11:46 - 05/07/2020

Ένας Άγγελος πεταμένος στά σκουπίδια…..

Ένας Άγγελος πεταμένος στά σκουπίδια…..

Ό Έλληνας πάντοτε πετούσε τούς αγγέλους τού στά σκουπίδια. Από τήν αρχαιότητα…. Πετούσε τούς φιλοσόφους καί τώρα κομπάζει ότι τούς είχε καί ποίοι κομπάζουν; Εκείνοι οί οποίοι έχουν τήν ίδια νοοτροπία μ’ εκείνους οπού πέταξαν καί πετάνε τούς αγγέλους στά σκουπίδια….

Παρακμή σημαίνει ένας λαός νά άγει έμπροσθεν πρός τά οπίσω καθ’ οδόν κακής οπισθοχώρησης…..

Όταν έχει τούς φιλοσόφους τούς κάνει αφόρητη κριτική, πίεση, καταδίωξη, όταν αναγνωριστούν είς τό εξωτερικόν ήτοι απ’ εκείνους οπού ονομάζει βαρβάρους η ελληνική ρήση, τότε αρχίζει νά τούς αναφέρει καί διαφημίζει, χωρίς νά τούς τιμάει μέ τήν πράξη τού…..

Εάν κάποιος Έλληνας είναι σπουδαίος σέ κάτι τόν κατακρίνει ό άλλος Έλληνας, αλλά άν αυτός ό όντως ή δήθεν σπουδαίος πάει στήν ΝΑΣΑ, αναγνωριστεί είς τό εξωτερικόν, καταλήξει σέ κανέναν ξένον πανεπιστήμιον, τότε χαίρεται καί κορδώνει περί αυτού…..

Αυτός που πήγε στήν ΝΑΣΑ καί σέ ξένα πανεπιστήμια θά δώσει φώτα εναντίον σού Έλληνα, αλλά όταν ήταν κοντά σού τόν πέταξες ώς παράξενον, εκκεντρικόν, επικύνδινον είς τά σκουπίδια. Ενώ τώρα είναι οπού είναι επικύνδινος, τώρα που βρήκε δουλειά εκεί έξω στούς βαρβάρους…..

Η Θεία Κρίση όμως σέ τιμωρρεί. Πετάς τούς αγγέλους, τά διαμάντια, τίς αλήθειες στά σκουπίδια καί τά περισυλλέγουν οί ξένοι καί τά κάνουν όπλα όπως σού αξίζει εναντίον σού. Ενώ συνάμα αυτοί οί ξένοι σού αραδιάζουν καί καμπόσες εξαπατήσεις από μέσα ή έξω τής Ελλάδος, έμμεσα ή άμεσα καί σέ κάνουν περαιτέρω καταχάλη….

Κανένας προφύτης δέν αναγνωρίστηκε στόν τόπον τού είπε Ό Χριστός όταν δέχθηκε τήν χειρότερη υποδοχή επιστρέφωντας μετά από πολλά έτη είς τήν Βηθλεέμ…..

Σ’ αντίθεση μέ τούς Εβραίους καί άλλους λαούς που αναγνωρίζουν τούς «αγγέλους» τούς καί τούς πετάνε σέ θέσεις εξουσίας, δημιουργίας, προώθησης, πολιτικής, ανάπτυξης…. Αυτοί έχουν κράτη κυριολεκτικώς αλλά καί κάτι μεγαλύτερον, έχουν οργανισμούς αξιόλογης διαλογής…. Ασχέτως ότι άν αναφέρουμε πάλαι τό «γραφικό» παραμύθι καί αυτοί εκμεταλλεύονται από τήν Νέα Αταξία Απραγμάτων, αλλά τί νά κάνουμε νά μήν τό λέμε; Αφού είναι η πραγματικότητα μέσα στήν πραγματικότητα μάς, άλλωστε τό πρόγραμμα τούς γιά χιλιετηρίδες δέν άλλαξε καί όταν κάτι δέν αλλάζει γιά χιλιετηρίδες μοιραίως αλλάζει εμάς κ’ εσάς…..

