23:25 - 08/02/2021

Σέ παλαιό βιβλίο τού Omraam Mikhael Aϊvanhov αποκαλύπτεται μέ άλλη εκδοχή ό κορωνοϊός καί τί προωθεί… Μέρος 1

Σέ παλαιό βιβλίο τού Omraam Mikhael Aϊvanhov αποκαλύπτεται μέ άλλη εκδοχή ό κορωνοϊός καί τί προωθεί… Μέρος 1

Διάβασε μέχρι τέλους διά νά ιδείς τήν μυστικιστική σχέση τού κορωνοϊού μέ τίς προφυτείες, τήν θρησκεία, τά μαθηματικά…

Πρόκειται γιά ένα μυστικιστικό έν πολλοίς βιβλίο: «Η Άγνωστη Διδασκαλία Τού Χριστού»…. Δηλώνεται ότι τά βιβλία τού είναι αποτύπωση τού προφορικού διδακτικού τού λόγου, ό οποίος είναι σέ κάποια θέματα αιρετικός μέ βάσει τά στερεότυπα τής Ορθοδοξίας, αναμειγνύωντας στοιχεία από άλλες θρησκείες, έως πολύ ενδιαφέρων όμως καί μυστικιστικός… Είναι αυτός οπού διάδωσε τόν όρον Ηλιακός Χριστιανισμός. Γεννήθηκε είς τήν Βουλγαρία τό 1900 μ.Χ. καί τό 1937 μ.Χ. μετακόμισε είς τήν Γαλλία μέχρι τό 1986 μ.Χ., χρονολογία οπού εκδόθηκε αυτόν τό βιβλίον αλλά πιθανότητα υπάρχει καί παλαιότερη έκδοση είς τήν γαλλική γλώσσα…

Τό βιβλίον αυτόν μεταξύ άλλων εξηγεί μέ χαριτωμένον τρόπον τήν σημασία κάθε πρότασης τού «Πάτερ Ημών…»…. Ψάχνοντας διά τό «Πάτερ ημών» σήμερα διά νά τό παραδώσω πρός ανάγνωση είς τόν μικρότερον υιόν μού ό δευτερότοκος μού έφερε αυθορμήτως αυτόν τό βιβλίον καί ανοίγωντας τό είδα τά κατώθι…. Τυχαίον;

Ό Αϊβάνωφ αναφέρεται είς τό Δένδρον τής Ζωής ή Σεφιρωθικόν Δένδρον… Ύστερα αναφέρεται είς τό Τετραγράμματον ήτοι τό όνομα Τού Θεού είς τήν Παλαιά Διαθήκη οπού συνηθείσαμε νά αποκαλούμε Ιαχωβά ή Γιαχβέ… Θέλω νά κάνω ξανά μία αναφορά σ’ αυτόν τό Όνομα… Δέν μπορείς νά προφέρεις έναν όνομα μέ 4 γράμματα μέ περισσότερα γράμματα, θά αντιλογίσετε ότι πιθανόν νά προφέρεται μέ φθόγγους καί θά αντιαντιλογίσω ότι η καθαρή προφορά Τού είναι τέσσερα ελληνικά γράμματα εξού καί καλείται από τούς Ιουδαίους μέ τήν ελληνική λέξη Τετραγράμματον!

