Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
12:22 - 02/08/2022

Τό Παρα”Ουκρανικόν” ενπαίγνιον τό Μάθατε;…

Τό Παρα”Ουκρανικόν” ενπαίγνιον τό Μάθατε;…

Αρχίζω ότι όταν ήρθε ό κορωνοϊός ένας έν ανωνυμία αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχει ένας συνεχής ανελέητος υποφανής πόλεμος μεταξύ τών υπερδυνάμεσων σέ όλα τά θέματα, αλλά συνστρατεύονται συνάμα καί ανταλλάσσουν πληροφορίες καί συνάμα δρούν εναντίον ανερχόμενων δυνάμεσων ταυτοχρόνως!… Είναι κάτι αναμενόμενον καί τό πίστευσα αμέσως. Τεκμήριον: ακόμη καί επιχειρηματίες καί μαφίες μέ αλληλομίσος καί υπερανταγωνισμόν τό βλέπω ότι συμβαίνει νά συμπράττουν διά νά παύσουν, περιορίσουν, εξουδετερώσουν μέχρι καί νά εξοντώσουν έναν ανερχόμενον “δαιμόνιον” επιχειρηματία ή μαφία, καί όσον περισσότερον “δαιμόνιος” μέ τήν έννοια εμπνευστικός καί εφυής τόσον περισσότερον ανησυχούν καί τόσον περισσότερον δρούν μέ προσοχήν, διάρκεια καί εγγρήγορση, τότε διατί νά μήν προαποκόπτουν από τόν ανταγωνισμόν αυτόν υπερδυνάμεις τίς ανερχόμενες υπερδυνάμεις, άλλωστε, πόσες χώρες κατάστρεψε καί θέλει νά καταστρέψει η Η.Π.Α. δι’ αυτόν τόν λόγον, μέ προφάσεις πυρηνικών καί άλλων, όπως είς τήν περίπτωση τού Ιράκ καί περισσότερον όταν οί ανερχόμενοι εισίν ανεξάρτητοι καί “ξεροκέφαλοι”, ή επειδή δέν ιδιωτικοποιούν τίς κεντρικές τράπεζες τούς όπως ό Καντάφι είς τήν Λιβύη…

Η Ουκρανία δέν παρατηρήθηκε αλλά ήταν ανερχόμενη υπερδύναμις πρός ημιυπερδύναμις οδόν. Διότι διαθέτει τό ρωσσικόν μυαλόν, είναι ουσιαστικώς Ρώσσοι, γνωρίζουν τήν ρωσσική τεχνολογία καί νοοτροπία, είναι οργανωμένοι καί παρήγαγαν πολύ εξελιγμένα όπλα ώστε σέ μερικές δεκαετίες νά είναι χώρα εί δυνατόν σέ δύναμη όπως τού Ηνωμένου Βασιλείου ή τής Γερμανίας βιομηχανικώς καί δή σέ όπλα, εκεί όπου καίγει καί εκεί όπου δύνησαι νά εφαρμόζεις πολιτική, ώστε νά μετατραπεί σέ μία περιφερειακή ημιυπερδύναμη, κάπως όπως η Τουρκία προσπαθεί καί όπως τό “Ισραήλ”…

Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιον, μία συμμαχία τής Ουκρανίας μέ τήν Τουρκία θά καθόριζε πολιτική υπολογίσιμη, βεβαίως έκανε τά λάθη μέ τούς Ρώσσους ρωσσόφωνους καί τά χάλασε μέ τήν Ουκρανία, αυτόν τό ήθελε περισσότερον η Αμερική παρά η Ρωσσία η οποία θά ήθελε τήν Ουκρανία πρίν από μία δεκαετία σύμμαχον αδελφική σέ βαθμόν όπου διέπεται τώρα καί έκτοτες μεταξύ Ρωσσίας καί Λευκορωσσίας@!

Μία ανεξάρτητη ημιυπερδύναμις Ουκρανία θά μπορούσε νά κάνει χαλάστρες σέ θέματα καί συμφωνίες ή έστω αμοιβαίες υποχωρήσεις μεταξύ Η.Π.Α. καί Ρωσσίας είς τήν περιοχή καί ευρύτερα… Οί Αμερικανοί έμπειροι γάρ, έδρασαν ενωρίς καί κανόνισαν είτε νά καταστραφεί η Ουκρανία μέ τρόπον εχθρικόν πρός τήν Ρωσσία είτε νά γίνει δορυφόρος πυραύλων καί εξαρτούμενης οικονομίας καί βιομηχανίας. Καί όπως γράφει ό Εκκλησιαστής: ένας άνθρωπος είναι αρκετός νά κάνει τήν ζημία σέ έναν Έθνος, Κράτος, Λαόν, ανθρωπότητα, είδε Χίτλερ, Ζελένσκυ, Αντίχριστος κ.α…

Η Αμερική γνώριζε ότι είτε αντιδράσει είτε δέν αντιδράσει η Ρωσσία, η Ουκρανία δέν θά παράμενε ανεξάρτητη ούτε θά γινόταν δεύτερη υπεραδελφή Λευκορωσσία καί τό επέτυχε! Συνάμα, κάτι τέτοιον τό επέτυχε είς τήν Δυτική Ευρώπη, μέ τήν τραγωδία βλακείας νά κινδυνεύει νά παραμείνει χωρίς υγραέριον τό εξής καταχείμωνον καί μέ χώρες όπως η Ελλάδα νά κτίζει εχθρούς τούς φίλους τής καί εχθρούς από τό τίποτε ήτοι δίχως κέρδος κέρατα ! Καί τώ όντι ό μήτσος τής τάτζιης τό επέτυχε “μία χαρά” καί εφτά τρομάρες !

Η πρόληψη τής Αμερικής είναι διδακτέα από τίς προλήψεις τής Αθηναϊκής Συμμαχίας έν Δήλω…

Κατά πάσα πιθανότητα τέτοια μοίρα προωθείται σέ Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία καί Βουλγαρία, εμείς είμαστε κολλημένοι μέ τούς Τούρκους δίχως νά αποκλείεται έκ νέου τινή άλλη έκπληξη, σύν λαθρομισΈλληνες, εμβόλια κ.α…

Εψές ανάγνωσα είς τό pronews ότι ό Μεντβέντεφ δήλωσε ότι θά αφήσουν μία επαρχία ώς Ουκρανία μέ έκταση μεταξύ Κύπρου καί Πελοποννήσου, πέριξ θά είναι Ρωσσία, ενώ παράλληλα θά παραχωρήσουν δύο τέτοιες επαρχίες είς τήν Πολωνία, μία είς τήν Ουγγαρία καί μία είς τήν Ρουμανία….

Αυτόν γίνεται διά νά κερδίσει οπίσω τά Βαλκάνια η Ρωσσία, νά λάβει εκτίμηση καί συμπάθεια, νά περιοριστούν ή καί εξαφανιστούν τά νατοϊκά όπλα είς τίς περιφέρειες τούς καί νά συναπτεί έκ νέου έναν Σύμφωνον τής Βαρσοβίας υπό άλλον πνεύμα, ώστε νά σωθεί η Ευρώπη από τήν νατοϊκή λαίλαπα!… Βεβαίως, η Αμερική ήδη δρά πρός αντίθετη περίπτωση, δέν θέλω καί μάντη νά τό προβλέψει !

Εάν γίνει αυτόν μεγάλη νίκη τών λαών, εφόσον δέν είναι όλοι ή δέν γίνουν όλοι τής συνωμοσίας τού μικροψηγματοκυκλώματος-σφραγίσματος-χαράγματος 666, ή δέ μή όχι ποία η διαφορά; Συνεπώς, κάθε πολιτική είναι καλή ή κακή, ουδέτερη ή ανάμεικτη, αναλόγως τής τελικής έκβασης καί τής μεταμόρφωσης από τούς μεθεπόμενους ηγέτες τών διαφόρων λαών, μία ρευστή συνεχώς αναδευμένη σαλάτα σέ βάζον ή αναδευτήρα-μείξερ!… Τά πάντα ρεί καί εδώ, τάδ’ έφη σημασία λόγου τού Ηράκλειτου!…

Εάν οί Πολωνία, Ουγγαρία καί Ρουμανία αποδεκτούν τίς επαρχίες τής Ουκρανίας καί παραμείνουν εχθρικές πρός τήν Ρωσσία καί έτι χειρότερα, τότε η Ρωσσία τεχνηεντώς θά έχει “δικαιολογία” νά τούς τίς πάρει όπως προέβην πρό ετών μέ τήν Ταυρίδα-Κριμαία καί νά κατακτήσει τίς χώρες αυτές, έν μέρει ή πλήρως… Συνεπώς, σού δίνω δώρον, σέβομαι τήν ακεραιότητα σού, αλλά εάν παρότι έλαβες καί δέχθηκες τό δώρον παραμείνεις ή γίνεις αευγνώμων τότε τί σέ σώζει από τάς χείρας μού “δικαιολογημένως” αφού έδειξες τί σαπρός, άφιλος καί δολιοϋπουλος είσαι;….

Εννοείται, ότι εάν λάβουν τίς επαρχίες, η Αμερική θά προωθήσει τήν εξάρτηση καί εξαγόραση πολιτικών τούς, ώστε νά δημιουργήσει ευκαιρία περαιτέρω καταστροφής τής Ανατολικής καί Δυτικής Ευρώπης από τήν Ευρασία τής Ρωσσίας, διαίρει καί βασίλευε, ώστε μετά εξεκούραστη καί μέ συμμάχους υπερδυσαρεστημένους αυτούς τούς βλάκες Ευρωπαίους νά νικήσουν τήν Ευρασία Ρωσσία ! Βλέπουν πολύ εντεχνεώς μακρυά !

Εάν η Ρωσσία εδραιώσει τίς συμμαχίες τής ή καί πρίν, τότε η επόμενη σφαλιάρα θά είναι επί τής Τουρκίας διότι δέν μπορεί ό παγαπότης Ερτογάν νά λέγει είς τόν Πούτιν σέ ερώτηση τού διατί αρωγούν τήν Ουκρανία ενώ είναι συμμάχοι μέ τήν Ρωσσία: αναγνωρίζουμε τό δικαίωμα τής Ουκρανίας νά αμυνθεί,, χαχαχα! Ώστε!, Τότε καί η Ρωσσία αναγνωρίζει τό δικαίωμα τής προάμυνας μέ όσα τέτοια ακούει εναντίον τής Τουρκίας! Ή είσαι σύμμαχος τής Ρωσσίας ή δέν είσαι, τί στρουθοκαμηλίζεις όπως η Ελλάδα καί η Κύπρος δεκαετίες, επηρεάστηκες από τόν δύσβατον “αέραν” τούς; χαχαχα!…

Πηδάει επάνω η πονηρή αλεπού αλλά θά πειαστεί καί στά 4 πόδια όταν προσγειωθεί σέ κάποια φάση, είπε ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης! Οί εξυπνοβλακείες πληρώνονται μέ νόμισμα παροιμίας: τό έξυπνον πουλλί από τήν μύτη πειάνεται !

Ό Μεντεβέντεφ δημοσίευσε καί χάρτες μόνον Τούρκοι καί Αμερικανοί θά τό κάνουν καί “Ισραηλίτες” από τήν δεκαετία τού 1950 μ.Χ. σέ κουρείον είς τό Τέλ Αβίβ διά τόν μοιρασμόν τής Κύπρου έν έτει 1974 μ.Χ. όπου έγινε ιογενές-βίραλ σέ καταστήματα Μωαμεθανών τής Κύπρου πρό τής εισβολής; Λάβε τούτον υπόψιν !

Τό άλλον μόλις όπου τό θυμήθηκα, ανάγνωσα εψές ότι είς τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν Ρώσσοι παραδίδουν παράνομον πετρέλαιον σέ ινδικά καί κινέζικα πλοία όπου ανήκουν σ’ εταιρείες όπου ιδρύθηκαν προσφάτως καί τό παραδίδουν είς τούς Αμερικανούς, βεβαίως κερδίζουν καί οί πρωτοκλασάτοι Ρώσσοι πολιτικοί, ενώ συνάμα συνκαταστρέφουν διά τούς λόγους όπου προαναφέραμε τούς Δυτικοευρωπαίους, εξαιρείται τό Ημωνένον Βασίλειον όν είναι εκτός Ε.Ε.Ε…. Αντιλαμβάνεσαι τί εννοώ; Όλα όσα ανωτέρω ανάφερα μέ αυτά τά δύο γεγονότα, είναι πιθανά, μέχρι καί πάν εξαγορασμός πολιτικού, αλλά η “Δύση” δέν έχει πρόεδρον αρχηγόν αλλά τό πλεονέκτημα βασιλέων επιχειρηματιών από Ρόθτσιηντλ καί Ρόκεφελλερ έως Γκέητς, Μάσκ κ.α… άρα τό πλεονέκτημα είς τόν συνασπισμόν αυτόν τής νέας εποχιακής σατανικής αταξίας απραγμάτων!…