Συνεπώς τόσον τούς ξένους σπουδαίους όσον καί τούς Έλληνες σπουδαίους τούς καλοπληρώνουν γιά νά τούς εκμεταλλεύονται. Στόν Ελληνισμόν τούς καταδιώκουν είτε γιά νά μήν καλοπληρώνονται ή μάλλον περισσότερον γιά νά μήν αναγνωριστούν. Τούς θέλουν νά αναγνωριστούν όταν ήδη τούς αναγνώρισαν οί ξένοι…..

Ένας άγγελος πεταμένος στά σκουπίδια καί σύ πηγαίνεις καί ψηφίζεις δαίμονες τής πολιτικής….

Ένας άγγελος πεταμένος στά σκουπίδια καί σύ πηγαίνεις καί ψηφίζεις σκατά…. Κ’ ύστερα γογγύζεις πώς ευρέθηκα εγώ μές στά σκατά; Μά τί σκατά είναι αυτά οπού ερωτάς; Σκατά πρόκρινες σκατά έλαβες…. Φοβάσαι γιά τήν πείνα, τήν ένδεια, τήν εξαθλίωση, τήν υπογεννητικότητα, φωνάζεις γιά τούς Λαθροσαρακηνούς που γεννοκοπούν αλλά όταν έρθη ώρα νά κάνει έκτρωση η γκόμενα σού αντί νά τής πείς όχι θά τό γεννήσεις ή όχι μωρέ θά τό γεννήσω, νά κάνω ακόμη έναν Έλληνα…., νά υπάρχουμε τέλος πάντων εσύ τής λές πήγαινε μωρή καλά θά κάνεις…. Πώς βρέ βαύκαλε υποκριτή απαιτείς νά μήν γεννούν οί Λαθροαγαρηνοί όταν εσύ πετάς τήν ζωή σού, πετάς έναν άγγελον στά σκουπίδια…..;

Τόν δικόν σού άγγελο, τό αίμα σού, τό ανδρόχρωμα σού, τά γονίδια σού, τήν συνέχεια τής ύπαρξης σού που τόσον φωνάζεις από τά διαδίκτυα αλλά στήν πράξη σκατόμυαλε τήν πετάς στά σκουπίδια…..!!!! Πώς δικαιολογείς ότι δέν είσαι ό χειρότερος άνθρωπος ένας απάνθρωπος αντιάνθρωπος καί Αντιέλληνας…..

Κ’ ύστερα λές δικαίωμα μού νά κάνω έκτρωση…. Δικαίωμα σού δηλαδή νά κάνεις φόνο στόν άγγελο που σού έδωσε Η Θεία Πρόνοια τής Γονιμοποίησης…. Έ τότε άμα εσύ πετάς τούς αυταγγέλους σού στά σκουπίδια θά τούς αντικαταστήσουν κάθε λογής Λαθροσαρακηνοί…. ακόμη καί από Θεία Τιμωρρία ένεκα συγχάθειας τής φλυαρομωρολαγνείας σού…..

«Ένας άγγελος πεταμένος στά σκουπίδια»….. Τήν φράση αυτή είπε ό Μάρκος Βαμβακάρης γιά τόν βιρτουόζο φιλόσοφο τής μουσικής Ανέστη Δελλιά…..

Κι’ άν μέ ‘έλεγαν Σωκράτη θά μού έλεγαν: «πάλαι τά ίδια λές Σωκράτη;» καί εγώ γραφικός θά έλεγα ότι είπε ό Σωκράτης: «ναί ρέ διότι η αλήθεια είναι πάντοτε η ίδια ενώ η φαυλοβαυκαλότητα αλλάζει ψευδομορφή παραπλάνησης από στιγμή σέ στιγμή…..

Κάνε έκστρωση σοφέ Αντισωκράτη…. Καί μήν μού πείς ότι είσαι δικαιολογημένος επειδή δέν βαστάεις χρήματα, διότι καί όταν βαστούσες χειρότερα έκανες καί περισσότερες εκτρώσεις στό πί καί φί…..

