ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ακούστε Έλληνες τις φωνές…

“Γης παις ειμί και Ουρανού αστερόεντος, αυτάρ εμοί γένος ουράνιον.” (Ορφεύς, αποσπ. 17, 11-12),
“Ως ωμόθεν γεγάασι θεοί θνητοί τ’ άνθρωποι” (Ησίοδος, “Έργα και Ημέραι”, 108),
“Εν ανδρών, εν θεών γένος· εκ μιας δε πνέομεν ματρός αμφότεροι.” (Πίνδαρος, “Νέμεα”, Ωδή 6η),
“Αύτις δε το Ελληνικόν, εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματά τε κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα, των προδότας γενέσθαι Αθηναίους ουκ αν ευ έχοι.” (Ηροδότου “Ιστορίαι”, βιβλ. 8, 144, 14-17, λόγια των Αθηναίων στους Λακεδαιμονίους κατά τη διάρκεια των περσικών πολέμων),
“Τοσούτον δ’ απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ’ οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας.” (Πανηγυρικός Ισοκράτους, 50),

“Ο Κωνσταντίνος γέμισε τους δρόμους, τις πλατείες και τα μουσεία της νέας πρωτεύουσας με αρχαίους Ελληνικούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς για να δώσει έμφαση στον Ελληνισμό του. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης που κυκλοφορούσαν κάθε μέρα μέσα στην πόλη δεν θα ήταν δυνατόν να ξεχάσουν ποτέ την δόξα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.” (Steven Ranciman, Άγγλος Ιστορικός-Βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα).

“Μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί, “φυτόν ουράνιον” και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη.” (Ευσέβιος, επίσκοπος Καισαρείας, “Ευαγγελική Προπαρασκευή”, βιβλ. 8, κεφ. 14, παραγρ. 66, στιχ. 6-8),

“Σκοτεινές φυλές που ανάμεσά τους δεν καταφεύγει ούτε η χάρις ούτε η μούσα, οι οποίες φυλές μόνο από την Κωνσταντινούπολη παίρνουν φως” (Νικήτας Χωνιάτης, “Ιστορία” τον 12ο αιώνα, άποψη για τους δυτικούς),

“Εν τω γένει των Ελλήνων ημών βασιλεύει”, (απόσπασμα της επιστολής του Αυτοκράτωρα της Νικαίας Ιωάννη Δούκα Βατάτζη προς τον πάπα Γρηγόριο Θ’ περί της σοφίας),

“Απασών γλωσσών το ελληνικόν υπέρκειται γένος”, και “Πάσα τοίνυν φιλοσοφία και γνώσις Ελλήνων εύρεμα… Συ δε, ω Ιταλέ, τίνος ένεκεν εγκαυχά;”, (Θεοδώρου Β’ Λάσκαρη, “Χριστιανική Θεολογία”, 7),

“Ελπίδα και χαράν πάντων των Ελλήνων” (Κων/νος Παλαιολόγος, 2 ημέρες πριν την Άλωση της Πόλης για την Κωνσταντινούπολη),

Ο πρώτος Πατριάρχης μετά την άλωση της Πόλης τονίζει στους μοναχούς της Πάτμου ότι με την περίσωση των ευρισκομένων στη Μονή χειρογράφων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συμβάλλουν στην επιβίωση του υπόδουλου Γένους.
“Έλληνες γαρ το γένος εσμέν, ως η ημετέρα γλώσσα και παιδεία μαρτυρεί.” (Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων (15ος αι.),
“Αυτά τα αγάλματα, όσα τάλιρα και να σας δώσουν, να μην καταδεχτείτε να φύγουν από την πατρίδα μας. Γι’ Αυτά πολεμήσαμε.” (Στρατηγός Μακρυγιάννης),

“…Ιστορική συνέχεια και εθνική συνείδηση. Σταθερό υπόβαθρο η παράδοση. Εκτέθηκαν προηγουμένως οι παράγοντες που συνετέλεσαν στο να διασωθή και να συγκροτηθή ως “γένος” ό,τι επέζησε από τον ελληνοβυζαντινό κόσμο μετά τη θεομηνία των οθωμανικών κατακτήσεων.

Αποφασιστικώτατα συνέβαλαν οι πνευματικοί παράγοντες: η θρησκεία, συνεκτικός δεσμός και προστατευτικό τείχος, η κοινή γλώσσα, ο χώρος και ο λαός με την ιστορική του συνέχεια, οι πατροπαράδοτοι θεσμοί και παραδόσεις, η συλλογική μνήμη του κοινού παρελθόντος, η κοινή μοίρα του παρόντος, οι ίδιες παρήγορες ελπίδες για το μέλλον.

