13:44 - 18/05/2021

Πρέπει νά δείς τήν ταινεία I am legend, τούς συμβολισμούς 10009 = 19 = covid-19 καί τού 5G σέ συνδοιασμό καί ύστερα άμα θέλεις τά ξανά λέμε…

Πρέπει νά δείς τήν ταινεία I am legend, τούς συμβολισμούς 10009 = 19 = covid-19 καί τού 5G σέ συνδοιασμό καί ύστερα άμα θέλεις τά ξανά λέμε…

Αρχίζει μέ συνέντευξη τής Άλις/Αλίκης Κρίππιν η οποία παρασκεύασε έναν εμβόλιον γιά εξαφάνιση τού καρκίνου που ισχυρίζεται ότι είναι ιός… Είναι αισιόδοξη όπως καί τώρα οί πομποί τών σατανάδων καί φαρμακευτικών εταιρείων τού σατανά καί έν τέλει αντί νά πάνε όλα κατά Θεού πάνε όλα κατά διαόλου καί εξαφανίζεται η ανθρωπότητα καί τά ζώα…

Πρίν προχωρήσουμε αναλύουμε τό όνομα τής φαρμακοκατασκευάστριας. Άλις δηλαδή Αλίκη λέγε Αλήτη… Κρίππιν… Η λέξη crippin σημαίνει ακρωτηριασμός καί η λέξη cripping μπερδεύω, ήτοι Μπερδεύω καί Ακρωτηριάζω…. όπως συμβαίνει εφημερών οπού μάς μπερδεύουν μέ Προέντεχνες Προσημαδευμένες στήν Τράμπουλα/Απάτη Μπερδέψεις περί κορώνα λάκκου καί εμβόλα λάκκου ώστε νά μάς αφαιρέσουν ελευθερίες καί ζωές… Συνάμα Alice σημαίνει AL ICE = Θεός παγωμένος που μπορούμε νά τόν μεταφράσουμε ώς «ανύπαρκτον», εκδικητικόν, Θεονέμεσις…, Άρειον Πάγον διά τίς αμαρτίες ΜΑΣ μέσω τής κορώνας σιώνιας όπως προφυτεύεται άλλωστε είς τήν Αποκάλυψη καί δέν ακούσαμε δεκαετίες ούτε τούς έσχατους μήνες όσους Μοναχούς, Κληρικούς, Λαϊκους εκλιπαρούσαν περί Μετάνοιας ΜΑΣ!… Συνάμα AL IS = Θεός είναι… Τώρα άν τό τραβήξουμε αναγραμματιστί θά συναντήσουμε κι’ άλλα, τ’ αφήνω σ’ εσάς…

Μάς λέγει τό όνομα τής εμβολιοποιού έκ Θεού Πάγωμα τού πολιτισμού καί τής αμαρτίας τού ήτοι τής Παμπυλώνας τής μεγάλης έρχεται τό μπέρδεμα που ακρωτηριάζει… Αυτά μπορεί καί νά βγήκαν έν μέρει, μόνον έν μέρει αλλά σημαντικώς τυχαία… έκ Θεού…

Η Άλ ις (είς/είναι) Μπέρδεμα Ακρωτηριασμού στήν αρχήν τής ταινείας ΜΑΣ ενημερώνει τυχαία ότι η πρώτη δοκιμή τού εμβολίου έγινε σέ 10009 ανθρώπους όπερ καί αριθμοσοφικώς ισούται μέ 19… όπως certificate of vaccination international data (covid)-19…. Από τό 2008 που κυκλοφόρησε η ταινεία ώς τό 2019 που κυκλοφόρησε ευρέως τό 2019 πέρασαν σέ αριθμόν ετών ό μαγικός αριθμός 11, γιά τίς επιπτώσεις τούς σέ αναβαθμίδες προσθέσεων 11 κάθε φορά τά είπαμε προσφάτως… Επειδή ό κορώνας απάτας ήταν έτοιμος από τό 2018 μ.Χ. γιά διασπορά, παρότι υπάρχει αιώνες πρίν, σχυματίζει 11 έτη από τό έτος 2007 μ.Χ. όταν η ταινεία γυρίστηκε… Τό έτος 2020 μ.Χ. 12 έτη καί τό 2021 μ.Χ. που άρχισαν νά κυκολοφορούν ευρέως τά εμβόλια ό άλλος μαγικός αριθμός, ό 13+11=24 = κύβος…

Ό πρωταγωνιστής καί μοναδικός επιβιώσαντας που δέν μολύνθηκε στήν Νέα Υόρκη λαγχαίνει γιατρός. Έχει πειραματόζωα κάτι τρωκτικά καί τά πειράματα τού καί αυτά τά καλεί μέ αριβθμούς μπροστά από τόν όρον GE… Ήτοι G5 = 5G!…. Συνάμα ό αριθμός αυτός είναι 10 ήτοι 5+5 αλλά καί 55+55 (αναγραμματιστί) = 110=11=2… Ό 5 είναι ό έκτος αριθμός… άρα τέ 55 = δύο έκτοι αριθμοί ώς 66…

Αφού 5G ή EG είναι 55+19 τού συγκοινωνούντου δοχείου κόβειend=19 = 69… Θυμάστε τί λέγαμε γιά τόν 69, τό γύν καί γιάνγκ = γυνή καί ανήρ καί τόν αναγραμματισμόν σέ 96+69=165Χ2=333=9…. Εάν κάνεις αναγραμματισμόν τών τριών τριαριών ώς ξεχωριστές προσωπικότητες ήτοι 333+333+333=999!!!!…

Θυμηθείτε μέ όσα σάς λέγω εδώ γιά τό όνομα AL ICE τήν ταινεία ELI = EL = I = 1, Άλ καί Έλ σημαίνουν Θεός καί είς αμφότερες τίς ταινείες παίζουν Μαύροι πρωταγωνιστές… Κατί μάς λέγει αυτόν. Ίσως ότι οί σκλάβοι τής σατάνας σιώνας θά είναι μόνον Μαύροι; Ή μόνον Μαύροι τής Αφρικής στά όρη μπορούν νά επιβιώσουν; Δέν νομίζω, έν πάση περιπτώσει σάς στό ξανά πά όταν κάνουν μία ταινεία Ό Θεός κανονίζει νά βγαίνουν καί πράγματα που αυτοί που τίς κάνουν ή έγραψαν τά σενάρια ή τά βιβλία δέν είδαν ή δέν οίδαν στό έπακρον αλλά τό δείχνουν άθελα τούς καί τά Βλέπουν άλλοι… Πρέπει νά δείς καί τό Έλι σέ συνδοιασμόν μέ τό Είμαι Θρύλος… Άσε που παραπέμπει στόν Ολυμπιακόν, τήν Όλυμπία, τούς Ολυμπιακούς Αγώνες δι’ επιβίωση όχι διά ανταγωνισμόν κενοδοξία, όπως ήταν ώς Αγώνες Εκπαίδευσης Παγκρατίου παλαιότερα… Παραπέμπει στόν Όλυμπον τίς Τιτανομαχίες που έχουμε ξανά καί στό ότι η Οροσειρά τού Ολύμπου δύναται νά σώσει πολλούς που θά καταδιωχθούν από τίς Αναγιγάντιες καί Ανατιτάνιες Αντίχριστες εκδιώξεις Χριστιανών…

Τέλος η λέξη legend = leg+end = leg end πούς/πόδι/ποδιού τέλος/εσχατιά… που μπορεί νά προμηνύει τό τέλος τής ελευθέρας διακινήσεως… καί αναγραμματιστί leg den = πούς/ποδιού φωλειά καί πούς δέν.. ήτοι η φωλειά τού ποδιού είναι ό εγκλεισμός καί πούς δέν θά περιπατάει πιά…

Δείχνει η ταινεία τόν μπάτ μάν = νυκτερινδάνθρωπον ή νυκτεριδάνδραν = bad man (and bad is bud, από τό κακόν έκαμαν τήν λέξη νυκτερίς ώς σύμβολον δαιμονικού μέ τίς όχι ενσφαλμένες έν μέρει τουλάχιστον προκαταλήψεις τών παλαιότερων, διότι από τά οστά τής διενεργείται μαγεία) σέ μεγάλη αφίσσα επάνω σέ ουρανοξύστη καμπόσα δευτερόλεπτα ολομέλανον καί αυτόν παραπέμπει στό fame story = φημιστορία ότι ό κορώνας σατάνας σιώνας ήρθεν δήθεν από νυκτερίδα καί έγινε υπερκρατοδημία όχι μόνον πανδημία, τόσους αιώνες διατί δέν γινότανε;…

Καλή όραση καί καλή ανάγνωση… Στό τέλος τέλος όμως δείχνει ότι τά θηριώδη ζόμπυ όπως η οικογένεια λεόντων τής ταινείας, συμβολικά όλα, έχουν συναισθήματα όπως τά ζώα έν καιρώ εξημέρωσης όλων τών ζώων που προφυτεύει ό Ησαϊας καί περιγράφεται από τόν Όμηρον στήν Κίρκη…

Εδώ σού μπίγουν υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον μήνυμα διά τής ταινείας, ν’ αποδεχθείς τόν Ζομπυσμόν ώς καινούργια πραγματικότητα ψυχοαιματομιγάδων… Αλλά ένας άλλος προφύτης τής Παλαιάς Διαθήκης έλεγε διά τήν εποχή τής Παγκλωνοποίησης από τά Αντίχριστα Θηρία…

I am not a leg end!!!!…. όπως I am not goat pet (ii) too…. Καπίτο; Κτύπησον τό Καπιτόλιον τού σατανισμού! Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

Κάποια λάθη από τά γυρίσματα είναι συμβολικά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Μιας και αναφερεις το goat pet ii – αιαι ή Τοο- το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε γραφιστικά στο ‘μένουμε σπιτι’, υπήρχε και στον μαύρο πίνακα κάτω αριστερά. πίσω απο τον πρόεδρο μαριονετα.

    Legend – ίσως απο το legenda: πραγματα γραμμένα τα οποια πρέπει να διαβαστουν.
    Και για να διαβάσεις πρέπει να είτε να κοιτάς, να παρατηρείς για να δεις.

  2. ΠάνοςΓέριμου 05/19/2021 @ 12:17 ΠΜ

    Ευχαριστώ γιά τίς επισημάνσεις φίλε ΑΑΑΑ…! Ό Θεός μαζύν σού!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*