Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Ζαλίστηκαν τα αμερικανοκλανάκια : Συμφωνία 150 δις δολάρια Ρωσίας με