21:41 - 02/09/2018

Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ.997073525

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ.997073525

ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4389/2016 ΣΥΝΕΣΤΗΘΕΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ 1/1/2017 ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ, ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ , ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ…….

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΥ Η ΑΑΔΕ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΦΟΥ ΔΗΘΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ……

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΥΠΟΣΤΑΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΕΣ.

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ , ΟΤΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ,ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΑΝ ΑΦΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) , ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ………..

Η Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΘΕΤΕΙ Α.Φ.Μ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 997073525…………

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ?????

Νόμος 4512/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 5/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 355

Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170)

1. Το άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

1.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο.

Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.

β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση.

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΙΝΑΙ Η ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, Η ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ….

ΔΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΠΟΝ Α.Φ.Μ. Η Α.Α.Δ.Ε. ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ , ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΗΤΟΙ ΑΦΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ …………..

ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΑΔΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑΝ ΑΦΑΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ , ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟ ΕΔΡΑΣΑΝ ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ , ΕΣΥ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑΝ ΙΔIΩTIΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ , Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΠ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ , ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ , ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ , ΑΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤAI ΤΟ ΠΡΟΙOΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΥΡΙΕ ΠΙΤΣΙΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Ε. ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΕ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΥΛΙΑ,,,,, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ, ΚΑΘ’ΟΤΙ ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΠΩΣ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΥΜΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΠΙΤΣΙΛΗ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΞΕΛΕΓΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗΚΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΕΚ ΤΩΝ

ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ, ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΑΣ !!!!!

Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ……….

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ…… ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ,ΑΝΤΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΚΥΒΑΛΛΑ, ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!

-)!(- -)!(- -)!(- -)!(-

newradiofmb

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΚΟΠΕΛΑΡΑ ΜΟΥ

 2. Και τα Υπουργεία που επίσης εχουν ΑΦΜ τι είναι? “Αφανείς” ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες? Ασκούμενη δικηγόρος είστε?

  • Καραγκιοζης μηπως ειστε;

   Για τον καραγκιοζη, η υπαρξη της ΑΑΔΕ οντοτητας ειναι ενταξει και ολα καλα.

   ποσο εξυπνα ηλιθιος εισαι …γουρουνακι

   • Ειναι πανεύκολο να λέμε ψέματα για να δημιουργούμε εντυπώσεις, επικαλούμενοι μια αμφίβολη επιστημονική ιδιότητα. Και επίσης να βρίζουμε είναι πανεύκολο. Εξ άλλου φαίνεται ότι η στοιχειώδης μόρφωση δεν είναι προνόμιο όλων. ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ ΛΟΙΠΟΝ. ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΜ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΝΑΙ η ΟΧΙ? ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ¨? ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Αφανείς ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες προφανως…..

    • Θα σου απαντήσω εγώ Κ.Λ, αν και δεν είμαι νομικός, αλλά από όσα νομίζω πως κατάλαβα… Τα υπουργεία, δήμοι, νοσοκομεία, κτλ, δεν είναι ιδιωτικά, οπότε δεν είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Είναι δημοσίου δικαίου, και για αυτό δεν είναι εταιρίες. Η σκατό ΑΑΔΕ πως λέγεται, δεν είναι δημόσια υπηρεσία, ήτοι είναι ιδιωτικού (και ουχί) δημοσίου δικαίου, οπότε σαν ιδιωτικού δικαίου είναι κατ΄ επέκταση “εταιρία”, αφού οι ιδιώτες εταιρίες ιδρύουν, σε αντίθεση με το κράτος που δύναται να ιδρύσει δημοσίους οργανισμούς. Για αυτό και το θεωρεί αφανή ιδιωτική εταιρία, σε αντίθεση με τα υπουργεία, κτλ, που μπορεί μεν να διαθέτουν ΑΦΜ, αλλά δε λογίζονται ως εταιρίες. Τουλάχιστον, αυτά καταλαβαίνω, γιατί με το αντικείμενο δεν έχω καμία σχέση. Με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι τα λογαριάζω.

    • ΚΛ Μισά μας τα είπες. αυτα που πανεύκολα κι εσύ αναφέρεις (Δημοι νοσοκομεία κλπ) , Σε ρωτω εγώ τώρα είναι φυσικές ή νομικές οντότητες αυτα που ανέφερες??
     Κάνουν οικονομικό αλισβερίσι (εισπράξεις πληρωμές) ή οχι??
     Αν ναι, τότε δεν πρέπει να’χουν ΑΦΜ?
     Εδώ η ΑΑΔΕ Μας παίρνει φόρους ΧΩΡΙΣ ανταποδοτικότητα και ούτε ξέρει κανείς πού τα πάει αυτά τα ποσα.
     η ΑΑΔΕ αντικατέστησε την εφορία. Η εφορία είχε ΑΦΜ?
     Τέλος, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να τα σκας σε
     μια “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ” και να μην ξέρεις πού πάνε?

 3. Ολα ακυρωνοντε και παίρνωντε πίσω με μια απλη υπουργικη αποφαση, το όνομα ειδικά πανεύκολα οπως η Σερβία τους ειχε αναγνωρίσει αρχικά σαν Μακεδονία μετά το πήρε πίσω, και οι ασυλίες τους διοτι ολα είναι παράνομα, εδάφη αν χάσουμε και στρατιωτική μπότα αν μπεί μέσα έχουμε μεγάλο πρόβλημα….. δεν εχουν ψηφιστεί μνημόνια αλλα απλα σχέδια μνημονίων και υπογραμμένα μονο απο τον εκάστοτε υπουργό….!!!! γιαυτο οι προδοτες υπογραφουν με αυτη την ευκολεια και το ξερουν πολυ καλα οτι η φυλακη τους τους περιμενει με μια πατριωτική κυβέρνηση και μαζί με την υπογραφή μας στη μήνυση για εσχάτη προδοσία του ΕΠΑΜ http://chn.ge/2H3YAzh βοηθάμε τους καλούς δικαστές να ξεμπερδέψουμε με τους προδότες και να πάρουμε πισω την εθνική μας κυριαρχεία….!!! ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΑΗΖΑΝ ΣΑΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΚΑΤΟΚΟΥΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΟΡΝΟΚΑΝΑΛΑ….. ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΕΧΩ ΚΛΕΙΣΤΗ…. ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ…. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΟΧΩΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ… ΑΠΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ….ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΙΣΘΑΝΩΜΑΣΤΕ ΕΝΟΧΟΙ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΨΗΦΙΖΑΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ….. ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΤΟΣΟ ΜΑΛΑΚΕΣ 2 ΓΕΝΙΕΣ… ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ 40 ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ…. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ… ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ροθτσιλντ), ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Η ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΥΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕ Υ, ΧΟΥΝΤΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ……!!!!!!

 4. Μου θυμίζει την “Ελληνική Βουλή” χε χε η πληροφορία εδόθη στο πεδίο.
  NEMEΣΙΣ
  «την “””αποκατάσταση””” του ιστορικού κτιρίου»

  Τεράστια απώλεια για τη Βραζιλία: Πυρκαγιά κατέστρεψε το Εθνικό Μουσείο στο Ρίο ντε Ζανέιρο

 5. ΨΑΞΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΦΥΣΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΩΣ ΑΕ , ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΓΡΑΨΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ. ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ. ΑΠΛΑ GOOGLARE 0000931106

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*