Δεύτερον, θά αναφερθώ σέ ξεροκέφαλους, μέ τήν καλή έννοια, Χριστιανούς, ότι δέν πρέπει νά προσβάλλουν αυτόν τό όνομα έστω καί εάν έχουν ακούσει διάφορα τά οποία τό συνδέουν μέ τό κακόν καί τόν σατανά, διότι δέν ισχύει καί τ’ ολιγότερον δέν είναι σέ θέση νά γνωρίζουν καί νά αποδείξουν εάν ισχύει, διότι οί παραδόσεις διίσταντε καί από θέμα Πατέρων τής Εκκλησίας θεωρείται ώς τό Όνομα Τού Πατέρα Τής Αγίας Τριάδος. Επειδή υπάρχει πιθανότητα τό όνομα αυτόν νά είναι ιερόν αποφεύγετε νά τό υβρίζετε διότι εάν τώ όντι είναι τ’ Όνομα Τού Πατέρα θά δοσολογίσετε καί θά πρέπει νά απολογηθείτε έναντι Τού καί μέ ποία δίκαιη δικαιολογία θά υποστηρίξετε τήν βλασφημία τού Ονόματος; Φανταστείτε νά υβρίζετε έναν άνθρωπον επειδή ακούσατε πολλά δι’ αυτόν καί ενώ ουδέποτε τόν γνωρίσατε ούτε έχετε στοιχεία διά τό έργον τού καί αιφνίς παρουσιάζετε έμπροσθεν σάς καί σάς λέγει διατί μέ υβρίζεις; Μέ γνωρίζεις; Όχι θά τού απαντήσετε καί βεβαίως εάν βαστάει έναν όπλον άνα χείρας; Συγκρίνετε τό όπλον αυτού τού ανθρώπου μέ τά όπλα Τού Πατέρα έν θυμώ καί δίκει; Όλ’ αυτά δι’ όσους είναι Χριστιανοί… Νά μήν χάσουν τόν Ουρανομισθόν τούς καί νά κατακολλασθούν επειδή επέμεναν νά κακοφημίζουν έναν όνομα τό οποίον δέν γνώριζαν τί είναι. Διά όσους δέν είναι Χριστιανοί έχουν πάρει τόν δρόμον τούς καί μάκαρι Ό Θεός νά τούς συνετίσει…

Μήν υβρίζετε κανέναν όνομα όσον αφορά τίς θρησκείες καί δή όταν δέν είναι δεδηλωμένον έξ’ αρχής καί απ’ όλους ότι είναι σατανικόν, διότι δέν είσαστε σέ θέση νά γνωρίζετε τί δύναμη καί ποία δύναμη κρύβεται όπισθεν τού καθε ονόματος; Είσαστε; Μήπως είσαστε παντογνώστες; Ούτε τά ονόματα τού διαβόλου νά μήν υβρίζετε διότι χαίρεται… Όταν έχετε άγνοια, όταν δέν είσαστε βέβαιοι καί πώς μπορείτε νά είστε, μήν βλασφημείτε ονόματα πνευμάτων διότι μπορεί νά σάς εκπλήξουν μέ Υπερδυσάρεστες Μετανταποκρίσεις… Νά είσαστε συνεπείς είς τήν σύνεση… ήτοι ευσυνεσιακοί…. Όταν δέν γνωρίζετε κάτι νά τό αφήνετε καλύτερα παρά νά λέτε μετά μά δέν ήξευρα, αφού δέν ήξευρες τότε διατί εξύβριζες (δέν ήξερες δέν ρώταγες;); Καί δέν πρόκειται δι’ άνθρωπον αλλά πνεύμα! Βλασφημείς έναν πνεύμαν τήν ώρα οπού δέν γνωρίζεις καλά καλά τί είναι πνεύμα!….

Είς τήν σελίδα 16 υπάρχει τό Σεφιρώθ Δένδρον, είς τήν 17 τό Τετραγράμματον καί προφορά ώς Ιόντ Χέ Βαού Χέ (Κάλλιστα πειραματικώς Ιησούς Χριστός Βασιλεύς Χρόνου), από κάτω έγραψα μέ πέννα πολύ πρίν τόν κορωνοϊόν Ιόντα Έχων Βοήν Έχων… Καί: Ιόντα Έχων Αυτός οπού έχει Βοήν;

