Εντείνεται η παγκόσμια επανάσταση των κυβερνήσεων εναντίον των λαών

Ζούμε την παγκόσμια επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων. Ζούμε μια επανάσταση την οποία οι εμπνευστές της την ονόμασαν, «αόρατη»· και είναι τέτοια. Ζούμε μια επανάσταση την οποία οι σκιώδεις κοσμοκράτορες την θεωρούν άνωθεν επανάσταση, επειδή την επανάσταση των μαζών την θεωρούν κάτωθεν επανάσταση. Ζούμε μια συν-επανάσταση των πολιτικών, όλων των κομμάτων, σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, εναντίον της ανθρωπότητος. Ζούμε μια επανάσταση που έχει ως στόχο την επιβολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Εμπνευστές της επανάστασης αυτής είναι οι γνωστοί γνωστοί και οι γνωστοί άγνωστοι παγκόσμιοι εξουσιαστές του πλανήτη. Οι ηγέτες αυτοί έχουν δύο βασικά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουν απόλυτη εμμονή στον στόχο τους χρησιμοποιώντας αδίστακτα και χωρίς φειδώ οποιαδήποτε μέσα· και το άλλο είναι ότι, ΠΑΝΤΟΤΕ εκδικούνται όσους τους στάθηκαν εμπόδιο ή τους κατέστρεψαν κάποια προγενέστερη προσπάθειά τους, όσοι αιώνες και αν έχουν περάσει. Το μίσος τους είναι πραγματικά άσβεστο και μεταδίδεται από γενεά σε γενεά, έως τη στιγμή της απόλυτης εκδίκησης.

Πριν από πολύ λίγα χρόνια ήταν που ξεκίνησε ανεπαίσθητα η επανάσταση των κυβερνώντων, σύμφωνα με το σχέδιο. Η επανάστασή τους θα επιταχύνεται μέχρι την πραγματοποίηση του γενικού πολέμου με τον οποίο φαντάζονται ότι θα εξαλείψουν κάποια εμπόδια –διότι μόνο με πόλεμο εξαλείφονται- ώστε να επιβάλουν στον πλανήτη την Νέα Τάξη. Μια εντεινόμενη και απόλυτη διαδικασία αλλαγής των πάντων, όσων αφορούν τους απλούς ανθρώπους.

Η επανάσταση των κυβερνήσεων είχε εμπνευστεί εδώ και δεκαετίες. Ως απόδειξη, υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο αναφέρεται στην επανάσταση των κυβερνώντων και στην εγκαθίδρυση στον πλανήτη μιας Νέας Τάξης. Το έγγραφο διέρρευσε στην Γαλλία και είναι γραμμένο αναφορικά προς αυτήν. Διότι προφανώς η κάθε χώρα θα έχει το δικό της αντίγραφο. Το διαρρεύσαν έγγραφο έχει τίτλο: «Επαναστατικό Συναρχικό σύμφωνο για τη Γαλλική Αυτοκρατορία».

Τότε η Γαλλία είχε αυτοκρατορία. Ιδού πως ανακαλύφθηκε το έγγραφο. Στις 25 Μαρτίου 1944 έκαναν έφοδο κάποιοι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, στο σπίτι του Κωνστάν Σεβιγιόν, στην Λυών, ο οποίος ήταν μασόνος και αποκρυφιστής, και λεηλάτησαν τα αρχεία του.

Ο Σεβιγιόν φυσικά δολοφονήθηκε άμεσα όταν βρέθηκε το έγγραφο στο σπίτι του. Αντίτυπο του εγγράφου βρέθηκε αργότερα και στα αρχεία της Γκεστάπο μετά την απελευθέρωση του Παρισιού το 1944.

Στην αρχή του εγγράφου υπάρχει η ακόλουθη προειδοποίηση «Η αθέμιτη κατοχή αυτού του εγγράφου, επιφέρει απεριόριστες κυρώσεις από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχεται».

Αναφέρει επίσης για την επανάσταση των κυβερνώντων ότι «Η Επανάσταση, δεν είναι κάτι το αστείο, αλλά μια αδιάλλακτη δράση, που υπόκειται σ’ ένα σιδερένιο νόμο».

Το Συναρχικό Επαναστατικό Σύμφωνο, που όπως είπαμε έχει ως τίτλο το έγγραφο, έχει δεκατρία βασικά σημεία. Προσέξτε την λέξη «Συναρχικό». Συναρχικό, διαβάζοντας κανείς το κείμενο, δεν θεωρείται ως αρχή μόνο η πολιτική αρχή, αλλά και όλες οι επιμέρους αρχές, όπως θρησκευτικές, οικονομικές, παιδείας, κλπ. Απλώς, οι δοτές κυβερνήσεις των χωρών έχουν τον συντονιστικό ρόλο υλοποίησης των αλλαγών στις χώρες.

Πέντε, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, είναι οι βασικές εξουσίες. Γράφει ακριβώς ότι «πέντε είναι πραγματικές εξουσίες κάθε συλλογικής ζωής ανωτέρου πολιτικού επιπέδου (εκπαιδευτική εξουσία, δικαστική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία και οικονομική εξουσία)».

Από το έγγραφο επιλέγω κάποια σημεία που αναφέρονται στην Συναρχική Επανάσταση, δηλαδή στην επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων. Να τονισθεί ότι αυτό που λέμε σήμερα Νέα Τάξη, κατά την εποχή της σύνταξης του εγγράφου, ονομαζόταν Συναρχική Τάξη.

