Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ 2163 χρόνια είναι η Ελλάδα σκλαβωμένη.