Η συνοχή του Γένους υπάρχει ήδη διαμορφωμένη στο ιδεολογικό του υπόβαθρο: από τη μια, η βυζαντινή κληρονομιά – η “θεόσδοτη” βασιλεία των “αγίων αυτοκρατόρων”, η “θεοφρούρητη” Εκκλησία, ο “οικουμενικός” πατριάρχης, ο “περιούσιος λαός” της Ορθοδοξίας -, απροσδιόριστος ίσως μυστικισμός, αλλά αέναη πάντοτε πηγή μεσσιανικής προσδοκίας, αυτοπεποιθήσεως και οραματισμών· από την άλλη, οι αρχαίοι πρόγονοι, η δόξα των αιώνων, σοφοί και ήρωες, τιμωροί των Ασιατών και κοσμοκράτορες.

Ο υπόδουλος Ελληνισμός είναι ένας κόσμος που γαλουχείται με τους θρύλους του “μαρμαρωμένου βασιλιά”, αναζητεί το “πλήρωμα του χρόνου” στα χρησμολόγια, ιστορεί στις τοιχογραφίες των εκκλησιών τον Ακάθιστο με την πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη κάτω από τη σκέπη της Υπερμάχου, ζωγραφίζει όμως και τους Έλληνες φιλοσόφους δίπλα στους προφήτες· ονομάζει “ελληνικά” τα κυκλώπεια τείχη και φαντάζεται τους Έλληνες μυθικούς γίγαντες· ξέρει για κάθε ακρόπολη ή πεδίο μάχης θαυμαστές ιστορίες που συνέβησαν στον καιρό των Ελλήνων· έμαθε να απαντά στις γοργόνες ότι “ζη ο βασιλιάς Αλέξανδρος”· ρωτάει και ξέρει ποιους μεγάλους άνδρες έβγαλε ο τόπος του στην αρχαιότητα· μοχθεί να σπουδάσει τα “ελληνικά” των παλαιών βιβλίων, διότι είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου και των Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και η γλώσσα των σοφών του προγονών· σκύβει με κατάνυξη στα συναξάρια των νεομαρτύρων, που τονώνουν την εγκαρτέρηση με την υπόσχεση ουράνιων φωτοστεφάνων, αλλά παθαίνεται διαβάζοντας τη “φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου”, τον οποίο προσμένει να ξαναφανεί, τιμωρός και δικαιοκρίτης.

Στο γόνιμο αυτό έδαφος έριχνε ολοένα και πλουσιώτερο τον σπόρο της η Παιδεία. Η επίγνωση της προγονικής κληρονομιάς, κάτι σαν συναίσθημα υπέροχης, γίνεται αυτοπεποίθηση. Από τις μυστικές πηγές των μεσσιανικών προσδοκιών αναδύεται η πίστη σε κάποια ιστορικά πεπρωμένα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι, μετά την εβδομάδα των Παθών, έρχεται η Ανάσταση.” (Λ. Βρανούσης στην “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”, 1975, τ. ΙΑ’, σελ. 433),

“… Το Ελληνικό Έθνος ορίζεται ως Υπεριστορική οντότητα που βιώνει διάφορες ιστορικές πραγματικότητες, κατά την διάρκεια των αιώνων, οι οποίες συνιστούν μετεξελίξεις του Ελληνικού πνεύματος…” (Σπ. Ζαμπέλιος, ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κ. Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους “Διόσκουρους” της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, “Βυζαντιναί Μελέται. Περί πηγών Νεοελληνικής Εθνότητος από Η΄ άρχι Ι΄ εκατονταετηρίδος μ.Χ.”, 1857),

“Η συνείδηση της ελληνικότητας στο Βυζάντιο

Η διαφορά με την ελληνιστική εποχή είναι ότι στο Βυζάντιο έχουμε μια κοσμοϊστορική σύνθεση, η οποία σφράγισε και διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η συνάντηση του ελληνισμού με το Χριστιανισμό, και η σύνθεσή τους σε ένα αξεχώριστο κράμα. Αυτή η σύνθεση είναι που χαρακτηρίζει αυτό που ονομάζουμε ελληνοβυζαντινό πολιτισμό.

