16:27 - 23/10/2021

13, ΩΡΑ ΟΧΙ! Όσοι δέν θέλουν Τόν Χριστόν έτσι θά ζούν στό «μέλλον». Οί Slave Pass/Διαβατήρια Σκλάβων τής Κίνας ήδη τό ζούν καί μάς προϊδεάζουν… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 1…

13, ΩΡΑ ΟΧΙ! Όσοι δέν θέλουν Τόν Χριστόν έτσι θά ζούν στό «μέλλον». Οί Slave Pass/Διαβατήρια Σκλάβων τής Κίνας ήδη τό ζούν καί μάς προϊδεάζουν… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 1…

Σήμερα θά σάς κάνω δοκιμασία/τέστ… Ποίον βιβλίον λέγει αυτά που θά δείτε πάρακατω;…

Διατί σάς τό είπε;… Έχετε ακόμη νούν νά καταλάβετε διατί σάς τό είπε;… Ποία καί πόσα βιβλία γράπτηκαν αιώνες μετά μέ βάση αυτόν τό προειδοποιητικόν αποκαλυπτικόν βιβλίον;…

Η Αποκάλυψη, ό «μεγάλος» «αδελφός» τής σατανικής σκοτεινής στοάς… αλλά τίποτε δέν κάνατε μ’ ευφυσία νά τά συνδέσετε…

Οί σκλάβοι πρωτίστως περνάνε τά διάφορα εξεταστικά, παρακολουθητικά, ελεγκτικά ομηρικά μαυροπροβατικά διόδια μέ φορητές συνσκευές καί μετέπειτα δηλαδή λίαν συντόμως μέ εφαρμοσμένες συνσκευές εντός σώματος καί εξωτερικά τού σώματος, κοινώς the slave pass… Όταν ό πρόγονος σού είπε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΉ ΘΑΝΑΤΟΣ εμπνευσμένος από τήν Χριστιανική Θρησκεία καί τήν Ελληνική Λεβεντιά, δέν εννοούσε ή μάλλον εννοούσε όλα εκτός από slave pass διότι slave pass έχουν μόνον οί slaves = σκλάβοι, οί ψυχόσκλαβοι καί οί σωματόσκλαβοι… Καί πού είσαι ακόμη, μετά θά πρέπει νά προσκυνείς τήν εικόνα τού θηρίου σέ κάθε γειτονία σέ κάθε πέρασμα = pass διοδίου, σέ κάθε slave pass καί ακόμη τά υποθηρία καί υπολυκοσκυλιά τού Αντίχριστου μάς λένε νά μήν ανησυχούμε, θά έρθει ό Εωσφόρος τούς, ό Απόλλων τούς, ό θεός τού φωτός τούς καί αυτός είναι ό Αντίχριστος τούς που θά φέρει τήν τάξην είς τά ζώα, τά σκλαβοζώα τού! Μάς λένε ότι ό Ιωάννης ό Θεολόγος ήταν μεθυσμένος καί αυτοί αμέθυστοι, νηφάλιοι καί σοφοί, μάς λένε ότι δέν επαληθεύεται η Αποκάλυψη καί ότι τελείωσε η μέθη τής τήν ίδια ώρα που γράπτηκε, καί όμως Ζή καί Βασιλεύει, Ζή καί Βασιλεύει είς τίς καρδίες καί ψυχές τών εχόντων νούν, τών εχόντων τό σφράγισμαν Χριστού, τών εχόντων τό saver of our souls pass = Σωτήρος τών Ψυχών Ημών Πέρασμα Χριστού, οί γεγραμμένοι είς Τό Βιβλίον τής Ζωής πρό πάντων τών αιώνων, όσοι ακόμη απ’ εσάς είσαστε έν ψυχικώ ύπνω αφυπνεισθείτε αμέσως, οί άλλοι είναι γεγραμμένοι είς τά «απ’ αυτά» τού διαβόλου κοσμοψευδοφωτεινού Εωσφόρου τούς Αντίχριστου!… Τού φρονίμου ολίγα, Μετάνοια τώρα, Εξομολόγηση εάν εύρετε τέτοια ευκαιρία καί ιερέαν, Προσευχή, οργάνωση μέ άλλους Συγχριστιανούς, άρνηση τού χαράγματος που από τήν Κίνα θά ζώσει όλην τήν γήν, αντοχή, θυσία, διά μία ψυχής αιώνιας ελευθερίας έν δικαίω καί έν αγαθώ…