Παράγραφος Ι (1): Ολοκληρωτική Επανάσταση: «Για την απαραίτητη εγκαθίδρυση της συναρχικής τάξης σ’ όλο τον κόσμο, αναγνωρίζουμε και υπηρετούμε την Ολοκληρωτική Επανάσταση ακολουθώντας τον ιστορικό άξονα της κάθε χώρας».
Παράγραφος ΙΙ (2): Επαναστατική Συναρχία: «Η συναρχική τάξη, που από την άποψη της πραγμάτωσης κάτω από οποιαδήποτε μορφή σ’ ολόκληρο τον κόσμο, βρίσκεται πέρα από τον σοσιαλισμό».

Παράγραφος V (5): Κράτος: «Η συναρχική τάξη, συναρμόζει, χωρίς να καταπιέζει, ανάγοντας και διατηρώντας το Κράτος στην υπηρεσία του Λαού, δια μέσου της Αυτοκρατορίας που ιδρύθηκε και διοργανώθηκε αποβλέποντας στη θριαμβευτική του ανύψωση και στην ειρηνική του επιβεβαίωση μέσα στον κόσμο.

Προσέξτε εδώ. Η λέξη «Λαός» είναι με κεφαλαίο «Λ» και γίνεται αναφορά για κάποιον λαό συγκεκριμένο που θα ανυψωθεί και θα επιβεβαιωθεί – ως τι; – μέσα στον κόσμο. Έναν και μοναδικό λαό υπονοείται στο έγγραφο διότι σε άλλα σημεία του εγγράφου γίνεται διάκριση μεταξύ «Λαού», έναντι «λαού» και «μάζας».

Παράγραφος VI (6): Πραγματική Τάξη: «Η συναρχική τάξη, αντικαθιστά την εξέγερση των κυβερνουμένων, με την επανάσταση των κυβερνώντων, δια μέσου μιας συνταγματικής λύσης, της μόνης που συνυφάζεται με την φυσική αντινομία που υπάρχει μεταξύ της αρχής της εξουσίας και της αρχής της ελευθερίας».

Στο τμήμα ΙΧ (9): Αληθινή Δημοκρατία: «Η συναρχική τάξη (…) είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει τις εξεγέρσεις των κυβερνωμένων, θεμελιώνοντας την δικαιοσύνη των κυβερνώντων και απαιτεί, σαν την τελική μορφή της αληθινής δημοκρατίας, μια αταξική αλλά ιεραρχημένη κοινωνία».

Παράγραφος ΧΙΙΙ (13): Παγκόσμια Ειρήνη: «Η συναρχική τάξη (…) επιζητεί την αφύπνιση κάθε λαού σ’ έναν πρωτότυπο τρόπο συναρχικής ζωής· να πραγματοποιηθεί η ομοσπονδιακή ένωση της Ευρώπης, να δημιουργηθεί η Παν-Ευραφρική, ύστερα από μια ελεύθερη συμφωνία όλων των λαών της Ευρώπης και της Αφρικής, και τελικά να πραγματοποιηθεί η «Μεγάλη κοινωνία των Εθνών» και να αποκτήσει την παγκόσμια σπουδαιότητά της, (…)».

Αλλά η συγκλονιστικότερη παράγραφος είναι η κατωτέρω, και αυτό διότι τα γραφόμενα σ’ αυτήν εφαρμόζονται πλήρως αυτή την στιγμή σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην εισαγωγή του εγγράφου: «Πρώτα απ’ όλα επιδιώκουμε τη συναρχική επανάσταση μέσα στις συνειδήσεις και δεν την διαδίδουμε μέσα στο κράτος, παρά μόνο προοδευτικά. Πρέπει λοιπόν να την προφυλάξουμε με επιμέλεια από κάθε πρόωρη δημοσιότητα που θα την έριχνε αναπόφευκτα στη δημαγωγία των ταραχοποιών επαναστατικών στοιχείων ή θα επέτρεπε την εξευτελιστική χρησιμοποίηση των συναρχικών αρχών για το συμφέρον εκείνων που κατέχονται από ταπεινό πάθος για εξουσία». Καταλαβαίνετε, και καταλαβαίνετε πολλά.
Επίσης στην εισαγωγή γράφει: «Μέχρι να έρθει η στιγμή που η επανάσταση θα βγει στο φως της λαϊκής ζωής, το επαναστατικό φιλοσοφικό πνεύμα και οι συναρχικές αρχές πρέπει να εισχωρήσουν παντού, (…)».

Είναι ολοφάνερο. Όλα γίνονται βάση ενός καλομελετημένου σχεδιασμού και συντονισμού. Γι αυτόν τον λόγο οι ηγέτες σ’ όλον τον κόσμο έχουν την ίδια συμπεριφορά καταπατώντας τις προεκλογικές τους υποσχέσεις, την λαϊκή βούληση και τις ιδεολογίες. Οι ηγέτες που, κάθε τόσο, κοιτάνε πάνω από τον ώμο τους για να δουν το σήμα επιδοκιμασίας. Ως και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, καταπατώντας τις αρχές του κόμματός του, είπε ότι θα συγκυβερνήσει (συναρχία, είπαμε) με τους κομμουνιστές.