Οι Ελληνοβυζαντινοί ή Ελληνορωμηοί είχαν συνείδηση των ιστορικών τους καταβολών και της εθνικής τους ιδιαιτερότητας. Οι ιστοριογράφοι, αλλά και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, μνημονεύουν ότι οι πόλεμοί τους γίνονταν «κατά βαρβάρων», κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα εθνολογικής διάκρισης και πολιτισμικής αυτοσυνειδησίας. Μάλιστα, οι ιστοριογράφοι στη γραφή τους ακολουθούσαν τα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων ιστοριογράφων, στο πλαίσιο της μίμησης των αρχαίων προτύπων, και αυτό σηματοδοτεί από μέρους τους τη συνείδηση της καταγραφής της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού κόσμου. Έτσι, στα ιστορικά ποιήματα του Γεωργίου Πισίδη ο Χοσρόης είναι ο νέος Ξέρξης και υπαινικτικά οι Ελληνοβυζαντινοί οι συνεχιστές των Μαραθωνομάχων και των Σαλαμινομάχων.

Σε όλη τη χιλιόχρονη ιστορία του Βυζαντίου, στα σχολεία το πρώτο ανάγνωσμα μετά την Αγία Γραφή ήταν τα ομηρικά έπη, τα εθνικά ποιήματα των αρχαίων Ελλήνων και η πηγή έμπνευσης του Μ. Αλεξάνδρου για την ενότητα και δόξα του ελληνικού κόσμου. Ο σεβασμός για τον Όμηρο ήταν απεριόριστος, σε βαθμό να αναφέρεται συνεκδοχικά ως «ο ποιητής». Όμοια μεγάλος σεβασμός υπήρχε για τον Πίνδαρο, τον άλλο μεγάλο «εθνικό ποιητή» των αρχαίων, αλλά και για τον ρήτορα Δημοσθένη, τον διαπρύσιο κήρυκα του αθηναϊκού πατριωτισμού και της δημοκρατίας!

Πρώτα η σοφία του Θεού και μετά η σοφία του κόσμου, πρώτα ο Χριστός και μετά η πατρίδα και η καταγωγή.

Χωρίς τη σύνδεση με τον ελληνισμό, ο Χριστιανισμός θα ήταν εύκολο να θεωρηθεί ως μια εβραϊκή παραφυάδα η μια εβραϊκή αίρεση. Αυτό οι Ελληνοβυζαντινοί το είχαν κατανοήσει, και έτσι εξηγείται η τόσο μεγάλη προσήλωση και εμμονή τους στα αρχαία ελληνικά πρότυπα και στη μίμησή τους. Έτσι εξηγείται γιατί η Ορθοδοξία έγινε η κιβωτός του ελληνισμού, ευνοώντας την αντιγραφή και τη διάσωση των αρχαίων ελληνικών κειμένων και επιμένοντας στην αρχαιοπρεπή μορφή της εκκλησιαστικής γλώσσας ακόμη και σε λαϊκά αναγνώσματα, όπως τα συναξάρια. Οι Ελληνοβυζαντινοί το κατανόησαν και διαφύλαξαν αυτήν την παράδοση επί αιώνες. Το ζήτημα είναι να το κατανοήσουμε και εμείς, σε μια εποχή όπου τονίζεται από κύκλους Ευρωπαίων ιστορικών και θεολόγων ότι η παράδοση της Ευρώπης είναι «ιουδαιοχριστιανική», με προφανή στόχο να τοποθετηθεί ο Χριστιανισμός ως «θρησκεία του Αβραάμ» στο πλαίσιο του Ιουδαϊσμού και να αποσυνδεθεί από τον ελληνισμό.

Η συνεχής αναστροφή μας με τον ελληνοβυζαντινό πολιτισμό και την ελληνορθοδοξία είναι από μόνη της μια πράξη μαρτυρίας της αληθείας στην ανθρωπότητα. (Βασίλειος Α. Σαρρής, δρ Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ)

“Το έθνος του 1821 ήταν το ίδιο και απαράλλαχτο με το έθνος του 1453” (Κ. Παπαρρηγόπουλος),

********

Αυτοί είμαστε. Το θυμόμαστε; Το ξεχάσαμε; Μας “το ξέχασαν” άραγε; Μας άλλαξαν τις παραδόσεις και την παιδεία και χαθήκαμε μήπως; Μην ακούτε αυτούς που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τον χαμό μας. Απλά θυμηθείτε ποιοι είμαστε…

Ξυπνήστε Έλληνες, χανόμαστε!

