Ο Μεσσίας του Καίσαρα

Το πραγματικό όνομα του Μεσσία Χριστού είναι Τίτος Φλάβιος. Ο Μεσσίας του Καίσαρα: η Ρωμαϊκή Συνομωσία για την Εφεύρεση του Ιησού. Πώς ο Ρωμαίος Imperator Ceasar Constantinus και ο Ευσέβιος Καισαρείας κατασκεύασαν τον εξουσιαστικό χριστιανικό μύθο.

«Κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα». Ηράκλειτος

«Είναι πράξη αρετής να εξαπατάς και να ψεύδεσαι, όταν με τέτοια μέσα μπορεί να προωθηθεί το συμφέρον της Εκκλησίας». Ευσέβιος, Επίσκοπος Καισαρείας

«Ο *Μ. Κωνσταντίνος τα ιερά και πάντας τους ναούς των Ελλήνων κατέστρεψε: […] Τους δε ναούς των Ελλήνων, πάντας κατέστρεψε έως εδάφους ο αυτός Θεοδόσιος βασιλεύς… Πολλά δε ιερά (των Ελλήνων) εποιήσεν (χριστιανικές) εκκλησίας και ηυξήθην τα των χριστιανών πλέον επί της βασιλείας αυτού… Τον δε ναό της Αρτέμιδος εποίησεν ταβλοπαρόχιον τοις κιττίζουσιν…τον δεν της Αφροδίτης ναόν εποίησεν καρουχαρείον του επάρχου των πραιτωρίων, κτίσας πέριξ οσπήτια και κελεύσας δωρεάν μένειν εν αυτοίς τα πάνυ πενιχράς πόρνας […] […] Διωγμὸς γέγονεν Ελλήνων μέγας, και πολλοί εδημεύθησαν και εκ τούτου πολύς φόβος γέγονεν. Εθέσπισε δε ο αυτός βασιλεύς (Ιουστινιανός) ώστε μη πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντας, τους δε των άλλων αιρέσεων όντας αφανείς γενέσθαι της Ρωμαϊκής πολιτείας, προθεσμίαν τριών μηνών λαβόντας εις το γενέσθαι αυτοὺς κοινωνούς της ορθοδόξου πίστεως. Επί δε της υπατείας τού αυτού Δεκίου, ο αυτός βασιλεύς θεσπίσας πρόσταξιν έπεμψεν εν Αθήναις, κελεύσας μηδένα διδάσκειν φιλοσοφίαν μήτε νόμιμα εξηγείσθαι. Συσχεθέντες Έλληνες περιεβωμίσθησαν και τα βιβλία αυτών κατεκαύθη και εικόνες των μυσερών θεών αυτών και αγάλματα». Ιωάννης Μαλάλας «Χρονογραφία» Λόγος 13ος & 18ος

*** Χριστιανισμός: Γενηθήτω Αυτοκρατορική Θρησκεία

Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη ιστορική μαρτυρία που αναγκαστικά γίνεται αποδεκτή και από τα ιερατεία του χριστιανισμού, σύμφωνα με την οποία «τα παλιότερα σωζόμενα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, είναι αλήθεια, δεν χρονολογούνται πέρα από τα μέσα του 4ου αιώνα μ.κ.ε.». Αυτή η ιστορική πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι οι όποιες μεταχρονολογημένες προσπάθειες του ιουδαίο-χριστιανισμού, αλλά και μερίδας της ρωμαϊκής συγκλήτου, κατά τους δυό-τρεις πρώτους αιώνες να καταστεί θρησκεία της αυτοκρατορίας σκόνταψαν στην άρνηση της Ρώμης να αποδεχτεί την εβραϊκή μυθολογία της Παλαιάς Διαθήκης.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κι αυτό γιατί η Ρώμη διεκδικούσε να είναι αυτή κι όχι η Ιερουσαλήμ, το κέντρο της θρησκείας και η έδρα του θεού, όπως ήταν το κέντρο της εξουσίας και η έδρα του αυτοκράτορα. Γι’ αυτό «η αληθινή ιστορία του χριστιανισμού κρύφτηκε σε μια από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες της ιστορίας. Υπάρχει, ωστόσο, ένας λόγος για τον οποίο δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη μέχρι τον 4ο αιώνα, κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε γραφτεί μέχρι τότε και εδώ έχουμε βρει αποδείξεις για μια από τις μεγαλύτερες διαστρεβλώσεις όλων των εποχών. Ήταν ο Βρετανός-γεννημένος Φλάβιος Κωνσταντίνος (αρχικά Custennyn ή Custennin) (272-337) ο οποίος επέβαλε τη σύνταξη των κειμένων που σήμερα ονομάζονται Καινή Διαθήκη. […]

Το κυριότερο πρόβλημα του Κωνσταντίνου ήταν η ανεξέλεγκτη σύγκρουση μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών που πίστευαν σε πολλούς θεούς. […] Η πλειονότητα των σύγχρονων χριστιανών συγγραφέων αποσιωπούν την αλήθεια για την ανάπτυξη της θρησκείας τους με σκοπό να αποκρύψουν τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου να τιθασεύσει τον επαίσχυντο χαρακτήρα των επισκόπων, τους οποίους τώρα αποκαλούν ‘Πατέρες της Εκκλησίας’».

Αυτή η ιστορική πραγματικότητα ακυρώνει ως κατασκευασμένες και ψευδείς όλες τις πληροφορίες και τους σχετικούς μύθους περί ιστορικότητας Χριστού και ύπαρξης του χριστιανισμού από τον 1ο αιώνα και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 4ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο παγανιστής και αυτοπροβαλλόμενος ως θεός Ήλιος, Imperator Caesar Flavius Clavdius Valerius Aurelius Constantinus Augustus. Ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έγινε αυτοκράτορας με στρατιωτικό πραξικόπημα του πατέρα του, δολοφόνησε όσους υποπτευόταν ως πιθανούς διεκδικητές του θρόνου ακόμα και τον πεθερό του, τον κουνιάδο του, τη γυναίκα του, τον γιο του, τον γαμπρό του και τον ανεψιό του.

Ο Κωνσταντίνος διατηρούσε το αξίωμα του pontifex maximus της κύριας θεότητας του ρωμαϊκού κράτους του Δία, που αποτελούσε το ανώτατο αξίωμα της αυτοκρατορικής θρησκείας, αλλά για να διατηρήσει τον θρόνο του ακολούθησε το παράδειγμα του μυθικού Σαούλ και αλλαξοπίστησε, ισχυριζόμενος, σύμφωνα με το βιογράφο του, τον Επίσκοπο Καισαρείας Ευσέβιο[7], ότι είδε ‘θαύμα στον ουρανό’ λίγο πριν τη γνωστή μάχη στη γέφυρα της Μουλβίας, έξω από την Ρώμη τον Οκτώβριο του 312 της νέας χρονολογίας.

Προσποιήθηκε, όπως τον συμβούλεψαν οι σύμβουλοί του, ότι είδε όραμα με τον σταυρό και την «εν τούτω νίκα» εντολή του υποτιθέμενου αληθινού θεού και από διώκτης των δούλων-χριστιανών που επαναστατούσαν εναντίον του, έγινε προστάτης τους. Χάραξε μάλιστα τον σταυρό στις ασπίδες τους, για να τους κερδίσει ως στρατιώτες εναντίον των στρατευμάτων του συναυτοκράτορός του Μαξεντίου, τον οποίο και νίκησε και μπήκε θριαμβευτής στη Ρώμη.

Μέχρι την ίδρυση, από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, της Κωνσταντινούπολης και τη μεταφορά της έδρας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην ‘Νέα Ρώμη’ υπήρχε στην αυτοκρατορία ένας ολόκληρος γαλαξίας συγκροτημένων θρησκευτικών δογμάτων, εκκλησιών κι αιρέσεων που ζούσαν παρασιτικά σε βάρος των φτωχών, φοβισμένων κι αγράμματων ανθρώπων και αλληλοσπαράσσονταν μεταξύ τους, όχι τόσο για δογματικούς λόγους, όσο για το «σε ποιον ανήκουν οι ναοί και οι περί τους ναούς τίτλοι και τα αγροτεμάχια» με αποτέλεσμα την αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να επιβάλλει με ενιαίο τρόπο την πολιτική της στους υποταγμένους λαούς πολλών διαφορετικών θρησκευμάτων και εθνοτήτων.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να λύσει οριστικά το πρόβλημα της πολυθεΐας-πολυθρησκείας και γι’ αυτό συγκάλεσε, το 325, την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βηθυνίας, στην οποία φέρεται και να προήδρευσε σε μερικές αρχικές συνεδριάσεις, με την ιδιότητα του «υπό του Θεού καθιστάμενος επίσκοπος των εκτός αν είην» και εκφώνησε τον εναρκτήριο λόγο που του είχε γράψει ο Ευσέβιος. Ο Ευσέβιος ο Καισαρείας (265-340), ο λεγόμενος και ‘πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας’, είναι ο πρώτος που, με εντολή και για λογαριασμό του μονοκράτορα Κωνσταντίνου, συναρμολόγησε σε ‘ενιαία ιστορία’ όλους τους σκόρπιους ιουδαιο-μεσσιανικούς χριστιανικούς μύθους, κάποιες από τις ανατολίτικες φιλοσοφίες, τις νεοπλατωνικές θεωρίες και πολλές από τις αρχαίες παγανιστικές δοξασίες και κατασκεύασε τον χριστιανισμό, ως νέα ενιαία ιδεολογία της κοσμοκράτειρας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Μέχρι το συνέδριο της Νίκαιας, η ρωμαϊκή αριστοκρατία λάτρευε δυο Έλληνες θεούς, τον Απόλλωνα και τον Δία, αλλά ο λαός λάτρευε ως θεό τον Ιούλιο Καίσαρα και τον θεό Ήλιο, τον Μίθρα [ο Καίσαρ είχε θεοποιηθεί από τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο μετά τον θάνατό του (15 Μαρτίου 44 π.κ.ε.) και στη συνέχεια λατρευόταν ως ο Θεός Julius ‘αυτός που σπέρνει τον σπόρο’ δηλαδή ήταν ένας φαλλικός θεός] Κάποια γεύση για το πνεύμα που κυριάρχησε σ’ αυτήν τη Σύνοδο μας δίνει ο ίδιος Ευσέβιος, ο επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης, ο οποίος ονομάζεται και Ευσέβιος ο Παμφίλου, έμπιστος και όργανο του Κωνσταντίνου, γνωστός και ως ‘Πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας’, όταν διακηρύσσει ότι: «Είναι πράξη αρετής να εξαπατάς και να ψεύδεσαι, όταν με τέτοια μέσα μπορεί να προωθηθεί το συμφέρον της Εκκλησίας» δηλαδή της εξουσίας. Ας θυμηθούμε πως το ίδιο φέρεται ότι διακήρυττε και ο Παύλος, οπότε το ερώτημα ποιος δημιούργησε το μύθο και τους πρωταγωνιστές του βρίσκει την απάντησή του.

Σύμφωνα με τον από πεποίθηση ψεύτη συγγραφέα του πεντάτομου έργου με τίτλο Εκκλησιαστική Ιστορία Ευσέβιο Καισάρειας, στη Σύνοδο έλαβαν μέρος 250, ενώ κατά τον Ευστάθιο Αντιοχείας έλαβαν μέρος ‘περίπου 270’ και κατά τον Αθανάσιο Αλεξανδρείας 318 αριθμός που γίνεται αποδεκτός από τους μεταγενέστερους ιστορικούς [«…ένα ασυνάρτητο τσούρμο ηλιθίων, όπως επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, υποδιάκονοι, στενοί συνεργάτες, μάγοι και εξορκιστές συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν και να αποφασίσουν πάνω σε ένα ενιαίο σύστημα πεποιθήσεων που θα περιλάμβανε μόνο ένα Θεό» αναφέρεται στο: Catholic Encyclopedia, ό.π.] Οι συνοδικοί ήταν εκπρόσωποι από όλα τα θρησκευτικά δόγματα, Εκκλησίες και αιρέσεις.

Αντικείμενο της Συνόδου ήταν η επεξεργασία δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα ένα (2 231) θρησκευτικών κειμένων που είχαν φέρει μαζί τους οι σύνεδροι και αναφέρονταν σε θρύλους για θεούς, σωτήρες, μεσσίες και προφήτες, μεταξύ των οποίων οι κυριότεροι ήταν οι: Δίας, Μίθρας, Καίσαρας, Θορ, Μίνωας, Κρόνος, Ρα, Όσιρις, Ίσις, Απόλλωνας, Άρης, Αθηνά, Ταύρος, Ποσειδώνας, Ήφαιστος, Άτις, Ίντρα, Ερμής, Εκάτη, Βάαλ, Ηρακλής, Άδωνης, Διόνυσος, Ήσους, και Κρίσνα.

«Ο κλήρος στη σύνοδο της Νίκαιας βρισκόταν υπό το καθεστώς του διαβόλου […] ήταν ένα σώμα ασυνάρτητων ηλιθίων […] και η σύνοδος προστάτευε τις πιο ποταπές αχρειότητες». Watson Richard, An Apology for Christianity, 1776. «Εκτός από τον Κωνσταντίνο και τον έμπιστό του Ευσέβιο, δεν υπήρχαν εκεί παρά αγράμματα, ασήμαντα πλάσματα, που δεν καταλάβαιναν τίποτα». Bishop J. W. Sergerus, Secrets of the Christian Fathers, 1685, παρατίθεται στο: Bushby Tony, The forged Origins ό.π.

Η ουσιαστική Σύνοδος διήρκεσε δύο μήνες, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία για ένα νέο θρησκευτικό δόγμα και για ένα νέο θεό που θα είχαν στοιχεία από όλα τα δόγματα και θα ικανοποιούσαν όλες τις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Οπότε κατέφυγαν στην επιλογή θεού με τη μέθοδο της ψηφοφορίας, η οποία κράτησε 17 μήνες χωρίς αποτέλεσμα. Όταν επέστρεψε ο Κωνσταντίνος, «είχαν επιτέλους επικρατήσει πέντε ονόματα: Kαίσαρας (Ceasar), Kρίσνα (Krishna), Mίθρας (Mithra), Ώρος (Horus) και Δίας (Zeus)».

Για όσους πασχίζουν να θεωρούν τη Σύνοδο της Νικαίας ως Σύνοδο των ‘Πατέρων του χριστιανισμού’ αξίζει να προσέξουν πως κανένας από τους συνέδρους δεν πρότεινε ούτε τον Γιαχβέ ούτε τον Χριστό για θεό της νέας θρησκείας, ενώ αντίθετα προτάθηκε σχεδόν ολόκληρο το δωδεκάθεο του Ολύμπου, πράγμα ενδεικτικό για το θρησκευτικό χάος της εποχής εκείνης, όπου οι εννιά στους δέκα κατοίκους ήσαν αγράμματοι.

Ο Μεσσίας του Καίσαρα - Εικόνα1 Για την αντιμετώπιση της δυστοκίας της Συνόδου να καταλήξει σε κάποιο όνομα θεού, αναγκάστηκε να παρέμβει ο ίδιος ο αυτοκράτορας και να υποδείξει στη Σύνοδο να επιλέξει ένα όνομα που θα ικανοποιεί τόσο τους λαούς της Δύσης όσο και αυτούς της Ανατολής. Αλλά και μετά από την αυτοκρατορική υπόδειξη η Σύνοδος με δυσκολία και με ισχνή πλειοψηφία, με ψήφους 161 έναντι 157, κατάληξε στην επιλογή του ονόματος του θεού της νέας ενιαίας θρησκείας, του Ήσους Κρίσνα (Hesus Krisna), που σταδιακά εξελίχτηκε σε Ήσους Κράιστ (Hesus Christ), Τζέσους Κράιστ (Jesus Christ), που στα ελληνικά αποδόθηκε ως Ιησούς Χριστός.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη που δυο παλιοί παγανιστικοί θεοί μετατρέπονται στον ένα και μοναδικό θεό, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος φέρεται να είπε στον Ευσέβιο: «Μελέτησε αυτά τα βιβλία και κράτα από αυτά ό,τι είναι καλό. Αλλά ό,τι είναι κακό, πέτα το. Ό,τι είναι καλό σ’ ένα βιβλίο, ένωσέ το με ό,τι είναι καλό στο άλλο βιβλίο. Κι αυτό που θα προκύψει θα πρέπει να ονομαστεί το Βιβλίο όλων των Βιβλίων. Και θα πρέπει να γίνει το δόγμα των υπηκόων μου, το οποίο θα εισηγηθώ σε όλο το έθνος και έτσι θα σταματήσει κάθε πόλεμος για θρησκευτικούς σκοπούς».

Ο Ευσέβιος, με τη βοήθεια μεγάλου επιτελείου θεολόγων και θεολογούντων γραφιάδων [εβδομήκοντα δυο] μελέτησε, έκοψε, έραψε και ένωσε τους θρύλους και τους μύθους όλων των θρησκευτικών δογμάτων του κόσμου που είχαν φέρει μαζί τους οι αξιωματούχοι των δογμάτων. Αντλώντας τις πληροφορίες από τα χειρόγραφα των επισκόπων και ανακατεύοντας ανατολικές και δυτικές παραδόσεις, πέτυχε να διαμορφώσει μια θρησκεία γύρω από έναν Μεσσία και Υιό Θεού, που θα ήταν η θρησκεία ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Ο Ευσέβιος, λόγω της καταγωγής του, έβαλε τον Ιησού, που ταίριαζε ηχητικά το όνομά του με τον Ήσους, και τον συνέδεσε και με την Παλαιά Διαθήκη, ως υιό του Γιαχβέ και απόγονο του Δαβίδ.

Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή τού νέου θεού τα πήρε από τον Μίθρα. Στη συνέχεια, ανέθεσε σε αντιγραφείς να φτιάξουν πενήντα πολυτελή αντίγραφα γραμμένα σε περγαμηνές για να είναι ευανάγνωστα και να μεταφέρονται εύκολα. Αυτά αποτέλεσαν τις «Νέες Διαθήκες» την πρώτη ιστορικά ονομασία της Καινής Διαθήκης και με βάση αυτό το βιβλίο, δηλαδή τα ‘ευαγγέλια’, άρχισαν να γράφονται στους επόμενους αιώνες καινούργιοι συμπληρωματικοί μύθοι. Η οποία σε κάθε μετάφραση ή επανέκδοσή της εκακοποιείτο ανάλογα με τις αντιλήψεις, τις σκοπιμότητες και τις ιδιοτροπίες της εκάστοτε εξουσίας, του εκάστοτε μεταφραστή, επισκόπου, πάπα και βασιλιά, με αποτέλεσμα η τρέχουσα μορφή της να διαφέρει πολύ από την αρχική γραφή του μύθου, βλ. σχετικά στο: Bushby Tony, The Bible Fraud, Pacific Blue Group 2001.

Αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος, για να καταστρέψει τις πραγματικές πληροφορίες για το πώς κατασκευάστηκε ο μύθος του χριστιανισμού και να προσδώσει σ’ αυτό το εγχείρημα τον αναγκαίο για θρησκεία μυστικισμό, διέταξε να καούν όλα τα προγενέστερα χειρόγραφα των πρεσβυτέρων και τα πρακτικά του Συνεδρίου και ανακοίνωσε ότι, όποιος ανακαλυφθεί να κρύβει προγενέστερα γραπτά, θα αποκεφαλιστεί.

Ο ισχυρισμός ότι ο μονοκράτορας Κωνσταντίνος μυήθηκε τάχα στον χριστιανισμό και ότι νομιμοποίησε τον χριστιανισμό επειδή πίστευε στον θεό και στον Χριστό και όχι στο συμφέρον του θρόνου του, αξιολογείται από σύγχρονους ιστορικούς και θεολόγους ως κατασκευασμένος και αστήρικτος θρύλος και «επειδή είναι αντίθετος προς τα ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει να διαγραφεί από τη βιβλιογραφία μας για πάντα». «Τα πρακτικά της Νίκαιας μυστηριωδώς απουσιάζουν από τους κανόνες», Catholic Encyclopedia, Farley ed, vol iii, ό. π., σελ..160.

Βέβαια, ο ‘ελέω στρατού’ τώρα πια και ‘ελέω θεού’ αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ενεργούσε με γνώμονα το αποκλειστικό προσωπικό και ταξικό του συμφέρον, αλλά οι δυο κρίσιμες αποφάσεις του, η μια να μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη γεωπολιτικά κρίσιμη για τη διατήρηση της ενότητάς της θέση της Κωνσταντινούπολης, και η άλλη να κατασκευάσει ένα ενιαίο θρησκευτικό δόγμα και να το επιβάλλει ως κρατική θρησκεία και ως οργανωμένη ‘Εκκλησία του Χριστού’ αποδείχτηκαν μεγάλης στρατηγικής σημασίας.

Γιατί αυτές οι δυο αποφάσεις του άλλαξαν τον ρου της ιστορίας και καθόρισαν την εκτροπή της πορείας της ανθρωπότητας από την εξελισσόμενη κοινωνική-οικουμενική πραγματικότητα και επιστήμη στην απολυταρχική μεταφυσική ψευδαίσθηση του Μεσαίωνα και στη στατική θρησκεία στήριγμα του συστήματος της Μοναρχίας και της καπιταλιστικής ατομικής ιδιοκτησίας στη συνέχεια.

Μόλις έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους ο χριστιανισμός εξαφάνισε όλα τα βιβλία των ‘αιρετικών’, πλαστογράφησε τα δικά του αρχικά κείμενα που ήταν ολοφάνερα κακοκατασκευασμένα και «έπνιξε τη φωνή κάθε ελεύθερου στοχαστή που δεν συμφωνούσε με το δόγμα της Εκκλησίας και αντιγνωμούσε με τις επίσημες πια χριστιανικές παραδόσεις. Το ίδιο έγινε και στον Μεσαίωνα. Και τότε πνίγηκε στο αίμα κάθε απόπειρα να ερευνηθούν οι γραφές με το φως της λογικής και της επιστήμης και η φωτιά και το σίδηρο ήταν η τιμωρία για εκείνους που τολμούσαν να κηρύξουν το ‘ερευνάτε τις Γραφές’». Κορδάτος Γιάνης, Ιησούς Χριστός…, ό.π., τόμ. 1ος, σ. 9.

Ο Μεσσίας του Καίσαρα - Εικόνα2 Η ταύτιση της νέας θρησκείας με το κράτος και την κοσμική εξουσία προσέδωσε στον χριστιανισμό κύρος και δύναμη επιβολής και συνεπώς χαρακτηριστικά σκοταδιστικής, απολυταρχικής, εξουσιαστικής και κατακτητικής ιδεολογίας, η οποία πρώτα-πρώτα κατάστρεψε την κοινοκτημοσύνη και την κοινοβιακή ζωή των ‘πρωτοχριστιανών’, βάζοντας στη θέση της την υποκριτική φιλανθρωπία της φεουδαρχικής μπουρζουαζίας και των Εκκλησιών και στήριξε με όλες τις δυνάμεις της τη λεηλασία των δουλοπάροικων και των κατακτημένων λαών από τους φεουδάρχες και τις μοναρχίες. Στη συνέχεια και όσο δυνάμωνε ο έλεγχός της πάνω στην κεντρική εξουσία, μετακινείται σταδιακά προς τη νέα πηγή πλούτου, τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με τον οποίο και συμμαχεί αναλαμβάνοντας ρόλο προπαγανδιστή της ιδεολογίας της υποταγής στην εκάστοτε κοσμική εξουσία, μέσω της υποταγής στο συμβολικό της φετίχ, στον θεό, και στους κατά τόπους υποτιθέμενους εκπροσώπους του.

Ο πάπας Γελάσιος Α΄ (από το 492 μέχρι το 496) έθεσε θέμα σχέσεων Εκκλησίας-κράτους, δηλαδή σχέσεις μεταξύ του Πάπα και του αυτοκράτορα, και ποιος πρέπει να έχει τα πρωτεία. Κατά τον Γελάσιο, ο χριστιανισμός δεν περιορίζεται στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και μόνον, αλλά κατευθύνει τα βήματα του ανθρώπου και στον ηθικό και στον πολιτικό βίο. Ο χριστιανισμός αφορά στο σύνολο του βίου κι όχι σ’ ένα τμήμα του. Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα: ποιος κυβερνά το πλήρωμα της Εκκλησίας, ο αυτοκράτορας ή ο Πάπας; Ποιος αποφαίνεται για τα δόγματα της πίστεως; Ποιος μεριμνά για τον τρόπο ζωής του χριστιανικού κοινωνικού σώματος, καθώς και για τις αξίες που δι’ αυτού του τρόπου θα ενσαρκώσει και θα υπηρετήσει; Έτσι άρχισε ο Μεσαίωνας και ο σκοτεινός θρίαμβος του παπισμού και της λεγόμενης ορθοδοξίας στο όνομα ενός σκοτεινού μύθου και του ανύπαρκτου ιδρυτή του χριστιανισμού.

Βέβαια, όλα αυτά, που συντελούνται υποδόρια στο κοινωνικό σώμα, δεν είναι τυχαία ή μεταφυσικά. Αντίθετα, αποτελούν καρπό του σταδιακού μετασχηματισμού των οικονομικών δομών που συντελούνται στους κόλπους του φεουδαρχικού συστήματος, οι οποίες μετακινούν την παραγωγή από το χωράφι-φέουδο στο εργαστήριο–εργοστάσιο και συνεπώς μετακινούν τον πλούτο από τον μπουρζουά φεουδάρχη στον έμπορο, στον τραπεζίτη και στον αστό παραγωγό, δηλαδή στις συντεχνίες και στην αγορά των πόλεων και των μεγάλων εμπορικών δικτύων που άρχισαν να διαμορφώνονται και ως εμποροκρατία να ζητούν μερίδιο εξουσίας και μετασχηματισμό της οικονομίας στη μορφή του καπιταλισμού με βάση τη βιομηχανία. Είναι, δηλαδή, οι καινούργιες υλικοτεχνικές συνθήκες, οι καινούργιες σχέσεις παραγωγής, οι αυξημένες ανάγκες και δυνατότητες που επιβάλλουν νέες κοινωνικές αρχιτεκτονικές και γεννάνε νέες ιδεολογίες, νέα εθνικά και ταξικά οράματα και νέες περιπέτειες της ανθρωπότητας μαζί με τα νέα μυαλά που θα τις εκφράσουν, θεωρητικά και πολιτικά.

Σ’ αυτήν την αντίληψη της μετακινούμενης εξουσίας, από το ιερατείο και το μονάρχη βασιλιά της φεουδαρχίας, προς τον σκληρό πυρήνα της ανερχόμενης κεφαλαιοκρατικής αστικής τάξης, προσαρμόζεται σταδιακά, αν και με διαφορετικούς ρυθμούς, το χριστιανικό ιερατείο και γι’ αυτό είτε ως ιουδαίο-ραβινισμός, είτε ως ρωμαιοκαθολικός παπισμός είτε ως ορθόδοξος πατριαρχισμός, βρίσκονται σε διαρκή εμφύλιο πόλεμο όχι τόσο για προσχηματικούς δογματικούς, όσο για εθνικούς, οικονομικούς και εξουσιαστικούς λόγους.

Στο πλαίσιο αυτής της μετεξέλιξης συντελέστηκαν σχίσματα, συγκρούσεις, κατακτητικοί πόλεμοι, και οι ανταγωνιζόμενες σαν κακές συννυφάδες ‘Εκκλησίες του Χριστού’ εξελίχτηκαν στις πιο βάρβαρες τυραννίες που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η ανθρωπότητα βασανίζοντας, καίγοντας και εκτελώντας όποιον αμφισβητούσε το δόγμα, ή ακόμα και αν τολμούσε να εκφράσει κάποια κοινωνική ευαισθησία ή να διαβάσει τις γραφές με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις διάβαζε ο εκάστοτε ραβίνος, καρδινάλιος ή επίσκοπος.

«Αποκεφαλισμός. Κάψιμο στην πυρά. Απαγχονισμός. Στραγγαλισμός. Καταποντισμός (ράψιμο των καταδικασμένων σε σάκους γεμάτους φίδια και ρίξιμό τους σε ποταμό ή θάλασσα. Λιθοβολισμός. Ψήσιμο στη θράκα. Εκδορά. Θανάτωση σε βραστό νερό, λάδι ή πίσσα. Ανάποδη σταύρωση. Παλούκωμα. Κάψιμο με πυρωμένα σίδερα. Φαρμάκωμα. Ευνουχισμός. Τύφλωση. Ακρωτηριασμός. Ρινοτομή. Δουλεία. Ισόβια καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία και για τους τυχερούς ισόβιος εγκλεισμός σε μοναστήρι». Διεξοδικά για τη σχέση της εξουσίας με τα βασανιστήρια στην ιστορία και ιδιαίτερα κατά τον Μεσαίωνα. [Σιμόπουλος Κυριάκος, Βασανιστήρια και εξουσία, Στάχυ, Αθήνα 2003]

Πυκνό σκοτάδι σκέπασε ολόκληρη την Ευρώπη για χίλια περίπου χρόνια, μέχρι που οι καινούργιες ανάγκες και οι καινούργιες δυνατότητες οδήγησαν στην ανακάλυψη των περισωθέντων πνευματικών θησαυρών και έργων της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και ιδιαίτερα των προσωκρατικών φυσικών φιλοσόφων και του Αριστοτέλη που έδωσαν ώθηση στις φυσικές επιστήμες, στην ιατρική και στη φιλοσοφία με επίκεντρο τη φυσική και κοινωνική πραγματικότητα και τον άνθρωπο. Η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός που ακολούθησαν έδειξαν ότι η θρησκευτική σκοταδιστική στασιμότητα οδηγεί στην άβυσσο της παρακμής, σε αντίθεση με την πρόοδο των επιστημών που οδηγεί σ’ ένα δυναμικά εξελισσόμενο καινούργιο κόσμο.

Αυτή η προοπτική διευκόλυνε τις καινούργιες εξελίξεις, οι οποίες άνοιξαν τους ορίζοντες της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού που φέρνουν καινούργια και πρωτοποριακή γνώση στα άτομα, στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα τον σταδιακό περιορισμό της επίδρασης της θρησκείας στην καθημερινότητά μας. Από τότε η ανθρωπότητα πορεύεται με γρηγορότερους ρυθμούς, και παρά τις τραυματικές εμπειρίες της τους τελευταίους αιώνες, ατενίζει με αισιοδοξία νέους ορίζοντες, οραματίζεται και σμιλεύει αθόρυβα και ανεπαίσθητα ένα ακόμα καλύτερο μέλλον, παρά τα εμπόδια που βάζει σ’ αυτόν τον αγώνα ο σκληρός πυρήνας του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου με σκοπό τη διαιώνιση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Καμιά αυτοκρατορία, καμιά εξουσία, καμιά εξουσιαστική θρησκεία και κανένας ηγεμόνας δεν μπόρεσε ποτέ να σταματήσει τις δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού. [Αναζήτησε το άρθρο: Ο «Μέγας» Αιμοχαρής Κωνσταντίνος]

Ο Μεσσίας του Καίσαρα - Εικόνα3 O σκοταδισμός ως «επιστήμη» στη θεοκρατική Ελλάδα της φονικής λιτότητας.

Η απάνθρωπη, εκμεταλλευτική και καταστροφική εξουσία των λίγων πάνω στους πολλούς μοιάζει με τη μυθική Λερναία Ύδρα. Έχει πολλά φονικά κεφάλια που αποδεκατίζουν τον πληθυσμό της Λέρνης και της ευρύτερης περιοχής της Αργολίδας, τα οποία ο λαός της, ως μυθικός Ηρακλής, τα έκοψε με το σπαθί του και με τον αναμμένο δαυλό τα καυτηρίασε για να μην ξαναφυτρώσουν διπλά. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε τον ισχυρό συμβολισμό του μύθου, σύμφωνα με τον οποίο η σκοτεινή εξουσία των λίγων με τα πολλά κεφάλια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τον φωτεινό δαυλό των πολλών που συμβολίζει τη Γνώση που γίνεται δύναμή τους και ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε σκοταδισμού και εξουσίας.

Η σύγχρονη Λερναία Ύδρα έχει κι αυτή πολλά σκοταδιστικά και εξουσιαστικά κεφάλια-ιερατεία που συνεργάζονται για την εκμετάλλευση των εργαζόμενων κοινωνιών αλλά και αλληλοσπαράσσονται για το ποιο από τα σκοταδιστικά και εξουσιαστικά ιερατεία θα έχει το πάνω χέρι στη μοιρασιά της λείας. Αυτό συμβαίνει διαρκώς και αδιαλείπτως, εδώ και πολλούς αιώνες στο θεοκρατικό κράτος του χριστιανιστάν, από τότε που ο εβραϊκός μύθος του περιούσιου λαού διεπλάκεται με τον ορφισμό, τον πυθαγορισμό και τον ιδεαλισμό του Πλάτωνα και με τη βία του Ιμπεράτορα Κωνσταντίνου και την πανουργία του Ευσεβίου Καισαρείας κατάφερε να εκτοπίσει τον Ελληνισμό της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης και του ανθρωπισμού και να βάλλει στη θέση του το αποκρουστικό κατασκεύασμα του θεοκρατικού παπισμού της Δύσης και του νόθου ‘ελληνοχριστιανισμού’ της βυζαντινής Ανατολής.

Από τότε και μέχρι σήμερα στρατιές ολόκληρες αργόσχολων αγυρτών που συγκροτούνται σε σωτηριολογικές θρησκείες και παρηγορητικές Εκκλησίες ζουν παρασιτικά σε βάρος της εργαζόμενης κοινωνίας, σμιλεύουν θρησκευτικούς μύθους, αόρατες πνευματικές αλυσίδες, κολάσεις και παράδεισους, καίνε βιβλιοθήκες και επιστήμονες και κρατάνε τη γνώση μακριά από τα ποίμνιά τους, γιατί γνωρίζουν πως «αν τα θύματα, τα ψώνια και τα σύμβολα τα αιώνια ξυπνήσουν μονομιάς θα ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς».

Στη σύγχρονη Ελλάδα η επιρροή της Εκκλησίας έχει παγιδεύσει τα μυαλά των ‘πιστών’ της σε βαθμό που να μπερδεύουν την θρησκευτική με την κομματική κατήχηση και να επιλέγουν τη συντηρητική-θανατόφιλη στάση ζωής. Σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ο υποτιθέμενος ιδρυτής και το σύμβολο του εβραιορωμαϊκού χριστιανισμού κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των πιστών και υπηκόων ως μεγάλος αδερφός έτοιμος να τιμωρήσει ‘παραβάτες και αμαρτωλούς’.

Το ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς δεν το κάνει κάποιος εκπρόσωπος της Πολιτείας ή κάποιος, λαμπρό παράδειγμα και εκφραστής της επιστήμης, αλλά κάποιος αγράμματος παπάς ή παραμορφωμένος ιεράρχης, πράγμα που δημιουργεί σύγχυση στα παιδικά μυαλά για τη σχέση επιστήμης και γνώσης με την θρησκεία και την πίστη. Ακόμα και οι εκλεγμένες κυβερνήσεις δεν ορκίζονται στο όνομα του Ελληνικού Λαού, αλλά στο όνομα του φετίχ της εξουσίας του κεφαλαίου, ενός τρικέφαλου φανταστικού μη-όντος, της λεγόμενης ‘αγίας τριάδας’.

Και η Βουλή των Ελλήνων δεν ξεκινά τις εργασίες της υπό τον συμβολικό εκφραστή της ενότητας των Ελλήνων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά υπό την απειλή σύσσωμης της πολυπληθούς λεγόμενης ‘διαρκούς ιεράς συνόδου’. Η οποία μάλιστα νουθετεί τους υποτιθέμενους εκπροσώπους του λαού κάνοντας επίδειξη δύναμης, η οποία βέβαια απορρέει από το γεγονός ότι η Εκκλησία ασκεί μεγάλη πολιτική επιρροή στους πνευματικά λεηλατημένους ψηφοφόρους του ‘ποιμνίου’ της, αλλά και στα κόμματα απευθείας και με αυτόν τον τρόπο στέλνει στη Βουλή δεκάδες, ή και εκατοντάδες βουλευτές έτοιμους να γκρεμίσουν κυβερνήσεις αν κάποια επιχειρήσει να θίξει τα άνομα και καταχρηστικά προνόμια του ιερατείου. Κι όλα αυτά συμπορεύονται με το φαινόμενο εκατοντάδες χωριά να μην έχουν σχολειό και δάσκαλο για τα παιδιά τους, ή να έχουν σχολειό χωρίς παράθυρα και θέρμανση, αλλά κανένα χωριό δεν στερείται πανάκριβης και πολυτελούς εκκλησίας και παπά.

Τέλος, για να αρκεστούμε μόνο σε αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα θεοκρατίας, στην Ελλάδα το αργόσχολο παπαδαριό μισθοδοτείται από το δημόσιο ταμείο και όχι από τις εισφορές των πιστών, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, παρά το γεγονός ότι η λεγόμενη ‘ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας’ κατέχει αμύθητη κινητή και ακίνητη περιουσία η κοινωνικοποίηση της οποίας θα αρκούσε να μορφωθούν όλοι οι Έλληνες κα να εξαλείψει την φτώχεια από τη χώρα.

Η σύγχρονη Ελλάδα πασχίζει εδώ και πολλές δεκαετίες να χαλαρώσει λίγο από την ασφυκτική πίεση της ολιγαρχικής εξουσίας της κομπραδόρικης μπουρζουαζίας της, από τον λαϊκισμό και τις ιδεολογικές ψευδαισθήσεις των υπό εξωθεσμική πατρωνία τελούντων πολιτικών κομμάτων και από τον σκοταδισμό της εκκλησιαστικής συμμορίας που όλοι μαζί υπηρετούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας σε βάρος της εργαζόμενης κοινωνίας.

Όσες φορές όμως κάποιες μετριοπαθείς αστικές ή ‘κεντροαριστερές’ κυβερνήσεις επιχείρησαν κάτω από την λαϊκή πίεση και την αναγκαιότητα των πραγμάτων να ξεχωρίσουν την Εκκλησία από το κράτος, να ξεχωρίσουν τον θρησκευτικό προσηλυτισμό από τη μαθησιακή διαδικασία και το σχολειό, να κοινωνικοποιήσουν την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία υπέρ των πενόντων Ελλήνων και να εκλογικεύσουν κάπως τις μεταξύ τους διαπλεκόμενες σχέσεις, άλλες τόσες φορές το παπαδαριό χέρι-χέρι με τη συντηρητική παράταξη και τις ακροδεξιές παραφυάδες της απείλησε, ‘με τη βοήθεια του θεού’-εργαλείου, να ρίξει λάδι στη φωτιά τού, από το 1823 πότε ενεργού και πάντα υποβόσκοντα, εμφύλιου σπαραγμού.

Κι όλα αυτά υποτίθεται για ‘του Χριστού την πίστη την αγία’ η οποία μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ για τη μισθοδοσία των έντεκα και πλέον χιλιάδων ρασοφόρων που διαχειρίζονται τεράστια κοινοτικά και κρατικά κονδύλια, αλλά και το χρυσοφόρο παγκάρι από το υστέρημα των λεηλατημένων πιστών προβάτων.

Ο Μεσσίας του Καίσαρα - Εικόνα4 Τελευταία ο ‘υπουργός παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων’ (πίστευε και μη ερεύνα!) κ. Φίλης, απείλησε να αντικαταστήσει το μάθημα των θρησκευτικών -που στην ουσία πρόκειται για κατήχηση της υποτιθέμενης ιστορίας του ‘περιούσιου λαού’ των εβραίων και τον μύθο περί Χριστού που δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την ιστορία, ούτε από την επιστήμη, αλλά ούτε και από την απλή Λογική- με το μάθημα της συγκριτικής θρησκειολογίας που θα εφοδίαζε τα παιδιά με την κρίσιμη και χρήσιμη γνώση να επιλέξουν αν χρειάζονται να θρησκεύονται ή να μην θρησκεύονται.

Το κακό είναι ότι μπροστά σ’ αυτό το αυτονόητο η λεγόμενη ιεραρχία θορυβήθηκε, γιατί γνωρίζει ότι η αντικειμενική επιστημονικά έγκυρη και κοινωνικά χρήσιμη γνώση σκορπίζει τους σκοταδιστικούς μύθους και αναστηλώνει την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων, η οποία γκρεμίζει μύθους και διαλύει ποίμνια και στρούγκες εγκλωβισμένων στο ψέμα και στην ψευδαίσθηση ανθρώπων, αντί να δεχτεί να δείξει τη δύναμη της υποτιθέμενης δικής της μεταφυσικής αλήθειας.

Το χειρότερο όμως όλων αυτών των τραγελαφικών επεισοδίων και συμβάντων είναι ότι ενώ ο ‘προκαθήμενος’ της λεγόμενης Εκκλησίας της Ελλάδας έκανε, στην από 27 Σεπτεμβρίου 2016 κακογραμμένη, υποκριτική και αντιφατική επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, μάθημα για το ρόλο της Εκκλησίας, με πολλές αναφορές του περί «θεολογικής επιστήμης» και περί «επιστημόνων θεολόγων» χωρίς να πάρει μια σχετική απάντηση από την Ακαδημία Αθηνών, τον υποτιθέμενο φύλακα και υπερασπιστή των γραμμάτων και των επιστημών στη χώρα.

Ούτε από μεμονωμένους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, ή από διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για την συνειδητή και σκόπιμη αλχημική απόπειρα του προκαθήμενου να εμφανίσει ως επιστήμη τη θεολογία και τους θεολόγους ως επιστήμονες, υπενθυμίζοντάς του ότι Επιστήμη είναι η ορθολογική και μεθοδική έρευνα της συγκεκριμένης φυσικής, κοινωνικής και ανθρώπινης υπαρξιακής πραγματικότητας και η συστηματική οργάνωση της γνώσης που προκύπτει από την έρευνα, το πείραμα και την επαλήθευση-απόδειξη της συγκεκριμένης πραγματικότητας.

Ενώ αντίθετα ως θρησκεία νοείται η τυφλή πίστη σε ένα υποτιθέμενο ύψιστο Όν, η ύπαρξη του οποίου δεν αποδείχνεται ιστορικά, επιστημονικά και λογικά, γιατί αποτελεί κατασκεύασμα κάποιας εξουσίας δια της υποτιθέμενης ‘θείας αποκάλυψης’ που την παρέδωσε τάχα ο υποτιθέμενος θεός στον υποτιθέμενο Χριστό, ο υποτιθέμενος Χριστός στον υποτιθέμενο άγγελό του, ο υποτιθέμενος άγγελος στον υποτιθέμενο εκστασιαζόμενο Ιωάννη και ο υποτιθέμενος εκστασιαζόμενος Ιωάννης στον υποτιθέμενο συνεκστασιαζόμενο μαθητή του τον Πρόχορο.

Ο θεολόγος Μπέγζος ορίζει την θρησκεία ως σχέση του ανθρώπου με τον θεό, χωρίς ωστόσο να μας εξηγήσει ποιος και γιατί διαμεσολάβησε και ποιόν άλλον εξυπηρετεί τελικά αυτή η σχέση εκτός από την δημιουργό του θεού-εργαλείου, δηλαδή την μόνη υπαρκτή οικονομικοκοινωνικοπολιτική εξουσία. Η Χριστιανική Φοιτητική Δράση προσθέτει: ‘Θρησκεία είναι η φυσική και τέλεια, η ολόψυχη στροφή και αφοσίωση του ανθρώπου στο Θεό, ώστε να νοιώθει ο άνθρωπος και με αυτή τη στροφή του προς το Θεό να ομολογεί, πως χωρίς το Θεό δεν μπορεί να ζει, δεν μπορεί να ζει ευτυχισμένος, χαρούμενος και ειρηνικός’.

Κανένας από όλους αυτούς τους υποκριτές δεν μας είπε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν ταπεινωμένοι και δυστυχισμένοι και πόσα εκατομμύρια συνάνθρωποί μας πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα και τους πολέμους που γίνονται στο όνομα κάποιου υποτιθέμενου θεού, κάποιου φετίχ της εξουσίας των εκμεταλλευτών-εξουσιαστών και μακελάρηδων της ανθρωπότητας.

Όπως και κανένας από τα σκοταδιστικά και εξουσιαστικά ιερατεία και τους διανοούμενους-παραδουλεύτρες τους δεν θα μας πει ότι η αμφισβήτηση των θρησκευτικών μύθων και των εξουσιαστικών ιδεολογιών δεν είναι έργο κάποιων κακών ‘αθέων’ γιατί δεν υπάρχουν άθεοι, αφού θεοί δεν υπάρχουν, παρά μόνο απάνθρωπες και καταστροφικές εξουσίες και συνεπώς η αναζήτηση της αλήθειας για τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα μπορεί να είναι μόνο έργο ανθρώπων που αγωνίζονται για την κοινωνική ισότητα, την πραγματική κοινωνική δημοκρατία, την αταξική κοινωνία και τον ανθρωπισμό με την έννοια του οικουμενικού ουμανισμού.

Όπως και κανένας δεν θα μας πει ότι το λεγόμενο ‘θρησκευτικό φαινόμενο’ που επικαλείται ο προκαθήμενος και η παρέα του δεν είναι παρά ένα εφεύρημα των εκάστοτε εξουσιών που γίνεται ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης αργόσχολων θεολόγων, παπάδων και θεολογούντων με σκοπό την εξαπάτηση των ‘πιστών’ και την διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, με κατάληξη τη σημερινή βαρβαρότητα.

Οι δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, τα θύματα της σκοταδιστικής καπιταλιστικής βαρβαρότητας συνειδητοποιούμε μέρα τη μέρα την καταστροφικότητα των σκοταδιστικών μύθων, των κομματικών ιδεολογιών και των δοτών πολιτικών διαχειριστών του κεφαλαίου, που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές εξαπάτησης των κοινωνιών και γι αυτό όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο πυκνώνουμε τις γραμμές του αγώνα για την αποκαπιταλιστικοποίηση μαζί και την αποθρησκειοποίηση του μυαλού μας, ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, του κόσμου της κοινωνικής ισότητας, των κοινών αγαθών χωρίς σκιάχτρα και εξουσίες, χωρίς αφεντικά και δούλους, χωρίς ηγεμόνες και υποτελείς.

@Κώστας Λάμπος «Θεός και Κεφάλαιο»

Ο Μεσσίας του Καίσαρα: η Ρωμαϊκή Συνομωσία για την Εφεύρεση του Ιησού

Ποιος ήταν ο Ιησούς; Γιατί δεν υπάρχει καμία ιστορική και αρχαιολογική απόδειξη της ύπαρξής του; Ποιος έγραψε τα Ευαγγέλια; Γιατί γράφθηκαν στα Ελληνικά και όχι στα Εβραϊκά ή στα Αραμαϊκά; Πώς κι έγινε η Ρώμη το κέντρο της χριστιανικής θρησκείας; Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί Πάπες και οι πρώτοι άγιοι ήταν όλοι μέλη της αυτοκρατορικής Ρωμαϊκής οικογένειας των Φλαβίων; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που ο ερευνητής Joseph Atwill και συγγραφέας του ανατρεπτικού βιβλίου Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus (Ο Μεσσίας του Καίσαρα: η Ρωμαϊκή Συνομωσία για την Εφεύρεση του Ιησού) προσπαθεί να ρίξει φως παρουσιάζοντας νέους δρόμους στην κατανόηση της δημιουργίας του χριστιανισμού, στη φύση της Καινής Διαθήκης, στο ποιος ήταν και αν υπήρχε ο πραγματικός Ιησούς και υποστηρίζονται ότι η Δευτέρα Παρουσία έχει ήδη γίνει.

Με λίγα λόγια ο συγγραφέας μαζί με μία ομάδα αξιόλογων ιστορικών και ερευνητών της εποχής που παρουσιάστηκε ο χριστιανισμός σαν μια «νέα» θρησκεία στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποδεικνύει μέσα από τις πηγές ότι δεν υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο σε αυτό σήμερα αποκαλείται ο Ιησούς Χριστός και ότι απλά πρόκειται για μία εφεύρεση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορικής εξουσίας και συγκεκριμένα της οικογένειας των Φλαβίων.

Όχι μόνο αυτό, αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις σύγχρονες για την εποχή εκείνη παγανιστικές θρησκείες, αλλά ντυμένος με άλλο όνομα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν κατασκευασμένο μυθιστορηματικό χαρακτήρα και μάλιστα υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις για αυτό το γεγονός, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας Joseph Atwill και η ομάδα του. Ο λόγος που είχε η αυτοκρατορική οικογένεια των Φλαβίων να κατασκευάσει στην ουσία μία «νέα» θρησκεία ήταν ο εξής: να προσφέρει ένα όραμα στο πρόσωπο ενός «ειρηνικού Μεσσία» που θα ήταν μία εναλλακτική παρουσία σε σύγκριση με τους επαναστατικούς ηγέτες του Ισραήλ τον πρώτο αιώνα και οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή στην πολιτική σταθερότητα και ειρήνη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο συγγραφέας αναφέρει πως «το βιβλίο μου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κριτική στην πίστη των σύγχρονων χριστιανών. Ένιωσα ότι είχα υποχρέωση να παρουσιάσω τα αποτελέσματα των ερευνών μου, εφόσον θεωρώ πως αυτά θα ρίξουν φως στις ρίζες και το λόγο που υπάρχει σήμερα αντι-σημιτισμός και στον τρόπο που οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την προπαγάνδα για να ελέγχουν τις μάζες. Αν και δεν είμαι κοντά πλέον στην Καθολική πίστη, η μελέτη μου για τον χριστιανισμό δεν σταμάτησε ποτέ. Στη διάρκεια της ζωής μου έχω διαβάσει περίπου 600-700 βιβλία σχετικά με τον ιστορική Ιησού και τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, αλλά κανένα από αυτά δεν με έκανε να κατανοήσω και να μάθω κάτι ουσιαστικό σχετικά με το πώς παρουσιάστηκε η θρησκεία αυτή ή ποιος ήταν ο ιδρυτής της»

Ο συγγραφέας λέει ότι όσο περισσότερο διάβαζε σχετικά με τις ρίζες του χριστιανισμού έβλεπε όλο και περισσότερο ότι το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη θρησκεία ήταν ακόμα ένα ζήτημα ανοικτό. Ο Atwill βρίσκεται εκτός της αρκετά διαδεδομένης άποψης λοιπόν ότι ο χριστιανισμός ξεκίνησε σαν κίνημα από τις κατώτερες τάξεις κάποιων επαναστατικών Ιουδαίων διδασκάλων τον 1ο αι. κ.κ.ε. Αυτό που έκανε τον Atwill περισσότερο σκεπτικιστή είναι το γεγονός ότι ακριβώς την ίδια στιγμή που οι ακόλουθοι του Ιησού οργανώνονταν μέσα στα πλαίσια μίας θρησκείας οδηγώντας τα μέλη της να «γυρίσουν και το άλλο μάγουλο» και να δώσουν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» μία άλλη Ιουδαϊκή ομάδα διενεργούσε έναν θρησκευτικό πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων και βρισκόταν στην αναζήτηση ενός Μεσσία που θα είχε στρατιωτικό ηγετικό ρόλο.

Ο Atwill συμπληρώνει: «Φαίνεται πιθανό για μένα ότι δύο διαμετρικά αντίθετες μορφές του μεσσιανικού Ιουδαϊσμού προέρχονται από την Ιουδαία την ίδια εποχή. Για αυτό το λόγο άρχισα να έχω ενδιαφέρον για τα κείμενα της Νεκρής Θάλασσας.» Αυτό που τον βοήθησε σε αυτό είναι ότι ξεκίνησε να μελετάει στο ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Τότε ήταν που ο συγγραφέας βρέθηκε μπροστά σε κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μελέτη του: «όταν διάβαζα το έργο του Ιώσηπου Φλαβίου, Ιστορία των Ιουδαϊκών Πολέμων και ιδιαίτερα το σημείο που περιγράφεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα Τίτο το 70 κ.ε. θυμάμαι ότι παρατήρησα κάποιες ενδιαφέρουσες παράλληλες αναφορές μεταξύ της εκστρατείας του Τίτου και του έργου του Ιησού. Προσπάθησα να προσεγγίσω τα Ευαγγέλια με μία νέα ματιά, σαν να μην τα είχα ξαναδιαβάσει ποτέ στη ζωή μου και αφήνοντας πίσω μου κάθε προκατάληψη ή σχηματισμένη ιδέα που είχα για αυτά.»

Αυτό ήταν και που οδήγησε τον συγγραφέα στην συγγραφή του βιβλίου του αντιλαμβανόμενος το συμβολικό περιεχόμενο των Ευαγγελίων τα οποία αποκάλυπταν τη μυστική ιστορία του Δυτικού πολιτισμού. Αυτή η προσέγγιση βοήθησε τον συγγραφέα να αναγνωρίσει τα τυπολογικά χαρακτηριστικά και των δύο κειμένων. Αυτό που ακολουθεί είναι μία σύντομη σχετικά περίληψη αυτού που διαπραγματεύεται ο συγγραφέας στο βιβλίο του “Caesar’s Messiah” η κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας φανταστικός μυθιστορηματικός χαρακτήρας και όχι ένα ιστορικό πρόσωπο.

Στα Ελληνικά -που αποτελούν και τη γλώσσα των Ευαγγελίων- η λέξη Ιησούς αναφέρεται στον Σωτήρα και η λέξη Χριστός αναφέρεται στον Μεσσία και ο τίτλος του Χριστού ήταν ήδη γνωστός στους Εβραίους πολύ πριν τον υποτιθέμενο ερχομό του Ιησού. Επιπλέον, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια αρχαιολογική απόδειξη αποδεκτή ευρέως για την ιστορικότητα του Ιησού και ό,τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για αυτό το πρόσωπο είναι μέσα από την αφήγηση των Ευαγγελίων.

Αν και τα Ευαγγέλια, συνεχίζει ο συγγραφέας, φαίνεται να είναι μία ιστορική αφήγηση αυτό που είναι στην πραγματικότητα έχει να κάνει με ένα και όχι και τόσο γνωστό είδος φανταστικής λογοτεχνίας που ονομάζεται τυπολογία. Η τυπολογία συνδέεται με την συγγραφή απλών ιστοριών που βασίζουν την αφήγησή τους από τον έναν χαρακτήρα στην ιστορία ενός άλλου χαρακτήρα με αρχετυπικό τρόπο. Μόλις κάποιος κατανοήσει ότι τα Ευαγγέλια αποτελούν ένα δείγμα τυπολογικής λογοτεχνίας, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι κάθε επεισόδιο της δράσης του Ιησού ήταν βασισμένο σε περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τίτου στην Ιουδαία.

Η τυπολογία που συνδέει τον Ιησού και τον Τίτο στα Ευαγγέλια δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει κάποιος και το γεγονός ότι έχει παραβλεφθεί εδώ και 2.000 είναι απίστευτο. Αυτή η παράβλεψη είναι ιδιαίτερα περίεργη στο γεγονός ότι τα Ευαγγέλια είναι διαμορφωμένα πάνω σε μία άμεση σύνδεση μεταξύ του Ιησού και του Τίτου και των προφητειών που αφορούν τον Υιό του Ανθρώπου.

Και ενώ οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο χαρακτήρας των Ευαγγελίων είναι θεϊκός, στην ουσία δεν είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν ο Μεσσίας, και μάλιστα απέφυγε να το παραδεχθεί. Ο Ιησούς αντίθετα έλεγε ότι «ο Υιός του Ανθρώπου» ένας τίτλος που αποδιδόταν στον Ιουδαϊκό Μεσσία και προέρχεται από τις προφητείες του Δανιήλ θα ερχόταν πριν από τη γενιά στην οποία μιλούσε.

Εφόσον οι Εβραίοι εκείνης της εποχής θεωρούσαν μία γενιά σαν τα τελευταία 40 χρόνια, αυτό που έλεγε ο Ιησούς είναι ότι ο Υιός του Ανθρώπου θα εμφανιστεί μέσα σε 40 χρόνια από την μέρα του δικού του θανάτου, το Πάσχα του 33 κ.ε. Ο Ιησούς επίσης προέβλεψε καθαρά το τι θα συμβεί με τον ερχομό του Υιού του Θεού. Προφήτεψε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υιού του Ανθρώπου οι πόλεις της Γαλιλαίας θα καταστραφούν, η Ιερουσαλήμ θα περιβληθεί με ένα τοίχος και ο Ναός θα καταστραφεί.

Στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσε ο Ιησούς, οι Χριστιανοί ερμήνευσαν αυτή την επίσκεψη του Υιου του Ανθρώπου σαν τη «Δευτέρα παρουσία» του Ιησού Χριστού. Όμως, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα με αυτή την άποψη -ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε μέσα σε αυτό το διάστημα για το οποίο μίλησε. Οι Χριστιανοί προσπάθησαν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα λέγοντας ότι ο Ιησούς θα έρθει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά αυτό είναι βέβαια παράλογο. Ο Ιησούς ήταν αρκετά ακριβής όταν έλεγε ότι ο Υιός του Ανθρώπου θα έρθει μέσα σε 40 χρόνια μετά τη δική του εποχή. Έτσι, γεννάται το ερώτημα, ποιος είναι ο Υιός του Ανθρώπου που ο Ιησούς πρόβλεψε ότι οι χριστιανοί θα λατρεύουν για 2.000 χρόνια;

Το πραγματικό όνομα του Μεσσία Χριστού είναι Τίτος Φλάβιος

Το μοναδικό άτομο στην ιστορία που εκπλήρωσε όλες τις προβλέψεις που έκανε ο Ιησούς οι οποίες αφορούν τον Υιό του Ανθρώπου και τις εκπλήρωσε ακριβώς μέσα στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο, ήταν ο αυτοκράτορας Τίτος Φλάβιος. Ο Τίτος κατέστρεψε τις πόλεις της Γαλιλαίας, έχτισε γύρω από τη Ιερουσαλήμ ένα τείχος και κατέστρεψε τον Ναό «χωρίς να αφήσει πέτρα επί πέτρας»

(εικ. κάτω: για να γιορτάσουν ανάλογους στρατιωτικούς θριάμβους, αλλά και για λόγους προπαγάνδας, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, ένα θριαμβετικό τόξο ανεγερθηκε στη Ρωμαϊκή Αγορά. Σε ένα από τα διακοσμητικά ανάφλυφα απεικονίζεται σκηνή μεταφοράς λάφυρων που προέρχονται από το Ναό του Σολομώντα.)

Ο Μεσσίας του Καίσαρα - Εικόνα5 Στην πραγματικότητα, η εκστρατεία του Τίτου τελείωσε με την καταστροφή της πόλης Μασάντα το Πάσχα του 73 κ.ε. ακριβώς 40 χρόνια μετά την σταύρωση του Ιησού. Επιπλέον, οι προβλέψεις του Ιησού σχετικά με τον Υιό του Ανθρώπου απηχούνται σε όλους τους ιστορικούς της εποχής του Τίτου. Κάθε ένας από αυτούς υποστήριζε ότι ο Τίτος ήταν ο Χριστός, ο Μεσσίας που οι προφητείες στην Ιουδαϊκή λογοτεχνία προέλεγαν -οι ίδιες προφητείες που ο Ιησούς ανέφερε στις δικές του προβλέψεις σχετικά με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου.

Έχοντας βάση αυτά, δεν προξενεί και έκπληξη ότι τα περιστατικά που αφορούν τη ζωή του Ιησού βασίζονταν πάνω στην εκστρατεία του Τίτου. Ιδιαίτερα αν σκεφθεί κανείς ότι ο πρώτος Χριστιανός Πάπας και οι άγιοι ήταν μέλη της αυτοκρατορικής αυλής του Τίτου. Αυτό που προξενεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι οι Χριστιανοί και οι ειδικοί έχουν παραβλέψει κάτι τόσο προφανές, όπως το γεγονός ότι τα Ευαγγέλια υποστηρίζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους ιστορικούς της αυλής του Φλαβίου ότι δηλ. ο Τίτος είναι ο Χριστός.

Τώρα λοιπόν γνωρίζετε, συνεχίζει ο Atwill, την πραγματική ταυτότητα του Υιού του Ανθρώπου. Αν θέλετε να μάθετε την πραγματική ταυτότητα του Ιουδαίου Μεσσία που σταυρώθηκε στον σταυρό -του οποίου το όνομα δεν είναι Ιησούς- έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφαίλαιο σχετικό στο βιβλίο μου. Σας προσκαλώ να το αγοράσετε και να συζητήσετε μαζί μου τις ιδέες μου στο μπλογκ μου: http://caesarsmessiah.com/blog»

Το βιβλίο του Atwill include Caesar’s Messiah βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων στην Αμερική στην κατηγορία βιβλίων θρησκευτικής ιστορίας και έχει ήδη μεταφραστεί και στα Γερμανικά. Συνδυαστικά με το βιβλίο κυκλοφορεί επίσης και ένα επεξηγηματικό ντοκιμαντέρ του οποίου ένα σύντομο τρέιλερ μπορείτε να δείτε:

Εδώ να συμπληρώσω ότι οι αρθογράφοι του terrapapers.com είμαστε εντελώς έξω από την παράνοια της πολιτικής πανούκλας των θρησκειών νέων και παλαιών, ούτε θρησκευάμενοι είμαστε ούτε άθεοι, ούτε πιστοί, ούτε άπιστοι, ούτε σκλαβωμένοι, ούτε ελεύθεροι. Επίσης αν αυτά τα μιάσματα που διέπραξαν αυτά τα εκτρώματα στον πλανήτη γη, αυτοαποκαλούνται “άνθρωποι” τότε ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.-

@Φωτογραφίες GYPAS

Αρθρογραφία για μελέτη:

[1] Μαρκήσιος ντε Σαντ: Τα υπόγεια του Χριστιανισμού [2] Υπατία η Αλεξανδρινή [3] Ιουλιανός ο Μέγας: Κατά Χριστιανών [4] Κοινή Χρονολογία (χρονολόγηση) [5] Σκυθόπολη και Σταυροφορίες: Θρησκευτικό Πλιάτσικο [6] Baphometh: Το Ισλάμ δημιούργημα του Βατικανού [7] Βυζαντινή Ορθόδοξη Ιερά Εξέταση
terrapapers.com

Loading...

638 thoughts on “Ο Μεσσίας του Καίσαρα

 1. Ανώνυμος says:

  O ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΥΣΣΑΛΕΟ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ…ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ…ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ…ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΧΤΙΖΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΣΑΤΑΝΙΚΑ-ΕΩΣΦΟΡΙΚΑ ΨΕΜΜΑΤΑ…ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ…ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΟ-ΠΑΠΑ…Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ…ΤΟ ΙΣΛΑΜ…ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ…ΓΙΑΤΙ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΣΜΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ = ΑΘΕΙΣΜΟΣ…Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΦΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ…Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑ ΣΤΑΘΜΑ …ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ ΛΙΓΗ Η ΠΟΛΛΗ ΜΑ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΗ…ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΟ ΕΓΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΕΙΣ…ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ….ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

   • Ανώνυμος says:

    ΑΝΤΕ ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΠΗΔΑ ΜΑΛΑΚΑ. ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΕΣΥ.
    ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΤΟΣΟ ΟΕΟ;;;
    ΤΟΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ.
    ΓΙΔΙΑ…Ε ΓΙΔΙΑ.
    ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
    ΤΡΑΒΑ ΤΩΡΑ ΡΙΞΕ ΚΑΝΑ ΠΙΤΟΓΥΡΟ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ!!!

 2. Ανώνυμος says:

  ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 80 Μ.Χ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 330 Μ.Χ ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.
  ΕΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΟ 99,9% ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.ΟΙ ΤΟΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ.ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΑΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΝΗΤΕΣ.ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΕΥΡΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ????

  • Ανώνυμος says:

   O Κωσταντινος δεν βαπτιστηκε ΠΟΤΕ χριστιανος. Η χριστιανική εκκλησία τον ανακήρυξε «άγιο» ενώ δεν ασπάσθηκε τον χριστιανισμό (το ότι στο νεκροκρέβατο του έγινε χριστιανός είναι μια πολύ βολική προπαγάνδα-απάτη του χριστιανικού διεφθαρμένου ιερατείου)

   • Ανώνυμος says:

    ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΧΕ ΒΑΦΤΙΣΤΕΙ.ΕΠΕΙΔΗ ΚΟΛΛΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΦΤΙΣΜΑΤΟΣ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΕ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΠΟΛΕΜΑΣ?????
    Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε. Λκ 11:42, Α’ Σαμ 15:22, Ωσ 6:6, Μιχ 6:8, Μτ 9:13, Μτ 12:7
    Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε.

    • ανωνυμος says:

     Δυστυχως για εσας ΔΕΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ υπάρχουν πολΛά επίσημα στοιχεία γι αυτό, αν θες ψαχτό. Δευτερον το μόνο που πολεμάω είναι ο σκοταδισμός που υπάρχει στα μυαλά των συμπατριωτών μου, Ελληνας και χριστιανος είναι’παρά φύσην σύζευξης’.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Αν θες ψάχτο; Όχι φίλε εσύ το επικαλείσαι εσύ να το φέρεις, αλλιώς είσαι ψεύτης του κερατά.

  • Ανώνυμος says:

   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ αυτα που λες και να δωσει και την ζωη του για τον χριστο του καισαρα ,αλλα αφου δεν καταλαβες τιποτα απο το αρθρο οπως τα λες ειναι.Συντομα οι νεες γενιες θα πεταξουν στα σκουπιδια το σκοταδι του καισαρα.

 3. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ___________________________
  Εμφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια η άποψη της ανυπαρξίας του Ιησού ως ιστορικού προσώπου. Πρώτος ο Dupuis (1742-1809) αρνούμενος την ύπαρξη του Χριστού θεωρεί το χριστιανισμό ως νέα μορφή της παλιάς λατρείας του Ήλιου και των αστέρων, και ότι ο Χριστός είναι προσωποποίηση του Ήλιου και οι δώδεκα απόστολοι είναι οι δώδεκα αστερισμοί. Έτσι η μεν γέννηση του Χριστού συμπίπτει με την ακμή του χειμώνα όπου βασιλεύει το σκότος και την ανάσταση σαν την άνοιξη όπου και βασιλεύει το φως. Αυτή η εξήγηση όμως αποβαίνει επισφαλής και αυθαίρετη, καθόσον διατύπωσε ο I.B. Peres χλευάζοντας τον Dupuis, ζητώντας του να αποδείξει ότι ο Ναπολέων υπήρξε μυθική προσωποποίηση του ήλιου, αφού και στο όνομά του (νη- απόλλων), και στον τόπο της γέννησής του (σε νησί της μεσογείου γεννήθηκε και ο Απόλλωνας) και στο όνομα της μητέρας του Latetitia (χαρά δίνει στο κόσμο η Ηώς που γέννησε τον Ήλιο) και στους 4 αδελφούς ( 4 εποχές του έτους) βρίσκει κανείς θαυμάσιες αναλογίες μεταξύ Ναπολέοντα και του ήλιου ή του μυθοποιημένου Απόλλωνα……Οι σπάνιες μαρτυρίες για την ζωή του Ιησού από την σύγχρονη Ιουδαϊκή και Εθνική φιλολογία αποτέλεσε σοβαρή ένδειξη που συνηγορούσε στην ανυπαρξία Του στην ιστορία. Αλλά και αυτή η έλλειψη μαρτυρίας εκ της ιστορίας δεν αρκεί για να αποδείξει την ανυπαρξία του Ιησού, όπως αποδέχεται και ο αρνούμενος τον Ιησού Chouchoud ο οποίος και ομολογεί ότι «Ο Ιησούς είναι μεν άγνωστος ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά είναι δυνατόν να έζησε καθόσον δισεκατομμύρια ανθρώπων έζησαν παλιότερα χωρίς να αφήσουν ίχνος της παρουσίας τους». Οι ανύπαρκτες ιστορικές αναφορές στον Ιησού μπορούν επίσης να εξηγηθούν κοιτάζοντας την προσοχή των ιστορικών εκείνης της εποχής εις τα πολιτικά γεγονότα και όχι στα θρησκευτικά καθόσον επικρατούσε θρησκευτική αμφιβολία και αδιαφορία. Επίσης οι Ιουδαίοι αποτελούσαν λαό μισητό της εποχής και ο Χριστιανισμός που γεννήθηκε τότε στην Ιουδαία θεωρήθηκε σαν Ιουδαϊκή αίρεση ανάξια προσοχής και ο ιδρυτής της έμοιαζε σκοτωμένος σαν τους άλλους ευπατρίδες που σφάχτηκαν τότε κατά χιλιάδες σαν τον Ιούδα, τον Γαυλωνίτη, τον Ματθία τον Μαργαλώθ και τον Θευδά για τις οποίες σιγά σχεδόν πλήρως η εκ των έξω ιστορία._________________Παρά όμως τις σπάνιες μη χριστιανικές μαρτυρίες για την ιστορική ύπαρξη του Ιησού αυτές επαρκούν για την ιστορική βεβαίωσή της:….(1)…Έτσι αν αφαιρέσουμε ακόμη και χωρίο του Ιουδαίου ιστορικού Φλάβιου Ιωσήπου (1 αιώνας μ.Χ) περί του Ιησού (Ιουδ. Αρχ. XVΙΙΙ 3.3) πάλι υπάρχουν δύο χωρία τα οποία επικυρώνουν τα λεγόμενα των Ευαγγελίων, το 1ο αναφέρεται στον θάνατο του Ιωάννη του Ευαγγελιστή (XVIII 3.3) και το 2ον στον θάνατο του Ιακώβου του αδελφού του «Ιησού του λεγόμενου Χριστού» (XX, 9, 1). Από το έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» γράφει για το Χριστό «Γίνεται δε κατά τούτον τον χρόνον Ιησούς, σοφός ανή, [ει γε άνδρα αυτόν λέγει Χρη] {ην γαρ παραδόξων ποιητής} [διδάσκαλος ανθρώπων των ηδονή ταληθεί δεχόμενων] και πολλούς μεν Ιουδαίους, πολλού δε και τον Ελληνικού επηγάγετο το Χρστός ούτος ήν, και αυτόν, ενδείξει των πρώτων ανδρών παρ‘ ημίν σταυρώ επιτετιμηκότος Πιλάτου ουκ επαύσαντο οι το πρώτον αυτόν αγαπήσαντες. [εφάνη γαρ αυτούς τρίτην έχων ημέρα πάλιν ζώων, των θείων προφητών ταύτα τε και άλλα μύρια θαυμάσια περί αυτών ειρηκότων], εισέτι τε νων των χριστιανών τούδε ωνομασμένων ουκ επέλιη το φύλον». Υπό αμφισβήτηση σαν δικές του όμως βρίσκονται οι φράσεις μέσα σε αγκύλες…..(2)…Στο Ταλμούδ, γίνεται λόγος περί θαυμαστών ιάσεων επί ονόματος Ιησού Χριστού και που πραγματοποίησε Χριστιανός που ονομάζονταν Ιάκωβος τον οποίο γνώριζε ο ραβίνος Ελιέζερ (90-110 μ.Χ.) καθώς και για ορισμένους λόγους του Ιησού που μαρτύρησε Χριστιανός δικαστής στον Γαμαλιήλ τον Β’ (130 μ.Χ.). Ακόμη το Ταλμούδ αναφέρεται στην σταύρωση Του μόνο που για χώρο της σταύρωσης αναφέρει την Λύδδη που βρίσκεται στα ΝΔ της Παλαιστίνης…..(3)…Από τους Εθνικούς ο συγγραφεύς ο Τάκιτος, κατά πολλούς ο σημαντικότερος και πιο αξιόπιστος ρωμαίος ιστορικός, στα «Χρονικά του» (Αννάλια) 115 – 177 μ.Χ. μιλώντας για την πυρκαγιά της ρώμης από τον Νέρωνα 30 μόλις χρόνια μ.Χ. μας λέει ότι οι Χριστιανοί πήραν το όνομά τους από τον ιδρυτή τους Χριστό ο οποίος θανατώθηκε επί αυτοκράτορα Τιβερίου και του πραίτορα Ποντίου Πιλάτου. «Έτσι λοιπόν για να καταπνίξει τη φήμη (της πυρκαγιάς), ο Νέρωνας κατηγόρησε και τιμώρησε με τον πιο σκληρό τρόπο, μια τάξη ανθρώπων, που ήσαν μισητοί για τα ελαττώματα τους, τους οποίους το πλήθος ονόμαζε Χριστιανούς. Ο Χριστός από τον οποίο προήλθε το όνομά θανατώθηκε επί Τιβερίου αυτοκράτορα και Ποντίου Πιλάτου επάρχου. Η ολέθρια αυτή δεισιδαιμονία, στην αρχή ελεγχόταν, για να ξεσπάσει ολόφρεσκη, όχι στην Ιουδαία, την πατρίδα της επιδημίας αυτής αλλά στην ίδια την Ρώμη, όπου όλα τα τρομερά κι αισχρά πράγματα του κόσμου μαζεύονται και βρίσκουν πατρίδα» (Tacit. Annal. XV, 38, 44). Μερικοί αμφισβήτησαν αυτή την μαρτυρία του Τάκιτου, με γνωστότερο τον Gordon Stein, ο οποίος υποστήριξε πως η φράση με τον έπαρχο Πόντιο Πίλάτο ήταν μεταγενέστερη προσθήκη κάποιων Χριστιανών, επειδή ο Πόντιος Πιλάτος δεν ήταν έπαρχος αλλά πραίτορας, αλλά αυτό δεν είναι σε τίποτα απόλυτο μα μήτε και αποδείξιμο. Την δεκαετία του’80, ρωμαϊκή επιγραφή που αναφέρει τον πραίτορα Πόντιο Πιλάτο, βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καισαρείας της Παλαιστίνης. Είναι μια ιστορική μαρτυρία για τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν τραγικό ρόλο στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η πιο σοβαρή αμφιβολία γι’ αυτή την μαρτυρία οφείλεται στο ότι ο Τάκιτος επειδή δεν ήταν Ιουδαίος θα έπρεπε να αναφέρει τον Χριστό ως Ιησού, αν είχε ανατρέξει στα Ρωμαϊκά αρχεία. Αλλά αυτή η αμφιβολία δεν έχει να κάνει με την επέμβαση ή όχι χριστιανών εις την μαρτυρία του Τάκιτου αλλά με τις πηγές του ιδίου του Τάκιτου…..(4)…Ο δε Γάιος Σουετώνιος Τράνκυλλος (75 -169 μ.Χ.) έγραψε έργα όπως το «De Viris Illustribus» και το «Βίοι Καισάρων». Σε δύο μέρη αναφέρει το Χριστό και τους Χριστιανούς. Στο βίοι Κλαυδίου 25/4 ( Vita Claud. XXV/4) μας λέει για τις καθημερινές έριδες και ταραχές εξ αιτίας του Χριστού (Chresto) επί Κλαύδιου και η οποία αναφορά επικυρώνεται στις «Πράξεις των Αποστόλων» όπου περιγράφεται και με τα κατάλληλα χωρία ποιος είναι ο Χριστός. Κάνοντας λοιπόν μνεία του διατάγματος της εκδίωξης των Εβραίων από τη Ρώμη το 53 μ.Χ., γράφει: «Τους Ιουδαίους, με υποκίνηση του Χριστού (impulsore Chresto) που θορυβούσαν τους έξωσε από την Ρώμη». Ενώ μιλώντας και αυτός για την πυρπόληση της Ρώμης λέει : «… υπέστησαν τιμωρίες οι Χριστιανοί, άνθρωποι νέας και κακοποιού δεισιδαιμονίας (supertitionis novae et maleficae)» (Βίος Νέρωνα, 16/2). Θα μπορούσε βέβαια αυτός ο Χριστός να είναι και άλλο πρόσωπο με παρόμοιο όνομα που εκδιώχθηκε μαζί με τους Εβραίους της Ρώμης από αυτή την πόλη και όχι ο Χριστός των Ευαγγελίων της Ναζαρέτ και της Ιουδαίας…..(5)…Η επιστολή του Πλινίου εις τον Τραϊανό (Epist. X, XCVI) επιβεβαιώνει όχι μόνο την τρομερή διάδοση του Χριστιανισμού αλλά και την φοβερή πίστη των ανθρώπων εις τον Χριστό τα πρώτα εκείνα χρόνια της διαδόσεως της νέας πίστης….(6)…Ο Αλεξανδρινός Ιουδαίος Φίλων αναφέρει όχι τον Χριστό αλλά πλήθος περιστατικών της Καινής Διαθήκης.
  Ρωμαϊκή επιγραφή που αναφέρει τον πραίτορα Πόντιο Πιλάτο και βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καισαρείας της Παλαιστίνης την δεκαετία του‘80. Είναι μια ιστορική μαρτυρία για τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν τραγικό ρόλο στην ζωή του Ιησού Χριστού.__________________________________________Οι αρνούμενοι την ύπαρξη του Χριστού παραμερίζουν αυθαίρετα τα Ευαγγέλια. Αυτά μπορεί να συγγράφτηκαν για θρησκευτικούς σκοπούς αλλά στήριζαν το σκοπό αυτό με γεγονότα πραγματικά και ιστορικά. Μόνο εις το προοίμιο του Λουκά αν κοιτάξει κανείς, πείθεται ότι αυτός συγγράφει με πνεύμα αυστηρά ιστορικό και δεν υπερβάλει καθόλου ο Hettinger όταν αναφέρει ότι το προοίμιο αυτό είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του Θουκυδίδη. Αν πάλι σκεφτεί κανείς ότι τα Ευαγγέλια συγγράφηκαν τον 1 αιώνα μ.Χ. και περίπου το 80 όπου και παραλείφθηκαν από πολλά χέρια σύγχρονα του Ιησού μαρτυρώντας τον πρωτότυπο χαραχτήρα του δύναται να συμπεράνει κανείς την ιστορικότητά του. Η εικόνα που δίνουν τα Ευαγγέλια για τον Ιησού είναι καταπληκτική αλλά υπερβαίνει κατά πολύ την ανθρώπινη σύλληψη και επινόηση. Όλα τα αριστουργήματα της ανθρώπινη συλλήψεως οφείλονται σε προικισμένα πρόσωπα με εξαιρετικό πνεύμα, έτσι αν ο Ιησούς είναι επινόηση θα πρέπει να αποτελεί δημιουργία προσώπων εξαιρετικής μεγαλοφυΐας και ηθικής έξαρσης. Η δυσκολία όμως της επινόησης είναι ανυπέρβλητη καθόσον όχι ένας αλλά περισσότεροι έγραψαν για τον Ιησού και ο καθένας πλούτιζε την εικόνα αυτού με ιδιαίτερα χαραχτηριστικά. Γι’ αυτό διατηρεί μέχρι σήμερα την αξία της η γνώμη του Ρουσσώ «Φίλε μου δεν επινοούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν περισσότερο ακατανόητο το να συμφωνήσουν πολλοί άνθρωποι για να κατασκευάσουν το βιβλίο αυτό, παρά να υπάρξει πραγματικά ένας που να παράσχει με τον βίο του το αντικείμενο της συγγραφής του βιβλίου αυτού. Ποτέ συγγραφείς Ιουδαίοι δεν ήταν δυνατό να επινοήσουν την ηθική αυτή. Το Ευαγγέλιο δεν έχει χαραχτήρες αληθείας τόσο μεγάλους και αμίμητους, ώστε ο επινοητής θα εξέπληττε περισσότερο από τον ήρωα, ο οποίος θα επιτελούσε τα γραφώμενα στο Ευαγγέλιο» (Emile IV). Η μαρτυρία του Παύλου, που και αυτή παρεξηγείται και παρακάμπτεται από τους αρνούμενους την ύπαρξη του Ιησού, είναι ιδιαιτέρου σοβαρότητας και βάρους καθόσον ο Παύλος ήταν από τους φανατικούς Φαρισαίους και διώκτες του Χριστιανισμού που μεταπήδησε στην τάξη των μαρτύρων του Ιησού. Οι 4 μεγάλες επιστολές του αποτελούν γραπτά μνημεία αδιαφιλονίκητης γνησιότητας (αναφορά στην γέννηση, γενεαλογικού δένδρου, θάνατος, τριήμερη ταφή, θεία ευχαριστία, ανάσταση και φανέρωση σε διάφορα πρόσωπα.). Τέλος πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν την τεράστια διάδοση του Χριστιανισμού και η οποία αποτελεί μοναδική εξαίρεση προς όλες τις άλλες θρησκείες των οποίων οι ιδρυτές μπορούν και να αγνοηθούν από τους πιστούς τους εφόσον στηρίζεται πλήρως στην ζωή και την δράση του Ιησού Χριστού. Άλλωστε αυτό είναι Χριστιανισμός, διδασκαλία και πίστης εις Αυτόν. Χωρίς Ιησού Χριστό ο Χριστιανισμός θα ήταν μηδέν. Αποτελεί ο Χριστός τον αιώνιο θεμέλιο λίθο της πίστης. Ο Couchould (που αρνείται την ύπαρξη του Χριστού) ομολογεί ότι «οι αναλογίες του Χριστού είναι εκτός κάθε συγκρίσεως και το μεγαλείο Του μόλις δύναται να κατανοηθεί. Η ιστορία της Δύσεως μέσα στο ρωμαϊκό κράτος διατάσσεται από ένα κεντρικό γεγονός: την περιληπτική αναπαράσταση του Χριστού και τον απολυτρωτικό θάνατό Του. Όλα όσα έγιναν στην Δύση για τους επόμενους 15 αιώνες γίνονται κάτω από την γιγαντιαία σκιά του σταυρού. Ο Ιησούς διαδέχθηκε τον Καίσαρα στην κυριαρχία του κόσμου. Η βασιλική Του όψης χαράσσεται έναντι εκείνης των αυτοκρατόρων στα νομίσματα του Βυζαντίου. Αυτός δίδει όλα τα στέμματα και όλες τις εξουσίες προέρχονται και επιστρέφουν σε Αυτόν. Κατέστη το Άλφα και το Ωμέγα, ο Πρώτος και ο Έσχατος εκ του στόματος Του οποίου εκπορεύεται ρομφαία δίστομος οξεία και ο Οποίος έχει τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Γι‘ αυτό οικοδομήθηκε η Αγία Σοφία και ο καθεδρικός του Chartres. Ακόμη και σήμερα ο Ιησούς αποτελεί την ενδότερη σύνθεση των κοινωνιών της Δύσης. Πριν ακόμη γεννηθούν αφιερώνονται σε Αυτόν οι ψυχές. Τι να πει κανείς; Στην καρδιά του ανθρώπου ο Χριστός είναι πολύ μεγάλος. Διαφεύγει από όλα τα συνήθη μέτρα της Ιστορίας. Εκατό τόμοι δεν φτάνουν για να Τον περιγράψουν» (Couchould ενθ. Ανωτ. Σελ. 13-18)

  • Ανώνυμος says:

   [1] Ο χριστος ειναι αληθινος Θεος μονο για 2.2 δις των χιλιαδων αιρεσεων του χριστιανισμου.Για τους υπολοιπους απλα δεν υπαρχει. [2] Η μονη πηγη της υπαρξης του ειναι ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΟΠΑΔΩΝ ΜΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ.Μολονοτι περιεχουν καποια ιστορικα στοιχεια βεβαιωμενα απο την βιβλικη αρχαιολογια «biblical Archaeology» δεν αποτελουν ιστορικο τεκμηριο με αποτελεσμα να αμφισβητειται η ιστορικοτητα του. [3] τεσσερις εξωβιβλικες πηγες οι τρεις δεν κανουν αναφορα στο προσωπο του Χριστου αλλα στους χριστιανους και η τεταρτη αμφισβητειται.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Δεν διαφερετε και πολυ απο τους αλλους που ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ κατι διαφορετικο απο σας.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Γιατρέ, ότι και να λες, και μία πηγή να υπάρχει είναι αρκετή. Και μόνο του Τάκιτου ή του Ιώσηπου αρκούν. Στα χρόνια του ο Χριστός τι ήταν; Πολιτικός; Επαναστάτης; Έγραφε φιλοσοφικά εγχειρίδια; Ένας υποτιθέμενος αιρετικός ήταν ενός μικρού λάου γιδοβοσκών, που τον ακολουθούσαν κάποιοι εκατοντάδες και η ζωή και το έργο του επηρέασε όσο ζούσε το στενό χώρο της Ιουδαίας. Έχεις την απαίτηση ένας ιστορικός στην άλλη άκρη της αυτοκρατορίας να ασχοληθεί μαζί του; Το επιχείρημά σας αυτό είναι γελοίο και δεν μπορεί να στηριχθεί. Αν φτιάξω εγώ τώρα μια αίρεση θα με γράψουν οι ιστορικοί της Ελλάδας; Γιατρέ μου, αν θες να στηρίξεις την αθεΐα σου μην προσπαθείς να καταργήσεις τον Χριστό. Ότι και να λες όλοι μας είμαστε απόδειξη της ύπαρξής του.

    • Ανώνυμος says:

     Η αγία γραφή ιστορικά είναι ένα εντελώς άχρηστο κείμενο, μιας και είναι εντελώς άγνωστα τα δεδομένα του κάθε κειμένου και της ιστορίας του. Ποιος το έγραψε, πότε, που, γιατί, ποια πορεία ακολούθησε το κάθε κείμενο, τι επεμβάσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του μέχρι να γίνει κομμάτι του συνόλου «αγία γραφή». Ακόμα και οι υποτιθέμενοι συγγραφείς είναι άγνωστοι πέρα από ελάχιστες και αμφισβητούμενες χριστιανικές πηγές.Η αξιοπιστία μιας πηγής δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κοντά στο γεγονός έγινε η καταγραφή αλλά κυρίως από το ποιος την κατέγραψε, αν ήταν ο μόνος που την κατέγραψε, τι στοιχεία δίνει κλπ. Από τη στιγμή που έχουμε εντελώς ατεκμηρίωτη θαυματολογία, γεγονότα που μόνο οπαδοί της ίδιας θρησκείας καταγράφουν το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς.Τα ανέκδοτα με τον Ιώσηπο και τον Τάκιτο είναι απλά ανέκδοτα. Οι ανάφορες στον Ιώσηπο είναι πλαστές, και η αναφορά στον Τάκιτο που έχει ένα σωρό προβλήματα ακόμα και αν είναι αληθινή απλά μιλάει για το τι πίστευαν οι χριστιανοί της εποχής και όχι για γεγονότα που είχε επαληθεύσει ο ίδιος ο Τάκιτος

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Για τους λόγους που αναφέρεις λοιπόν, διαχωρίστηκαν τα λεγόμενα απόκρυφα από τα κανονικά Ευαγγέλια. Μην ξεχνάς ότι πολλοί Άθεοι ιστορικοί δεν αμφισβητούν την ιστορικότητα του Χριστού. Παραδείγματα αναφέρω στα κείμενα. Αυτοί δεν έχουν ισχύ; Και δεν είναι μόνο οι οπαδοί της ίδιας θρησκείας που λένε για τα θαύματα. Τα αναφέρει και το Ταλμούδ, όχι ως θαύματα βέβαια, αλλά ως μαγεία. Ο Ιώσηπος είναι πλαστός, ο Τάκιτος δεν ξέρει τι του γίνεται… Τι να πω τώρα. Ότι θες αποδέχεσαι. Κόβεις ράβεις κατά το δοκούν.

     • Ανώνυμος says:

      Αυτος που κοβει και ραβει ηταν και ειναι η εκκλησια.Στους πρωτοχριστιανικους χρονους δεν υπηρχε καποιο συγκεκριμενο δογμα καθως οι χριστιανοι ειχαν στα σπιτια τους πανω απο 100 ευαγγελια τα οποια στο μεγαλυτερο κομματι τους παρουσιαζαν εναν διαφορετικο Χριστο απο αυτον του δογματος της εκκλησιας.Η εκκλησια λοιπον προκειμενου να φτιαξει ενα δογμα κατω απο το οποιο θα ενωθουν ολοι οι λαοι συμφωνα με τις απαιτησεις της εξουσιας βρηκε μονο 4 ευαγγελια τα οποια συμφωνουν καπως μεταξυ τους προσθεσε και τις επιστολες του Απ Παυλου και εφτιαξε την λεγομενη Αγια Γραφη οπου με τον λογο αυτης υποδουλωθηκαν οι ανθρωποι και εγιναν προβατα.Αλλα για πες μου Ποια δικαιολογια βρηκε η εκκλησια να πει στους χριστιανους για την θεοπνευστια των 4 ων ευαγγελιων?

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Εννοείται ότι τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο δόγμα, αφού ή εκκλησία ήταν στις κατακόμβες. Οι επιστολές των αποστόλων αυτό τον σκοπό είχαν, να βοηθήσουν και να δώσουν τίς πρώτες κατευθυντήριες γραμμές. Γεννήθηκαν πολλές αιρέσεις και όπως παραδέχεσαι υπήρχαν χιλιάδες ευαγγέλια. Έτσι τον 4ο αιώνα όταν σταμάτησαν οι διωγμοί των χριστιανών, μπόρεσε η εκκλησία να οργανωθεί και λειτουργικά και δογματικά.

     • Ανώνυμος says:

      Η Ρώμη ήθελε μία θρησκεία υπερεθνική, μέσω της οποίας θα αμβλύνονταν οι εθνικές αντιθέσεις και διαφορετικότητες με απώτερο στόχο τα παλαιότερα έθνη κάποια στιγμή να εξαφανιστούν και στη θέση τους να απομείνει μόνο ένα, που θα προέκυπτε από τη διάλυση και συνένωση των παλιών, το νέο ρωμαϊκό γένος. Συνδετικός κρίκος αυτού του νέου αυτοκρατορικού γένους θα ήταν η κοινή ρωμαϊκή θρησκεία, μέσω της οποίας θα επιβάλλονταν και η κοινή ρωμαϊκή συνείδηση.Ο χριστιανισμος εγινε επισημη θρησκεια της Ρωμης οχι γιατι επιβληθηκε σε αυτην αλλα γιατι αυτη το θελησε. Αυτη η θρησκεια κατασκευαστηκε απο μυθους για να υπηρετησει την ρωμη ως εργαλειο χειραγωγησης.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Αφού επιμένεις ότι ο χριστιανισμός είναι κατασκεύασμα Ρωμαίων αυτοκρατόρων, φέρε πηγές που να αναφέρουν ότι οι Απόστολοι ενεργούσαν με εντολές των Ρωμαίων. Επίσης, ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν επισημοποίησε τον Χριστιανισμό, ανέφερε μια διαμαρτυρία ή αντίδραση από τις άλλες θρησκείες τέτοια που να δείχνει ότι η κίνηση αυτή του Αγίου ήταν αντίθετη προς το status της εποχής. Ο Κωνσταντίνος στην ουσία δεν έκανε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία απλά την αναγνώρισε και του έδωσε ελευθερία να ασκεί τις λειτουργικές του δομές. Όλο μπλα μπλα μπλα. Μας αναφέρεις τις απόψεις του Dever William, εγώ σου λέω για τον Durand, και τι έγινε; Τέλος, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πριν τον Χριστιανισμό είχε ήδη ενιαία θρησκεία την παγανιστική, με εξαίρεση τη μικρή θρησκεία των ασήμαντων ιουδαίων. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη λοιπόν και κανένας λόγος να εφαρμοστεί η υποτιθέμενη ενιαία θρησκεία σε μια αυτοκρατορία που ήταν ήδη θρησκευτικά ενωμένη. Στο ρεζουμέ τώρα, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΏΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ, Ή ΚΙ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΨΈΜΑ;

 4. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Ιησούς, δεν ήταν εξ’ αρχής κάποιο σημαίνον Ιστορικό πρόσωπο. Ένας ηγέτης μιας ομάδας Ανθρώπων σε μία από τις πιο μικρές και ασήμαντες επαρχίες ήταν (τουλάχιστον έτσι φαινόταν σε όποιον δεν τον είχε γνωρίσει για να καταλάβει πως ήταν ο Θεός) που στο τέλος σταυρώθηκε. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι υπήρξαν; Και μάλιστα οι ψευτομεσσίες, ήταν και πιο γνωστοί, μια και ήταν (συνήθως) ηγέτες ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ. Ο Χριστός, λοιπόν, λόγω της ταπείνωσης του, δεν συγκέντρωσε πάνω του «Δημοσιότητα» όσο ζούσε. Στην δε ανάληψη του, μάρτυρες ήταν μόνοκαμιά 500αρια άνθρωποι. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να εξαπλωθεί ο Χριστιανισμός. Τότε οι Ιστορικοί, άρχιζαν να προσέχουν το θέμα «Ιησούς». Αυτό εξηγεί μια χαρά, γιατί δεν υπήρξαν ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ του Ιστορικοί που να ‘χουν γράψει γι’ αυτόν. Όμως την Ιστορικότητα του Ιησού δεν την αμφισβητούν, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ!_____________Ας δούμε κατά πόσο στέκει Ιστορικά, η Αγία Γραφή:………….Σε τι αριθμό κωδίκων σώζονται τα βιβλία της Αγίας Γραφής; 2.500 κώδικες περιέχουν ολόκληρη την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή. 25.000 κώδικες περιέχουν μεγάλα κομμάτια από την Αγία Γραφή. (Συνήθως μόνο την Καινή Διαθήκη). Οι παραπάνω κώδικες, προέρχονται από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Σε αντιπαράθεση με άλλους αρχαίου συγγραφείς, έχουμε:…50 μόνο αντίγραφα του Αισχύλου…..100 του Σοφοκλή…..8 του Θουκιδίδη …..200 του Πλινίου …..500 του Ορατίου.____________ ΑΡΑ, ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΩΣΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ. Όσον αφορά την αρχαιότητα των κωδίκων αυτών: ….(1)…Η ιστορία του Θουκιδίδη, εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 460-400 π.Χ. Δεν σώζεται το πρωτότυπο. Τα 8 διασωθέντα χειρόγραφα, είναι όλα γραμμένα μετά το 900 μ.Χ., δηλαδή 1300 χρόνια μεταγενέστερα!….(2)…Η Ποιητική του Αριστοτέλη, γράφτηκε το 343 π.Χ. Ο αρχαιότερος κώδικάς της, προέρχεται από το 1100 μ.Χ., δηλαδή είναι 1400 χρόνια μεταγενέστερος! ……(3)…Ο Γαλατικός πόλεμος του Ιουλίου Καίσαρος, γράφτηκε το 50 μ.Χ. Σώζεται σε λίγους κώδικες, που όλοι γράφτηκαν μετά το 1000 μ.Χ. _____Αμφισβητεί κανείς τα βιβλία αυτά; Κανείς! Γιατί αμφισβητούμε την Α.Γ. ;;;____Ο Τζόζεφ Φρή διαπρεπής Αμερικανός αρχαιολόγος λέει: «Η αρχαιολογία επικύρωσε πολλές μαρτυρίες των Γραφών, ακόμη και εκείνες που οι αρνητές & κριτικοί της απέρριπταν σαν τάχα εντελώς αντι-ιστορικές και σαν τάχα εξόφθαλμα αντίθετες με ιστορικά γεγονότα» (Archaeology and Bible History, Wheaton III. 1969. σελ. 1).____Η αφθονία της αρχαιολογικής μαρτυρίας που υποστηρίζει τη Βίβλο μπορεί να ενισχύσει την πίστη, και σε μερικές περιπτώσεις έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο να γεννηθεί πίστη εκεί όπου δεν υπήρχε καθόλου πριν. Παράδειγμα αυτού είναι η ζωή του Άγγλου Γουίλλιαμ Μ. Ράμσαιη (1851-1939). Γεννημένος μέσα στην πολυτέλεια, ανατράφηκε ως μη-πιστός από τους αθεϊστές γονείς του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με διδακτορικό στη φιλοσοφία και έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντηήν. Μελέτησε αρχαιολογία με σκοπό να αποδείξει λανθασμένη τη διήγηση της Βίβλου. Όταν ετοιμάστηκε με τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια, ταξίδεψε στην Παλαιστίνη και εστίασε τις έρευνές του στο βιβλίο των Πράξεων, για το οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να αποδείξει ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας μύθος. Μετά από 25 χρόνια έρευνας, ο Ράμσαιη είχε μείνει κατάπληκτος από την ακρίβεια του βιβλίου των Πράξεων. Στην αναζήτησή του να αποκηρύξει τη Βίβλο, είχε ανακαλύψει πολλά γεγονότα τα οποία επιβεβαίωναν την ακρίβειά της. Ήταν αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι η διήγηση του Λουκά στις Πράξεις για τα γεγονότα και τα περιβάλλοντα ήταν απόλυτα ακριβής, ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι στο βιβλίο που έγραψε, «Ο Παύλος, Ταξιδευτής και ρωμαίος Πολίτης», όχι μόνο δεν επιτέθηκε στη Βίβλο, αλλά και την υποστήριξε. Τελικά, ο Γουίλλιαμ Ράμσαιη συγκλόνισε τον κόσμο των διανοούμενων όταν έγραψε ότι μεταστρεφόταν στο Χριστιανισμό. Είναι ειρωνικό, ο άνθρωπος που ξεκίνησε για να αποδείξει ότι η Βίβλος είναι λανθασμένη, να βρεθεί να δέχεται τη Βίβλο ως το Λόγο του Θεού, εξαιτίας της έρευνάς του και των ανακαλύψεών του. _________Η μαρτυρία των Αποστόλων είναι Ιστορικά και επιστημονικά αξιόπιστη; Δηλαδή 11 άτομα πέθαναν, βασανίστηκαν, διώχτηκαν για κάτι που ήταν ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΨΕΜΑΤΑ;; πότε έχει συμβεί αυτό στην Ιστορία; Ποτέ!! Αν ο Χριστός δεν Υπήρξε τότε ΕΛΕΓΑΝ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΨΕΜΑΤΑ!_________Άνθρωποι μπορεί να πίστεψαν σε κάτι, και να θυσιάστηκαν σε αυτό, αλλά δεν ήξεραν ότι ήταν ΨΕΜΑ. Αν οι Απόστολοι ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ για κάτι που γνώριζαν πως ήταν ψέματα (αφού λένε κάποιοι πως ο Χριστός δεν υπήρξε) γιατί το έκαναν; Για να κερδίσουν δύναμη; δόξα; Μα πέθαναν μόνοι, καταφρονεμένοι, κυνηγημένοι! Η πείρα μας λέει πως αν κάποιος έχει «λερωμένη» την φωλιά του στο πρώτο βασανιστήριο θα μιλήσει! Πόσες ευκαιρίες είχαν οι απόστολοι (και τόσοι άλλοι μαθητές) να κερδίσουν κάνοντας συμφωνία με τις αρχές, και δεν το έκαναν; ΑΝ ΗΞΕΡΑΝ ΠΩΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ;;; _________Απάντηση: Γιατί είχαν γνωρίσει τον Χριστό προσωπικά και πίστευαν πως ήταν ΘΕΟΣ. Άρα ο Χριστός πρέπει να υπήρξε Ιστορικά.___________________________Η Μαρτυρία ενός Σκεπτικιστή: Ο ερευνητής-συγγραφέας Ian Wilson στο βιβλίο του «ΙΗΣΟΥΣ: ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» (Εκδόσεις Κονιδάρη), λέει τα εξής: «Οι ανακαλύψεις χειρογράφων της Καινής Διαθήκης δείχνουν μια καθησυχαστική γενική συνοχή. Η αντιγραφή από ένα χειρόγραφο σε άλλο με το χέρι έχει σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα λάθη και παροράματα…Αλλά στο σύνολό τους τα λάθη και οι διαφορές του κειμένου είναι σχετικά ασήμαντα και τα κανονικά ευαγγέλια μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι σε μεγάλο βαθμό όπως τα έγραψαν οι συγγραφείς τους. Και μόνον ο πλούτος των παλιών ντοκουμέντων είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές τους. Αν και από τα έργα του μεγάλου Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου [1ος μ.Χ. αιώνας] υπάρχει μόνον ένα αντίγραφο ενός χειρογράφου, που χρονολογείται από το 12ο αιώνα, υπάρχουν επίσης κάπου 274 χειρόγραφα σε περγαμηνή, κανονικών έργων που βεβαιώνουν την ύπαρξη του Ιησού…που χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και 11ου αιώνα, και 88 αποσπάσματα παπύρων που χρονολογούνται μεταξύ 2ου και 4ου αιώνα… Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα ευαγγελικά κείμενα ήταν γνήσια παλιά και ότι οι αντιγραφείς τους ήταν λογικά αξιόπιστοι». (σελίδες 43-44). Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι ο συγγραφέας αυτός ΔΕΝ πιστεύει στη θεοπνευστία της Βίβλου, και ότι ΟΥΤΕ πιστεύει στον Ιησού. Γι΄ αυτό η ομολογία του, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα! Θα δεχτούμε ότι τα Ευαγγέλια είναι αψευδή ιστορικά κείμενα και αξιόπιστες πηγές για τον βίο και τη διδαχή του Ιησού; ή θα δεχτούμε τις διάφορες γνώμες των οποιονδήποτε συγγραφέων, που δεν έχουν να παρουσιάσουν κανένα πραγματικό ιστορικό στοιχείο, αλλά αντίθετα, μόνο τις δικές τους υποθέσεις, οι οποίες διαστρεβλώνουν και παρερμηνεύουν τα κείμενα των πραγματικών μαρτυριών αυτών που έζησαν και μίλησαν με τον ίδιο τον Ιησού; Τι θα προτιμήσουμε; Τα κείμενα των αυτόπτων μαρτύρων ή τις από δεύτερο και τρίτο χέρι…. «ερμηνείες» των κειμένων των αυτόπτων μαρτύρων; ________Ο Φλέγων, ιστορικός, 2ος αι. Χρονικά 2b,257 «Φλέγων ιστορεί επί Τιβερίου Καίσαρος εν πανσελήνωι έκλειψιν ηλίου γεγόνεσαι τελείαν από ώρας έκτης ( 12 το μεσημερι) μέχρις ενάτης, δήλον ως ταύτην. Τούτου δε του σκότους και Φλέγων εν ταις Ολυμπιάσιν εμνήσθη. Λέγει γαρ ότι τωι δευτέρωι έτει της διακοσιοστής δευτέρας ολυμπιάδος εγένετο ηλίου έκλειψις μεγίστη των ούκ εγνωσμένων πρότερον, και νυξ ώραι έκτηι της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρας εν ουρανώι φανήναι. ότι δε της εν τωι σταυρώι του δεσπότου Χριστού γενόμενης του ηλίου εκλείψεως και ουχ ετέρας εμνήσθη και Φλέγων, πρώτον μεν εκ του λέγειν μη εγνωσθαι την τοιαυτην εκλειψιν τοις προτερον χρόνοις έστι δήλον?.. και αυτης δε της περι Τιβερίου ιστορίας δείκνυται. Βασιλεύειν μεν γαρ αυτόν φησιν ο Φλέγων τςι δευτερωι έτει της εκατοστης ενενηκοστης ογδόης δευτέρας ολυμπιάδος.»________Τέλος, έχουμε και την άποψη του Simon Greenleaf, τον Ιδρυτή του Harvard University of Law, ο οποίος ήταν σκεπτικός, σχετικά με την ύπαρξη του Χριστού. Όταν, όμως, μελέτησε τα Ιστορικά στοιχεία, και απέρριψε οτιδήποτε δεν ήταν βάσιμο, κατέληξε σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα. Βρήκε πως όχι μόνο η Ιστορία δείχνει πως ο Ιησούς ήταν ιστορική πραγματικότητα, αλλά πως ο Θάνατος και η Ανάσταση του, ήταν τόσο βάσιμα, όσο και πολλά άλλα γεγονότα της Ιστορίας.

  • Ανώνυμος says:

   Εμπειρογνώμονας βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G.Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .Finkelstein and Mizrahi,.. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.

 5. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Είναι γνωστό από τα Ευαγγέλια ότι όλοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού, εκτός του Ιωάννη, Τον εγκατέλειψαν κατά τη σταύρωσή Του. Μετά όμως, οι απόστολοι αλλά και άλλοι, ξεκίνησαν να κηρύξουν την Ανάσταση Του και γι’ αυτό αποδοκιμάστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, και πέθαναν με οδυνηρό θάνατο οι περισσότεροι. Είναι απίθανο να ομολογούν κάτι και να είναι τόσο σίγουροι για αυτό ώστε να υποφέρουν και να πεθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε εθνικότητας: Εβραίοι (εξελληνισμένοι και μη), Έλληνες, Ρωμαίοι κ.α. Φυσικά ας διευκρινιστεί ότι εδώ δεν γίνεται λόγος για όλους τους μάρτυρες όλων των εποχών, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι και οι μουσουλμάνοι καμικάζι που αυτοπυρπολούνται για τη πίστη που τους δίδαξε ο Μωάμεθ, ο αμόρφωτος και ανήθικος καμηλιέρης, θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι η πίστη τους είναι ορθή επειδή θυσιάζονται. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για όσους μάρτυρες και ομολογητές του 1ου αιώνα που είδαν με τα μάτια τους τον Ιησού Χριστό. Μερικοί από τους αυτόπτες μάρτυρες της σταυρώσεως και της αναστάσεως του Χριστού που έπειτα εδιώχθησαν ή και μαρτύρησαν ακόμα είναι οι εξής:…..…..(1)…Απόστολος Πέτρος. Ένας από τους 12. Φυλακίζεται από το Μέγα Συνέδριο μαζί με τον Ιωάννη (Πράξεις δ’/4 1-22). Ξαναφυλακίζεται με τον Ιωάννη και αποφυλακίζονται δια θαύματος. (Πράξεις 17-42). Φυλακίστηκε από τον Ηρώδη Αγρίππα Α’ και θα θανατωνόταν, εάν δεν τον έλυνε Άγγελος Κυρίου (Πράξεις 12:1-9). Μαρτύρησε στο διωγμό του Νέρωνα. Σταυρώθηκε με το κεφάλι ανάποδα. [ΠΗΓΕΣ: (α) Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή του Κλήμη, 5. Αναφέρει ότι ο Πέτρος φυλακίστηκε 7 φορές, εκδιώχθηκε, λιθοβολήθηκε και τελικά μαρτύρησε. (β) Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κα’/21 18-19. Ο Χριστός προφητεύει το μαρτύριο του Πέτρου. (γ) Ανάληψη του Ησαΐα, 4:2. Ο άγιος Ιουστίνος (περ. 110-165) καθώς και ο Τερτυλλιανός (περ. 155-220) αναφέρει τη παράδοση ότι ο προφήτης Ησα’ί’ας πριονίσθηκε, η οποία προέρχεται από το απόκρυφο αυτό έργο. Άρα, εκείνο πρέπει να υπήρχε όχι αργότερα από τα τέλη του 1ου αιώνα. Ο Ησαΐας προφητεύει(;) ότι ο βασιλιάς του κόσμου, ο δολοφόνος της μητέρας του (δηλ. ο Νέρων) θα κυνηγήσει το σπόρο που έσπειραν οι 12 μαθητές του Ηγαπημένου, και ένας από τους 12 (δηλ. ο Πέτρος) θα πέσει στα χέρια του. (δ) Τερτυλλιανού «Scorpiace», 15:3. Αναφέρει ότι ο Πέτρος σταυρώθηκε από το Νέρωνα. Γράφθηκε γύρω στο 212. (ε) Τερτυλλιανού «Κατά Μαρκίωνος», 4:5. Αναφέρει ότι οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος σφράγισαν το Ευαγγέλιο με το αίμα τους. (στ) Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Αλεξανδρείας, «Κανονική Επιστολή», Κανών 9ος. Γράφθηκε γύρω στο 306. Αναφέρει ότι ο Πέτρος σταυρώθηκε στη Ρώμη. (ζ) Ο άγιος μάρτυρας Ιππόλυτος (μαρτύρησε γύρω στο 236), στο «Περί των 12 αποστόλων», αναφέρει: «Ο Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Πόντο, και στη Γαλατία, και στη Καππαδοκία, και στη Βητανία, και στην Ιταλία και στην Ασία, και έπειτα σταυρώθηκε από το Νέρωνα στη Ρώμη με το κεφάλι προς τα κάτω, καθώς ο ίδιος επιθύμησε να υποφέρει με αυτό τον τρόπο». (η) Ευσεβίου «Εκκλησιαστική Ιστορία», 2:25(απόσπασμα έργου του Καΐου (πέθανε γύρω στο 296)) και 3:1(απόσπασμα του Ωριγένη). (θ) Αγίου Ιερωνύμου, «De Viris Illustribus, 1». Μεταξύ άλλων, γράφει ότι ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα (σύμφωνα με δική του επιθυμία) στη Ρώμη από το Νέρωνα. (ι) Οι Πράξεις των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ένα απόκρυφο έργο. Αναφέρει ότι ο Παύλος αποκεφαλίσθηκε και Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα, εφόσον ενώ τον έφερναν στον σταυρό είπε ότι του άξιζε να σταυρωθεί ανάποδα. Επίσης αναφέρει ότι οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος πέθαναν στις 29 Ιουνίου. Το έργο, δεν χωρίζεται σε κεφάλαια και στίχους, γι’ αυτό δεν αναφέρονται τα εδάφια. Ολόκληρο το έργο στα αγγλικά υπάρχει στις εξής ιστοσελίδες: http://www.newadvent.org/fathers/0815.htm, http://wesley.nnu.edu/noncanon/acts/actptnpl.htm, http://people.bu.edu/dklepper/RN242/peterandpaul.html. (ια) Προς Ιάκωβον Επιστολή του Κλήμη , 1. Πιστεύεται ότι γράφθηκε από τον άγιο Κλήμη, 3ο επίσκοπο Ρώμης (περ.68μ.Χ.-71) προς τον άγιο Ιάκωβο Αδελφόθεο, επίσκοπο Ιεροσολύμων. Γράφει πως ο Πέτρος που από τη μεγάλη του αγάπη για τους ανθρώπους ήρθε στη Ρώμη να κηρύξει το Ευαγγέλιο και με τη βία, έδωσε αυτή τη ζωή για την αιώνια (δηλ. μαρτύρησε).]……………….(2)…Η σύζυγος του Αποστόλου Πέτρου. Από τη Καινή Διαθήκη φαίνεται καθαρά ότι ο απόστολος Πέτρος είχε γυναίκα. Η μητέρα της θεραπεύθηκε από τον Χριστό (Μτ.η’/8, 14-15). Αργότερα ακολούθησε τον άνδρα της, τον Απόστολο Πέτρο, σε περιοδείες του(Α’ Κορ. θ’/9, 5). [ΠΗΓΕΣ: Ο μέγας εκκλησιαστικός συγγραφέας κι επικεφαλής της Αλεξανδρινής Σχολής, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς(πέθανε περίπου το 215), διασώζει παράδοση σύμφωνα με την οποία η γυναίκα του Πέτρου μαρτύρησε(Στρωματείς, 7:11). Ο Ευσέβιος συμφωνεί με τη παράδοση αυτή(Εκκλησιαστική Ιστορία, 3:30.]………….(3)….Απόστολος Ανδρέας. Ένας από τους 12. Μαρτύρησε στη Πάτρα, όπου σταυρώθηκε (σε σταυρό σχήματος Χ, κατά μια μεταγενέστερη παράδοση). [ΠΗΓΕΣ: (α) Αγίου Ιερομάρτυρος Ιππολύτου «Περί των Δώδεκα Αποστόλων». Ο Ανδρέας κήρυξε στους Σκύθες και στους Θράκες, και σταυρώθηκε, κρεμάστηκε σε μια ελιά στη Πάτρα, μια πόλη της Αχαΐας, κι εκεί θάφτηκε. (β) «Πράξεις» και «μαρτύριον του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου», απόκρυφο έργο που διηγείται τη παραμονή του αγίου στη Πάτρα και τη σταύρωσή του. Στην αρχή του έργου, βλέπουμε ότι συγγραφείς του έργου είναι διάκονοι και πρεσβύτεροι που είδαν όλα αυτά με τα μάτια τους και τα γράφουν στις υπόλοιπες εκκλησίες. Το έργο στις εξής διευθύνσεις: http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-95.htm, http://wesley.nnu.edu/noncanon/acts/actand2.htm. Η ελλιπείς μαρτυρίες οφείλονται στην ανύπαρκτη συγγραφική δραστηριότητα του Αγίου και στο έργο του σε όχι τόσο σημαντικά μέρη για τους ρωμαίους.]……………..(4)…Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής. Ένας από τους 12. Φυλακίστηκε δυο φορές μαζί με τον Πέτρο. Βασανίσθηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο προς το τέλος του 1ου αιώνα. Κοιμήθηκε εν ειρήνη στην Έφεσο. [ΠΗΓΕΣ: (α) Αποκάλυψις Ιωάννου α’/1 9.: «Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός υμών καί συγκοινωνός εν τή θλίψει καί βασιλεία καί υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν τή νήσω τή καλουμένη Πάτμω διά τόν λόγον τού Θεού καί διά τήν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού». (β) Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κ’/20 23: «καί λέγει αυτοίς’ τό μέν ποτήριόν μου πίεσθε, καί τό βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε». Είναι προφητεία για τους διωγμούς που θα υποστούν τα αδέλφια Ιωάννης και Ιάκωβος. (γ) Αγίου Ιερομάρτυρα Ιππολύτου «Περί των Δώδεκα Αποστόλων». «Ο Ιωάννης, πάλι, στην Ασία, εξορίστηκε από το Δομιτιανό το βασιλιά στο νησί της Πάτμου, όπου και συνέγραψε το Ευαγγέλιό του και είδε το αποκαλυπτικό όραμα. Και στην εποχή του Τραϊανού κοιμήθηκε στην Έφεσο, όπου αναζητήθηκαν τα λείψανά του, μα δεν μπορούσαν να βρεθούν». (δ) Ευσεβίου «Εκκλησιαστική Ιστορία» 3.1, 3.17 και 3.23. Βλέπουμε ότι ο Ιωάννης κήρυξε στην Ασία, εξορίστηκε από το Δομιτιανό στη Πάτμο, και μετά το θάνατο εκείνου, επέστρεψε στην Έφεσο, όπου και πέθανε. (ε) Αγίου Ιερωνύμου, «De Viris Illustribus», 9. Γράφει μεταξύ άλλων ότι ο Ιωάννης εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου και έγραψε την Αποκάλυψη, κατά τη διάρκεια του διωγμού που εξαπέλυσε ο Δομιτιανός το 14ο χρόνο από το Νέρωνα. (στ) «Πράξεις του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», ένα απόκρυφο έργο που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ιωάννης συνελήφθη κατόπιν εντολής του Δομιτιανού και αναγκάσθηκε να πιει δηλητήριο. Διατηρήθηκε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μη πιστεύοντας στα μάτια του ο αυτοκράτορας, έδωσε το δηλητήριο σε άλλο κατάδικο, ο οποίος τότε πέθανε. Ο Ιωάννης τότε τον ανάστησε και εξορίστηκε στη Πάτμο. Για ολόκληρο το κείμενο: http://www.catholic-forum.com/saints/stj13001.htm. (ζ) Τερτυλλιανού, «De Praescriptione Haereticorum xxxvi». Αναφέρει ότι ο Ιωάννης ρίχθηκε σε καζάνι με καυτό λάδι στη Ρώμη, χωρίς όμως να πάθει τίποτε.]………….(5)…Απόστολος Ιάκωβος υιός Ζεβεδαίου. Ένας από τους 12. Θανατώθηκε από τον Ηρώδη Αγρίππα Α’, ο οποίος εδίωξε πολλά μέλη της Εκκλησίας. [ΠΗΓΕΣ: (α) «Πράξεις των Αποστόλων» ιβ’/12 1-2: «Κατ’ εκείνον δέ τόν καιρόν επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τάς χείρας κακώσαί τινας τών από τής εκκλησίας. Ανείλε δέ Ιάκωβον τόν αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα». (β) «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον» κ’/20 23. Ο Ιησούς προφητεύει τους διωγμούς που θα υποστούν τα αδέλφια Ιωάννης και Ιάκωβος. (γ) Αγίου Ιερομάρτυρος Ιππολύτου «Περί των Δώδεκα Αποστόλων»: «Ο Ιάκωβος, ο αδελφός του(δηλ. του Ιωάννη), όταν κήρυττε στην Ιουδαία, θανατώθηκε δια ξίφους από τον Ηρώδη τον Τετράρχη, και θάφτηκε εκεί». (δ) Ευσεβίου «Εκκλησιαστική Ιστορία» 2.9 και 3.5. Βλέπουμε στο πρώτο χωρίο ότι ένας από τους φύλακες μαρτύρησε μαζί με τον απόστολο, συγκινημένος από το θάρρος του.]………….(6)… Απόστολος Φίλιππος. Ένας από τους 12. Σταυρώθηκε ανάποδα στην Ιεράπολη της Φρυγίας. [ΠΗΓΕΣ: (α) Αγίου Ιερομάρτυρος Ιππολύτου, «Περί των Δώδεκα Αποστόλων»: «Ο Φίλιππος κήρυξε στην Φρυγία, και σταυρώθηκε στην Ιεράπολη με το κεφάλι προς τα κάτω επί Δομιτιανού, και θάφτηκε εκεί». (β) Ευσεβίου, «Εκκλησιαστική Ιστορία» 3.31. Αναφέρει απόσπασμα από επιστολή του Πολυκράτη επισκόπου Εφέσου προς το πάπα Βίκτωρα, που γράφθηκε μεταξύ 189-198μ.Χ., που λέει ότι ο απόστολος Φίλιππος εκ των δώδεκα είναι θαμμένος στην Ιεράπολη μαζί με δυο από τις τρεις κόρες του. Έπειτα αναφέρει απόσπασμα διαλόγων του Καΐου με το μοντανιστή Πρόκλο, όπου ο Πρόκλος αναφέρει 4 προφήτισσες, κόρες του Φιλίππου που ζούσαν στην Ιεράπολη, όπου ήταν θαμμένος ο πατέρας τους. Ξέρουμε όμως πως ο διάκονος Φίλιππος είχε 4 κόρες προφήτισσες (Πράξεις κα’/21 8-9). Μάλλον ο αιρετικός Πρόκλος μπέρδεψε τους δυο Φιλίππους. (γ) Οι «Πράξεις των περιοδειών του Φιλίππου του Αποστόλου», ένα απόκρυφο έργο. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι όταν ο απόστολος προσηλύτισε τη σύζυγο του ρωμαίου κυβερνήτη, εκείνος διέταξε να σταυρωθεί ανάποδα σε ένα δέντρο απέναντι από ειδωλολατρικό ναό. Ολόκληρο το κείμενο στη σελίδα http://www.newadvent.org/fathers/0818.htm%5D……….(7)…Απόστολος Βαρθολομαίος (ταυτίζεται με τον Ναθαναήλ). Ένας από τους 12. Κήρυξε στην Ινδία(με το όνομα Ινδία, ήταν γνωστά πολλά μέρη της Ασίας), όπου και μαρτύρησε. [ΠΗΓΕΣ: (α) Ιππολύτου «Περί των Δώδεκα Αποστόλων»: «Ο Βαρθολομαίος, πάλι, κήρυξε στους Ινδούς, στους οποίους και έδωσε το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, και θάφτηκε στο Allanum, πόλη της Μεγάλης Αρμενίας». (β) Ευσεβίου «Εκκλησιαστική Ιστορία» 5.10. Αναφέρει ότι ο Πανταίνος, όταν πήγε στην Ινδία, βρήκε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο είχε δώσει στους Ινδούς ο Βαρθολομαίος. (γ) Το «Μαρτύριο του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου», ένα απόκρυφο έργο, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο απόστολος κήρυξε στην Ινδία και αποκεφαλίστηκε από τον Αστυάγη επειδή εκχριστιάνισε τον αδερφό του, τον βασιλιά Πολύμιο. Το κείμενο: http://www.newadvent.org/fathers/0825.htm.%5D………..(8)…Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: Γιος του Ιωσήφ του μνήστορος, μεγάλωσε μαζί με τον Χριστό. Ένας από τους 70, και 1ος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Λιθοβολήθηκε έως θανάτου από τους Εβραίους. [ΠΗΓΕΣ: (α) Φλαβίου Ιώσηπου Ιουδαϊκές Αρχαιότητες 20.9.1. (γράφτηκαν γύρω στο 93μ.Χ.). Αναφέρεται στο θάνατο του Ιακώβου αδελφού του «Ιησού του λεγομένου Χριστού», ο οποίος μαζί με άλλους καταδικάστηκε σε θάνατο δια λιθοβολισμού από τον αρχιερέα Άνανο. Επειδή όμως αυτό το απόσπασμα αποτελεί και μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού, πολλοί θέλουν τους άλλους να πιστεύουν ότι γράφτηκε όχι από τον ίδιο τον Ιώσηπο, αλλά από χριστιανούς αντιγραφείς. Ας παρατηρήσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το θέμα της αυθεντικότητας της ανωτέρω αναφοράς: Α. Η αναφορά αυτή του Ιώσηπου βρίσκεται σε κάθε χειρόγραφο των Ιουδαϊκών Αρχαιοτήτων που διασώζεται σήμερα. Επίσης, το περιεχόμενο, το λεξιλόγιο, το ύφος του αποσπάσματος είναι ανάλογα του Ιώσηπου. Β. Δεν χρησιμοποιείται κανένα χριστιανικό επίθετο του Ιακώβου, όπως το «Δίκαιος», που χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά γι’ αυτόν στη χριστιανική γραμματεία (Ευσέβιος κ.ά.). Γ. Ο συγγραφέας δεν δίνει στο απόσπασμα αυτό έμφαση ούτε στο Χριστό ούτε στον Ιάκωβο, αλλά στον αρχιερέα Άνανο. Ένας χριστιανός δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Δ. Εάν ο Ιάκωβος που αναφέρει ο Ιώσηπος δεν ήταν ο Ιάκωβος ο αδελφός του Χριστού, είναι παράξενο που ο συγγραφέας δεν δίνει άλλες πληροφορίες για το τι είχε ο Άνανος εναντίον του Ιακώβου. Η έχθρα του αρχιερέα για τον αδελφό ενός (όπως πίστευε) ψευδομεσσία, καταλαβαίνεται εύκολα από τον αναγνώστη. Ε. Ο Ιώσηπος στο έργο του αναφέρει πάνω από μια ντουζίνα ανθρώπους με το όνομα Ιησούς. Έτσι, ο Ιώσηπος αναγκάζεται να δίνει πληροφορίες για το κάθε Ιησού. Αυτό κάνει και στη περίπτωση αυτή («του λεγομένου Χριστού»). ΣΤ. Το πιο σημαντικό: Ο μεγάλος συγγραφέας Ωριγένης (περ.185-253μ.Χ.) κάνει τρεις(!) αναφορές στην αναφορά του Ιώσηπου στον Ιάκωβο (εις τον Ματθαίο 10.17, Κατά Κέλσου 1.47 και 2.13.). Άρα το απόσπασμα σίγουρα υπήρχε πριν από το 3ο αιώνα. Και να μην ξεχνάμε πως όταν ζούσε ο Ωριγένης συνέβαιναν απανωτοί διωγμοί κατά των Χριστιανών, οι οποίοι ήταν μια κυνηγημένη μειονότητα, που δεν είχε δυνατότητα να μεταποιεί ελληνικές, ρωμαϊκές, και ιουδαϊκές πηγές. Επίσης, ο Ευσέβιος (Εκκλησιαστική Ιστορία 2.23.21-2.23.24) αναφέρει το απόσπασμα του Ιώσηπου καθώς και ο άγιος Ιερώνυμος (De Viris Illustribus). (β) Ηγήσιππος (περ.170μ.Χ.). Μόνο αποσπάσματα του έργου του έχουν διασωθεί. Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει η διήγηση του μαρτυρίου του αγίου Ιακώβου, από το 5ο βιβλίο του Ηγήσιππου. Αυτός αναφέρει ότι αφού ρίχθηκε από τη κορυφή του Ναού και δεν πέθανε, λιθοβολήθηκε και κάποιος του κοπάνησε το κεφάλι με ένα ξύλο, στήθηκε μνημείο προς τιμήν του, που υπήρχε και στα χρόνια του ιδίου του Ηγήσιππου! (γ) Ωριγένους εις τον Ματθαίο 10.17., Κατά Κέλσου 1.47 και 2.13. (δ) Ευσεβίου Εκκλησιαστική Ιστορία 2.23, που αναφέρει και τις διηγήσεις του Ιώσηπου, του Ηγήσιππου και του Κλήμεντος(που σύμφωνα με τον Ευσέβιο, είναι όμοια με αυτή του Ηγήσιππου). (ε) Αγίου Ιερωνύμου De Viris Illustribus 2. Αναφέρει και τον Ιώσηπο, τον Ηγήσιππο και το 7ο βιβλίο ενός έργου του Κλήμη (στα αγγλικά Outlines).

  • Ανώνυμος says:

   Οι παλιότερες αναφορές κάνουν ξεκάθαρα λόγο για τον μυθιστορηματικό Χριστό της Πίστης, αυτόν που περπατούσε στο νερό δηλαδή,Οι πρώιμες αυτές πηγές, που συντάχθηκαν δεκαετίες μετά τα φερόμενα γεγονότα, πηγάζουν από πιστούς πρωτοχριστιανούς που θέλησαν να προωθήσουν το νέο δόγμα, κάτι που μας δίνει καλούς λόγους να αμφισβητούμε την αλήθεια των αναφορών τους. Οι συγγραφείς των Ευαγγελίων δεν ονομάζουν τους εαυτούς τους (τα Ευαγγέλια του Κανόνα ήταν ανώνυμα αρχικά και ταυτοποιήθηκαν αργότερα από την εκκλησία), δεν περιγράφουν τις δικές τους πηγές και δεν παρουσιάζουν ίχνος κριτικής για τα γεγονότα και τις αυθεντικές μαρτυρίες.

 6. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Το σπάσιμο των ειδώλων καταδικάστηκε από τη σύνοδο της Ελβίρα (306 μ.Χ.), η οποία, στον 60ο κανόνα της αποφάσισε ότι κάθε Χριστιανός που θα καταδικαζόταν σε θάνατο από τους Ρωμαίους επειδή έσπασε αγάλματα, δεν θα καταγραφόταν ως μάρτυρας. Η σύνοδος της Καρθαγένης (419 μ.Χ.) επιφόρτισε τους επισκόπους με την καταστροφή χριστιανικών ναϊδρίων που είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα από δεισιδαίμονες Χριστιανούς (κανόνας πγ΄). Ότι οι καταστροφές των παγανιστικών αρχαιοτήτων ήταν αυθαίρετες προσωπικές πράξεις Χριστιανών κι όχι συλλογικές ή επίσημες ενέργειες της Εκκλησίας βασισμένες σε εκκλησιαστικά κείμενα αποδεικνύεται από την πλήρη απουσία εκκλησιαστικών κανόνων (νόμων) οι οποίοι να υπαγορεύουν ή να προστάζουν / προτρέπουν τους Χριστιανούς να καταστρέφουν παγανιστικά μνημεία. Εσφαλμένες ενέργειες και παρεκτροπές κάποιων επισκόπων ή μοναχών ασφαλώς και δεν σημαίνουν ότι αποτελούσαν πολιτική της Εκκλησίας. Ουδέποτε η Εκκλησία (δηλαδή τα επίσημα συλλογικά όργανά της) επιφόρτησε επισκόπους με την καταστροφή παγανιστικών ιερών. Ο αγιος Αυγουστίνος το 399 αποτρέπει τους Χριστιανούς της Καρθαγένης από την εισβολή στις ιδιοκτησίες των εθνικών προκειμένου να καταστρέψουν τα είδωλά τους. Είναι προτιμότερο, έγραφε, να ξερριζώσουμε τα είδωλα από τις καρδιές τους και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς, αντί να αποπνέουμε μένος εναντίον τους (Αυγουστίνος, Sermo LXII, 17 και 18, PL 38, 423A).

  Για να στηρίξουν αυτό τον ισχυρισμό τους, επιστρατεύουν μεμονωμένα περιστατικά και προβάλλουν περιπτώσεις ακραίας συμπεριφοράς ως την επίσημη γραμμή της Χριστιανικής Εκκλησίας κατά της αρχαίας θρησκείας. «Η Ορθοδοξία κατέστρεψε τους ναούς μας», λένε1. Σε ερώτηση: «Τι πρόσφερε η Ορθοδοξία στους Έλληνες;», δίδεται η απάντηση: «Την καταστροφή όλων των ναών, των έργων τέχνης και των βιβλιοθηκών»2. Οι χριστιανοί «έκαψαν όσα βιβλία δεν τους βόλευαν, βεβήλωσαν τα ελληνικά ιερά, κομμάτιασαν τα αγάλματα, γκρέμισαν τους ελληνικούς ναούς, καταλήστεψαν τον εθνικό πληθυσμό»3. Σε συκοφαντικό άρθρο κατά του Χριστιανισμού, υποστηρίζεται για τους χριστιανούς, ότι «Η πρώτη τους κίνηση ήταν να καταστρέφουν τους ναούς και τα αγάλματα των Ελλήνων στερώντας έτσι τον κόσμο από ανεπανάληπτα δημιουργήματα της αρχαίας τέχνης, για να μη μείνει ίχνος από τη «βδελυρή θρησκεία των ειδώλων»»4. Υπήρχε, λένε, ένα κατευθυντήριο «σχέδιο», το οποίο κατηύθυνε τις «χριστιανικές μάζες» ώστε να καταστρέψουν ό,τι ελληνικό. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες», γράφουν, «ότι τα ακρωτηριασμένα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στα μουσεία, οι ερειπωμένοι ναοί μπροστά στους οποίους εκστασιάζονται οι καλλιτεχνικές φύσεις και οι αρχαιόφιλοι… δεν είναι παρά τα φτωχικά λείψανα τρομερoύ μακελλειoύ που σπάραξε την ελληνική χώρα (και όχι μόνο αυτή) από τον 4ο ως τον 6ο τουλάχιστο αιώνα της χρονολογίας μας»5. Συχνά, για να ενοχοποιήσουν το Βυζάντιο, επικαλούνται τις επιδρομές του Αλάριχου κατά της Ελλάδος το 396 μ.Χ. και τις καταστροφές που προξένησε στους αρχαίους ναούς6. Όμως, ένα τέτοιο «επιχείρημα» αποδεικνύεται έωλο, «δείγμα της πιο χονδροειδούς προπαγάνδας ή άγνοιας» εκ μέρους των «νεοεθνικών». Και τούτο διότι, αποκρύπτουν ότι ο Αλάριχος δεν ήταν Βυζαντινός αλλά Γότθος, όπως και oι μοναχοί που τον συνόδευαν στις καταστροφές ήταν αιρετικοί αρειανοί, τους οποίους ο ίδιος ο Θεοδόσιος είχε καταδιώξει ένα χρόνο πρίν7. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπήρξαν, κατά την πορεία της επικράτησης του Χριστιανισμού, και περιπτώσεις ανεξέλεγκτης εκδικητικής συμπεριφοράς των επί αιώνες καταδιωκομένων Χριστιανών κατά των θρησκευτικών συμβόλων των πρώην διωκτών τους. Ή, ακόμη, και αυστηρές αυτοκρατορικές αποφάσεις εναντίον εκπροσώπων της αρχαίας ειδωλολατρικής θρησκείας ή νόμοι που επέβαλλαν το κλείσιμο των ειδωλολατρικών ναών. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β’ υπέγραψε και νόμο με εντολή καταστροφής ναών και ιερών της αρχαίας θρησκείας. Όμως, όλα αυτά, δεν ήταν ούτε μια γενικευμένη τακτική έναντι των αρχαίων ναών, ούτε πολύ περισσότερο η στάση της Εκκλησίας.

  • Ανώνυμος says:

   ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ..ΣΕΛ 187 ειδαμε τους οχλους [χριστιανοι] και πριν απο την εκδοση των νομων και μετα, παραβιαζοντας τους,να επιχειρουν συχνα και ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ ληστρικες επιδρομες και καταστροφες των ιερων καθως και αρπαγες των πλουσιων αφιερωματων και των περιουσιων τους.Το χειροτερο μαλιστα ειναι οτι οι οχλοι αυτοι [χριστιανοι] μερικες φορες σκοτωσαν ορισμενους απο τους πιο επιφανεις εκπροσωπους της αρχαιας ζωης.ΣΕΛΙΔΑ 192 Ο Μεγας Αθανασιος εγραψε τον περιβοητο λογο κατα των Ελληνων με τον οποιο δεν αρκεστηκε στο να τους αποκηρυξει ως ειδολολατρες αλλα κατεκρινε και χλευασε και την σοφια τους. ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ.ΣΕΛΙΔΑ 194 Η Κατασταση αυτη δεν ηταν δυνατον να διαρκεσει για παντα Τα τελευταια λειψανα της αρχαιας θρησκειας εξαφανιστηκαν τον 9 αιωνα.Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν επαψαν να καλλιεργουνται απο τις ταξεις των λογιων.ΣΕΛΙΔΑ 195 Η θρησκεια που πριν ηταν τοσο εχθρικη προς τους ελληνες…..ΣΕΛΙΔΑ 76 Καποια χρονια αργοτερα σαν να μην εφταναν οι καταστροφες που προκαλεσε ο Αλαριχος στα διαφορα ιδρυματα της αρχαιας θρησκειας ο Αρκαδιος διεταξε με αλλο νομο να γκρεμιστουν οι ειδωλολατρικοι ναοι και τα υλικα τους να χρησιμοποιηθουν για την ανεγερση δημοσιων οικοδομηματων και την κατασκευη δρομων .Ο Αλαριχος [ χριστιανος ] αφου αναχωρησε απο την θρακη προηλασε αρχικα στη μακεδονια και κατοπιν στη θεσσαλια καταστρεφοντας οτιδηποτε συναντουσε στο δρομο του Γυρω στις αρχες του 396 πλησιασε στις θερμοπυλες και ανηγγειλε κρυφα την αφιξη του και στον ανθυπατο Αντιοχο και στον αρχηγο της φρουρας στις θερμοπυλες ,τον Γεροντιο Αμεσως ο Γεροντιος εφυγε με την φρουρα και αφησε τους βαρβαρους να μπουν ελευθερα και ανεμποδιστα στην ελλαδα Καθοδηγουμενοι μαλιστα απο πληθος ΜΟΝΑΧΟΥΣ κατεκλυσαν τις περιοχες αναμεσα στις θερμοπυλες και στην αττικη,τη λοκριδα ,την φωκιδα και τη βοιωτια λεηλατωντας και καταστρεφοντας πολεις και χωρια σφαζοντας τους αντρες απο την εφηβικη ηλικια και πανω και παιρνοντας μαζι τους τα παιδια και τις γυναικες.Η συμφορα ηταν τοσο μεγαλη ωστε ο Ζωσιμος που εδρασε 50 χρονια αργοτερα βεβαιωνει οτι τα καταστροφικα της αποτελεσματα ηταν εμφανη ακομη και στην δικη του εποχη.Φτανοντας στην αττικη απο τον κιθαιρωνα κατεστρεψε αρχικα το μεγαλο ιερο που σωζοταν ακομη εκεινη την εποχη στην ελευσινα και θανατωσε τον Ιλαριο και ορισμενους αλλους απο τους πιο ονομαστους και πιστους οπαδους της αρχαιας λατρειας που εμεναν εκει.ΣΕΛΙΔΑ 120 βασικο συστατικο στοιχειο της πολιτικης σκεψης στους βυζαντινους χρονους ηταν το τριπτυχο ενας θεος μια αυτοκρατορια μια θρησκεια.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ…Ο φιλοσοφος Ισοκασιος απο την κιλικια κατηγορηθηκε οτι ηταν ελληνας,δηλαδη ειδωλολατρης και οδηγηθηκε μπροστα στην εδρα γυμνος και δεμενος πισθαγκωνα..ΣΕΛΙΔΑ 63 Ο Θεοδοσιος καταργησε το 394 με νομο τους ολυμπιακους αγωνες κατα την 293η ολυμπιαδα οπου νικησε ο Κοροιβος Χαθηκε ετσι η πιο ξακουστη απο τις αρχαιες ελληνικες γιορτες

 7. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Χριστιανισμός αρχίζει να επικρατεί στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι: από τότε και στο εξής καταστράφηκαν oι αρχαίοι ναοί ή μήπως πολλοί απ’ αυτούς ήταν ήδη κατεστραμένοι ή εγκαταλελειμμένοι; Γιατί, για να μιλήσει κανείς για καταστροφές αρχαίων ναών από τους χριστιανούς προ του Μ. Κωνσταντίνου είναι εξ ολοκλήρου παράλογο. Σ’ αυτό το ερώτημα έχουν απαντήσει ειδικοί και εγκρατείς των ιστορικών πραγμάτων επιστήμονες. Εμείς εδώ θα περιοριστούμε να επιστρατεύσουμε κείμενα που προέρχονται από τους ίδιους τους οπαδούς και εκπροσώπους του σύγχρονου πολυθεϊσμού, μέσα από τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα, ότι πολλοί ναοί και Ιερά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας είχαν υποστεί ολοκληρωτικές καταστροφές και βανδαλισμούς αιώνες πριν την εμφάνιση του Χριστιανισμού. Και πρωτίστως, θα επικαλεσθούμε κείμενα επιφανούς εκπροσώπου του «Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών», ο οποίος καίτοι τάσσεται μ’ εκείνους που ισχυρίζονται, ότι oι χριστιανοί κατέστρεψαν τα αρχαία μνημεία, εν τούτοις, ομολογεί, καταγράφοντας Ιστορικά γεγονότα, ποια ήταν πράγματι η κατάσταση των αρχαίων ελληνικών Ιερών μερικούς αιώνες πριν ο Χριστιανισμός εδραιωθεί, ως η επικρατούσα θρησκεία. Και βεβαίως, η γνώμη του είναι ιδιαιτέρως βαρύνουσα, γι’ αυτό θα μεταφέρουμε εδώ αυτούσια τα δικά του κείμενα. Ο συγγραφέας, λοιπόν, στο τρίτομο έργο του «Υπέρ της των Ελλήνων νόσου», τόμ. Γ’, «Η συρρίκνωση της αρχαίας ψυχής», (ο τρίτος τόμος του βιβλίου φέρει τόν υπότιτλο «Ες έδαφος φέρειν»), μας πληροφορεί ότι ήδη από τον 3ο π. Χ. αιώνα αρχίζει η καταστροφή ελληνικών πόλεων και ιερών από επιδρομείς. Επικαλούμενος τον Κυρ. Σιμόπουλο, γράφει ότι πρώτοι οι Αιτωλοί, τον 3ο π.Χ. αιώνα, «απογύμνωσαν ή κατέστρεψαν τα ιερά και τους τόπους λατρείας που αποτελούσαν τον κυριότερο συνδετικό ιστό, τον θρησκευτικό δεσμό μεταξύ των κρατουπόλεων… Το 219 π. Χ. ο στρατηγός της αιτωλικής Συμπολιτείας Σκόπας, κυριεύει το Δίον την ιερή πόλη των Μακεδόνων και καταστρέφει τα πάντα. Γκρεμίζει όλα τα κτίσματα, πυρπολεί και τους χώρους λατρείας. Τα ίδια και στο ιερό της Δωδώνης από τον στρατηγό των Αιτωλών Δωρίμαχο. Καταπάτησε κάθε ιερό και όσιο γράφει ο Πολύβιος»8. Στην συνέχεια, ο Φίλιππος με τους Μακεδόνες του, σε αντίποινα, «πυρπόλησαν και κατεδάφισαν τα ιερά και ανέτρεψαν η κατέστρεψαν 2.000 ανδριάντες». Και δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αιτωλία, αλλά προχώρησαν και στην Αττική, το 200 π. Χ., όπως εξιστορεί ο Λίβιος, όπου «Κατέστρεψαν και τα μνημεία και ανέσκαψαν τους τάφους διασκορπίζοντας τα οστά των νεκρών»9. Ακολουθούν οι επιδρομές των Ρωμαίων, που κράτησαν δύο ολόκληρους αιώνες και έφεραν πράγματι «ες έδαφος» πόλεις, ναούς, ιερά και αγάλματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 194 π. Χ., ο Τίτος Φλαμίνιος, μετά την νίκη του κατά του Φιλίππου, «στέλνει καραβιές ολόκληρες από κλεμμένα μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα για να κοσμήσουν το θρίαμβο του στη Ρώμη»10. Το 189 π.Χ., «ο Μάρκος Φούλβιος Νοβιλίορ λεηλατεί σύμφωνα με την καταγραφή του Πολύβιου την Αμβρακία συμπεριλαμβανομένων και των Ιερών της και στέλνει σα λάφυρα στη Ρώμη, αγάλματα, επιγραφές και θησαυρούς»11. Το 181 π.Χ., «η Σύγκλητος είχε ρίξει στην πυρά τα έργα των Πυθαγορείων»12. Το 87 π.α.χ.χ.13, «ο άξεστος Σύλλας, καταστρέφει την Αθήνα που είχε συμπαραταχθεί με τον Μιθριδάτη, και αμέτρητα αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής και θησαυροί, γίνονται αντικείμενα λεηλασίας και μεταφέρονται στη Ρώμη, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστής βιβλιοθήκης του Απελλικώνος και του περίφημου πίνακα του Ζεύξιδος… Ο ίδιος άρπαγας στρατοκράτης ήταν επίσης αυτός που άρπαξε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς του Αλαλκομένειου ιερού της Βοιωτίας, έβαλε χέρι στα ιερά της Επιδαύρου… της Ολυμπίας και των Δελφών»14. Το 55 π.α.χ.χ., «ο φοβερός Βέρρης… λεηλάτησε τα καλλιτεχνήματα και τους θησαυρούς όλης της νότιας Ελλάδας, έκλεψε το χρυσό από τον Ναό της Αθηνάς στην Αθήνα… άρπαξε από την Τένεδο το λατρευτικό άγαλμα του τοπικού ημίθεου Τέννητος, καταλήστεψε τον πανάρχαιο Ναό της Ήρας στη Σάμο, το Ναό της Αρτέμιδος στην Πέργαμο, λεηλάτησε όλα τα μνημεία της Ασπένδου στην Παμφυλία»15. «Ο Αύγουστος… κλέβει από την Τεγέα και μεταφέρει στη Ρώμη το περίφημο άγαλμα της Αλέας Αθηνάς… Ο Καλιγούλας διάλεγε ελληνικές προτομές και πρόσταζε να τις αποκεφαλίζουν και να προσθέσουν σε αυτές το δικό του κεφάλι… Ο Νέρωνας, κλέφτης επίσης πεντακοσίων χάλκινων γλυπτών από τους Δελφούς…»16. Συμπερασματικά, ο εν λόγω συγγραφέας μας πληροφορεί ότι οι Ρωμαίοι «μέσα σε λιγώτερο από δύο αιώνες τη μετέτρεψαν (την Ελλάδα) σε ερειπωμένη επαρχία τους, σε μια χώρα όπου «οι λίθοι μόνον» θύμιζαν «τη σεμνότητα και το μέγεθος της Ελλάδος» (Δίων Χρυσόστομος)». Και καταλήγει: «ο Παυσανίας (σσ. 2ος μ. Χ. αι.) ουσιαστικά θα δει και θα περιγράψει μια χώρα ερειπωμένη και ολιγάνθρωπη, της οποίας αρκετές πόλεις είναι ήδη έρημες, τα δε ιερά είναι κατά πλειοψηφία χορταριασμένα και με γκρεμισμένες τις στέγες… Ο Ρωμαίος ποιητής Γιουβενάλλης… θα γράψει επίσης και τα εξής:… Σήμερα δεν μπορείς να αρπάξεις από αυτούς, όταν πατήσεις το φτωχό τους τόπο, τίποτε άλλο από μερικά βόδια και φοράδες, τους εφέστιους Θεούς από το σπιτικό τους και κανένα περίεργο άγαλμα, αν έχει μείνει κανένα στα ιερά τους…»17. Αυτά εξιστορεί με εθνικό πόνο ο εκπρόσωπος του Τ.Σ.Ε.Ε. και μας βρίσκει συμπάσχοντας, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Όμως, πως συμβιβάζονται όλα αυτά μ’ εκείνα τα «αποφθεγματικά» που ακούσαμε πιο πάνω, ότι οι χριστιανοί «έκαψαν όσα βιβλία δεν τους βόλευαν, βεβήλωσαν τα ελληνικά ιερά, κομμάτιασαν τα αγάλματα, γκρέμισαν τους ελληνικούς ναούς, καταλήστεψαν τον εθνικό πληθυσμό», και ότι η Ορθοδοξία προσέφερε «Την καταστροφή όλων των ναών, των έργων τέχνης και των βιβλιοθηκών»;

  • Ανώνυμος says:

   Ασε τα εγκληματα των αλλων και να μιλησουμε για αυτα των χριστιανων..Οριστε λοιπον απο επωνυμη πηγη και οχι απο την εκκλησια σου που χλευαζει την νοημοσυνη σου και μαλλον βρισκει και το κανει. Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ..ΣΕΛ 187 ειδαμε τους οχλους [χριστιανοι] και πριν απο την εκδοση των νομων και μετα, παραβιαζοντας τους,να επιχειρουν συχνα και ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ ληστρικες επιδρομες και καταστροφες των ιερων καθως και αρπαγες των πλουσιων αφιερωματων και των περιουσιων τους.Το χειροτερο μαλιστα ειναι οτι οι οχλοι αυτοι [χριστιανοι] μερικες φορες σκοτωσαν ορισμενους απο τους πιο επιφανεις εκπροσωπους της αρχαιας ζωης..Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ..ΣΕΛΙΔΑ 194 Η Κατασταση αυτη δεν ηταν δυνατον να διαρκεσει για παντα Τα τελευταια λειψανα της αρχαιας θρησκειας εξαφανιστηκαν τον 9 αιωνα.Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν επαψαν να καλλιεργουνται απο τις ταξεις των λογιων.ΣΕΛΙΔΑ 195 Η θρησκεια που πριν ηταν τοσο εχθρικη προς τους ελληνες…Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες…

 8. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρόμοιες «ομολογίες» συναντάμε και σε άλλα περιοδικά. Επιλεκτικά μεταφέρουμε εδώ δύο ακόμη αντιπροσωπευτικά κείμενα που προέρχονται από περιοδικά του «νεοεθνικού» νεοπολυθεϊστικού «χώρου»: «Οι πληροφορίες που παραδίδουν ο Παυσανίας, ο Στράβων και ο Πολύβιος για τις εκτεταμένες επιχειρήσεις αρπαγής ελληνικών έργων τέχνης εντυπωσιάζουν, όσον αφορά στους αριθμούς και την αξία των μνημείων, που μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Πεντακόσια αγάλματα από τους Δελφούς, τρεις χιλιάδες από τη Ρόδο και εκατοντάδες γλυπτά και έργα ζωγραφικής από την Κόρινθο έγιναν λεία κατακτητών. Ό,τι είχε απομείνει μέχρι την επικράτηση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Βυζαντίου, έγινε στόχος για καταστροφή από το νέο μισελληνικό καθεστώς, με την ανοχή και τις ευλογίες του οποίου «αλώνιζαν» ορδές βαρβάρων και λαφυραγωγούσαν, ό,τι εύρισκαν στο δρόμο τους. Εκτός απ’ αυτούς όμως και οι χριστιανοί του ελλαδικού χώρου δεν ήταν άμοιροι μιαρών πράξεων. Όχι μόνον κατέστρεφαν κτήρια και ακρωτηρίαζαν αγάλματα, αλλά πωλούσαν «δι’ ολίγα τάλλαρα» τα τεμάχιά τους σε ξένους επισκέπτες»18. Τα ίδια επαναλαμβάνει και άλλο περιοδικό του «χώρου»: «Η λεηλασία του Ελληνικού πολιτισμού προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις επί Νέρωνος, ο οποίος «Πεντακόσιας θεών τέ αναμίξ αφείλετο και ανθρώπων εικόνας χαλκάς» (Παυσανίας, Φωκικά 71). Μεταξύ των κλοπιμαίων ήσαν και η πασίγνωστη Κόρη του Anzio, η Κασσάνδρα, ο έρως του Πραξιτέλους, ο θνήσκων Γαλάτης, ο ο Απόλλων του Σκόπα, η «εύκνημα» Αμαζόνα του Στρογγυλίωνος και ένα μικρό άγαλμα του Αλεξάνδρου, το οποίο είχε επιχρύσωση… Οι αυτοκράτορες και οι πλούσιοι Ρωμαίοι, αφού πρώτα έσβηναν τα επιγράμματα από τις βάσεις των αγαλμάτων, έκοβαν τα κεφάλια και στη θέση τους έβαζαν το μαρμάρινο ομοίωμα του δικού τους κεφαλιού»19. Ας σημειωθεί, ότι η μαρτυρία του Παυσανία πρέπει να θεωρηθεί ως ιδιαιτέρως βαρύνουσα, αφού το έργο του «Περιήγησις της Ελλάδος», έχει γραφεί μεταξύ των ετών 160 και 180 μ. Χ. Αυτά, λοιπόν, μας πληροφορούν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ελληνικών «νεοεθνικών» ρευμάτων, οι όποιοι στη συνέχεια καταγγέλλουν τον Χριστιανισμό ως τον μοναδικό διώκτη και καταστροφέα αρχαίων ναών, αγαλμάτων και βιβλιοθηκών. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι δεν κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς αφήνοντας «μόνον τους λίθους»; Οι ρωμαίοι αυτοκράτορες δεν αποκεφάλιζαν τα αγάλματα για να αντικαταστήσουν τις κεφαλές τους με τα ομοιώματα των δικών τους «άμυαλων» κεφαλών; Δεν έκαψαν βιβλία και βιβλιοθήκες20, δεν έφεραν «ες έδαφος» τα αριστουργήματα της ελληνικής τέχνης, αλλά και αυτόν το ίδιο τον ελληνικό πολιτισμό; Και όλα αυτά τα έκαναν μόνον οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι χριστιανοί; Αν είναι δυνατόν αυτό να λέγεται ιστορία και αντικειμενικότητα! Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι Χριστιανοί, μέχρι και τις ημέρες του Μ. Κωνσταντίνου, όχι μόνον βρίσκονταν κάτω από φρικτούς και αιματηρούς διωγμούς, που ανέδειξαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες της Πίστεως μέσα στους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνες, αλλά και αποτελούσαν τον 4ο μ. Χ. αιώνα το 5% μόνον του πληθυσμού της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ποσοστό που δεν άλλαξε σημαντικά ακόμη και τους πρώτους χρόνους μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Διερωτάται κανείς: άραγε τον 4ο αιώνα, που άρχισε να επικρατεί ο Χριστιανισμός, όλοι αυτοί οι κατεστραμένοι ναοί, τα ιερά, και τα αγάλματα είχαν πάλι ανακατασκευαστεί; Η ιστορική αλήθεια όμως είναι ότι, όσοι σώζονται από τους αρχαίους ναούς οι περισσότεροι το οφείλουν στο γεγονός ότι πέρασαν στη χρήση των Χριστιανών. Αν σώζεται σήμερα ο Παρθενώνας το σπουδαιότερο αρχαιοελληνικό μνημείο ο ναός του Ηφαίστου (Θησείο), το Ερεχθείο, το ωρολόγιο του Κυρρήστου και τόσοι άλλοι ναοί στον Ελλαδικό χώρο και έξω απ’ αυτόν, αυτό οφείλεται στο ότι μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς. Πολλά δε από τα αριστουργήματα τέχνης που διασώθηκαν και κυρίως αγάλματα, οφείλουν τη διάσωση τους στη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη για τη διακόσμησή της.

  • Ανώνυμος says:

   Η εκκλησια σου εχει χασει καθε ιχνος αξιοπιστιας. οι νεες γενιες δεν τρωνε πλεον το παραμυθι που εσυ καταπιες αμασητο.Οριστε λοιπον μια αδογματιστη πηγη [«Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2 Εκδοτική Αθηνών Ένα μνημειώδες έργο που αποτελεί μια υπεύθυνη, αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική και πολιτιστική Iστορία από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Tο κείμενο της Iστορίας του Eλληνικού Έθνους συντάχθηκε από 300 ακαδημαϊκούς, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλους ειδικούς επιστήμονες, υπό την εποπτεία επιτροπής από διακεκριμένους και διεθνούς προβολής πνευματικούς ανθρώπους και με τη βοήθεια και συμπαράσταση ειδικών συμβούλων για κάθε περίοδο].. 300 ακαδημαικοι καθηγητες [σαν τους 300 του λεωνιδα] θα ανοιξουν με λοστο το κλειστο σου κεφαλι [θρησκοληπτος-οπαδος] και θα σου κανουν τα μυαλα κιμα αποδεικνυοντας σου οτι εισαι ενας ΜΠΟΥΦΟΣ.

 9. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρατηρεί ο κ. Ιωάν. Τσέντος: «Οι Βυζαντινοί φύλασσαν όλους αυτούς τους θησαυρούς ευλαβικά, και τους θεωρούσαν στολίδι της πρωτεύουσάς τους, πράγμα που αποδεικνύει πρώτον μεν ότι δεν έτρεφαν αυτό το υποτιθέμενο μίσος προς ό,τι το αρχαίο, αλλά θεωρούσαν αυτά τα αγάλματα μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και δεύτερον ότι είχαν την αισθητική που τους επέτρεπε να εκτιμήσουν την ομορφιά και την αξία τους… δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς πως όποιο μνημείο τον αρχαίου ελληνικού πολιτισμού σώζεται σήμερα στην Ελλάδα, οφείλει τη σωτηρία του στην προστατευτική ασπίδα τον Βυζαντίου»21. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να καταλογισθεί η ευθύνη των σημερινών ερειπίων αρχαίων ναών στους Χριστιανούς. Μήπως δεν υπάρχουν σήμερα και αναρίθμητοι Χριστιανικοί ναοί ερειπωμένοι ή εξαφανισμένοι; Από τα μέσα του 4ου αι. έως και τον 6ο αι. μ. Χ., μόνο στην Αθήνα και τα περίχωρα, υπήρχαν είκοσι δύο χριστιανικές Βασιλικές. Πολλές απ’ αυτές είναι γνωστές σήμερα μόνον από τα ερείπιά τους. Ασφαλώς οι παλαιοχριστιανικές αυτές Βασιλικές δεν οφείλουν την ερήμωσή τους σε αντιχριστιανικούς διώκτες και καταστροφείς. Ο χρόνος, η φθορά, τα φυσικά φαινόμενα συνετέλεσαν στην ερήμωσή τους, καίτοι οι χριστιανοί που τις οικοδόμησαν, όχι μόνον υπήρχαν τότε για να τους χρησιμοποιήσουν στη λατρεία τους, αλλά και αποτέλεσαν πλέον το μόνο θρησκευτικό στοιχείο της Ελλάδος. Ως παραδείγματα μερικών από τις πολλές ερειπωμένες παλαιοχριστιανικές Βασιλικές, που δεν υπάρχουν σήμερα, αναφέρομε τις Βασιλικές της Αγ. Τριάδος (δυτικά του Παρθενώνα), του Ασκληπιείου (νότια του βράχου της Ακρόπολης), του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη (δυτικά της Ακρόπολης), του Ιλισσού (ανατολικά των Στηλών του Ολυμπίου Διός Αρδηττού), του Ολυμπιείου (βόρεια των Στήλων του Ολυμπίου Διός), της Παναγιάς της Πέτρας (στον Ιλισσό) κ.α.22. Θέλουν να αγνοούν, δηλαδή, οι σύγχρονοι «παγανιστές» ότι οι περισσότεροι αρχαίοι ναοί, όπως και οι παλαιοχριστιανικοί αργότερα, καταστράφηκαν από κατακτητές, από πολεμικές συγκρούσεις, από λεηλασίες και πυρκαγιές, από σεισμούς και θεομηνίες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Οι ισχυρισμοί όμως των σημερινών πολυθεϊστών, αποδεικνύονται μεροληπτικοί, αντιϊστορικοί, προκατειλημμένοι, και αστήρικτοι. Γενικεύουν αυθαίρετα ακραία και μεμονωμένα περιστατικά και διαστρεβλώνουν βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Επαναλαμβάνομε, ότι δεν αρνούμαστε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς και φανατισμού από μέρους του Χριστιανικού όχλου και καταστροφές ναών και αγαλμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι καταπιεσμένοι Χριστιανοί κατέστρεψαν αρχαίους ναούς και αγάλματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γενικοποιούμε τα πράγμα τα και να αποδίδουμε την φυσική φθορά της αρχαιοελληνικής θρησκείας και των ιερών της σε μια τακτική και σ’ ένα «σχέδιο» του Χριστιανισμού για την επικράτησή του. Όπως σημειώνει ο κ. Ιωάν. Τσέντος, «είναι εντελώς σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενον να υπήρξαν εκείνη την εποχή και κάποιες εκδηλώσεις φανατισμού. Ο ισχυρισμός όμως ότι οι χριστιανοί και το Βυζάντιο προέβησαν φερ’ ειπείν σε συστηματική καταστροφή των αρχαίων αγαλμάτων, αποτελεί ασύστολο ψεύδος»23. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος παρατηρεί:«Οπωσδήποτε, οι καταστροφές των ειδωλολατρικών ναών στην Ελλάδα δεν οφείλονταν σε θρησκευτικές συγκρούσεις. Η Ελλάδα είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό ρημάξει και καταστραφεί, πριν την αναγνώριση του χριστιανισμού ως θρησκείας, όταν ακόμη οι χριστιανοί ήσαν θύματα μεγάλων διωγμών ή και δεν είχαν καν εμφανισθεί στην ιστορία. Ήδη στην ελληνιστική εποχή, δεν είναι λίγες οι πόλεις που είχαν μετατραπεί σε μικρή ομάδα χαμόσπιτων, με σπασμένα αγάλματα και ερειπωμένους ναούς». «Το μαντείο της Δωδώνης είχε σταματήσει προ πολλού να λειτουργεί και ήταν ερείπια, μας πληροφορεί ο Στράβων στα Γεωγραφικά του, τα οποία είχαν ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 7 π.Χ. Ο Στράβων, επισημαίνει μάλιστα ότι όχι μόνο το μαντείο της Δωδώνης, αλλά και όλα τα άλλα μαντεία της Ελλάδος είχαν ουσιαστικά σβήσει στα χρόνια του»24. Ο καθηγητής κ. Βασ. Μπακούρος σημειώνει: «Όπως αποδεικνύει η έγκυρη επιστημονική έρευνα με βάση αρχαιολογικά ευρήματα (…., βλ. Ν. Παπαχατζή, Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996) τα περισσότερα ειδωλολατρικά ιερά ή ναοί δεν καταστράφηκαν ούτε μετασκευάστηκαν σε χριστιανικά τεμένη, απλώς εγκαταλείφθηκαν»25. Και ο π. Γεώργ. Μεταλληνός υπογραμμίζει: «Τις παρατηρούμενες καταστροφές αποδίδουν οι αρχαιολόγοι στους σεισμούς, τις βαρβαρικές επιδρομές (4ο – 6ο αι.) και την εγκατάλειψη. Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και των Δελφών έμειναν απείραχτα από τους χριστιανούς. Η μετατροπή τους σε χριστιανικές εκκλησίες δείχνει περίτρανα τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί τους σημερινούς αρχαιολάτρες26». Σε επιστολή του προς τον π. Γεώργιο Μεταλληνό, ο αρχαιολόγος Άγγ. Χωρέμης γράφει: «Αυτό που πράγματι έγινε είναι καταστροφές και ακρότητες σε τοπικό επίπεδο, από φανατικούς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες, κυρίως εναντίον αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων με συνηθέστερο το φαινόμενο της ρινοκοπής και καταστροφής των προσώπων. Οι άνθρωποι αυτοί εξαγρίωναν τον όχλο, πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφτούμε ότι μόλις 75-80 χρόνια χώριζαν την εποχή αυτή από τους φοβερούς διωγμούς των Διοκλητιανού και Γαλερίου (+311) και 55-60 χρόνια από τον «ηπιότερο» διωγμό τον Λικινίου (310-324), τον εξαγριωμένο αυτόν όχλο τον εξαπέλυαν να κάψει και να καταστρέψει ο,τιδήποτε «εθνικό» εύρισκε μπροστά του. Αυτό όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική τον Μεγάλου Θεοδοσίου και, όταν έγινε, προσπάθησε να το σταματήσει και να το θεραπεύσει»27. Κλείνομε την σύντομη αυτή επισκόπηση με τις επισημάνσεις του κ. Θαν. Παπαθανασίου, σε εμπεριστατωμένη μελέτη του δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη». Μεταξύ των άλλων, γράφει: «σε όλο το σώμα των ιερών κανόνων… απουσιάζουν απολύτως κανόνες που να επιβάλλουν τον «εκχριστιανισμό» των εθνικών και σχεδόν απολύτως κανόνες που να επιτάσσουν την καταστροφή των παγανιστικών ιερών». Για τις διατάξεις νη’ και πδ’ της Συνόδου της Καρθαγένης (419 μ.Χ.), με τις οποίες ζητείται από τους βασιλείς να εξαλείψουν «τα εγκαταλείμματα των ειδώλων τα κατά πάσαν την Αφρικήν», παρατηρεί ότι «πρόκειται για τοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, που αφορούσε συγκυρίες της λατινικής Εκκλησίας στη Βόρεια Αφρική». Η ίδια σύνοδος, εξ’ άλλου, ζητούσε από τους επισκόπους να καταστρέψουν και τα «χριστιανικά ναΐδρια», που είχαν ανεγερθεί αυθαίρετα από δεισιδαίμονες χριστιανούς (κανών πγ’)28. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι εθελοτυφλούν, οι σύγχρονοι «εθνικοί», προσπαθώντας επίμονα να βρουν οργανωμένο «σχέδιο» των Χριστιανών για την καταστροφή των αρχαίων ναών και μεθοδεύσεις

  • Ανώνυμος says:

   Καλα εσυ εισαι αλλου ,εχεις κολλησει στο γκρεμισμα των Ναων.Στο βεβαιωνουν οι ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, στο βεβαιωνουν εκατονταδες ακαδημαικοι καθηγητες και ενα σωρο αλλοι ειδικοι…και εσυ εκει το βιολι σου. Αν ήταν το βιολί πουλί…..

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Ρε γιατρέ, ούτως ή άλλως κύκλο δεν κάνουμε; Μου απαντάς με τα κείμενα αυτά, που εγώ σου απάντησα σε αυτά με τα παραπάνω. Και ξαναπαντάς με τα ίδια στην απάντηση. ΠΩ ΠΩ ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΗΣ;;;;;;

 10. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Θεοδόσιος με διάταγμά του στις 27-2-380 μ.Χ., ανακηρύσσει επίσημη θρησκεία του κράτους τον Χριστιανισμό. (Cod. Theod. XVI, 1,2). Μέτρα κατά της αρχαίας θρησκείας έλαβε πολλά (απαγόρευση θυσιών, δήμευση λατρειακών χώρων, αποπομπή εθνικών ιερέων, 391 π.Χ.). Το 392 με διάταγμα παρακωλύονται οι αθλητικοί αγώνες, λόγω του θρησκευτικού (ειδωλολατρικού) τους χαρακτήρα, με αποκορύφωση την κατάργηση των Ολυμπιακών (393), στο πλαίσιο όμως της απαγόρευσης στο πλαίσιο όμως κάθε εθνικής θρησκευτικής εκδηλώσεως (Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324 – 1453), μετάφρ. Δ. Σαβράμη, Αθήνα 1954, σ. 110 ε. Πρβλ. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Α΄ Αθήνα 1975, σ. 175 ε.). Παρ’ όλα αυτά, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έργο του Φειδία, δεν καταστράφηκε, όπως δεν καταστράφηκαν και τα ιερά του χώρου. Αντίθετα το άγαλμα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, για τη διακόσμηση της πρωτεύουσας του κράτους! (όπως είχε μεταφερθεί εκεί και το άγαλμα του Απόλλωνα, και πλήθος άλλων αγαλμάτων). Άρα το πρόβλημα ήταν η λατρεία των ειδώλων, και όχι η τέχνη ή το πνεύμα του Ολυμπισμού. Αυτό που απορρίφθηκε, δεν ήταν η επιστήμη η τέχνη και η διανόηση, αλλά το ειδωλικό Πάνθεο, «ό,τι εις δαίμονας φέρει», κατά την επισήμανση του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου (Επιτ. Εις τον Μ. Βασίλειον, κεφ. 11). Κατά τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, «η αρχαία θρησκεία κατέρρεε εσωτερικά. Ο αρχαίος κόσμος κατέπιπτε βαθμηδόν, οίκοθεν μάλλον ή δι’ εξωτερικής επιδράσεως… Οι ναοί κατέπιπτον και η πίστις εμαραίνετο και εν γένει το αρχαίον θρήσκευμα εφθείρετο. Αλλ’ εφθείρετο ηρέμα, ως εξ οργανικού θανατηφόρου νοσήματος μάλλον ή δια πληγών έξωθεν καταφερομένων». (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (εκδ. Ν.Δ. Νίκαια) τ. Γ, σ. 527 ε.). Σαφέστατα λοιπόν, ήδη η ειδωλολατρεία βρισκόταν ήδη σε μαρασμό, και απλώς ο Θεοδόσιος επιτάχυνε το τέλος της. Δεν ήταν η εξαφάνισή της αποτέλεσμα διωγμών, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε οι νεοπαγανιστές, αλλά ήταν αποτέλεσμα μαρασμού, επειδή οι Έλληνες έβλεπαν την ανωτερότητα της Χριστιανικής πίστης, και εγκατέλειπαν τα είδωλα. Έβλεπαν για 3 αιώνες τη Χριστιανική πίστη να αυξάνει, παρά τους συστηματικούς ανελέητους διωγμούς κατά των Χριστιανών. Αντιθέτως, η ειδωλολατρική πίστη που ήδη πέθαινε από μόνη της, κατέπεσε χωρίς διωγμούς, μόνο με την εξαγγελία νόμων, που ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν πραγματικά. Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 π.Χ.) παρορμητικός, (ως Ισπανικής καταγωγής), στις συμπεριφορές του, δέχεται την μήνη των νεοπαγανιστών όχι μόνο για τα διατάγματά του, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, αλλά κυρίως για την κατάργηση από αυτόν των Ολυμπιακών αγώνων (393 μ.Χ.). Επειδή και αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται από τους αντορθόδοξους αρχαιολάτρες συνήθως με πολύ πάθος και λίγη ιστορική γνώση, αναπαράγονται δε άκριτα οι ίδιες στερεότυπες θέσεις, παραθέτουμε τα εξής: Οι αγώνες τον καιρό εκείνο, είχαν εκφυλισθεί εντελώς. Κορύφωση του εκφυλισμού ήταν ο Νέρων (+54 μ.Χ.) στον οποίο απονεμηθήκαν 1808 στεφάνια (μετάλλια) από διάφορες περιοχές, με την εξαγορά διαφόρων παραγόντων κατά τον Σουετώνιο (Νέρων 22-24). Είναι ιστορικό λάθος η αντιμετώπιση του Θεοδοσίου Α΄ με αναχρονιστικά κριτήρια, που επιβάλλει η ανέρειστη μυθοπλασία της ανεπιστημοσύνης. Οι εθνικοί ιστορικοί Λιβάνιος και Θεμίστιος, που καταφέρονται εναντίον του, κατά την επιστημονική κριτική, δεν είναι πάντα ακριβείς και αντικειμενικοί. Συχνά κυριαρχούνται από προκατάληψη και πάθος κατά των Χριστιανών. Ο Θεμίστιος (+380 π.Χ.) παρέμεινε στη θέση του καθηγητού ως τον θάνατό του. Η τοποθέτηση του Παπαρρηγόπουλου είναι πολύ ενδιαφέρουσα: «Ο Θεοδόσιος «κατήργησεν εν έτει 394 δια νόμου τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα, κατά την 293ην Ολυπιάδα». Παρατηρεί με νόημα ότι τελευταίος Ολυμπιονίκης στην πυγμή (393) ήταν ο Αρμένιος (!) μετέπειτα ηγεμόνας Βαραστάδης ή Αρδαβάζης, και προσθέτει: «και εξέλειπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων Ελληνικών πανηγύρεων». (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (εκδ. Ν.Δ. Νίκαια) τ. Β2, σ. 198 ε.). Οι Ολυμπιακοί αγώνες, είχαν ήδη πεθάνει ηθικά, πολύ προ του Θεοδοσίου (http://www.geocities.com/nik_rom/gegon1/olympia1.htm) Η παύση τους δεν ήταν μια φανατική αυθαίρετη ενέργεια, αλλά κάτι που επιβλήθηκε από την ιστορική συγκυρία. Όπως είχαν καταντήσει, ήδη από τους τελευταίους π.Χ. αιώνες, οι Ο.Α., η παύση τους το 393 ήταν η μεγαλύτερη ευεργεσία γι’ αυτός και για το αθλητικό πνεύμα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν μόνο οι αρχαιολατρικά σκεπτόμενοι, λόγω προκατάληψης και φανατισμού. Εξ’ άλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αντιόχεια, την πόλη του Λιβανίου, αλλά και του αγίου Ιωάννου του Χρισοστόμου, την πόλη των μεγάλων φιλοσοφικών και θεολογικών αναζητήσεων, αλλά και των μεγάλων θρησκευτικών παθών, διεξάγονταν κανονικά ως το 510 η 521 μ.Χ. γυμνικοί αγώνες προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, με το όνομα «Ολυμπιακοί», μολονότι οι κυρίως Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν προ πολλού καταργηθεί, χωρίς αυτό να ενοχλεί κανέναν.

  • Ανώνυμος says:

   Εδω ολη η αληθεια ΚΥΡΙΟΙ για τον ρολο της εκκλησιας https://isxys.blogspot.com/2015/02/26.html Η ιστορια του ελληνικου εθνους του Παπαρηγοπουλου online ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.ΣΕΛΙΔΑ 131 Ο 4ος αιωνας ηταν εποχη εντονων θρησκευτικων συγκρουσεων καθως ο χριστιανισμος ολοενα κερδιζε εδαφος ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ…Ο φιλοσοφος Ισοκασιος απο την κιλικια κατηγορηθηκε οτι ηταν ελληνας,δηλαδη ειδωλολατρης και οδηγηθηκε μπροστα στην εδρα γυμνος και δεμενος πισθαγκωνα..ΣΕΛΙΔΑ 63 Ο Θεοδοσιος καταργησε το 394 με νομο τους ολυμπιακους αγωνες κατα την 293η ολυμπιαδα οπου νικησε ο Κοροιβος Χαθηκε ετσι η πιο ξακουστη απο τις αρχαιες ελληνικες γιορτες. Μαθετε ολη την αληθεια απο πρωτο χερι …διοτι το χερι της εκκλησιας σταζει αιμα και ψευτια .

 11. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Το 1994 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά» (τ.44, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 31-50), μελέτη της κ. Πολύμνιας Αθανασιάδη, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον τίτλο: «Το λυκόφως των Θεών στην Ανατολική Μεσόγειο: Στοιχεία ανάλυσης για τρεις επί μέρους περιοχές». Η κ. Αθανασιάδη, επέλεξε εκεί τρεις περιοχές της αυτοκρατορίας με διαφορετική γεωγραφική φυσιογνωμία, ιστορικό υπόβαθρο και δημογραφική σύνθεση, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία στην έρευνά της. Οι περιοχές αυτές είναι η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη και η Συρία – Παλαιστίνη. Έτσι αντιμετωπίζει εύκολα τις «γενικεύσεις του Λιβανίου» όσο και τον «υπερβολικά μεγάλο αριθμό φιλολογικών μαρτυριών» σε Χριστιανούς και εθνικούς συγγραφείς για την καταστροφή των ναών, που καταντά όπως λέει: «ύποπτος»! «Στην προσπάθειά τους να ηρωοποιήσουν επισκόπους και αυτοκράτορες, σε μια περίοδο, κατά την οποία ο θρησκευτικός φανατισμός θεωρείτο αρετή, συχνά οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς απέδιδαν σ’ αυτούς φανταστικές καταστροφές ναών ή στην καλύτερη περίπτωση, μεγαλοποιούσαν τα ηροστράτεια ανδραγαθήματά τους». Από την άλλη πλευρά, είναι η «κινδυνολογία» των εθνικών, για να παρουσιάσουν «τους εαυτούς τους ως μάρτυρες και την κοσμοθεωρία τους ως αντικείμενο συστηματικού και βάναυσου διωγμού, που διεξήγετο παράνομα, στο πλαίσιο μιας θεωρητικά ανεξίθρησκης αυτοκρατορίας». Γι’ αυτό η αντικειμενική αυτή συγγραφέας, συνιστά «επιφυλακτική στάση» στις όποιες κρίσεις. Η ίδια η συγγραφέας αναφέρει ότι «Σε τόπους όπως η Αθήνα ή οι Δελφοί, ο κανόνας είναι ότι τα μεταγενέστερα στρώματα έχουν καταστραφεί από τους ίδιους τους αρχαιολόγους στην προσπάθειά τους να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο κλασικό υπόστρωμα» των ανασκαφών. Τις παρατηρούμενες καταστροφές αποδίδουν οι αρχαιολόγοι στους σεισμούς, τις βαρβαρικές επιδρομές (4ο – 6ο αιώνα) και την εγκατάλειψη. Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών και των Δελφών έμειναν απείραχτα από τους Χριστιανούς. Η μετατροπή τους σε Χριστιανικές Εκκλησίες, δείχνει περίτρανα τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Όσο και αν αυτό δεν ικανοποιεί τους σημερινούς αρχαιολάτρες. Τη συνείδηση της ιστορικής συνέχειας των Ελλήνων Χριστιανών, που δεν απέρριψαν τον πολιτισμό των προγόνων τους, αλλά μόνο τη θρησκεία τους, υποστηρίζει και η κα Αθανασιάδη: «Οι εκκλησίες και τα παρεκκλήσια, που βρέθηκαν σπαρμένα μέσα και γύρω από το τέμενος του Απόλλωνα (=στους Δελφούς) υπογραμμίζουν τη συνέχιση της πανάρχαιης θρησκευτικής παράδοσης του τόπου». Ο βανδαλισμός ιερών αντικειμένων (από Χριστιανούς Έλληνες) ήταν πράξη σπάνια στην Ελλάδα» δέχεται η κ. Αθανασιάδη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι «μεμονωμένες». «Η γενική εντύπωση από την Ελλάδα είναι ότι η φθίνουσα αρχαία πίστη ενέπνεε στους νεοφώτιστους Χριστιανούς, παρά τη δομική μισσαλοδοξία της θρησκείας τους, σεβασμό και συχνά κάποια συγκίνηση» Μόνο εκεί που δεν υπήρχε «επαφή με την αστική παιδεία του Ελληνορωμαϊκού κόσμου», εκτός δηλαδή του ιστορικού Ελληνικού χώρου, και όπου «η παραδοσιακή θρησκεία είχε ισχυρές ρίζες», παρατηρείται φανατισμός και γίνονται καταστροφές. Αυτό συνέβαινε περισσότερο στην Ανατολή (Συρία – Φοινίκη – Παλαιστίνη). Η κ. Αθανασιάδη όμως ερμηνεύει με τα επιστημονικά κριτήριά της τις συμπεριφορές και σε περιοχές όπως η Συρία: «Εδώ δεν έχουμε μιαν αμιγή περίπτωση θρησκευτικού φανατισμού, αλλά είναι ξέσπασμα κοινωνικού και φυλετικού μίσους, ένα υποσυνείδητο, εθνικό κίνημα με αμφίεση, βέβαια, θρησκευτική». Με αυτό το κριτήριο μπορούν να ερμηνευτούν και μεταγενέστερες συμπεριφορές, χωρίς βέβαια να αγνοούνται και οι προκλήσεις εθνικών ομάδων. Όπου δε κυριαρχούν προκλήσεις (προβοκάτσιες), οι συμπεριφορές μένουν ανεξέλεγκτες. Τα συμπεράσματα της κας Αθανασιάδη, δεν είναι μεμονωμένα, ούτε υποκειμενική γνώμη. Στα ίδια πορίσματα καταλήγει και ο γνωστός αρχαιολόγος Άγγελος Χωρέμης, ερμηνεύοντας την περίπτωση του Μεγάλου Θεοδοσίου. Κατά γραπτή δήλωσή του, «το διάταγμα του Θεοδοσίου του Μεγάλου (391 – 3 μ.Χ.), αναφέρει απαγόρευση λατρείας σε αρχαία ιερά και την είσοδο στους ναούς, δεν εντέλλεται όμως την καταστροφή τους. Άλλωστε δεν φαίνεται τέτοια καταστροφή στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Τα μεγάλα κέντρα της αρχαίας λατρείας, εκείνα ακριβώς που λογικά θα έπρεπε να υποστούν τη μεγαλύτερη καταστροφή, όπως οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Δωδώνη, τα ιερά των Αθηνών κ.ά. δεν φαίνεται, ανασκαφικά τουλάχιστον, να έπαθαν ζημιές από ανθρώπινο χέρι στα τέλη του 4ου Αι. μ.Χ. Εξ’ άλλου πολλοί ναοί της αρχαίας λατρείας σώθηκαν ως τις ημέρες μας σχεδόν ανέπαφοι, κυρίως στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία (όπου επίσης βασίλευε ο Μ. Θεοδόσιος), αλλά και την κυρίως Ελλάδα, όπως το συγκρότημα της Ακροπόλεως των Αθηνών, ο ναός του Ηφαίστου (Θησείον) και ο Ναός του Ιλισσού». Μάλιστα, στον Θεοδοσιανό Κώδικα (XVI, 10,25) «επιτρέπεται στους Χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε Χριστιανικούς», και γι’ αυτό τον λόγο δεν καταστράφηκαν, αλλά σώθηκαν αυτούσιοι (βλ. τον αρχαίο ναό κάτω από τον ανηγερμένο από την αγία Ελένη τον 4ο αιώνα ναό της Παναγίας της Καταπολιανής ή Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Α. Ορλάνδος). Κατά τον μεγάλο βυζαντινολόγο Διον. Ζακυθηνό η διάταξη αυτή έγινε ακριβώς για να σωθούν οι ναοί. «Δεν υπάρχει λοιπόν καμία κρατική πολιτική, που να ενθαρρύνει την καταστροφή των αρχαίων ιερών».

  • Ανώνυμος says:

   Θα χρησιμοποιησω την ιδια πηγη που χρησιμοποιει οπως την βολευει η εκκλησια. Ιστορια του ελληνικου εθνους Του Κωνσταντινου παπαρηγοπουλου εκδοση National Geographic Society ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 76 ο Αρκαδιος [ (377 – 1 Μαΐου 408) ήταν αυτοκράτορας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου.] διεταξε με αλλο νομο να γκρεμιστουν οι ειδωλολατρικοι ναοι και τα υλικα τους να χρησιμοποιηθουν για την ανεγερση δημοσιων οικοδομηματων και την κατασκευη δρομων ….

 12. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Εκδηλώσεις φανατισμού μεμονωμένων προσώπων παρατηρούνται – και κατά τον Άγγ. Χωρέμη – στο πνεύμα της «ρεβάνς», αυτό όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, για να μείνουμε σε έναν τόσο παρεξηγημένο στο σημείο αυτό αυτοκράτορα. Κατά τον ίδιο αρχαιολόγο, «η απαγόρευση δεν φαίνεται να εφαρμόστηκε αυστηρά σε όλη την έκταση της Αυτοκρατορίας. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα η επανάληψή της 40-45 χρόνια αργότερα από τον Θεοδόσιο τον Β΄ στον Θεοδοσιανό Κώδικα (C.Th. XVI, 10,25). Στον ίδιο κώδικα, λίγο παρακάτω, (C.Th. XVI, 10,25), επιτρέπεται στους Χριστιανούς να μετατρέπουν τους αρχαίους ναούς σε Χριστιανικούς, πράγμα που σημαίνει ή ότι οι ναοί αυτοί ακόμη λειτουργούσαν, ή ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Πάντως δεν είχαν καταστραφεί. Ενώ λοιπόν υπάρχει κρατική πολιτική για την επιβολή του Χριστιανισμού (πολιτική που άλλωστε εφαρμόστηκε αρκετά ήπια), δεν υπάρχει καμία πολιτική που να ενθαρρύνει την καταστροφή των αρχαίων ιερών. Αυτό που πράγματι έγινε είναι καταστροφές και ακρότητες σε τοπικό επίπεδο, από φανατικούς εκκλησιαστικούς και πολιτικούς παράγοντες, κυρίως εναντίον αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων με συνηθέστερο το φαινόμενο της ρινοκοπής και καταστροφής των προσώπων. (Φυσικά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε κατεστραμμένο άγαλμα μαρτυρεί και Χριστιανικό βανδαλισμό. Πολλά καταστράφηκαν από άλλες αιτίες και πάρα πολλά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, για το στολισμό της καινούργιας πρωτεύουσας). Οι άνθρωποι αυτοί εξαγρίωναν τον όχλο, πράγμα όχι δύσκολο, αν σκεφθούμε ότι μόλις 75 – 80 χρόνια χώριζαν την εποχή αυτή από τους φοβερούς διωγμούς του Διοκλητιανού και Γαλερίου (+311) και 55 – 60 χρόνια από τον «ηπιότερο» διωγμό του Λικινίου (311 – 324). Τον εξαγριωμένο αυτόν όχλο τον εξαπέλυαν να κάψει και να καταστρέψει οτιδήποτε «εθνικό» έβρισκε μπροστά του. Αυτή όμως ουδέποτε υπήρξε πολιτική του Μεγάλου Θεοδοσίου, και όπως θα δούμε, όταν έγινε, προσπάθησε να το σταματήσει και να το θεραπεύσει».

 13. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Σώζεται επίσης Λιβανίου Αντιοχέως, Λόγος προς Θεοδόσιον τον βασιλέα, «Υπέρ των Ιερών» (αρ. 30). Ο μεγάλος ρητοροδιδάσκαλος (314 – 393), επιφανής εκπρόσωπος της φθίνουσας Ελληνικής αρχαιότητας, διδάσκαλος και του αγίου Ιω. Χρυσοστόμου, έγραψε το 386 το κείμενο αυτό, απευθυνόμενος στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ 379-395) και παραπονούμενος για τη στάση φανατικών μοναχών (της Αντιοχείας) έναντι των τεμενών (εθνικών ναών). Απεχθανόταν ιδιαίτερα τους «μελανειμονούντας» (Λόγ. 30,8). Εν τούτοις, Χριστιανοί νέοι, όπως ο Μ. Βασίλειος, Αμφιλόχιος Ικονίου και Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγιναν μαθητές του. Χαρακτηριζόταν «μικρός Δημοσθένης». Για την κατανόηση της στάσης του απέναντι του Χριστιανισμού, ας σημειωθεί ότι ήταν συνεπής οπαδός της ειδωλολατρίας, θυσίαζε στις θεότητές της και μετερχόταν τα μαντεία. Είχε μυηθεί σε διάφορα εθνικά μυστήρια. Ο ιερός Χρυσόστομος τον ονομάζει «πάντων διεσιδαιμονέστατον» (ευσεβέστατον) (Εις Νεωτ. Χηρεύσασαν, 1). Πίστευε στην προσπάθεια του αυτοκράτορα Ιουλιανού και στην ανάσταση του ειδωλολατρικού κόσμου, μολονότι κατά την νεότητά του έδειξε τάσεις φιλοχριστιανικές. Τον επηρέασε όμως ο Ιουλιανός, όπως και αυτός επηρεάσθηκε από τον Λιβάνιο, του οποίου μελετούσε τα έργα και έγινε έμμεσα μαθητής του. Περί του έργου του Λιβανίου το οποίο επικαλούνται οι αρχαιολάτρες ως απόδειξη για τους δήθεν Χριστιανικούς βανδαλισμούς εξ’ αιτίας του διατάγματος του Θεοδοσίου, ο Αρχαιολόγος Άγγελος Χωρέμης παρατηρεί το εξής: «Ο λόγος του Λιβανίου «Υπέρ των Ιερών» δεν γράφτηκε λόγω ακροτήτων, που έγιναν εις εφαρμογήν του διατάγματος κατά της αρχαίας θρησκείας. Το διάταγμα εξεδόθη το 391 και το κείμενο του Λιβανίου γράφτηκε το 386, δηλαδή πέντε ολόκληρα χρόνια ενωρίτερα με άλλη ευκαιρία. (P. Petit, “Sur la date du “pro Templs” de Libanius”, στο Byzantion XXI (1951), fasc. I, 285-310). Ο Θεοδόσιος διόρισε ύπαρχο της Ανατολής κάποιον συμπατριώτη και φίλο του, τον Ίβηρα Μάτερνο Κυνήγιο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φανατικός θρησκόληπτος και έξαλλος. Υπεκίνησε πράγματι τον όχλο, επί κεφαλής του οποίου ήταν φανατικοί καλόγεροι, και άρχισαν να καταστρέφουν τα αρχαία ιερά, στην αρχή κυρίως τα μικρά και απροστάτευτα) ιερά της υπαίθρου και εν συνεχεία άρχισαν να μπαίνουν και να καταστρέφουν ιερά και μέσα στις πόλεις. Τότε ο Λιβάνιος γράφει τον περίφημο και ωραιότατο λόγο του «Υπέρ των Ιερών». Η αντίδραση του «θρησκόληπτου» Θεοδοσίου ήταν να… απαγορεύσει στους μοναχούς την είσοδο στις πόλεις, προστατεύοντας έτσι τα εθνικά ιερά των άστεων και όταν σε λίγο πέθανε ο Μάτερνος Κυνήγιος τοποθέτησε Ύπαρχο της Ανατολής τον σώφρονα εθνικό Ευτόλμιο Τατιανό, ο οποίος κατάφερε να ηρεμήσει τα πράγματα και να φέρει την καταλλαγή. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη πολιτική του Θεοδοσίου η καταστροφή του αρχαίου κόσμου και μάλιστα με την μορφή των ακραίων βανδαλισμών, όπως λέγεται συνήθως. Μαρτυρούν επίσης το κύρος που είχε ο Λιβάνιος στον θεωρούμενο θρησκόληπτο βασιλέα, κύρος που φάνηκε και όταν με δύο ακόμα λόγους του, τους: «Προς Θεοδόσιον τον Βασιλέα επί ταις διαλλαγαίς» κατόρθωσε να σώσει την Αντιόχεια, η οποία είχε στασιάσει. Σ’ αυτήν την προσπάθεια είχε και την συνεπικουρία του επισκόπου Αντιοχείας Φλαβιανού, του οποίου τον λόγο φαίνεται ότι είχε γράψει ένας νεαρός Χριστιανός κληρικός, μαθητής του Λιβανίου, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπουμε λοιπόν, ότι και συνεργασία με Χριστιανούς είχε ο Λιβάνιος, όταν κοινοί στόχοι το επέβαλλαν».

 14. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ζούσαν τα πράγματα μέσα στη φυσικότητά τους, και όχι στο τεχνητό κλίμα αντιπαλότητας, που δημιουργούν οι φανατικοί παγανιστές των ημερών μας. Συνεχίζει ο κ. Χωρέμης: «Τα θρησκευτικά διατάγματα του Θεοδοσίου ανήκουν σε μια σειρά διαταγμάτων που αρχίζουν ήδη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώνονται με τον Ιουστινιανό. Είναι διατάγματα που υποβοηθούν την, ούτως ή άλλως, εξελισσόμενη πορεία της Αυτοκρατορίας προς τον Χριστιανισμό. Άλλωστε κανέναν λαός δεν άλλαξε ποτέ την πίστη του, αν η πίστη αυτή δεν είχε ήδη ξεπέσει στην συνείδησή του και αν δεν ήταν έτοιμος ψυχικά να δεχθεί τη νέα θρησκεία. Στην πορεία αυτή προς τη νέα θρησκεία, υπάρχει αναμφισβήτητα κάποια πίεση εκ μέρους των Χριστιανών, αλλά όχι κρατικά κατευθυνόμενη βία. Δεν μαρτυρούνται διωγμοί σαν αυτούς, που είχαν υποστεί οι ίδιοι οι Χριστιανοί μερικές δεκαετίες πριν, ούτε βίαιοι εκχριστιανισμοί, όπως έγιναν τον καιρό του Καρλομάγνου, της Ισπανικής reconquista κ.ά. Μαρτυρούνται ακρότητες, συχνά άγριες, αλλά πάντα περιορισμένες τοπικά και χρονικά. Το περίεργο δεν είναι πως έγιναν ακρότητες, το περίεργο είναι πως δεν έγιναν μόνο τόσο λίγες μετά τα μαρτύρια που είχαν υποστεί οι Χριστιανοί. Εκτός από τους θρησκευτικούς λόγους, που επέβαλαν την έκδοση των διαταγμάτων, υπήρχαν και σοβαρότατοι πολιτικοί λόγοι. Οι μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες πάσχουν έντονα από την απουσία συνεκτικού ιστού. Κατά καιρούς προσπάθησαν να αναπληρώσουν αυτήν την έλλειψη με διάφορους τρόπους, θεοποίηση του βασιλέως, πίστη στην βασιλεύουσα Δυναστεία κ.ά. Η Ρώμη βρήκε την λύση της θεοποίησης της ίδιας της πόλεως (θεά Ρώμη) και μετά την ίδρυση της αυτοκρατορίας, θεοποίηση του ιδίου του αυτοκράτορα. Συνεπώς ο υπήκοος της Αυτοκρατορίας μπορούσε να λατρεύει όποιους θεούς ήθελε υπό τον όρον ότι θα θυσίαζε και στην Ρώμη και στον Καίσαρα. Το σύστημα αυτό απέτυχε. Μέσα στο παρακμιακό θρησκευτικό κομφούζιο του τέλους του αρχαίου Ρωμαϊκού κόσμου η λατρεία της Ρώμης δεν έλεγε και πολλά πράγματα σε πληθυσμούς όπως οι Βρετανοί, οι Γαλάτες, οι Ίβηρες, οι Σύριοι, οι Έλληνες κ.ά., η δε λατρεία του Καίσαρος (με τις διάφορες Damnatio Memoriae) είχε εξευτελισθεί εντελώς. (Θαυμάσια εικόνα του θρησκευτικού αυτού κυκεώνα δίδει ο Δ. Ζακυθηνός στο: «Ιστορία του Βυζαντινού κράτους» Ι (395-1081), 10-11 Αθήνα 1953). Εν τω μεταξύ ο Χριστιανισμός διωκόμενος και βασανιζόμενος προχωρούσε, αγκάλιαζε όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας και τους έδινε μια κοινή πίστη και μια κοινή σωτηριολογική ελπίδα. Πρόσφερε έτσι, άθελά του ίσως (κατά θείαν οικονομίαν θα έλεγε ο πιστός), και στην αυτοκρατορία τον ισχυρό συνεκτικό ιστό, που τόσο χρειαζόταν για την επιβίωσή της. Μια σειρά Αυτοκρατόρων, από τον Μεγ. Κωνσταντίνο ως τον Ιουστινιανό, κατάλαβαν την αναγκαιότητα αυτή. Η αλλαγή πέτυχε και χάρισε στην γερασμένη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μια χιλιετή δημιουργική παράταση ζωής. Στα πλαίσια αυτής της διαδρομής πρέπει να κατανοήσουμε και τα θρησκευτικά διατάγματα του Θεοδοσίου». Μετά από όλα αυτά, είναι πλέον φανερή η πραγματική κατάσταση της Χριστιανικής πλέον Ρώμης, και είναι ακόμα πιο φανερή η διαστρέβλωση που κάνουν στην ιστορία οι νεοπαγανιστές, προσπαθώντας αφ’ ενός να διογκώσουν τα γεγονότα, για να φανούν «θύματα», και να κερδίσουν τη συμπάθεια του κόσμου. Όμως η ιστορία μιλάει καθαρά, μέσω των στοιχείων που υπάρχουν. Και η ίδια η ιστορία, αντί για θύματα, τους αναδεικνύει απατεώνες!

  • Ανώνυμος says:

   Εσυ και η εκκλησια απο την οποια παραθετεις ΓΙΝΑΤΕ ΡΕΖΙΛΙ . ΓΡΑΦΕΙΣ παραπανω [ Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, ζούσαν τα πράγματα μέσα στη φυσικότητά τους, και όχι στο τεχνητό κλίμα αντιπαλότητας, που δημιουργούν οι φανατικοί παγανιστές των ημερών μας. Συνεχίζει ο κ. Χωρέμης: «Τα θρησκευτικά διατάγματα του Θεοδοσίου ανήκουν σε μια σειρά διαταγμάτων που αρχίζουν ήδη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώνονται με τον Ιουστινιανό. Είναι διατάγματα που υποβοηθούν την, ούτως ή άλλως, εξελισσόμενη πορεία της Αυτοκρατορίας προς τον Χριστιανισμό.] ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την Ιστορια του Ελληνικου εθνους που η εκκλησια και εσυ πρακτορακο χρησιμοποιειτε οπως σας βολευει [ ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.]

 15. Awoken says:

  Όποιος δεν έχει ζήσει Χριστιανός, να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι εύκολο να πέφτει στις παγίδες που αναφέρει το παραπάνω άρθρο. Αντί να κάνουμε εύκολη κριτική καλό θα είναι να ενσκύψουμε μέσα μας και να αναζητήσουμε τον πραγματικό Θεό. Αυτός που θα ζητήσει ανιδιοτελώς από τον Ιησού Χριστό να του πει εάν είναι ο ίδιος ο Θεός, θα λάβει απάντηση. Όλα τα άλλα είναι εύκολα λόγια και πλανημένες έρευνες. Η μόνη πραγματική και άξια έρευνα είναι αυτή που κάνει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του και τον Θεό του.

  • ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ says:

   ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΖΗΣΑΝ ΕΤΣΙ ΠΩΣ ΛΕΣ, ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΥ ΚΙΩΛΑΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΜΑΣΑΝ ΝΟΗΤΙΚΑ, ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕΣ ΠΟΤΕ;;;

  • Ανώνυμος says:

   Δηλαδη εσυ αφυπνισμενε προσευχηθηκες στον Θεο και του ζητησες να σου αποκαλυψει το ονομα του και εκεινος σου απαντησε με λενε Χριστο ? Ειναι γνωστο οτι απο το κεφαλι των θρησκοληπτων απουσιαζει ο μηχανισμος της διανοησης καθοτι ο εγκεφαλος τους κλειδωνει καθοριζοντας τα ορια λειτουργιας του μεσα στα πλαισια του φανατισμου οριζοντας επιλεκτικα τα στοιχεια δομησης του εικονικου τους κοσμου.Μεσα στο κεφαλι σου υπαρχει χωρος για διανοηση η ειναι γεματο με σκουπιδια ?

 16. you says:

  Tora me ola auta pou egrapses tha vgoun ena soro xristiani na se poun blasfemo vlepis ine pio simantiko na polemas gia tin thriskia para gia ena kalitero avrio stin sintomi touti zoi ine kalitero na polemas gia kati pou den vlepis den niothis kai den kseris kan an iparxi para na polemas gia afta pou vlepis niothis kai esthanese alla den pirazi opos i mousoulmani kanoun oti kanoun gia na kerdisoun ton paradiso kai tis parthenes akrivos to idio pragma tha vroun i xristiani otan figoun apo afton edo ton kosmo i alithia ine stin istoria pou mas plasaroune ala kanis den katalaveni signomi gia ta greeklish alla vlepete megalosa sto eksoteriko kai otan irtha stin ellada kanenas ekpedeftikos den mporouse na mou eksigisi pos na grafo (pedia)

 17. dedalos says:

  Το παραπάνω κείμενο αναρρωτιέται: «Ποιος ήταν ο Ιησούς; Γιατί δεν υπάρχει καμία ιστορική και αρχαιολογική απόδειξη της ύπαρξής του;». Εδώ γελάνε και οι πέτρες. H wikipedia συνοψίζει το έργο της ιστορικής έρευνας αιώνων ως εξής «there is widespread scholarly agreement on the existence of Jesus, and a basic consensus on the general outline of his life». Εδώ βέβαια βλέπουμε τα έργα και τις ημέρες του Joseph Atwill μεταφέροντας απόψεις από το βιβλίο Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus. Το άρθρο καταλήγει «Εδώ να συμπληρώσω ότι οι αρθογράφοι του terrapapers.com είμαστε εντελώς έξω από την παράνοια της πολιτικής πανούκλας των θρησκειών». Εδώ η ΠΑΝΟΥΚΛΑ είναι η άγνοια και η λογική της μονοκαλλιέργειας της αμερικανοποιημένης «κουλτούρας», που ω του θαύματος (!) γεννά απίστευτες αντιφάσεις.

  [ΑΝΤΙΦΑΣΗ 1η] Στο πρώτο κομμάτι του κειμένου λέει «δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη μέχρι τον 4ο αιώνα» και κατόπιν «Ο Ιησούς δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι ήταν ο Μεσσίας, και μάλιστα απέφυγε να το παραδεχθεί». ΜΑ ΑΦΟΥ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΗ ΡΕ ΦΙΛΕ; ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ;
  [ΑΝΤΙΦΑΣΗ 2η] «η τυφλή πίστη σε ένα υποτιθέμενο ύψιστο Όν, η ύπαρξη του οποίου δεν αποδείχνεται ιστορικά, επιστημονικά και λογικά». Η λογική πως ακριβώς εισήλθε στον δυτικό πολιτισμό; Μήπως, λέω μήπως, από τον Πυθαγόρα, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ. Μήπως, λέω μήπως, και οι τέσσερεις μεγάλοι δάσκαλοι δίδασκαν ως πυρήνα της φιλοσοφίας τους ο ύψιστο Όν με μορφή λογικής διδασκαλίας;
  [ΑΝΤΙΦΑΣΗ 3η] γράφει ότι «Κανένας από όλους αυτούς τους υποκριτές δεν μας είπε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν ταπεινωμένοι και δυστυχισμένοι και πόσα εκατομμύρια συνάνθρωποί μας πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα και τους πολέμους που γίνονται στο όνομα κάποιου υποτιθέμενου θεού». Εδώ ας απαντήσουν οι αριθμοί. Έχουμε πολέμους στο όνομα της θρησκείας και πολέμους στο όνομα του ουμανισμού (αθεϊας). ΟΛΕΣ οι μελέτες δείχνουν ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ αριθμό νεκρών με τον ουμανισμό. Η Γαλλική Επανάσταση με το καλλημέρα σας είχε 30.000 πτώματα, ένας στους 50 κατοίκους στη Γαλλία (!) στη φυλακή χωρίς δίκη. Αν οποιαδήποτε θρησκεία είχε κάνει κάτι τέτοιο θα πετάγονταν οι «ανθρωπιστες» στα κάγκελα. Αλλά εντάξει, το ονομάσαμε «εποχή του τρόμου» στα πλαίσια του «διαφωτισμού», δεν τρέχει τίποτα. Ακολούθησαν Ρωσική Επανάσταση και Κινέζικη επανάσταση με 60.000.000 νεκρούς!!!! Μόνο η επίσημη λίστα του Στάλιν είχε πάνω από 800.000 πτώματα. Και το 2017, η ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ στον Πλανήτη που απειλεί να ανατινάξει με πυρηνικά τον υπόλοιπο πλανήτη είναι η άθεη «ουμανιστική» Βόρεια Κορέα που λατρεύει και διδάσκει τον…. διαφωτισμό της ισότητας και των «δικαιωμάτων» (δόγμα Juche).
  [ΑΝΤΙΦΑΣΗ 4η] Τελικά ποιοι «έφτιαξαν» τον Χριστιανισμό; Οι Ρωμαίοι ή οι Εβραίοι; Διότι τα ίδια άτομα που διαδίδουν τη μια θεωρία διαδίδουν και τη δεύτερη; Αν την έφτιαξαν οι Ρωμαίοι τότε πως γίνεται το Ταλμούδ των Εβραίων να καθυβρίζει τον Ιησού ως πραγματικό πρόσωπο που έζησε εκείνη την εποχή αλλά ήταν «μάγος» που «παρίστανε» ότι έκανε θαύματα (επιβεβαιώνοντας τα λόγια των χριστιανών, ότι πράγματι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα ίασης και θαυμάτων). Και αν τον έφτιαξαν οι Ρωμαίοι με «σύστημα» τον Χριστιανισμό είναι σαν ο Σούπερμαν να καταλογίζεται ότι έφτιαξε εργαστηριακά τον μετεωρίτη που του αφαιρεί τις δυνάμεις. Είναι το τέλος κάθε λογικής σκέψης διότι ο χριστιανισμός εξ’αρχής αμφισβητούσε την εξουσία του Ρωμαίου Αυτοκράτορα (βλ. Αληθής Λόγος του Κέλσου). Βέβαια από το ίδιο μπλογκ εδώ διαβάσαμε ότι η γη τελικά είναι επίπεδη (χωρίς κανένα επιβεβαιωμένο τεκμήριο πέρα από υποψία συνωμοσίας) επομένως πάντα υπάρχει καταναλωτικό κοινό για κάθε είδους σανό.

  • Ανώνυμος says:

   Η αγία γραφή ιστορικά είναι ένα εντελώς άχρηστο κείμενο, μιας και είναι εντελώς άγνωστα τα δεδομένα του κάθε κειμένου και της ιστορίας του. Ποιος το έγραψε, πότε, που, γιατί, ποια πορεία ακολούθησε το κάθε κείμενο, τι επεμβάσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του μέχρι να γίνει κομμάτι του συνόλου «αγία γραφή». Ακόμα και οι υποτιθέμενοι συγγραφείς είναι άγνωστοι πέρα από ελάχιστες και αμφισβητούμενες χριστιανικές πηγές.Η αξιοπιστία μιας πηγής δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κοντά στο γεγονός έγινε η καταγραφή αλλά κυρίως από το ποιος την κατέγραψε, αν ήταν ο μόνος που την κατέγραψε, τι στοιχεία δίνει κλπ. Από τη στιγμή που έχουμε εντελώς ατεκμηρίωτη θαυματολογία, γεγονότα που μόνο οπαδοί της ίδιας θρησκείας καταγράφουν το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς.Τα ανέκδοτα με τον Ιώσηπο και τον Τάκιτο είναι απλά ανέκδοτα. Οι ανάφορες στον Ιώσηπο είναι πλαστές, και η αναφορά στον Τάκιτο που έχει ένα σωρό προβλήματα ακόμα και αν είναι αληθινή απλά μιλάει για το τι πίστευαν οι χριστιανοί της εποχής και όχι για γεγονότα που είχε επαληθεύσει ο ίδιος ο Τάκιτος.

   • dedalos says:

    Το link της Wikipedia αναφέρει ακριβώς αυτό που αναφέρω και εγώ, ότι ο Ιησούς θεωρείται ότι υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο και οι ιστορικοί διαφωνούν στις λεπτομέρειες. Οι ιστορικοί ΔΕΝ λένε, ΔΕΝ υπονοούν, ΔΕΝ έχουν στοιχεία ότι Τίτος Φλάβιος ήταν ο «αληθινός» Ιησούς. Το παρών άρθρο φέρει τίτλο «Ο Μεσσίας του Καίσαρα», όπως και πολλά άλλα γράφουν ιστορικές «αρλούμπες» πέρα και έξω από τις ιστορικές πηγές. Τώρα είναι της μόδας να λένε πολλοί «δεν έχουμε ντοκουμέντα» και όταν τους πηγαίνεις ιστορικά ντοκουμέντα να σου λένε «είναι προφανώς πειραγμένα» (χωρίς να σου φέρουν αποδείξεις περί του «πειράγματος»). Άντε να συνεννοηθείς…. Για εμένα η μεγαλύτερη απόδειξη ιστορικότητας είναι οι επιστολές του Παύλου. Είναι επώνυμες ιστορικές πηγές (αδιαμφισβήτητες) και αναφέρουν το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως είχε διαμορφωθεί εξ’αρχής. Τελεία και παύλα. Εδώ μιλάμε για την αξιοπιστία της ιστορικής συνέχειας των διδασκαλιών και όχι για την ουσία τους που είναι θέμα προσωπικής πίστης.

    • Ανώνυμος says:

     οι λεγόμενες από τους θεολόγους «ποιμενικές επιστολές», δηλαδή οι δύο επιστολές «Προς Τιμόθεον» και η επιστολή «Προς Τίτον», είναι αποδεδειγμένα πλαστές. Γράφτηκαν αρκετές δεκαετίες μετά το θάνατο του Παύλου στη Μικρά Ασία, με εμφανή την προσπάθεια απομίμησης του παυλικού τρόπου γραφής. Οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι θεωρούν ότι αυτές οι επιστολές γράφτηκαν στις αρχές του δεύτερου αιώνα, άρα πάνω από 40 χρόνια μετά το θάνατο του Παύλου (62 ή 67 μ.Χ.)Αυτά τα πλαστά κείμενα ήταν τους πρώτους αιώνες τα σημαντικότερα στις θεολογικές συζητήσεις των «πατέρων» της εκκλησίας. Οι Ειρηναίος, Τερτυλιανός, Κλήμης, Οριγένης κ.ά. χρησιμοποιούσαν μάλιστα τις πλαστές επιστολές του Παύλου ως αποκλειστικά έγκυρα κείμενα και χαρακτήριζαν πλαστά αυτά που θεωρούν σήμερα ως έγκυρα! Εκτός των προαναφερομένων, η επιστολή «Προς Εφεσίους» θεωρείται από όλους τους ιστορικούς και θεολόγους μία «ευλαβική απάτη» – για το καλό μας! Πολλοί θεολόγοι θεωρούν επίσης πλαστές την επιστολή «Προς Κολασσαείς» και τη δεύτερη επιστολή «Προς Θεσσαλονικείς». Για την επιστολή «Προς Ιουδαίους» θεωρεί ο Τερτυλιανός ότι έχει γραφτεί από τον Βαρνάβα, άλλοι θεωρούν ότι την έγραψε ο ευαγγελιστής Λουκάς και άλλοι κάποιους άλλους που έζησαν και μαγείρευαν τα θεολογικά θέματα εκείνη την εποχή. Το σημαντικότερο στοιχείο που εισήγαγε σταδιακά ο Παύλος, από κείμενο σε κείμενο, όπως το διαμόρφωνε στο μυαλό του αντιμετωπίζοντας εκπροσώπους άλλων θρησκειών, ήταν η μετάβαση από κάποιον –πιθανόν υπαρκτό ή φανταστικό- άνθρωπο Ιησού σε έναν επινοημένο Χριστό, ένα μεσσία όπως τον προέβλεπαν οι γραφές (Π.Δ.) και όπως τον επιθυμούσαν οι χριστιανοί, ώστε να αντιπαρατεθούν με τους Έλληνες (ειδωλολάτρες) και τους Ιουδαίους. Με αυτή τη σταδιακή αγιοποίηση ενός ανθρώπου έγινε το βήμα από τη φυσική πραγματικότητα στη μεταφυσική, από κάποιον μαραγκό Ιησού στον ημίθεο Χριστό, από έναν ταλαιπωρημένο επαναστάτη που εκτελέστηκε, όπως πολλοί άλλοι, σε έναν υιό θεού, ο οποίος εκτελούσε μια θεϊκή αποστολή και αναστήθηκε.
     Μετά, από αυτές τις μυθοπλασίες του Παύλου και βάσει αυτών, γράφτηκαν στη συνέχεια τα χριστιανικά ευαγγέλια, με τα οποία συμπληρώθηκαν και διακοσμήθηκαν οι φαντασιώσεις του Παύλου με «γεγονότα», κυρίως από ιστορίες που κυκλοφορούσαν ευρέως στη Μικρά Ασία και τη Μέση Ανατολή και απόβιογραφικά άλλων προσώπων και θεών.

     • dedalos says:

      Καταλογίζω ευθέως ΑΠΑΤΗ σε αυτή την αντι-χριστιανιακή ρητορική. Τα πράγματα είναι απλά: θεωρείς (θεωρείτε) κάποιες από τις επιστολές του Παύλου ως μη έγκυρες; Ωραία. Τις υπόλοιπες επιστολές; Τις θεωρείτέ έγκυρες; Η απάντηση είναι ΝΑΙ εφόσον λέτε «από αυτές τις μυθοπλασίες του Παύλου και βάσει αυτών, γράφτηκαν στη συνέχεια τα χριστιανικά ευαγγέλια». Ορθόν; με βάση την δική σας ρητορική λοιπόν υπάρχουν ΤΕΚΜΗΡΙΑ περί της χριστιανικής διδασκαλίας από τον πρώτο αιώνα. Ορθόν; Άρα ο τίτλος του παραπάνω άρθρου «Ο Μεσσίας του Καίσαρα» είναι αντίφαση, δηλαδή απάτη. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν άγνωστο χ. Όποτε σας βολεύει λέτε χ > 10 και όποτε σας βολεύει χ < 10. Δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε ταυτόχρονα και τα δυο! Θα πρέπει οι αντί-χριστιανοί ιδεοληπτικοί να αποφασίσετε διότι πέφτετε σε τεράστιες αντιφάσεις, όπως και ένας τυπικός ψεύτης υπό το φως της ανάκρισης. Γι'αυτό και οι θεωρίες αυτές δεν βρίσκονται σε βιβλία ιστορίας, αλλά σε βιβλία ιδεοληπτικής προπαγάνδας. Οι επιστολές του Παύλου και η καταδίκη του Ιησού ως "μάγο" από το Εβραϊκό Ταλμούδ αποτελούν κατ' εμέ τα ισχυρότερα ιστορικά ΤΕΚΜΗΡΙΑ για την ιστορικότητα και το γενικό περίγραμμα της δράσης του Ιησού, που κανένας σοβαρός ιστορικός δεν αμφισβητεί. Το αν αναστήθηκε, είπαμε, είναι θέμα πίστης. Το αν το έχτισαν οι 'κακοί Εβραίοι' όλο αυτό είναι προϊόν άλλης μυθοπλασίας με άλλες αντιφάσεις, και όχι σχετικό με το παραπάνω άρθρο που πέφτει στις δικές του αντιφάσεις.

     • Ανώνυμος says:

      ο Απ παυλος δεν ειναι ιστορικο προσωπο οπως και ο Χριστος.Ολα αυτα ειναι αλκοολικες φαντασιωσεις οπαδων μιας πιστης η οποια αξιοποιηθηκε απο την ρωμη και εγινε εργαλειο χειραγωγησης. Ουτος η αλλος συμφωνα με τα χριστιανικα κειμενα ο Ιδιος εμφανιστηκε στο προσκηνιο μετα τον χριστο, και εφοσον δεν ειναι αυτοπτης μαρτυρας δεν τεκμηριωνει την υπαρξη του χριστου.

     • Ανώνυμος says:

      Το Ταλμούδ αναφέρεται στον Ιησού σε κεφάλαιο που γράφτηκε τον 3ο αιώνα, τον ονομάζει όμως τις πιο πολλές φορές Μπεν Σταντά ή Μπεν Παντιρά και τον συνδέει με πρόσωπα και περιστατικά που συνέβησαν περίπου 100 χρόνια πριν από αυτά που αναφέρονται στα Ευαγγέλια. ΦΟΒΕΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΟ… ξερεις και αλλα τετοια ανεκδοτα ?

     • Ανώνυμος says:

      ΕΓΩ ,θα τεκμηριωσω την υπαρξη του Χριστου.Θα τρυπωσω κρυφα μεσα στην χρονομηχανη του δοκτορα Emmett Brown [back to the future] θα πληκτρολογησω στο πανελ το ετος 33 και με την σουπερ ψηφιακη μου καμερα θα βιντεοσκοπησω την σταυρωση του Θεανθρωπου χριστου απαθανατιζοντας το περιφημο ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι,υλικο το οποιο θα παραδωσω στο τηλεοπτικο καναλι που θα μου δωσει τα περισσοτερα χρηματα, τα οποια αργοτερα θα πεταξω σε ενα χωραφι για να κρεμαστω οπως ο ιουδας, ωστε να γινω η πρωτη ειδηση σε ολα τα τηλεοπτικα καναλια του κοσμου ενισχυοντας την πιστη των απανταχου χριστιανων ολου του κοσμου και τεκμηριωνοντας παραλληλα την Ιστορικοτητα του Χριστου καλυτερα και απο την βικιπαιδεια .Άιντε θύμα άιντε ψώνιο ..

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Ο Παύλος δεν είναι ιστορικό πρόσωπο. Ο Πέτρος είναι; Ο Ιωάννης; Ο Λούκας; Ο Θωμάς; Δεν μου λες ρε απίστευτε άνθρωπε, αν δεν ήταν ο Πλάτωνας θα γνώριζες για τον Σωκράτη; Για πες μου πόσοι κώδικες του Πλάτωνα υπάρχουν και πότε είναι το αρχαιότερο αντίγραφό του για να κάνουμε μία σύγκριση; Ή να μου πεις πόσοι έγραψαν για τον Σωκράτη σύγχρονοί του. Η λογική σας είναι απίστευτα ΗΛΙΘΙΏΔΗΣ που καταργεί όλη την ιστορία και εσάς μαζί. ΦΟΥΡΑΚΗΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

     • Ανώνυμος says:

      Η ιστορικότητα είναι η μελέτη της ιστορικής πραγματικότητας προσώπων και γεγονότων, με την έννοια ότι αυτά ανήκουν στην ιστορία και δεν είναι μέρη ενός ιστορικού μύθου ή θρύλου ή της προϊστορίας. Τα παραμυθια ειναι καλα για να γεμιζουν τις καρδιες των δουλων και οχι των σκεπτομενων ανθρωπων. Ο λογισμος ειναι η διεργασια ενος ανθρωπου με μυαλο πραγμα το οποιο απουσιαζει απο σενα.Η πιστη σου δεν εχει καμια ιστορικη βαση αλλα ουτε ορθολογικη, παρολα αυτα την εκθειαζεις ως πραγματικοτητα.Εισαι ο διασκεδαστης Θεου και ανθρωπων.Ευτυχως που οι νεοι ανθρωποι αφυπνιζονται και συντομα αθρωποι σαν και σενα θα ειναι παρελθον.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Καλά για σένα δεν έχουν ιστορική βάση. Έχει ιστορική βάση ο Αππόλωνας, ο Δίας, και ο κατσικογάμης Πάνας. Ευτυχώς που είσαι και γιατρός ορθολογιστής. Γιατί αν δεν ήσουν τι θα διαβάζαμε.

     • Ανώνυμος says:

      Και ποιος σου ειπε εσενα οτι εγω πιστευω στον Απολλωνα στον Δια και στον Πανα? Προσπαθεις να τεκμηριωσεις την πιστη σου ,και αυτο δειχνει χαμηλο πνευματικο επιπεδο.Αν γνωριζες ρωμιοσυνη δεν θα πιστευες ολες αυτες τις αηδιες.Διοτι περα απο τα ιστορικα στοιχεια η ιδια η Θεολογια του χριστιανισμου ειναι ανοητη και ασυμβατη με την πραγματικοτητα. Εκτος αυτου οι προφητειες του Ιησου για την 2 ελευση του διαψευστηκαν ολες και δεν υπαρχει ουτε μια προφητεια εκπληρωμενη στην «Αγια Γραφη»σου παρα μονο κειμενα τα οποια εχει χρονολογησει αυθαιρετα η εκκλησια σου οπως το βιβλιο του δανιηλ οτι δηθεν γραφτηκε το 537 πχ .Ασε τις πλαστογραφιες στα ευαγγελια …Τωρα τετοια θα λεμε.Αν εσυ θελεις να εισαι θυμα και ψωνιο δικαιωμα σου.

  • . says:

   για τον χριστο ολες οι εκδοχες ειναι πιθανες________ο χριστιανισμος δημιουργηθηκε απο εβραιους κ’ κρυπτοεβραιους________και οι τρεις αβρααμικες θρησκειες εχουν κοινες ριζες, κοινες μεθοδους και κοινο σκοπο: την πνευματικη υποδουλωση του ανθρωπου

 18. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  ΚΑΤΟΧΙΚΑ, ένα άρθρο για τους διωγμούς των χριστιανών που κατακρεουργήθηκαν για 300 χρόνια από το σάπιο ρωμαϊκό κράτος, δεν παίζει; Νίκο σε παρακαλώ φρόντισέ το. Το ότι ανεβαίνουν συνεχώς άρθρα για το δήθεν χριστιανικό κατασκεύασμα και την ανυπαρξία του Χριστού, μόνο αθώο δεν μπορεί να θεωρηθεί.

  • Ανώνυμος says:

   επισης αγαπητε νεε, χαιρετιζω το οτι διατηρησες το κουραγιο σου, την υπομονη σου και την ευγενεια σου, ενω προσπαθεις να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας, σε ενα πιθηκο. ειλικρινα σε χαρηκα. να εισαι καλα.

 19. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  Είναι λάθος να υπερτονίζεται η χριστιανική (που ούτε κι αυτό ισχύει βέβαια˙ αιρετικοί ήταν, αρειανοί) ιδιότητα των Γότθων του 4ου μ.Χ. αιώνα, για να ερμηνευθούν οι καταστροφές και οι λεηλασίες που διέπραξαν στην Ελλάδα. Οι Γότθοι επέδραμαν κατά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (και της Ελλάδας συγκεκριμένα) όχι μόνο αφού εκχριστιανίστηκαν, αλλά και πολύ πιο πριν, όταν ήταν ακόμη παγανιστές. Στον 3ο αι. μ.Χ. είχαν επεδράμει πολλές φορές κατά της Ελλάδας. Έτσι:

  -Το 253 μ.Χ. οι Γότθοι φτάνουν στην Έφεσσο.

  -Το 254 επέδραμαν εναντίον της Ελλάδας.

  -Το 262 ερημώθηκε η Ιωνία και οι γειτονικές περιοχές

  -το 256 η Βιθυνία και η βορειοδυτική Μικρα Ασία λεηλατήθηκαν.

  -το 267 οι Γότθοι λεηλατούν τη Δυτική Μ. Ασία, την Έφεσσο, την Νικομήδεια, την Τροία˙ κυριεύουν και λαφυραγωγούν το Άργος, το Βυζάντιο, την Κύζικο και την Κόρινθο, κυριεύουν τον Πειραιά και τη Αθήνα και καίνε βιβλιοθήκες –οι Παγανιστές Γότθοι – καθώς και τον Παρθενώνα, του οποίου η στέγη καταρρέει.

  Συμπέρασμα: οι Γότθοι ήταν βάρβαροι επιδρομείς, είτε ήταν Παγανιστές είτε Χριστιανοί. Η Ελλάδα τους προσείλκυε, λόγω του πλούτου της, ανεξαρτήτως της θρησκείας που αυτοί ακολουθούσαν. Δεν είναι λογικό να αποδωθεί η τάση τους για επιδρομές κατά της Ελλάδας στην (αιρετική) χριστιανική τους πίστη, γιατί αν αποδιδόταν, τότε, με την ίδια λογική, για τις επιδρομές του 3ου αι. θα ευθυνόταν η παγανιστική τους θρησκεία. Κι άρα τα επιχειρήματα των Νεοπαγανιστών στρέφονται εναντίον τους.

  Ο Μέγας Κωνσταντίνος έλεγε στους υπηκόους του «πηγαίνετε στους βωμούς και στα δημόσια ιερά και τελέστε τις τελετές κατά τις συνήθειές σας» (Θεοδ. Κώδ. IX, 16, 1 και 2, νόμοι του 319 και 320 μ.Χ.)

  «Γινόταν διάκριση μεταξύ της νόμιμης μαγείας, που έχει ως αντικείμενο την υγεία και τις σοδειές, και της παράνομης, που στοχεύει στο θάνατο η την αποπλάνηση κάποιου (Θεοδ. Κώδ. IX, 16, 3, του έτους 319 μ.Χ.). Άλλωστε τέτοιοι περιορισμοί απηχούν όντως το δίκαιο της Δωδεκαδέλτου και τη νομοθεσία της πρώιμης Αυτοκρατορίας» (Pierre Chuvin, Οι τελευταίοι Εθνικοί, εκδ. Θύραθεν, σ. 45).

  Για τα όσα λέει ο Λιβάνιος σχετικά με τους νόμους του Κωνστάντιου ο Παπαρηγόπουλος σχολιάζει: «Αλλά ότι ο Λιβάνιος λέει υπερβολές και ότι ούτε εκείνοι οι ρητοί νόμοι (του Κωνστάντιου) εκτελέστηκαν, συμπεραίνεται από τη συνεχή επανάληψή τους και από πολλές άλλες αναμφισβήτητες μαρτυρίες και γεγονότα. Επίσης ο εθνικός Σύμμαχος βεβαιώνει ότι ο ίδιος ο Κωνστάντιος, που το 353 εξέδωσε το νόμο 4, όταν επισκέφθηκε τη Ρώμη μετά από 4 χρόνια (357), διατήρησε ευλαβικά τα προνόμια των Εστιάδων και γενικά επέτρεψε ο ίδιος την λατρεία» (Κ. Παπαρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 1885, επανέκδ. εκδ. Κάκτος, 1992, τ. 8,3).

  «Η πολιτική που χάραξε ο Αυτοκράτορας Κωνστάντιος με τους αντιπαγανιστικούς νόμους του του 356-7 έμελλε να μείνει νεκρό γράμμα ως τον Θεοδόσιο» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε., τ. Ζ’, σ. 54).

  Είναι πέρα ως πέρα αβάσιμος ο νεοπαγανιστικός ισχυρισμός, ότι πολλά Ελληνικά λατρευτικά αγάλματα – κατά διαταγή του Θεοδόσιου Α’ – «απήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη και ετοποθετήθησαν, δίκην διακοσμητικών λαφύρων, σε δημόσιους χώρους, όπου το πνευματικά εξαθλιωμένο πλήθος μπορούσε ανενόχλητο να τα βεβηλώνει και να τα φτύνει, εκτονώνοντας τα πιο χαμηλά ένστικτά του απέναντι στους “χριστομάχους” Έλληνες που “έφτιαξαν αυτά τα ξόανα και τα προσεκύνησαν”» (Βλάση Ρασσιά, Υπέρ Της Των Ελλήνων Νόσου, β’ έκδοση, εκδ. Ανοιχτή πόλη, σ. 48). Οι Ρωμηοί Έλληνες πρόγονοί μας τα διέσωσαν από τις εκατοντάδες βαρβαρικές εισβολές σε Βαλκάνια και Μ. Ασία τοποθετώντας τα στην Κωνσταντινούπολη. Δεν τοποθετήθηκαν τα αγάλματα, για τα χλευάζει το πλήθος, όπως ψεύδονται οι νεοπαγανιστές, αλλά για να τα θαυμάζει. Όχι μόνο δεν τα χλεύαζαν και τα έφτυναν, αλλά συνεπαρμένοι από αυτά, τα είχαν ως πρότυπα βάσει των οποίων έφτιαχναν τους αδριάντες και τα αγάλματα επιφανών προσώπων, αυτοκρατόρων, στρατηγών και αρματηλάτων. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα πραγματικό μουσείο με όλους τους θησαυρούς˙ και θα υπήρχαν ακόμη τα αγάλματα αυτά, αν δεν είχε συμβεί η μοιραία Άλωση του 1204, κατά την οποία οι Δυτικοευρωπαίοι τα έλειωσαν, προκαλώντας το θρήνο Ρωμηών όπως ο Νικήτας Χωνιάτης που ήταν παρών στην Άλωση. «Απώλειες [αγαλμάτων] σημειώθηκαν μόνο από σεισμούς, πυρκαγιές και εσωτερικές αναταραχές – λαϊκές εξεγέρσεις, συγκρούσεις και καταστολές. Οι χριστιανοί της πρωτεύουσας θαύμαζαν τα αγάλματα που στόλιζαν την πόλη τους» (Κ. Σιμόπουλου, Η λεηλασία και καταδρομή των Ελληνικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 1997, σ. 213). «Οι Βυζαντινοί διανοούμενοι – ακόμα και θεολόγοι – έχουν βαθιά γνώση της αρχαίας τέχνης και εκφράζουν χωρίς επιφυλάξεις τον απεριόριστο θαυμασμό τους. Συχνότατες στους βυζαντινούς αιώνες οι αναγωγές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τους επιφανείς δημιουργούς του και οι συγκρίσεις της βυζαντινής εικονογραφίας με την κλασσική ζωγραφική που αποκαλύπτουν κοινά η παράλληλα καλλιτεχνικά ιδεώδη» (Κ. Σιμόπουλου, Η λεηλασία και καταδρομή των Ελληνικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 1997, σ. 227).

  Μόνο στην πλατεία του Ζεύξιππου υπήρχαν τα αγάλματα του Αισχίνη, του Αριστοτέλη, του Ησίοδου, του Σιμωνίδη, του Αναξιμένη, του Κάλχα, της Σαπφούς, του Απόλλωνα (τρία), της Αφροδίτης (τρία), του Καίσαρα, του Πλάτωνα, του Τέρπανδρου, του Περικλή, του Πυθαγόρα, του Δημόκριτου, του Ηρακλή, του Αινεία, της Ανδρομάχης, του Μενελάου, της Ελένης, του Οδυσσέα, της Εκάβης, της Κασσάνδρας, του Αίαντα, του Ισοκράτη, του Αχιλλέα, του Σαρπηδώνα, του Ερμή, του Ομήρου, του Φερεκίδη, του Μένανδρου, του Θουκιδήδη, του Ηροδότου, του Πινδάρου, του Ξενοφώντα, του Αλκμάνα και του Βιργιλίου (Χριστόδωρου Κοπτίτη, Έκφρασις των αγαλμάτων των εις το δημόσιον γυμνάσιον του επικαλουμένου Ζευξίπου , Παλατινή Ανθολογία). Εύκολα φαντάζεται κανείς πόσα αγάλματα κοσμούσαν δρόμους, πλατείες και δημόσια κτίρια της ελληνίδας Βασιλεύουσας ως το 1204. Αυτά ασφαλώς τα αγάλματα θεών, ηρώων, φιλοσόφων, ποιητών, δεν τα είχαν «για να τα φτύνουν», αλλά για να τα θαυμάζουν. Δεν τους πείραζε λοιπόν τους Χριστιανούς το άγαλμα ως άγαλμα, ως καλλιτέχνημα. Ως αντικείμενο λατρείας τους πείραζε. Ως άγαλμα το διατηρούσαν και το έβαζαν σε περίοπτη δημόσια θέση, όπως αργότερα στη Δυτική Ευρώπη. Ακόμη και οι γιορτές των Εθνικών δεν απαγορεύονταν, με την προϋπόθεση να μη γινόταν θυσία:

  Θεοδοσιανός Κώδικας XVI, 10, 8, Αυτοκράτορες Γρατιανός, Βαλεντιανός και Θεοδόσιος προς Παλλάδιον, Δούκα της Οσροηνής (30 Νοεμβρίου 382 μ.Χ.): «Με σκοπό να μπορούν τα πλήθη, τόσο των γηγενών όσο και των επισκεπτών, να βλέπουν το ναό, η Εμπειρία σου θα διατηρήσει όλες τις γιορτές και τις τελετές».

  Θεοδοσιανός Κώδικας XVI, 10, 17, Αυτοκράτορες Αύγουστοι Αρκάδιος και Ονώριος προς Απολλόδωρον, Ανθύπατο Αφρικής (20 Αυγούστου 399 μ.Χ.) : «δεν επιτρέπουμε να καταργηθούν οι εορταστικές συγκεντρώσεις πολιτών και η απόλαυση που παίρνουν όλοι από αυτές. Έτσι αποφασίζουμε, ότι, σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα, θα εξακολουθήσουν να παρέχονται διασκεδάσεις στο λαό, χωρίς όμως θυσίες, και θα επιτρέπεται στον κόσμο να παρευρίσκεται σε εορταστικά συμπόσια όποτε το επιθυμεί».

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΚΤΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

  «Μιμείστε την οργή και την δριμύτητα των Ιουδαίων καταστρέφοντας ιερά και βωμούς και κατασφάξατε όχι μόνο τους δικούς μας που δεν εγκατέλειψαν την πατρογονική λατρεία, αλλά και κείνους από εσάς που είναι παραπλανημένοι όπως εσείς, τους αιρετικούς που δεν θρηνούν τον πεθαμένο με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε εσείς. Αυτά όμως είναι μάλλον δικά σας γνωρίσματα γιατί πουθενά, ούτε ο Ιησούς σας παρέδωσε τέτοιες εντολές ούτε ο Παύλος,» γράφει ο Ιουλιανός, παραδεχόμενος έμμεσα ότι δεν είναι το χριστιανικό δόγμα υπαίτιο για τα παραπτώματα κακών Χριστιανών. Το ίδιο παραδέχεται κι ο Λιβάνιος, όταν έλεγε στους Χριστιανούς πως αν μετέρχονται βία σε ζητήματα πίστης παραβιάζουν τους ίδιους τους τους νόμους. Ξεχνά όμως ότι οι κρατικές διώξεις κατά όσων δε συμμερίζονταν τη θρησκεία του κράτους δεν ήταν ούτε αποκλειστικώς Χριστιανικό φαινόμενο ούτε Χριστιανική εφεύρεση. Οι παγανιστικές αρχαίες ελληνικές πόλεις και η παγανιστική Ρώμη ήταν οι πρώτες διδάξασες. Κι όμως, οι Ν/Π κατηγορούν το Χριστιανισμό για κάποιες πράξεις κακών (=μη ακολουθούντων τις εντολές του Χριστού) Χριστιανών.

  Οι διωγμοί των Χριστιανών από τους Εθνικούς ούτε κατά διάνοια δε μπορούν να συγκριθούν με τους ελάχιστους διωγμούς των Εθνικών από τους Χριστιανούς: Οι Χριστιανοί, ως μικρή μειοψηφία διώκονταν ανηλεώς, ακριβώς επειδή ήταν λίγοι, η μύγα μες στο γάλα – κι έτσι ο διωγμός νομιμοποιούνταν στην κοινή γνώμη – ενώ οι Παγανιστές, επειδή αποτελούσαν μεγάλο τμήμα του λαού της Αυτοκρατορίας ακόμη, δεν γινόταν να εξοντωθούν η να τρομοκρατηθούν απλώς βάσει μερικών διαταγμάτων – ο διωγμός του μισού πληθυσμού δεν είναι δικαιολογίσιμος στα μάτια της κοινής γνώμης, και γι’αυτό δεν πραγματοποιείται. Γι’ αυτό οι διωγμοί κατά των Χριστιανών ήταν πολλοί και σκληρότατοι, ενώ οι διωγμοί κατά των πολλών Παγανιστών ήταν ελάχιστοι και πολύ ήπιοι.

  Επιπλέον, κατά τους διωγμούς κατά των Χριστιανών υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, αποκεφαλισμένοι, σφαγμένοι, σταυρωμένοι, καμμένοι, ποικιλοτρόπως θανατωμένοι. Κάτι αντίστοιχο σε ποσότητα δεν υπάρχει, για τους υπαρκτούς διωγμούς κατά Παγανιστών. Ίσως προπηλακίζονταν στις επαρχίες όσοι επιχειρούσαν να εμποδίσουν την κατεδάφιση εκείνων των αρχαίων ναών που κατεδαφίστηκαν, αλλά δεν υπήρξε μαζική, όπως κατά των Χριστιανών, εξόντωση του πληθυσμού, ώστε δια του φυσικού αφανισμού και ελάττωσης του πληθυσμού των Εθνικών να εκλείψει η αρχαία λατρεία. Υπάρχει, δηλαδή μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των σκληρών διωγμών κατά των Χριστιανών και των σποραδικών ήπιων διωγμών κατά των Εθνικών: οι παγανιστές αυτοκράτορες (π.χ. Δέκιος) επιδίωκαν την εξαφάνιση του Χριστιανισμού μέσω της φυσικής εξόντωσης του χριστιανικού πληθυσμού, ενώ οι Χριστιανοί αυτοκράτορες επιδίωκαν την εξαφάνιση της αρχαίας λατρείας με την απαγόρευση των θυσιών και, σπανιότερα, την κατεδάφιση των αρχαίων ναών. Έτσι, οι δύο διαφορές μεταξύ διωγμών κατά των χριστιανικών πληθυσμών και απαγορεύσεων της παγανιστικής λατρείας είναι ότι

  1) οι Χριστιανοί διώκωνταν ανηλεώς, διότι, όντας μειοψηφία, ο διωγμός νομιμοποιούνταν στα μάτια του υπόλοιπου πληθυσμού, ενώ οι Εθνικοί, όντας μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, δεν γινόταν να διωχθούν με αντίστοιχη αγριότητα.

  2) Μέσο εξάλειψης του Χριστιανισμού από τους αυτοκράτορες ήταν η φυσική εξόντωση των Χριστιανών, ενώ μέσο εξάλειψης του Παγανισμού – ίσως λόγω της προηγούμενης διαφοράς – ήταν η απαγόρευση των θυσιών.

  Δύο ακόμη διαφορές ανάμεσα στους διωγμούς κατά των Χριστιανών και στην σποραδική καταπίεση του Παγανισμού είναι ότι οι Παγανιστές αυτοκράτορες ήθελαν οι Χριστιανοί να γίνουν Εθνικοί μέσω της υποχρεωτικής θυσίας στους «θεούς», ενώ οι Χριστιανοί αυτοκράτορες του 4ου και 5ου μ.Χ. αι. δεν ήθελαν – με τους νόμους τους – οι Εθνικοί να γίνουν Χριστιανοί και δεν υποχρέωναν κανέναν να βαπτιστεί, αλλά απλώς τους απαγόρευαν να θυσιάσουν. Δηλαδή, οι Παγανιστές αυτοκράτορες δεν αρκούνταν στην απαγόρευση των χριστιανικών τελετών (κατ’ αντιστοιχία με τις απαγορεύσεις των θυσιών από τους Χριστιανούς αυτοκράτορες), αλλά επιπλέον επέβαλαν τις παγανιστικές τελετές στους διωκώμενους. Οι Χριστιανοί αυτοκράτορες δεν επέβαλαν χριστιανικές τελετές, αλλά απλώς αρκούνταν στην απαγόρευση θυσιών. Επίσης, οι Παγανιστές αυτοκράτορες, κατά την ανάκριση των Χριστιανών, ήθελαν να τους υποχρεώσουν να βρίσουν το Χριστό. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από επιστολή του Gaius Plinius Caecilius (10, 96) στον αυτοκράτορα Τραϊανό, όπου γράφει: «..να επικαλεστούν τους θεούς… και επιπλέον να βρίσουν το Χριστό», όσο και από χριστιανικά μαρτυρολόγια (Μαρτύριο Πολύκαρπου, 9,3), όπου ο Ειδωλολάτρης διώκτης προστάζει «λοιδώρησον τον Χριστόν». Αντίθετα, οι Χριστιανοί αυτοκράτορες δεν εξέδωσαν ποτέ νόμο που να επιβάλλει στους Εθνικούς να βρίσουν τους «θεούς» τους˙ αρκούνταν να απαγορεύσουν τις θυσίες. Έτσι:

  3) Κατά τους διωγμούς κατά των Χριστιανών, οι Παγανιστές αυτοκράτορες επιδίωκαν να αναγκάσουν τους Χριστιανούς να προσχωρήσουν στον Παγανισμό (π.χ. θυσιάζοντας), ενώ κατά τις διώξεις κατά Εθνικών, οι Χριστιανοί αυτοκράτορες δεν επιδίωκαν να αναγκάσουν τους Εθνικούς να προσχωρήσουν στον Χριστιανισμό (δηλ. δεν τους ανάγκαζαν να βαπτιστούν. Απλώς τους απαγόρευαν να θυσιάσουν). Άλλο πράγμα η απαγόρευση λατρευτικών πρακτικών κι άλλο το επιπλέον μέτρο της επιδίωξης «εκπαγανισμού» εκ μέρους των Παγανιστών.

  4) Κατά τους διωγμούς κατά των Χριστιανών, αυτοί υποχρεώνονταν να βρίσουν το Θεό που πίστευαν, ενώ κατά τις διώξεις κατά των Παγανιστών, κανείς δεν υποχρεωνόταν να βρίσει τους «θεούς».

  Όσον αφορά τους ίδιους τους νόμους του Μεγάλου Θεοδόσιου που απαγόρευαν την αρχαία θρησκεία και, το σημαντικότερο, ανεκήρυσσαν την Ορθοδοξία μόνη θρησκεία του κράτους, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί εκδόθηκαν από τον Θεοδόσιο Α’ μόνο

  1) μετά από διωγμούς κατά των Ορθοδόξων τόσο εκ μέρους των αιρετικών Αρειανών αυτοκρατόρων Κωνστάντιου Β’ (337-361), Βάλεντα (364-378) στην Ανατολή και Βαλεντιανού Β’ (375-392) στη Δύση, όσο και εκ μέρους του Εθνικού Ιουλιανού (361-363),

  2) μετά από εμφύλιες διαμάχες και εξεγέρσεις Εθνικών αυτοκρατόρων στη Δύση (Ευγένιος), που πρότειναν αντιχριστιανικά μέτρα χειρότερα κι από αυτά του Ιουλιανού (π.χ. κατεδαφίσεις ναών).

  Προκειμένου, λοιπόν, να εξασφαλιστεί η Ορθόδοξη θρησκεία που συνεχώς διώκονταν από αιρετικούς και εθνικούς, ο Θεοδόσιος αναγκάστηκε και έλαβε μέτρα υπέρ αυτής και κατά των διωκτών της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ορθόδοξος αυτοκράτορας Γρατιανός κι ο επίσης Ορθόδοξος Ιοβιανός (363-364) – δηλαδή αμέσως μετά τον Ιουλιανό – ήταν υπέρ της ανεξιθρησκείας, τόσο προς αιρετικούς όσο και προς τους εθνικούς. Όμως αυτοί, όποτε μπορούσαν εδίωκαν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Δεν ήταν, συνεπώς, μια πράξη φανατισμού κι άνευ αιτίας η νομοθετική προστασία της Ορθοδοξίας από τον Θεοδόσιο, αλλά αποτέλεσμα της διαπίστωσης ότι οι εχθροί της δεν είχαν καμμία πρόθεση (ανάλογη με αυτή των Γρατιανού και Ιοβιανού) να είναι ανεξίθρησκοι. Επί μισό αιώνα οι Ορθόδοξοι διώκονταν από αιρετικούς και εθνικούς, προτού ένας Ορθόδοξος ηγεμόνας νομοθετήσει υπέρ της Ορθοδοξίας.

  Αν υπήρξε όντως εποχή καταπίεσης των εθνικών αυτή ήταν μεταξύ 394 και 408 καθώς και επί Ιουστινιανού (αλλά τότε ελάχιστοι ήταν οι εθνικοί. Δεν είχε καν νόημα η καταδίωξή τους). Όπως προαναφέρθηκε, η καταπίεση αυτή ήταν προϊόν ανάγκης προστασίας των Ορθόδοξων από αλλεπάλληλες απόπειρες εθνικών και διώξεις αιρετικών η παγανιστών αυτοκρατόρων – ακριβώς επειδή αυτά ήταν τα έθιμα της εποχής. Αλλά οι ίδιες οι διατάξεις των απαγορεύσεων στα χρόνια αυτά πολύ σπάνια υπερβαίνουν τη σκληρότητα των διωγμών κατά των Χριστιανών από τους εθνικούς ως το 311 μ.Χ. Εφόσον αποδείχθηκε, με πλήθος αναφορών, ότι οι αντιπαγανιστικές διατάξεις ανάμεσα στο 341 και το 379 μ.Χ. που τιμωρούσαν τους εθνικούς λάτρεις, ήταν ανεφάρμοστες, το μόνο που απομένει είναι να παρουσιαστούν οι – σύμφωνα με τους αρχαιολάτρες – «τρομερές ποινές» κατά των εθνικών θρησκευτών μεταξύ των ετών 380 και 435 μ.Χ. δηλαδή στο διάστημα όπου σύμφωνα με τους νεοπαγανιστές έγιναν οι τρομερότεροι διωγμοί:

  -οι θυσίες για χρησμό τιμωρούνταν με προγραφή, δηλαδή χρηματικό πρόστιμο και εξορία (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 7, του έτους 381).

  -οι θυσίες για χρησμό τιμωρούνταν με «το μαρτύριο μιας πολύ αυστηρής τιμωρίας» (Θεοδ.Κώδ., XVI, 10, 9, του έτους 385), πάντως όχι με θάνατο.

  -οι θυσίες η λατρεία αγαλμάτων τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμο 15 λιβρών χρυσού (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 10, στις 24/2/391).

  -η τέλεση θυσιών τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 11, στις 16/6/391).

  -η θυσία σε αγάλματα η η προσφορά λατρείας σε αυτά η σπλαγχνομαντεία για χρησμό η για μαύρη μαγεία κατά τρίτων αποτελεί εσχάτη προδοσία και επιφέρει κατάσχεση του οίκου η του τεμαχίου γης όπου έγιναν αυτά. Θυσία σε δημόσιους ναούς τιμωρείται με πρόστιμο 25 λιβρών χρυσού.(Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 12, του έτους 392).

  -η θυσία τιμωρείται με προγραφή και εξορία, «αν και θα έπρεπε [οι ειδωλολάτρες] να υποβληθούν στην ποινή του θανάτου» (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 23 του έτους 423).

  -η θυσία τιμωρείται με θάνατο (Θεοδ. Κώδ., XVI, 10, 25, του έτους 435).

  Φαίνεται πως σε διάστημα πενηνταπέντε χρόνων (381-435 μ.Χ.) μόνο μία φορά, και μάλιστα στο τέλος (όταν δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία ήταν χριστιανική), επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου για όποιον θυσίαζε στους «θεούς». Δεν άλλαζε τότε, το 435, η πορεία της ιστορίας. Σε όλες τις άλλες φορές η τιμωρία ήταν χρηματικό πρόστιμο και μια φορά με εξορία. Αν συγκριθεί αυτό με τους αποκεφαλισμούς και τα μαρτύρια που υφίσταντο οι Χριστιανοί στα παγανιστικά αμφιθέατρα, τότε η λέξη «διωγμός» δεν ταιριάζει. Δεν υπήρξε νόμος, όπως βλέπουμε, που να επιβάλλει στους Εθνικούς τιμωρία, απλώς επειδή θεωρούσαν το Δία η τον Μίθρα ύψιστους θεούς˙ δεν τιμωρούνταν η πίστη «στην Φύση», ο πανθεϊσμός και η απιστία στον χριστιανικό θεό. Τιμωρούνταν με πρόστιμο η θυσία. Αξίζει να αναφερθεί πως ο εθνικός Πορφύριος ήταν αντίθετος στις θυσίες ως τρόπο λατρείας των «θεών».

 20. ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ says:

  THN ANΩΜΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, Ο ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΒΓΑΖΕΙ ΔΡΑΚΟΥΛΟΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ…

 21. ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

  Μόνο το γεγονός πως η Νέα Τάξη Σε πολεμάει με τόση λύσσα, μόνο το γεγονός πως η Νέα Τάξη προσπαθεί με μανία να αρνηθεί την θεότητά Σου ακόμη και την ίδια την ύπαρξη Σου, χωρίς να αγγίζει καμμία άλλη από τις «θρησκείες» έτσι για ξεκάρφωμα, με κάνει να καταλαβαίνω πως η ύπαρξη Σου και ο Λόγος Σου τους πονάει πάρα πολύ. Κύριε μου Ιησού Χριστέ…

  https://www.youtube.com/watch?v=JFI6m6Icav4

  • Ανώνυμος says:

   Το λογισμικο το οποιο εγκατασταθηκε στο αδειο σου κεφαλι,ειναι ενας ιος ο οποιος αλλοιωσε τα εγκεφαλικα σου κυτταρα και κατεστρεψε την βαση της μνημης σου με αποτελεσμα να ξεχασεις οτι εισαι ανθρωπος.Συντομα θα ειστε παρελθον καθως οι νεες γενιες αφυπνιζονται και θα αποτινάξουν απο πανω τους τον σκοταδισμο που εχει καψει το αρρωστο μυαλο σας .Για να δεις ΠΟΣΟ ΤΥΦΛΟΣ ΕΙΣΑΙ η εξουσια εχει παρει χαμπαρι οτι το παραμυθι παλιωσε και προσπαθει να το αντικαταστησει και εσυ και οι ομοιοι σου κοιμαστε ορθιοι αντι να τους παρετε στο κυνηγι με τις πετρες .

   • ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

    Αυτή η ασυνάρτητη μπουρδολογία που έγραψες είναι «απάντηση» προς εμένα; Απλώς απέδειξες την ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ ΣΟΥ πάνω στο ζήτημα και το τυφλό αντιχριστιανικό μίσος σου. Ίσα-ίσα ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του αναβίβασαν τον άνθρωπο κάνοντας τον να ξεφύγει από το ζωώδες και πρωτόγονο στάδιο που τον είχαν καταντήσει οι ειδωλολατρείες σου. Μια πίστη που δείχνει στον άνθρωπο τον δρόμο να ελευθερωθεί από τα κατώτερα πάθη και τις μικροπρεπείς αδυναμίες του χωρίς ποτέ να τον καταναγκάζει. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΖΩΟ Α-Ν-Θ-Ρ-Ω-Π-Ο-Σ. Θέλει μεγάλη αρετή, αυτοέλεγχο, αυτοσεβασμό. Γι’ αυτό και οι παγκόσμιες εξουσίες όταν είδαν πως δεν μπορούν να καταπνίξουν στο αίμα τον Χριστιανισμό με τους διωγμούς, άλλαξαν τακτική και προσπάθησαν να τον διαβρώσουν από μέσα. Το συνάφι σου είστε οι τελευταίοι που θα μιλήσετε περί εξουσιαστικών παραμυθιών και Νέας Τάξης. Ο νεοελληνικός παγανισμός είναι κατασκεύασμα των Βαυαρών, των «Φιλελλήνων» και του Αδαμαντίου Κοραή. Ένα φραγκολεβαντίνικο (υπο)προϊόν, θλιβερή απομίμηση του Δυτικοευρωπαϊκού Κλασσικισμού. Όλοι εσείς Παγανιστές, Νεοπαγανιστές, Σατανιστές, και όλος ο New Age βόθρος, δεν είστε τίποτα παραπάνω από εβραιο-προτεσταντικά παραμάγαζα made in USA. Δεν είστε τίποτε περισσότερο από δύσμορφα κεφάλια της απεχθούς νεοταξίτικης Λερναίας Ύδρας. ΟΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» ΣΤΗΝ ΣΑΠΙΣΜΕΝΗ ΜΟΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ. Η απύθμενη υποκρισία δική σου και του συναφιού σου φαίνεται από τον αντιχριστιανικό φανατισμό σας και τις διαχωριστικές γραμμές που βάζετε σε καιρό που η ενότητα αναμεταξύ των Ελλήνων είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Είστε σαν τους αντι-φάδες, ετερόφωτα που τρέφονται και υπάρχουν από αυτό που μισούν, ενώ οι Χριστιανοί αδιαφορούν πλήρως για την ύπαρξή σας. Αν είσαι νεοταξίτης προβοκάτορας, ή ΚΥΠατζίδικο τρολλ τότε εντάξει, τιμάς το μισθό που σου δίνουν τα αφεντικά σου. Αν όμως δεν είσαι, κοίταξε να διοχετεύσεις αλλού το μένος σου γιατί χαραμίζεσαι. Στα @@ μου αν πιστεύεις στον Δία, στον Βάαλ, σε ξόανα των Ερυθρόδερμων ή ιπτάμενους ελέφαντες. Εσύ, όμως, καίγεσαι και τσουρουφλίζεσαι για αυτό που πιστεύω.

    • Ανώνυμος says:

     Η πνευματικη σου υποσταση ειναι δομημενη πανω στον μυθο των εξουσιαστων και ως εκ τουτου η χειραγωγηση του μυαλου σου σε οδηγησε σε περιορισμενη αντιληπτικη ικανοτητα με προκαθορισμενα ορια,και αναλογη συμπεριφορα εν απουσια επιχειρηματων και αποδειξεων επι της ουσιας..Και επειδη δεν καταλαβες τιποτα απο τα παραπανω θα μιλησω στη γλωσσα σου.Η θρησκεια σου εκαψε τον κεντρικο σου επεξεργαστη και μολυνε με ψυχοπνευματικους ιους τα προβληματικα σου Windows με αποτελεσμα να σερνεσαι παλινδρομωντας απο την μια ανοησια στην αλλη.Η λυση ειναι μια.Ελα να σου αλλαξω επεξεργαστη και να φορμαρω στο αδειο σου κεφαλι ubuntu linux για ανθρωπινα οντα.

    • Ανώνυμος says:

     και υπαρχουν ακομη «ελληνες» σαν και εσενα που δεν εχουν βαλει ακομα μυαλο αφου ως ΦΑΝΑΤΙΣΜΕΝΟΙ θρησκευομενοι δεν γνωριζετε οτι η θρησκεια ειναι παντοτε προσκειμενη στην εξουσια με ανθελληνικες τασεις διοτι ετσι ηταν απο παντα «Ο αρχαιοελληνικός κόσμος υποχρεώθηκε να υποταχθεί στην τρομοκρατία που επέβαλε η νέα θρησκεία με τη συνδρομή του Κράτους. Καταστροφές αρχαίων ναών, βίαιοι θάνατοι φιλοσόφων, ομαδικοί διωγμοί πνευματικών ανθρώπων, καταδίκες για μαγεία των πιστών του αρχαίου πάνθεου, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 2).

    • Ανώνυμος says:

     Γραφεις πιο πανω [ Ίσα-ίσα ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του αναβίβασαν τον άνθρωπο κάνοντας τον να ξεφύγει από το ζωώδες και πρωτόγονο στάδιο που τον είχαν καταντήσει οι ειδωλολατρείες σου] Αν η ελλαδα σημερα εχει να επιδειξει κατι αυτο ειναι ο αρχαιος της πολιτισμος διοτι μετα χριστον επαψε να υπαρχει επεσε πανω του η ταφοπλακα που ονομαζεται χριστιανισμος. Καταρχην δεν εισαι ελληνας και δεν εχεις τον λογο. Αυτοι που εσυ αποκαλεις ειδωλολατρες ηταν οι αρχαιοι ημων [των ελληνων ] προγονοι.Αυτους εσυ τους εχεις φτυσει απο καιρο.Ειστε το χειροτερο ειδος ανθρωπου.Αυτο που δεν τιμα τους προγονους του.ΒΙΝΚΕΛΜΑΝ ΓΙΟΧΑΝ. Γερμανός ιστορικός. Για να γίνουμε αμίμητοι πρέπει να μιμηθούμε την ελληνική αρχαιότητα. ΡΕΝΑΡ ΕΡΝΕΣΤΟ. Το ελληνικό θαύμα είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά που δεν θα δούμε ούτε είδαμε αλλού. Αυτά που έσπειρε όμως θα διαρκέσουν επ’ άπειρω.RABELAIS. Συγγραφέας. Μορφωμένοι λέγονται αυτοί που μελετούν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.ΡΟΜΛΑΝ ΡΟΜΑΙΝ. Οι αρχαίοι Έλληνες θέλησαν να αγκαλιάσουν όλες τις δυνάμεις της ψτχής και της σκέψης και να καταστήσουν καλύτερους τους ανθρώπους..SCHUBART W. Ελληνικός πολιτισμός σημαίνει ολοκλήρωση του ελληνικού πνεύματος και μετατροπή αυτού σε παγκόσμιο φαινόμενο…….ΑΙΝΤΕ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ.

     • ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

      Τελικά σε έτσουξε πολύ η αλήθεια ε, πρακτοράκι; Είσαι άλλος ανώνυμος ή ο ίδιος που μου «απαντάει» και ξαναπαντάει» ενώ κατά τα άλλα «σκοτίστηκε»; Μόνο και μόνο που επικαλείσαι Δυτικούς (τους μέγιστους Ανθέλληνες με όσα επιβάλλουν στην Ελλάδα) και την δόλια διαχρονική προπαγάνδα τους αποδεικνύει την αλήθεια όλων όσων προανέφερα. ΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ, ΔΙΧΑΣΤΙΚΟ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΥ. Εσύ δεν έχεις καμμία σχέση με τον Ελληνισμό, είσαι ένα ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ ΤΟΥ ΦΑΛΜΕΡΑΓΕΡ, που υιοθετεί από την άλλη πλευρά το μισελληνικό του οχετό. Οι μεγαλύτεροι νόες της αρχαίας Ελλάδας από την εποχή του Ηρακλείτου είχαν πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τα παιδαριώδη ειδωλολατρικά παραμυθάκια, αφήνοντας τα ΑΜΟΡΦΩΤΑ, ΚΥΝΑΙΔΑ ΠΡΟΒΑΤΑ (ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΧΗ) να λατρεύουν κωλομπαράδες και παιδεραστές θεούς (πρέπει να ταυτίζεσαι μαζί τους για να τους λατρεύεις με τέτοιο πάθος). Ας μην θεοποιούμαι τους αρχαίους Έλληνες. Ήταν άνθρωποι με προτερήματα και ελαττώματα. Έφτασαν σε ιλιγγιώδη ύψη (Περσικοί πόλεμοι, Παρθενώνας, Μέγας Αλέξανδρος), αλλά έπεσαν και σε απύθμενα βάθη (συνεχείς εμφύλιοι πόλεμοι, Πελοποννησιακός πόλεμος, προδοσία πριν την ρωμαϊκή κατάκτηση). Το ειδωλολατρικό συνάφι σου κυνήγησε τον Ηράκλειτο και τον Πυθαγόρα. Το ειδωλολατρικό συνάφι σου οδήγησε τον Σωκράτη στην αυτοκτονία. Είτε σου αρέσει είτε όχι Ανθέλληνα κόπρε, ο Ελληνισμός στην συντριπτική του πλειοψηφεία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό με την θέλησή του. Και σε αντίθεση με αυτά που παπαγαλίζεις από τα εβραιο-προτεσταντικά αφεντικά σου ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 330 μέχρι και το 1453. Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΣΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ ΑΥΤΟ ΡΕ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΕΡΠΕΤΟ;;; Ή ΜΟΝΟ ΠΑΠΑΡΔΕΛΙΖΕΙΣ ΟΣΑ ΣΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ;;; ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ (ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΕΡΟΥΛΟΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ) ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥΣ! ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟ 1821. ΜΗΠΩΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;;; ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΥΤΑ ΑΜΟΡΦΩΤΗ ΑΜΟΙΒΑΔΑ;;; ΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΑΘΕΙΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑ. ΠΕΟΓΛΕΙΦΤΗ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. ΔΙΧΑΣΤΙΚΑ ΕΡΠΕΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΠΗΛΙΟΙ ΓΟΥΣΗΔΕΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΑΝ ΤΙΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΕΙΤΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΜΑΧΑΙΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ.

     • Ανώνυμος says:

      Γραφεις [ Οι μεγαλύτεροι νόες της αρχαίας Ελλάδας από την εποχή του Ηρακλείτου είχαν πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τα παιδαριώδη ειδωλολατρικά παραμυθάκια,] Για να δουμε την αληθεια του ισχυρισμου σου.[ Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. – Λάρισα 377 π.Χ. Αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής .Όρκος του Ιπποκράτη.Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.] Αυτους τους Θεους των ελληνων τους ονομασε η εκκλησια ειδωλολατρικους …Παραθετω απο την Ιστορια του ελληνικου εθνους [ΤΟΜΟΣ 9 ΣΕΛΙΔΑ 192 Ο Μεγας Αθανασιος εγραψε τον περιβοητο λογο κατα των Ελληνων με τον οποιο δεν αρκεστηκε στο να τους αποκηρυξει ως ειδολολατρες αλλα κατεκρινε και χλευασε και την σοφια τους.] Αυτην την σοφια ανθελληνα χλευασε και χλευαζει η εκκλησια και εσυ αρχιπροβατο..[ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν επαψαν να καλλιεργουνται απο τις ταξεις των λογιων ΣΕΛΙΔΑ 128 Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.]Μου αρεσει που λες ΨΕΥΤΗ οτι οι ελληνες ασπαστηκαν τον χριστιανισμο.Το ελληνικο πνευμα της φιλοσοφιας και της επιστημης αντικατασταθηκε με την ανοητη θεολογια του χριστιανισμου,της δεισιδαιμονιας με τους διαβολους και την κολαση καταστρεφοντας την ευφυια των ανθρωπων κανοντας τους υποτακτικα προβατα στην εξουσια.Και ποια τα αποτελεσματα ? Οι σταυροφοριες,και η δεισιδαιμονια του μεσαιωνα οπου οι χριστιανοι νομιζαν οτι τους τιμωρουσε ο Θεος με αρρωστιες και οτι ειχε ερθει το τελος του κοσμου καθως και η διασπαση του χριστιανισμου σε 1000 κομματια δειχνει το μεγεθος της ανοησιας σας αφου μοιαζετε περισσοτερο με πιθηκους παρα με ανθρωπους.Ειστε το χειροτερο ειδος ανθρωπου.Αυτο που δεν τιμα τους προγονους του.

    • Ανώνυμος says:

     Σκοτιστηκα για αυτο που πιστευεις ..δεν το καταλαβες? Η πιστη ενος ανθρωπου αποκαλυπτει την πνευματικη του καλλιεργεια,και το μονο που εχεις καλλιεργησει εσυ μεσα στο κεφαλι σου ειναι η ανοησια. [«Οι κάτοικοι της γης είναι δύο ειδών: εκείνοι με μυαλά, αλλά χωρίς θρησκεία, και εκείνοι με θρησκεία, αλλά χωρίς μυαλά» Al-Ma’arri Άραβας φιλόσοφος] Το σιγουρο ειναι οτι εσυ εισαι ενα καμενο χαρτι που ενω εχεις καει, συνεχιζεις να αποτελεις ρυπογονο παραγοντα μπλοκαροντας την ανοδο της συλλογικης συνειδησης σε αυτο ενος ανωτερου επιπεδου.

     • ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

      Σκοτίστηκες τόσο πολύ που μου «ξαναπάντησες» σε δεύτερο χρόνο… Για να μην το βασανίζουμε: Τις περιπτώσεις αρχαιόπληκτων πάντα τις κατέτασσα στην σφαίρα του γραφικού (όπως και την άλλη όψη του ιδίου νομίσματος τους Παλαιοημερολογίτες): Θλιβερά, αποτυχημένα σε ατομικό επίπεδο, ετερόφωτα ανθρωποειδή που γεμίζουν την κενή υπόστασή τους με μίσος. Ο αρχαίος Ελληνισμός που επικαλείσαι (μην ξεράσω) βρίσκεται στον εκ διαμέτρου ΑΝΤΙΠΟΔΑ αυτού που είσαι σαν πάστα ανθρώπου. Καμμένο χαρτί είσαι εσύ και όλο το ΚΥΠατζίδικο συνάφι σου, λοβοτομημένη νεοταξίτικη μαριονέτα. Μην τζάμπα μου «ξαναπαντήσεις». Δεν θα μπω στον κόπο να το διαβάσω. Ό,τι χολή και ύβρι ξαναπετάξεις στην επιστρέφω στο πολλαπλάσιο…

     • Ανώνυμος says:

      Για ολα τα δεινα του κοσμου υπευθυνοι ειναι ανθρωποι με τον δικο σου προγραμματισμο.Οπως και να εχει συντομα θα καταληξεις στους καδους ανακυκλωσης nwo απο οπου οι ανακυκλωτες της νεας ταξης θα εξαγουν βιολογικο υλικο για να φτιαξουν αυτα τα καινουρια βιορομποτ μικτης τεχνολογιας, βιολογικο υλικο απο πολτο ανοητων ανθρωπων,και εξελιγμενη θεικη ρομποτικη 8ης γενιας με χαλκινα εξαρτηματα οπως ο ταλως.Αργοπεθαινεις και εγω ως Γιατρος σου, εχω την λυση.Ελα απο το ιατρειο μου εχω κατι χαπακια τα οποια δεν εχουν δοκιμαστει σε ανθρωπους,να τα φας να δουμε τι θα απογινεις.

     • Ανώνυμος says:

      Η ελπιδα θα ερθει απο τις νεες γενιες των ελληνων οι οποιες εχουν αρχισει ηδη να ραπιζουν την οργανωση της εξαπατησης και της αποχαυνωσης, εως το τελικο χτυπημα και τον αφανισμο αυτης.Οταν η γνωση αντικαταστησει το σκοταδι του χριστιανισμου, τοτε θα αναγεννηθει το ελληνικο πνευμα,αυτο που ισοπεδωθηκε απο τις ορδες των βαρβαρων αμορφωτων και εξαπατημενων χριστιανων. Είμαστε πρόβατα και δούλοι! Έτσι δεν μας ονομάζουν; Έτσι δεν μας αποκαλούν στη βάφτιση, στο γάμο, στην κηδεία; Και εμείς γιατί το ανεχόμαστε; Αλληγορικά μας βρίζουν, αλληγορικά μας προσβάλλουν; Αλληγορικά διαφθείρουν με αυτόν τον τρόπο την αξιοπρέπειά μας; Όλα είναι μία αλληγορία;..[Μέγας Βασίλειος .Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Φιλαράκι, μην σκοτίζεσαι για τον άλλον ανώνυμο. Αυτός είναι ο συνταξιούχος τρελογιατρός του κατοχικά, που κατά λάθος σπούδασε και θεολογία εκτός από τρελοψυχίατρος, και παραφυλάει όπου δει χριστιανό και απειλεί με κλύσματα και ληγμένα χαπάκια. Μας βρίζει όλους αλλά, τον μάθαμε πλέον. Είναι ο ερπετοειδής μαγαλόσαυρος, όπως ομολογεί και ο ίδιος και στην αρχή σε κεντρίζει με το ύφος του. Κατά βάθος όμως είναι καλούλης και σιγά σιγά θα επιστρέψει στον Χριστό. Ήδη ο ΠΔ του μαλάκωσε λίγο την καρδιά.

     • Ανώνυμος says:

      Εσενα Ρωμιοσυνη οταν σε στριμωχνω γινεσαι λαγος.Παραθετω απο δικο σου μηνυμα [ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ 21 Ιανουαρίου 2017 @ 23:28 . Όσες φορές κι αν ένας αυτοκράτορας ήθελε να επιβάλλει τα δικά του αν δεν ήταν σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας έτρωγε πόρτα] Και εγω σε ρωτησα ΠΟΙΟΣ ΕΦΑΓΕ ΠΟΡΤΑ στην 5η οικουμενικη συνοδο??? Ακομα να παρω απαντηση ..Φοβασαι μηπως σε δαγκωσει ο μεγαλοσαυρος?

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Γιατρέ έχεις δίκιο, αλλά βλέπεις στα κατοχικά ανεβαίνουν συνεχώς άρθρα και η προσοχή μου πήγε αλλού. Θέλω όμως μια διευκρίνιση από σένα. Όταν λες πόρτα, εννοείς ότι ο Ιουστινιανός ή η Θεοδώρα επέβαλαν κάποιο δόγμα στην εκκλησία της ε’ συνόδου; Για να καταλάβω σε τι να απαντήσω. Εγώ λέγοντας για πόρτα εννοώ δογματικά. Είχα γράψει ακριβώς «Όσες φορές κι αν ένας αυτοκράτορας ήθελε να επιβάλλει τα δικά του αν δεν ήταν σύμφωνα με το δόγμα της Εκκλησίας έτρωγε πόρτα».

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Και εγώ περιμένω απάντηση [28 Ιανουαρίου 2017 @ 13:25
      1 0
      Αφού επιμένεις ότι ο χριστιανισμός είναι κατασκεύασμα Ρωμαίων αυτοκρατόρων, φέρε πηγές που να αναφέρουν ότι οι Απόστολοι ενεργούσαν με εντολές των Ρωμαίων. Επίσης, ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν επισημοποίησε τον Χριστιανισμό, ανέφερε μια διαμαρτυρία ή αντίδραση από τις άλλες θρησκείες τέτοια που να δείχνει ότι η κίνηση αυτή του Αγίου ήταν αντίθετη προς το status της εποχής. Ο Κωνσταντίνος στην ουσία δεν έκανε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία απλά την αναγνώρισε και του έδωσε ελευθερία να ασκεί τις λειτουργικές του δομές. Όλο μπλα μπλα μπλα. Μας αναφέρεις τις απόψεις του Dever William, εγώ σου λέω για τον Durand, και τι έγινε; Τέλος, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πριν τον Χριστιανισμό είχε ήδη ενιαία θρησκεία την παγανιστική, με εξαίρεση τη μικρή θρησκεία των ασήμαντων ιουδαίων. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη λοιπόν και κανένας λόγος να εφαρμοστεί η υποτιθέμενη ενιαία θρησκεία σε μια αυτοκρατορία που ήταν ήδη θρησκευτικά ενωμένη. Στο ρεζουμέ τώρα, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΏΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ, Ή ΚΙ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΨΈΜΑ;]

     • Ανώνυμος says:

      Ολα αυτα τα εξηγει το αρθρο παραπανω το οποιο δεν διαβασες. [Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.Κατακυρώνει δύο διακριτές εξουσίες: Τη λειτουργία της πίστης και τη λειτουργία της Πολιτείας.] ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13.1 [«Ο κάθε ένας ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από το Θεό και οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν ταχθεί από το Θεό».] Στο βιβλιο του Δανιηλ υπαρχει μια περιγραφη του Θηριου με τα 10 κερατα.Η εκκλησια που σας κοροιδευει Υποστηριζει οτι τα 10 κερατα ειναι 10 αυτοκρατορες της Ρωμης.http://oodegr.co/oode/islam/pd_mwameth/4.htm Η ανοητη Θεολογια του χριστιανισμου κατεστρεψε την ευφυια σας.Πρεπει να εισαι υπακουος Ρωμιοσυνη στο Θηριο με τα κερατα διοτι αυτο ειναι διορισμενο απο τον Θεο να σε διαφεντευει.Αυτο ειναι το Δεξι του χερι ,και ο Διαολος ειναι το αριστερο και αν δεν υποταχθεις στην εξουσια του Θηριου θα σε παρει ο διαολος και θα σε σηκωσει.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Δυστυχώς γιατρέ μου, το θηρίο με τα κέρατα όπως λες είναι το θηρίο του αντιχρίστου που εσύ υπηρετείς με τις ιδεοληψίες σου. Εσύ και όλος ο πλανήτης της ΝΤΠ υπηρετούν έναν σκοπό. Τη διάλυση κάθε ελληνορθόδοξης ιδέας. Αν ανήκαμε στο στρατόπεδό τους θα μας είχαν στα όπα όπα. Αλλά ή πράξη άλλα αποδεικνύει.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Και το παραπάνω άρθρο είναι ένα αποκύημα φαντασίας χωρίς ιστορικές πραγματικές αναφορές. Αλληλοσυνχέει γεγονότα και βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Και εγώ στα δικά του κείμενα μπορώ να παρουσιάσω εντελώς διαφορετικές εκδοχές. Είναι ένας άλλος Λιακόπουλος, ή Τουλιάτος. Ρε γιατρέ στον εβραϊκής καταγωγής βασίζεται;

     • Ανώνυμος says:

      Ρωμιοσυνη μαθε να ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ .ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13.1 [«Ο κάθε ένας ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά από το Θεό και οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν ταχθεί από το Θεό».] Παραθετω απο ΟΟΔΕ [Το κτήνος είναι ουσιαστικά ένα τέρας και ένας τεράστιος δαίμονας. Αυτό είναι η τρομερή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τα δέκα κέρατα είναι οι δέκα αυτοκράτορες της Ρώμης που δίωξαν τους πρώτους Χριστιανούς http://oodegr.co/oode/islam/pd_mwameth/4.htm%5D Νομιζω οτι δεν αξιζει να ασχοληθει καποιος σοβαρα μαζι σου.Αν θελεις να παιξεις θα γινεις το παιχνιδακι μου.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Και δε μας λες, όλα αυτά που γράφεις εδώ από πάνω, τι σχέση έχουν με το θέμα μας; Καταργούν την ύπαρξη του Χριστού; Οι χριστιανοί πως φύτρωσαν θα μας πεις; Για τους διωγμούς των χριστιανών θα μας πεις τελικά; Έγιναν ή όχι;

  • Ανώνυμος says:

   «Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί»Στην πραγματικότητα, οι ίδιες οι Γραφές αποτελούν αδιάψευστο «αυτόπτη μάρτυρα» του γεγονότος ότι οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν όντως το όνομα του Ιεχωβά στα συγγράμματά τους, ιδιαίτερα όταν παρέθεταν περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη οι οποίες περιέχουν αυτό το όνομα.Όταν ανακαλύφτηκαν αντίγραφα της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα που χρησιμοποιούσαν το θεϊκό όνομα αντί της λέξης Κύριος, οι μεταφραστές αντιλήφθηκαν ότι στις ημέρες του Ιησού αντίγραφα των παλαιότερων Γραφών στην ελληνική και ασφαλώς αντίγραφα στην εβραϊκή περιείχαν όντως το θεϊκό όνομα. Προφανώς, η ατιμωτική για τον Θεό παράδοση της αφαίρεσης του θεϊκού ονόματος από τα ελληνικά χειρόγραφα αναπτύχθηκε αργότερα.

 22. Stelios Fellas says:

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΡΓΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ !
  Φιλε μου, γιατι χρονοτριβείς και την ΧΑΡΗ και το ΕΛΕΟΣ του Σωτηρα μας Χριστου αργείς να το δεχτεις. Τώρα ειναι ο τέλειος καιρός με μετανοια και ευγνομοσυνη την Προσφορά χάρης του Χριστου <>.(Αποκάλυψη 3:20) και εσυ να την απαντησεις, την καρδια σου διάπλατα να του ανοιξεις και σωτήρα σου να τον δεχτεις και στην Ευλογια του Πατρός και εσυ να μπεις.
  Φίλε μου, γνωρίζεις πολυ καλα οτο ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΩΣΜΕΝΟΣ, οτι ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ, γνωρίζεις οτι δεν εχεις καμία απολύτως καμία βεβαιωση μεσα σου οτι μετα θανατο με τον Πανάγιο Παντοδύναμο Κυριο Ιησου Χριστο θα βρεθείς, και αυτό οφείλεται οτι σε ολα αυτα τα χρονια της ζωης σου σε ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ τον ΚΡΑΤΑς.
  Αν φιλε μου ήσουν γνήσιο πιστό παιδι του και Οχι ΘΡΗΣΚΟΣ υπερόπτης υπερασπιστης, θα είχες με ταπεινοφροσυνη απο τον Χριστο εξαρτηθεις και το Αγιο Πνευμα του μεσα σου θα βεβαίωνε το δικό σου Πνευμα οτι ΠΟΤΕ δεν θα σε αφησει και ΠΟΤΕ δεν θα σε εγκαταλειψει !! (Εβραιους 13;5)
  Αλλα εσυ δεν εχεις την βεβαιωση της ΣΩΤΗΡΙΑΣ που δίνει ο ΘΕΟΣ σε ολους τους γνήσιους πιστούς, οτι η Πηγη της Ζωης -της αιωνιου στον Παραδεισο με τον Χριστο- ειναι ο Γιος του γιατι μονο οποίος εχει τον ΓΙΟ – εχει την Ζωη. Οποιος -ομως- δεν εχει το ΓΙΟ την ΖΩΗ την Αιώνια δεν την εχει !!(Α.Ιωαννου 5:11)
  Σημερα και τώρα ειναι ο ευπρόσδεκτος καιρός της ΧΑΡΗΣ με μετανοια και ΠΙΣΤΗ στον Χριστο να επιστρεψεις ΣΩΤΗΡΑ σου και εσυ να τον δεχτεις, και απο το Αγιο Πνευμα του να γεννηθεις ξανα!!
  Ποτέ πια δεν θα εισαι ο ιδιος απο την στιγμη που απο το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ θα ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ, θα πετας απο χαρα γιατι το Αγιο Πνευμα μεσα σου θα σε βεβαιώνει οτι εισαι κληρονόμος ολων των ουράνιων ευλογιών και ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ με τον ΣΩΤΗΡΑ σου Χριστο. Αμην!

  • Ανώνυμος says:

   διαλεξες το μερος της ΠΙΣΤΗΣ του σκοταδισμου διοτι δεν εχεις την διαθεση να ανοιξεις τα στραβα σου και να μαθεις.Προτιμας την ευκολια της πιστης και τις ψευτικες ελπιδες του σκοταδισμου.Ειστε τα θυματα μια οργανωμενης επιχειρησης.Στην ιστορια των ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ οι ΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ανηκουν στην μπιζνα,στο επαγγελμα που εμπορευεται ανθρωπινα προβατα ,ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ.Απο μικρο παιδι σου εγινε πλυση εγκεφαλου με αποτελεσμα να βλεπεις μονο με τα ματια της πιστης σου απενεργοποιωντας αυτοματα το συνειδητο τμημα του εγκεφαλου σου που φερει την ικανοτητα του ορθολογισμου [ στάση, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις μας και η λύση των προβλημάτων μας πρέπει να βασίζονται στη λογική.]

 23. ΝΗΡΕΑΣ says:

  ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ…ΥΠΗΡΧΕ Ή ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ…ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ…ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΙ/ΚΑΠΟΙΟΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 100% ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΟΤΕ! ΜΗΝ ΦΑΝΑΤΙΖΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΚΙΖΕΤΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ,ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ,ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΗΣΟΥΣ,ΔΙΑΣ,ΜΙΘΡΑΣ,ΑΛΛΑΧ,ΒΟΥΔΑΣ ΚΤΛ.ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ…

  • Ανώνυμος says:

   Ναι ολοι εχουμε αναγκη να πιστευουμε αλλα θα πρεπει συντομα ολοι να απεγκλωβιστουμε απο τα οργανωμενα συστηματα χειραγωγησης που καταστρεφουν την ευφυΐα των ανθρωπων διαμορφωνοντας παραλληλα τις κοινωνιες των ανθρωπων διχαζοντας την ενοτητα τους.

 24. Νικητας says:

  Να θυμαστε αυτα που γραψατε !! Ο ανθρωπος ηρθε γυμνος στην εδω ζωη…..και γυμνος θα ξαναφυγει με ενα χειρογραφο που θα τον συνοδευει ,και θα ειναι καταγεγραμμενα ΟΛΑ ,ακομη και οι ανασες του !! ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ, εκτος απο τα οσα εχει κανει (καλα κι ασχημα), απο αυτα που εχει πει , ακομα και για τις οποιες σκεψεις του !!! ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΗΤΕ !!! Υπαρχει ομως χρονος(;), για να μετανοηστε οπως ο ληστης διπλα στον ΧΡΙΣΤΟ στην Σταυρωση ΤΟΥ !!!!! Οποιος θελει καταλαβαινει τι διδασκει η Ορθοδοξια ,οποιος θελει την αγνοει !! ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ…

  • ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ says:

   ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΑΛΛΙΩΣ. ΣΥΓΝΩΜΗ ΡΕ ΦΙΛΕ, ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΜΑΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΕΝΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;;; ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΡΑ; (ΑΣΕ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΣ, ΟΤΙ Μ ΕΒΑΛΕ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΝΑ ΤΑ ΠΩ ΑΥΤΑ)

  • Ανώνυμος says:

   Η ουσια ειναι μια δεν υπαρχει αθανασια.Η ανοησια και ο σκοταδισμος ο οποιος εισεβαλε στην ψυχη του ελληνα απο τους αντρες με τα μαυρα εξουδετερωσε ΤΟ ΙΧΩΡ και αλλοιωσε την κυτταρικη δομη του εγκεφαλου τους με αποτελεσμα να παλινδρομουν αριστερα δεξια μεσα στο αλχιμικο πλανο των μαυρων μαγων.Η μονη λυση που θα βαλει τελος στο κατρακυλισμα του ελληνα ειναι η παταξη του μαυρου ιερατειου και η αναβιωση του ελληνισμου μεσα στο αρχετυπικο πλανο του νεου αιωνα (THE AEON OF HORUS = 1020

 25. ΚΑΝΕΝΑΣ says:

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΓΕΝΝΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

  Δυσκολο πραγμα το χριστιανιλικι αδερφια!!! Εμ βεβαια. Για διαβαστε τι προβλεπει το «εξομολογηταριον» του Ζ’ αιωνος και θα καταλαβετε.

  Α) ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ: Μετανοια 40 ημερων και 100 ημερων για δευτερη παραβαση…
  Β) ΕΝΔΟΜΗΡΙΑΙΑ ΕΠΑΦΗ: Μετανοια 2 ετων για κληρικους και 1 ετους για λαϊκους…
  Γ) ΠΕΟΛΕΙΧΙΑ: Μετανοια 7 ετων για κληρικους και 4 ετων για λαϊκους. Για ενα τσιμπουκακι μιλαμε ε;;;;;!!!!… Υπαρχουν βεβαια και ιεραρχικα κλιμακουμενες διαβαθμισεις, ο καλογερος π.χ.που θα αυνανιστεί εντος του ναου,εχει 30 μερες υποχρεωτικης νηστειας,ενω αν τον παιξη ο επισκοπος, οι μερες αυξανονται σε 50!!!

  Παμε τωρα στον γαμο. Εδω τα πραγματα απλοποιουνται δραματικα. Απλως απαγορευεται το γαμησι!!! Πως το λενε ρε παιδι μου. Τον κοβετε και τον πετατε στα σκυλια. Διοτι προσεξτε, εκαστην Πεμπτην απαγορευεται το πηδημα, «εις μνημην της συλληψεως του κυριου», την Παρασκευη απαγορευεται «εις μνημην του θανατου του», καθε Σαββατο επισης, «προς τιμην της παρθενου Μαριας», για την Κυριακη το αντιλαμβανεστε ελπιζω, ενεκα η «αναστασις», την Δευτερα κομμενο «εις αναμνησιν της αναληψεως εις ουρανους». Την Τριτη και την Τεταρτη δεν εχουμε κατι συγκλονιστικο, ξεχαρμανιαστε!!! Θα συμφωνησετε νομιζω οτι, ο ιεχωβα θα μπορουσε να επινοηση εναν καλιτερο τροπο για την επιλυση του ζητηματος της αναπαραγωγης.
  Τι ειστε ομως ρε παιδι μου!!!!! Οταν προκειται για της ψωλης σας τον χαβα,αμεσως να διαμαρτυρηθητε!!! Τι θα τον κανουμε. Που θα τον βαλλουμε. Τζαμπα τον κουβαλαμε και τετοια!!! Σιγα ρε!!! Καθηστε!!! Περιμεντε,ο χριστιανισμος κυριοι εχει λυσεις δια πασαν καβλαν και πασαν μαλακιαν!!! Βεβαιως!!! Διοτι βρεθηκε ενας αγιος ανθρωπος και εδωσε λυση στο ακανθωδες προβλημα!!! Η αυτου αγιοτης ο αγιος Αυγουστινος!!!! Ταλαιπωρηθηκε ο ανθρωπος, βασανισε βαναυσως το πεος του,(που λεγαμε και στον Στρατο) και ειδε οτι, δεν γινεται. Διοτι σου λεει, για κατσε κ.Ιεχωβα, μου επιτρεπεις το πηδημα μονον Τριτη και Τεταρτη, αν τον παιξω με ξεθεωνεις στην νηστεια, αν προβω σε καμια πεολειχιουλα μου ριχνης 7 χρονια μνημονιο!!! Τα μετρα ειναι εξοντωτικα. Κι αν Τριτη-Τεταρτη εχει τα ρουχα της η κα.Αυγουστινου τι γινεται;;;
  – Ε, και τι θελεις;;; Του λεει ο ιεχωβα.
  – Νεο μνημονιο-συμφωνια περι πηδηματος,σαν αυτο που υπεγραψε ο Τσιπρας και μπορει και πηδαει και ο Σοϊμπλε,απανταει ο κ.Αυγουστινος.
  – Και τι θα προβλεπει;;; Ρωταει καχυποπτα ο ιεχωβα.
  Και τοτε αδερφια,ο αγιος Αυγουστινος εδωσε την καταπληκτικη λυση, χαρις εις την οποια,ελυσε κι αυτος το προβλημα του και μπορουμε κι εμεις, εννιοτε να πηδαμε και εννιοτε να τον παιζουμε ελευθερα!!! Προσεξτε τι γραφει ο αγιος στις «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ» του, VII,7-17, «Θεε μου δωσε μου αγιοτητα και εγκρατεια, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΜΕΣΩΣ»!!!!! Δεν ειναι καταπληκτικο;;;;;; Να’ναι καλα ο ανθρωπος!!!! Πηδήξτε -σε άλλον γαλαξία- πριν αλλάξουν γνώμη και το κάνουν αμαρτία!!

 26. Konstantinos Fylaktos says:

  Πρέπει να δούμε στο μίσος για τις γυναίκες, που είναι κοινό στον ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό και τον ισλαμισμό, τη λογική συνέπεια του μίσους για την ευφυΐα;

  Επιστροφή στα κείμενα: το προπατορικό αμάρτημα, το σφάλμα, αυτή η θέληση για γνώση, περνά κατ’ αρχάς από την απόφαση μιας γυναίκας, της Εύας. Ο Αδάμ, ο ηλίθιος, ικανοποιείται πλήρως με το να υπακούει και να υποτάσσεται.

  Όταν ο όφις (Ιμπλίς στο Κοράνιο, πετροβολούμενος εδώ και αιώνες από εκατομμύρια προσκυνητές στη Μέκκα με την πρωτόγονη μορφή ενός βαιτύλου…) μιλάει-φυσικό αυτό, όλα τα φίδια μιλάνε…- απευθύνεται στη γυναίκα και αρχίζει μαζί της ένα διάλογο. Φίδι πειρασμός, γυναίκα σε πειρασμό, άρα γυναίκα πειρασμός στον αιώνα τον άπαντα, το βήμα γίνεται εύκολα…

  Το μίσος για τις γυναίκες μοιάζει με παραλλαγή πάνω στο θέμα του μίσους για την ευφυΐα. Κάτι στο οποίο προστίθεται το μίσος για όλα όσα αυτές αντιπροσωπεύουν για τους άντρες: τον πόθο, την ηδονή, τη ζωή. Και την περιέργεια επίσης – κάθε περίεργη γυναίκα την αποκαλούμε «κόρη της Εύας». Δίνει επιθυμία, δίνει ζωή επίσης: με αυτή διαιωνίζεται το προπατορικό αμάρτημα, περί του οποίου ο Αυγουστίνος βε βαιώνει ότι μεταδίδεται με τη γέννηση, μέσα από την κοιλιά της μάνας, μέσω του σπέρματος του πατέρα. Σεξουαλικοποίηση του σφάλματος.

  Οι μονοθεϊστικές θρησκείες προτιμούν χίλιες φορές τον Άγγελο από τη Γυναίκα. Καλύτερα ένας κόσμος με σεραφείμ, θρόνους και αρχαγγέλους παρά ένα σύμπαν θηλυκό, ή τουλάχιστον μικτό! Προπαντός όχι φύλο. Η σάρκα, το αίμα, η λίμπιντο, συνδεδεμένα φυσικά με τις γυναίκες, παρέχουν στον ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό και τον ισλαμισμό ισάριθμες ευκαιρίες να διακηρύξουν το αθέμιτο, το ακάθαρτο, άρα να εξαπολύσουν μάχες κατά του επιθυμητού σώματος, του αίματος των γυναικών που είναι ελεύθερες από μητρότητα, της ηδονιστικής ενέργειας. Βίβλος και Κοράνιο ευχαριστιούνται με την ψυχή τους τα αναθέματα γύρω από αυτά τα ζητήματα.

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Ο συγκριτισμός σου είναι άσχετος και εννοιολογικά και ιστορικά. Αν είσαι άθεος, διάβασε λίγο Νίτσε. Δεν σου κάνω πλάκα. Θα καταλάβεις πολλά.

 27. Konstantinos Fylaktos says:

  Οι θρησκείες του Βιβλίου σιχαίνονται τις γυναίκες: αγαπούν μόνο τις μητέρες και τις συζύγους. Προκειμένου να σωθούν από τη συμφυή τους αρνητικότητα, αυτές δεν έχουν παρά μόνο δύο λύσεις – στην πραγματικότητα μία σε δύο χρόνους: να παντρευτούν έναν άντρα, ύστερα να του κάνουν παιδιά. Όταν ασχολούνται με τον άντρα τους, του μαγειρεύουν, διευθετούν τα προβλήματα του σπιτιού, όταν σε αυτά προσθέτουν το φαγητό των παιδιών, τη φροντίδα τους, την αγωγή τους, δεν μένει πλέον θέση για θηλυκότητα σε αυτές: η σύζυγος και η μητέρα σκοτώνουν τη γυναίκα, κάτι στο οποίο υπολογίζουν οι ραβίνοι, οι ιερείς και οι ιμάμηδες εν όψει της ηρεμίας του αρσενικού.

  Ο ιουδαιοχριστιανισμός υπερασπίζεται την ιδέα ότι η Εύα -υπάρχει και στο Κοράνιο ως γυναίκα του Αδάμ, βεβαίως, αλλά ποτέ δεν κατονομάζεται, ένα σημείο… η ανώνυμη είναι ακατονόμαστη!- δημιουργήθηκε δευτερευόντως (σούρα 4,1), παρεμπιπτόντως, από το πλευρό του Αδάμ (Γένεσις, β’ 22)! Ένας κατιμάς που αποσπάστηκε από το εν αρχή σώμα. Πρώτα το αρσενικό, υστέρα, σαν κομμάτι αποκομμένο, απομεινάρι, ψίχουλο: η θηλυκιά. Η σειρά άφιξης, ο συμμετοχικός υπαρξιακός τρόπος, η ευθύνη του σφάλματος, τα πάντα επιβαρύνουν την Εύα. Έκτοτε πληρώνει το βαρύ τίμημα.

  Το σώμα της είναι καταραμένο, όπως και αυτή η ίδια συνολικά. Το μη γονιμοποιημένο ωάριο παροξύνει το θηλυκό από τα μέσα, λόγω άρνησης της μητέρας. Εξ ου και το ακάθαρτο της περιόδου. Το αίμα των εμμήνων παρουσιάζει επίσης τον κίνδυνο των μη γόνιμων περιόδων. Μια γυναίκα στείρα, άγονη, ιδού το χειρότερο οξύμωρο για ένα μονοθεϊστή! Και ύστερα η εν λόγω περίοδος είναι ακίνδυνη για μητρότητα, δεν διακινδυνεύεις μια εγκυμοσύνη, η σεξουαλικότητα μπορεί λοιπόν να διαχωριστεί από το φόβο και να γίνει πράξη ως αυτοσκοπός. Η δυνατότητα μιας σεξουαλικότητας ξέχωρης από την τεκνοποίηση, άρα μιας καθαρής σεξουαλικότητας, μιας αμιγούς σεξουαλικότητας, ιδού το απόλυτο κακό.

  Στο όνομα της ίδιας αυτής αρχής οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες καταδικάζουν σε θάνατο τους ομοφυλόφιλους. Για ποιους λόγους; Διότι η σεξουαλικότητά τους απαγορεύει -ως τώρα…- τη μοίρα του πατέρα, της μητέρας, του συζύγου και της συζύγου και διαδηλώνει ξεκάθαρα την πρωτοκαθεδρία και την απόλυτη αξία του ελεύθερου ατόμου. Ο άγαμος, λέει τό Ταλμούδ, είναι μισός άντρας (!), κάτι στο οποίο το Κοράνιο απαντά με τους ίδιους όρους (24, 32), ενώ ο Παύλος από την Ταρσό βλέπει στον ανύπαντρο έναν κίνδυνο φιληδονίας, μοιχείας, ελεύθερης σεξουαλικότητας. Εξ ου και η προτροπή του, ελλείψει πιθανής αγνείας, στο γάμο, την καλύτερη συγκράτηση της λίμπιντο.

  Ομοίως, παρόμοια κριτική βρίσκουμε και όσον αφορά την άμβλωση και στις τρεις θρησκείες. Η οικογένεια λειτουργεί ως αδιαπέραστος ορίζοντας, ως βασικό κύτταρο της κοινότητας. Συνεπάγεται παιδιά, που ο ιουδαϊσμός τα θεωρεί προϋ πόθεση της επιβίωσης του Λαού του, που η Εκκλησία θέλει να βλέπει να αυξάνονται και να πληθύνονται, που οι μουσουλμάνοι τα βλέπουν σαν ένα σημάδι ευλογίας του Προφήτη. Οτιδήποτε παρεμποδίζει αυτή τη μεταφυσική δημογραφία προκαλεί την οργή των μονοθεϊστών. Ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν αρέσει στο Θεό.

  Συνεπώς, μόλις γεννήσει, η Εβραία μητέρα μπαίνει σε έναν ακάθαρτο κύκλο. Το αίμα, πάντα το αίμα. Σε περίπτωση που έκανε γιο, η απαγόρευση εισόδου στο ναό είναι σαράντα ημέρες· για τις κόρες εξήντα! Τάδε έφη Λευιτικόν… Γνωρίζουμε την εβραϊκή πρωινή προσευχή που καλεί τον κάθε άνθρωπο να ευλογεί το Θεό όλη τη μέρα που τον έκανε Εβραίο, όχι σκλάβο και… ούτε γυναίκα (Μεν. 43 β)! Ούτε αγνοούμε ότι το Κοράνιο δεν καταδικάζει ρητώς την προϊσλαμική παράδοση των φυλών η οποία δικαιολογεί τη ντροπή να γίνει κανείς πατέρας μιας κόρης και νομιμοποιεί το ερώτημα: Να κρατήσει το παιδί ή να το θάψει στο χώμα; (16, 61).

  Από την πλευρά τους, σαν παλιάτσοι, οι χριστιανοί θέτουν προς συζήτηση στη Σύνοδο της Μακόν, το 585, το βιβλίο του Αλσιντάλους Βαλέους με τίτλο Παράδοξος διατριβή όπου επιχειρείται όπως αποδειχθή ότι αι γυναίκες δεν είναι ανθρώπινα πλάσματα… Δεν ξέρουμε πού είναι το παράδοξο (!) ούτε εάν το δοκίμιο μεταβλήθηκε, ούτε και αν ο Αλσιντάλους κατέκτησε το κοινό του από χριστιανούς ιεράρχες που ήταν ήδη ταγμένο στην υπόθεσή του -αρκεί κανείς να προσυπογράψει τις αναρίθμητες κατάρες του μισογύνη Παύλου από την Ταρσό-αλλά η προκατάληψη της Εκκλησίας απέναντι στις γυναίκες παραμένει ανατριχιαστικά επίκαιρη.

  ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ

  • Ανώνυμος says:

   Αυτο λεω και εγω 2000 χρονια τωρα οι χριστιανοι μπλα μπλα μπλα περιμενουν να ερθει ο χριστος και να πεσουν τα αστρα στο κεφαλι τους. Και αφου τον περιμενουν ειτε θα τους τιναξει στον αερα η εξουσια και θα εξαφανιστουν αυτοι και τα παραμυθια τους,ειτε θα αντικαταστησει αυτο το παραμυθι με ενα καινουριο.Ειναι οι διασκεδαστες θεου και ανθρωπων.

 28. noths says:

  oloklhrh meleth.. poos thn xrhmatodotei arage.. ? ΣΩΡΡΟς? ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΘΣΕΙ ΑΠΟ ΒΕΡΕΜΗ ΚΑΙ ΤΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΙΕΣτετοια και χειροτερα.. για τουσ 11.000.000 οσιομαρτυρεσ χριστιανουσ δεν 8α ακουσεισ ομωσ ποτε τιποτα απο δαυτουσ.. οι χριστιανοι καταστρεφαν ναουσ οι αρχαιοελλγνστεσ αν8ρωπουσ.ΚΑΤΑΛΑΩΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΙΑΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟ ΣΩΚΡΑΤΗς.. Ο ΣΩΚΡΑΤΗς ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ 8ΕΙΟ ΛΟΓΟ.. ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗς ΗΤΑΝ ΑΠΛΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ.. Η ΟΡ8ΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ.. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ.. ΚΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗ8ΕΙΑ ΤΗς.. ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΣΕΙΘΣ ΜΕ 8ΑΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.. ΤΙ ΑΝ ΕΚΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΡςΜΕΝΟΥΣ ΑΝ8ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ

  • Ανώνυμος says:

   Η ορθοΛοξη πιστη το μονο που κατεχει ειναι ορθοΛοξους πιστους σαν και σενα με τα μυαλα στα καγκελα χωρις ιχνος λογικης.

 29. noths says:

  giaΜΕΓΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ..ειναι ασαφεσ το αν βαφτιστηκεε η οχι Δε μας λες ρε ανωνυμε ..η μητερα του βαφτιστηκε η οχι ? τα παιδια του τα βαφτισε η οχι? μασ λεσ και βλακεσ.. και λεσ ενα σωρο μπουρδες.. μιλας για 300 ακαδημαικουσ.. τουσ 8υμη8ηκε 2000 χρονια μετα να μιλησουν.. ποσοι απ αυτουσ μπαινοβγαινοιυν στισ στοες κσερεισ? για αν αμσ πεισ και μασ? με ποια διακιοδοσια χαρακτηριζεισ λοιπον τη μελετη τουσ υπευθυνη.. προπαγανδα καργα εισαι πρακτορακι..

  • Ανώνυμος says:

   βλεπω τα βληματα να ξεπεταγονται απο το μαυρο σκοταδι του χριστιανισμου σαν κλανιες βρομιζοντας μας με μποχα 2000 χρονων..Οι νεες γενιες εχουν αρχισει και σας ραπιζουν παφ πουφ μια απο το ενα μαγουλο μια απο την αλλη και οπως προβλεπεται συντομα θα καταληξετε στα σκουπιδια μαζι με την σαπια ιδεολογια σας ωστε να ανθισει και παλι το σουπερ ελληνικο πνευμα που θα μετατρεψει τα ζομπι σε ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ δια της μεθοδου GREEK WAY ανατιναζοντας τα μυαλα των μιαρων διποδων μαιμουδων.

 30. Spartas says:

  Δεν ανηκουμε στα εκτρωματα των διαφορων πολιτικων θρησκειων που κανουν εγκληματα…. Οταν δηλαδή πιστευαν στον Δία… Ηταν παράδεισος επι της γης η…. υλησια πεδία?….. Τωρα που η Ελλάδα ηταν κατα 99%ορθόδοξη ηταν ολα ζάχαρη? Πως φτασαμε εδω στο χαλι αυτό? Θεωση θεος ειναι ο εσωτερικος ανθρωπος.Και μονο με τον Ιησού Χριστό τον λογο και κάθε λογο που γραφτηκε μπορεί να ζησει ο άνθρωπος… Σταυρωθηκε αδερφε… Η δευτερη ευκαιρία… Η πρώτη χαθηκε οταν θελαμε να γινουμε θεοι απο τη γνωση καλου και κακου με το αυτεξουσιο….σε αυτοθεωση… Κατοπιν συμβουλων…με τη μορφή του οφη.. Οπου οφης, βαλε τους νεοταξιτες… Εξωγιοινους… Πανθρησκευτες… Θα γινετε οπως ο Θεός… Θεοι στη θεση του θεου… Με σφραγισμα και αμετακλητο να υπηρετειτε αυτον που θα έρθει εξ ιδιου ονόματος… Σε αμεταβλητη ηλεκτρονική σκλαβια… Με βιοτσιπ νανοτεχνολογιας για το καλο σας.. Κι οταν το κανετε αυτο και παραδωσετε το αυτεξουσιο μονοι σας… Θα σας σώσει ο γκλομποφασιστας καλος ηγεμων… Του οικουμενοκου τόξου….. Με τους θεσμους που θα εφαρμοσει… Κατι σα τα μνημονια… Η τελεια Δουλεια… Σκλαβια… Εκεθα πεσει η απολυτη θλιψη στην απολυτη αποστασια…. Ζουμε τη μικρή αποστασια….. Αυτα που γινονται αγαπητε, απο τους ργανωτες του χαους να φερουν την ταξη μεσα απο εγκληματα σαν κι αυτο που συντελειτε στην πατριδα μας… Θα φερουν την κολαση επι της γης… Ο δρομος με ροδοπεταλα στρωμενος… Και η Ευρώπη ετσι ξεκινησε… Ο Σιμητης φωτισμενος σα κι εσαενα ηξερε καλητερα… Για εμας χωρις εμας για το καλο μας… Κατι τετιοτιοι τυποι περνανε καλα.. Με το αζημιωτο ενω ο λαος σταυρωνεται στα μνημονια στους φόρους… Υποζυγιο σε αυλη οικονομια και το σωμα και την ψυχη….. Ακομη κι ο Σατανας σε δειχνει μπαλονακι χρωματιστο και καραμελα… Εσεις με το στανιο… Και τον ισλαμισμο.. Μνημονια κι εξευτελισμο της υποστασης του ανθρωπου.. Βαφτιζεται το κερατο του σατανα μελιτζανα… Το αγγούρι ρι δε το βλεπεται?Ο Χριστός.. Ηρθε και για σενα… Οποιος δεν ακολουθεί θα χαθει… Οπως η ψωροκωσταινα που πιστεψε τους ισχυρους… Το κεφαλαιο… Αυτους που παραμυθιαζουν και εσενα εαν δε σε κοβουν μισθο… Για τον Γκλομποφασισμο.. Με πολυεργαλειο τον εξισλαμισμο φοβος και πεινα μνημονιο βαλε και σεχ.Ανωμαλια το τελειο σενάριο….. Μα δεν εχουμε να φαμε.. Θέλουμε τη δοση… Μετά ρυθμίσει.. Σφραγισμα… Μα κουλης?… Κουλης… Κατα καποιο τροπο να αμηφθει κι αυτος.. Για τις υπηρεσιες της Μπιλντεμπεργκ… Να κλυσει ο φαυλος κυκλος της μεταπολιτευσης… Και για τους οοχτώ η Τουρκία εχει δικιο… Ο οτσαλαν δεν ειχε ευρωπαικα δικαιωματα? Το δημοκρατικο τοξο… Περιθαλπτει χουντικους τουρκους.. Με κυνδυνο πολέμου? και με εντολη ξεσαμαρωτου με αποδείξεις εκλεινε το τριτο κομμα φυλακη.. Για ργκλημα ττομπονερα? Σε φιατρκη ομηρια..? Και με ακαταδιωκτα απυρωβλητα και ασυλα σε καθε πιθανο η απιθανο τυπο.. Που παραβιασε καθε νομιμο συνταγματικο δικαιωμα του ελληνα που θα παραβιαζεται περαν των καθιερωμενων οπως και μειωση συνορων εποικισμο με μισθοδοσίας 400ευρω σε καθε παρανομο εν υπνωση με δωρεαν περιθαλψη με φόρους του ελληνα… Και μειωση συνορων μεις δηθεν δικαιες ετυμηγοριες.. Κατά προσχεδιασμενου σχεδιου παπουλια μπενακη….. Ο Τραμπ…δταλαβαινει απο αηδιες.. Ειναι αυτοδι. Ιουργητος πρακτικος δε επενδύει σε χαμενες απο χερι περιπρτωσεις δεν συμφωνει καν με τη νεα ταξη.. Οποτε καταλαβαινετε τι έρχεται… Αφηστε τις μασωνεοταξιτικες αηδιες.. Η Ελιτ μενει ορφανη σε κρίση .. Προς κριση… Και οι κρινοντες θα κριθουν..Ο Χριστός δηλαδη ει αι το προβλημα μας .. Μηπως πιστεψαμε κι ελπισαμε σε αυτον το 99%των Ελλήνων… Χριστιανων… Και θελουμε την οικκυμενη να την κανουμε σα τα μούτρα μας… Μεαλαγη της ορθοδοξιας.. Κι επιστροφη στο Δία του Σωρρα… Λεφτα υπαρχουν ελληνικη θρησκεια υπαρχει… Και η επιβολη της στους ορους του μνημονιου υπαρχει.. Με το αγγλικο δίκαιο…ω Ανδρες πολιτες του κοσμου απατριδες αθεοι της Βαβελ της Βαβυλωνας.. Και τον σοδωμων…Γομαρια… Αλογα ζωα.. Δαρβινομαιμουδες.

  • Ανώνυμος says:

   Εχετε καψει ασφαλειες και εχετε λαλησει μεσα στην τρελα σας.Αυτο που προΒΛΗΜΑτιζει δεν ειναι η πιστη σας αφου ο καθενας αναλογα με την γνωση του και την μορφωση πιστευει, αλλα η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ σας η οποια δειχνει οτι δεν ενδιαφερεστε για την αληθεια.Εχετε την αναγκη να ειστε ποιμνιο,να ειστε κοπαδι,δεν ειναι τυχαιο που σας ονομαζουν προβατα και ως προβατα σας αρμεγουν και οταν το αποφασισουν τα αφεντικα σας θα σας σφαξουν κιολας. Δυστυχως το μεγαλυτερο κομματι του παγκοσμιου πληθυσμου ειναι ανθρωποι του ειδους σας,αβουλα προβατα μαντρωμενα σε θρησκειες ,κομματα κτλ και ως οπαδοι φανατιζεστε με τυφλη υπακοη σε μια ιδεα υποχρεωνοντας και αλλους να ακολουθησουν.Ειστε μια αγελη προβατων,και υπευθυνοι για ολα τα δεινα του κοσμου τα οποια φορτωσατε στον διαολο,διοτι λυκοι θα υπαρχουν οσο υπαρχουν προβατα.

 31. ALEXANDER says:

  Αυτός που σκάβει για χρυσό πολύ σκάβει και λίγο βρίσκει… Ού ποτε δουλική κεφαλή ιθεία πέφυκεν, άλλ’ αιει σκολιή, καυχένα λοξόν έχει!Προσκυνείν ώσπερ έν τοίς βαρβάροις!ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ…Ο υποκύψας, την ψυχήν ταπεινώνει, τη του σώματος ομοιότητι…!!!ΛΟΥΚΙΑΝΌΣ.Ο σκλαβωμένος ΈΛΛΗΝΑΣ παραμένει στο φρόνημα αδούλωτος, απροσκύνητος, σαν αετός που κυτάει τον ήλιο κατάματα. Μα εγώ δεν ζώ γονατιστός είμαι της γερακίνας γιός – Βασίλης Τσιτσάνης. Το Γεράκι, ο Ιέραξ, το έμβλημα του Διός μας… τρεις τελείες …. και τέσσερις τελείες=ΣΕΠΤΑ

 32. Ανώνυμος says:

  ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ… Ο χριστος υποσχεθηκε στους μαθητες του οτι η δευτερη ελευση θα λαμβανε χωρα στην ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ. ΑΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ.ΜΑΤΘ.10.23
  [ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΩΣΟΥ ΕΛΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ] Περιμεναν την εκπληρωση της προφητειας ΝΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ..Ο Αποστολος Παυλος εγραψε προς τους εβραιους [ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ] διανυουμε τις τελευταιες ημερες και ο αντιχριστος ειναι ηδη εδω.
  ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 5.23
  [23 ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΘΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΓΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΜΕΜΠΤΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ]…..Να διατηρηθη αμεμπτο το σωμα τους εν τη ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ …ΑΥΤΟΙ περιμεναν να εκπληρωθουν τα λογια του Χριστου προς αυτους..οπως τους το ειχε υποσχεθει..ΜΑΤΘ 16.28.
  .[28 ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΔΩ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΣΙ ΓΕΥΘΗ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΩΣΟΥ ΙΔΩΣΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ]
  ΚΑΠΟΙΟΙ απο αυτους δεν θα προλαβουν να πεθανουν και θα δουν τον χριστο να ΕΡΧΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ.
  ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ??
  Ο Ιησους Χριστος διδαξε τους μαθητες του να προσευχονται ..Πατερα μας που εισαι στον ουρανο να ερθει η βασιλεια σου οπως στον ουρανο , και εδω στη γη .ΑΥΤΗ η βασιλεια ειναι η επεκταση της ουρανιας αφθαρσιας στον υλικο κοσμο και ασφαλως σηματοδοτει την κριση..Ο Χριστος υποσχεθηκε ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ …ΜΑΤΘΑΙΟΣ 24.1-34
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΗ ….34 ΑΛΗΘΩΣ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΓΕΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣΟΥ ΓΕΙΝΩΣΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ. Ο Χριστος υποσχεθηκε οτι δεν θα προλαβει να φυγει η γενια ΑΥΤΗ [Δεν θα μπορουσε να εννοει καμια αλλη ΓΕΝΕΑ παρα μονον την ΓΕΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ … ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΑΛΛΗ θα επρεπε να λεει ….’ΓΕΝΕΑ ΕΚΕΙΝΗ’ και οχι “αύτη” ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ——Ματθαίος 11:16-19——-Λουκάς 7:31——Μάρκος 8:38—–]
  ωσπου να γινουν ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ. Ολα αυτα τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ τα οποια εξιστορισε ο Χριστος στους μαθητες του επρεπε να λαβουν χωρα στην δικη τους εποχη ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ και οχι καποιας αλλης ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ γενιας. Για αυτο τον λογο ο Αποστολος πετρος τους ειπε τα παρακατω [γνωρίζοντας πρώτα τούτο, ότι στις έσχατες μέρες θα έρθουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και λέγοντας: Πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του; Δεδομένου ότι από την ημέρα που οι πατέρες κοιμήθηκαν, όλα παραμένουν έτσι από την αρχή της κτίσης.» (Επιστολή Πέτρου Β΄ 3: 2, 3 – 4)] ..Ο Χρόνος συγγραφής της επιστολης αυτης Όσοι δέχονται τη γνησιότητά της την τοποθετούν στη δεκαετία του 60 μ.Χ. και πριν το θάνατο του Πέτρου το 67 μ.Χ…

 33. Ανώνυμος says:

  ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. Στις νεότερες και αποδεκτές εκδοχές του Eυαγγελίου του Mάρκου, τα χωρία που αναφέρονται στην νεκρανάσταση του Iησού θεωρούνται πλαστά. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά… σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880,…ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 16ο ..Απο τους αρχαιοτερους κωδικες απουσιαζουν τα εδαφια 9 ως 20 που κανουν αναφορα στην νεκρανασταση του Χριστου. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0 ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 34. GeorgiosK says:

  Ας δεχτούμε ότι ο Χριστός είναι αληθινό πρόσωπο και εγώ προσωπικά δεν τον αρνούμαι ως υπαρκτό πρόσωπο, αλλά αμφιβάλω για το όνομα. Είναι γνωστό ότι η εκκλησία λειτουργεί με γραμμένα από ανώνυμους συγγραφείς του 4ου αιώνα. Οι ιστορικοί που λένε μερικοί για τον χριστό, είναι 1ας Αιγύπτιος εάν δεν κάνω λάθος, που έγραψε για τον Χριστό μεταξύ περίπου 80-120μ.χ Γιατί έψαχνα παλιά να βρω ιστορικούς που αναφέρθηκαν στον Χριστό αλλά δεν υπάρχουν, εάν κάνω λάθος παρακαλώ δώστε μου λινκ ιστορικού… ΟΧΙ ΠΑΠΑ.
  Δεν αρνούμαι την ύπαρξη του γιατί ιστορικά εμείς στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι πολλές φωτισμένες ψυχές που αντανακλούν φως από την πηγή έρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Θα αρκεστώ σε κάτι που νομίζω το είπε ο Ερμής ο τρισμέγιστος, ότι όλες οι ψυχές είμαστε ουσία και παιδιά του Θεού, όταν γεννιόμαστε έχουμε αυτό που λέμε φύλακα Άγγελο, η δαίμονα, η όπως αλλιώς το λέτε εσείς. Μερικές ψυχές όμως, αντανακλούν το φως της πηγής και δεν έχουν φύλακες αγγέλους. Αυτές οι ψυχές είναι ποιο εξελιγμένες, πιο λαμπρές. Θέλοντας να τονίσω ότι ο Χριστός και όποιος Χριστός, δεν είναι βιολογικός η από φωτεινό σπέρμα, ιός του Θεού, όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού… και ο Χριστός και εγώ και εσύ…
  Εδω μπήκε η μογγολιλα που λέει ο Χριστός ιός του Θεού και οι άνθρωποι δούλοι… ρε πάτε με τα καλά σας? Ο χριστός της αγάπης με τους δούλους!?
  Από την άλλη να αναφερθώ στην αποκάλυψη, το 70% αν όχι και παραπάνω, είναι κλεμμένο και διαστρεβλωμένο από της Σίβυλλες. Το συμβάν με τον Ήλιο, τα τσιπάκια, πολέμους, ζώα νεκρά, κτλ κτλ κτλ.. Αλλά οι κακόμοιρες έγραφαν για την επιστροφή του Απόλλωνα και ότι αυτά θα είναι ως ένδειξη. Τα χάλκινα βιβλία είναι χαλκευμένα από τους εβραίους – Διαβάστε λίγο ιστορία! Λίγα πολύ λίγα κείμενα σώθηκαν γνήσια από Σίβυλλες.
  Γιαυτο ναι, ο χριστουλης ήρθε και δίδαξε αυτά που δίδαξαν και οι φιλόσοφοι μας, ως φωτεινή ψυχούλα έκανε και τα θαύματα της, όπως και οι άλλες φωτεινές ψυχούλες… όμως σίγουρα είναι όλα παρερμηνευμένα. Ενα ακόμη λαμπρό παράδειγμα είναι η Μαγδαληνή και η Υπατία, επειδή στης κοπέλες άρεσε το διάβασμα, τα μογγολα της ονόμασαν πουτανες και την Υπατία την ξέσκισαν.. δεν βλέπεται τι γίνετε στην μέση Ανατολή? Λίγο το φρύδι να φανεί είσαι πουτανα.

  • dedalos says:

   Σωστός! Το terrapapers νομίζω προβλήθηκε στο πανελλήνιο από την εκπομπή του Χαρδαβέλλα που παρουσίαζε αυτά τα πρόσωπα. Και το βίντεο [ομολογία] και το σχόλιο για το ματάκι το βρίσκω πολύ εύστοχο.

 35. Ανώνυμος says:

  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ εκτος του οτι ειναι παραμυθι…Ο Μωυσης ΔΕΝ φοβηθηκε τον Φαραω Εβραιους 11.27…..Ο Μωυσης ΦΟΒΗΘΗΚΕ τον φαραω Εξοδος 2.14-15……Ο Ηλι ηταν ο εκ πατρος παππους του Ιησου .Λουκας 3.23……Ο Ιακωβ ηταν ο εκ πατρος παππους του Ιησου .Ματθαιος 1.16….Ο Θεος ΘΑ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Εξοδος 20.5….Ο Θεος ΔΕΝ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Ιεζεκιηλ 18.20….Ο Θεος ΔΕΝ μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.29….Ο Θεος μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.35….Η συκια ξεραθηκε ΑΜΕΣΩΣ μολις την καταραστηκε ο Χριστος Ματθαιος 21.19-20…..Η συκια ξεραθηκε την αλλη μερα Μαρκος 11.14-21……Ο Χριστος δεν ειναι ιστορικο προσωπο και η μονη πηγη της υπαρξης του ειναι τα χειρογραφα των οπαδων μιας πιστης.Δυο απο τα τεσσερα ευαγγελια κανουν αναφορα στην γενεαλογια του.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 1-16 ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΣ Γ 23-28….Μεταξυ των δυο ευαγγελιων ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ 16 ΟΝΟΜΑΤΑ Απο Αβρααμ μεχρι τον Χριστο ο Ματθαιος δινει 41 γενιες.Ενω ο Λουκας 57…ΦΟΒΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Κυριοι δεν εχετε τιποτα αλλο εκτος απο ΠΙΣΤΗ.Δεν διαφερετε απο τους αλλους ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ.Ειστε ενα ματσο χαλια ολοι μαζι.Καθολικισμός – 1,2 δισ. πιστοί Προτεσταντισμός – 800 εκατ. πιστοί Ορθόδοξοι – 225-300 εκατ. πιστοί και χιλιαδες ακομα αιρεσεις του χριστιανισμου συμπληρωνουν το μεγεθος της απατης σας και της ανοησιας σας ..

 36. Ανώνυμος says:

  [Από τότε και μέχρι σήμερα στρατιές ολόκληρες αργόσχολων αγυρτών που συγκροτούνται σε σωτηριολογικές θρησκείες και παρηγορητικές Εκκλησίες ζουν παρασιτικά σε βάρος της εργαζόμενης κοινωνίας, σμιλεύουν θρησκευτικούς μύθους, αόρατες πνευματικές αλυσίδες, κολάσεις και παράδεισους, καίνε βιβλιοθήκες και επιστήμονες και κρατάνε τη γνώση μακριά από τα ποίμνιά τους, γιατί γνωρίζουν πως «αν τα θύματα, τα ψώνια και τα σύμβολα τα αιώνια ξυπνήσουν μονομιάς θα ’ρθει ανάποδα ο ντουνιάς».] ΑΠΛΑ ΤΕΛΕΙΟ …Κατεστρεψαν την ευφυΐα των ανθρωπων ωστε να μοιαζουν με υποτακτικους πιθηκους homo ridiculous χαχαχαχα…

 37. Ανώνυμος says:

  Το μαγαζακι του χριστουλη δεν ειναι μαγαζακι αλλα επιχειρηση 2000 χρονων που πουλαει παραμυθια και ψευτικες ελπιδες.Η εκκλησια ανεκαθεν προσκειμενη στην εξουσια πουλαει ψευτικες ελπιδες για να κατευνασει το φοβο που εχετε μεσα σας προβατα.Ειστε γραναζια της μηχανης και δεν πρεπει να σπασετε.Πρεπει να προσφερετε εργο κατω απο οποιεσδηποτε συνθηκες,και για να μην διαλυθειτε προωρα η εκκλησια σας δινει ενα παυσιπονο που λεγεται Ιησους Χριστος -ψυχη-παραδεισος.Ολα αυτα τα λεφτα της εκκλησιας ειναι το αντιτιμο που πληρωσατε για να κατευνασετε τον φοβο σας προβατα.

 38. Ανώνυμος says:

  Ο σκοταδισμος για τον ηθικοπλαστικό και σωτηριολογικό σκοπό των θρησκειών, για τον παρηγορητικό και φιλανθρωπικό ρόλο των Εκκλησιών και, τέλος, για την ‘αγιότητα’ των ιερατείων και των ιερωμένων δεν είναι παρά το υποκριτικό προσωπείο της εξουσίας του μάγου, του δουλοκτήτη, του ιερατείου.Είναι η μεγάλη αρρώστια του ψεύδους και της υποκρισίας που νόθευσε το ανθρώπινο όνειρο για ευτυχία και λοξοδρόμησε τον ανθρώπινο πολιτισμό από την επιδίωξη της κοινωνικής ισότητας και τoν οδήγησε στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αυτόν τον σκοταδιστικό και εξουσιαστικό μύθο που στηρίζεται στην άγνοια, στο φόβο, στο δόλο και στη βία, οφείλουμε όλοι ως άτομα, ως κοινωνίες και ως ανθρωπότητα να τον αποκαλύψουμε, να τον καταγγείλουμε, να τον αφοπλίσουμε και να τον ακυρώσουμε, για να ξαναβρούμε το δρόμο της γνώσης, της συνείδησης, της ανθρωπιάς και της πάλης για έναν καλύτερο πραγματικό κόσμο.Όταν το ψέμα επισκιάζει και εκτοπίζει την αλήθεια και γίνεται το ίδιο η ‘μοναδική αλήθεια’, όταν οι σκοταδιστικοί μύθοι και οι εξουσιαστικές ιδεο­λογίες πλαστογραφούν την ιστορία και εκτοπίζουν τα πραγματικά γεγονότα, τις αυθεντικές εμπειρίες, τη Λογική και τη μνήμη των ανθρώπων, όταν η εξουσία στραγγαλίζει την επιστημονικά έγκυρη και κοινωνικά χρήσιμη γνώση και παρουσιάζει την επιστήμη-έρευνα-ανακάλυψη ως θρησκεία-πίστη-αποκάλυψη, όταν η υποκρισία εκτοπίζει την ευγένεια και την ειλικρίνεια και όταν το κάλπικο και το εικονικό εμφανίζονται ως γνήσιο και πραγματικό, τότε το σκοτάδι γίνεται το θαμπό φως της ‘αγίας άγνοιας’, τη ‘θεία φώτιση’ που τυφλώνει.

 39. Ανώνυμος says:

  Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΤΑΣΕΙ ΑΠΟ ΨΕΥΤΟΑΓΙΟΥΣ — ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ — ΑΠΟ ΘΕΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ .Ο σκοταδισμος σας και η θρησκοληψία σας σε λιγο θα ειναι παρελθον,και εσεις καταλοιπα του παρελθοντος.Οι νεες γενιες εχουν ξερασει την σαπια ιδεολογια σας -σκοταδισμο, και γελανε με τα χαλια σας.Ειτε ο Θεος γελαει με τα χαλια σας ειτε λυπαται,ειστε ειδος προς εξαφανιση.Συντομα στο μουσειο.

 40. Ανώνυμος says:

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Αυτου του ειδους το σκοταδι τασσεται κατα της λογικης απενεργοποιωντας σταδιακα την κριτικη σκεψη κανοντας τα θυματα του [χριστιανοι] αβουλα οντα.

 41. Ανώνυμος says:

  [Διωγμὸς γέγονεν Ελλήνων μέγας, και πολλοί εδημεύθησαν και εκ τούτου πολύς φόβος γέγονεν.] Για να δω ποιος θα αμφισβητησει αυτο που λεει το Αρθρο???

 42. ΠΔ. says:

  Τα πραγματα ειναι απλα.Οποιος θελει πιστευει,οποιος δε θελει δεν πιστευει και ο καθενας αναλαμβανει τις ευθυνες του.Τα υπολοιπα ειναι ψυχολογικος τραμπουκισμος.

  • Ανώνυμος says:

   «Οι κάτοικοι της γης είναι δύο ειδών: εκείνοι με μυαλά, αλλά χωρίς θρησκεία, και εκείνοι με θρησκεία, αλλά χωρίς μυαλά» Al-Ma’arri

   • ΠΔ. says:

    Υποψιαζομαι οτι εσυ εισαι που γυριζεις ολα τα blogs και το γραφεις αυτο.Σημερα το πετυχα σε 2,3.Παραδεξου το, εχεις παθει ψυχωση με τον Al-Ma’arri.

 43. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Και μετά από όλα αυτά, αν δε καταλάβατε το παραπάνω άρθρο γράφτηκε για να στηρίξει τον JOSEPH Atwill συγγραφέα του ανατρεπτικού βιβλίου Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus (Ο Μεσσίας του Καίσαρα: η Ρωμαϊκή Συνομωσία για την Εφεύρεση του Ιησού). Τα σαΐνια του αθεϊσμού, των στοών και κάθε συμμορίας που μισεί θανάσιμα τον Χριστό και την Εκκλησία του, αυτοί που κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς ως εβραϊκό δημιούργημα, αυτοί οι ίδιοι χρησιμοποιούν Εβραίους άθεους επιστήμονες, όπως ο Joseph, για να μας πουν τι; Καλά ρε δεν ντρέπεστε; Έλληναράδες της ρούμπας είστε όλοι εσείς. Τυφλομένοι θολομένοι, να ακολουθείτε τις επιταγές του σιωνισμού και της νέας τάξης πραγμάτων, που θέλει την κατάργηση κάθε θρησκείας και προπάντων των Ορθοδόξων.

 44. ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΡΡΑΣ says:

  Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο το νόημα σ όλη αυτή την σύγκρουση μεταξύ σας; Για το τι λέει το ένα δόγμα και το τι λέει τ άλλο… Η φιλοσοφία, είναι ο δρόμος προς την αλήθεια. Απλά τα πράγματα. Ποιος χέστηκε για το τι είπε ο τάδε και το τι είπε ο τάδε και τι έκανε ο ένας και ο άλλος…
  ΟΥΣΙΑ ΜΗΔΕΝ! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΔΕΝ! ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ ΓΙΝΑΜΕ; ΜΠΑ! ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΜΠΑ!
  Οπότε; Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου!

  • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

   Μάρκο, άδικο σε αυτό που λες δεν έχεις. Ούτε και εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Δεχόμαστε επίθεση από συγκεκριμένους κύκλους και προσπαθούμε να αμυνθούμε. Όταν ανεβαίνει ένα άρθρο όπως αυτό, πες μου σε παρακαλώ, όταν το διαβάσει ένα παιδί – έφηβος ή κάποιος άλλος που μπορεί να πιστεύει αλλά να μην έχει τις γνώσεις, δεν θα σκανδαλιστεί; Θα μου πεις και σένα τι σε νοιάζει για τον άλλον. Όχι φίλε μου δεν είναι έτσι. Αν αυτά που λέγονται είναι ανακρίβειες οφείλω να ομολογήσω την αλήθεια όσο μπορώ. Γιατί αυτοί που τα γράφουν προσπαθούν να μας διχάσουν. Πες μου σε παρακαλώ, τι τους έκανε ο Χριστός και τον πολεμούν τόσο πολύ; Τώρα με πρόφαση και τους πρόσφυγες, βρήκαν θαυμάσια ευκαιρία να καταργήσουν τα πάντα. Απαγορεύτεται η λέξη Χριστιανός.
   Έχουν την εντύπωση μερικοί ότι αν δεν γινόμασταν χριστιανοί θα ήμασταν σήμερα όπως οι αρχαίοι ή θα είχαμε ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες. Αγνοούν την ιστορική αλήθεια που λέει ότι από τον 1ο π.Χ. η χώρα μας πνευματικά και ηθικά είχε παρακμάσει (αν θες σου καταθέτω ιστορικά στοιχεία) και το δωδεκάθεο λατρευόταν από τους ιερείς και απλούς ανθρώπους. Άσε που καμία σχέση δεν είχε η πίστη των αρχαίων με τον πολιτισμό τους. Από όλους τους αρχαίους επιστήμονες άντε να βρεις έναν ή δύο πιστούς (Ιπποκράτης), αντικείμενο χλεύης ήταν οι θεοί. Αυτό να γίνει κατανοητό, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΚΜΑΣΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. Η λογική ότι αφού οι αρχαίοι ανακάλυψαν τα πάντα άρα έχουν δίκιο και για την πίστη είναι ΗΛΙΘΙΑ. Τον θεό δεν μπορείς νοητικά να τον ανακαλύψεις γιατί δεν είναι πεπερασμένος. Εκείνος σου αποκαλύπτεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν, η ελίτ του ελληνικού κόσμου όπως λέει και ο Παπαρρηγόπουλος, αποδεχόταν σιγά σιγά και ειρηνικά τον χριστιανισμό. Κι αν δεν ήταν ο χριστιανισμός που ξαναένωσε τον αρχαίο κόσμο κάτω από νέα ήθη και αξίες, δύσκολα να αντιστεκόταν στο απίστευτο τσούρμο βαρβάρων που ακολούθησε αμέσως μετά και για τόσους αιώνες. Αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα και την Ρωμηωσύνη δεν είναι ούτε οι αρχαιολάτρες, ούτε οι αγαρηνοί και οι ούννοι. Αυτοί που κατέστρεψαν την αυτοκρατορία ήταν οι «χριστιανοί» παπικοί της δύσης, που κατέστρεψαν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Ιστορικά δεν υπήρχε και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα πόλη παγκοσμίως με τον πλούτο υλικό και πνευματικό και την χλιδή αυτής της Πόλης. Είναι απίστευτες οι ιστορικές αναφορές των τότε ιστορικών. Αλλά ακόμη και μετά από αυτήν την καταστροφή που θεωρείται η μεγαλύτερη και χυδαιότερη καταστροφή όλων των εποχών, όταν ο Μωάμεθ το 1453 έμπαινε στην Πόλη μετά από τρεις ημέρες λεηλασίας, ομολογούσε και έλεγε, «Ω θεέ μου τι Πόλη αφήσαμε να λεηλατηθεί». Έτσι λοιπόν φίλε Μάρκο, αν δεν ήταν η άλωση της Πόλης το 1204 λοιπόν, σήμερα θα ήταν ΑΛΛΙΩΣ.

   • Ανώνυμος says:

    Οι νεοι ανθρωποι πρεπει να διαβαζουν μονο τετοια αρθρα και να αποφευγουν σαν τον διαολο το λιβανι τα σχολια σου,διοτι σε αυτα υπαρχει ο δολος του σκοτους.ΓΡΑΦΕΙΣ [ Εκείνη την εποχή λοιπόν, η ελίτ του ελληνικού κόσμου όπως λέει και ο Παπαρρηγόπουλος, αποδεχόταν σιγά σιγά και ειρηνικά τον χριστιανισμό]ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την Ιστορια του ελληνικου εθνους του ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ τομος 9 .ΣΕΛΙΔΑ 194 Η Κατασταση αυτη δεν ηταν δυνατον να διαρκεσει για παντα Τα τελευταια λειψανα της αρχαιας θρησκειας εξαφανιστηκαν τον 9 αιωνα.Η ελληνικη ποιηση, η φιλοσοφια ,η φιλολογια και η ιστορια ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν επαψαν να καλλιεργουνται απο τις ταξεις των λογιων.ΣΕΛΙΔΑ 192 Ο Μεγας Αθανασιος εγραψε τον περιβοητο λογο κατα των Ελληνων με τον οποιο δεν αρκεστηκε στο να τους αποκηρυξει ως ειδολολατρες αλλα κατεκρινε και χλευασε και την σοφια τους. ΣΕΛΙΔΑ 193 Το ονομα των ελληνων απογυμνωμενο απο την αρχαια ενδοξη σημασια του απεκτησε αυτη του ειδολολατρη.Κατα συνεπεια και αυτο και ολα τα παραγωγα του οπως «ελληνικος» «ελληνισμος» ελληνιζω» «ελληνοφρονω» για πολλους αιωνες αποκρουστηκαν και καθυβριστηκαν απο την νεα πιστη.Ο Μαλαλας μιλωντας για την βασιλεια του Ιουστινιανου βεβαιωνει οτι εγινε μεγαλος διωγμος εναντιων των ελληνων και οτι ο ιδιος ο βασιλιας απαγορευσε στους ελληνιζοντες να πολιτευονται και οτι αφου συγκεντρωθηκαν οι ελληνες [ειδωλολατρες] οδηγηθηκαν με πομπη στους βωμους τα βιβλια τους καθως και οι εικονες των μισητων Θεων και αγαλματα καηκαν.Στον Θεοφανη διαβαζουμε οτι ο Ιουλιανος παρασυρθηκε αναιδως προς τον ελληνισμο Ο ιδιος ονομαζει των διωγμο κατα των ειδωλολατρων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ.ΣΕΛΙΔΑ 128 επισεις ο χριστιανισμος συνεχισε να εδραιωνεται και με αλλον τροπο με την καθημερινη και σταδιακη καταπολεμηση της ειδωλολατρειας.Απο τα χρονια βεβαια του θεοδοσιου του μεγαλου και του Αρκαδιου τους ειδωλολατρες [ελληνες] τους καταδιωκαν ποικιλοτροπα μεσω των νομων που ειχαν εκδοθει εναντιον τους .Ωστοσο και οι ΜΟΝΑΧΟΙ τους κατετρεχαν ειτε οι ιδιοι ειτε δινοντας την συγκαταθεση τους για βαρβαρικες επιδρομες.Τοτε εβρισκαν καταφυγιο κυριως στα απομακρυσμενα χωρια των επαρχιων οπου τελουσαν με απλοτητα τη λατρεια της πατροπαραδοτης θρησκειας τους.Ωστοσο ειναι επισεις βεβαιο οτι την υπομονη των ειδωλολατρων ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΣ ουτε η ευγλωττια των αρχιερεων εκεινων ουτε ο ζηλος των μοναχων.Αυτο μαρτυρουν επισημα οι διαταξεις που εκδοθηκαν επανειλημμενα εναντιον τους τα χρονια του Θεοδοσιου του μικρου Μετα τους τεσσερις νομους που ειχαν εκδοθει νωριτερα εναντιον τους ο νομος 25 του 426 διεταζε την εκ νεου καταστροφη των ναων γεγονος που βεβαιωνει οτι υπηρχαν ακομη. Ο συγχρονος Θεοδωρητος αναφερεται στον νομο του 426 και λεει οτι με διαταγη του αυτοκρατορα οι τελευταιοι ειδωλολατρικοι ναοι η καταστραφηκαν η μετατραπηκαν σε χριστιανικες εκκλησιες.] Εσυ λοιπον ο Νεοελληνας προκειμενου να δικαιολογησεις το μαυρο μας το χαλι, λες με το απλοικο σου μυαλο [Άσε που καμία σχέση δεν είχε η πίστη των αρχαίων με τον πολιτισμό τους.] Η προσπαθεια σου να απομονωσεις την «πιστη» των αρχαιων κρινοντας την εξω απο τα πολιτιστικα τους δρωμενα στοχευει στην παραπλανηση.Γραφεις[Έχουν την εντύπωση μερικοί ότι αν δεν γινόμασταν χριστιανοί θα ήμασταν σήμερα όπως οι αρχαίοι ή θα είχαμε ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες.] Αν δεν υπηρχε ο σκοταδισμος του χριστιανισμου που καταπολεμησε τις θετικες επιστημες ωστε τα προβατα [χριστιανοι]να μην σκεφτονται, στο φεγγαρι θα υπηρχε η ελληνικη σημαια.Αλλα επειδη ποτε δεν ειναι αργα σε διαβεβαιωνω οτι εντος του ελληνικου χωρου ηρθε σε υπαρξη ο Διαφωτισμος του Μεγαλοσαυρου που θα παταξει το σκοταδι και θα καταπιει ολοκληρους τους εκπροσωπους του.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Γιατρέ, για το τελευταίο που λές «Αν δεν υπηρχε ο σκοταδισμος του χριστιανισμου που καταπολεμησε τις θετικες επιστημες ωστε τα προβατα [χριστιανοι]να μην σκεφτονται»,από πρώτο χέρι και ευγενικά σου λέω ότι λες Μ@@@ΚΙΕΣ. Τυγχάνει η πτυχιακή μου εργασία να ήταν η Τεχνολογία Αρχαίων και Βυζαντινών Χρόνων. Οπότε είσαι απίστευτα ανίδεος και απλά παπαγαλίζεις υποθέσεις άλλων που πιάνονται από μια λέξη και κάνουν την τρίχα τριχιά. Όπως η παρανόηση με τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά απαγορεύτικαν σ’ αυτούς που μαγικώς τα χρησιμοποιούσαν. ΚΟΙΝΩΣ ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ. Για την ελίτ θα επιστρέψω λίαν συντόμως.

     • Ανώνυμος says:

      Η εξάπλωση του Χριστιανισμού είχε διαφορές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους. Αλλά δεν πρέπει και δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τις συνέπειες που η εξάπλωση του Χριστιανισμού είχε για τους Έλληνες. Και αυτό επειδή:Για τους Ευρωπαίους εκτός από τους Έλληνες, ο εκχριστιανισμός τους έλαβε χωρά πριν αυτοί γίνουν πολιτισμένοι άνθρωποι! Για τους Έλληνες όμως ήταν διαφορετικά: αυτοί ήταν ήδη πολιτισμένοι και γι αυτό έπρεπε να τους υποχρεώσουν με το ζόρι να γίνουν Χριστιανοί! Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν σε ένα υψηλό στάδιο ανάπτυξης που όμοιο του δεν υπήρχε πουθενά στην Ευρώπη, γι αυτό οι καρποί του και τα έργα του έπρεπε να εξαφανιστούν. Ο Ελληνισμός έπρεπε να πεθάνει. Γι αυτό λοιπόν πανεπιστήμια και φιλοσοφικές σχολές έκλεισαν, βιβλιοθήκες πυρπολήθηκαν, Ασκληπιεία έπαψαν να λειτουργούν, ναοί γκρεμίστηκαν, σταδία (Ολυμπία…) ισοπεδώθηκαν, επιστήμες και καλές τέχνες όπως π.χ. το θέατρο, κυνηγήθηκαν ως έργα του Σατανά. Και περάν αυτών, απαγορεύτηκε να ονομάζεται κανείς Έλληνας. Η τιμωρία ήταν θάνατος! Οι Χριστιανοί δήμιοι εκτέλεσαν καλά το καθήκον τους!

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Αυτά τα λες εσύ και οι μασόνοι των στοών. Εσύ είπες ότι δεν είσαι μασόνος και το αποδέχομαι. Συμμερίζεσαι όμως τις θέσεις τους.

   • Μαρια-Νεφελη says:

    Ευγε παλληκαρι μου. εχεις και μυαλο αλλα και Πνευμα. ο δηθεν αντιλογος που επαιξε στα σχολια παραπανω στερειται πνευματος. κινειται μονο με «δανεικες» ιδεοληψιες . ιδεοληψιες βολικες που οταν δεν εξυπηρετουν αυτο-εξυπηρετουνται.

  • ΠΔ. says:

   Δηλαδη τι προτεινεις.Να ακολουθησει ο καθενας μια δικη του φιλοσοφικη αποψη,η να ακολουθησουμε τις προσωπικες αποψεις του ενος η του αλλου φιλοσοφου.

 45. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ιστορια του ελληνικου εθνους του ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ τομος 8 .ΣΕΛΙΔΑ 158. …. Τέλος, το 53 ή το 54 πέρασε στη Μακεδονία και επισκέφθηκε τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια. Σε όλες αυτές τις πόλεις πήγαινε το Σάββατο και στις συναγωγές των Ιουδαίων, μιλώντας για τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Πολλοί πείθονταν και δέχονταν το Άγιο Βάπτισμα, και μάλιστα μεταξύ αυτών ήταν αρκετοί Έλληνες, κυρίως γυναίκες από τις πιο ΞΑΚΟΥΣΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

  • Ανώνυμος says:

   Ρωμιοσυνη μεσα στο κεφαλι σου θα βρει καποιος οτιδηποτε εκτος απο νοημοσυνη.Ο Παπαρρηγοπουλος εκανε μια αναφορα στον Απ Παυλο της Αγιας Γραφης και οχι στην Ιστορικοτητα του.Η αναφορα του στο Αγιο Πνευμα του Θεου και σε αλλα δογματικα θεματα εγινε μεσα στα πλαισια της Θεολογικης προσεγγισης.Αλλα εσυ Ρωμιοσυνη εισαι αλλου παπα ευαγγελιο.ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο την Ιστορια του ελληνικου εθνους του ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ τομος 1 σελ 36[ Ο Διας και οι σύμμαχοι του κατειχαν τον ολυμπο ενω οι τιτανες την Ορθρυ ..κτλ] Το γεγονος οτι κανει αναφορα στον Δια ο Παπαρρηγοπουλος σημαινει οτι ο Διας ειναι ιστορικο προσωπο ?Με την αναφορα του ο Παπαρρηγοπουλος τεκμηριωσε την ιστορικοτητα του Δια ? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟ.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Καλά ρε γιατρέ. Μας δουλεύεις κανονικά. Νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε ηλίθιους; Εννοείται ότι ο Παπαρρηγόπουλος κάνει αναφορά στην θεογονία των αρχαίων και συνεχώς μιλάει για τις μυθοπλασίες τους. Τον Απ. Παύλο τον αναφέρει καθαρά ως ιστορικό πρόσωπο και σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ούτε υποννοεί το ενδεχόμενο αυτό να είναι μυθοπλαστικό. ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ δεν έπρεπε να αναφέρεις τέτοι παράδειγμα. Γιατρέ κράτησε σε παρακαλώ το επίπεδο ψηλά.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Και το συγκεκριμένο απόσπασμα το ανέφερα για την ελίτ που είπα παραπάνω. Όχι για άλλον λόγο, για αυτό και έγραψα με κεφαλαία ΞΑΚΟΥΣΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

    • ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ says:

     Το διαβασαμε και αυτο.Ο Απ Παυλος ιστορικο προσωπο.Ανοιξε φιλε μια οποιαδηποτε εγκυκλοπαιδεια και διαβασε.Πολυ αμορφωσια στην ελλαδα παιδια.Πιστευω δυο πραγματα η οτι εισαι οπαδος η οτι δεν εχεις ανοιξει βιβλιο στην ζωη σου.Παρε την ιστορια του δημοτικου και ξεκινα το διαβασμα. Δεν σε εχω για περισσοτερο…….

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Επειδή προφανώς εσύ ανακάλυψες την Αμερική πρόσφατα, σε παραπέμπω στα κείμενά μου στην αρχή. Η ρούμπα πάει σύννεφο.

    • Ανώνυμος says:

     [Καλά ρε γιατρέ.Νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε ηλίθιους;] χαχαχα Να σε καλα Ρωμιοσυνη με εκανες και γελασα.Η εμπιστοσύνη του αφελούς είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο του ψεύτη.Που εισαι κοιμασε μεσα στο matrix ? Ο μορφεας εστειλε μηνυμα στον σαραβαλο υπολογιστη σου και σου προσφερει δυο χαπια.Το ενα χαπι θα σε οδηγησει στον πραγματικο κοσμο του φωτος και το αλλο ειναι χαπι της ομοιοπαθητικης χωρις δραση οποτε θα συνεχισεις να κοιμασαι.Εγω ως γιατρος θα σου δωκω δυο χαπια που δεν εχουν δοκιμαστει σε ανθρωπους να τα φας να δω τι θα απογινεις.Αν και πιστευω οτι με τοσο σκοταδι που εχεις καταπιει τα χαπια δεν θα εχουν καμια δραση πανω σου.Οποτε παρε πρωτα το χαπι του Μορφεα να ξυπνησεις προβατο και μετα ελα να σε δωκω τα χημικα μου χαπια να δεις τον χριστο φανταρο ωστε να ειναι δικαιολογημενη η πιστη σου σε αυτον.

     • ΠΔ. says:

      ΄΄ηξεις αφηξεις ουκ εν τω πολεμω θνηξεις΄΄.Αμφισβητειται τωρα και το αν ο απ.Παυλος υπηρξε;Σε αλλο σχολιο αμφισβητειτο ο αποκεφαλισμος του.Πως αμφισβητεις το θανατο καποιου,αν δε δεχεσαι οτι υπαρχει.Πως αποδεικνυεται πως καποιος υπηρξε πραγματικα;Απο το εργο που αφηνει(γραπτα,γλυπτα,κτισματα κ.λ.π.)και απο τις μαρτυριες αλλων ανθρωπων γι’αυτον.Μιλανε λοιπον τα γραπτα του(επιστολες,πραξεις των αποστολων)και αυτοι που τον γνωρισαν(προσωπα της εκκλησιας).Πως ξερουμε οτι εσυ υπαρχεις;Το φανερωνουν τα απιθανα μηνυματα σου και οσοι σε γνωριζουν.Ετσι λοιπον και με τον Παυλο.Διαφορετικα θα αμφισβητησουμε την υπαρξη και αρχαιων φιλοσοφων και των ιστορικων των ιδιων.(αραγε υπαρχω κι εγω η οχι;Τι λες κι εσυ) 🙂

     • Ανώνυμος says:

      Η πηγη που αυτοπροσδιοριζεται δεν αποτελει ιστορικο τεκμηριο. [ Όταν ο άνθρωπος καταπιάνεται με τις αλήθειες με πάρα πολύ ανθρώπινο τρόπο βάζω στοίχημα πως δε βρίσκει τίποτε.] Αν δεν καταλαβες ,τοτε εχεις IQ αμοιβαδας.

     • ΠΔ. says:

      O ευαγγελιστης Λουκας που ηταν συνοδοιπορος του απ.Παυλου και συνεγραψε τις πραξεις των Αποστολων,θεωρειται ενας αξιοπιστος ιστορικος γιατι ερευνα και εξεταζει τα παντα και μας δινει λεπτομερεστατες περιγραφες και στοιχεια.Δεν υπαρχει αμφισβητηση ως προς την εγκυροτητα του.Εχει εξεταστει και εχει αποδειχτει.Θελεις και στοιχεια εγκυροτητας του Λουκα; (αν δεν ξεκιναμε με κατι ως δεδομενο δεν προχωραει τιποτα,συγνωμη που λεω τη γνωμη μου,δεν ξαναγραφω )

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Γιατρέ θα μου πεις πως ξεφύτρωσαν οι χριστιανοί; Διωγμοί χριστιανών υπήρξαν ή όχι; Από την στιγμή που είσαι άθεος και ενδιαφέρεσαι μόνο για την αλήθεια, θα απαντήσεις για τα παραπάνω;

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Γιατρέ μου τι να κάνουμε; Μακάρι να είμαστε καλά να πάρουμε και εμείς σύνταξη.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Γιατρέ πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Τις επιστολές του ας υποθέσουμε ότι δεν τις έγραψε εκείνος. Αλλάζει κάτι; ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ; ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΥΠΗΡΞΑΝ; Θα απαντήσεις φιλαλήθη άνθρωπε ή όχι.

     • Ανώνυμος says:

      Στην Ορθοδοξία θεωρητικά η ιστορική αξιοπιστία της Βίβλου δεν είναι σημαντική (και λέω “θεωρητικά” επειδή έχω δει επανειλημμένα Χριστιανούς να σκυλιάζουν με τα λάθη και τις αντιφάσεις της Βίβλου, έστω και στον ιστορικό τομέα). Τζάμπα η λύσσα. Η Εκκλησία έχει καλύψει τα νώτα της (αλί σ’αυτούς που πήγαν πριν αλλάξει ρότα, βέβαια) Απολογητικές απόπειρες διάσωσης της ιστορικότητας του Λουκά…https://onthewaytoithaca.wordpress.com/2012/12/27/apologetic-attempts-to-rescue-luke-historicity/

     • Ανώνυμος says:

      Δεν ειναι τυχαιο που σας αποκαλουν προβατα.Εσυ Ρωμιοσυνη εχεις την νοημοσυνη ενος 5χρονου παιδιου.Ακομα και ο σκυλος μου ειναι πιο εξυπνος απο σενα.Παντος αν εχεις παιδια μεγαλυτερα απο 10 χρονων καλο θα ειναι να μην διαβασουν τα σχολια σου στο Κατοχικα.Ακου τι θα κανω ,Εγω και ο chaoskampf θα δημιουργησουμε ενα καινουριο θρησκευτικο κινημα και εναν καινουριο Θεο που θα προελθει απο την Μητρα του αρχετυπου του αποκρυφισμου του,και η θρησκευτικη ταυτοτητα των οπαδων μας, θα αποτελεσει ιστορικο τεκμηριο της υπαρξης του νεοαφιχθεις απο την Μητρα του αρχετυπου Θεου μας.χαχαχαχαχα.Το εγκεφαλογραφημα σας ειναι μια ευθεια γραμμη, και οι μονες λειτουργιες που υποστηριζονται ειναι αυτες της αναπαραγωγης για να μην εκλειψει το ειδος.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Οι αρνούμενοι την ύπαρξη του Χριστού παραμερίζουν αυθαίρετα τα Ευαγγέλια. Αυτά μπορεί να συγγράφτηκαν για θρησκευτικούς σκοπούς αλλά στήριζαν το σκοπό αυτό με γεγονότα πραγματικά και ιστορικά. Μόνο εις το προοίμιο του Λουκά αν κοιτάξει κανείς, πείθεται ότι αυτός συγγράφει με πνεύμα αυστηρά ιστορικό και δεν υπερβάλει καθόλου ο Hettinger όταν αναφέρει ότι το προοίμιο αυτό είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του Θουκυδίδη.

    • Ανώνυμος says:

     Αρνουμαι να δηλωσω Πιστη στις αλκοολικες φαντασιωσεις των Ανωνυμων συγγραφεων των ευαγγελιων και στις πλαστογραφιες της εκκλησιας.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Δεν μας ενδιαφέρει η άρνησή σου. Πίστευε ότι θες. Άσε και εμάς να πιστεύουμε όπου θέλουμε. Προσπαθείς να ακυρώσεις την ελευθερία μας και να επιβάλεις με φασιστικό τρόπο την άποψή σου. Από σένα θέλω επιχειρήματα κι όχι τη γνώμη σου.

     • Ανώνυμος says:

      Εσεις δεν ενοχλειστε απο την γνωμη μου, αλλα απο τις αποδειξεις που σας εχουν γωνατησει με αποτελεσμα να ζητατε βοηθεια απο παπαδες,θεολογους και λοιπους πλανεμενους με τα μυαλα στα καγκελα.

 46. Ανώνυμος says:

  Απόστολος Παύλος…… Εκτός από την Καινή Διαθήκη, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες πηγές για τον βίο του Παύλου. Μέσα από διάφορα χωρία, είναι δυνατόν να εξάγουμε συμπέρασμα για το περίγραμμα του βίου του Αποστόλου Παύλου πριν από τη μεταστροφή του στον Χριστιανισμό:

  • ΠΔ. says:

   Διονυσιος ο Αρεοπαγιτης.Γεννηθηκε στην Αθηνα 9 ετη μετα τον Χριστο.Διετελεσε μελος του Ανωτατου Δικαστηριου του Αρειου Παγου.Σε νεαρη ηλικια βρεθηκε στο Καιρο της Αιγυπτου την εποχη της Σταυρωσης του Κυριου οπου και εγινε μαρτυρας της συσκοτισης του ηλιου κατα το μεσημερι.Συγκλονιστηκε απο το παραδοξο φαινομενο και αναφωνησε ΄΄Η Θεος πασχει η το παν απολλυται΄΄(η ο Θεος υποφερει η χανεται το παν).Σημειωσε δε την ημερα και ωρα του γεγονοτος.Αργοτερα πισω στην Αθηνα παρακολουθησε το κηρυγμα του απ.Παυλου στον Αρειο Παγο και την αναφορα του σε εκεινο το υπερφυσικο σκοταδι κατα την Σταυρωση και ενιωσε τις αμφιβολιες να διαλυονται για την πιστη που ειχε γεννηθει ηδη μεσα του.Βαπτιστηκε με την οικογενεια του το 52μ.Χ.Διετελεσε επισκοπος Αθηνων και ελαβε μαρτυρικο τελος δια της πυρας.(μαρτυρας για τον απ.Παυλο ο αγιος Διονυσιος,μαρτυριες για Διονυσιο δινει ο Ευσεβιος Καισαρειας και η εγκυκλοπαιδεια Britannica)YΓ:αν δεν αρκει αυτο ως στοιχειο,δεν πειραζει καποιοι θα μαθουν για τον Διονυσιο Αρεοπαγιτη.

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ οι αλκοολικες φαντασιωσεις των ανωνυμων μεθυσμενων συγγραφεων των ευαγγελιων και των δηθεν «επωνυμων» των επιστολων δεν αποτελουν ιστορικο τεκμηριο αλλα μυθολογικο αναγνωσμα για παιδακια ωστε να βλεπουν εφιαλτες και να μην μπορουν να κλεισουν ματι. Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 17 και στίχο 34 «τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς».

   • Ανώνυμος says:

    ΠΔ Πήρες τον μεγάλο δρόμο του ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ, και μονάχος μένω τι να περιμένω τι να καρτερώ απο ενα αρρωστο μυαλο.

   • ΠΔ. says:

    Ευαγγελιστης Λουκας.Γεννηθηκε στην Αντιοχεια κατα τον 1ο αιωνα μ.Χ.Ιατρος και συνεργατης του απ.Παυλου.Συγγραφεας του ομωνυμου ευαγγελιου και του βιβλιου των Πραξεων των Αποστολων,τα οποια συνεγραψε μετα απο ενδελεχη μελετη και εξεταση των αυτοπτων μαρτυρων της ζωης του Χριστου και των Αποστολων αλλα και απο γεγονοτα στα οποια παριστατο και ο ιδιος.Μεσα στα δυο βιβλια του βρισκουμε αναφορες σχετικα με: 1)ONOMATA ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, 2)ΟΝΟΜ.ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ , 3)ΟΝΟΜ. ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ, 4)Τοπικα Αξιωματα της εποχης(π.χ πολιταρχαι), 5)Ιστορικα γεγονοτα με μεγαλο αντικτυπο στον τοτε κοσμο(διωγμοι,πεινες), 6)Ακριβεις ιατρικες & ναυτικες γνωσεις, 7) 32 ΧΩΡΕΣ ,54 ΠΟΛΕΙΣ & 9 ΝΗΣΙΑ. Σχεδον ολες οι παραπανω αναφορες εχουν επαληθευτει με ακριβεια απο αρχαιολογικα ευρηματα και ιστορικες πηγες.Ο ευαγ.Λουκας απεδωσε τα γεγονοτα με επιμελεια που θα χαρακτηριζε εναν μεγαλο ιστορικο συγγραφεα,οπως ακριβως συνεβησαν.

    • Ανώνυμος says:

     Ναι ξεχασα να πω οτι οι αλκοολικοι μεθυσμενοι ανωνυμοι συγγραφεις των ευαγγελιων προσθεσαν και μερικα ιστορικα στοιχεια αλλα την πατησαν γιατι ο καθενας μεσα στην ζαλη του εγραφε οτι του κατεβαινε με αποτελεσμα να γραψουν καμια 100στη ευαγγελια γεματα μπουρδες και ανοησιες.Ευτυχως που η εκκλησιαστικη εξουσια ελησε το προβλημα με τις αλχημειες της διαλεγοντας 4α ευαγγελια τα οποια αργοτερα πλαστογραφησε προσθετοντας ολοκληρα κεφαλαια για την νεκρανασταση του χριστου και ενα σωρο αλλες παρατυπιες .

     • Ανώνυμος says:

      Ο σκοπος μου ειναι να γνωριζω και οχι να πιστευω τις αλκοολικες φαντασιωσεις του Νεοβαβυλωνιου chaoskampf.Δεν εχεις ακουσει για τα αποκρυφα ? Επειδη εχεις μπουκωσει απο την πολλη γνωση,ειτε απλα εισαι μονιμα μπουκωμενος αυτο που λεμε [μαλακομπουκωμα] [μην στεναχωρηθεις σε παω εσενα γιατι εισαι καλη ψυχη] ριξε μια ματια σε αυτο για αρχη. [Στις νεότερες και αποδεκτές εκδοχές του Eυαγγελίου του Mάρκου, τα χωρία που αναφέρονται στην νεκρανάσταση του Iησού θεωρούνται πλαστά. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά… σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880,…ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 16ο ..Απο τους αρχαιοτερους κωδικες απουσιαζουν τα εδαφια 9 ως 20 που κανουν αναφορα στην νεκρανασταση του Χριστου. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0 ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ]

   • Ανώνυμος says:

    Διας Zeus, in ancient Greek religion, chief deity of the pantheon, a sky and weather god who was identical with the Roman god Jupiter. Zeus was regarded as the sender of thunder and lightning, rain, and winds, and his traditional weapon was the thunderbolt. He was called the father (i.e., the ruler and protector) of both gods and men. εγκυκλοπαιδεια Britannica)YΓ:αν δεν αρκει αυτο ως στοιχειο,δεν πειραζει καποιοι θα μαθουν και για τον ΖΕΥΣ

 47. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  ΡΟΥΣΣΩ «Φίλε μου δεν επινοούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν περισσότερο ακατανόητο το να συμφωνήσουν πολλοί άνθρωποι για να κατασκευάσουν το βιβλίο αυτό, παρά να υπάρξει πραγματικά ένας που να παράσχει με τον βίο του το αντικείμενο της συγγραφής του βιβλίου αυτού. Ποτέ συγγραφείς Ιουδαίοι δεν ήταν δυνατό να επινοήσουν την ηθική αυτή. Το Ευαγγέλιο δεν έχει χαραχτήρες αληθείας τόσο μεγάλους και αμίμητους, ώστε ο επινοητής θα εξέπληττε περισσότερο από τον ήρωα, ο οποίος θα επιτελούσε τα γραφώμενα στο Ευαγγέλιο» (EmileIV)

 48. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Couchould (που αρνείται την ύπαρξη του Χριστού) ομολογεί ότι «οι αναλογίες του Χριστού είναι εκτός κάθε συγκρίσεως και το μεγαλείο Του μόλις δύναται να κατανοηθεί. Η ιστορία της Δύσεως μέσα στο ρωμαϊκό κράτος διατάσσεται από ένα κεντρικό γεγονός: την περιληπτική αναπαράσταση του Χριστού και τον απολυτρωτικό θάνατό Του. Όλα όσα έγιναν στην Δύση για τους επόμενους 15 αιώνες γίνονται κάτω από την γιγαντιαία σκιά του σταυρού. Ο Ιησούς διαδέχθηκε τον Καίσαρα στην κυριαρχία του κόσμου. Η βασιλική Του όψης χαράσσεται έναντι εκείνης των αυτοκρατόρων στα νομίσματα του Βυζαντίου. Αυτός δίδει όλα τα στέμματα και όλες τις εξουσίες προέρχονται και επιστρέφουν σε Αυτόν. Κατέστη το Άλφα και το Ωμέγα, ο Πρώτος και ο Έσχατος εκ του στόματος Του οποίου εκπορεύεται ρομφαία δίστομος οξεία και ο Οποίος έχει τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Γι‘ αυτό οικοδομήθηκε η Αγία Σοφία και ο καθεδρικός του Chartres. Ακόμη και σήμερα ο Ιησούς αποτελεί την ενδότερη σύνθεση των κοινωνιών της Δύσης. Πριν ακόμη γεννηθούν αφιερώνονται σε Αυτόν οι ψυχές. Τι να πει κανείς; Στην καρδιά του ανθρώπου ο Χριστός είναι πολύ μεγάλος. Διαφεύγει από όλα τα συνήθη μέτρα της Ιστορίας. Εκατό τόμοι δεν φτάνουν για να Τον περιγράψουν» (Couchould Ανωτ. Σελ. 13-18)

  • Ανώνυμος says:

   Λατρεύτηκαν και δοξάστηκαν ως μεσσίες, σωτήρες, θεάνθρωποι… Σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν πολύ πριν την έλευση του Χριστού. Είναι οι αρχαίοι θεοί της ανθρωπότητας .Ο Κρίσνα, το δεύτερο πρόσωπο της Ινδικής τριάδας αντίστοιχο της χριστιανικής τριάδας, ο οποίος ονομάζεται και «υιός θεού», σταυρώθηκε όπως και ο Ιησούς. Πρόκειται για την ενσάρκωση τουΒισνού. Οι ουρανοί σκοτείνιασαν την ώρα του θανάτου. Ο Κρίσνα κατέβηκε στον άλλο κόσμο, και αναστήθηκε την τρίτη μέρα, και ανελήφθη στους ουρανούς. Ο Κρίσνα, θεωρείται επίσης«άνθρωπος και Θεός» καταρρίπτοντας το χριστιανικό επιχείρημα πως ο Ιησούς ήταν ο πρώτος άνθρωπος-θεός που νίκησε τον θάνατο.Ο Πέρσης θεός Μίθρα αποκαλούνταν «ο καλός ποιμένας» και σταυρώθηκε τουλάχιστον μια χιλιετία πριν τον Ιησού, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα.Ο Ασσυροβαβυλώνιος Ταμμούζ (Damuzu) σταυρώθηκε και αναστήθηκε από την Αστάρτη.
   Ο Άττις, αποκαλούμενος «ο αμνός του θεού» περνάει το μαρτύριο της σταύρωσης και ανασταίνεται.Ο Μεξικανός Κετσατκοάτλ θανατώθηκε με σταύρωση και αναστήθηκε την τρίτη μέρα.Ο Όσιρης σκοτώνεται από τον Σεθ, και ανασταίνεται από την Ίσιδα, ενώ ο γιος τους Ώροςσταυρώνεται μεταξύ δύο κλεφτών.Ο Όντιν σταυρώθηκε στο δέντρο της ζωής, ενώ ο γιος του Μπάλντερ σκοτώνεται από τον πανούργο Λόκι με γκυ. Αμφότεροι ανασταίνονται.Οι θεοί ΙΑΩ, και Χέσους σταυρώθηκαν και αναστήθηκαν για να σώσουν την ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια πριν την εμφάνιση του Ιησού.Ο Ίντρα αναπαριστάται με οπές από καρφιά.
   Ο Χαλδαίος Κριτε και ο Ασιάτης Μπαλού αναφέρονται στα αντίστοιχα ιερά τους κείμενα ως«εσταυρωμένοι λυτρωτές».Ο Αιγύπτιος Θούλις πέθανε στο σταυρό, θάφτηκε, αναστήθηκε και ανήλθε στους ουρανούς.
   Ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης (Αξιόκερσα κατά τα Καβείρια) περιέχει την κάθοδο στον Άδη, την παραμονή εκεί για ένα χρονικό διάστημα και την επιστροφή στη ζωή.Ο μύθος της Ευρυδίκης.Ο Ρωμαίος ήρωας Κουιρίνους, σταυρώθηκε και η γη σκοτείνιασε.
   Η ανάσταση νεκρών και η νίκη επάνω στο θάνατο, δεν είναι λοιπόν μια ιδέα που γεννήθηκε στον χριστιανισμό. Στις αρχαίες θρησκείες υπήρξε πληθώρα θεών και ανθρώπων που είτε θυσιάστηκαν και ξαναγύρισαν στη ζωή, ή ήρθαν σε συμφωνία με τις θεότητες του Άδη να μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η ιδέα της ανάστασης πιθανολογείται πως προήλθε από την παρατήρηση της «νεκρανάστασης» της φύσης.Οι εμπνευστές της χριστιανικής θρησκείας παρέλαβαν τους αρχαίους μύθους, τους άλλαξαν ελαφρώς και τους παρουσίασαν ως δική τους αποκάλυψη. Κανένας χριστιανός ιερέας δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά στο ερώτημα, σε τι ακριβώς διαφέρει η σταύρωση κι η ανάσταση του θεού σας από τις αντίστοιχες των προαναφερθέντων θεών;Τα βασικά συστατικά του μύθου εμφανίζονται στις παραδόσεις όλων σχεδόν των λαών της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο.

   • ΠΔ. says:

    Θελεις να πεις πως οι αποστολοι πιστευαν σε αλλες παραδοσεις και οχι στην ιουδαικη η οτι πηραν στοιχεια απο αλλες παραδοσεις για να φτιαξουν το χριστιανισμο;Αφου ηταν αγραμματοι ψαραδες πως ειχαν αυτες τις πληροφοριες;Υπαρχουν πολυ μεγαλες διαφορες αναμεσα σ’αυτες τις παραδοσεις και στο χριστιανισμο. 1)Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑ 2)ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ 3)ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ 4)ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ . Οι θεοι που αναφερεις 1) δεν ειναι θεοι αλλα πραγματικοι ανθρωποι θεοποιηθεντες μετα θανατο η κατα τη διαρκεια της εξουσιας τους (φαραω κλπ) 2)δε γεννωνται απο παρθενα 3)δεν ειναι μονογενεις Υιοι ενος μοναδικου Θεου 4)δεν σταυρωνονται αλλα τοξευονται η φονευονται αλλιως 5)εχουν σεξουαλικες σχεσεις με γυναικες,ακομα και με τη μανα τους 6)πολλες φορες δεν ενσαρκωνονται καν 7)δεν ανασταινονται σαρκικως,ουτε μια φορα και για παντα 8)ανασταινονται με μαγικα μεσα,νερο,αρωματα,με τη βοηθεια αλλων θεων 9)ανηκουν σε πολυθειστικα θρησκευτικα συστηματα. Ολοι αυτοι ηταν προτυπωσεις του ερχομου του Χριστου.Οι διηγησεις γι’αυτους ειναι απλες διηγησεις,μυθοι,χωρις καποιο θεολογικο νοημα.Ποτε δηλαδη δεν ανεπτυξε καμμια αλλη θρησκεια που ειχε ως κεντρικα προσωπα τον Μαρντουκ η τον Μιθρα η αλλους τετοιους,τετοια σωτηριολογια οπως η χριστιανικη.Οι παγανιστικοι μυθοι ειναι αλληγορικοι ενω οι χριστιανοι ουδεποτε ειπαν οτι οι εξιστορησεις για το Χριστο ηταν αλληγορικες κι οχι γεγονοτα.

     • ΠΔ. says:

      1ον που βρισκεται αραγε τωρα; 2ον γιατι κηνυγας τον chaoskampf; 3ον θα ερθει εποχη που δεν θα υπαρχουν εκκλησιες,γιατι ο ιδιος ο Θεος θα κατοικει με τους ανθρωπους ξανα,αλλα οχι ακομα

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ ο chaoskampf ισχυριζεται οτι οι Θεοι ειναι μεσα μας.Να προσθεσω οτι στην Αγια γραφη το σωμα των πρωτων χριστιανων ηταν Ναος του Αγιου πνευματος για αυτο τον λογο τους ελεγε ο Απ Παυλος οτι επρεπε να απεχουν απο την πορνεια.Εκτος αυτου το πνευμα μεσα τους ενεργουσε δινοντας τους χαρισματα.Σε αλλους εδινε χαρισματα του λογου,σε αλλους την δυναμη να κανουν θαυματα και αλλες τετοιες αλκοολικες φαντασιωσεις απο τις οποιες πασχουν ολοι οι χριστιανοι.Οσον αφορα τις εκκλησιες συμφωνω οτι καποτε θα παψουν να υπαρχουν,και αυτο θα συμβει οταν ολοι οι ανθρωποι αφυπνιστουν και αναγνωριστει απο αυτους ο Μυθος, ωστε να μαθουν να χρησιμοποιουν τα παραμυθια για να κοιμιζουν τα παιδια ,και οχι να υπνοτιζονται οι ιδιοι.

     • ΠΔ. says:

      * κυνηγας πω πω τωρα που το ειδα τυπωμενο το πηρα ειδηση.Μας εκανες το μυαλο κουρκουτι γιατρε.Σε λιγο θα ψαχνουμε να βρουμε το σπιτι μας.

 49. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Γουίλλιαμ Μ. Ράμσαιη (1851-1939). Γεννημένος μέσα στην πολυτέλεια, ανατράφηκε ως μη-πιστός από τους αθεϊστές γονείς του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με διδακτορικό στη φιλοσοφία και έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντηήν. Μελέτησε αρχαιολογία με σκοπό να αποδείξει λανθασμένη τη διήγηση της Βίβλου. Όταν ετοιμάστηκε με τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια, ταξίδεψε στην Παλαιστίνη και εστίασε τις έρευνές του στο βιβλίο των Πράξεων, για το οποίο πίστευε ότι θα μπορούσε να αποδείξει ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας μύθος. Μετά από 25 χρόνια έρευνας, ο Ράμσαιη είχε μείνει κατάπληκτος από την ακρίβεια του βιβλίου των Πράξεων. Στην αναζήτησή του να αποκηρύξει τη Βίβλο, είχε ανακαλύψει πολλά γεγονότα τα οποία επιβεβαίωναν την ακρίβειά της. Ήταν αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι η διήγηση του Λουκά στις Πράξεις για τα γεγονότα και τα περιβάλλοντα ήταν απόλυτα ακριβής, ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Έτσι στο βιβλίο που έγραψε, «Ο Παύλος, Ταξιδευτής και ρωμαίος Πολίτης», όχι μόνο δεν επιτέθηκε στη Βίβλο, αλλά και την υποστήριξε. Τελικά, ο Γουίλλιαμ Ράμσαιη συγκλόνισε τον κόσμο των διανοούμενων όταν έγραψε ότι μεταστρεφόταν στο Χριστιανισμό. Είναι ειρωνικό, ο άνθρωπος που ξεκίνησε για να αποδείξει ότι η Βίβλος είναι λανθασμένη, να βρεθεί να δέχεται τη Βίβλο ως το Λόγο του Θεού, εξαιτίας της έρευνάς του και των ανακαλύψεών του.

  • Ανώνυμος says:

   Εμπειρογνώμονας βιβλικης αρχαιολογιας Dever, William G.Οι βιβλικες αφηγησεις ειναι πραγματι ιστοριες με φανταστικο και σχεδον παντα προπαγανδιστικο περιεχομενο οπου εδω και εκει περιεχουν καποιες εγκυρες πληροφοριες .Finkelstein and Mizrahi,.. Θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.

 50. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο ερευνητής-συγγραφέας Ian Wilson στο βιβλίο του «ΙΗΣΟΥΣ: ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ» (Εκδόσεις Κονιδάρη), λέει τα εξής: «Οι ανακαλύψεις χειρογράφων της Καινής Διαθήκης δείχνουν μια καθησυχαστική γενική συνοχή. Η αντιγραφή από ένα χειρόγραφο σε άλλο με το χέρι έχει σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα λάθη και παροράματα…Αλλά στο σύνολό τους τα λάθη και οι διαφορές του κειμένου είναι σχετικά ασήμαντα και τα κανονικά ευαγγέλια μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι σε μεγάλο βαθμό όπως τα έγραψαν οι συγγραφείς τους. Και μόνον ο πλούτος των παλιών ντοκουμέντων είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές πλευρές τους. Αν και από τα έργα του μεγάλου Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου [1ος μ.Χ. αιώνας] υπάρχει μόνον ένα αντίγραφο ενός χειρογράφου, που χρονολογείται από το 12ο αιώνα, υπάρχουν επίσης κάπου 274 χειρόγραφα σε περγαμηνή, κανονικών έργων που βεβαιώνουν την ύπαρξη του Ιησού…που χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και 11ου αιώνα, και 88 αποσπάσματα παπύρων που χρονολογούνται μεταξύ 2ου και 4ου αιώνα… Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα ευαγγελικά κείμενα ήταν γνήσια παλιά και ότι οι αντιγραφείς τους ήταν λογικά αξιόπιστοι». (σελίδες 43-44). Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι ο συγγραφέας αυτός ΔΕΝ πιστεύει στη θεοπνευστία της Βίβλου, και ότι ΟΥΤΕ πιστεύει στον Ιησού. Γι΄ αυτό η ομολογία του, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα!

  • Ανώνυμος says:

   ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. Στις νεότερες και αποδεκτές εκδοχές του Eυαγγελίου του Mάρκου, τα χωρία που αναφέρονται στην νεκρανάσταση του Iησού θεωρούνται πλαστά. «Tα συμπεράσματα του Mάρκου είναι πράγματι πλαστά… σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880,…ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 16ο ..Απο τους αρχαιοτερους κωδικες απουσιαζουν τα εδαφια 9 ως 20 που κανουν αναφορα στην νεκρανασταση του Χριστου. ΕΔΩ http://codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter=16&lid=en&side=r&verse=8&zoomSlider=0 ΣΙΝΑΙΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

   • ΠΔ. says:

    Κατ΄αρχην ο σιναιτικος κωδικας δεν ειναι ο αρχαιοτερος.Θεωρειται οτι μαλλον ηταν παραγγελια του Μ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ στους γραμματεις,για τις Εκκλησιες.Σαν τα Ευαγγελια δηλαδη που εχουν σημερα οι εκκλησιες μας.Κατα δευτερον δεν λειπει η ανασταση ,οι μυροφορες βλεπουν τον αγγελο που τους λεει οτι εγερθη.Το σημαντικο αυτο ειναι.

    • Ανώνυμος says:

     Το Σιναιτικο χειρογραφο ειναι ο αρχαιοτερος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ κωδικας συμφωνα με τον κανονα.[Σιναϊτικός Κώδικας η παλαιότερη σωζόμενη Βίβλος δημοσιεύτηκε και στο Διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή, όπως ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2009.] Ολα τα αλλα ειναι σπαραγματα που αν τα μελετησεις θα στεναχωρηθεις πολυ.Οσον αφορα την νεκρανασταση αυτη στηριζεται στο πλαστογραφημα οτι ο αναστημενος Χριστος επισκεφτηκε τους μαθητες του και αυτοι τον ειδαν και του μιλησαν και αλλα τετοια πολλα παραγωγα της μεθης του χριστιανισμου.

     • ΠΔ. says:

      Οι μελετητες εχουν καταληξει στο συμπερασμα οτι 3 ηταν οι γραμματεις που παρηγαγαν το χειρογραφο.Ο γραμματεας που ασχοληθηκε με την Κ.Δ.(ονομ.γραμ.Α’)πιστευεται οτι κατεγραψε το κειμενο αντιγραφοντας απο αλλο γραπτο πρωτοτυπο.Ο γραμματεας του τμηματος της Π.Δ. το κατεγραψε εν μερει μεσω υπαγορευσης.Συνολικα υπολογιζεται οτι 9 διορθωτες επεξεργαστηκαν το χειρογραφο σε διαρκεια χρονου που εκτεινεται απο τον 4ο-12ο αι.Μερικοι μελετητες πιστευουν οτι ειναι ενα απο 50 αντιγραφα που ζητησε ο Μ.Κων/τινος ωστε να δοθουν σε εκκλησιες της Κων/πολης.Ηταν αντιγραφα και αρα τα εφτιαξε με βαση προυπαρχοντα πρωτοτυπα.

     • Ανώνυμος says:

      Καλο μου παιδι προσπαθησε να κατανοησεις αυτη την προταση.[Σιναϊτικός Κώδικας η παλαιότερη σωζόμενη Βίβλος] Γκουγκλαρισε αυτο [ η παλαιότερη σωζόμενη Βίβλος ] Εδω https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82 Τα χειρογραφα της Αγιας Γραφης .

     • ΠΔ. says:

      Δε μας λεει τιποτα αυτο.Η παλαιοτερη ολοκληρωμενη βιβλος.Υπαρχουν χιλιαδες αλλα χειρογραφα και μεταφρασεις παλαιοτερα αλλα οχι σαν πληρες βιβλιο.Και η Ανασταση παρουσιαζεται ολοκαθαρα στο κατα Μαρκον στον σιναιτικο κωδικα.Οποιος κοιταξει το βλεπει.

     • Ανώνυμος says:

      Τωρα δεχεσαι την παλαιοτερη βιβλο,αλλα σκαλωσες αλλου.ΠΔ χρειαζεσαι επειγοντος ανασυγκροτηση.Οπως απεξειξα και πιο πανω ειναι πλαστογραφια ολα τα εδαφια που αναφερονται στην παρωδια του Μυθου.

  • Ανώνυμος says:

   Η αγία γραφή ιστορικά είναι ένα εντελώς άχρηστο κείμενο, μιας και είναι εντελώς άγνωστα τα δεδομένα του κάθε κειμένου και της ιστορίας του. Ποιος το έγραψε, πότε, που, γιατί, ποια πορεία ακολούθησε το κάθε κείμενο, τι επεμβάσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του μέχρι να γίνει κομμάτι του συνόλου «αγία γραφή». Ακόμα και οι υποτιθέμενοι συγγραφείς είναι άγνωστοι πέρα από ελάχιστες και αμφισβητούμενες χριστιανικές πηγές.Η αξιοπιστία μιας πηγής δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κοντά στο γεγονός έγινε η καταγραφή αλλά κυρίως από το ποιος την κατέγραψε, αν ήταν ο μόνος που την κατέγραψε, τι στοιχεία δίνει κλπ. Από τη στιγμή που έχουμε εντελώς ατεκμηρίωτη θαυματολογία, γεγονότα που μόνο οπαδοί της ίδιας θρησκείας καταγράφουν το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Βρέθηκε στην Αίγυπτο το 1935. Πρόκειται για πάπυρο που ανάγεται στο 120 με 130 μ.Χ. Δηλαδή το πολύ 32 χρόνια μετα την συγγραφή του από τον Άγιο Ιωάννη. 2500 κώδικες περιέχουν ολόκληρη την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή. 25000 κώδικες περιέχουν μεγάλα κομμάτια από την Αγία Γραφή. Θουκιδίδης, τα 8 διασωθέντα χειρόγραφα, είναι όλα γραμμένα μετά το 900 μ.Χ. Η Ποιητική του Αριστοτέλη, γράφτηκε το 343 π.Χ. Ο αρχαιότερος κώδικάς της, προέρχεται από το 1100 μ.Χ.

    • Ανώνυμος says:

     Ρωμιοσυνη αντιγραφεις τις ανοησιες της εκκλησιας σου χωρις να εχεις κανει καποια προσωπικη ερευνα,διοτι εισαι ανθρωπος της Πιστης…παπυρος P52 (Rylands Greek Papyrus 457).[Χρονολόγηση χειρογράφου : 100 – 125 μ.χ. Αποκτήθηκε : Το 1920, απο τον Bernard P. Grenfell.Μέγεθος : Ύψος 8,9 εκατοστά, πλάτος 6 εκατοστά.Το χειρόγραφο είναι γραμμένο και στις 2 όψεις. Κάθε όψη περιέχει 7 γραμμές, απο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τα εδάφια 18:31-33 και 18:37-38.] Πολλές έρευνες και διαμάχες έχουν διεξαχθεί για την αυθεντικότητα του ευαγγέλιου του Ιωάννου. Δηλαδή κατά πόσο ο ίδιος συνέγραψε το Ευαγγέλιο, αλλά και πότε τελικά συνεγράφη.Όσον αφορά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη , ο John Drane γράφει «Δεν υπάρχει καμία συναίνεση και καμία αποδεκτή γνώμη για την ταυτότητα του συγγραφέα.] Η αξιοπιστία μιας πηγής δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο κοντά στο γεγονός έγινε η καταγραφή αλλά κυρίως από το ποιος την κατέγραψε, αν ήταν ο μόνος που την κατέγραψε, τι στοιχεία δίνει κλπ. Από τη στιγμή που έχουμε εντελώς ατεκμηρίωτη θαυματολογία, γεγονότα που μόνο οπαδοί της ίδιας θρησκείας καταγράφουν το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι είναι παραμύθια της χαλιμάς.

    • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

     Δεν αντιλαμβάνομαι την ένστασή σου. Τα χωρία που αναφέρονται σ’ αυτόν τον πάπυρο είναι ίδια με του Ευαγγελίου του Ιωάννη; Ναι ή όχι; Αν είναι τα ίδια τότε τι ψάχνεις; Οι μελλοντικοί αντιγραφείς έκαναν σωστή δουλειά. Η άποψη του Drane είναι μια άποψη και αυτή όπως υπάρχουν και οι αντίθετες.

     • Ανώνυμος says:

      Οι Ευαγγελιστές έχουν μόνο συμβολική σχέση με τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια δε γράφτηκαν ως απομνημονεύματα αυτοπτών μαρτύρων. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το πρώτο ήμισυ του δευτέρου αιώνος αναφέρονται ανωνύμως, ενώ τα ονόματα των συγγραφέων εμφανίζονται μετά το 150 μ.Χ.Έτσι τους αποδόθηκε η επώνυμη πατρότητα που υιοθετούμε. Τέτοιοι χειρισμοί της ανωνυμίας ήταν πολύ συνηθισμένοι και θεμιτοί εκείνα τα χρόνια όπου κυριαρχούσαν οι ρόλοι και το όνομα διέθετε βάρος μόνο εάν είχε μυθοποιηθεί.

 51. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Φλέγων, ιστορικός, 2ος αι. Χρονικά 2b,257 «Φλέγων ιστορεί επί Τιβερίου Καίσαρος εν πανσελήνωι έκλειψιν ηλίου γεγόνεσαι τελείαν από ώρας έκτης ( 12 το μεσημερι) μέχρις ενάτης, δήλον ως ταύτην. Τούτου δε του σκότους και Φλέγων εν ταις Ολυμπιάσιν εμνήσθη. Λέγει γαρ ότι τω δευτέρω έτει της διακοσιοστής δευτέρας ολυμπιάδος εγένετο ηλίου έκλειψις μεγίστη των ούκ εγνωσμένων πρότερον, και νυξ ώρα έκτι της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρας εν ουρανώ φανήναι. ότι δε της εν τω σταυρώ του δεσπότου Χριστού γενόμενης του ηλίου εκλείψεως και ουχ ετέρας εμνήσθη και Φλέγων, πρώτον μεν εκ του λέγειν μη εγνωσθαι την τοιαυτην εκλειψιν τοις προτερον χρόνοις έστι δήλον?.. και αυτης δε της περι Τιβερίου ιστορίας δείκνυται. Βασιλεύειν μεν γαρ αυτόν φησιν ο Φλέγων τις δευτερω έτει της εκατοστης ενενηκοστης ογδόης δευτέρας ολυμπιάδος.»

  • Ανώνυμος says:

   Ο Φλέγων ο Τραλλιανός (2ος αιώνας) Αποσπάσματα του έργου διασώζονται μέσω της Παντοδαπής ιστορίας του Ευσέβιου της Καισαρείας, τα γραπτά του Φώτιου Α´, και τα γραπτά του Γεωργίου Σύγκελου.Πολυ βολικο δεν νομιζετε ? Αναφορά στον Φλέγοντα υπάρχει από τον θεολόγο Ωριγένη (182 – 254) στο Κατὰ Κέλσου ο οποίος αναφέρει πως ο Φλέγων έκανε αναφορές στον Χριστό.χαχαχαχαχα Αλλος ενας Ιστορικος ΜΗ αυτοπτης μαρτυρας που φορτωθηκε ολες τις αλκοολικες φαντασιωσεις του μαυρου Ιερατειου.Μαλιστα μας τα παν κι αλλοι που την ειχαν πιο μεγαλη.

 52. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Φλάβιου Ιωσήπου (1 αιώνας μ.Χ) περί του Ιησού (Ιουδ. Αρχ. XVΙΙΙ 3.3) Υπάρχουν δύο χωρία τα οποία επικυρώνουν τα λεγόμενα των Ευαγγελίων, το 1ο αναφέρεται στον θάνατο του Ιωάννη του Ευαγγελιστή (XVIII 3.3) και το 2ον στον θάνατο του Ιακώβου του αδελφού του «Ιησού του λεγόμενου Χριστού» (XX, 9, 1). Από το έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» γράφει για το Χριστό «Γίνεται δε κατά τούτον τον χρόνον Ιησούς, σοφός ανή, [ει γε άνδρα αυτόν λέγει Χρη] {ην γαρ παραδόξων ποιητής} [διδάσκαλος ανθρώπων των ηδονή ταληθεί δεχόμενων] και πολλούς μεν Ιουδαίους, πολλού δε και τον Ελληνικού επηγάγετο το Χρστός ούτος ήν, και αυτόν, ενδείξει των πρώτων ανδρών παρ‘ ημίν σταυρώ επιτετιμηκότος Πιλάτου ουκ επαύσαντο οι το πρώτον αυτόν αγαπήσαντες. [εφάνη γαρ αυτούς τρίτην έχων ημέρα πάλιν ζώων, των θείων προφητών ταύτα τε και άλλα μύρια θαυμάσια περί αυτών ειρηκότων], εισέτι τε νων των χριστιανών τούδε ωνομασμένων ουκ επέλιη το φύλον».

    • Ανώνυμος says:

     Η γνησιότητα του κειμένου αμφισβητείται από μεγάλο μέρος των σύγχρονων ιστορικών.Ο αρχαίος θεολόγος και ιστορικός Ωριγένης αναφέρει πως ο Ιώσηπος δεν πίστευε πως ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, συνεπώς θεωρείται απίθανο να τον εγκωμίαζε έτσι στο κείμενο του. Ο σύγχρονος ιστορικός Κεν Όλσον, υποστηρίζει ότι η παράγραφος συμφωνεί καθ’ όλα με τον τρόπο γραφής του Ευσέβιου της Καισάρειας, που έζησε τον 3ο και 4ο αιώνα μ.Χ. Ο ιστορικός Γκέζα Βέρμες, ανακατασκεύασε τη «Φλαβιανή Μαρτυρία», αφαιρώντας τα στοιχεία που θεώρησε προσθήκες και παρεμβολές των χριστιανών και αντικαθιστώντας τα με αποσιωπητικά («…») Αν ο Ιώσηπος είχε όντως γράψει για τον Ιησού, θα τον αποκήρυσσε, όχι μόνο επειδή ήταν ορθόδοξος Εβραίος, αλλά επειδή έπρεπε να μείνει συνεπής με το φιλορωμαϊκό στυλ γραφής του, διαφορετικά θα κινδύνευε τουλάχιστον να συλληφθεί. Είναι σχεδόν αδιανόητο να έγραψε έστω και το “μειωμένο” Testimonium.Υπάρχουν κι άλλοι καλοί λόγοι για να πειστούμε πως ολόκληρο το χωρίο είναι πλαστό· συγκεκριμένα ότι δεν ταιριάζει με τα συμφραζόμενα. Το κεφάλαιο 3 του βιβλίου 18 της “Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας” ξεκινά με τη διήγηση μιας σφαγής Εβραίων που διέταξε ο Πιλάτος ως απάντηση για τις διαμαρτυρίες τους για τη χρήση ιερού χρήματος· έπειτα έρχεται το Testimonium και μετά η επόμενη παράγραφος ξεκινά: “Καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἕτερόν τι δεινὸν ἐθορύβει τοὺς Ἰουδαίους…” Είναι αδιανόητο ότι ο Ιώσηπος, ένας ορθόδοξος Εβραίος θα θεωρούσε το θάνατο του Ιησού ως “ἕτερόν δεινὸν” για τους Εβραίους. (Φυσικά, θα μπορούσε να πει κανείς πως το δεινό δεν ήταν ο θάνατος του Ιησού, αλλά η ίδρυση του Χριστιανισμού. Ωστόσο, σ’αυτή την περίπτωση παραμένει το ερώτημα, πώς δικαιολογείται αυτό με την ενθουσιώδη περιγραφή του Ιησού ακόμα και στο “μειωμένο” Testimonium;) Από την άλλη, αν αφαιρεθεί το Testimonium, το κείμενο ρέει αβίαστα.Υπάρχει και ένα τελευταίο επιχείρημα κατά της αυθεντικότητας του Testimonium: δεν εμφανίζεται πουθενά πριν τον 4ο αι. Τον 2ο αι. ο Ωριγένης υπερασπίστηκε τον Χριστιανισμό από τις επιθέσεις του παγανιστή Κέλσου (ΣτΜ: στο έργο του “Κατά Κέλσου”) και μεταφέρει άφθονα χωρία από τον Ιώσηπο για να στηρίξει τις απόψεις του, αλλά δεν αναφέρει το Testimonium ούτε μία φορά, παρόλο που θα ήταν ο υπέρτατος άσσος στο μανίκι του. Οι σύγχρονοι απολογητές το εκλογικεύουν λέγοντας πως ο Ωριγένης αγνοούσε την ύπαρξη αυτού του χωρίου, αλλά είναι αδύναμο επιχείρημα δεδομένου πως ο Ωριγένης δείχνει να έχει ευρεία γνώση του έργου του Ιώσηπου και αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο όταν μας ζητούν να πιστέψουμε πως κανείς αρχαίος απολογητής δεν το πρόσεξε πριν το 300 ή δεν το θεώρησε άξιο αναφοράς. Ο πρώτος Χριστιανός που αναφέρεται στο Testimonium είναι ο Ευσέβιος τον 4ο αι. και κάποιοι μελετητές πιστεύουν πως ήταν αυτός που το κατασκεύασε.

 53. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  ΤΑΚΙΤΟΣ «Χρονικά του» (Αννάλια) 115 – 177 μ.Χ.
  «Έτσι λοιπόν για να καταπνίξει τη φήμη (της πυρκαγιάς), ο Νέρωνας κατηγόρησε και τιμώρησε με τον πιο σκληρό τρόπο, μια τάξη ανθρώπων, που ήσαν μισητοί για τα ελαττώματα τους, τους οποίους το πλήθος ονόμαζε Χριστιανούς. Ο Χριστός από τον οποίο προήλθε το όνομά θανατώθηκε επί Τιβερίου αυτοκράτορα και Ποντίου Πιλάτου επάρχου. Η ολέθρια αυτή δεισιδαιμονία, στην αρχή ελεγχόταν, για να ξεσπάσει ολόφρεσκη, όχι στην Ιουδαία, την πατρίδα της επιδημίας αυτής αλλά στην ίδια την Ρώμη, όπου όλα τα τρομερά κι αισχρά πράγματα του κόσμου μαζεύονται και βρίσκουν πατρίδα» (Tacit. Annal. XV, 38, 44).

  • Ανώνυμος says:

   η αναφορά στον Τάκιτο που έχει ένα σωρό προβλήματα ακόμα και αν είναι αληθινή απλά μιλάει για το τι πίστευαν οι χριστιανοί της εποχής .. Παραμυθια της χαλιμας

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Ο Τάκιτος αναφέρει καθαρά « Ο Χριστός από τον οποίο προήλθε το όνομα θανατώθηκε επί Τιβερίου αυτοκράτορα και Ποντίου Πιλάτου επάρχου.» Αν έγραφε απλά για το τι πίστευαν οι χριστιανοί θα έγραφε το πιθανότερο «Ο Χριστός από τον οποίο προήλθε το όνομα θανατώθηκε (όπως υποστηρίζουν) επί Τιβερίου αυτοκράτορα και Ποντίου Πιλάτου επάρχου.» ΕΙΣΑΙ ΦΑΟΥΛ.

    • Ανώνυμος says:

     Είναι αμφιλεγόμενη η ιστορική αξιοπιστία και εγκυρότητα της παραπάνω παραγράφου, καθώς ο Τάκιτος δεν αποκαλύπτει τις πηγές πληροφόρησης του. Ο Τάκιτος συνέγραψε το έργο του ανατρέχοντας στα ρωμαϊκά αρχεία. Παρόλα αυτά στα ρωμαϊκά αρχεία, αν αναφερόταν ο Ιησούς, αποκλείεται να αναφερόταν ως Χριστός (Μεσσίας), τίτλο που του έδωσαν οι οπαδοί του, αλλά θα αναφερόταν με το όνομά του. Επίσης στα ρωμαϊκά αρχεία, ο Πόντιος Πιλάτος θα εμφανιζόταν με το αξίωμα που πράγματι είχε, «Νομάρχης» και όχι μ’ ένα αξίωμα που δεν είχε, «Έπαρχος». Συνεπώς, πολλοί ιστορικοί ισχυρίζονται οτι ο Τάκιτος δεν έκανε χρήση αξιόπιστων πηγών, αλλά πιθανόν κατέγραψε χριστιανικές μαρτυρίες.Ο Γάλλος ιστορικός και υποστηρικτής της ιστορικότητας του Ιησού, Σαρλς Γκουίγκνμπερτ γράφει: «Όσο υπάρχει η πιθανότητα ο Τάκιτος να κατέγραψε τα λεγόμενα των Χριστιανών στο έργο του ως ιστορική αλήθεια, η παράγραφος παραμένει εντελώς άχρηστη. Ρωμιοσυνη Εγω ειμαι ο παικτης και εσυ η μπαλα.Σε σουταρα και μπηκες γκολ στα διχτυα της μητρας του αρχετυπου του αποκρυφισμου του chaoskampf.Και ετοιμαζομαι για τον μεγαλο αθλο. Με ενα σουτ θα κλωτσησω δυο μπαλες,Εσενα και τον ΠΔ Αλλα αντι να βρειτε τα δυχτια θα χτυπησετε στις μπασκετες και θα μπειτε στα καλαθια ωστε η βολη να υπολογιστει εξαποντη. χαχαχαχα .

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Αμφισβητείται αυτή την μαρτυρία του Τάκιτου, με γνωστότερο τον Gordon Stein, ο οποίος υποστήριξε πως η φράση με τον έπαρχο Πόντιο Πιλάτο ήταν μεταγενέστερη προσθήκη κάποιων Χριστιανών, επειδή ο Πόντιος Πιλάτος δεν ήταν έπαρχος αλλά πραίτορας, αλλά αυτό δεν είναι σε τίποτα απόλυτο μα μήτε και αποδείξιμο αλλά και πολύ επουσιώδες. Η ουσία είναι ότι υπήρξε «αξιωματούχος» Πιλάτος στην περιοχή εκείνη και την περίοδο εκείνη. Την δεκαετία του’80, ρωμαϊκή επιγραφή που αναφέρει τον πραίτορα Πόντιο Πιλάτο, βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Καισαρείας της Παλαιστίνης. Είναι μια ιστορική μαρτυρία για τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν τραγικό ρόλο στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η πιο σοβαρή αμφιβολία γι’ αυτή την μαρτυρία οφείλεται στο ότι ο Τάκιτος επειδή δεν ήταν Ιουδαίος θα έπρεπε να αναφέρει τον Χριστό ως Ιησού, αν είχε ανατρέξει στα Ρωμαϊκά αρχεία. Αλλά αυτή η αμφιβολία δεν έχει να κάνει με την επέμβαση ή όχι χριστιανών εις την μαρτυρία του Τάκιτου αλλά με τις πηγές του ιδίου του Τάκιτου καθώς και για να δικαιολογηθεί η προέλευση του ονόματος χριστιανός.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Επίσης ο Τάκιτος λέει «Η ολέθρια αυτή δεισιδαιμονία, στην αρχή ελεγχόταν, για να ξεσπάσει ολόφρεσκη, όχι στην Ιουδαία, την πατρίδα της επιδημίας αυτής αλλά στην ίδια την Ρώμη, όπου όλα τα τρομερά κι αισχρά πράγματα του κόσμου μαζεύονται και βρίσκουν πατρίδα». Η απαξίωση που δείχνει ο Τάκιτος προς τους Ιουδαίους και τον χριστιανισμό (εθεωρείτο εβραϊκή αίρεση τότε) φανερώνει ότι οπωσδήποτε γράφηκε από κάποιον εθνικό ή εχθρό του χριστιανισμού, εφόσον αμφισβητείται η προέλευση της παραγράφου. Ο Σαρλς Γκουίγκνμπερτ εκφέρει απλά την άποψή του, όπως και όλοι εμείς το ίδιο κάνουμε. Δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τη γνώμη του. Κιεγώ επικαλούμε τον Γουίλιαμ Ντυράντ…………. Η ισοφάριση είναι πραγματικότητα. Περιμένουμε το εξάποντό σου.

     • Ανώνυμος says:

      Πολλοί ιστορικοί ισχυρίζονται οτι ο Τάκιτος δεν έκανε χρήση αξιόπιστων πηγών, αλλά πιθανόν κατέγραψε χριστιανικές μαρτυρίες [Richard Carrier. France, RT. Theissen, Gerd ]

     • ΠΔ. says:

      ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ. Δευτερη αναφορα του ιουδαιου ιστορικου.Προκειται για μια εξαιρετικα συντομη και εμμεση αναφορα, που γινεται επισης στην ΄΄Ιουδαικη αρχαιολογια΄΄. ΄΄Ο Αννας […] καλεσε το δικαστηριο και εφερε ενωπιον του τον αδελφο του Ιησου,του λεγομενου Χριστου και του οποιου το ονομα ηταν Ιακωβος και μερικους αλλους….΄΄Το αποσπασμα αυτο,σε αντιθεση με τη ΄΄Φλαβιανη μαρτυρια΄΄,δεν αμφισβητειται απο την πλειοψηφια των ιστορικων.Μαλιστα,μας παραδιδεται ακριβως ιδιο απο ολους τους αρχαιους ιστορικους. (τριποντο)

     • Ανώνυμος says:

      Αυτό το χωρίο δεν είναι τόσο φανερή πλαστογραφία όπως το Testimonium. Ωστόσο είναι και αυτό ευάλωτο.Ο Ιώσηπος ήταν Εβραίος ιστορικός, αλλά εργαζόταν υπό την αιγίδα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Βεσπασιανού· έγραφε για ρωμαϊκό κοινό. Ένα ρωμαϊκό κοινό δε θα ήξερε έννοιες του ιουδαϊκού μεσσιανισμού και δε θα ήξερε τι σημαίνει η λέξη “χριστός”. Αν ο Ιώσηπος τη χρησιμοποιούσε χωρίς εξήγηση αυτό θα τους μπέρδευε. Ωστόσο, αν αγνοήσουμε το Testimonium ως πλαστογραφία, αυτό είναι το μόνο σημείο που χρησιμοποιείται ο όρος χωρίς να δίδεται και ερμηνεία και δεδομένου ότι είναι αμφίβολο πως ο Ιώσηπος θα χρησιμοποιούσε τον όρο χωρίς ερμηνεία, η φράση είναι πιθανότατα εμβόλιμη.Με αυτό κατά νου, εξηγούνται και άλλα προβλήματα του χωρίου. Το ένα είναι η παράδοξη σειρά των λέξεων στην παράγραφο. Γιατί ο Ιώσηπος αναφέρει πρώτο τον Ιησού όταν το κείμενο μιλάει ουσιαστικά για κάποιον άλλο; Λογικότατο όμως αν υποθέσουμε έναν Χριστιανό πλαστογράφο που έδωσε προτεραιότητα στο όνομα του σωτήρα του, συνειδητά ή ασυνείδητα. Το άλλο είναι η επιλογή λέξεων. Κάποιοι έχουν μεταφράσει την κρίσιμη φράση ως “ο αδελφός του Ιησού, του επονομαζόμενου Χριστού”. Ωστόσο η μετάφραση αυτή δεν στηρίζεται από το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Για την ακρίβεια το ελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις με το Κατά Ματθαίον 1,16 (σε διαφορετική πτώση).Ίσως όλα αυτά να είναι συμπτώσεις, αλλά υπάρχει άλλη μία ανωμαλία. Διαβάζοντας το υπόλοιπο κεφάλαιο 9 μαθαίνουμε πως οι Εβραίοι οργίστηκαν τόσο πολύ από το λιθοβολισμό του Ιακώβου που έγραψαν στον βασιλιά Αγρίππα απαιτώντας να απολυθεί ο Άνανος. Γιατί να εκνευριστούν τόσο οι Εβραίοι με το φόνο ενός αποστάτη, ενός χριστιανού ηγέτη, που να απαιτήσουν την εκθρόνιση ενός δικού τους αρχιερέα;Κανένα από αυτά τα τέσσερα σημεία δεν αποτελεί συγκλονιστικό στοιχείο, αλλά και τα τέσσερα μαζί οδηγούν στο συμπέρασμα πως και αυτό είναι μια μετέπειτα χριστιανική προσθήκη. Ίσως ο Ιώσηπος να έγραφε για κάποιον άλλο, κάποιον τυχαίο Εβραίο ονόματι Ιάκωβο και κάποιος Χριστιανός σχολιαστής αργότερα θεώρησε πως αναφερόταν στον αδελφό του Ιησού, αλλά ενοχλήθηκε που ο Ιώσηπος δεν τον ανέφερε και ανέλαβε να διορθώσει το λάθος προσθέτοντας το “ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου Χριστοῦ” στη φράση.Αυτό το συμπέρασμα είναι αρκετά λογικό και κάνει το χωρίο να ρέει καλύτερα. Άλλωστε, αν ο Ιώσηπος είχε όντως γράψει τη φράση “ο λεγόμενος Χριστός” είναι δύσκολο να την είχε αφήσει χωρίς εξήγηση· χώρια ότι ο ισχυρισμός είναι εξαιρετικά θρασύς αφού υπονοεί πως το άτομο είναι ο θεόσταλτος μεσσίας, ο πολυ-αναμενόμενος σωτήρας των Εβραίων που θα εγκαθίδρυε το αιώνιο βασίλειο του Θεού στη γη. Είναι πολύ λογικό να υποθέσουμε ότι ο Ιώσηπος τουλάχιστον θα έγραφε κάτι παραπάνω για ένα άτομο που θα τολμούσε να αποδεχθεί ένα τόσο βαρυσήμαντο τίτλο, ακόμα και αν δε δεχόταν τους μεσσιανικούς ισχυρισμούς του. Αλλά τέτοιο κείμενο δεν υπάρχει πουθενά στον Ιώσηπο, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι ποτέ δεν έγραψε την επίμαχη φράση.

     • ΠΔ. says:

      Η συγχρονη παιδαγωγικη μεθοδος υποστηριζει πως δεν πρεπει να κοκκινιζονται τα γραπτα των μαθητων γιατι χανουν την αυτοπεποιθηση τους.

     • Ανώνυμος says:

      Απο τις πολλες διανοητικες μπουφλες που εχετε φαει εχουν κοκκινισει τα μαγουλα σας.Και οχι τιποτα αλλο αλλα εξαφανιστηκε και ο chaoskampf,καλο θα ηταν να σας βοηθουσε λιγο για να ετρωγε και αυτος μερικες.

     • ΠΔ. says:

      Ναι ο Ιωσηπος ασχοληθηκε με εναν αλλο τυχαιο Ιακωβο,που δεν τον ηξερε ουτε η μανα του και οχι με τον Αδελφοθεο.Που το περιεργο πως εγραψε την εκφραση ΄΄…τον αδελφο του Ιησου του λεγομενου Χριστου…΄΄το εγραψε για να προσδιορισει σε ποιον αναφερεται,οχι οτι τον πιστευε σαν Χριστο.Αναφερεται δε πρωτα το ονομα του Ιησου,γιατι εξ’αιτιας της πιστης του κατηγορηθηκε ο Ιακωβος.Αυτο ηταν το κατηγορητηριο. (παραδεξου πως εφαγες το τριποντο και εσε τις υπεκφυγες.Το δεχονται οι ιστορικοι αλλα οχι εσυ;)

     • Ανώνυμος says:

      Κάποιοι έχουν μεταφράσει την κρίσιμη φράση ως “ο αδελφός του Ιησού, του επονομαζόμενου Χριστού”. Ωστόσο η μετάφραση αυτή δεν στηρίζεται από το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Για την ακρίβεια το ελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις με το Κατά Ματθαίον 1,16 ..Οπως και να εχει ο Ιωσηπος γεννηθηκε το 37 μ χ στην ιερουσαλημ και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ του χριστου,και οι αναφορες στο προσωπο του χριστου ειναι οι αλκοολικες φαντασιωσεις των χριστιανων πλαστογραφων,και αν οχι τοτε ειναι δικες του.

     • ΠΔ. says:

      Ο CHAOSKAMPF τελικα μονο στα λογια εμεινε.Πραγματι η βοηθεια του θα ηταν πολυτιμη,αλλα δεν τον αδικω,δεν εχει τη δικη μου ψυχολογικη αντοχη απεναντι σου.

     • ΠΔ. says:

      Λιγοι ιστορικοι ειναι αυτοπτες μαρτυρες.Οι περισσοτεροι ερευνουν και διασταυρωνουν πληροφοριες.Τον Κουγια τον εχεις τιποτα;Οπως σε συμφερει και οτι σε συμφερει δεχεσαι.Να μαθεις να παραδεχεσαι την ηττα σου απο ενα προβατο(με κερατα)

     • ΠΔ. says:

      Mατθ.1.16 Ιακωβ δε εγεννησε τον Ιωσηφ τον ανδρα Μαριας,εξ ης εγεννηθη Ιησους ο λεγομενος Χριστος.Ποια η διαφορα.

     • Ανώνυμος says:

      ΠΔ γραφεις [ οτι ο chaoskampf δεν εχει τη δικη μου ψυχολογικη αντοχη απεναντι σου.] Συμφωνα με το ψυχολογικο σου προφιλ ισχυει το παρακατω. [Ακόμα και αν κάποιος τους «ξεμπροστιάσει», το άτομο που έχει ψυχοπάθεια δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση του , ούτε να παραδεχτεί το λάθος του, πόσο μάλλον να δείξει κάποιο αίσθημα ντροπής.] Απο τα ανωτερω προκυπτει οτι ο chaoskampf ειναι Απλα ενας Δασκαλος της Θεοσοφιας ενω ΕΣΥ κλαφτα χαραλαμπε.

     • Ανώνυμος says:

      [1] Ο χριστος ειναι αληθινος Θεος μονο για 2.2 δις των χιλιαδων αιρεσεων του χριστιανισμου.Για τους υπολοιπους απλα δεν υπαρχει. [2] Η μονη πηγη της υπαρξης του ειναι ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΟΠΑΔΩΝ ΜΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ.Μολονοτι περιεχουν καποια ιστορικα στοιχεια βεβαιωμενα απο την βιβλικη αρχαιολογια «biblical Archaeology» δεν αποτελουν ιστορικο τεκμηριο με αποτελεσμα να αμφισβητειται η ιστορικοτητα του. [3] τεσσερις εξωβιβλικες πηγες οι τρεις δεν κανουν αναφορα στο προσωπο του Χριστου αλλα στους χριστιανους και η τεταρτη αμφισβητειται.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Δεν διαφερετε και πολυ απο τους αλλους που ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ κατι διαφορετικο απο σας….

     • ΠΔ. says:

      Αληθεια μου διεγνωσες ψυχοπαθεια;Εισαι καλος ψυχιατρος τελικα.Την εχω κι εγω τη δοση μου.Εναν ψυχαναγκασμο π.χ οταν βλεπω ορθογραφικα λαθη και κατι αλλα ψιλα, αλλα τα ελυσα,δε χρειαζομαι χαπακια.

 54. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Γάιος Σουετώνιος Τράνκυλλος (75 -169 μ.Χ.) έγραψε έργα όπως το «De Viris Illustribus» και το «Βίοι Καισάρων». Σε δύο μέρη αναφέρει το Χριστό και τους Χριστιανούς. Στο βίοι Κλαυδίου 25/4 ( Vita Claud. XXV/4) μας λέει για τις καθημερινές έριδες και ταραχές εξ αιτίας του Χριστού (Chresto) επί Κλαύδιου και η οποία αναφορά επικυρώνεται στις «Πράξεις των Αποστόλων» όπου περιγράφεται και με τα κατάλληλα χωρία ποιος είναι ο Χριστός. Κάνοντας λοιπόν μνεία του διατάγματος της εκδίωξης των Εβραίων από τη Ρώμη το 53 μ.Χ., γράφει: «Τους Ιουδαίους, με υποκίνηση του Χριστού (impulsore Chresto) που θορυβούσαν τους έξωσε από την Ρώμη». Ενώ μιλώντας και αυτός για την πυρπόληση της Ρώμης λέει : «… υπέστησαν τιμωρίες οι Χριστιανοί, άνθρωποι νέας και κακοποιού δεισιδαιμονίας (supertitionisnovaeetmaleficae)» (Βίος Νέρωνα, 16/2).Θα μπορούσε βέβαια αυτός ο Χριστός να είναι και άλλο πρόσωπο με παρόμοιο όνομα που εκδιώχθηκε μαζί με τους Εβραίους της Ρώμης από αυτή την πόλη και όχι ο Χριστός των Ευαγγελίων της Ναζαρέτ και της Ιουδαίας

  • Ανώνυμος says:

   Αλλος ενας ΜΗ αυτοπτης μαρτυρας ο οποιος εκανε αναφορα στους χριστιανους της εποχης του και σε εναν Χριστο που δεν ειδε.Παρομοια και εγω θα κανω μια αναφορα στους Αρχαιολατρες και στον μεγαλο Θεο των θεων ΖΕΥΣ,που δεν εχω δει ποτε.

    • Ανώνυμος says:

     12 Αποστολοι και ο ενας εξ αυτων προδοτης.Γιατι 12 και οχι 13? Από τους πανάρχαιους χρόνους αποδίδονταν στους αριθμούς μια μυστηριακή και συμβολική σημασία.Είναι γεγονός ότι οι αρχαίοι λαοί (Αιγύπτιοι, Χαλδαίοι, Έλληνες , Ιουδαίοι) ανέπτυξαν μία ολόκληρη επιστήμη αριθμητικών ιδεών, εντελώς ξεχωριστή από τα μαθηματικά…Στον Χριστιανισμο [Δώδεκα άρτοι της προθέσεως , βωμοί εκ 12 λίθων , 12 πύλες της ουράνιας Ιερουσαλήμ, 12 κόφινοι πλήρεις περισσευμάτων από τη διατροφή των 5.000 , και 12Χ12.000 = 144.000 οι «σεσωμένοι» στην Αποκάλυψη.] Αν συνεχισεις να πινεις απο τις αλκοολικες φαντασιωσεις του χριστιανισμου θα καταληξεις ΦΥΤΟ

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Λάθος, το επιχείρημα εδώ είναι ότι τέλη 1ου αρχές 2ου αι. ο χριστιανισμός άρχισε να διαδίδεται και να ευρίνεται με τις γνωστές έριδες εναντίων του. Δεν υποστηρίζει την ιστορικότητα του ΧΡΙΣΤΟΥ, υποστηρίζει όμως τη διάδοση της πίστης του.

    • Ανώνυμος says:

     Μεγαλε σε λιγο θα γελασουν μεχρι και οι πετρες μαζι σου.Και εγω περιμενω να δω την τελεση του Μυστηριου.Μυστηριον μεγα τουτο οπως και τα υπολοιπα μυστηρια [αλκοολικες φαντασιωσεις] του χριστιανισμου.

 55. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Τερτυλλιανού «Scorpiace», 15:3. Αναφέρει ότι ο Πέτρος σταυρώθηκε από το Νέρωνα. Γράφθηκε γύρω στο 212.

  • Ανώνυμος says:

   Τερτυλλιανός (155 – 240 μ.X.) ήταν χριστιανός πρεσβύτερος και πολυγραφότατος συγγραφέας. Υπήρξε σφοδρότατος πολέμιος των χριστιανικών αιρέσεων.Οι αλκοολικες φαντασιωσεις ενος φανατισμενου χριστιανου με τα μυαλα στα καγκελα.Κατοπιν εορτης εκαστος οτι θελει λεει.

    • Ανώνυμος says:

     Ιδου το ΜΕΓΑΛΟ και αποστομωτικο επιχειρημα.Οι αλκοολικες φαντασιωσεις ειναι προνομιο Μονο των χριστιανων και κανενος αλλου. Γιαννης πινει γιαννης κερναει και οτι θελει λεει.Η εκκλησια ειναι μια πηγη γνωσης [χαχαχα] οπου τα παραμυθια τα βαφτισε Ιστορια [εκκλησιαστικη ιστορια] η οποια ανακυρηχθηκε Δογμα.Μηπως το ονομα σου ειναι Γιαννης? Γιατι εχω ακουσει οτι 45 απο δαυτους εχουν ενος κοκορου γνωση.

     • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

      Έχεις αρχίσει να τρελένεσαι; Αυτό ήταν το εξάποντο; Εσύ τουλάχιστον έχεις σπουδάσει και θεολογία όπως λες. Εγώ σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αν είχα πάει θεολογία ή ιστορικός θα ήσουν ήδη ο μεζές στο αλκοολικό πάρτι του Γιάννη. Έλα γιατρέ μου, μην τρελένεσαι ανταλλαγή απόψεων κάνουμε. Το ξέρεις, ούτε να σε πείσω μπορώ ούτε να με πείσεις.

     • Ανώνυμος says:

      Εσυ ειπες την αποψη σου,και εγω απεδειξα οτι αυτη ειναι συνωνυμη με το [οπαδος] και [δογμα].

 56. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Τερτυλλιανού «Κατά Μαρκίωνος», 4:5. Αναφέρει ότι οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος σφράγισαν το Ευαγγέλιο με το αίμα τους.

 57. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Αποκάλυψις Ιωάννου α’/1 9.: «Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός υμών καί συγκοινωνός εν τή θλίψει καί βασιλεία καί υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν τή νήσω τή καλουμένη Πάτμω διά τόν λόγον τού Θεού καί διά τήν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού».

 58. Ανώνυμος says:

  ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΑΝΤΩΣ ΟΠΟΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΒΕΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ…
  ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΕΙ ΣΑΝ ΖΕΣΤΟ ΨΩΜΑΚΙ.
  ΑΙΩΝΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΣΑΝ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟ ΓΙΔΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΑΤΕ.
  ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ…ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ.
  ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΤΑ ΓΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΕΣΑ!

 59. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Ο Will Durant «Παγκόσμιος Ιστορία του πολιτισμού». «Περί τα μέσα της πρώτης εκατονταετηρίδος ένας ειδωλολάτρης ονομαζόμενος Θαλλός, σε απόσπασμα που διεσώθει από τον Ιούλιο τον Αφρικανό, υπεστήριζε ότι η αφύσικη συσκότισης, που έλαβε χώρα κατά τη στιγμή του θανάτου του Χριστού, ήταν απλώς φυσικό φαινόμενο και σύμπτωσις. Το επιχείρημα θεωρεί την ύπαρξη του Χριστού ως παραδεδεγμένη. Φαίνεται ότι και οι αγριώτεροι αντίπαλοι του γεννωμένου Χριστιανισμού, Εθνικοί και Εβραίοι, ουδέποτε εσκέφθησαν να αρνηθούν την ύπαρξη του Χριστού».

  • Ανώνυμος says:

   Η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικά «κεκοιμισμένοι», όποιοι και να είναι αυτοί, δυστυχώς θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, διότι δέν υπάρχει πλέον ο επαρκής χρόνος για την λεγόμενη «αφύπνισή» τους. Η κατάσταση της ύπνωσης έχει καλλιεργηθεί πολλά χρόνια τώρα και από πανταχόθεν και με την ανοχή όλων. Και δυστυχώς αποδεικνύεται περίτρανα ότι, τελικά η δύναμη της συνήθειας είναι ισχυρότερη και από την δύναμη της βαρύτητας.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Αναφέρεις «δυστυχώς θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, διότι δέν υπάρχει πλέον ο επαρκής χρόνος για την λεγόμενη «αφύπνισή» τους.» Γιατρέ σοβαρέψου. Ποιος χρόνος δεν επαρκεί για την αφύπνισή μας; Της έλευσις των Έψιλον, τι;;;; Είσαι σοβαρός;; Δεν νομίζω να πιστεύεις ότι είσαι και ο «εκλεκτός» κάποιας μυστικής αποστολής; Για πες κι άλλα!!!

 60. ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

  Will Durant «Παγκόσμιος Ιστορία του πολιτισμού».
  Από τους επιφανέστερους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Παραγωγικότατος, εξέδωσε την «Ιστορία της Φιλοσοφίας» (1926) και την «Ιστορία του Πολιτισμού» σε 11 τόμους. Υπήρξε λάτρης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος………………..»…Τα ουσιώδη μέρη των συνοπτικών Ευαγγελίων συμφωνούν πολύ χαρακτηριστικά και προσφέρουν μια σταθερή εικόνα του Χριστού. Εις τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψή της η Ανωτέρα Κριτική εφήρμοσε επί της Κ. Διαθήκης δοκιμασίες αυθεντικότητος τόσον αυστηρές, ώστε με αυτές εκατοντάδες αρχαίων προσωπικοτήτων, δηλ. ο Χαμουραβί, ο Δαυίδ, ο Σώκράτης, θα εχάντο στους θρύλους. Χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας των Ευαγγελιστών, είναι ότι αναφέρουν πολλά επεισόδια, τα οποία απλοί επινοηταί θα είχαν αποκρύψει. Τέτοια είναι ο συναγωνισμός των Αποστόλων για υψηλές θέσεις στη Βασιλεία των Ουρανών, η φυγή τους μετά τη σύλληψι του Ιησού, η άρνησις του Πέτρου, η μη εκτέλεσις Θαυμάτων υπό του Χριστού στη Γαλιλλαία, οι υπαινιγμοί μερικών ακροατών περί πιθανής τρέλας του…κ.α. Κανένας, που θα διαβάση τις σκηνές αυτές, δεν είναι δυνατόν να αμφιβάλλη περί της πραγματικότητος του προσώπου πίσω από αυτές. Το γεγονός ότι λίγοι απλοί άνθρωποι θα έπλαθαν εντός μιας γενεάς μια τόσο ισχυρή και ελκυστική προσωπικότητα, μια τόσο υψηλή ηθική και ένα τόσο εμπνευσμένο όραμα περί της αδελφότητος των ανθρώπων, θα ήταν θαύμα πολύ πιο απίστευτο από οποιοδήποτε άλλο που αναφέρεται στα Ευαγγέλια. Ύστερα από δυο αιώνες Ανωτέρας Κριτικής οι γενικές γραμμές της ζωής, του χαρακτήρος και της διδασκαλίας του Χριστού παραμένουν λογικώς διαυγείς και αποτελούν το ελκυστικώτερο χαρακτηριστικό της Ιστορίας του Δυτικού ανθρώπου».

  • Ανώνυμος says:

   Ο Will Durant διακρινεται για την αντιφατικοτητα του σχετικα με την υπαρξη του Θεου, τον χριστο και τα ευαγγελια.Στο εργο του με τιτλο [τα διδάγματα της ιστορίας] Υποστηριζει σθεναρα οτι ο Θεος ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η κρίσιμη και πρωταρχική εκτίμηση σχετικα με τον Durant πλαισιώνεται στην αντίθεση με τον εαυτό του! Εδω http://comingtoknowchrist.blogspot.gr/2005/12/will-durant-and-belief-in-jesus-christ.html ολες οι αποδειξεις για τα κινητρα του.

   • ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΜΗ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ says:

    Εννοείται ο Durant δεν είναι πιστός χριστιανός, ή μπορεί να μην γνώριζε κι ο ίδιος τι ήταν. Απλά μεταφέρω την άποψη ενός μελετητή παγκοσμίου φήμης. Το ίδιο κάνεις και εσύ και όλοι μας. Τι είπε ο ένας τι είπε ο άλλος, και περνάει η ώρα. Μπορείς να αποδείξεις κάτι; Ένα είναι σίγουρο. ΖΕΙ ΚΎΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ.

    • Ανώνυμος says:

     Εχετε γονατισει ολοι σας και σε λιγο θα σπαρταρατε ανασκελα σαν ψεκασμενες κατσαριδες.Τωρα θα σας αποδειξω οτι ο Μεσσιας της Αγιας Γραφης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,και θα το κανω μεσα απο τα δικα σας κειμενα και οχι αλλων.

 61. Ανώνυμος says:

  .ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ εκτος του οτι ειναι παραμυθι…Ο Μωυσης ΔΕΝ φοβηθηκε τον Φαραω Εβραιους 11.27…..Ο Μωυσης ΦΟΒΗΘΗΚΕ τον φαραω Εξοδος 2.14-15……Ο Ηλι ηταν ο εκ πατρος παππους του Ιησου .Λουκας 3.23……Ο Ιακωβ ηταν ο εκ πατρος παππους του Ιησου .Ματθαιος 1.16….Ο Θεος ΘΑ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Εξοδος 20.5….Ο Θεος ΔΕΝ τιμωρει τα τεκνα για τις αμαρτιες των γονεων Ιεζεκιηλ 18.20….Ο Θεος ΔΕΝ μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.29….Ο Θεος μεταμελειται Α Σαμουηλ 15.35….Η συκια ξεραθηκε ΑΜΕΣΩΣ μολις την καταραστηκε ο Χριστος Ματθαιος 21.19-20…..Η συκια ξεραθηκε την αλλη μερα Μαρκος 11.14-21……Ο Χριστος δεν ειναι ιστορικο προσωπο και η μονη πηγη της υπαρξης του ειναι τα χειρογραφα των οπαδων μιας πιστης.Δυο απο τα τεσσερα ευαγγελια κανουν αναφορα στην γενεαλογια του.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α 1-16 ΚΑΙ ΛΟΥΚΑΣ Γ 23-28….Μεταξυ των δυο ευαγγελιων ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ 16 ΟΝΟΜΑΤΑ Απο Αβρααμ μεχρι τον Χριστο ο Ματθαιος δινει 41 γενιες.Ενω ο Λουκας 57…ΦΟΒΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.Κυριοι δεν εχετε τιποτα αλλο εκτος απο ΠΙΣΤΗ.Δεν διαφερετε απο τους αλλους ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ.Ειστε ενα ματσο χαλια ολοι μαζι.Καθολικισμός – 1,2 δισ. πιστοί Προτεσταντισμός – 800 εκατ. πιστοί Ορθόδοξοι – 225-300 εκατ. πιστοί και χιλιαδες ακομα αιρεσεις του χριστιανισμου συμπληρωνουν το μεγεθος της απατης σας και της ανοησιας σας ..

  • ΠΔ. says:

   Ο Ματθαιος εγραψε το ευαγγελιο του με αποδεκτες χριστιανους εξ Ιουδαιων,γι’αυτο ξεκιναει την γενεαλογια απο τον Αβρααμ.Ο Λουκας,εγραψε το ευαγγελιο του για τους χριστιανους εξ Εθνικων,γι’αυτο ξεκιναει τον καταλογο απο τον Αδαμ,ωστε να εχουν πιο πληρη γνωση.Στο θεμα των διαφορων τωρα.Ο Ματθαιος παρουσιαζει την καταγωγη του Ιωσηφ με βαση τους ανδραδελφικους γαμους[στον Ισραηλ ισχυε ο ανδραδελφικος γαμος.Οταν καποιος πεθαινε ατεκνος,ο κοντινοτερος συγγενης του οφειλε να παντρευτει τη γυναικα του και να της ΄΄αναστησει σπερμα΄΄].Το ιδιο συμβαινει και με τις γενεαλογιες του Ιωσηφ.Ο ενας ευαγγελιστης παρουσιαζει την καταγωγη με βαση τους φυσικους πατερες της γενεαλογιας και ο αλλος με βαση τους ανδραδελφικους γαμους,καθως ο Ιωσηφ ηταν τεκνο ανδραδελφικου γαμου.Γιατι ο Ιησους ονομαζοταν ΄΄Υιος Δαυιδ΄΄εφοσον δεν ηταν κατα σαρκαν γιος του Ιωσηφ;Νομικα καταγοταν απο τον Ιωσηφ,ομως και η Παναγια καταγοταν και αυτη απο τον Δαυιδ.Ηταν κορη του Ιωακειμ και της Αννας και ο Ιωακειμ ηταν απογονος του Δαυιδ.Οσο για την ιστορικοτητα του Χριστου βλεπε ΠΔ. 1 Φεβρουαριου 2017 @ 23:02 μην επανερχομαστε στα ιδια.

   • Ανώνυμος says:

    Ποια πηγή μας δίνει την πληροφορία ότι ο Ιωσήφ ήταν παιδί ενός τέτοιου ανδραδελφικού γάμου;
    Μα αν ο Ιακώβ με τον Ηλί ήταν αδέρφια, πως είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικό πατέρα, παππού και προγόνους; Το γενεαλογικό τους δένδρο συμπίπτει όλως…τυχαίως στον Δαυίδ. Μόνο που ο Ιακώβ παρουσιάζεται ως απόγονος του γιου του Δαυίδ Σολομώντα, ενώ ο Ηλί του γιου του Δαυίδ Νάθαν.Και οι δύο ευαγγελιστές ακολούθησαν την παράδοση που ήθελε τον Ιησού απόγονο του μεγάλου βασιλιά Δαυίδ. Μόνο που ο ένας «επέλεξε» ότι η ρίζα του Δαυίδ συνεχιζόταν με τον Νάθαν, ενώ ο άλλος με τον νόθο, αλλά εξίσου θρυλικό Σολομώντα…11[ Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού επί της μετοικεσίας Βαβυλώνος.12 Μετά δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ].Το όνομα του Ιέχονία τα αλλάζει όλα. Γιατί; Γιατί κάνει άκυρη τη γενεαλογία του Ιωσήφ (ακατάλληλη για το Μεσσία) κι έτσι «αποδεικνύει» (στους ιουδαίους της εποχής) ότι ή ο Ιωσήφ ΔΕΝ ήταν πατέρας του Ιησού ή ο Ιησούς δεν είναι ο Μεσσίας (αν κατάγεται από τον Ιεχονία, γιατί γι’αυτόν είχε γραφεί: Αυτή η συγκεκριμένη προφητεία, που αναφέρεται στον Χονία ( ή Ιεχονία) πρόγονο του Ιωσήφ είναι η εξής: «Ο άνθρωπος ούτος ο Χονίας κατεστάθη είδωλον καταπεφρονημένον (…) διατί απεβλήθησαν, αυτός και το σπέρμα αυτού; (…) δεν θέλει ευοδωθή εκ του σπέρματος (του Χονία) άνθρωπος καθήμενος επί του θρόνου του Δαυίδ και εξουσιάζων πλέον επί του Ιούδα» (Ιερεμ. κβ, 28-30). Έτσι, καταφαίνεται πως αν ο Χριστός ήταν πραγματικός γιος του Ιωσήφ, τότε, σύμφωνα με την παραπάνω προφητεία, δεν θα μπορούσε να ήταν ο χρισμένος Βασιλιάς- Μεσσίας.Οσο για την ιστορικοτητα του Χριστου βλεπε Ανώνυμος 1 Φεβρουαρίου 2017 @ 19:29 Ανώνυμος 2 Φεβρουαρίου 2017 @ 02:24 Ανώνυμος 1 Φεβρουαρίου 2017 @ 19:49 Ανώνυμος 1 Φεβρουαρίου 2017 @ 22:38 μην επανερχομαστε στα ιδια.

    • ΠΔ. says:

     Ενω η Μαρια ανηκε σε μια βασιλικη γενεα απο τον Δαυιδ,δεν ηταν στην γενεα που θα κληρονομουσε το θρονο,γιατι ηταν απογονος του Δαυιδ μεσω του Ναθαν,ενω τα δικαιωματα του θρονου επρεπε να μεταβιβαστουν μεσω της γενεας του Σολομωντα.Επομενως ο γαμος του Ιωσηφ με τη Μαρια,πριν να γεννηθει ο Χριστος ηταν απολυτα αναγκαιος και αυτο ακριβως εγινε.Ετσι μεσω της Μαριας,ο Ιησους απεκτησε την πραγματικη εξ αιματος καταγωγη απο τον Δαυιδ,ενω απο τον γαμο της Μαριας με τον Ιωσηφ,που ηταν επισης ΄΄Υιος Δαυιδ΄΄ απεκτησε το ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ δικαιωμα στον θρονο του Δαυιδ,γιατι η Μαρια ηταν γυναικα του Ιωσηφ πριν να γεννηθει ο Ιησους,κανοντας ετσι τον Ιωσηφ τον νομιμο πατερα του Ιησου παρολο που δεν ηταν βιολογικος,Συν τοις αλλοις εκπληρωθηκε και η προφητεια που αφορα τον Ιεχονια,διοτι ο Ιησους ΔΕΝ ειναι κατα το σπερμα απογονος του Ιεχονια.Ο Ιωσηφ και η Μαρια επρεπε να ειναι οι γονεις (θετος πατερας και μητερα)του Ιησου Χριστου.Ηταν οι μονοι δυο ανθρωποι εκεινης της γενεας που μπορουσαν να εκπληρωσουν την προφητεια για τον Μεσσια.Και ο Ιωσηφ επρεπε να εχει παντρευτει τη Μαρια πριν ο Ιησους να γεννηθει,ωστε να εχει το νομιμο δικαιωμα στο θρονο του Δαυιδ,αλλα συγχρονως δεν μπορουσε να ειναι παιδι του Ιωσηφ εξ αιτιας του αποκλεισμου των απογονων του Ιεχονια.Ο Μεσσιας επρεπε να ειναι και τα δυο.΄΄Ο Ακρογωνιαιος Λιθος΄΄ και ΄΄η Πετρα του Σκανδαλου΄΄.Ολα εγιναν οπως επρεπε να γινουν ,ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΟΥ.

     • Ανώνυμος says:

      Η θεωρία αυτή εδράζεται αποκλειστικά στην επιθυμία των θεολόγων ο Ιησούς να έχει άμεση καταγωγή από τον Δαβίδ.Για την Ορθόδοξη παράδοση η υπόθεση αυτή είναι απορριπτέα. Οι γονείς της Μαρίας έχουν γνωστά ονόματα, είναι αγιοποιημένοι και το θέμα θεωρείται λήξαν. Τον πατέρα της Μαρίας τον έλεγαν Ιωακείμ, ούτε Ηλί, ούτε Ιακώβ (παραδόξως, βάσει του αιρετικού κατά τα άλλα Πρωτευαγγελίου του Ιακώβου). Παραμένει το ερώτημα αν η Παναγία καταγόταν από τον Δαβίδ.Άγνωστο. Ξέρουμε πως το σόι της ήταν από ιερατική οικογένεια, Λευίτες, και όχι από τη φυλή του Ιούδα, όπως ο Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης πως ο Γαβριήλ θεωρεί τον Δαβίδ πατέρα του Ιησού, όπως αναφέρεται στο Λκ 1,32. Αυτά. Η μετέπειτα χριστιανική απολογητική έπλασε μια καταγωγή της Μαρίας από τον Δαβίδ απλά με θεολογικά κριτήρια και χωρίς περαιτέρω αποδείξεις. Και η ΟΟΔΕ αναφέρει πως η πληροφορία για την καταγωγή της Παναγίας από τον Δαβίδ διασώζεται στους πατέρες, αλλά δεν αναφέρεται σε ποιους και είναι ούτως ή άλλως αδιάφορο.Φυσικά έρχεται και η ερώτηση, γιατί η Μαρία δεν αναφέρεται στην γενεαλογία. Η συνήθης απάντηση είναι ότι οι γυναίκες δεν καταγράφονταν στους γενεαλογικούς πίνακες των Εβραίων. Νομικιστική απάντηση και ελλιπής. Ο Λουκάς ούτε Εβραίος ήταν, ούτε έγραφε για εβραϊκό κοινό. Δεν είχε καμία υποχρέωση να ακολουθήσει τα εβραϊκά έθιμα ως προς αυτή τη λεπτομέρεια.Σε αντίθεση με άλλες αποληγητικές προσπάθειες, αυτή είναι η πιο οφθαλμοφανώς τρύπια.

     • ΠΔ. says:

      Για να μη μεινουν αμφιβολιες ως προς το αν δεχεται η ορθοδοξη παραδοση αυτη τη γενεαλογια της Μαριας:Ο Αγιος Ιγνατιος ο Θεοφορος(προς Εφεσιους 18)και ο αγιος Ιουστινος (κατα Τρυφωνος 100)μαρτυρουν οτι και η ιδια η Παναγια καταγοταν απο τον Δαυιδ.Και ηταν πολυ κοντα στην εποχη του Χριστου,ωστε να γνωριζουν καλα τη γενια της Παναγιας.(αυτο οχι για εσενα που και παλι κατι θα βρεις να πεις,αλλα για οσους διαβασουν αυτα που γραφεις και τους δημιουργηθουν αμφιβολιες)

     • ΠΔ. says:

      ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 18:Ο γαρ Θεος ημων Ιησους ο Χριστος εκυοφορηθη υπο Μαριας κατ’οικονομιαν Θεου εκ σπερματος μεν Δαυειδ,πνευματος δε αγιου.ος εγεννηθη και εβαπτισθη,ινα τω παθει το υδωρ καθαριση.Και ελαθεν τον αρχοντα του αιωνος τουτου η παρθενια Μαριας και ο τοκετος αυτης,ομοιως και ο θανατος του Κυριου.τρια μυστηρια κραυγης,ατινα εν ησυχια Θεου επραχθη.πως ουν εφανερωθη τοις αιωσιν;…………..ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 100 :[…]ητοι απο της γεννησεως της δια παρθενου,ητις ην,ως εφην,απο του Δαυειδ και Ιακωβ και Ισαακ και Αβρααμ γενους,η δια το ειναι αυτον τον Αβρααμ πατερα και τουτων των κατηριθμημενων,εξ ων καταγει η Μαρια το γενος.και γαρ πατερας των γεννωμενων ταις θυγατρασιν αυτων τεκνων τους των θηλειων γεννητορας επισταμεθα.

     • ΠΔ. says:

      Αλλο ενα στοιχειο ειναι οτι οι Εβραιοι βασει του Νομου,παντρευονταν ατομα απο την ιδια φυλη,για να μην χανει καθε φυλη την περιουσια και τα εδαφη της και να παραμενουν οπως τα ειχαν μοιρασει εξ αρχης.