Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΣΘΕ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