Σέ παλαιότερα άρθρα ισχυρίστηκα ότι τό Τετραγράμματον αναγνώθεται από αριστερά πρός δεξιά σέ ΕΧΕΙ όπου ΜΑΣ κάνει τήν λέξη τυχαία «έχει» καί αναγνώθεται ώς ΙΕΧΕ (Κάποιοι προφέρουν τό άλφα σ’ αυτήν τήν λέξη ώς έψιλον). ΕΧΕΙ σημαίνει Αυτός οπού κατ’ έχει τά πάντα καί ΙΕΧΕ εάν αντικαταστήσουμε είς τό τέλος τό έψιλον μέ τό ήτα = ΙΕΧΗ = ΙΑΧΗ = ΙΑΧΑ ή ΑΧΑΙ αριστερόστροφως. Έγραψα κατ’ εξακολούθησει ότι η παρουσία ή καί Επικοινωνία μέ τούς ανθρώπους Τού Πατρός είς τήν π.Χ. εποχή ήταν πάντοτε διά τής Ιαχής = Φωνής = Αύδης = Μουσικώς = Ηχητικώς = Εχετικώς = ΕΧΕτικώς. Ώς γνωστόν τό γράμμα «Η» αρχαιολληνιστί προφερόνταν ώς έναν μακρύν εεεεεεε… Αυτόν λένε τουλάχιστον κάποιοι διακεκριμένοι επισήμως ερευνητές….

Σάς έγραψα επίσης κατ’ εξακολουθήσει ότι έν ευαπτίσει = βαπτίσει Χριστού Η Αγία Τριάδα ενεμφανίσθηκε μέ τρείς αισθήσεις: α) έξ’ επ’ Αφής Ό Χριστός έν σώματι καί εγγιζόμενος από τού Ιωάννη Τού Πρόδρομου ήτοι Ό Υιός β) Τώ Αγίω Πνεύματι έν οράσει ήτοι έν είδει Περιστεράς καί γ) Ό Πατήρ ώς Ιαχή = Ιεχέ = ΙΕΧΕ = ΙΑΧΑ… Επίσης σάς έγραψα ότι υπάρχουν μόνον τρείς συνομοταξίες αισθήσεων καί ότι η γεύση καί η οσμή είναι υποκατηγορίες τής αφής διότι μέσω αυτής τά σωματίδια τροποποιούνται σέ γεύση καί οσμή… Τό προχώρησα περισσότερον ότι,… εντούτοις… καί συνάμα η όραση καί η ιαχή = ακοή πάλιν είναι αφές έν ομμάτια καί ώτα… Αυτόν όμως δέν είναι τό θέμα ΜΑΣ εδώ τώρα… Αλλά εάν μέ ερωτάτε πώς δικαιολογώ τήν Τριαίσθηση, η εξήγηση μού είναι σύντομη καί λακωνική. Υπάρχουν τρείς βασικοί συνειρμοί συχνοτήτων δονητικών κραδασμών Διαντίληψης: α) Ακουστικές β) Ορατικές καί γ) Αφικές… Απ’ αυτές οί Ακουστικές είναι περισσότερον πνευματικές/ενεργειακές, οί Ορατικές τό ίδιον πνευματικές αναλόγως εάν αποτυπώνουν τήν απτή πραγματικότητα ή Μυστήρια, συνάμα καί τό τί ακούς ή διαβάζεις… καί οί αφικές περισσότερον σαρκικές = αφικές, ασχέτως εάν λαμβάνεις σέ σπάνιες περιπτώσεις ευωδίες αγίων ή γεύσεις εσωτερικής αίσθησης ΕυΠληρότητος όταν Μεταλαμβάνεις Χριστόν ή από Προσευχές, Έκσταση καί άλλα… Πάντως διαφέρουν ώς πρός τίς Συχνοτικές Δονήσεις τούς αυτές οί τρείς Συνομοταξίες.

