ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ! Ας αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε το ψεύδος και ας αντιδράσουμε πριν μας καταπιεί στο σχολείο – στην εργασία- στις σχέσεις -στην πολιτική

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ

 

Σήμερα στον Δρόμο Με την Επιστήμη,κάνουμε πραγματικότητα την υπόσχεση που δώσαμε την 7η του Φλεβάρη, πρώτη μέρα λειτουργίας του ΣΑΙΤ.
Παρουσιάζουμε τα στοιχεία που συγκροτούν βόμβα για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας, για το σύνολο της Ελληνικής Εκπαίδευσης:
«ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ»–
με πληροφορίες ακόμα και από το μέγιστο Λεξικό των Φιλολόγων, το αδιαμφισβήτητο έργο των LIDDLE-SCOTT..

Αιτία ήταν ένα γεγονός σε σχολείο:
«Σε μια συζήτηση για την Δουλεία στην Αρχαία Ελλάδα, μαθητής τόλμησε να αμφισβητήσει τον δάσκαλο παραπέμποντας στον Ηρόδοτο.

Κι ο δάσκαλος , αντί να ερευνήσει το θέμα, απάντησε : «Μάλλον δεν θα κατάλαβες καλά»..

Ένα ύφος , που κρυφά μεν , αλλά φανερά στα μάτια όλων των μαθητών εννοούσε:

«Κοίταξε με καλά.. Είμαι μεγάλος και φτασμένος καθηγητής. Είσαι ένα τίποτα..
Αυτά που νομίζεις ότι είπε ο Ηρόδοτος είναι ανάλογα με το τίποτα που είσαι..
Ποια Ελλάδα; Τότε που οι αφέντες φιλοσοφούσαν ενώ εργάζονταν γι αυτούς δούλοι;..
Λοιπόν ,δεν κατάλαβες καλά, ενώ εγώ που τα γνωρίζω όλα σε αποστομώνω..»..

Και τα φτερά της έμπνευσης από την Ιστορία των Πατέρων , για τον μικρό μαθητή κόπηκαν..
Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση μηδενίστηκαν..
Μαζί μ αυτά και το όνειρο , ότι ο τόπος μας, αξίζει να παλέψουμε για να λευθερω-θεί..

Ο μαθητής , φοιτητής πλέον στο Πολυτεχνείο , μισεί την πολιτική , χωρίς να γνωρίζει τι είναι η πολιτική , αποστρέφει τα μάτια από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα του και θεωρεί αλλά και ονειρεύεται το μέλλον του στο εξωτερικό..»

 Δεν υπήρχε Δουλεία στην Ελλάδα στα χρόνια της μεγάλης ακμής

Φωτογραφία του Γεώργιος Εργείλαος Τσιπάς.

 

Δεν υπήρχε δούλος ούτε οικέτης στην Ελλάδα στα χρόνια της μεγάλης Ακμής.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΓΗ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.

Από τότε η Ελλάδα έγινε το αιώνιο Σύμβολο της Αντίστασης των Λαών σε κάθε μορφή και περιεχόμενο Τυραννίας..

Φωτογραφία του Γεώργιος Εργείλαος Τσιπάς.

Γνωρίζουμε ότι δούλος ήταν , είναι και θα είναι εκείνος ο οποίος δεν ανήκει στον εαυτό του , αλλά σε άλλον. Είναι κτήμα, ιδιοκτησία άλλου. Δεν μπορεί να έχει τίποτα δικό του. Σπίτι, γη, οικογένεια, τίποτα. (Αριστοτέλης Πολιτικά Α)

Στα χρόνια του Ομήρου, η Ελλάδα έμοιαζε με όαση ελευθερίας , σ’ έναν κόσμο που κυρι-αρχούσε η Δουλεία..

Γύρω απ’ αυτήν την όαση , ασφυκτικά έκλειναν σαν θηλιά τα σκλαβοπάζαρα.

Σ’ ένα απ’ αυτά , αγόρασε ο Λαέρτης τον Εύμαιο.
Δίνοντας «δικά του πράγματα» (πρίατο κτέατεσσιν εοίσιν)..Και αργότερα από παρόμοια αγορά ο Εύμαιος ,όταν γέρασε , αγόρασε τον Μεσαύλιο «δίνοντας δικά του πράγματα»

Γεννιέται αβίαστα το ερώτημα: «Πώς είναι δυνατόν να αποδίδουν οι μεταφραστές στον Εύμαιο την ιδιότητα του δούλου, όταν ο Όμηρος τον παρουσιάζει να δίνει δικά του πράγματα για να αγοράσει τον Μεσαύλιο;»..

Στο Ομηρικό κείμενο , ονομάζονται δμώες, αμφίπολοι και θεράποντες εκείνοι που εργάζονται προσφέροντας υπηρεσίες σ’ έναν «Οίκο». Είναι οι «οικήες ή οικέτες».

Ήσαν δούλοι;… Όπως τους παρουσιάζουν όλοι οι μεταφραστές των Ομηρικών κειμένων στα Ελληνικά σχολεία ;..

Με νόημα την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται από τ’ αφεντικά σαν πράγματα; Με δι-καίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους;

Γεννιέται το ερώτημα : Με ποια ιστορικά στοιχεία επιτρέπεται να αποκαλούνται οι ομηρικοί οικήες ή οι οικέτες ,δούλοι;

Οι lIDDLE –SCOTT στο μεγάλο τους λεξικό, παρουσιάζουν την αμφιβολία για την εννοι-ολογική ταυτότητα οικετών και δούλων. Μια αμφιβολία η οποία διατυπώθηκε από τα χρόνια του 5ου π.Χ αιώνα.

Μεγάλες προσωπικότητες από εκείνα τα χρόνια διαφωνούσαν με την εννοιολογική ταύτιση του οικέτη με τον δούλο: O Ξενοφών ο Πλάτων, ο Μένανδρος..
Παρουσίασαν το νόημα του δούλου αντίθετον από το νόημα που είχε στην ομαδική ζωή κάποιος οικέτης, ευρύτερο και με μεγάλες διαφορές:

α.Ο Ξενοφών (Κύρου 4.2,20) «Εντεύθεν οικέτης αντίθετον τώ δούλω ..»

β.Ο Πλάτων στους Νόμους 763 Α,777Α, 853e «δούλος μείζονος οικέτου..» Δηλαδή η έννοια «δούλος» είναι πολύ μεγαλύτερη σε έκταση από την έννοια «οικέτης» ..

γ.Ο Μένανδρος (εν Αδηλ 255) «διαφέρειν φύσιν ..δούλον οικέτου.. δια το είναι τους δούλους μεν απελεύθερους τους οικέτας δε αφειμένους της κτήσεως μη..»
Δηλαδή είναι διαφορετική η φύση του δούλου από τη φύση του οικέτη .
Ο δούλος δεν είναι ελεύθερος, ενώ ο οικέτης δεν αφήνεται (προσωρινά) λεύτερος κατά την κτήση μιας περιοχής πχ λόγω πολέμου..

Ας υπενθυμίσουμε συνοπτικά την έννοια του οικέτη και τα μέρη της.

Οικέτες: Ήταν εκείνοι που προσέφεραν εργασία σ’ ένα «οίκο».. Οι «οικήες»..

Τι ήταν και τι είναι ο Οίκος;
Οίκος είναι το σπιτάκι μας;
Όπως θα απαντήσει ένας τυχαίος μαθητής σε τυχαίο ελληνικό σχολειό..
Φυσικά όχι.
Οίκος ήταν και είναι ο χώρος ζωής και αποτελείται από τα χωράφια τα ζώα αλλά και το δώμα ,δηλαδή το σπίτι.
Όσοι οικέτες κατοικούν στο δώμα λέγονται «δμώες» στον Όμηρο..
(δώμα ,δέμω, δομή , οικοδομή, οικοδόμος… Δάμνημι σημαίνει δαμάζω , αλλά δεν αιτιολογείται ιστορικά η παραγωγή της λέξης από τούτο το ρήμα…)

Όσοι γυρνάνε έξω από το δώμα γιατί έχουν έργο εκτός είναι οι «αμφίπολοι» .. (αμφί σημαίνει και από δω και από κει ,πέλομαι, πέλας ,πόλος κοντά.. περίπολος επίπολος κλπ )..
Όσοι προσφέρουν έργο θεραπεύοντας ή δίνοντας τη λύση σε κάτι συγκεκριμένο πχ στη καθαριότητα, στη ύφανση ,λέγονται «θεράποντες και θεραπαινίδες»..
Όλοι ήσαν οικέτες

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια τους παρουσιάζει.Πολλές φορές. Παράλληλα παρουσιάζει και την δουλεία.Με την ίδια συχνότητα; .. Όχι.. Σε όλο το έργο μόνον δύο -τρεις φορές.

Οι περιγραφές των εργασιών δμώων, θεραπώντων και αμφιπόλων δηλαδή των οικήων στα «δώματα» του Οδυσσέα, του Αλκίνοου και άλλων ανάκτων,δεν δείχνουν εργασία με ανάγκη, χαρακτηριστικόν γνώρισμα των δούλων.
Ο Οδυσσέας με γεροντική μορφή για να μην αναγνωριστεί , παρουσιάστηκε στον Εύμαιο καταγόμενος δήθεν από την Κρήτη , γιός του Κάστορα Υλακίδη .
«Εξεστράτευσε με τον Ιδομενέα στην Τροία και επέστρεψε νικητής και πλούσιος μετά την Άλωση. Αλλά ένα μήνα αργότερα, με 9 πλοία και τους ισόθεους συντρόφους του, έπλευ-σε για την Αίγυπτο.Εκεί,ένα μέρος από τους συντρόφους του, αγνοώντας τις εντολές, ορμώμενοι από Ύβρη,επετέθησαν στους κατοίκους,σκότωσαν άρπαξαν γυναίκες και παι-διά. Αλλά σύντομα ήλθε οργανωμένος στρατός Αιγυπτίων και πήρε εκδίκηση.
Οι περισσότεροι σύντροφοι βρήκαν τον θάνατο .Και όσοι γλύτωσαν σύρθηκαν από τους Αιγύπτιους να εργάζονται αναγκαστικά.» Οδύσσεια Ξ 200-340 .

Εδώ ο προσδιορισμός της δουλείας και η αντίθεση με τον οικέτη.Οι αιχμάλωτοι πολέμου, υποχρεώνονταν σε αναγκαστική εργασία.

Αυτό συνέβη και στον Οδυσσέα.

Και η διήγηση συνεχίζεται: «Όμως δεν έγινε δούλος. Αντίθετα απέκτησε πολλά τα 7 χρόνια που έμεινε στην Αίγυπτο.Τον όγδοο χρόνο τον έπεισε με ψέματα ένας Φοίνικας να τον ακολουθήσει,να φύγει από την Αίγυπτο. Όμως ένα χρόνο μετά,ήταν φανερή η πρόθεση του Φοίνικα να τον πουλήσει δούλο στην Λιβύη.Αλλά το πλοίο ναυάγησε πέφτοντας σε κακοκαιρία,κι ο Οδυσσέας γλύτωσε και έφτασε στην γη των Θεσπρωτών. Ο Βασιλεύς Φείδων , τον προστάτεψε χωρίς να χρειαστούνε λύτρα. Όταν κάποιο καράβι έφευγε για το Δουλίχιο, έδωσε την διαταγή ο Φείδων να οδηγήσουν τον γιο του Κάστορα στον βασιλιά τον Άκαστο.. Όμως και σ’ αυτό το καράβι οι κυβερνήτες σχεδίαζαν να τον πουλήσουν δούλο. (δούλιον ήμαρ).. Ο Οδυσσέας σαν γιος του Υλακίδη Κάστορα από την Κρήτη,με την βοήθεια των θεών κατάφερε να λυθεί , να πέσει στην θάλασσα και κολυμπώντας να φτάσει στην Ιθάκη». Οδύσσεια Ξ 200-340.

