16:28 - 25/10/2021

«Έδειρα» τόν νού πολύ, πώς μάς χειραγωγούν μέ τόση ευκολία;… Εύρηκα καί έφριξα…

«Έδειρα» τόν νού πολύ, πώς μάς χειραγωγούν μέ τόση ευκολία;… Εύρηκα καί έφριξα…

Παρατήρησα ενός γέρου τίς ιδιοτροπίες, χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται. Μετά από καιρόν τόν ερώτησα όταν ήταν χαλαρός καί αφού προηγουμένως είχα μία ευχάριστη καί ευάρεστων θεμάτων δι’ αυτόν συνζήτηση: «Διατί κάνεις τό τάδε, τό μέν, τό δέ, τό τινά, τώρα είς τά γεράματα σού;»

Αθώα, αφελής, μώρη, ειλικρινής, γεροντικής βλακείας απάντηση: «Αυτά θυμάμαι που τά έκαναν οί γέροι όταν ήμουν παιδί, ό πατέρας μού, ό θείος μού, ό γείτονας μού, ό συγχωριανός μού»….

Αυτόν είναι είπα!… Εύρηκα καί έφριξα!…

Ό γέρος είχε μία εύφορη παθιασμένη υποσυναίσθητη καί υποσυνείδητη εγγραφή πατριωτικής μίμησης τών ανθρώπων που ήταν πρότυπα είς τόν περίγυρον τού όταν ήταν παιδί, τών ανθρώπων που αγαπούσε, παρατηρούσε, θαύμαζε, θεωρούσε ώς αρρενωπούς, θαραλλαίους, ανδρείους, γενναίους, μάγκες, πρότυπα αρσενικότητος!…

Μάς τό είπαν καί οί ψυχολόγοι, αλλά δέν θέλουμε παπάδες ψυχολογίας νά καταλάβουμε ότι ό καθένας μιμείται κάποιους άλλους, κάποια πρότυπα, οία καί άν είναι αυτά καί έστω εάν αρνείται ότι τό κάνει ή έστω εάν νομίζει ότι δέν έχει πρότυπα καί ότι είναι μόνον αυτοπρότυπον….

Μέ τίς εκατομμύρια εκατομμυρίων καθημερινές υποδείξεις προτύπων μέσω παντός μέσου, τρόπου, πανεπιστημίου, μέσων μαζικής ύπνωσης κάνουν τούς ανθρώπους νά επιλέξουν συγκεκριμμένα πρότυπα όμοιας ή ανόμοιας ψευδοπνευματικής καί υιοθέτησης ψευδοαρχών… Αυτά όλα καταγράφονται από τόν μαγνητοσκοπιτή τής υποσυναίσθησης καί υποσυνείδησης.

Γνωρίζουν όμως πού οδηγεί τό κάθε πρότυπον ή σύνθετον πρότυπον ή πολυπρότυπον καί συνάμα μετράνε από τά διάφορα κατασκοπευτικά μέσα μαζικής δικτύωσης, επικοινωνίας, έκφρασης άποψης, γνώμης, ιδεών, μέσω λόγων, φωτογραφιών, μαγνητοσκοπιμένων στιγμυότυπων καί άλλων τρόπων, πόσοι καί ποίοι έχουν υιοθετήσει υποσυναίσθητως καί υποσυνείδητως ποία καί συνόμοια ή αντιφατικά πρότυπα καί ποία υπερέχουν καί πότε τών άλλων… Π.χ. όταν αναγνώθω θρησκευτικά κείμενα ή ακροάζομαι Θεία Λειτουργία ό φόβος ή σαφέστερα η αδημονία, αβεβαιότητα, αγωνία, σύγχυση, δειλία, κακία, έντονη ανησυχία, μελλοντική ανασφάλεια εξαφανίζεται, ενώ όταν ασχολούμαι μέ καθημερινές φορτικές ασχολίες καί δή τελμτατώδεις η εξαφάνιση αυτή αρχίζει νά υποχωρεί καί νά μειώνεται…

Όλοι μάς έχουμε σύνθετα καί αντιφατικά πρότυπα, όστις δέν τό παραδεχθεί δέν πρόκειται νά τά εντοπίσει καί όταν δέν τά εντοπίσει δέν θά μπορέσει νά τά εξαφανίσει, στοχεύσει, εξερριζώσει, καταπολεμήσει, αγνοήσει, καταστρέψει είτε μέ αυθυποβολικές δηλώσεις είτε μέ ηρεμία, εκδρομές, εκκενώσεις τού νού μέσα σέ ωραία ήρεμα περιβάλλοντα καί άλλες αθώες φιλόψυχες καί φιλοσώματες ευεξισορροπητικές μεθόδους σέ σύνθεση, επανάληψη, επιμονή, υπομονή καί προσοχή!… Όλοι πλέον είμαστε επιρρεπείς, πρέπει νά τό παραδεχθείτε, διότι η παραμικρή άτοπη παραπάτηση καί παρανόηση μπορεί νά μάς υποχωρήσει σέ τεράστια αντιβελτιωτικά λασπώδη έλη, ψυχέλη, σωματέλη, έλη τού νόμου, τού φόρου, τού τόκου, τής παγίδας, τών δανείων, τών ψευδοπροοπτικών, τών ασθενειών καί ψευδασθενειών ή αμφιασθενειών καί κβαντοεναλλασσόμενων ασθενειών, τών εμβολίων, τών ψυχολογικών βιασμών, εκβιασμών, υποεκβιασμών, ψυχαναταραχών, ψυχανατροπών καί συνάμα τών συνταραχών καί συνανατροπών σέ κάθε τομέα τής σωματικής καί παγκοινωνικής μάς ζωής, ώστε νά επιτύχουν μία μόνιμη ανασφάλεια ψυχής τέ καί σώματος, ψυχεπιβίωσης τέ καί σωματεπιβίωσης! Τυχαίως νομίζετε αποστέλλουν εχθρούς προσφυγεισβολείς;….

Εκείνον που συνταυτόχρονα καί συγχρονισμένα κάνουν είναι τό σκότωμα αυτοπεποίθησης καί πίστης είς Τόν Θεόν. Δέν τούς συμφέρει ούτε τό μέν ούτε τό δέ, θέλουν ανθρώπους άβουλους χωρίς ελπίδα, προσδοκία, πίστη σέ εαυτούς καί σέ Θεόν πόσον δέ μάλλον είς αμφότερα! Σκοτώνοντας αυτοπεποίθηση καί Πίστη είς Τόν Θεόν σ’ έναν άνθρωπον, ήτοι είτε δέν έχει έναν από τά δύο είτε ούτε έναν από τά δύο, γίνεται έναν αυτοπαραδωμένον άνευ γνώμης καί πεποίθησης ζωντανόν οργανικόν μηχάνημαν, μίας υβριδικής παροπλιστικής καί αφοπλιστικής εγκληματικής ψυχονοητοσωματικής «ευνούχισης», που είναι χειρότερον από τόν όρον ζόμπυ = ζωόβιος ή βρυκόλαξ. Άλλωστε έναν άβουλον ή μάλλον αυτοάβουλον όν ήτοι άβουλον έξ’ ίδιου επιλογής, επιβολής καί υποϋπερφοβίας αυτοπαράδωσης, γίνεται ανοικτόν υπολογιστικόν κέντρον πρός διαχείρισιν από τά κέντρα εξουσίας που υποσυναίσθητως καί υποσυνείδητως υπεξουσιάστηκε καί παραδέχθηκε ώς ανώτερα όντα καί που μυστικώς θεοποίηση αλλά εντρέπεται ακόμη νά παραδεχθεί, αλλά όταν ενθαρρυνθεί θά τό πράξει μέ όλην τού τήν ψυχήν!… Αίσχος, αίσχος, αίσχος!…

Όλοι μάς έχουμε ανθρώπους που διαφωνούμε καί που μπορεί νά είναι εξωφρενικού μίσους εναντιωμένοι απέναντι μάς, αλλά δέν θά θέλαμε ανθρώπους άβουλους αυτοάβουλους, καλύτερα ανθρώπους εχθρούς μέ άδολα καί ανύπουλα παλλικαρίσια μέσα έστω καί εάν είναι τρελλοί αλλά όχι ικανοί ή εγκληματίες σπουδαγμένοι όπως αυτούς που αντιμετωπίζουμε υπό τήν επήρρεια τής ισχυρότερης σατανενέργειας!… Τό εννοώ, προσέξετε τό, μελετήσετε τό καί θά τό συνειδητοποιήσετε μέσα από σωματική συνάμα συναίσθηση!…

Αυτόν που ενσχεδιασμένως εφαρμόζεται αιώνες καί που κορυφώνεται ημέρα μεθ’ ημέρας είναι τό εξύλωμα καί η εξάλειψη τής ανθρωπότητος πέραν μίας ψευδοεθνότητος που έχει αυτοανακηρύξει εαυτόν ώς υπεράριαν φυλήν επειδή νομίζει ότι γνωρίζει καί λατρεύει έκτοτε τόν αληθινόν Θεόν, ενώ λατρεύει έναν πραγματικόν θεόν, έναν μόρφωμα τής κοσμικής δημιουργίας, έναν κτίσμαν σέ πνευματικόν καί σέ υλικόν επίπεδον που ελέγχεται αγρίως από τά χειρότερα σατανικά ήτοι Αντιαγαθά καί Αντίκαλα Ένστικτα τής Πηγαίας Υπερκακίας!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. ο καθενας εχει μια αρχη που ολοκληρωνει. Εριξε τρισεκατομμυρια σπερματοζωαρια στη μητρα συμπαν, ε δεν μπορουν να γινουν ολα ανθρωποι και σιγουρα οχι αγγελοι και θεοι. Οπως λενε και οι βουδιστες να ειστε ευτυχισμενοι που γεννηθηκατε ανθρωποι με την προοποτικη αυτοεξελιξης.In this lonely room
    Where my father plays with science
    On some hair-brained scheme
    He lives in a dream
    But he can’t do much for me now

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*