Είναι μπολσεβικούλης τελικά. Όποιος ηγέτης, που φαίνεται σε μᾶς ηγέτης, δεν υπακούσει στους προϊσταμένους του, αυτομάτως ανακηρύσσεται «δικτάτορας» (διότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα) και μ’ αυτήν την δικαιολογία επεμβαίνουν οι μεγάλες δημοκρατικές δυνάμεις του κόσμου για να λυτρώσουν τον λαό που δυναστεύεται. Με την επέμβασή τους καταστρέφουν την χώρα, για το καλό του λαού πάντα, και κατόπιν διαμορφώνουν την χώρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επέβαλαν παγκοσμίως για όλες τις χώρες. Επενέβησαν οι «φονιάδες των λαών αμερικάνοι», για να συνετίσουν την Σερβία, Ιράκ κλπ· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν.

Επενέβησαν οι «φονιάδες των λαών ρώσοι», οι οποίοι επενέβαιναν κυρίως όταν υπήρχε η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ – CCCP), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν. Επενέβησαν οι «φονιάδες των λαών γερμανοί», δεν χρειάζονται εδώ παραδείγματα· και εξακολουθούν να επεμβαίνουν. Επενέβησαν και επεμβαίνουν οι «φονιάδες των λαών εγγλέζοι» οι οποίοι δημιούργησαν την κοσμοκρατορία τους με «δημοκρατικές» διαδικασίες και διοικήσεις. Κάτι παραπάνω ξέρουν οι Κύπριοι και οι Ινδοί. Επεμβαίνουν όλοι, που είναι πάντα οι ίδιοι, για ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη ζωή των λαών.

Κυριότερα όπλα των παγκοσμίων ηγετών, για να επιτύχει η επανάστασή τους, είναι τώρα η οικονομία, η πρόκληση ηθικής καχεξίας και η κατάργηση της κοινής λογικής. Η οικονομία είναι πλέον όπλο στα χέρια τους. Η ηθική καχεξία είναι διάχυτη παντού. Η κοινή λογική κατάντησε φιλοσοφικός όρος. Καταστρέφουν το σώμα, την ψυχολογία και το πνεύμα των ανθρώπων ώστε να γίνουν άβουλα και ποταπά υποχείριά τους, φυσικά για ένα καλύτερο αύριο. Αλλά για ένα καλύτερο δικό τους αύριο.

Στην Ελλάδα όλα όσα αναφέρονται στο συναρχικό επαναστατικό σύμφωνο είναι ιδιαιτέρως εμφανή τα τελευταία χρόνια. Ειδικά με την παρούσα κυβέρνηση η οποία στο όνομα της δημοκρατίας μετέτρεψε το «ΟΧΙ» των Ελλήνων σε «ΝΑΙ». Στο δημοψήφισμα του 2015, σε μια από τις πιο προκλητικές, και φασιστικές, ενέργειές της. Απέτυχαν βλέπετε να φορτώσουν τις ευθύνες στον λαό με το δημοψήφισμα, διότι αυτό ουσιαστικά ήθελαν. Βλέπουμε επίσης μία απόλυτη ταύτιση απόψεων όλων αυτών που ηγούνται, σε όλους τους τομείς και επίπεδα, και επηρεάζουν τους Έλληνες. Από το τελευταίο υπουργίδιον έως τον πρώτο των υπουργών όλων των κομμάτων του μεταπολιτευτικού συνταγματικού τόξου που κατά καιρούς εξουσίασαν ή εξουσιάζουν. (Οι αλληλοδιαδεχόμενοι πρωθυπουργοί ακολουθούν αταλάντευτη πορεία προς τον αφανισμό μας).

Η όποια πολιτική ηγεσία βοηθείται στο έργο της από διοικούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση(;!) ήτοι, από το τελευταίο δημαρχίδιον μέχρι τον πρώτο τοπάρχη. Και όλοι αυτοί, πολιτικοί και πολιτειακοί, υποστηρίζονται από τους δημοσιογράφους, ήτοι, από το τελευταίο “κουλτουριαρουρέϊκο” δημοσιογραφίδιον έως τον «διασημότερο», άρα «εγκριτότερο» των δημοσιογράφων. Όλοι αυτοί οι καθοδηγητές του λαού, έχουν κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία, για να μην πω όλοι οι της πρώτης γραμμής, συμπτωματικά ταυτόσημες απόψεις που συμπτωματικά συμπίπτουν με τις απόψεις των εχθρικών συμμάχων μας.

Υπάρχει άλλωστε και μνημονιακός όρος όπου οι δανειστές αποφάσισαν και διατάσουν δημοκρατικά ότι, όλοι όσοι έχουν κάποιας μορφής εξουσία προς τον Ελληνικό λαό να είναι υπάκουοι στις διαταγές τους, είτε το θέλουν είτε όχι. Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και λειψής, προς το παρόν Ελλάδος, υπακούει στις εντολές τους κατά τα φαινόμενα. Αθόρυβος μεν, αλλά απαρνείται τον σταυρό και το εγκόλπιο, μπροστά στους μουσουλμάνους. Αρνείται το σύμβολο της ορθοδοξίας, την οποία νομίζει ότι υπηρετεί, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματός του. Μεταλλάσσοντας τον εαυτό του, έστω για λίγο, από Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε μπαρμπα-Ιερώνυμο με ράσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει πλήρως την συναρχία. ΑΝΕΛ, Παπακώστα κλπ, και κακώς χαρακτηρίζεται κομμουνιστικό κόμμα. Λάθος μέγα, διότι αντιβαίνει τρείς βασικές αρχές του κομμουνισμού. Πρώτον, δεν δεσμεύει περιουσίες υπέρ του ελληνικού δημοσίου αλλά και δίδει την δημόσια περιουσία στους ξένους. Δεύτερον, δεν έχει καταργήσει τον κοινοβουλευτισμό, και τρίτον, αντί να καταργήσει όλες τις θρησκείες, κτίζει τζαμιά. Οι Συριζομένοι με τον ανθελληνισμό μόνο κάποιες αρχές του κομμουνισμού εφαρμόζουν, όπως άλλωστε πράττουν και οι άλλοι των άλλων κομμάτων. Από τις λίγες αρχές που εφαρμόζουν οι κυβερνώντες είναι μία κομμουνιστική αρχή που αφορά τις γυναίκες. Μια αρχή διατυπωμένη από τον ίδιο Κάρλ Μάρξ. Είπε ο Μάρξ: «Η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από την κοινωνική θέση του ωραίου φύλου, συμπεριλαμβανομένων των άσχημων γυναικών». Ο Κάρολος Μάρξ το είπε αυτό.

