20:17 - 20/11/2020

Η σύγχυση καί τό εξεκαθάρισμα απ’ όλες τίς μολύνσεις

Η σύγχυση καί τό εξεκαθάρισμα απ’ όλες τίς μολύνσεις

Η μελανή καταιγίδα τού κορωνοϊού καί όσων θέλουν νά επιτύχουν «αυτοί» έδειξε ότι ό κόσμος είναι ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ, έπειασαν είς τόν ύπνον εκατομμύρια ανθρώπων.

Φωτεινή ελπίδα σ’ αυτή τήν σαπιλομαυρίλα οί συνωμοσιολόγοι, δέν πρέπει νά εντρέπεστε πλέον νά λέτε ότι είσαστε συνωμοσιολόγοι αλλά νά τό θεωρείται αγαθόν επίτευγμα, δικαίωση καί αυτοδικαίωση.

Όχι επειδή οί συνωμοσιολόγοι δέν σφάλλουν καί δέν αμαρτάνουν, δέν ισχύει κάτι τέτοιον, αλλά επειδή είς τό γενικώς καί είς τό πλείστον οί συνωμοσιολόγοι είναι οί μοναδικοί οπού επαληθεύτηκαν δι’ όσα έλεγαν δεκαετίες.

Μήν νομίζετε ότι δέν υπήρχαν συνωμοσιολόγοι παλαιότερα, σέ κάθε εποχή υπήρχαν καί σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται ιερείς, φιλοσόφοι, ανθρώποι τού πνεύματος οπού συνάμα είχαν ηθική συνειδητότητα. Ψάξετε καί θά τούς ανακαλύψετε, ανθρώπους οπού έλεγαν πράγματα καί δικαιώθηκαν αιώνες αργότερα. Είς τήν εποχήν μάς πρό δεκαετιών οί συνωμοσιολόγοι δέν χρειάστηκαν αιώνες διά τήν δικαίωση τούς αλλά δεκαετίες, φθάνοντας είς τό πολύ πολύ σήμερον, εφήμερον, αυθημερόν, οπού οί συνωμοσιολόγοι πλέον δικαιώνονται μερικές ημέρες μετά έως καί αυθημερόν ή καί μερικές ημέρες αργότερα.

Οί συνωμοσιολόγοι δέν είναι αλάνθαστοι καί αναμάρτητοι, αλλά εάν αναγνώσεις 500 θά φθάσεις είς τήν αλήθεια, ουσιαστικώς ίσως φθάσεις καί μέ πολύ μερικούς. Ενώ εάν αναγνώσεις από τούς άλλους όλους 500 θά φθάσεις είς τό απόλυτον σκότος! Βασικά καί πολλούς ανάφερα, αρκεί νά έχεις έναν είδωλον από τούς άλλους σέ έναν κόμμα, μία οργάνωση τούς, έναν άθλημα, μία κοσμική στήλη διά νά καταμουτζώσουν τό πνεύμα σού. Αυτό εξηγεί διατί παρά τίς απτές αποδείξεις τής πανανθρώπινης απάτης τού κορωνοϊού, υπάρχουν ανθρώποι οπού δέν κατάλαβαν τίποτε, ή αμφιβάλλουν μέ τά απτά καί οφθαλμοφανή μηχανορραφήματα τού καθημερινού δόλου.

Εάν θέλεις νά διαιωνίσεις μία απάτη ανάμειξε τήν μέ αλήθεια, τό ψεύδος δέν μπορεί νά τήν στηρίξει, χρειάζεται καί καμπόση μαγιά από τήν ζύμη τής πραγματιστικότητας, ώστε ό μέσος μυαλός ή μυελός νά αδυνατεί νά αποχαρακτηρίσει τήν πλεκτάνη καί επί τής σκέψεως τού τροφοδοτείς τά ημισφαίρια τού μέ περισσότερη ανάμειξη ώστε η πρώτη σύγχυση νά συγχυστεί ή σύν+σύν+χυστεί μέ τήν πρώτη σύγχυση καί η δεύτερη μέ τήν τρίτη καί ούτω καθεξής, ώστε πρίν προλάβει νά οιδεί τί περιέχει η σαλάτα νά σμίγεις τήν σαλάτα μέ τό γιαχνί καί τό σαλατογιαχνί μέ τόν ζωμόν μέχρις ότου ό μυαλός τού νά μετατραπεί σέ όξυνο λιπαρό πολτό! Μή μπορώντας νά διακρίνει καί νά συνενώσει σωστά τίς εξισώσεις.

Η εξεκαθάρηση είναι απλή: «ό,τι σού προσέφεραν έκτοτες ‘αυτοί’ ήταν απάτη ολκής, γοητεία μεθυστική, δόλος ψευδολογικής, σ’ αυτούς λές ό,τι λένε οί Θεοφώτειστοι νά λέμε είς τίς προσφορές τού σατανά, διότι ‘αυτοί’ είναι τά παιδιά τού σατανά, πάντοτε μά πάντοτε ΟΧΙ!»…

Η κεκτημένη ταχύτητα οπού σ’ έχουν βάλει είναι διά νά τουμπάρει. Η ηλιγγιώδης ταχύτητα χωρίς φρένα, χωρίς χάρτη καί δίχως ορατότητα λόγω τού πέπλου αβυσσώδους σκιάς οπού έχουν σκεπάσει τό περιβάλλον σού σέ κάνει νά μήν βλέπεις ούτε τόν δρόμον οπού οδηγείς καί σ’ οδηγεί.

Δέν τούς συμφέρει νά σωθείς τούς συμφέρει νά χαθείς. Δέν τούς συμφέρει νά έχεις κατοχή καί αυτοκατοχή, τούς συμφέρει νά μήν έχεις κατοχή καί αυτοκατοχή. Δέν τούς συμφέρει νά είσαι, θέλουν καί τούς συμφέρει νά μήν είσαι! Όλο τό πολυπαράξενο καί φαινομενικώς φυσιολογικό παιχνίδι τούς είναι τό πολυπαιχνίδι διά νά φθάσει η ημέρα νά μήν υπάρχεις ή άν υπάρχεις νά «τούς» υπάρχεις ήτοι νά είσαι υπό τής αρχής «τούς».

Δέν τό κατάλαβες αυτό; Χρειάζεσαι συνωμοσιολόγο νά σού τό κοινοποιήσει;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*