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/mosxa-ayti-tha-einai-i-nea-oukrania-tha-moirastei-metaksy-rosias-polonias-roumanias-kai-ouggarias/

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/pos-to-rosiko-petrelaio-agorazetai-apo-ipa-kai-vretania-xoris-na-paraviazontai-oi-dithen-kyroseis/

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Ιωαννης Κομνηνός 08/02/2022 @ 12:29 ΜΜ

  Θεωρω οτι αλλιως τα προγράμματισαν και αλλιως τους έρχονται Παναγιωτη. Τους ξεφυγαν τα πράγματα και οσο περναει ο καιρος θα απωλεσουν τελειως τον έλεγχο οι Σατανιστες ανα τον κοσμο και θα οδηγήθουν στον ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΠΟΣΟ ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΙΝΑΙ το να πιστεύει καποιος οτι ΕΑΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙ ΕΝΑ ΓΕΜΆΤΟ ΦΡΆΓΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ!!!

 2. ΠάνοςΓέριμου 08/02/2022 @ 8:18 ΜΜ

  Ιωάννη, συμβαίνει καί αυτόν που λές, οί πονηροί συμφωνούν μέν αλλά κάνουν πονηροφιλίες, συνάμα εάν συμφωνήσει ασπούμε ό ένας είναι πονηρός, ό άλλος τόν αντιλαμβάνεται καί παίζει τόν ρόλον τού πρός τόν άλλον, π.χ. ασπούμε ίσως ό Πούτιν καί πάει λέγωντας καί συνάμα γίνοντε πράξεις διά νά φαίνεται η “φιλία” φιλία κοκ, τής πουτάνας μαφίας τό κάγκελλον καί συνάμα αποφάσεις τής εσχάτης στιγμής καί αναλόγως εξελίξεων γεγονότων καί υπό τών περιστάσεων ώστε οί υπερδυνάμεις νά είναι συνεχώς στό παιγνίδι

 3. ΠάνοςΓέριμου 08/02/2022 @ 8:19 ΜΜ

  ώς συμμάχοι ή αντιμάχοι… καί υστεροβουλίες καί συμφέροντα προσωπικά καί λάθη καί επηρεασμοί από Θεόν, εννοείται καί διάβολον κοκ….

 4. ΜΥ NAME IS ΜΕΤΗΟS 08/02/2022 @ 10:58 ΜΜ

  ΠΑΝΤΟΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΠΛΑΝΑ ΚΡΑΤΗ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ Η ΗΠΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΚΟΣΜΟΣ, ΧΡΗΜΑ, ΚΛΠ ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ Η ΡΩΣΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΗΣΥΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ. ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΕ ΘΕΛΩ ΕΣΥ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΗΣΟΥΝ?? ΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ. . . . ΕΕΕ ΑΜΑ ΦΑΝΕ ΣΚΑΤΑ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΙ.

 5. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2022 @ 2:00 ΠΜ

  Μέθος, αυταπάντησες, ουδέν άλλον σχόλιον, τό μέγεθος τού φθόνου καί τού επηρεασμού τού σατανά στούς ανθρώπους σέ κάθε Ορθόδοξη διαδρομή ή καλύτερη ή μή πλήρως σατανοκρατούμενη χώρα, είναι εμφανές, διότι είπαμε στά μέσα τού 18ου αιώνος καί δή ήδη πρίν κάν τό Σχίσμα από τούς παπικούς ήσαν οί “εξελιγμένοι” καί “διανοούμενοι” πάντοτε σέ εισαγωγικά!…

 6. 1 κράτος πχ 5τχλμ έχει 10πολιτικους.. αυτά τα 5τχλμ εάν τα σπάσεις/μοιράσεις σε 5 κράτη ειναι αναγκαιο να έχει και τα αντιστοιχα πολιτικά πρόσωπα.. αρα θα έχεις 5Χ10=50 πολιτικους/νομοθεσίες κτλ..
  and the story goes.. didadi.. δηλαδή

 7. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2022 @ 11:43 ΜΜ

  AAAA, αναμένω αλλά αυτόν όπου θέλω είναι τήν εξαφάνιση τού Ηλεκτρονισμού, κατάρα είς τήν Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση!…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*