Σας πλαίσια λοιπόν της «άνωθεν επανάστασης» οι λαοί σύρονται στις εκλογές όχι για να εκλέξουν τους ηγέτες τους, αλλά για να επιφορτιστούν οι εκλογείς τις ευθύνες εκλογής των ηγετών τους. Οι ψηφίσαντες αισθάνονται ένοχοι για την απόφασή τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάθεσή τους για αντίδραση. Οι δε εκλεγμένοι ηγέτες τους (αυτούς που δείχνει η τηλεόραση), θα υλοποιήσουν τελικά τα προαποφασισμένα από τους παγκόσμιους ηγέτες, (αυτούς που δεν δείχνει η τηλεόραση).

Παρατηρείστε τις ενέργειες όλων των ηγετών και θα καταλάβετε γιατί ζούμε την επανάσταση των κυβερνώντων εναντίον των κυβερνουμένων.

Χρήστος Μαντζιάρης

Loading...

14 thoughts on “Εντείνεται η παγκόσμια επανάσταση των κυβερνήσεων εναντίον των λαών

 1. Εαν σας μπερδεψα τοτε ψαξτε λιγο περισσότερο says:

  Για επιβληθεί η παγκοσμιοποίηση και η απόλυτη υποταγή έχουν χρησιμοποιηθεί δυο κεντρα δύναμης .THE UNITED NATIONS AND THE WALL STREET .Και τα δυο βρισκονται στην Νέα Υόρκη .Η Wall street εχει χρηματοδοτήσει και χειραγωγήσει την Ρωσικη Επανασταση και την Ναζιστικη Γερμανία του Χίτλερ.
  https://youtu.be/RnD2L0Sh6So
  oπως οι προκάτοχοί τους έφτιαξαν και την Γαλλική Επανάσταση αλλα και την Αμερικανική Επανάσταση .
  Αργότερα έβαλαν στο χέρι το Αμερικανικό κράτος ACT 1871 Και με την δημιουργία of the Federal Reserve https://youtu.be/maC7phpUVno
  Εβαλαν στο χερι την παγκοσμια οικονομια δια μεσου του δολαριου .
  Βεβαια για να επιτευχθεί αυτο επρεπε να διαλυθει η Ευρώπη και να φυγει απο την μεση η Βρεττανικη αυτοκρατορια .Ωστε να παρει την θεση της η αμερικανικη κρυφη αυτοκρατορια .Αυτος ηταν και ο σκοπος του Δευτερου Παγκοσμιου πολεμου .Αφου πρωτα πηραν αυτο που ηθελαν.να φτιαξουν το νεο Ισραήλ.Σημερα μας εχουν δεσει χειροποδαρα Ο στοχος τους ειναι η απολυτη δικτατορια ηδη το σχεδιο τρεχει πολυ γρηγορα https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
  Στο μελλον της ανθρωποτητας δεν υπάρχουν κρατη δεν θα υπαρχουν υπερδυναμεις .Θα υπαρχει ενα τεράστιο ορνηθοτροφειο .Θα υπαρχουν οι κοτες στα κλουβια οι κοτες που θα ζουν κατω απο τις λαμπες η μια πανω στην αλλη .Οι κοτες που θα βλεπουν τον ηλιο μεσα απο συρματοπλεγμα .Και οι δηθεν τυχερες που θα ζουν στην εξοχουλα πιστευοντας οτι θα ειναι οι τυχερες .Οπου ομως και να βοσκανε το τσιπακι που θα εχουν απο γεννησιμιού τους θα ελεγχει καθε τους βημα…Οι  Πολιτικοί σε όλο τον κόσμο  ψηφίζουν συνεχώς νέους  νόμους που μειώνουν την οικονομική ευμάρεια  και τις κοινωνικές υπηρεσίες  στις ζωες μας.Όπως επίσης με ιδιαίτερο ζήλο    σε καθημερινή βάση  περιορίζουν την ελευθερία του λόγου  και τις ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ και θρησκευτικε μας  ελευθερίες (εννοώ τις Χριστιανικες) .Είναι  αυτοί οι ίδιοι που υποστηρίζουν συστηματικά τον Μουλσουμανικο επεκτατισμο και τα δήθεν  δικαιώματα και τις ελευθερίες των ομοφυλοφίλων και τους αντιμετωπίζουν σαν τις μοντερνες ιερές αγελάδες.ΚΆΤΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΆΞΕΝΟ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ..
  ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ .Κατω απο μια απολυτη Θεοκρατικη δικτατορια .Δυο αντιθετα που στο τελος θα επιβαλουν αυτο που τα αφεντικα του παγκοσμιουο ορνηθοτροφειου εχουν ηδη σχεδιάσει.
  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΎΛΛΩΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΊ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΤΡΌΠΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΈΚΛΕΙΨΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΕΊΔΟΥΣ  .ΝΑ  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ  ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΑΧΤΑΡΜΑΣ ..ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ…ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΟ.ΕΔΩ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΑΝΩΜΑΛΟΥΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ SEX ME EIKONIKHΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ.ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΥΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΌΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ?ΕΝΏ ΜΑΣ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΕΣ ?

  • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ says:

   ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΣΥΝΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΡΠΟΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
   ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΕΙΟ Ή ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙ
   ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΚΟΚΟΡΑ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥΣ ΚΗΦΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΧΙΑΣ

   ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
   ΕΔΩ:
   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/04/30/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-04-30_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/09/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-09_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/15/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-15_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/23/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-23_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/24/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-24_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/26/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-26_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/27/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-27_00-00.htm#plohgos_03

   proboleus.pa-sy-a.gr/2015/05/28/00-00/pa-sy-a_proboleus_2015-05-28_00-00.htm#plohgos_03

 2. Εαν σας μπερδεψα τοτε ψαξτε λιγο περισσότερο says:

  Για vα επιβληθεί η παγκοσμιοποίηση και η απόλυτη υποταγή έχουν χρησιμοποιηθεί δυο κεντρα δύναμης .THE UNITED NATIONS AND THE WALL STREET .Και τα δυο βρισκονται στην Νέα Υόρκη .Η Wall street εχει χρηματοδοτήσει και χειραγωγήσει την Ρωσικη Επανασταση και την Ναζιστικη Γερμανία του Χίτλερ.
  https://youtu.be/RnD2L0Sh6So
  oπως οι προκάτοχοί τους έφτιαξαν και την Γαλλική Επανάσταση αλλα και την Αμερικανική Επανάσταση .
  Αργότερα έβαλαν στο χέρι το Αμερικανικό κράτος ACT 1871 Και με την δημιουργία of the Federal Reserve https://youtu.be/maC7phpUVno
  Εβαλαν στο χερι την παγκοσμια οικονομια δια μεσου του δολαριου .
  Βεβαια για να επιτευχθεί αυτο επρεπε να διαλυθει η Ευρώπη και να φυγει απο την μεση η Βρεττανικη αυτοκρατορια .Ωστε να παρει την θεση της η αμερικανικη κρυφη αυτοκρατορια .Αυτος ηταν και ο σκοπος του Δευτερου Παγκοσμιου πολεμου .Αφου πρωτα πηραν αυτο που ηθελαν.να φτιαξουν το νεο Ισραήλ.Σημερα μας εχουν δεσει χειροποδαρα Ο στοχος τους ειναι η απολυτη δικτατορια ηδη το σχεδιο τρεχει πολυ γρηγορα https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf
  Στο μελλον της ανθρωποτητας δεν υπάρχουν κρατη δεν θα υπαρχουν υπερδυναμεις .Θα υπαρχει ενα τεράστιο ορνηθοτροφειο .Θα υπαρχουν οι κοτες στα κλουβια οι κοτες που θα ζουν κατω απο τις λαμπες η μια πανω στην αλλη .Οι κοτες που θα βλεπουν τον ηλιο μεσα απο συρματοπλεγμα .Και οι δηθεν τυχερες που θα ζουν στην εξοχουλα πιστευοντας οτι θα ειναι οι τυχερες .Οπου ομως και να βοσκανε το τσιπακι που θα εχουν απο γεννησιμιού τους θα ελεγχει καθε τους βημα…Οι  Πολιτικοί σε όλο τον κόσμο  ψηφίζουν συνεχώς νέους  νόμους που μειώνουν την οικονομική ευμάρεια  και τις κοινωνικές υπηρεσίες  στις ζωες μας.Όπως επίσης με ιδιαίτερο ζήλο    σε καθημερινή βάση  περιορίζουν την ελευθερία του λόγου  και τις ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ και θρησκευτικε μας  ελευθερίες (εννοώ τις Χριστιανικες) .Είναι  αυτοί οι ίδιοι που υποστηρίζουν συστηματικά τον Μουλσουμανικο επεκτατισμο και τα δήθεν  δικαιώματα και τις ελευθερίες των ομοφυλοφίλων και τους αντιμετωπίζουν σαν τις μοντερνες ιερές αγελάδες.ΚΆΤΙ ΠΟΛΥ ΠΑΡΆΞΕΝΟ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ..
  ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ .Κατω απο μια απολυτη Θεοκρατικη δικτατορια .Δυο αντιθετα που στο τελος θα επιβαλουν αυτο που τα αφεντικα του παγκοσμιουο ορνηθοτροφειου εχουν ηδη σχεδιάσει.
  ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΎΛΛΩΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΊ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΤΡΌΠΟ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΈΚΛΕΙΨΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΕΊΔΟΥΣ  .ΝΑ  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ  ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΑΧΤΑΡΜΑΣ ..ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ…ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΟ.ΕΔΩ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΈΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΨΥΧΟΑΝΩΜΑΛΟΥΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ SEX ME EIKONIKHΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ.ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΥΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΌΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ?ΕΝΏ ΜΑΣ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΕΣ ?