Γιά πές μού εσύ σοφέ Αντισωκράτη…… Πώς ό Λαθροσαρακηνός μέ τήν ίδια πτώχεια μ’ εσένα καί χειρότερη στόν τόπο τού ή στόν τόπο σού μέ επίδομα ή χωρίς επίδομα σ’ όλες τίς εποχές έκανε καί πέντε καί έξη καί δέκα παιδιά;….. Όταν εσύ χόρευες πώς ήθελα νά έχω έναν καί δύο καί τρία καί τέσσερα παιδιά νά μεγαλώσουν όλα νά γίνουν λεβέντες γιά χάριν τού Πειραιά;;;;;…..

Νά σού πώ εγώ τήν μεγάλη απτή αλήθεια….. Επειδή εσύ είσαι τού σιορολό καί αυτός πολύ σοβαρός. Ναί ρέ ό Λαθροπίθηκος είναι πειό εξελιγμένος σέ νούν από εσέναν τόν Έλληνα…..

Διότι λές πώς θά μεγαλώσω τά παιδιά; Εκείνος πώς τά μεγαλώνει; Άρα έχει κότσια (κότας)…. Καί πότε μεγάλωνε η Ελλάδα; Όποτε ήταν ταπεινή καί ολιγαρκής η οικογένεια όπως αυτήν τής λαθροαγαρινότητος….

Εσύ τί θυσίες κάνεις; Καί όταν όλα πήγαιναν ρόδινα τί θυσίες έκανες ωρέ Έλληνα;…. Τίποτις, διότι θά έχανε από απόλαυση ό «κώλος» σού, η στρήνα σού, η φαντασιοπληξία τής ματαιοδοξίας σού….. Τώρα όμως;;;;….

Ήθελες καί τόν τζόγο σού, καί τήν αυτοκινητάρα σού,  τίς νάρκες σού καί τίς διεγέρσεις σού, καί τά μπουζούκια σού, καί τίς γκόμενες ή γκόμενους σού, ήθελες καί τά ταξείδια σού, τ’ ακριβά ρούχα σού κ.ο.κ…. Έ τώρα σού έμειναν αυτά, δηλαδή τίποτε…. Ό Λαθρολαθρό όμως ήθελε παιδιά καί τώρα τού έμειναν παιδιά καί ξέρεις τά παιδιά κληρονομούν αλλά τά ακριβά ρούχα καί οί σκύλοι όχι…..

Από τήν δεκαετία τού 1960 όταν σού έλεγε ό άγγελος στάμάτα άλλαξε ζωή δέν πάμε καλά, ήταν βαρετός, κουραστικός, Ανιαρός καί τόν πετούσες μέ τήν πρώτη ευκαιρία στά σκουπίδια….. Τώρα ψάχνεις στά σκουπίδια τής γειτονιάς καί τής νεκρής Ιστορίας…. keεp going συνέχισε νά ψάχνεις, μπορεί νά εύρεις τό νού σού ν’ αλλάξεις, νά Μετανοιώσεις, άν δέν είναι ήδη αργά…..

Καί πρίν τό 1960 σ’ Ελλάδα καί Κύπρο τί έκαμνες; Εμφυλίους πολέμους, διαξιφισμούς, διχασμούς…. Πάντα τά ίδια έκανες…. Απορώ άν δέν είναι θαύμα που ακόμη ημιυπάρχεις…. διότι δέν πληροϋπάρχεις……

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

 1. ΚΑΠΟΙΟΣ 07/05/2020 @ 2:16 ΜΜ

  Μπραβο Παναγιωτη Δια.
  Ακριβοσ αυτο ειναι ο νεοελληνασ.
  μετα λυπησ δηλωνο, οτι δεν του
  αξιζει κατι καλυτερο.
  και για να μη παραξειγηθη κανεισ
  απο το 99%,βαζω ιαι τον εαυτο μου
  μεσα σε αυτα τα σκατα.
  ασε να ερθει οτι θελει.
  θα μασ συμβει αυτο που αξιζωμε!!!!!!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/05/2020 @ 3:34 ΜΜ

   Φίλε ό λαός τής αλληλοκαταδίωξης. Ό παππούς μού έλεγε: πές στόν άλλο τό καλό τού καί θά σέ καταδιώξει από ζηλοφθονία καί βλακεία….

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh