Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ο αργός θάνατος της μεσαίας τάξης…