in

Σε τι συνίσταται Το προπατορικό αμάρτημα

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα, στο οποίο φαίνεται η διαφορά της Ορθοδόξου θεολογίας, από άλλες ομολογίες.

Η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος είναι βαθύτερη από αυτήν που συνήθως αποδίδεται. Κατ’ αρχάς οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν από την εμπειρία τους, ότι ο άνθρωπος έχει δύο ειδών μνήμες – είναι η μνήμη των κυττάρων του σώματός του που βοηθούν στην καλή λειτουργία του, και είναι η μνήμη της καρδιάς, στην οποία καταγράφεται το όνομα του Θεού και στην οποία γίνεται αδιάλειπτη νοερά προσευχή.

«Σήμερα, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο δύο ειδών μνήμες. Υπάρχει η κυτταρική μνήμη, που λέγεται DNA, που είναι σαν μια ταινία σε ένα κασετόφωνο και παίζει την ανανέωση των κυττάρων του ανθρώπου με προγραμματισμένες εξελίξεις του κυττάρου. Και επειδή υπάρχει μνήμη, τα κύτταρα ξέρουν τι να κάνουν, δηλαδή ξέρουν πως να πολλαπλασιασθούν, σαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, που επιτελεί αυτό το έργο του πολλαπλασιασμού των κυττάρων.

Εδώ έχουμε κάτι το παράξενο, δηλαδή, που διαιρείται αδιαιρέτως, δηλαδή μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς το κύτταρο. Είναι πολύ παράξενο αυτό το πράγμα, διότι μοιάζει με το μυστήριο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο, που περιγράφουν οι Πατέρες της Εκκλησίας, που ο Θεός μερίζεται αμερίστως εν μεριστοίς.

Οταν ένας ασκητής στην Ορθόδοξη Παράδοση ,φθάσει στην θέωση, και έχει κοινωνία με την άκτιστη ενέργεια του Θεού,,δεν έχει ένα κομμάτι του Θεού μέσα του, σάν ο Θεός να μπορεί να κομματιάζεται δηλαδή, για να έχουμε ο καθένας μας ένα μέρος του Θεού, διότι ο Θεός δεν μερίζεται, αλλά παρά ταύτα, μερίζεται-πολλαπλασιάζεται, χωρίς να πολλαπλασιάζεται.

Το ίδιο ,στην Θεία Ευχαριστία, όταν κοινωνάμε, δεν παίρνουμε ο ένας το δάκτυλο, ο άλλος το ποδαράκι και ο άλλος την μύτη και το αυτί κλπ., αλλά στην Θεία Ευχαριστία καθένας παίρνει ολόκληρο τον ΧΡΙΣΤΟ μέσα του που πολλαπλασιάζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται.

Ένα κύτταρο λοιπόν πολλαπλασιάζεται χωρίς το ίδιο να χάση την ταυτότητά του, γιατί κάθε φορά που πολλαπλασιάζεται το κάθε κύτταρο, είναι ολόκληρο το κύτταρο, και είναι όλα τα γονίδια, όλα τα ίδια κλπ. Και μέσα σε αυτά τα κύτταρα υπάρχει το DNA, το οποίο προγραμματίζει όλη αυτή την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων κ,ο.κ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει από το κύτταρο, αν δεν αποτελείτο από μνήμη. Υπάρχει ένα μνημονικό σύστημα μέσα του, που εγγυάται την σωστή εξέλιξη όλων των βιολογικών υπάρξεων του κόσμου, όλων των ζώων. Εκτός από αυτή την μνήμη που έχουν τα κύτταρα, έχουμε και την μνήμη που έχει ο εγκέφαλος· η μνήμη που υπάρχει στην φαιά ουσία, που έχει ο ζωικός κόσμος και ο άνθρωπος. Ακόμη και ο φυτικός κόσμος έχει μνήμη.

Τώρα, εκτός από αυτές τις μνήμες, που γνωρίζει σήμερα η επιστήμη, στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει και άλλη μνήμη, η αέναη μνήμη Θεού, που έχει έδρα την καρδιά του ανθρώπου, αλλά είναι ένα μνημονικό σύστημα που έπαυσε να λειτουργεί εξ αιτίας της πτώσεως του ανθρώπου. Και όταν οι Πατέρες μιλάνε για πτώση, εννοούν τον τερματισμό του μνημονικού συστήματος, που υπήρχε στους Πρωτοπλάστους».

«Η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος είναι ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με δύο κέντρα της προσωπικότητάς του, δηλαδή. Το ένα κέντρο είναι το νευρικό σύστημα. Επικεφαλής του νευρικού συστήματος είναι ο εγκέφαλος, η φαιά ουσία δηλαδή, που συνδέεται με όλο το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και κατευθύνει τις σχέσεις του ανθρώπου προς το έξω του εαυτού του. Μετά υπάρχει και το κυτταρικό σύστημα του ανθρώπου, που ξέρουμε τώρα από τους βιολόγους, τελικά, ότι αποτελεί ολόκληρο σύστημα, σαν κομπιούτερ δηλαδή, της κυτταρικής μνήμης».

Εκτός από το κέντρο αυτό της προσωπικότητος του ανθρώπου, είναι και ένα άλλο κέντρο που εδρεύει στην καρδιά, το πνευματικό κέντρο της προσωπικότητος του ανθρώπου. Έτσι, η πτώση του ανθρώπου είναι ο τερματισμός του πνευματικού μνημονικού συστήματός του. Αυτό είχε και ηθικές συνέπειες, αλλά ήταν οντολογικό πρόβλημα.

«Πολλοί εννοούν την πτώση σήμερα ως ηθική πτώση, ενώ όταν μιλάει ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος για πτώση, δεν εννοεί ηθική πτώση, διότι δεν έχει ηθική ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος είναι ασκητής. Διδάσκει ασκητική και όχι ηθική και σκέφτεται ασκητικά και όχι ηθικά. Εννοεί ότι οι άνθρωποι δεν έχουν νοερά προσευχή. Αυτό εννοεί, δηλαδή».

Αυτός ο τερματισμός του «μνημονικού συστήματος» της καρδιάς, στους Αγίους Πατέρες λέγεται «αμαύρωση» του κατ’ εικόνα, «σκοτασμός του νοός», «ασύνετος νους». «Παντού στην πατερική γραμματεία το θέμα της πτώσεως είναι ο σκοτασμός του νοός του ανθρώπου». «Ο πεπτωκώς άνθρωπος είναι ο έχων εσκοτισμένον νουν. Τελείωσε»

Συγχρόνως, αυτός ο πεπτωκώς νους, χαρακτηρίζεται «ανενέργητος», δηλαδή «έπαυσε να λειτουργεί» φυσιολογικά, όπως δημιουργήθηκε από τον Θεό.

Όπως προαναφέρθηκε, οι Άγιοι Πατέρες μελετούσαν «την ιστορική περιγραφή της πτώσεως που αναφέρει η Αγία Γραφή», αλλά ερμήνευαν τα γεγονότα αυτά μέσα από την προσωπική τους εμπειρία, αφού γνώρισαν τι είναι ο φωτισμένος νους.

«Ο φωτισμός του ανθρώπου είναι η κατοίκησις του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσα στον νου του ανθρώπου και τον φωτίζει».

«Εμείς πώς ξεύρουμε πως ο νους του Αδάμ σκοτίσθηκε; Απλούστατα, διότι γνωρίζουμε ότι εμείς οι ίδιοι τώρα έχουμε εσκοτισμένον νου».

Οπότε, η εμπειρία του εσκοτισμένου και του φωτισμένου νου καθοδήγησε τους Αγίους Πατέρες να ερμηνεύσουν τόσο την προπτωτική όσο και την πτωτική κατάσταση του Αδάμ. Αυτό είναι απαραίτητο να τονισθεί, για να αντιληφθούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν ομιλούσαν φιλοσοφικά και φανταστικά, αλλά εμπειρικά.

Μετά από αυτήν την επεξήγηση πρέπει να εντοπισθεί σε τι συνίσταται το ανενέργητο και το εσκοτισμένο του νου, δηλαδή πρέπει να διερευνηθεί τι είναι «ανενέργητος νους».

Ο νους του ανθρώπου, όπως δημιουργήθηκε από τον Θεό, έπρεπε να κινείται προς Αυτόν, να διακρίνεται για την λεγόμενη «υπέρ φύσιν» κίνηση. Με την πτώση, όμως, έχασε αυτήν την κίνηση και κινείται «κατά φύσιν» και «παρά φύσιν». Δηλαδή, η ενέργεια του νου είναι «ελαττωματική» και αυτό εκφράζεται με το ότι ο άνθρωπος γίνεται φίλαυτος, στρέφεται προς το σώμα, και αντί να έχει ανιδιοτελή αγάπη, έχει ιδιοτελή αγάπη.

«Στην πτωτική κατάσταση υπάρχει ο νους και αυτός ο νους είναι ανενέργητος, έχει υποτυπώδη ενέργεια και πρέπει αυτό να τεθεί σε ενέργεια».

Ανενέργητος νους λέγεται ο νους όταν «δεν λειτουργεί σωστά».

«Σε μάς τοποθετείται η πτώση στον νου, δηλαδή όταν ο νους έπαυσε να λειτουργεί. Αυτή είναι η πτώση».

Η μη φυσιολογική λειτουργία του νου σημαίνει ότι δεν δέχεται την ενέργεια του Φωτός του Θεού, οπότε σκοτίζεται και γι’ αυτό κάνουμε λόγο για «σκοτασμό του νοός», που είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της πτώσεως. Εσκοτισμένος νους «σημαίνει ότι η νοερά ενέργεια της καρδιάς του ανθρώπου δεν ενεργεί σωστά». Και αυτό είναι η αμαρτία. «Αμαρτία είναι ο σκοτασμός του νοός, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου». Όλοι οι Πατέρες ομίλησαν για τον σκοτασμό του νου.

«Ας διαβάσετε οποίον Πατέρα θέλετε. Θα αναφερθούν στους Πρωτοπλάστους και στους διαδόχους των Πρωτοπλάστων, ως έχοντας εσκοτισμένο τον νου· εσκοτίσθη ο νους. Το λέμε και στον Ακάθιστο ύμνο. Πάντως, ο νους αυτός ο εσκοτισμένος είναι η διάγνωση, ότι γίνεται ο νους εσκοτισμένος και η θεραπεία είναι η φώτιση αυτού του νοός».

Οι Θεούμενοι ερμηνεύουν την αμαρτία ως ασθένεια.

«Στην αυγουστίνια παράδοση εμφανίσθηκε η αμαρτία υπό μίαν ηθική μορφή, ενώ στους Πατέρες της Εκκλησίας έχει μορφή αρρώστιας και εμφανίζεται η εξάλειψη της αμαρτίας με μορφή θεραπείας. Οπότε, έχουμε αρρώστια και έχουμε θεραπεία. Η αμαρτία είναι μια αρρώστια του ανθρώπου και δεν είναι απλώς η αταξία του ανθρώπου, ο οποίος δεν υπακούει στον Θεό σαν ένας υποτακτικός κ.ο.κ. Διότι η αμαρτία δεν είναι πράξη και παράβαση εντολών του Θεού, όπως γίνεται η παράβαση των νόμων του Κράτους κλπ. Υπάρχουν νόμοι, ένας παραβάτης παραβαίνει τον νόμο και πρέπει να τιμωρηθεί από τον νόμο κ.ο.κ. Ο Αυγουστίνος κατάλαβε την αμαρτία κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ότι ο Θεός έδωσε εντολές, ο άνθρωπος παραβίασε την εντολή του Θεού και ανάλογα τιμωρήθηκε».

Οι Πατέρες γνωρίζουν ότι με την πτώση ασθένησε ο άνθρωπος, αφού «αρρώστια είναι ο σκοτασμός του νοός». Γι’ αυτό κάνουν λόγο για διάγνωση και θεραπεία.

«Η διάγνωση είναι ότι ο άνθρωπος υποφέρει από αυτή την αρρώστια που λέγεται αμαρτία, που είναι ο σκοτασμός. Και πόσες φορές κανείς τον βρίσκει αυτόν τον όρο στους Πατέρες, “σκοτασμός του νου”! συνέχεια, δηλαδή. Όπου να διαβάσεις έναν Πατέρα, μιλάνε όλοι για τον σκοτασμό του νου.

Λοιπόν, αυτός ο σκοτασμός του νοός είναι η διάγνωση. Η θεραπεία τι είναι; Ο φωτισμός του νοός. Έχουμε σκοτασμό και φωτισμό. Είναι η ίδια ορολογία. Σκότος και φως, δηλαδή. Σκοτασμός και φωτισμός, Αυτό είναι όλο το θέμα, δηλαδή»,

Επειδή ο Θεός είναι Φως και η απουσία του Φωτός δημιουργεί σκότος, γι’ αυτό όταν ο νους δεν φωτίζεται από τον Θεό σκοτίζεται, δηλαδή αμαυρώνεται.

«Τι είναι η διάγνωση; Είναι το ότι η καρδιά του ανθρώπου έχει αμαυρωθεί. Αυτό που λέμε “νους” δηλαδή, στην μεταγενεστέρα γλώσσα των Πατέρων, αυτή η καρδιά έχει αμαυρωθεί· εξ αιτίας της πτώσης έχει χάσει την μνήμη του Θεού κ.ά. κ., και πρέπει να επανέλθει η μνήμη του Θεού».

Υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του νου και του φακού του τηλεσκοπίου. Όταν ο φακός του τηλεσκοπίου έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να περάσει το φως μέσα από αυτόν και να δει ο άνθρωπος. Έτσι και όταν ο νους του ανθρώπου αμαυρωθεί, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό.

«Τα άκτιστα μάτια που έχει, δηλαδή η άκτιστη Χάρη, που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, μέσα στον νου του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτή η άκτιστη Χάρη έχει αμαυρωθεί από τις κηλίδες στον φακό που λέγεται νους. Και επειδή ο φακός δεν είναι γυαλισμένος, μέσα σε αυτό το τηλεσκόπιο, γι’ αυτό το φως δεν λάμπει μέσα από αυτόν τον φακό ή δεν αφήνει το φως να περάσει, για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το τηλεσκόπιο, για να βλέπει σωστά τα άστρα.

Κατά παρόμοιο τρόπο ο φακός που λέγεται νους, η καρδιά του ανθρώπου, έχει αμαυρωθεί και γι’ αυτό δεν βλέπει ο άνθρωπος μέσα του την Βασιλεία του Θεού που είναι μέσα του ή την άκτιστη θεία Χάρη που είναι μέσα του. Και αυτό λέγεται τύφλωση. Ο άνθρωπος είναι τυφλός, εκτίσθηκε για να βλέπει τον Θεό, αλλά δεν βλέπει τον Θεό. Επομένως, από αυτής της απόψεως, ο άνθρωπος είναι τυφλός και δεν βλέπει το Φως».

Όταν κάνουμε λόγο για σκοτασμό του νου, δεν εννοούμε σκοτασμό της λογικής. -Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε η διάκριση μεταξύ νου και λόγου- έτσι, με την πτώση του Αδάμ δεν έπαθε κάτι η λογική, αλλά ο νους.

«Ο νους ήταν εν θεοπτία και εσκοτίσθη. Δεν ήταν η λογική. Δεν έχουμε σημεία ότι η λογική του ανθρώπου είχε σκοτισθεί. Και οποίος έχει κάποια γνώση της μοντέρνας επιστήμης, βλέπει ότι ο άνθρωπος στο μυαλό του λειτουργεί μια χαρά».

Όταν οι Πατέρες λένε ότι εσκοτίσθη ο νους των Πρωτοπλάστων, δεν εννοούν τον λόγο, αλλά εννοούν μια άλλη ενέργεια της ψυχής, που έχει ως κέντρο την καρδιά».

«Μπορεί άλλος να είναι πολύ σπουδαίος στις θετικές επιστήμες. Αλλά εξ επόψεως θεολογίας να είναι αγράμματος, διότι ο νους του είναι σκοτισμένος. Η λογική του είναι φωτισμένη, αλλά από τις θετικές επιστήμες. Οπότε, εξ αιτίας της πτώσεως του ανθρώπου, δεν έπαθε τίποτε η λογική του ανθρώπου. Εκείνο που έπαθε είναι ο νους του ανθρώπου, ο νους εσκοτίσθηκε».

Οι Πατέρες γνωρίζουν τον σκοτασμό του νου και από την εμπειρία τους, αλλά και από την ποιμαντική τους πείρα, όταν καθοδηγούν τα πνευματικά τους παιδιά. Επομένως, από της απόψεως αυτής, οι άνθρωποι χωρίζονται σε εκείνους που έχουν σκοτισμένο νου και σε εκείνους που έχουν φωτισμένο νου.

Μαζί με τον σκοτασμό του νου το προπατορικό αμάρτημα είναι σύγχυση του νου με την λογική, τα πάθη και το περιβάλλον. Ο νους προ της πτώσεως εκινείτο με ορμή προς τον Θεό, ελεύθερος από την ενέργεια της λογικής, των παθών και του περιβάλλοντος, όμως όταν παρέμεινε ανενέργητος ταυτίσθηκε με την λογική, τα πάθη και το περιβάλλον. Αυτό χαρακτηρίζεται ως πτώση.

«Μετά την πτώση ο νους είναι εσκοτισμένος. Γιατί; Διότι είναι γεμάτος από λογισμούς. Πότε συμβαίνει αυτό, το να σκοτισθεί ο νους από τους λογισμούς; Συμβαίνει, όταν οι λογισμοί της διανοίας κατεβούν στην καρδιά και γίνουν λογισμοί του νοός. Υπάρχουν, δηλαδή, λογισμοί στον νουν, που δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί, διότι ανήκουν στην λογική-διάνοια. Ο νους πρέπει να είναι τελείως άδειος από λογισμούς, ώστε να μπορεί να έλθει στον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει και να παραμένει μέσα του».

«Η πτώση του ανθρώπου εξ επόψεως πατερικής είναι η ταύτιση των ενεργειών του νοός με τις ενέργειες της λογικής. Όταν ο νους σκοτισθεί, ο σκοτισμένος νους στην ενέργειά του ταυτίζεται με την λογική και τα πάθη».

Όταν η νοερά ενέργεια «δεν λειτουργεί σωστά, τότε πλανάται εδώ και εκεί και έχει συγχωνευθεί με την λογική του ανθρώπου, δηλαδή, και αυτήν την ενέργεια την ονομάσανε “νοερά ενέργεια”, δηλαδή είναι ο νους του ανθρώπου που δεν είναι ο λόγος του ανθρώπου».

Ο νους στην κατάσταση αυτή «δεν εργάζεται, άλλα έχει γίνει αιχμάλωτος της λογικής, δηλαδή των λογισμών· δεν λειτουργεί κανονικά».

Επομένως, προπατορικό αμάρτημα είναι το ανενέργητο του νου, ο σκοτασμός του νου και η ταύτισή του με την λογική, τα πάθη και το περιβάλλον. Αυτό έχει και φοβερές συνέπειες.

Πηγή: “Εμπειρική Δογματική τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τις προφορικές παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη” Τόμος Β΄.

ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. εχουμε μυαλο-νου αλλα οχι λογο ειμαστε αρρωστοι καπου κολησαμε συαισθηματικη πανουκλα

 2. ναι αλλα τωρα πια δεν γινεται να γινω καλογερακι..να απαλαχτω απο τις ενοιες και την υλη..πειραζει που ζω στα εγκοσμια και πμορω και το κανω σε ικανοποιητικο βαθμο???
  επειτα λεω στον εαυτο μου βρε αδερφε μπορει να μην αποκτησεις την σοφια σε αυτη τη ζωη δεν πειραζει ομως στην επομενη..μνημη εχω και θα συνεχισω απο κει που σταματησα τι να κανουμε δεν με περνει ο χρονος..η που ξερεις μπορει και να με παρει τελικα!!!!

 3. Το νου σας,
  Να τερματίσετε τα σχόλια,
  Να το κάψετε τελείως,
  Πόσο σκοτάδι πια,

 4. Παραλληλίες μεταξύ των ιστοριών του Enkidu / Shamhat και Αδάμ / Εύας.

  «Και στις δύο, ένας άνθρωπος δημιουργείται από το χώμα από έναν θεό και ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον ανάμεσα στα ζώα. Εισάγεται μια γυναίκα που τον πειράζει. Και στις δύο ιστορίες ο άνθρωπος δέχεται φαγητό από τη γυναίκα, καλύπτει τη γυμνότητα του, και πρέπει να αφήσει το προηγούμενο βασίλειό του, ανίκανος να επιστρέψει. Η παρουσία ενός φιδιού είναι ένα άλλο σημείο ομοιότητας.»

  Εβραιοβαβυλωνιακές αλκοολικές φαντασιώσεις!

 5. Η κατάντια του Έλληνα που σκίζεται:

  1️⃣ Να αποδείξει ότι η Εβραϊκή κοσμογονία δεν είναι μύθοι αλλά Ιστορία

  2️⃣ Να αποδείξει ότι είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας

  3️⃣ Να αποδείξει ότι η Εβραϊκή κοσμογονία γράφτηκε από τον Μωυσή

  4️⃣ Να αποδείξει ότι οι άλλοι λαοί απλά έκλεψαν κομμάτια από την κοσμογονία των Εβραίων και τα ενσωμάτωσαν στη δική τους.

  Ως εκ τούτου ο Έλληνας κρύβει μέσα του έναν Εβραίο.

 6. Είστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και κληρονομήσατε το προπατορικό αμάρτημα. Κουβαλάτε την αμαρτία τους ως ένα ελαττωματικό σκεύος που είστε και η μόνη σωτηρία σας είναι ο έσχατος Αδάμ ο Εβραίος Γιαχβέ Ιησούς.

  Η θέση σας μετά θάνατον είναι στον ουρανό (λέμε τώρα) γονατιστοί ημέρα και νύχτα μπροστά στον Γιαχβέ – Ιησού να φωνάζετε με δυνατή φωνή αλληλούια (Αινείτε τον Γιάχ). Αποκάλυψη 19:1.

 7. Ο Γιαχβέ τιμωρώντας τους πρωτόπλαστους τιμώρησε ταυτόχρονα και όλη την ανθρωπότητα.

  Εκεί καταλήξατε «Έλληνες». Να λέτε ότι σας τιμώρησε ο Γιαχβέ. Να λέτε ότι κουβαλάτε την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας ως ένα ελαττωματικό σκεύος που είστε.

  Και βέβαια είστε ελαττωματικό σκεύος. Γεγονός! Ψέματα σας λένε οι παπάδες. Δεν κληρονομήσατε την αμαρτία τους, αλλά την βλακεία τους την οποία ανέδειξε σε φιλοσοφία το Ιερατείο της συμφοράς.

 8. Αυτή είναι η συναισθηματική πανούκλα που περιγράφει ο ραιχ αδελφέ. Όποτε ασθενείς και ωδιπόροι αμαρτία ουκ έχουν.
  Το εβραϊκό προπατορικό αμάρτημα είναι πρόβλημα των Εβραίων (σιγά μην είναι !)όχι των Ελλήνων.

 9. ο καζαντζακης σε μαρανε…..και ο βιλχεμ ραιχ….ΞΥΠΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

 10. ΓΙΑΤΡΟΣ τι κανει ε καλα………….
  ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ………………«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αμήν.»
  ……………..ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ…+++ ΔΕς ΤΙ ΜΑΛΑΚΑς ΕΙΣΑΙ.. https://www.youtube.com/watch?v=1n1qL8B1TtA …ΞΥΠΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

 11. Χρήστο χ

  Από τους τρεις γιους του πατριάρχη των Εβραίων Νώε (τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ) κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης.

  Είσαι απόγονος των Εβραίων! Εβραιόσπερμα που λέμε.

 12. Άντε να δω ρε Χρήστο πότε θα γράψεις σαν άνθρωπος. Εσύ ρε φίλε είσαι οπτικός τηλέγραφος.

  Γιατρός τι Γιατρός stop.

  Πόσο μαλάκας είσαι stop.

  Βρε μπας και είσαι Διαδικτυακό ρομπότ;

  Φαντάζεσαι τον Χριστό να λέει στους ακροατές του «πόσο μαλάκες είστε» και να τους κάνει κωλοδάχτυλο;

  Αυτός είχε πει στους μαθητές του ότι από τα έργα τους θα βλέπουν οι άνθρωποι ότι είναι δικοί του.

  Εσύ ποιανού είσαι μπρε;
  Είσαι του διαόλου ή του Χριστού;

 13. Χρήστο χ

  Ιησούς Χριστός says: «όποιος πει: Ρακά (Βλάκα) θα είναι ένοχος στο συνέδριο• και όποιος πει: Μωρέ, θα είναι ένοχος στη γέεννα της φωτιάς.» (Ματθαίος 5:21-22)

  Τώρα τίθεται το ερώτημα. Αν το να θυμώνει κάποιος με τον συνάνθρωπο, ή να τον αποκαλεί «βλάκα» ή «μωρό» θεωρούνται αμαρτήματα αρκετά μεγάλα ώστε να ενοχοποιήσουν κάποιον την ημέρα της κρίσης, πόσο μάλλον οι πολύ χυδαιότερες και βαρύτερες βρισιές;

  Οι ύβρεις είναι ακάθαρτες αμαρτωλές πρακτικές που ο Χριστός απεχθάνεται.

 14. Για τον ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ. Τον καζαντζακη που τον βρήκε το χαμένο σου μυαλό και τον κατέβασε!!!!;;; Όσο για τον Ραϊχ είναι μακρυά από τις προσδοκίες σου.

 15. Την εικόνα θα σχολιάσω ,

  Δηλαδή η Εύα έκοψε από το δέντρο ένα από τα δεκατρία μήλα ;
  Στο δέντρο παραμένουν τα άλλα δώδεκα μήλα.
  Και γιατί ο ζωγράφος επέλεξε να είναι δεκατρία τα μήλα;Και όχι δεκατέσσερα ή εικοσιπέντε;
  Αφού το ένα από τα δεκατρία ουσιαστικά αποτυπώθηκε στον οργανισμό του ανθρώπου , τα άλλα δώδεκα δεν είναι ολόκληρα ; ή και αυτά διαχωρίζονται σε δύο “ομάδες”;;Τρεις αριθμοί στην σειρά.Συμβολικά τα μήλα συμβολικοί και οι αριθμοί;
  Ρ.Ν.

 16. ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ,ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ,ΑΥΤΟ ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ,ΕΞΕΧΑΣΘΗ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΕΝΟΧΗ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΑ,ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΘΕΙ!!!ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.
  ΔΙΟΤΙ,ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ,ΩΣΤΕ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΝΗ ΙΝΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ ΔΙ ΑΥΤΟ.

 17. ΞΕΧΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΑΛΙΟ,ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΣΤΕΙΤΕ,ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ,ΑΠ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ,ΑΠ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ,ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΦΩΣ,ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ,ΤΟ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ,ΝΟΙΩΘΕΙ ΕΝΟΧΟΣ,ΤΟΤΕ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ,ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΥΟΝΤΑΙ,ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ!!!
  ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ.

 18. Η ΠΙΣΤΙΣ!!!Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΩΖΕΙ!!!ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ?
  ΕΚΕΙΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ,ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ,Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΦΩΣ,ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΓΕΙ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΣΤΑΘΕΙ,ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ,ΜΕ ΤΟ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ(ΘΕΛΗΜΑ),ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙ,ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΝ,ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΠΑΤΟΡΙΚΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ!!!
  ΤΟ ΦΩΣ ΗΡΘΕ,ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗ!!ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΑΥΤΟΥ,

 19. ΤΡΕΜΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ!!!
  +++ΙΣΧΝ+++

 20. Croif ο αιρετικός!

  «Ο θάνατος των Πρωτοπλάστων, ως απομάκρυνση από τον αγαθό Θεό, ακολούθησε και στους απογόνους τους. Μετά την κοινή Ανάσταση και κρίση θα εξαλειφθούν τελικά η αμαρτία και ο θάνατος. Γράφει ο απόστολος Παύλος (Α’ Κορ. 15,26): «Έσχατος (τελευταίος) εχθρός καταργείται ο θάνατος».

  (Α’ Τόμος: Ζητήματα πίστεως» (σελ.111-112), Αρχ. Μαξίμου Παναγιώτου, Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου)

 21. ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ?ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ?ΑΝ ΝΑΙ,ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ,ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ?ΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ,ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ,ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ,ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ,ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ!!!ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ,ΤΟΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ!!!ΑΡΑ ΘΕΩΡΕΙΣΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ? ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ,ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ?ΑΛΛΑ ΕΧΕΙΣ ΕΝΟΧΕΣ?ΕΧΕΙΣ ΤΥΨΕΙΣ?ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ?

 22. ΑΣΤΟ ΓΙΑΤΡΕ,ΑΣΤΟ ΔΑΙΜΩΝ,ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ,ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΕΣ,ΘΑ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ,ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ!!!
  ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙΣ?ΑΦΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣ ΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ!!!ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ,ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΡΑΔΙΑΖΕΙΣ!!!
  ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ,ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΝΙΑΙΟΛΟΓΙΑΝ?ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ!!!ΑΦΟΥ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΝΟΣΕΙ
  .ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑΤΡΕ Σ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ.Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ!!
  ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ,ΤΟ ΑΠΑΡΝΕΙΣΑΙ ΜΕΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑΣ!!
  ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΡΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ,ΓΙΑΤΙ ΘΕΣ

 23. Επι της Ουσιας εκει οπου ο Αλχημικος Χρυσος ειναι η Χρυση Εννοια THE GOLDEN ENNOIA = 888 δεν υπαρχει σωτηρια χωρις τον Χριστο-Χρυσο και αυτο ποσπαθουσαν να εξηγησουν και οι Διαφωτιστες Αλχημιστες καθως μιλαμε για την Ουσια του Ηλιακου Λογου που ειναι η “πνευματικη φωτια” Kundalini που ανεβαινει στο κεφαλι και ανοιγει το τριτο ματι μεσα απο την ισορροπια των αντιθετων και αυτο δεν ειναι κατι που μπορει να πετυχει μεσα απο την χιανικη ασκηση. Δεν μπορει δηλαδη καποιος πιστος να γινει Χριστος.

 24. Ν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ,ΠΛΑΝΟΣ?
  ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΣΟΥ,ΠΟΙΟ ΤΟ ΩΦΕΛΟΣ,ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ,ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΣΟΥ ΑΥΤΟΝ?
  ΠΟΙΟ?

 25. Croif

  Εγώ είμαι οπαδός του Γιαχβέ;

  Άγιος Παΐσιος: «Ο Θεός της Παλαιάς διαθήκης (Γιαχβέ) είναι ο Χριστός.»

  Άγιος Ρωμανός: «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν (Γιαχβέ) των Εβραίων»

  Παραθέτω από την ορθόδοξη εκκλησία

  «Το όνομα Γιαχβέ οιονεί αναλύεται εις το ”Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα”. Δυνάμεθα να λέγωμεν, ου μόνον ότι ο Υιός είνε Γιαχβέ, αλλά και ότι είνε ο Γιαχβέ (ενάρθρως), ο όλος δηλαδή θεός.»

 26. Δηλαδη βασικα αν υπαρχουν πραγματικοι illuminati περα απο τις θεωριες συνομωσιας μιλαμε για τους Αλχημιστες που ενσαρκωνουν την Χριστη συνειδηση και αυτο η πραγματικοτητα ειναι πισω απο ολες τις κουρτινες. Αν υπαρχουν λεμε μιλαμε για τους πραγματικους Χρισμενους βασιλεις του πνευματικου πεδιου και οχι του υλικου. Μιλαμε για τα παιδια της Μαριας της Μαγδαληνης και του Ιησου και δηλαδη το Αγιο Δισκοποτηρο και οχι απαραιτητα για τους συνομωσιολογικους εφιαλτες.

 27. Μιλαμε για αυτους που καταρχην εχουν αποδεχθει τον Ιησου και δηλαδη το θεικο σπορο και το μηνημα της λητρωσης μεσα απο τον Χριστο-Χρυσο γιατι καταρχην βιωσαν την διαδρομη στο δεντρο της ζωης και αρα μιλαμε και για αυτους απο ανεβηκαν τον Γολγοθα με την καθοδηγηση του Ιησου και της Σοφιας των Αιωνων. Ο Γολγοθας ειναι και αυτος ενα μονοπατι στο δεντρο της ζωης που πρεπει καποιος να βιωσει για να ανεβει την σκαλα του Θωθ και δηλαδη του Μεγα Αλχημιστη Αρχιτεκτονα.

 28. ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ………………«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αμήν.»
  ……………..ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ…+++ ΔΕς ΤΙ ΜΑΛΑΚΑς ΕΙΣΑΙ.

  https://www.youtube.com/watch?v=1n1qL8B1TtA
  δόξα τω Θεώ

  έκφραση ευχαριστίας στον Θεό για κάτι καλό που μας συνέβη
  έκφραση που δηλώνει την ανακούφισή μας για την αποτροπή ενός κακού..

 29. Δεν ήξερα ότι τα μήλα ή τα αχλάδια είναι δυτικής προέλευσης.Την εικόνα σχολιάζω διότι κάθε καλλιτέχνης αποτυπώνει εικόνες του ασυνείδητου στον καμβά του.
  Η αμαρτία συνήθως βαραίνει την ψυχή και δεν την αφήνει να πετάξει.
  Άρα σαν αμαρτία που υπάρχει οι ψυχές θα είναι βαριές και δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να πετάξουν.
  Αυτό συμφέρει ποιον; Ποιος θέλει μια ψυχή να είναι ελεγχόμενη;
  Οι άνθρωποι γράφουν ο θεός μιλά!Τον ακούει κανείς; Εάν τον άκουγε όλα θα ήταν διαφορετικά.

  Ρ.Ν.

 30. ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΩ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ.ΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΝ,ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ Θ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΗ ΠΤΩΣΗ!!!
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΠΕ,Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΕΜΕ ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ.ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΦΡΑΣΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΤΗΡΙΑΝ?ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΤΕ.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ,ΑΛΛΑ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙ.ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΜΑΤΑΙΠΟΝΕΙ.
  +++ΙΣΧΝ+++

 31. Ο θεός δεν γεννήθηκε .ο Ιησούς Χρήστος γεννήθηκε.
  , Πέθανε και αναστήθηκε.ξεπερασε τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης αφού είχε την καθοδήγηση του ΠΑτηρ του .ο καθένας έχει την καθοδήγηση του άλλοτε την ακούμε άλλοτε την αγνοούμε. Μη κρίνεις κάποιον μόνο από δύο φράσεις.
  Ρ.Ν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ ΠΙΣΩΓΛΕΝΤΙ…ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΥΝ!

Πορεία μίσους Πακιστανών στο κέντρο της χριστουγεννιάτικης Αθήνας: «Θέλουμε το κεφάλι του απίστου»