NASAR

52 thoughts on “ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ says:

   ΑΣΕ ΡΕ ΦΙΛΕ,ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠ ΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ?ΚΑΛΑ ΛΕΕΙ Ο ΓΕΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ?ΘΕΩΡΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΕΙ ΚΙ ΟΛΑΣ Ο ΘΕΟΣ?ΑΠΟ ΓΚΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ??????ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
   0   0
  • Πατακας says:

   Για ποιά Ελλάδα χωρίς Χριστό μιλάς;;;την Ελλάδα του Δία η τ ή ν Ελλάδα του διαβόλου;;;εγώ προτιμώ την Ελλάδα του Χριστού την ΟΡθΟΔΟΞΙΑ ..όσο αντεξω!!!
   0   0
  • ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ says:

   Ψευτογιατρέ Δωδεκαθειστή στα @@ μας τι πιστέυεις και τι δεν πιστέυεις…Ελλάδα=Ορθοδοξία!
   Και μην μας τα πρήζεις με ψευτες δωδεκαθειστές συγγραφείς του κώλου και της Μασονίας.
   Τα είπαμε ενα εκατομμύριο φορές.
   Μην βρωμίζεις με δυσωδία Μασονική κάθε άρθρο για την Οροδοξία.
   Σε μάθαμε.
   ΤΕΛΟΣ.
   0   0
   • Ο ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΣ ΕΚ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΝΙΚ.ΑΤΖΑΓΙΩΛΗΣ says:

    Σκεφθειτε ολοι οι παραπανω [5] τον χριστο και τους μη πανεπιστημιακους κολλητους του , δωδεκα τον αριθμο , να ταξιδευαν με καραβια ελληνικα τον πεμπτον η” τον τεταρτο η” τον τριτο αιωνα για αθηνα η” σε ολοκληρη την ελλαδα που τα κτιρια και τα σπιτια των ορθια ακομη των Ελληνων σαν τουριστες , και ακομη στον ναο του Διος στην ηλεια τι θα γινοταν , ολοι αυτοι οι χιπεις θα προσκυνουσαν την μεγαλοπρεπεια ενω θα εβλεπαν
    0    0
    • ΣΑΛΕΜΕΝΟ ΣΕ ΒΛΕΠΩ... says:

     Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ-ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ…ΘΑ ΕΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ Διος (έλα Χριστέ και Παναγιά), και θα προσκυνούσε την μεγαλοπρέπεια ποιανού;;;;;;
     Είσαι τελείος ΜΑΛΑΚΑΣ, με Μ Κεφαλαίο…
     Ότι πρόσταζε γινότανε και θα ενοιωθε “μεγαλοπρεπεια με τον ναό του Διός…Άχαχαχαχαχαχα…Άχαχαχαχαχα…Άχαχαχαχαχα…
     Η Ελλάδα έχει τεράστιο αριθμό Ψυχιατρείων. Αξιοποίησε ένα απο αυτά να ηρεμήσεις μικρέ…μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου άδικα.
     0     0
     • Ο ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΣ ΕΚ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΑΤΖΑΓΙΩΛΗΣ says:

      φαινεται οτι εισαι τελειω΅ς ΜΑΛΑΚΑς …βριζεις σαν πραγματικος βαρβαρος εν ελλαδι…σταρχιδια μου σε ποιον πιστευεις υπουλε φανταχτερε και για φετος μονο δεκαρια με τονο θα περνεις και οταν μεγαλωσεις και σπιτια και χωραφια οπως ο αγιος πετρος θα κλεβεις [αγιος= αυτος που γυφτιαζει στα σοκακια σαν ζητιανος]
      0      0
    • Ανώνυμος says:

     Εγώ πάλι ρε μάγκα μου ένα έτει 2017 ούτε κάνει 3-4 αιώνα π.χ που λες, σηκώνω το βλέμμα στον Ουρανό το βράδυ και βλέποντας ένα ψήγμα του σύμπαντος μένω μαλακας!!!
     Ευχαριστώ τους Επιστήμονες Ενθεους και Άθεους που μου αποκαλύπτουν ένα μέρος θαυμαστό του σύμπαντος που δημιούργησε ο Θεός μου!!! Τι μας λες τώρα εσυ…σε συζήτηση να βρισκόμαστε. Άσχημο πράγμα η Υπερηφανεια και ο εγωισμός.
     Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον μου!
     0     0
 1. Θανασης Γιαννιτσα says:

  Πανω απο ολα ολοι με το κουρεμα στην φωτο,ετσι ακριβως οπως το ελληνορθοδοξο πνευμα επιτασει δια τον αφυπνησμον μας!!..Και εισαι διαβασμενος το φελεκι μου αλλαξε τουλαχιστον το μαλι του ανθρωπου αν δεν μπορεις τον τσομπανη.Το αλατι σε ολο τον θησαυρο της ελληνικης και γνησιας χριστιανικης κοσμοθεωριας απαλαγμενη απο τα συμπλεγματα του ιουδαισμου ειναι η φιλοσοφικη σκεψη,και ο βιος του Διογενη του Λουκιανου και των αλλων κυνικων,διαφορετικα γινονται ολα σαλατα στο τραπεζι της εξουσιας και χανεταιτονοημακαιηαληθεια
  0  0
  • Ανώνυμος says:

   ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΕΡΜΕΝΗ (ΚΑΙΑΔΑ). ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, ΕΝΩ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
   0   0
  • ΑΣΙΜΕΝΙΩ ΣΟΥΡΟΥΠΩ says:

   ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΩ ΣΑΤΑΝΑ ΕΩΣΦΟΡΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΤΟ ΝΩΜΟΘΕΤΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΕΑΣ ΑΘΙΝΑΣ ΤΟΝ ΔΡΑΚΩΝΤΑ ΠΟΥ ΘΕΣΠΗΣΕ ΤΟΥ ΔΡΑΚΩΝΤΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΙ ΚΕ Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΩΣ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΩ ΞΕΝΟΚΗΝΙΤΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΖΗΣ ΟΤΙ ΕΙΝΕ ΣΑΤΑΝΙΚΟ.ΝΤΡΟΠΙ ΣΟΥ ΨΕΦΤΗ ΑΘΕΛΛΗΝΑ ΤΟ ΚΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΙΟΡΘΩΔΟΞΟ.
   0   0
 2. Θανασης Γιαννιτσα says:

  Οταν θα βγει η χρυση αυγη πρωτα θα φροντησει παρει τα κεφαλια των χρυσαυγιτων μιας και στην εξουσια κρυφα η φανερα παλι θα βρισκονται αυτοι που κατασκευσαν και την Χ.Α.δηλ οι πασοκονεοδημοκρατοσυριζεοι και τα αφεντικα τους.. αυτοι ειναι παντα πιο δυνατοι και πονηροι διαβολοι και τα ποιο ευκολα θυματα τους θα ειναι τα αδεια κρανεια των ηλιθιων σκατοελληνων ναζιστων.
  0  0
 3. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
  Συγγραφέας: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕκδότης: ΔΙΟΝ
  Υπότιτλος – ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
  Περίληψη
  Οι άγιοι επίσκοποι αφάνισαν τον ελληνισμό φυλετικά, εθνικά, πολιτισμικά, πνευματικά και ιστορικά, χωρίς ποτέ ο ελληνισμός να ανταποδώσει τα χτυπήματα που δέχτηκε. Πολεμούν την Ελλάδα και υμνολογούν εμετικά τους εβραίους, τους οποίους αποκαλούν προπάτορες των Ελλήνων και εκλεκτούς του θεού,
  0  0
 4. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  σκυλεύοντας προκλητικότατα την πανάρχαια ιστορία μας. Το χριστιανικό ορθόδοξο ιερατείο μετάλλαξε το θεό σε έναν αποτρόπαιο εγκληματία, σε ένα αποκρουστικό τέρας, που μεθά από τους θανάτους και τους βασανισμούς των Ελλήνων. Ευνούχισε πνευματικά τους Έλληνες, οι οποίοι σταμάτησαν να σκέφτονται, να στοχάζονται, να δημιουργούν, να συνθέτουν, να φιλοσοφούν και να μεγαλουργούν, γιατί οι άγιοι βασανιστές βάφτιζαν αίρεση κάθε ιδανική και υψηλή σκέψη και την εξαφάνιζαν αμέσως. Το “φιλανθρωπικό” έργο της
  0  0
  • ΜΑΣΟΝΕ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΕ says:

   Πρώτα πές με κάθε στοιχείο και ειλικρίνεια τί έκανε το ΑΡΧΑΙΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (την διαλυσε σωματικα, πνευματικα ΚΑΙ ηθικα)…και μετά συζητάμε και για το Ορθόδοξο Ιερατείο που ΜΟΝΟ ΚΑΛΑ έκανε.
   Αυτά…
   0   0
 5. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  Το “φιλανθρωπικό” έργο της Εκκλησίας είναι γνωστό εδώ και χίλια εφτακόσια χρόνια. Αμύθητη περιουσία, ατελείωτα σκάνδαλα, αγυρτείες, τραπεζικές καταθέσεις, δημόσιες καταπατήσεις, χρηματισμοί, παγκάρια, ιερές μίζες, αποπερατώσεις ναών, ιεροί πλειστηριασμοί και άλλα παρόμοια. Στο όνομα ενός θεού “φαταούλα”. Καιρός είναι το πνεύμα να επιστρέψει και πάλι στη γενέτειρά του την Ελλάδα. Ας βγούμε από το μαντρί για να το υποδεχτούμε.
  0  0
  • ΜΑΣΟΝΕ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΕ says:

   Εγώ πάλι με ένα googleάρισμα των 20 δευτερολέπτων είδα Φιλανθρωπικό έργο που κανείς άλλος δεν κάνει επάνω στον πλανήτη ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΑΡΕΣ…
   Εσύ ψευτογιατρέ τί έκανες για τον συνάνθρωπό σου τώρα τελευταία;;;
   AΠΛΑ ΤΙ-ΠΟ-ΤΕ.
   Μόνο ψέματα και προπαγάνδα Αντι-Χριστιανική.
   Δεν πείθεις ούτε τις Πέτρες.
   Τόσα Ψυχιατρεία…πιάσε ένα να τελειώνουμε!
   0   0
 6. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  Ο Ιησούς/Γεσουα διακήρυξε ότι είναι ο αναμενόμενος «Μεσσίας» (εβραϊκή:משיח‎, (Μασίαχ), που αποτελεί εβραϊκό όρο και σημαίνει «Χρισμένος», από την ελληνική λέξη «Χρίσμα», από την οποία προήλθε ο ελληνικός τίτλος «Χριστός»,[10] από όπου προέκυψε και η ελληνική ονομασία «Χριστιανός»[11]), δηλαδή ο σωτήρας στον οποίο αναφέρεται η Εβραϊκή Βίβλος, ο εκλεκτός απεσταλμένος του Θεού που θα ελευθερώσει το έθνος του Ισραήλ
  0  0
  • ΜΑΣΟΝΕ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΕ says:

   13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17-ΣΥΝΕΧΕΙΑ…
   0   0
  • ΜΑΣΟΝΕ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΕ says:

   17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ. 18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.(ΙΩΑ 3,13-18).
   ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΒΟΥΛΩΣΤΟ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΣΟΥ.
   ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑ ΣΩΣΕΙ!!!
   ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…
   0   0
   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Φιλε μου, Το πνευματικο μου μαστιγιο χτυπαει τα πνευματικα σου αδερφια στο αρθρο ΟΙ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΕΛ και οι πληγες τους δεν γιατρεύονται με depon αλλα με ψυχιατρικη υποστηριξη καθοτι ο Χριστος ειναι ενα placebo εικονικο φαρμακο χωρις ουσιαστικη δραση. Επειδη εγω δεν παλευω εδω ελα να μου αποδειξεις οτι ειμαι αυτα που λες οτι ειμαι και να μου το βουλωσεις.
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     Οι γνωστές σου ψυχιατρικές παθήσεις σου…
     Φαντάζομαι το μαστίγιο σου το αραδιάζεις συχνά πάνω στην πλάτη σου σαν γνήσιος μαζοχιστής…
     Μπουχτήσαμε τις @@ σου…τιποτε αλλο.
     0     0
 7. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  ΜΑΤΘΑΙΟΣ

  Γενεαλογικός κατάλογος του Xριστού

  (Λκ 3:23-3

  1Γενεαλογικό Bιβλίο του Iησού Xριστού απόγονου του Δαβίδ, απόγονου του Aβραάμ:

  2 O Aβραάμ απέκτησε τον Iσαάκ, ο Iσαάκ απέκτησε τον Iακώβ, ο Iακώβ απέκτησε τον Iούδα και τους αδελφούς του κσι παει λεγωντας.
  ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΣΕΙ ΣΤΟΝ ΣΒΕΡΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΙΩΝΕΣ. ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΕΒΡΑΙΣΜΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΑ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΜΠΟΣΙΚΑ
  0  0
  • ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ says:

   Ψευτογιατρε μην μας τα πρηζεις με τα απυθμενα ψεματα σου…
   Και επειδή είσαι άσχετος με το θέμα Οριοδοξία ξεκίνα καλύτερα την μαγειρική με την Μενεγάκη!
   Καλογεράκης και εκδόσεις ΔΙΟΝ λέει το βλήμα…
   Δηλαδή ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ…
   Άντε γειά…
   0   0
  • Χ.Ο says:

   Γιατρέ τι έγινε;Άλλαξες όνομα για να μην μπορώ να σε βρω;Όνομα κι αν άλλαξες γιατρέ τις μαλ@κιες τις ίδιες γράφεις και ξαναγραφεις και ξαναγραφεις.Πόσο πτωχος είσαι μορφωτικα;Πραγματικά για λυπηση.Εδώ μέσα περιμένεις να κάνεις έργο;Βγες έξω στους δρόμους να τα διακυρηξεις αυτά να δούμε τι παλικάρι είσαι.Αλλά μάλλον φοράς φούστες τα βράδια και ντυνεσαι γιατρεσα.Ο καιρός γαρ εγγύς γιατρεσα,ο καιρός γαρ εγγύς!!!
   0   0
   • Ανώνυμος says:

    Ούτε κάν φούστες δεν φορά, διότι φούστες φορούσε και η Μπουμπουλίνα αλλά ήταν Πατριώτισα και όχι Μασόνος!!!
    Αυτός και όλοι οι όμοιοι του είναι Υβριδικού Φύλλου και μάλιστα πισωγλέντηδες! Δεν αξίζει να ασχολείσαι μαζί τους. Ο φίλος 22 Οκτωβρίου 2017 @ 12:44, 2 βίντεο έβαλε και τα είπε όλα!!!
    Έτσι ακριβώς είναι…Μασόνοι Π@ύστηδες είναι και τίποτε παραπάνω.
    Προπαγάνδα πληρωμένη απο το πρωί μέχρι το βράδυ και σε όποιον άσχετο πιάσει σου λένε…
    0    0
    • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

     Ανωνυμε, αν εισαι εσυ ο Ανωνυμος που κανεις τον σακο του μποξ στο αρθρο ΟΙ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΕΛ, τοτε φορας φουστα. Εφαγες το απερκατ μου και εκτοξευτηκες σαν πυραυλος εκτος πιστας, και ηρθες τωρα σε πιστα που δεν παλευω και μου κουνιεσαι κουνιστρουλα μου; Κοψε τις κατινιες γιατι σαν τον Απ Παυλο θα σε παραδωσω στον Διαολο οπως εκεινος παρεδωσε τον Πορνο της Κορινθου και αμα του κουνηθεις θα φας καλα.
     0     0
   • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

    Χ.Ο Εχετε παρανοησει ολοι σας. Μεχρι και στον υπνο σας με βλεπετε. Δεν ειμαι εγω. Εγω παιζω μποξ στο Αρθρο ΟΙ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΕΛ. Ελατε να φατε τις φαπες σας. Η πιστα εχει γεμισει πτωματα και ο dedalos σπαρταραει σαν κομμενο χριστιανοψαρο στην μεση. Ελα μπακαλιαρο μου Χ.Ο σκορδαλια θα σε κανω.
    0    0
    • Νικητας says:

     Ακομα να καταλαβεις κουτοΓΙΑΤΡΕ , οτι ΔΕΝ κανει να κανεις μιξη στα ψυχοφαρμακα και να τα πινεις μονοκοπανια; ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΟΥ !!! Υπαρχει πιθανοτητα να συνελθεις !! Αλλιως ..παιξε με…το βιντεογκειμ σου στην εικονικοφανταστικη πραγματικοτητα που ζεις!!!
     0     0
 8. NASAR says:

  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΕΙΡΕΙ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΠΙΣΗς ΚΑΙ Ο ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ-ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΤΕ ΤΩΡΑ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΕΩΣ ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ.
  0  0
 9. ΕΛΛΑΔΑ&ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ=ΧΡΙΣΤΟΣ says:

  ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΟ!!!
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΣΟΝΟΣ, ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΕΙ.
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…
  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟ!!!
  ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ…
  ΕΙΡΗΝΗ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΥΣ!!!
  ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΣΟΝΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΡΥΓΥΡΝΑΝΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΧΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ…
  0  0
 10. ΜΑΣΟΝΕ ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΕ says:

  ΕΙΣΤΕ ΜΑΣΟΝΟΙ:Ο ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ π.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=ANqHnmT_icI

  ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗΔΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ…ΟΧΙ ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΣΑ…
  ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ!!!
  ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙ Η ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣΟΝΟΣΚΟΥΠΙΔΟ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ!!!
  0  0
  • ΓΙΑΤΡΟΣ says:

   Φιλε μου, ο ΓΙΑΤΡΟΣ παιζει μποξ στο αρθρο ΟΙ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΕΛ. θα σε προκαλούσα σε πνευματική μονομαχία αλλά βλέπω ότι είσαι άοπλος. Μαζεψε τους φιλους σου λοιπον και ελατε να φατε τις μπουφλες σας απο τον doctor Μπρους Λι.https://www.youtube.com/watch?v=5cqzOo6B0Ic
   0   0
   • ΜΕ ΒΛΑΜΕΝΑ ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙΣ, ΑΥΤΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΟΥΣ... says:

    Πρός το παρόν εσύ έφαγες για έναν Αιώνα ξύλο…
    Οπότε τράβα να σου βάλουν γάζες και μετά επίσκεψη σε έναν πραγματικό Ψυχίατρο γιατρό…μέχρι να ψοφήσεις λογικά θα σε έχουν μέσα…
    Η Ανθελληνική Μασονική βρώμα και δυσωδία σου έχει κατακλύσει όλα τα έγκατα της γής.
    0    0
 11. PUNISHER! says:

  ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΗ ??ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΘΥΣΙΑ ΕΚΑΤΟ ΒΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑ??ΤΟ 1821 ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..ΟΥΤΕ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ ΕΙΣΤΕ!!ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ!!ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑΚΙΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ!!ΔΕΝ ΤΟΞΕΡΕΣ??ΨΑΞΕ ΝΑ ΜΑΘΗΣ ΒΛΑΚΑ!!ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ Χ.Α ΜΕ ΤΟ ΜΑΣΩΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΤΗΣ Χ.Α ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ!!
  0  0
 12. PUNISHER! says:

  ΛΥΠΑΜΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΕΣΤΙ ΚΑΙΑΔΑΣ Η ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ..Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΤΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!!ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ 10ΕΤΙΑΣ ΕΞΥΜΝΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΓΚΑΙΠΕΛΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΡΑΙΧ ..ΝΑΙ!! ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΦΑΞΑΝ ΠΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ!!ΣΟΥΠΕΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΑ!!ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΔΩ!!!
  0  0
  • Ανώνυμος says:

   H X.A MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 4-5 ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΣΟΝΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, ΌΛΟΙ ΧΑΝΟΝΤΑΙ!!!
   ΨΑΞΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΕ ΤΙ ΤΕΛΕΤΟΘΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΝΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ!
   ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ. Η Χ.Α ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ.
   ΝΑΖΙΣΤΟΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΕΞΥΜΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΩΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ.
   ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΚΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΖΡΙΖΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ! ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ.
   0   0
 13. ΕΕΕΥΥΥ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΑ;;; says:

  Διάβασα τα σχόλια όλωνών έχω να πω το εξής:
  Το χετε χαμένο όλοι εδώ μέσα! Ν’απευθυνθώ τώρα να σας πω τι; Τι διαφορά θα χε με το ν’απευθύνομαι σε οπαδούς γηπέδου; Καμία απολύτως. Χάνεται την ουσία, ασχολείστε με την επιφάνεια, δεν βλέπετε το δάσος, αποπροσανατολίζεστε με δημιουργήματα ανθρώπων που με θράσος ο άνθρωπος τα ονόμασε λόγο του θεού, λες και ξέρει κανείς θνητός τον θεό η τον κατανόησε ποτέ… Ασχοληθείτε τουλάχιστον με πράγματα που καταλαβαίνετε, όχι να ονομάζετε τις θεωρίες σας δόγμα.
  0  0
  • ΕΕΕΥΥΥ ΤΡΕΛΟΚΟΜΕΙΑ;;; says:

   Kαι σαν δεν φτάνει αυτό, σκοτώνεστε κιώλας για κάτι που λέτε ότι το πιστεύετε αλλά δεν το γνωρίζετε… Ε πως το πιστεύετε τότε; Δωδεκαθειστές vs Χριστιανοί, Χρυσαυγίτες vs Εθνικιστές σκέτο, ΠΑΟΚ εναντίων ΓΑΒΡΟΣ, ρε αι’ πο δώ μουρλοκομεία! Τρελομπουρλοτιέριδες που χετε βάλει μπουρλώτο στο κεφάλι σας με το άπειρο χάος της μουρλοσύνης σας! Ψυχάκιδες ε ψυχάκιδες! Δε βαράτε το ριμάδι σας σε κανά ντουβάρι λέω εγώ! Τρελοκομείααααααααα!!!!!!!!!!!!!
   0   0
   • OMG&LOL LOL LOL... says:

    Οταν κάποια στιγμή της ζωής σου δεν μπορείς να κατανοήσεις τον συνάνθρωπο σου και βάλλεσαι εναντίον του με οποιονδήποτε τρόπο, απλά κοιτά τον εαυτό σου στον καθρέπτη. Θα δεις ένα χειρότερο άτομο από τους άλλους.
    Το ψέμα η πονηριά ο εγωισμός η υπερηφάνεια κ.α δεν είναι ενδύματα της ψυχής, αλλά όργανα του σκότους, και το σκότος πάντα καραδοκεί.
    Κύριε Ιησου Χριστέ Ελέησον με!
    0    0
 14. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ …ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ.ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ
  0  0
 15. ολοι μαζι με μια φωνη says:

  ΟΛΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ  ΤΊΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΊΟ ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΌΝΙΑ ΟΥΤΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΟΥΤΕ Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΎ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΟΥΤΕ Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΑΣ ΑΛΛΟΊΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ .ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ  ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΤΟΥΣ.ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.Ο ΠΑΛΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΕΙΧΕ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ …….ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΠΡΟΫΠΉΡΧΕ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΓΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΈΒΑΛΛΕ Ο “ΜΕΓΑΣ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ …
  0  0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.