Σε όλο το έργο του ο Όμηρος, παρουσιάζει παράλληλα χωρίς να ταυτίζει το νοηματικό περιεχόμενον των οικήων με το «δούλιον ήμαρ».

Αναλυτικά:

Παρουσιάζονται αγοραπωλησίες ανθρώπων σε συγκεκριμένους τόπους , όπως στη νησιωτική γη των Ταφίων αλλά και στην Λιβύη (Οδύσσεια Ξ200-340 και Ξ450-455).

Θεωρούμεν ότι αυτά ήσαν τα όρια της Γης των Ελευθέρων Ελλήνων σε μια Γη που κυριαρχούσε η Δουλεία.

Παρουσιάζεται η εκμετάλλευση των αιχμαλώτων πολέμου από τους νικητές . (εργά-ζεσθαι ανάγκη Οδύσσεια ξ270-2).

Παρουσιάζεται η χρήση λύτρων για την ελευθερία ναυαγών.(Οδύσσεια Ξ315-320).

Αλλά παρουσιάζεται και η δυνατότητα των οικήων να έχουν χώρο ζωής όπως ένα κτήμα αλλά και σπίτι και σύζυγο.«..ός (ο άναξ), εμέ εφίλει ενδυκέως και όπασσεν κτήσιν,οία τε (κτήσιν),άναξ εύθυμος έδωκεν οικήι ώ, οίκον τε,κλήρον τε, πολυμνήστην τε γυναίκα. Τώ κε με πόλλ’ ώνησεν άναξ..» Οδύσσεια Ξ 62-67)..

Αλλά η μετάφραση «σε μένα χάρισε ο άναξ πολλά..» ,για χρόνια πολλά στους μαθητές, σαν η μόνη και σωστή και αληθινή είναι μια άθλια ερμηνεία ,η οποία κατευθύνει τις σκέψεις όλων στην αποδοχή μιας απάτης, ενός ατιμωτικού ψεύδους για την Ιστορία μας σαν Αλήθεια: «Ο καλόψυχος (εύθυμος) Άναξ , χαρίζει στον αγαπημένο του δούλο..» Αποτελεί μια καλά δουλεμένη , με επιστημονικό τρόπο προπαγάνδα των Τυράννων, που παρουσιάζει την τακτική, την μεθοδολογία, την δόλια ελλειπτική έρευνα που χρησιμο-ποιεί ένα Ολοκληρωτικό Καθεστώς, για να κρύψει τις διαφορές και την Επαναστατική Αλήθεια: «Η Ελλάδα, ήταν η όαση της Ελευθερίας, κι έγινε το Αιώνιο Σύμβολο της Αντίστασης , σε κάθε Μορφή και Περιεχόμενο Τυραννίας»..

Ώνησεν : Κοινός Αόριστος δύο ρημάτων , που φαινομενικά διαφέρουν.Ποια είναι; Ονίνημι , ωνούμαι αλλά και ωνέω-ώ.

Ονίνημι σημαίνει ωφελώ…

Ωνούμαι , εξαγοράζομαι.Όταν δίνει κάποιος χρήματα για να με αποκτήσει, τότε εγώ είμαι ωνητός, ωνούμαι.Και ωνέω δίνω χρήματα για να αποκτήσω κάτι.

Κοινή ρίζα στα δύο ρήματα, υπάρχει;

Ο μικρόν και Ο μέγα , με το σύμφωνον «ν».

Το Ο μέγα, είναι η ετεριωμένη βαθμίδα, μετάπτωση του ο , σε ω.

Υπάρχει κοινόν νόημα στις δύο λέξεις , κοινόν νόημα που κρύβεται στις τελικές και διαφορετικές εκφορές του λόγου σε ονίνημι και ωνούμαι;

Η κοινή ρίζα , δια της ετεριωμένης βαθμίδας δηλώνει ναι , υπάρχει.

Ποιο θα μπορούσε να είναι;

Όταν ωνούμαι ή ωνώ, δίνω χρήματα για να αποκτήσω να πάρω κάτι.

Όταν δίνω περισσότερα από όσα αξίζει αυτό που παίρνω, τότε εκείνος που μου το δίνει έχει από μένα ωφέλεια.Δηλαδή παρουσιάζεται με λαμπρό , φωτεινό τρόπο το ονίνημι.

Αυτή η «σχέση» το «πάρε δώσε», έννοια που προβάλλεται με την αυστηρότητα των μαθηματικών στον χώρο χρήσης της καθημερινής μας γλώσσας, στηρίζει το νόημα και των δύο ρημάτων.

Στο Ομηρικό κείμενο , ο Εύμαιος παίρνει από τον «εύθυμο- καλόψυχο άνακτα» , «οίκο και κλήρο και πολυμνήστην γυναίκα»..

Γιατί;

Διότι σύμφωνα με το Ομηρικό κείμενο, προσφέρει , δίνει στον άνακτα «έργο».

Ποιο έργο;

Αυτό που οι «οικήες» προσφέρουν –δίνουν..
Και ο Εύμαιος μάχεται για αυτό το έργο που δίνει και ευλογάει ο θεός: «θεός επί έργον αέξη.. ως και εμοί τόδε έργον,αέξεται, ώ επιμίμνω»..

Δεν χάρισε λοιπόν ο άναξ στον Εύμαιο. Έδωσε στον εργαζόμενο στον «οίκο» του, σαν αμοιβή για το έργο που ο οικέτης Εύμαιος προσέφερε, κάτι παραπάνω ..

…Και πέρασαν χρόνια πολλά .Αιώνες…

Και ο Ηρόδοτος παρουσιάζει μια μικρή ιστορία: «.. σε μια μακρινή στο χρόνο εποχή, τότε που ούτε στην Αθήνα , ούτε πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν υπήρχε οικέτης, έστειλαν οι Αθηναίοι μια ομάδα από νεαρά κοριτσόπουλα ,να φέρουν νερό από την εννεάκρουνη πηγή στον Υμηττό.Τα κορίτσια βιάστηκαν από ξένους που ζούσαν εκεί. Και τότε οι Αθηναίοι με στρατό τους συνέλαβαν και τους εξόρισαν..» Ερατώ 137.

Επιπρόσθετα,από την Αθήνα του 5ου αιώνα σώζεται κι ο νόμος με το όνομα «Γραφή Ύβρεως»..
Ήταν νόμος που απειλούσε ακόμη και με θανατική ποινή τον εργοδότη ,για ανάρμο-στη συμπεριφορά στους οικέτες … Κατ ελάχιστον ….

Ας δούμε και τους είλωτες . Στους Ιστορικούς Αιώνες της Ευνομίας.

Η Σπάρτη δεν επιτρεπόταν να τους μετακινήσει από την γη στην οποία γεννήθηκαν.

Η Γη των ειλώντων ,ανήκε στην Σπάρτη και όχι στους Σπαρτιάτες.

Οι είλωτες δεν επιτρεπόταν να πωληθούν σαν δούλοι.

Έδιναν φόρο ένα μέρος από την παραγωγή τους στην Σπάρτη.
Πόσο; 75 μέδιμνες για τα συσσίτια και 12 για την διατροφή των οικογενειών.

Ήταν πολλά αυτά;

Αν προχωρήσουμε σε μια σύγκριση με την Αθήνα:
Οι Σπαρτιάτες έπαιρναν τόσα από τους είλωτες, ώστε ζούσαν με λιγότερα από τα μισά, του σχεδόν φτωχού Αθηναίου Πολίτη ,του διακοσιομέδιμνου.
Το υπόλοιπον της παραγωγής από τα «όμοια» κτήματα των ειλώτων;
Το Χρησιμοποιούσαν οι είλωτες.
Οι Σπαρτιάτες δεν συσσώρευαν πλούτο, απαγορευόταν να έχουν ξένα νομίσματα . Μόνον τα δύσχρηστα βαριά και συμβολικά δικά τους.
Αντίθετα οι είλωτες δεν είχαν τέτοιες απαγορεύσεις.
Δηλαδή θα μπορούσε μια οικογένεια ειλώτων να ζει με περισσότερα αγαθά ,να έχει στην κατοχή της περισσότερα νομίσματα–χρήμα,από όσα μια αντίστοιχη οικογένεια Πολιτών στην Σπάρτη; Φυσικά.

Γιατί οι πολυπληθέστεροι είλωτες οπλισμένοι και ακόλουθοι του στρατού των Σπαρτια-τών, δεν αναζήτησαν ποτέ την ευκαιρία σύμπραξης με τους εχθρούς των τυράννων τους, με στόχο την ελευθερία, σε πολλές και διαφορετικές εκστρατείες;…

Γιατί οι «Κρυπτείες», ήταν πάντα αποτέλεσμα επίσημης κήρυξης ολιγοήμερου πολέμου κατά των ειλώτων, όταν ανελάμβαναν Αρχή οι νεοεκλεγμένοι Έφοροι;
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, οι είλωτες ήσαν ενημερωμένοι και μπορούσαν να αντισταθούν, ενώ οι νεαροί Σπαρτιάτες που ανελάμβαναν την πολεμική δράση κινδύνευαν τόσο ,όσο και οι προσωρινοί τους νεαροί είλωτες εχθροί.

Γιατί οι δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία , ονομάζουν τους είλωτες δούλους, ενώ είναι γνωστόν,ότι στην Σπάρτη ιδιωτικοί δούλοι όχι μόνον δεν υπήρξαν ποτέ στα εξεταζόμενα χρόνια της «Ευνομίας» ,αλλά κι απαγορευόταν η εισαγωγή τους με τους υφιστάμενους νόμους περί «ξενηλασίας»;

Φωτογραφία του Γεώργιος Εργείλαος Τσιπάς.

Μήπως ο Ελληνικός Λαός σήμερα , βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την θέση στην οποίαν βρίσκονταν οι Είλωτες ,όπως τους παρουσιάζουν στους μαθητές σήμερα ,οι συγγραφείς των βιβλίων Ιστορίας στην Μέση Εκπαίδευση;..

Η επιστημονική έρευνα δεν επιτρέπεται να σιωπήσει σε τέτοιες γενικεύσεις μηδενι-σμού των διαφορών, που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα Ολοκληρωτικών Πολιτικών Καθεστώτων.

Η Γνώση όταν κατακτιέται, προτρέποντας αβίαστα τους γνωρίζοντες να πράξουν σύμφωνα με το Αγαθόν, πάντα θα αντιστέκεται σε κάθε Μορφή και Περιεχόμενο αδικίας και τυραννίας. Πάντα θα αποκαλύπτει την Αλήθεια. Και δι αυτής τον δρόμο προς την Ελευθερία.

για κείνους που ονειρεύονται να γίνει πάλι η ζωή των Ανθρώπων παράδεισος

Με την Επιστήμη ο Δρόμος

Loading...

11 thoughts on “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ! Ας αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε το ψεύδος και ας αντιδράσουμε πριν μας καταπιεί στο σχολείο – στην εργασία- στις σχέσεις -στην πολιτική

 1. ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΥΔ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ says:

  triklopodia.gr/δειτε-οργιωδη-φαντασια-εξηγγειλε-λι/

 2. Ανώνυμος says:

  Το Εβραϊκό χαρτονόμισμα Σεκέλ (Shekel) έχει σύμβολο που παραπέμπει στό 666, τον Βαρόνο Rothschild, και τον Μωυσή Μαϊμωνίδη τον πιο διάσημο Ταλμουδιστή Ραβίνο όλων των εποχών.

  Το Σεκέλ (Shekel, Shekalim στόν πληθυντικό) είναι νόμισμα στο σημερινό Ισραήλ, αλλά χρησιμοποιείτο ευρέως στις Ανατολικές χώρες στα προχριστιανικά χρόνια. Τότε οι ‘Έλληνες το έλεγαν σίκλο, είχε βάρος 11.4 γραμμάρια (όλα τα νομίσματα ήταν μεταλλικά) και αντιστοιχούσε σε 1 Αθηναϊκή Μνα.

  Στα χαρτονομίσματα τού 1 και 1.000 Σεκέλ, στην αριστερή μεριά υπάρχει σύμβολο που παραπέμπει άμεσα στο 666. Βρίσκεται αριστερά ακριβώς πάνω από τα εβραϊκά γράμματα, μέσα σ’ ένα χρυσό τρίγωνο.

  Παρόμοια μορφή 666 εγγεγραμμένου μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο υπήρχε στην Ελλάδα στο σήμα τού Ο.Α.Σ. (Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών) και είχε δοθεί σε εκατομμύρια πολιτών πάνω στις Κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

  Ο Μωυσής Μαϊμωνίδης που εμφανίζεται στην δεξιά μεριά των 2 χαρτονομισμάτων, είναι ο πιο φημισμένος Εβραίος Ταλμουδιστής Ραββίνος. Γεννήθηκε στην Κόρντοβα της Ισπανίας το 1135 και πέθανε στην Αίγυπτο το 1204. Συνέγραψε το 14τομο βιβλίο Misneh Torah ή Sefer Yad Ha-Hazaka, στο οποίο κωδικοποίησε το Ταλμούδ και τους Ταλμουδικούς νόμους.

  Στο χαρτονόμισμα των 500 Σεκέλ εμφανίζεται ο Βαρώνος Edmond Rothschild, μεγιστάνας, μεγαλοτραπεζίτης, κορυφαίος Σιωνιστής, που με τις δωρεές και την πολιτική επιρροή του οδήγησε στην ίδρυση τού κράτους τού ‘Ισραήλ.

  Δείτε επίσης εδώ :
  Η πρώτη μεταφρασμένη έκδοση τού ‘Εβραικού Ταλμούδ τού 1900, αφιερώθηκε στόν Βαρώνο Edmund de Rothschild.

  Η κάτω από το χαρτονόμισμα εικόνα είναι φανερό ότι είναι πιστή αντιγραφή του χαρτονομίσματος των 500 Σεκέλ. Είναι στιγμιότυπο από τήν ταινία Μάτριξ 2 (The Matrix Reloaded), τη στιγμή που ο ήρωας Neo συναντάει τον Αρχιτέκτονα.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Architect_(The_Matrix)

  Στην ίδια ταινία η Σιών (Zion), είναι η τελευταία ανθρώπινη πόλη μετά από μια πυρηνική καταστροφή. Χτίστηκε για να σώσει τους τελευταίους επιζήσαντες μετά τoν πόλεμο με τo στρατό των Μηδέν Ένα – 01 (Zero One). Ένα πρόγραμμα με την ονομασία Αρχιτέκτονας (Architect) δημιούργησε το Μάτριξ (Matrix) για να υποδουλώσει την Σιών (Zion). Φυσικά όμως στο Hollywood η σωτηρία έρχεται πάντα μέσω κάποιας Σιών, έτσι η ταινία είχε αίσιο τέλος …

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zion_(The_Matrix)

  Ο Rothschild βρίσκεται επίσης πάνω στο μεταλλικό κέρμα τού μισού Σεκέλ

  Τέλος στην μισή Εβραϊκή Λίρα τού 1958, στην πίσω μεριά τού Χαρτονομίσματος εμφανίζεται ο τάφος των Sanhedrin. Η ονομασία προέρχεται από την ελληνική λέξη Συνέδριον. Sanhedrin ήταν το ανώτερο Θρησκευτικό δικαστήριο των Εβραίων και ήταν αυτοί πού καταδίκασαν σε θάνατο τον Ιησού Χριστό. Επίσης Sanhedrin ονομάζεται ένα από τα 63 βιβλία του Ταλμούδ.

  norfid.wordpress.com
  *********************

  Σεκέλ = λεκές πάνω σε χαρτί …Το Χρήμα είναι το χαρτί που αγοράζουν τον χρυσό….

  Αναρτήθηκε από socratesnios στις 4:06 μ.μ.

 3. Ανώνυμος says:

  ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

  Ο Christopher Jon Bjerknes (Το σάιτ του εδώ http://jewishracism.blogspot.gr), εβραϊκής καταγωγής, αποκαλύπτει αλήθειες για τους Εβραίους.

  Μεταξύ άλλων λέει:

  Κομμουνισμός και Σιωνισμός εκπληρώνουν αρχαίες εβραϊκές μεσιανικές προφητείες διατυπωμένες με πολιτικούς όρους.

  Το Ταλμούδ είναι κομμάτι του Τορά. Το Τορά είναι το Πεντάτευχο- τα πρώτα 5 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης (ΠΔ). Η ΠΔ είναι πιο αυστηρή από το Ταλμούδ. Πολλά κομμάτια της Καμπάλας και του Ταλμούδ προέρχονται από την ΠΔ.

  Οι μη Εβραίοι φέρουν τη σπορά του σατανά.

  Οι Εβραίοι πάντα μισούσαν τους Έλληνες που είχαν ανώτερο πολιτισμό.

  Πάντα βάζουν άλλους να σκοτώνουν για αυτούς και υλοποιούν σχέδιο για να κατακτήσουν όλον τον πλανήτη.

  Με ποιον τρόπο διέβρωσαν τις αυτοκρατορίες στο παρελθόν με τον έλεγχο της παροχής του χρήματος (ρευστού).

  Οι βιβλικές του προφητείες λένε ότι όλα τα έθνη (εκτός του δικό τους) θα καταστραφούν και οι λαοί τους θα εξοντωθούν.

  Υπάρχουν κρυπτοεβραίοι που προσποιούνται τους ευρωπαίους για να τους υπονομεύουν. Πόσοι άραγε είναι στην Ελλάδα κρυπτοεβραίοι που μας υπονομεύουν σπέρνοντας διχόνοια και αμφιβολία; Αναρωτηθείτε !

  Μετά απότι ακούσετε από τον Christopher Jon Bjerknes, και ψάχνοντας το Ταλμούδ, αναλογιστείτε τα περί κρίσης οικονομικής στην Ελλάδα. Αναλογιστείτε γιατί οι πολιτικοί και πλείστοι ιεράρχες μας είναι μασόνοι (μασονία, η μυστική εβραϊκή αρχή υπερκυβερνήσεως) και γιατί ενώ η Ελλάδα είναι πολύ πλούσιο κράτος δεν μπορεί να γλυτώσει. Αναλογιστείτε επίσης πώς και γιατί εμφανίστηκαν οι τζιχαντιστές και ποια τα «πιστεύω» τους….. Πέραν αυτών αναλογιστείτε γιατί υπάρχει τέτοια πνευματική κατάντια στην Ελλάδα μας, που ουσιαστικά ζούμε την ΠΔ των Εβραίων ως τρόπο ζωής !!! Έχουμε αλωθεί πνευματικά και υλικά….

  Σημείωση από την vasoula2908 που μετάφρασε και ανέβασε την συνέντευξη στο διαδίκτυο:

  «Αν και ο Christopher Jon Bjerknes είναι ο ίδιος εβραϊκής
  καταγωγής, στέκεται κάθετα ενάντια στην εβραιοσιωνιστική
  κάστα, παραθέτει σημαντικές αποκαλύψεις που μέσα
  από τις μελέτες του στηριζονται και ιστορικά, και είναι
  ο μόνος που αναφέρθηκε στο προαιώνιο μίσος τους για
  τον Ελληνισμό, πράγμα που με ώθησε να μεταφράσω
  την παρουσίασή του. Οι θέσεις και οι παραθέσεις του
  ιδιαίτερα εντυπωσιακές και με δεδομένο την καταγωγή του,
  έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία.»

  Αυτά και άλλα πολλά στις παρακάτω συνεντεύξεις (ανάμεσα στα βίντεο παρατίθονται αποσπάσματα από το ιερό βιβλίο των Εβραίων, το Ταλμούδ) :

  Οι εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη εβραίοι δεν είναι άνθρωποι, Talmud Baba Mezia 114b
  Επιτρέπεται η θανάτωση ενός μη εβραίου, Talmud: Sepher ikkarim III c 25
  Κάθε εβραίος που χύνει το αίμα των άθεων (μη εβραίων), κάνει το ίδιο με μια θυσία προς τον Θεό, Talmud: Bammidber raba c 21 & jalkut 772
  Αν και ο Θεός δημιούργησε τον μη εβραίο, αυτός παραμένει Ζώο με ανθρώπινη μορφή. Επομένως θα υπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή, Talmud Midrasch Talpioth σελ 225 Warsaw 1855

  Ο μη εβραίος είναι σαν το σκυλί. Ναι η γραφή λέει να τιμούμε τον σκύλο περισσότερο από τον μη-εβραίο, Talmud Ereget Raschi Erod 22 30
  Αν και ο μη εβραίος διαθέτει ίδια σωματική δομή με τον εβραίο, συγκρίνεται με τον εβραίο, όπως ο πίθηκος με τον άνθρωπο, Talmud: Schene luchoth haberuth σελ 250b

  Είναι νόμος να θανατώνεται οποιοσδήποτε αρνείται το Torah. Οι χριστιανοί συγκαταλέγονται στους αρνητές του Torah, Talmud: Coschen Hamischpat, Hagah 425

  Έναν αιρετικό μη εβραίο μπορείτε να τον σκοτώσετε ευθέως με τα ίδια σας τα χέρια, Talmud: Abodah Zara, 4b

  Αν ένας εβραίος μπει στον πειρασμό να διαπράξει κακό, θα πρέπει να πάει σε μια πόλη όπου θα είναι άγνωστος και να κάνει το κακό εκεί, Moed Kattan 17a

  Οι εβραίοι είναι θεϊκοί: Sanhedrin 58b, αν ένας ειδωλολάτρης (μη εβραίος) κτυπήσει έναν εβραίο, ο μη εβραίος πρέπει να θανατωθεί. Το να κτυπήσει κανείς έναν εβραίο είναι το ίδιο με το να κτυπήσει το Θεό.

  Οι εβραίοι μπορούν ελεύθερα να εξαπατούν τους απίστους: Sanhedrin 57a, Ένας εβραίος δεν χρειάζεται να πληρώσει σε έναν μη εβραίο τους χρωστούμενους μισθούς για τη δουλειά του.

  Οι εβραίοι διαθέτουν υψηλότερο νομικό κύρος: Bada Kamma 37b, Αν ένα βόδι ισραηλίτη σκοτώσει το βόδι ενός Κανανίτη δεν υπάρχει ευθύνη, αλλά αν το βόδι ενός Κανανίτη σκοτώσει το βόδι ενός ισραηλίτη, η πληρωμή πρέπει να δοθεί στο ακέραιο.

  Οι εβραίοι δικαιούνται να ληστεύουν και να φονεύουν τους μη εβραίους: Sanhedrin 57a, όταν ένας εβραίος φονεύει μη εβραίο δεν ισχύει η θανατική ποινή. Οτιδήποτε κλέψει ένας εβραίος από έναν άπιστο μπορεί να το κρατήσει.
  Οι μη εβραίοι είναι εκτός της προστασίας του νόμου και ο Θεός έχει εκθέσει τα χρήματα τους στο Ισραήλ, Bada Kamma 37b

  Οι εβραίοι μπορούν να πουν ψέματα σε μη εβραίους: Bada Kamma 113a, Οι εβραίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψέματα για να κατατροπώσουν έναν μη εβραίο.

  Τα παιδιά των μη εβραίων είναι υπάνθρωποι: Yebamoth 98a, Όλα τα παιδιά των απίστων είναι ζώα.
  Sanhedrin 106a: Η μητέρα του Ιησού ήταν μια πόρνη: Εκείνη που ήταν απόγονος βασιλέων και κυβερνητών έκανε την πόρνη στους μαραγκούς.

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, βλ υποσημείωση #9) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ, Sanhedrin 90a

  Οι εβραίοι πρέπει να καταστρέψουν τα βιβλία των χριστιανών, πχ την Καινή Διαθήκη, Shabbath 116a, σελ 569, βλ υποσημείωση #6

  Ένας εβραίος δικαιούται να παντρευτεί ένα τρίχρονο κορίτσι, Sanhedrin 55b
  Ένας εβραίος μπορεί να συνουσιαστεί με ένα παιδί, αρκεί το παιδί να είναι μικρότερο από 9 ετών, Sanhedrin 54b

  Δεν είναι σημαντικό ένας άντρας να συνουσιάζεται με ένα μικρό κοριτσάκι, Kethuboth 11b
  Αναρτήθηκε από socratesnios στις 3:18 μ.μ.

  http://afypnisiellinwn.blogspot.gr/2017/07/blog-post_72.html

 4. Ανώνυμος says:

  ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΛΑΝΣΑΡΕΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚH ΚΙΝΗΣΗ

  Είναι πραγματικά απίστευτο πως προχωρεί η οικουμενιστική κίνηση μετά την ψευτοσύνοδο της Κρήτης.

  Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μύρων, «ὀρθόδοξος» Πρωτοπρεσβ., σύμβουλος τοῦ Πατριάρχη στὸ Κολυμπάρι, συνέβαλε στὴν σύνταξη τοῦ αἱρετικοῦ «Συμβόλου τῆς Πίστεως» καὶ συμπροσευχήθηκε ἀπαγγέλλοντάς το μαζί μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους αἱρετικούς, στὰ πλαίσια τῆς οἰκουμενιστικῆς λειτουργίας (08.07.2017) ποὺ ἔλαβε μέρος στὸ Ἀμβοῦργο ὡς διαμαρτυρία γιὰ τὴν συνάντηση τῶν G20!!!

  Τὸ «Σύμβολο» αὐτὸ ἀποτελεῖ κατάφωρη καταπάτηση τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπίστευτη προσβολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ δὲν συγχωρεῖται. Φυσικὰ δὲν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς συναγωνιζόμενους, ποιός θὰ ἀνακηρυχθεῖ πιὸ αἱρετικὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους, Κληρικοὺς τῆς Μητρόπολης Γερμανίας, νὰ ἐπληφθοῦν τοῦ θέματος ἢ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν «ἀρχηγὸ» Πατριάρχη τὴν κανονικὴ καθαίρεση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μύρων. Ὄχι μόνο γιατὶ δὲν θὰ τιμωρήσουν, ἀλλὰ θὰ τιμήσουν –ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς ξέρουν νὰ τιμοῦν– ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἤδη κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο αὐκατάκριτος καὶ ἀναθεματισμένος.

  Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅπως προχθὲς ἔγγραφε ὁ π. Φραγκουλάκης: οἰκουμενισμὸς καὶ αἵρεση δὲν ὑπάρχει!

  Ἀκολουθεῖ τὸ κατάπτυστο νέο «Σύμβολο τῆς Πίστεως» τῶν αἱρετικῶν ποὺ συνέταξαν μαζί μὲ τοὺς «Ὀρθόδοξους» μὲ τὶς σιωπηρὲς «εὐλογίες» τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Παναιρέσεως:

  «Πιστεύω σ’ ἕναν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη καὶ δώρισε τὴν γῆ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
  Δὲν πιστεύω στὸ δίκαιο τοῦ δυνατοῦ, στὴν δύναμη τῶν ὅπλων, στὴν ἰσχὺ τῆς καταπίεσης.
  Πιστεύω στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσει καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ ὅλες τὶς θανατηφόρες ἐξαρτήσεις.
  Δὲν πιστεύω ὅτι οἱ πόλεμοι εἶναι ἀναπόφευκτοι καὶ ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ἀνέφικτη.
  Πιστεύω στὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐπιδράει σὲ ὅλους μέσῳ ὅλων καὶ μᾶς ἀλλάζει καὶ μᾶς ζωογονεῖ.
  Δὲν πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ ζοῦμε φυλακισμένοι σὲ στενὰ πλαίσια, σὲ ἐχθρότητες, σὲ φοβίες καὶ στὴν ἀπελπισία.
  Πιστεύουμε στὴν κοινωνία τῶν Ἁγίων, ποὺ καλέσθηκε νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἀνθρωπότητα.
  Δὲν πιστεύω ὅτι τὰ πάθη εἶναι μάταια, ὅτι ὁ θάνατος σημαίνει τὸ τέλος καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιζητεῖ τὴν καταστροφὴ τῆς γῆς.
  Πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θέλει μία τάξη στὸν κόσμο, ποὺ νὰ βασίζεται στὴν δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες εἶναι ἰσότιμοι ἄνθρωποι.
  Πιστεύω στὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ γιὰ ἕναν νέο οὐρανό, μία νέα γῆ, στὴν ὁποία θὰ φιλιοῦνται ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη.
  Πιστεύω στὴν ὀμορφιὰ τῆς ἁπλότητας, στὴν ἀνοιχτόχερη ἀγάπη καὶ στὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Ἀμήν».

  Εμείς τι να πούμε, απλά αναρωτιόμαστε ως που θα φτάσουν.

  ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
  http://www.nikosxeiladakis.gr

  Αναρτήθηκε από socratesnios στ

 5. Ανώνυμος says:

  ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ… ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ!

  ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ

  “Το ανώτατον συμβούλιον των Μασσώνων αυτό αποτελεί και την ανώτατην αρχή της μυστικής Εβραϊκής υπερκυβέρνησεως. … Ο Μασσωνισμός είναι τάγμα πάρα πολύ αρχαίον έχον την αρχή από την μυστικήν οργάνωσιν των Σαδδουκαίων… Το μασσωνικόν τάγμα μετά μεγάλης

  τέχνης κρύπτεται από τας κυβερνήσεις και την εκκλησίαν εκτός εκείνων των περιστάσεων, κατά τας οποίας και η κυβέρνησις και η Εκκλησία εξωτερικεύουν τάσεις προς μεταρρυθμίσεις, αι οποίαι ευνοούν την ανάπτυξιν επαναστατικών αρχών.”

  Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Οι Αφανείς Εχθροί της Ανθρωπότητας, ΔΡος Αριστείδου Ι. Ανδρόνικου, 1927 Αθήναι.

  Σύμβολο της ελληνικής Γεωγραφικής
  Υπηρεσίας Στρατού !!!

  afypnisiellinwn.blogspot.gr/2017/07/blog-post_13.html

  Αναρτήθηκε από socratesnios στις 2:41 μ.μ.

 6. MariaVaia says:

  ΥΠΕΡΟΧΟ!!!! ΑΛΗΘΙΝΟ!!!! Η ΓΝΩΣΗ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ.. ΑΣ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ.. ΜΠΟΡΟΥΜΕ…ΜΑΡΙΑ

 7. ΜΟΛΟΣΣΟΣ says:

  ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥ;

  ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΕΙΑ Ο ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΡΕΥΕ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.

  ΣΕΙΡΙΕ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, ΙΟΥΔΑΙΕ.

 8. ΜΑΛΙΣΤΑ says:

  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΩΤΕΣ… ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΜΑΣ. ΚΑΙ Η ΓΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ… ΤΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝΕ ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΟΙ ΕΙΛΩΤΕΣ… ΤΟΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΟΙ! ΚΑΙ ΔΩΣΤΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ (Β,Γ,Δ)… ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ, ΣΟΦΙΣΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΗ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΚΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΠΕΤΥΧΕ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΜΕ ΣΥΝΟΧΗ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝΕ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΤΣΙ ΑΟΡΙΣΤΑ………………………………………………. ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΕ ΔΙΑΙΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΦΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΣΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΕΙ… ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ «ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕΣ»…

 9. Ανώνυμος says:

  Οι ΕΒΡΑΙΟΙ είναι πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

  Την σημαία μου την πήρε το κύμα.
  Τα παιδιά μου τα αγνα βρωμικοι ιερείς…
  και το κάθε νεογέννητο παιδί μου…
  μια λευκή επιταγή στα χέρια του εβραίου θεού.

  Τα αλεξανδρινά μου γράμματα… τα ομολογούν ως γιουγκοσλαβικά.
  Για Θεό των παιδιών μου πρέπει να προσκυνώ αυτόν που ο μεσσίας τους θα έρθει όταν καταλυθούν από τους εβραίους όλα τα έθνη ……

  Την Ολυμπιακή φλόγα μου την βαπτίσατε τούρκικη….
  και το πνεύμα της αγγλικό… και την χαρίσατε σε αυτούς που σφάζουν και συνουσιάζονται με τρίχρονα παιδάκια.

  Την Ελλάδα μου από την Ευρώπη στον χάρτη σβήσανε…

  Από την μία ο σατανάς να λειτουργεί αντί τον Χριστό στα βυζαντινά μου σύνορα, μέσα στην Σουμελά… και από την άλλη την μεριά οι μωαμεθανοί να σφάζουν ορθόδοξους χριστιανούς σαν αρνιά…

  Ένα απλήρωτο γραμμάτιο χρωστάτε εσείς οι Έλληνες… επάνω στο αίμα των πατέρων σας… που πέθαναν υπέρ πατρίδος και υπέρ πίστεως.

  Και των υιών τους την λευτεριά…
  Και σήμερα εσείς στρατηγοί μου προδότες μασόνοι…..
  για την δόξα των εβραίων πουλάτε τα όσια μου και τα ιερά.

  Μετανοείτε προδότες ΓΟΧ και ψευτο-δεσπότες προδότες της θείας χάριτος… σαπούνι και σχοινί στο Σύνταγμα… λέγει του Θεού των Ελλήνων το Σύνταγμα… και εγώ ειμί αυτού ο βασιλεύς…
  Και ακοινώνητοι από τον Θεό μου εσείς και ως την πέμπτη γενεά… τρείς ανάθεμα !
  διότι ο όρκος μπροστά στην σημαία και στα Χριστά !
  ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ…..ΠΡΟΔΟΤΕΣ!

  ο Χριστός εγγύς !
  ***

  ιωάννης

  http://afypnisiellinwn.blogspot.gr/2017/07/blog-post_15.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *