί Υλολάτρης τής Τεχνολογίας καί τού Έκπτωτου Αγγέλου τής Τεχνολογομαγείας!… Απλά πράγματα κιά….

Αγοράζει κάτι διά νά τόν προστατεύει, μαγεύει, παιδαρίζει καί συνάμα σκλαβώνει, αφού δέν τόν αφήνει νά πληροδηγεί…. αλλά μέ τεχνητές ραδιοκυμάτων συχνοτικής παρύπνωσης τόν ελέγχει… ώσπου νά τόν κάνει άχρηστον, ώσπου ν’ ατονίσει η ευφυία τής προσωπικής ικανότητος τού…
Άσε που δέν θά τόν αφήνει νά κατεβεί από τό αυτοκίνητον καί θά τόν απειλεί μέ πιστόλι, πέσιμο σέ κρεμνό καί ανατίναξη, όποτε τό θέλει η πειρακτική χάκκερ Εταιρεία Κυβέρνηση, χαχαχαχα, κ’ εκεί νά ιδείς χάζιν καί αποδοχή τού νέου καί νεοταξίτικού τεχνοθεού, χαχαχαχαχα!….

Σάς είπα πρίν από μήνες διά τό οδήγημα χάκκερ αυτοκινήτου έξ’ αποστάσεως σέ κυκλικόν κόμβον σ’ αντίθεση μέ τό θέλημα τού τιμονιού καί τού θελήματος τού οδηγού σέ πείραμα… φίλων….

Ό φίλος αυτός είναι μαγευμένος από τόν θεόν τής τεχνολογίας… Ποτέ όμως δέν παραδέχεται τήν αρνητικότητα τής ίδιας τεχνολογίας. Όταν μού εξηγούσε καθ’ οδόν τά επιτεύγματα καί τά πλεονεκτήματα τής μερτσέντες, τού έριξα έναν ξερόν λιτόν: «Τεχνολογία Πολέμου»… Αλλά πύρε;….

Διά νά ιδείς εάν ό οίος θεός σού είναι αυτός που νομίζεις πρέπει νά τόν εξετάσεις καί ανάποδα, ομοίως καί τήν οία ιδεολογία σού! Εάν ανάποδα καί αφού διεκπαιρεώσεις τήν εξέταση πειράματος ελέγχου ακριβοδίκαια καί χωρίς ψεύδος ανειλικρίνειας καί οίας απ’ εσέ προκατάληψης, δέν συμφωνεί μέ τό ανάποδον τού ή τό ίσιον ή ευθείον τού, τότε ό θεός σού δέν είναι αυτός ό παντοδύναμος που νομίζεις ότι είναι, άρα τέ ούτε Παντοδίκαιος, αλλά επί μέρους δίκαιος, ήτοι ψευδοδίκαιος…. Διότι δίκαιος όστις εί παντοδίκαιος!….

Ποίον γράμμα καί σύμβολον είναι όμοιον όπως καί άν τό αναποδογυρίσεις;… Βασικά είναι δύο, τό Ιώτα καί τό Όμικρον καί ό Πληθυντικός τού «ΟΙ»…. ή «ΙΟ = 10» = 1…

Τί είναι τό «Ι»; Μία ευθεία! Η οποία εάν τήν αναποδογυρίσεις κάνει πάλαι «Ι» καί έαν τήν οριζοντοποιήσεις κάνει παύλα = – καί άν τά ενώσεις είς ομόκεντρες αποστάσεις κάνει σταυρόν = +….. Καί τί σημαίνει Ευθεία; τό λέγει από μόνη τής: «εύ+θεία»!….

Ενώ τό 6 καί 9 είναι αντίστροφα κάθε φορά αναλόγως από πού τά βλέπεις, αλλά είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά είναι όμοια λένε, καί συνάμα τήν ευθείαν αντί νά τήν σχηματίζουν μέ έναν «Ι» καί νά σημαίνει 1, τήν έχουν βάλει νά σημαίνει 6, αλλά άμα αναποδογυρίσεις τό 6 είναι 9 καί όχι πάλαι Ι ή 1!… Τό 6 δέν είναι 9 ούτε τό 9 είναι 6, αλλά εάν αυτά είναι ή ήσαν ευθείες, θά ήσαν μία ευθεία πρός τά άνω καί μόα ευθεία πρός τά κάτω, αλλά ποία ποιά;… Ενώ τό Ι είναι ευθεία όμοια άνω κάτω…

Αυτά καί είς ανώτερα…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΠΡΩΤΗ

  2. μην πας στο φτωχό μονακο.. χαχα
    είδη απο 19/01/21 ισχύει στο μιλανο

    ruetir.com/2021/01/18/milan-outdoor-smoking-prohibited-from-19-january-2021-penalties-up-to-240-euros/

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*