 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ says:

  ΠΑΣΥΑ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΡΙΜΟΡΦΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΗ
  ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΔΟΘΗΚΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΜΟΡΦΗΣ ΘΕΑΣ ΕΚΑΤΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
  https://www.youtube.com/watch?v=YbZ06OsnxnY

 4. ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962 says:

  ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΥΠΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ..ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ,ΒΛΕΠΕ BLACK ROCK ROCKEFELLER,ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ,ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΧΡΕΩΚΡΑΤΙΑ ,ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ..ΜΕ ΤΑ ΕΔΩ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ,ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ,ΖΗΤΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ,5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ ,ΜΕ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ..ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ..Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΘΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ,ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟ..ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ..ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΜΙΓΑΔΩΝ ,ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ,ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥΣ ..ΤΟΥ ΜΑΙΤΡΕΓΙΑ..ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ..Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΗΝΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ,ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ,ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ..Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ILLUMINATI ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ,ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ,ΜΕΣΩ HAARP,BLUE BEAM,EΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΣΚΕΨΗΣ,ΜΕ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ..ΟΙ ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ,ΜΑΣ ΠΡΟΙΔΕΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..ΘΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ,Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΙΔΙΩΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ,ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ?? Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΛΕΓΕ..ΑΙΩΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ..ΜΑ ΟΥΤΕ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ..ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ,ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΚΟΤΑΔΟΨΥΧΗΣ ΕΩΣΦΟΡΟΣ..ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΙ?Ο κόσμος θα τους σιχαθεί και θα τους κυνηγήσει. Όπως ένα μπαλόνι φουσκώνει και ξαφνικά σκάει, έτσι θα σκάσουν κι αυτοί! Δεν μπορώ να σου πω πιο πολλά..Είδατε τί έπαθε ο Τσαουσέσκου στην Ρουμανία ; Τους μωραίνει ο Θεός κι αφού γίνουν ρεζίλι, μετά παίρνουν τον δρόμο τους. Το ίδιο συνέβη και με την Αλβανία , το ίδιο και με τους δικούς μας εδώ. Τους αφήνει πρώτα να ρεζιλευτούν. ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ,ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ..Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΛΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ!

 5. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ says:

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΕΓΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΜΑΤΕ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΝΙΚΗΘΗΚΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΣΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΑ ΑΜΑΤΕΡΑΣΟΥ ΤΗΝ ΘΕΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΟΥΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΣΙΑΝΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΙΜΛΕΡ ΠΟΥ ΠΡΟΔΟΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΗΤΑΝ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΟ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΤΕΤΡΑΤΟΜΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΡΩΣΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΑ ΟΠΛΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 72 ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΠΛΑΩΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ
  ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ ΚΑΚΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΒΙΣΤΟΚ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΣΕ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΜΑΘΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΩ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ says:

  …… ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΑΛΙΑ ΛΕΞΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ-ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΘΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΑΥΤΑ, ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ….
  Ο ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
  «επανάσταση θηλυκό

  (ιστορία) η εξέγερση κοινωνικών ομάδων ή λαών, με στόχους την απελευθέρωση από κάποιον δυνάστη, την ένωση με κάποια κρατική οντότητα, την απόκτηση της εξουσίας και την πραγματοποίηση αλλαγών στον οικονομικό, πολιτισμικό και άλλους τομείς».
  ΟΙ ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΝ. ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ. ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΕΙΤΕ ΜΕ «ΑΘΟΡΥΒΑ», ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ.
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΕ ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΦΑΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ….
  ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ» ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ.
  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΟΛΙΣΘΗΜΑ Η ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ….
  ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ [ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ] ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΣΟ. ΟΛΑ ΚΑΛΑ, ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΔ, ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ.
  ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ; ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ;
  ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ.
  ΑΝ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙΣ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ Η ΑΘΕΛΗΤΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ….
  ΑΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ, Η ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΙΣ.

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ says:

   ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΔΕ ΝΑ ΞΕΤΥΛΙΞΩ ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ, ΘΕΤΩ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…. ΕΙΧΕ ΜΗΠΩΣ ΣΧΕΣΗ [ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ] Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΙΑΜΕΠ;;; ΗΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΕΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖ [ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ] ΔΑΥΙΔ;
   ΦΛΩΡΙΤΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΟΡΡΕ [ΜΕ ΕΝΑ «Ρ» Η ΜΕ ΔΥΟ;]
   ΚΑΙ Ο ΚΟΡΡΕΣ ΜΗΠΩΣ ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟΣ; ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ;
   ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ….

 7. Αθανασιος says:

  Δεν συμβενει αυτο που γραφεις..αφυπισμενε!?…απλα επαναστατουν τα ηλιθια γκοιμ οι λαοι εναντιων των ιδιων των ανοητων φιλοτομαριστων καρκινικων εγωιστων εαυτων τους εξαναγκης απο την μητερα γαια, κατι σαν αυτοανοσο νοσημα για την σωτηρια της κουρασμενης και πονεμενης γης.Αν ψοφησουν ολοι οι ανοητοι εγωιστες ευκολοπιστοι στους σκατοψυχους λεφταδες αφεντες τους δουλοι -γκοιμ θα παψουν να υπαρχουν και οι ομοιοι τους δηλαδη οι αφεντες φασιστες εξουσιαστες τους,και τοτε μονο θα ρθει το πραγματικο ελευθερωμα και το δικαιο στην γη..This is matrix, το ματριξ των σκεπτομορφων ψευτοοντοτιτων των κουτοπνηρων ψευτοβολεμενων και αβολευτων δουλων, και των ομοιων τους εξουσιαστων φασιστων εκμεταλευτων αφενταδων τους..Σαλοκιν Σομισα..