Θυμάστε τό αναρτημένον είς τά Κατοχικά Νέα αμερικάνικον βίδεο τού 1960 μ.Χ. που εξηγούσε τίς εφευρέσεις ανά δεκαετία καί όντως πρόβλεπε μέ ακρίβεια; Τί είπε διά τήν δεκαετία τού 2020 μ.Χ.; Ότι θά έρθει ένας ιός από τήν Κίνα καί θά καταστρέψει τήν ανθρωπότητα! Καί τέλος τού προγράμματος πρόβλεψης! Ό ιός ήρθε είναι ό ιός τού χαράγματος, ό κβαντικός καί συνάμα ψευδοκβαντικός ιός, που αλλάζει μορφές καί συνάμα έχει πολλαπλές μορφές ώσαν ινδικός θεός μέ πολλές χείρες καί πόδες, Λερναία Ύδρα, ζώσιμον από όφεις!… Ό ιός εμφανίσθηκε ώς κορωνοϊός, εμφανίσθηκε ώς τυραννοϊός τής νέας τάξης πραγμάτων, η μεσοδιαστημική παλαιότερη ήταν ό κομμουνισμός, ό σύγχρονος φασισμοκομμουνισμός, η απόδειξη ότι φασισμός καί κομμουνισμός είναι τό ίδιον ενδιαίτημα μέ δύο διαφορετικά ονόματα που επ’ ονόματι τούς εκατομμύρια ανθρώποι θυσιάστηκαν, βάλε μέσα καί τό άλλον όνομα ναζισμός ή εθνικοφασισμός ή εθνικοκομμουνισμός, όλ’ αυτά διά νά συνηθείσετε σέ ιδέες ψευδείς καί νά απομακρυνθεί ό νούς από αγαθή καί ωφέλιμη πολιτειακή ευανθρωπιστική έμπνευση!…

Ό ιός που προβλέπεται από τό βίδεο τού 1960 μ.Χ. είναι ό ιός ό ηλεκτρονικός καί ηλεκτρικός που θά σαρώνει καί ελέγχει τά πάντα, τούς κατά βουλήσει καί κατά φοβίσει σκλάβους, που τώρα επιδεικνύουν τίς ηλεκτρονικές πολυσυνσκευές τούς μέ τό όνομα τηλέφωνον είς τά διάφορα διόδια καί αφού συνηθείσουν σύντομα η σάρωση ελέγχου θά γίνεται αυτοματικώς διά τής προβολής μετώπου ή δεξιάς χείρας, καί οί βλάκες, σατανιστές καί Αντίχριστοι μάς λένε οτι δέν ισχύουν τά όσα λέγει διά Χριστού ό Μέγας Άγιος Αρχιμύστης Ιωάννης ό Θεολόγος!… Γίνοντε καί ακόμη τ’ αρνούνται επειδή εισίν αρνητές Τού Αγαθού, Τού Άκτιστου, Τού Τριαδικού Θεού!….

Παρακολουθείστε τό κατωτέρω άρθρον, τίς εικόνες, τά βίδεο, καί ειπέστε μού, Ελευθερία Θάνατος ή Σκλαβιά;….

  https://kanenazori.com/2021/10/23/aytos_einai_o_stoxos_tous/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Σε λίγο, αν θελήσεις να αεριστεις θα καταγράφεται. Το ρητό λέει οποίος θυσιάζει ελευθερία για την ασφάλεια δεν ΑΞΊΖΕΙ ΤΊΠΟΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΔΎΟ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΉ, ΘΑ ΚΡΙΘΕΊ Κ ΜΕΤΆ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 10/23/2021 @ 5:07 ΜΜ

  Ο Χριστός είπε (και καλά) στον Ιωάννη να μην σφραγίσει τους λόγους των προφητειών ΔΙΟΤΙ…

  Αποκάλυψη 22:10

  Έλα Πάνο μην φοβάσαι τον λόγο του Χριστού!

  Μη σφραγίσεις τους λόγους των προφητειών ΔΙΟΤΙ …

  Συμπλήρωσε την πρόταση για να δεις το φως το αληθινό που θα κάψει τα εγκεφαλικά σου κύτταρα.

 3. ΠάνοςΓέριμου 10/24/2021 @ 2:10 ΠΜ

  τόση ρηχή καμένη ευφυία έχεις καϋμένε…

  22-10 Καὶ λέγει μοι· μὴ σφραγίσῃς τοὺς
  λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου·
  ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.
  22-11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς
  ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην
  ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
  22-12 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου
  μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον
  ἔσται αὐτοῦ.
  22-13 ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ
  ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος.

 4. ΠάνοςΓέριμου 10/24/2021 @ 2:11 ΠΜ

  Ό καιρός γάρ εγγύς, διά Τόν Θεόν τά επόμενα 2,000 ή 2,000,000 έτη δέν είναι τίποτε, είναι εγγύς χρόνος, όπως δι’ ημάς τό έναν Καλοκαίρι που ζή η πεταλούδα, αλλά δι’ εκείνη είναι αιώνες καί “άπειρον”…

 5. ΠάνοςΓέριμου 10/24/2021 @ 2:12 ΠΜ

  Πώς τό λέμε στ’ αμερικάνικα γιά τούς ανθρώπους αναφέρεται: life is too short … life is too short to spend it in wrong thinks and things…

 6. ΠάνοςΓέριμου 10/24/2021 @ 2:13 ΠΜ

  Εύγε φίλε Βάγγο!…

 7. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 10/24/2021 @ 8:58 ΠΜ

  Στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ (Δανιήλ 8:26) στον οποίο ο Θεός είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

  Μήπως η φράση «ο καιρός είναι εγγύς» (22:10) δηλώνει μια χρονική περίοδο χιλιάδων χρόνων; Το σφράγισμα και μη σφράγισμα εκφράζει μια κοινή χρονική περίοδο;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*