Είς τήν σελίδα 18 ΜΑΣ λέγει ότι τά γράμματα ΙΑΧΑ είς τήν εβραϊκή συμπληρώνουν αριθμολογικώς τούς αριθμούς 10+5+6+5=26 (όσα καί διά τήν ελληνική λέξη Εύα ή αντίστροφα αυέ/αβέ Μαρία..)… Τόσος ήταν ό αριθμός παλαιότερα τών ελληνικών γραμμάτων πρίν αφαιρεθούν τά έγχ = F ή δίγαμμα = ΔίΓ«άμμα = μητήρ, μάννα, μάνα είς τήν αρχαιοελληνοκυπριακή διάλεκτον οπού ακόμη χρησιμοποείται ώς επιφώνημα πρός τήν μητέρα καί έχει σχέση τό Γάμμα μέ τά Γονίδια, τόν Γάμον ή Γάμμον καί τόν Γόνον/Γονέα…» καί τό κόππα = Q, αλλά εάν προσθέσουμε τά γράμματα σαμπί καί στίγμα έχουμε 28 ή 27 χωρίς τό στίγμα… Τό σαμπί γράφετο αρχικώς ώς έναν «Τ» μέ γραμμωτές γωνίες πρός τά κάτω από τά άκρα τής οριζόντιας γραμμής τού καί αργότερα μία καμπύλη πρός τά δεξιά μέ δύο ευθείες είς τήν κοιλότητα τού πρός τά αριστερά ώς τόξον μέ δύο βέλη…

(Βάσει τών εβραϊκών γραμμάτων εντός τού ισογώνιου ισοσκελές τριγώνου: 10Χ10Χ10Χ10Χ5Χ5Χ5Χ6Χ6Χ5=225,000,000 ήτοι τό ¼ τού 900,000,000 δηλοί τού έσχατου αριθμού 9. Καί εάν τό τρίγωνον αυτόν επαναληφθεί 4 φορές σέ πυραμίδα ή εντός σφαίρας σέ σχήμα σταυρού μέ εφαπτώμενες τίς ακίδες τούς = 900,000,000 καί 10,101,010,555,665/144 = 70,145,906,636.5625 ήτοι κυριαρχεί ό αριθμός 7 τό πολλαπλάσιον τού 144 καί 10,101,010,555,665/36 = 280,583,626,546.25 70,145,906,636.5625+280,583,626,546.25 = 350,729,533,182.8125 ήτοι κυριαρχεί ό αριθμός 35 καί 28+70+35 = 143 ήτοι σχεδόν 144 καί εάν βάλουμε καί τούς δεκαδικούς εκατομμυρίων θά έχουμε τό 144)

Διατί τά λέμε όλ’ αυτά; Διότι τό «Ι» = 9 είς τήν ελληνική καί εάν υπάρχει καί τό «ΣΤ» = 10. Τό «Α» = 1 καί τό «Χ» = 22 ήτοι ΙΑΧΑ = 9+1+22+1=33!!!! Προσέξετε τά ΙΑΑ = 11! Καί τό Χ = 22 ήτοι τό διπλάσιον τού 11! Καί τά κεφ. τής Αποκάλυψης 22 καί τό 11 κεφ. ομοιάζει μέ τό 22ον όπως τό 7ον μέ τό 14ον καί άλλα Προκωδικά Μαθηματικά!.. Διατί Προκωδικά Μαθηματικά; Θά καταλάβετε είς τό τέλος καί συνάμα άμα γνωρίζετε τήν Αποκάλυψη καί άλλα οπού ανάφερα σέ προγενέστερα άρθρα περί τούτων…. τών Μυστικών Μυστηρίων τών Αριθμών καί τών Υπερμαθηματικών Συναρτήσεων…

33 ό Αριθμός ετών επί γής Τού Χριστού, 33 σκαλοπάτια είς τόν Ναόν τού Σολομώντος, αλλά υπήρχε καί τό άδυτον οπού εκεί κρυφίως λάτρευαν τόν Βαάλ οί σατανιστές ραββίνοι, ήτοι 34 μέ τό υπόγειον, τώρα εξηγείται διατί μού ανάφερε παλαιότερα φίλος (έχω φίλους ανθρώπους απ’ όλες τίς παρατάξεις όχι επειδή πιστεύω σ’ όλες τίς παρατάξεις αλλά επειδή δέν κρίνω τήν φιλία δογματικώς αλλά μέ αγάπη είς τήν συντροφιά, τά κοινά αλλά κυρίως τίς ψυχές, εάν δέν διδάξεις τήν Αλήθεια σέ μία ψυχή οπού δέν τήν γνωρίζει πώς θά τήν μάθει, δέν διδάσκω ώς άξιος αλλά ώς ανάξιος δούλος Θεού παραπέμπω είς Χριστόν…) τέκτονας ότι γνωρίζει ότι υπάρχει καί 34ον κρυφός βαθμός είς τήν μασσωνία… είναι τό υπόγειον ίσως, ή Ό Θεός (αλλά παραστράτησαν αφού ό διάβολος μέσω τών Μαθηματικών οπού υποδείκνυαν Τόν Θεόν παραπλάνησε τούς σατανιστές Ιουδαίους σέ άλλα μονοπάτια, μία λεπτομέρεια αρκούσε νά αιρετικοποιηθούν καί νά πιστεύσουν είς τόν αντίθεον) ή «θεός», πάντως κάτι απ’ αυτά θά είναι…!

Συνάμα εάν τό «Ι» είναι τό 10ον γράμμα τού ελληνικού αλφαβήτου ένεκα τής συμπερίληψης τού αμφιγράμματος «ΣΤ» τότε η σύνοψις κάνει αριθμόν 34… διά τό ΙΑΧΑ….

Εντούτοις, τό 33 είναι ό αριθμός τών οριζόντιων σπονδυλόσεων επί τής σπονδυλικής στήλης, Ό Θεός είναι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών καί αφήνει τά σήματα Τού κάπως παντού καί έν γένει πολύ θορυβικώς είς τήν Υπόθεση Άνθρωπος! Ό «βαθμός» υπογείου ήτοι τής σκιάς, τού σκότους, τής πλάνης, τού θανάτου, τού Άδη, εάν φανταστείτε έναν Ναόν μέ 33 κλιμακοστάσια είναι ακριβώς από κάτω καί σχηματίζει έναν ανάποδον Γ+ΑΜΜΑ ή έναν Έλ Χαλκιδικόν (L) οπού κοιτάει η οριζόντια γραμμή τού είτε πρός δεξιά είτε πρός αριστερά κάτω από τό κατώφλι τών 33 σκαλοπατιών… ήτοι ΓL ΓL, τώρα αντίκρυσε τό ωσαύτως ΓLΓL ή ΓLΓLΓLΓLΓLΓLΓLΓL τί βλέπεις; (εννοείται ότι μπορούσα νά σάς τό κάνω πολύ καλύτερον αλλά αρκούμαι είς τήν γραμματοσείρα όπως είναι τυποποιημένη είς τόν Η/Υ) Έναν Μαίανδρον = μαία+άνδρας… Ό μαίανδρος είναι τό κατ’ εξοχήν σύμβολων τών Αρχαίων Ελλήνων/ΕLLHNΩΝ… Είς τήν ποδιά τών μασσώνων διακρίνουμε έναν «Λ» ανάποδον = «ν» ήτοι έναν «L ή Γ ή LΓ» τό οποίον είναι ισοσκελές καί όχι ορθής γωνίας… Συνάμα η καλούμενη σβάστικα ήτοι τό Τετράγαμμα όπως τό αποκαλώ είναι τό LΓ σέ συνοιασμόν επί δύο ή 4 Γ ή 4 L… σωστά; Νά μήν τό παρατραβήξουμε τί άλλον εννοεί, ίσως άλλη φορά… επιστρέφουμε είς τό θέμα ΜΑΣ…

Τό «Γ» στρεφόμενον μέ τήν οριζόντια γραμμή πρός τά αριστερά είναι τό έναν συνθετικόν τού γράμματος «Α» είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά…. Άσχετως ίσως αλλά 26 από τήν εβραϊκή αριθμολογία καί 33 από τήν ελληνική = 59 = 14 ό αριθμός τής Λυτρώσεως είς τήν Αποκάλυψη καί εάν τό «Ι» είναι 10 τότε = 60…. τροφή δι’ έρευνα… Εξυπονοούνται πολλά… Εάν πέρναμε μία λέξη οπού μέ ευκολία νά εμπεριέχει τό «Γ» καί τό «L» θά λέγαμε ΓΑLΑ ή LΟΓΟΣ!!!! ΓΑLΑ LΟΓΟΣ, LΟΓΟΣ ΓΑLΑ, αριθμολογικώς κάτι θά κρύβει…

Είς τήν σελίδα 18 (τυχαία;) ΜΑΣ λέγει ότι: «Οί καββαλιστές όταν γράφουν τό Όνομα Τού Θεού τό παρουσιάζουν έτσι» ιδού τό τρίγωνον: εχει 4 φορές τό γράμμα «Ι», τρείς φορές τό γράμμα «Α» 2 φορές τό γράμμα «Χ» καί μία φορά τό γράμμα «Α», όλα μαζύν ίσον 10 (αριθμοί από τό μηδέν έως τό εννέα) γράμματα (συνάμα μπορεί νά αντιστοιχεί σέ μουσική τόνων/νότων ή υποδεκαδικών τών τόνων… Επειδή «Ι» = 10, «Α» = 5 καί «Χ» = 6 εάν προσθέσετε 4 φορές τό 10 = 40, 4 φορές τό 5 = 20 καί 2 φορές τό 6 = 12 (40+20+12=72) βάσει τών αντίστοιχων γραμμάτων τού εβραϊκού αλφαβήτου διά τήν λέξη ΙΑΧΑ ΜΑΣ κάνει 72! Προσθέστε τούς αριθμούς εντός τριγώνου!!!! Συνάμα 40=4, 20=2, 12=3 ήτοι 4+2+3=11!!!! Ό περιβόητος αριθμός οπού είς τά Κατοχικά Νέα προσέξαμε καί σημειώναμε συνεχώς μέ άρθρα, επειδή «αυτοί» τόν συνδέουν μέ τό Τετραγράμματον εντός Ισογώνιου Ισοσκελές Τριγώνου καί παράλληλα 3Χ11=33. Εάν κάνουμε τρισδιάστατον ή τρίσκελον αυτόν τό Τρίγωνον μέ επαναλήσεις τών ίδιων γραμμάτων είς τό καθένα ισούται μέ 33 ήτοι όσα τά έτη Τού Χριστού καί τό Τρισ+διάστατον καί Τρίσ+σκελόν παρασυμβολίζει τήν τριάδα = Αγία Τριάδα…

72 είναι τά Κλειδιά τού Σολομώντος, 72 τά σπαράγματα τού Ναού τού Σολομώντος όταν απόθανε Ό Χριστός επί Σταυρός ήτοι έφυγε η Θεία Χάρις από τόν έν λόγω Ναόν καί πλέον δέν είναι περιούσιος λαός αφού σκότωσαν καί τούς Προφύτες/Προφήτες καί Τόν Ενσαρκωμένον Άχραντον Άκτιστον Αρχιπροφύτη πρό πάντων τών αιώνων. 72 οί γωνίες τριών (τριάς πάλαι) κύβων ήτοι Αγία Τριάδα καί συνάμα τρείς κύβοι σέ ίση απόσταση επί βάσης σχηματίζει τό Τρίσκελον (καί ανάμεσα τών τριών κύβων έναν ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον όπως αυτόν μέ τό Τετράγραμμα) όπως αυτόν τού Σχίσματος τής Αποκαλύψεως έν ιερά νήσω Πάτμω! 72 τά μιαρά έν υπογείω γεί… καί άλλα 72… όπως 8Χ9… καί 8+9=17=8 = τό σχήμα τού απείρου… ή Απείρου….

Μετά βλέπετε παλαιότερες σημειώσεις μού πολύ πρίν τόν κορωνοϊόν covid-19, διά τό όνομα Τού Τετραγράμματου Θεού. Από κάτω γράφω ιδιογράφως «24 κορώνες = κύβος. Κύμβαλα (έν συγκρίσει μέ τήν καταγωγή τής λέξεως καμβάλα/καμβάλλα) = Ήχος καί τρισδιάστατον τετράγωνον»….