 8. Αργυρώ says:

  Πολύ σωστή η ανάλυση! Υπάχει όμως ένα ακόμη σημείο που ίσως εξηγεί γιατί οι λαοί έχουν περιπέσει σε μια δίνη απάθειας, αδιαφορίας και ανοχής χωρίς αντίδραση (πέρα από λόγους που σχετίζονται με την οικονομική εξαθλίωση και τη μαζική μετανάστευση που επιφέρει αλλιώσεις στις εθνικές συνειδήσεις και ιστορικές μνήμες και καθιστά την «κοινωνία» έναν αχταρμά που από μια κλωστή κρέμεται για να αιματοκυλιστεί όταν καταρρεύσει και η τελευταία οικονομική «βιτρίνα»): πολλά όντα ανάμεσά μας είναι οργανικές πύλες, χωρίς συναισθήματα και συνείδηση, αυτά τα όντα δεν πρόκειται ποτέ να αντιδράσουν γιατί έχουν εκπαιδευτεί έτσι μέσω του DNA, να έρχονται σε αυτή τη ζωή για να τη ζήσουν με απόλυτη αδιαφορία για ο,τι έξω από το τομάρι τους (ο Stranger έχει ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα αυτό ονομάζοντάς το ¨καρκίνωμα¨ και είναι πραγματικά ένα κοινωνική μην πω πλανητικό καρκίνωμα). Ο πόλεμος εναντίον των πραγματικών ανθρώπων δεν είναι απλά άνισος, είναι ασύλληπτος. Πόσοι άραγε, και σε αυτή την ιστοσελίδα που είναι η μόνη που τολμάει να θίγει τέτοια θέματα, το έχουν συνειδητοποιήσει; Οι περισσότεροι ζουν με ψεύτικες ελπίδες περιμένοντας τις επόμενες εκλογές… Το καλύτερο ανέκδοτο, θα γελάγαμε αν η ζωή μας δεν είχε γίνει τόσο τραγική. Για όσους πιστεύουν στο Θεό, είναι η μόνη ελπίδα, αρκεί να κατανοήσουμε βαθιά και απόλυτα τι ακριβώς συμβαίνει στον πλανήτη αυτό…

 9. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ says:

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ
  ΕΔΩ:
  Η ΑΠΟΜΥΖΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
  http://diasvsmetatron-plegma.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

 10. Νικος says:

  Τα Σεβη μου για το σχολιο , φανερωνει το επιπεδο της νοησης σου , σε ειχα παρεξηγησει και λυπαμαι που ισως ημουν αποτομος, σε αλλο αρθρο ,με εναν αρκετα εξυπνο ανθρωπο. Δυστυχως οποιος προτεινει αναθεωρηση των κατασκευασμενων προκαταληψεων που δημιουργησε η παραποιηση ιστορικων στοιχειων και η μετεπειτα επικρατηση της μαρξιστικης κουλτουρας ,σχετικα με τον Χιτλερ, τον αποκαλουν ναζι…

 11. ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑΣ says:

  Εν τέλη, οι λαοί για ν’ανατρέψουν την ανερχόμενη ΝΤΠ θα έπρεπε να γίνουν οι ίδιοι πολιτεία. Πρώτα με χαρτί και μολύβι, μετά με πίνακα παρουσιάσεως, μετά με συμβούλιο σχεδιασμού δράσης, μετά με δημιουργία τομέων παραγωγής και μεταποίησης επαρκής κλίμακας ώστε να τροφοδοτεί τους μετέχοντες χιλιάδες στην όλη διαδικασία, μετά με δημιουργία ενόπλων σχηματισμών, αντιστοίχων κέντρων εκπαίδευσης/ διαχείρισης κλπ κλπ.
  Και όλο αυτό κάτω απ την μύτη του παγκοσμίου συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μένουν ανεπιρέαστοι από τα στημμένα γεγονότα παγκοσμίως.
  Αλλά ας μην πάμε παγκοσμίως, πάμε τοπικά, στην Ελλάδα.

  Τι κι αν ανατρέψεις την μεταπολίτευση, θα μπορέσεις να γίνεις κράτος;
  Πες πως έγινες; Τι θα κάνεις; Πόλεμο με όλους όσους ελέγχονται απ τους επικυρίαρχους; Καταρχάς δεν μπορείς να προβείς σε συμβατικό πόλεμο ως κράτος, έναντι πυρηνικής δύναμης. Υπάρχουν και οι Βαλλιστικοί πύραυλοι ακριβείας, που είναι περιορισμένης ακτίνας διασποράς που επαρκούν για καταστροφή π.χ. των μεγάλων πόλεων.
  Μα δεν χρειάζονται καν, καθώς έναντι βιοχημικού πολέμου, δεν υπάρχει άμυνα και είναι μια δυνατότητα που επίσης έχουν.
  Τι κάνουμε σαν Έλληνες; Ηρωική έξοδο και πτώση; Δεν θα μας θυμάται κανείς, θα σβίσουμε απ την ιστορία.
  Μήπως πρέπει ν’αποδεχτούμε πως στον πλανήτη θα κυριαρχήσει ένα απολυταρχικό καθεστώς αυτών των μυασμάτων που θεωρούνε κιώλας ότι έχουν δίκιο; »ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥΣ»
  Θα μου πείτε τώρα, μας προτείνεις να παραδοθούμε, προσαρμοζόμενοι; ΟΧΙ.
  Σας προτείνω να προσαρμοστούμε ελεύθεροι.
  Δηλαδή:
  Αυτό που ούτως η άλλως είναι να κάνουμε αν θέλουμε να πετύχουμε οτιδήποτε και που δυστυχώς δεν μας συμφέρει καν να το κάνουμε φανερά και σε μεγάλη κλίμακα, »αυτό που προανέφερα ξεκινώντας με χαρτί και μολύβι»
  Είναι ο μόνος τρόπος.
  Δεν χρειάζεται να ξέρει το σύστημα ποιος είσαι, που είσαι, τι κάνεις, τι πιστεύεις, τι έχεις, αν υπάρχεις.
  Δεν χρειάζεται να ξέρει, ότι σε βάθος δεκαετιών, ξεκινάτε μερικές δεκάδες ως αυτόνομοι, αόρατοι, να ζείτε αυτόνομα και αόρατα με πλήρη αυτάρκεια.
  Ούτε χρειάζεται να ξέρει, ότι τεχνολογικά και οπλικά θα λεγα μάλλον, δεν έχετε τίποτα να ζηλέψετε απ αυτούς.
  Εφικτό; Ναι. Όταν 4 πιτσιρικάδες απ το Αριστοτέλειο, καθήσαν βγάλανε το καλύτερο Ραντάρ που αν τοποθετηθεί εδώ πιάνει μέχρι την Άγκυρα και το κάναν με εξαρτήματα που είτε αγοράσανε, είτε κατασκευάσανε, τα οποία δεν κόστισαν και μια περιουσία να λέμε την αλήθεια και μάλιστα σε ένα εργαστήριο, τότε ναι, είναι εφικτό.
  Τι δεν είναι εφικτό, τα μηχανήματα κατασκευής;
  ( Ένα παράδειγμα) Ένας καλός τόρνος έχει κάμποσα χιλιάρικα. Με ένα παλιό μοτέρ, σκράπ ότι βρω, φλόγιστρο αμόνι σφυρί, τον φτιάχνω, απλά θα με πάρει μήνες. Μετά με τον τόρνο, επεξεργάζομαι μέταλλα και τα φτιάχνω όπως θέλω. Τι με εμποδίζει να φτιάξω ένα τυφέκιο;
  ΝΑ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΛΑ! ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ. ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΕΞΗ – ΘΕΛΗΣΗ!
  Εν τέλη, δεν χρειάζεται κανένας να ξέρει τι είμαστε, αν υπάρχουμε, τι είμαστε σε θέση να κάνουμε.
  Ούτε χρειάζεται να ξέρει το σύστημα, ότι μετά τον γενικό πόλεμο, τι εμπόδιο θα χει ν’αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
  Αλλά για φανταστείτε τι θα φτιάχναμε σε βάθος δεκαετίας, αν όλοι είχαμε κατά νου ένα τέτοιο σχέδιο και το υλοποιούσαμε οργανωμένα, σε επαρκή κλίμακα, γιατί σε μεγάλη είπαμε, τραβάει πολύ την προσοχή.
  Καλύτερη λύση, δεν υπάρχει πάντως και είναι η μόνη εφικτή με αποτέλεσμα. Όχι άμεσο αλλά σε μακροχρόνιο επίπεδο. Απλά ΚΑΝΤΕ ΤΟ! Εσείς, οι φίλοι σας, ο κύκλος σας…

  Στην γη θα γίνει μεγάλο μακελειό και τότε το σύστημα, μετά την κατάρρευση, θα επιχειρήσει να ελέγξει τα πάντα, ανοικοδομώντας στα δικά του πρότυπα, προσαρτήζοντας εδάφη υπό τον έλεγχό του, παίρνωντας ανθρώπους υπό την υποτέλειά του, είτε που το κάνουν οικοιωθελώς, είτε αναγκάζοντάς τους.

  Εκεί ο καθένας μας θα πρέπει να χει επιλέξει τον ρόλο του και όχι το τι ρόλο θα χει στα γεγονότα που καθόρισαν άλλοι, αλλά το τι ρόλο θα χει στην εξέλιξη των γεγονότων της γης: Θα ναι, ανοικοδομητής που θα οικοδομεί το αντίθετο; Θα ναι, καταστροφέας που στόχος του θα ναι να καταστρέφει τον πραγματικό εχθρό; Θα ναι, καθοδηγητής που θα δείχνει τον δρόμο προς την ελευθερία και την δικαιοσύνη; Θα ναι καταστροφέας που θα φέρνει δικαιοσύνη αλλά κυρίως ισορροπία;

  Κάποιον ρόλο θα χουμε όλοι μας, αρκεί να μην είμαστε θύματα, μάταιοι και άβουλοι…

 12. Μακρια απο το πλαστικό χρήμα says:

  ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑΣ .Έχουμε τις ίδιες απόψεις αγαπητέ,μια μικρή λεπτομέρεια μόνο, (δεν τοχω βέβαια και πολύ με την σωστή άρθρωση λόγου-κείμενου για να γράψω πολλά) ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΨΕΥΤΙΚΟ-ΑΥΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ….Απλα γιατί έτσι έχουν τον καραΑΠΟΛΥΤΟ ΜΑς ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΟΛΑ …………ΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ..ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ……..ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΧΤΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *