Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Μεχρι στιγμης το Τ2 δεν λειτουργει !!!!

Τι είναι το T2;
Το T2 είναι το σύστημα ακαθάριστου διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο (RTGS) που ανήκει και λειτουργεί από το Ευρωσύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες και οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να υποβάλλουν εντολές πληρωμής σε ευρώ στο T2, όπου αυτές επεξεργάζονται και διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, δηλαδή σε χρήματα που τηρούνται σε λογαριασμό σε κεντρική τράπεζα.

Το T2 διακανονίζει πληρωμές που σχετίζονται με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς και συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και εμπορικές συναλλαγές.

Κάθε πέντε ημέρες, το T2 επεξεργάζεται αξία που προσεγγίζει το σύνολο του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα πληρωμών στον κόσμο. Περισσότερες από 1.000 τράπεζες χρησιμοποιούν το Τ2 για την έναρξη συναλλαγών σε ευρώ, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό των πελατών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές, περισσότερες από 43.000 τράπεζες παγκοσμίως και όλοι οι πελάτες τους μπορούν να προσεγγιστούν μέσω του T2.

Το T2 προσφέρει βελτιωμένες και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες στην αγορά. Χρησιμοποιείται το πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 20022, όπως συμβαίνει και με το T2S και το TIPS. Το σύστημα RTGS είναι σε θέση να διευκολύνει τις πληρωμές σε διάφορα νομίσματα, εφόσον το αποφασίσει η εκάστοτε κεντρική τράπεζα.

Οι υπηρεσίες του TARGET μοιράζονται διάφορα κοινά χαρακτηριστικά για να βελτιώσουν τη διαχείριση της ρευστότητας σε όλες και να καταστήσουν τις πληρωμές πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.

Κοινά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών TARGET
Στόχοι του T2
Υποστήριξη της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και της λειτουργίας της αγοράς χρήματος σε ευρώ
Ελαχιστοποίηση του συστημικού κινδύνου στην αγορά πληρωμών, δηλ. της πιθανότητας ένας μόνο φορέας να προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρης της αγοράς
Εξασφάλιση της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των πληρωμών σε ευρώ
Με την επίτευξη αυτών των στόχων, το Τ2 επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική ροή των πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και συμβάλλει στη σταθερότητα του ευρώ.

Πώς λειτουργεί το T2;
Οι εντολές πληρωμής υποβάλλονται στην πλατφόρμα προς επεξεργασία και διακανονίζονται μία προς μία σε συνεχή βάση σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, με άμεση οριστικοποίηση. Δεν υπάρχει ανώτατο ή κατώτατο όριο για την αξία τους. Το T2 χρησιμοποιείται από κεντρικές και εμπορικές τράπεζες για συναλλαγές νομισματικής πολιτικής, διατραπεζικές πληρωμές και εμπορικές πληρωμές.

Η διαθεσιμότητα και το κόστος της ρευστότητας είναι δύο κρίσιμα ζητήματα για την ομαλή διεκπεραίωση των πληρωμών στα συστήματα RTGS. Το T2 διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων πληρωμών, των χρονομετρημένων συναλλαγών, των διευκολύνσεων κράτησης ρευστότητας, των ορίων, της συγκέντρωσης ρευστότητας και των διαδικασιών βελτιστοποίησης. Επίσης, μοιράζεται αρκετά χαρακτηριστικά με τις άλλες υπηρεσίες του TARGET για τη βελτίωση της διαχείρισης της ρευστότητας σε όλες.

Το T2 είναι ανοικτό για την επεξεργασία πληρωμών κάθε εργάσιμη ημέρα. Το σύστημα είναι κλειστό τις ακόλουθες ημέρες:

1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά)
Μεγάλη Παρασκευή
Δευτέρα του Πάσχα
1 Μαΐου (Ημέρα Εργασίας)
25 Δεκεμβρίου (Ημέρα των Χριστουγέννων)
26 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή

Το Τ2 χρησιμοποιείται για τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο T2 και να διακανονίζουν συναλλαγές σε ευρώ μέσω της πλατφόρμας. Η λειτουργία πολλαπλών νομισμάτων του επιτρέπει το διακανονισμό σε άλλα νομίσματα, εφόσον το αποφασίσει η αντίστοιχη κεντρική τράπεζα.

Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συνδεθούν στο T2 μέσω μιας συμμετέχουσας κεντρικής τράπεζας. Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλών διαφορετικών επιλογών πρόσβασης:

Άμεσος συμμετέχων: χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) που τηρεί λογαριασμό RTGS σε χρήμα κεντρικής τράπεζας στο T2, αποστέλλει και λαμβάνει πληρωμές για λογαριασμό του ή για λογαριασμό των πελατών του
Πρόσβαση πολλαπλών αποδεκτών: υποκαταστήματα και θυγατρικές ενός άμεσου συμμετέχοντος στον ΕΟΧ που έχουν άδεια να διοχετεύουν πληρωμές μέσω του λογαριασμού του άμεσου συμμετέχοντος.

Διευθυνσιοδοτούμενος BIC: ανταποκριτής άμεσου συμμετέχοντος που διαθέτει κωδικό αναγνώρισης τράπεζας (BIC), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του.

TARGET και TARGET2: οι προκάτοχοι του T2

Ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, το Ευρωσύστημα δρομολόγησε τον Δεκέμβριο του 2017 την επανεξέταση των ΣΔΣΧ υπηρεσιών του. Στόχος ήταν η ενοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών πτυχών του προκατόχου του T2, του TARGET2 και του T2S, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το TARGET2 παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι τον Μάρτιο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του T2.

Το TARGET2 λειτουργούσε ομαλά για πάνω από μια δεκαετία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πληρωμών. Ωστόσο, οι πληρωμές άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, των νέων κανονιστικών απαιτήσεων και των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών.

Το TARGET2 αντικατέστησε το σύστημα RTGS πρώτης γενιάς για το ευρώ. Το TARGET άρχισε να λειτουργεί στις 4 Ιανουαρίου 1999, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα χρειαζόταν μια υπηρεσία πληρωμών για την υποστήριξη των πράξεων νομισματικής πολιτικής και για τον διακανονισμό των πληρωμών σε ευρώ πέραν των εθνικών συνόρων στην ΕΕ.

Το TARGET δημιουργήθηκε με τη σύνδεση των διαφόρων δομών RTGS που υπήρχαν ήδη σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος. Ωστόσο, αυτή η αποκεντρωμένη δομή αποδείχθηκε μακροπρόθεσμα αναποτελεσματική και δαπανηρή. Η Banque de France, η Deutsche Bundesbank και η Banca d’Italia ανέλαβαν να αναπτύξουν τη νέα πλατφόρμα και να ενεργήσουν ως πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό του Ευρωσυστήματος. Το TARGET2 τέθηκε σε λειτουργία στις 19 Νοεμβρίου 2007 και αντικατέστησε πλήρως το TARGET πρώτης γενιάς μέχρι τον Μάιο του 2008.

Σας Ενδιαφερουν:

Έχετε πλακουτσωτή μύτη; Πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πριν καταλήξετε στην πλαστική χειρου...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Σε 7 εβδομάδες τα τεχνητά ερυθρά κύτταρα σας απαλλάσσουν από τον διαβήτη, μειώνουν το επίπεδο σακχά...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μπορείτε να θεραπεύσετε την ψωρίαση!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μύκητας νυχιών: τι κίνδυνους ενπεριεχει η ασθένεια και πώς να την ξεφορτωθείς
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Καμία γλώσσα δεν είναι πλέον "ξένη" χάρη σε αυτή την έξυπνη ιαπωνική καινοτομία
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ξεπερνώντας τον μύκητα των νυχιών: Μια προσωπική ιστορία
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε τον ιό είναι να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα.
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η Ελλάδα έχει αριθμό ρεκόρ αντρών με προβλήματα ισχύος! Καινοτόμες μέθοδοι θεραπείας για ανικανότητα...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η μάχη με την αρθρίτιδα: 1: 0 υπέρ της επιστήμης
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ξεχάστε όλα όσα γνωρίζατε για τους χονδροπροστατοτές. Αυτό το φάρμακο είναι αποτελεσματικό ακόμη και...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑΕπιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Αύριο θα είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Ηρεμήστε, όλα καλά θα πάνε, διότι το 2024 θα γίνει το οικονομικό κραχ. Για ένα διάστημα δεν θα μπορείτε να τραβάτε τα χρήματά σας και θα τα χρησιμοποιείτε με περιορισμούς. Στη συνέχεια οι κεντρικές τράπεζες θα φέρουν τη λύση με την προϋπόθεση ότι θα ανταλλάξετε όλα τα ευρώ με ψηφιακές μονάδες ευρώ. Το 2024 θα καταργηθούν και τα μετρητά. Παράλληλα θα συμβεί και ένα συνταρακτικό γεγονός στην Ευρώπη που θα θέσει απαραίτητους ελέγχους στα προσωπικά δεδομένα όλων.

  2. Αύριο θα είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Ηρεμήστε, όλα καλά θα πάνε, διότι το 2024 θα γίνει το οικονομικό κραχ. Για ένα διάστημα δεν θα μπορείτε να τραβάτε τα χρήματά σας και θα τα χρησιμοποιείτε με περιορισμούς. Στη συνέχεια οι κεντρικές τράπεζες θα φέρουν τη λύση με την προϋπόθεση ότι θα ανταλλάξετε όλα τα ευρώ με ψηφιακές μονάδες ευρώ. Το 2024 θα καταργηθούν και τα μετρητά. Παράλληλα θα συμβεί και ένα συνταρακτικό γεγονός στην Ευρώπη που θα θέσει απαραίτητους ελέγχους στα προσωπικά δεδομένα όλων!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*