Είς τήν σελίδα 19 ό Αϊβάνωφ γράφει διά τό σχήμα αυτόν (σελ. 18): «Όπως έχει έτσι γραφτεί τό Όνομα έχει 24 κόμπους που αντιπροσωπεύουν τούς 24 Πρεσβύτερους γιά τούς οποίους μιλά η Αποκάλυψη. Από κάθε κόμπο ξεκινούν 3 ανθέμια, πράγμα που δίνει επίσης 72 (τό άλλο 72 τά γράμματα εντός τριγώνου)»…. Σημείωστε ότι τό έν λόγω τρίγωνον είναι ισογώνιον ισοσκελές, ήτοι δι’ αυτόν οπού σάς έγραψα παλαιότερα κατ’ επανάληψη άρθρα, ήτοι αυτόν μέ 60ο έκαστη γωνία ήτοι 606060 καί διαγράφοντας τά μηδενικά όπως γίνεται είς τήν αριθμολογία = 666! Τώρα πλέον καταλαβαίνετε διατί χρησιμοποιείται ό αριθμός 666 ώς αριθμός Τού Θεού! Σάς είπα ότι τώ όντι είναι αριθμός Τού Θεού επειδή οί τρείς ίσες πλευρές καί γωνίες τού Ισογώνιου Ισόπλευρου Τρι+γώνο+πλευρου Συμβολίζουν Τήν Αγία Τριάδα ήτοι Πατήρ, Υιός καί Αγίω Πνεύματι! Πώς καί δέν τό βλέπουν αυτόν οί μασσώνοι; Χεχε! Επειδή δέν είναι Χριστιανοί καί αυτόν σημαίνει δέν αποδέχονται Τήν ΘΕΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗ όπως Τήν Αποκάλυψε Ό Χριστός καί ό Ερμής ό Τρισμέγιστος όταν τού τό αποκάλυψε Ό Ποιμάνδρης = ποιμήν+άνδρας = Χριστός αφού τού είπε ότι ό ένας από τούς τρείς άπειρου κάλλους ποταμούς είναι Ό Ίδιος (Ποιμάνδρης), ό άλλος Ό Πατήρ Τού καί ό άλλος Ό Νούς (Αγίω Πνεύματι) άρα; Άρα Ό Ποιμάνδρης ώς Υιός Τού Πατήρ είναι Ό Υιός Χριστός!

Τί Αποκαλύψαμε εδώ; Αυτόν οπού λέγει η Εκκλησία αλλά δέν μελέτησε επαρκώς. Ότι οί Ιουδαίοι ήταν περιούσιος γεωργικός λαός τού κήπου Τού Πατρός, ίδε Τετραγράμματον έν Ισογώνιον Ισόπλευρον Τρίγωνον αλλά σκότωσε τούς αντιπροσώπους Τού Γεωργού βάσει τής γνωστής Παραβολής Τού Χριστού καί Ό Θεός τούς εκδίωξε όπως τότε τόν Αδάμαντο καί τήν Εύα… επειδή εκτός από τούς Υπηρέτας = Προφύτας Τού Αρχικτηματία/Άρχοντος οί γεωργοί/Ραββινοϊουδαίοι σκότωσαν καί Τόν Υιόν Τού Αρχιγεωργού/Άκτιστου Αρχιτέκτονος τού απείρου. Αυτά Ό Χριστός «τούς» τά είπε πρίν Τόν Ενσταυρώσουν!

Δεύτερον, παρότι γνώριζαν τό Τετραγράμματον καί τό Όνομα αυτόν εντός Ισοπλευρογώνιου μέ αριθμόν 72, δέν είδαν ότι τό 666 =606060ο Συμβολίζει Τρισυπόστατη Ομοιότητα ήτοι Ομοούσιω Τώ Πατρί (60ο) καί τώ Υιώ (60ο) καί Τώ Αγίω Πνεύματι (60ο) καί ακόμη χειρότερα, συμβουλεύονται τόν Διάβολον όστις τούς ενέμπνευσε νά κατοχυρώσουν διά τού Μπίλλ Γκέητς οπού είδα έν όναρ (ανάφερα έν άρθρω τί είδα) τήν ευρευσυτεχνία τού κορωνοϊού καί φαρμάκου μέ τόν αριθμόν όχι 606060 αλλά 060606 ήτοι ανάποδα ή αναγραμματιστί αλλά συνάμα 606060 από τά αριστερά πρός δεξιά όπως γράφουν οί Εβραίοι…

Δηλαδή τί κάνουν; Βλέπουν τό Όνομα Τού Θεού, γράφουν τό Όνομα Τού Θεού, αλλά δέν παραδέχονται ότι αυτόν Προεξυπονοεί Τριαδικόν Θεόν μέ τρείς φορές επανάληψη τίς ίδιες μοίρες ήτοι 60ο + 60ο + 60ο (Χ 2 φορές τό 60ο Χ3 = 360Ο ήτοι τό αλληλοεισερχόμενον τρίγωνον ή άστρον τού Δαυίδ, ώς άλλου είδους κύκλος) καί όλα αυτά τά παρακολούθησα παρατηρώντας τά λόγια τού συγγραφέα καί τίς σημειώσεις μού είς τίς σελίδες τυχαία 18 = 3Χ6 καί 19 = covid-19….

Συνάμα όλ’ αυτά δείχνουν ότι η ιουδαϊκή θρησκεία η οποία κατάγεται από τόν Μωϋση (έχουμε εξηγήσει παλαιότερα τί σημαίνει τό όνομα τού) ό οποίος έλαβε τήν θρησκεία αυτή από τούς Αιγυπτίους ιερείς εκείνους οπού πίστευαν σέ Τριαδιακόν = Τρισμέγιστον Θεόν καί οί οποίοι έλαβαν τήν θρησκεία αυτήν από τόν Ερμήν εκείνον ός είπε ότι Ό Θεός είναι Τρισμέγιστος καί τού οποίου τό είπε ό Ποιμάνδρης ήτοι ό ποιμήν ανήρ/άνδρας καί ό οποίος τού είπε είναι Ό Υιός Τού Πατρός καί τό Τρίτον Πρόσωπον είναι Ό Νούς ή Νόϋς καί συνάμα αυτή η θρησκεία ταξείδευσε μακρυά είς τούς Ινδούς οί οποίοι έχουν ώς ΑρχιΘεόν Τόν Τριμούρτι (ψάξε τί λέγει η Γλωσσολογική Οργάνωση τής Καλκούτας ότι τά ινδικά είναι ελληνικά) ήτοι αναγραμματισμός τού Τριμούτρι = τρία μούτρα ήτοι τόν Βράχμα ώς Πατήρ, τόν Κρίσνα ώς Υιόν καί τόν Σίβα ώς Νούν ή Αγίω Πνεύματι καί ύστερα αιρετικοποιήθηκαν όπως κάθετι έκτοτες έν πολλοίς καί συνάμα ό Άνουβις (υπάρχει γραπτή παράδοση) τούς έπεισε επίσης νά συμπεριλάβουν διάφορα δαιμόνια, ενδεχομένως καί αγγέλους από μόνοι τούς οί Ινδοί καί διάφορες εκφορές Τού Ίδιου Τριαδικού Θεού μέ άλλα ονόματα καί έν τέλει «εξεχωριστές» θεοποιήσεις…

Είς τό τέλος τού Β Μέρους όλη η αποκάληψη διά τήν σύνδεση τού βιβλίου αυτού μέ τόν κορωνοϊόν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας 02/09/2021 @ 9:03 ΜΜ

    Αφού δεν μας έγραψες όλο το βιβλίο, πάλι καλά, χα χα χα.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh