22:12 - 01/02/2021

Η ταινεία: The Last Shaman (Ιάσημαν = Ιησούς, Ιάσων, Ιασιστής = Σιμανιστής = Σιά+μανιστής), η αγιαουχάσκα, η αγιουρβέδα, ό Ίκαρος. Βίδεο

Η ταινεία: The Last Shaman (Ιάσημαν = Ιησούς, Ιάσων, Ιασιστής = Σιμανιστής = Σιά+μανιστής), η αγιαουχάσκα, η αγιουρβέδα, ό Ίκαρος

Η ταινεία The Last Shaman… είναι Μερική Βιογραφία δηλαδή Οδοιπορικόν ενός αγοριού που πάσχει από κατάθλιψη…

Οί γονείς τού ασχολούνται μέ τήν θεραπεία κατάθλιψης είς τό ικανότερον εργαστήριον θεραπείας αλλά δέν τά καταφέρνουν…

Κάποιος μέσα λέγει ότι οί ψυχίατροι δέν γνωρίζουν τό μυαλόν καί δέν μπορούν νά τό θεραπεύσουν αλλά αντιθέτως επιδεινώνουν τήν κατάσταση, κατηγορεί τίς φαρμακευτικές εταιρείες ότι πωλούν φάρμακα τά οποία δέν είναι φάρμακα, τούς ψεύτες ιατρούς που σκοπόν έχουν τό κέρδος καί εμπαίζουν τούς ανθρώπους…

Τό αγόρι αποφασίζει νά επισκεφθεί τούς σαμάνους τού Περού καί νά θεραπευτεί μέ πόση καί τελετή τού ψυχοτροπικού φυτού αγιαουχάσκα…
Πήγε νεαρός είς τό Περού. Πρώτα πήρε τό αγιαουχάσκα από έναν αμερικανόν σαμάνο μέ τελετή ό οποίος προσευχήθηκε καί είπε είς Τόν Πατέρα, Τόν Υιόν καί Τώ Αγίω Πνεύματι οπού είναι μέσα μού… Δέν ξέρουμε εάν είναι μέσα τού….

Μετά πήγε σ’ έναν άλλον σαμάνο σ’ ένα χωριό τής ζούγκλας… Τόν έβαλαν νά κάνει νηστεία μέ φυτά καθαρτικά καί καπνό 40 ημέρες (σημειώστε τό αυτόν) ήτοι 120 ημέρες ή 2880 ώρες χωρίς νά εξέλθει από τήν καλύβα τού… Εντέλει αφηγείται ό ίδιος ότι δέν θεραπεύτηκε εντελώς αλλά επανήλθε τό ενδιαφέρον τού γιά τήν ζωή… Ώς εδώ καλά όλα…

Ό σαμάνος τού μετά εκδιώκεται από μία ΜΚΟ οπού δήθεν είναι Μή Κυβερνητική Οργάνωση καί όντως είναι επειδή είναι ομάδες κατάργησης τών Κυβερνήσεων καί αντικατάσταση τούς από τί; Μά από τόν άλλον νόημα τών ακρωνύμιων ΜΚΟ = Μέσα Κοινωνικού Ολοκληρωτισμού! Δηλαδή αυτόν οπού ΜΑΣ συμβαίνει σήμερα διά τής κορώνα εμβόλα!!!!

Μετά ό νεαρός αφηγείται ότι δέν ξανά είδε τόν σαμάνο αλλά αμέσως μετά μάς δείχνει τόν σαμάνο νά αφηγείται ότι ό νεαρός θά μπορούσε νά γίνει ένας μεγάλος σαμάνος. Εδώ φανερώνεται σέ όσους έχουν ευφυία ό μεγάλος αμερικανοσιωνοβαλλιστικός εμπαιγμός!
Αφού δέν τόν ξανά είδε ό νεαρός τόν σαμάνο πώς συνάντησε ό εικονολήπτης τόν σαμάνο; Χαχαχα!

Συνάμα υποσυνειδήτως ΜΑΣ λέγει εμμέσως πλήν σαφώς ότι ό πρώτος σαμάνος ό Αμερικανός οπού προσευχήθηκε είς Τήν Αγία Τριάδα δέν θεραπεύτηκε… Κατάλαβες διατί; Διά νά απαξιώσεις Τόν Θεόν… Εδώ σού λέγω ότι τό οδοιπορικόν είχε γυρίσματα σέ αρκετές χώρες μεταξύ αυτών τό Ισραήλ… Εάν έχεις Λογαριασμόν βγάλε συμπεράσματα…

Η απομόνωση 2880 ωρών ήταν κατ’ ουσία μία ψυχολογική θεραπευτική νηστεία, αλλά δέν αναφέρουν τήν λέξη νηστεία… Ό νεαρός δικαιούτο νά τρώγει μόνον φυτά καί ψάρια…

Πέραν τούτων, από γλωσσολογικής τουλάχιστον ματιάς εντύπωση κάνει η λέξη αγιαουχάσκα ομοιάζει καταπληκτικώς μέ τήν λέξη αγιουρβέδα… Η πρώτη είναι τό όνομα ενός ψυχοτρόπου φυτού τό οποίον θεωρείται θεραπευτικόν καί η δεύτερη είναι τό όνομα βοτανολογικής καί εξορκιστικής βίβλου θεραπειών τού Ινδουϊσμού… Είς αμφότερες τίς λέξεις συναντάμε ώς πρώτον συνθετικόν τήν λέξη άγιος = μή γήϊνος. Τό εάν είναι άγια αυτά τά πράγματα γενικώς ή όχι ή αναλόγως τής χρήσης καί τού θεραπευτή δέν θά τό αναλύσω τουλάχιστον πρός τό παρόν…. Εάν πάλιν ερωτάτε πώς είναι δυνατόν η λέξη άγιος νά χρησιμοποιείται από τόν διάβολον εάν γίνεται αυτόν, σάς παραπέμπω είς τήν γήν τής ακολασίας τό Χόλλυγουντ οπού κυριολεκτικώς είς τήν ελληνική γλώσσα σημαίνει Αγιόξυλον ή Άγιον Ξύλον ήτοι ό Τίμιος Σταυρός καί είς τήν αρχισατανοπόρνισσα τραγουδίστρια Μαντόνα η οποία επέλεξε τό όνομα Τής Παναγίας ιταλιστί διά καλλιτεχνικόν τής όνομα διά νά Τό ασελγήσει, δηλαδή τής τό διάλεξαν…. «εκείνοι»….

Ασπούμε ότι αγιαουχάσκα εάν αφαιρέσουμε τό συνήθες είς τήν Νότια Αμερική γράμμα χι έχουμε τήν σύνθεση αγία+ασκός ήτοι αγιοασκός, άγιος ασκός… Καί ότι αγιουρβέδα ήτοι αγίου+ρβέδα οπού ινδιστί αγιούρ σημαίνει ζωή καί βέδα γνώση, επιστήμη, βίωμα καί βίτα/βήτα = vita = ζωή ιταλιστί… Γνωρίζω ότι οί ελληνικές λέξεις σέ κάθε άλλη γλώσσα συχνά λαμβάνουν έναν άλλον νόημα. Π.χ. νευρότικ αγγλιστί σημαίνει ανήσυχος, αγχομένος ενώ ελληνικά ό νευρωτικός, νευριασμένος, εκνευρισμένος έχει έναν παραπλήσιον αλλά διαφορετικόν νόημα. Σάϊκκο = ψυχό αγγλιστί = ψυχοπαθής γενικεύωντας τήν λέξη ψυχή μέ τόν παράφρονα… Τό δραμάτικ αγγλιστί σημαίνει εμβληματικόν καί όχι δραματικόν μέ τήν έννοια δράμα ελληνιστί καί αγγλιστί κ.ο.κ…

Καί εάν νομίζετε ότι η σύνδεση αυτών τών λέξεων μέ τά ελληνικά είναι τυχαία, ακούστε αυτόν… Όταν γίνοντε οί εκστατικές τελετουργίες μέ τό ψυχοτρόπον αγιαουχάσκα (έχει καί άλλη συγκρτική αληθινή έννοια ήτοι αγίου +χάσκει = ήτοι είναι αποσβολωμένος, αποσβολώνομαι) αφού μαστουρώσουν καί καπνίσουν συγκεκριμένον καπνόφυτον, τραγουδάνε καί αυτές τίς ωδές τίς λένε Ίκαρος!!!!

Τί θά λέγατε εάν είναι Έλληνες οπού μετανάστευσαν εκεί; Εάν συνδέουν τό παράτολμον θανατηφόρον ανόητον από ενθουσιασμόν ατόπημα τού Ίκαρου νά πορευθεί πρός τήν ήλιον όπως άλλος πρώην Εωσφόρος νύν Σκοτοφόρος πρός Τόν Άκτιστον Τριαδικόν Θεόν;

Τί θά λέγατε εάν ό μύθος τών μηχανικών Δαίδαλου καί Ίκαρου είναι έναν κωδικοποιημένον παραισθησιογόνον ταξείδι οπού ό υιός Ίκαρος τό παράκανε καί κάϋηκε (όπως λέμε αυτός είναι καμένο χαρτί, ή έν κρουσμένος ό εγκέφαλος τού διά τούς ναρκομανείς καί διεγερτομανείς ελληνοκυπριαστί) εσωτερικά λόγω υπερβολικής δόσης; Νά κάϋκε δηλαδή από τόν εσσωτερικόν ήλιον ήτοι ενέργεια μέσα τού καί νά έλοιωσε η ζωή τού;

Μήπως οί Ιθαγενείς τού περουβιανού χωριού σκυταλέλαβαν τήν μνημοσύνη πρός τόν Ίκαρον από πανάρχαιους Έλληνες προγόνους οπού μετανάστευσαν εκεί καί είχαν σύνηθεια παραισθησιογόνα φυτά τού Αιγαίου (π.χ. Κρήτη, Ικαρία) ή έστω άλλου ελληνικού τόπου;
Εκτάκτως εάν θέσουμε τό γεγονός ότι τό γράμμα «Ι» εκδηλώνει τήν κατακόρυφη άνοδο καί τό κάρο είναι η λέξη κάρα ή η άμαξα η οποία επίσης είναι κάρα όπως κάρα είναι καί η κάρα τού καραβιού, τότε η λέξη Ίκαρος κωδικοποιεί τήν απότομη, ισχυρή καί υπερταχύ έκσταση…. Η έκσταση = έκ+στάση δηλαδή φεύγω από τήν στάση καί εισέρχομαι από έναν ήπιον έως εξωφρενικόν ηλιγγιώδης σέ ταχύτητα ταξείδι εικόνων από τό υποσυνείδητον καί τό υποσυναίσθητον καί άλλα αναμείγματα από τίς κρυφές ή καί άγνωστες παράξενες περιοχές τού εγκεφάλου, όπως τό παρασυναίσθητον, παρασυνείδητον, υπερσυναίσθητον, υπερσυνείδητον καί άλλα πολλά καί ανάμεικτα μέ αυτά, ασπούμε ακόμη δύο τό ταχυπολυυποσυναίσθητον καί τό ταχυπολυυποσυνείδητον…

Όσον διά τό αγιαουχάσκα καί τήν λέξη ασκός συγγενικά τού είναι τό ασκώ, η άσκηση, ό ασκητής, ό ασκούμενος…

Από τήν άλλη η λέξη Δαίδαλος είναι η ρίζα διά τό δαιδαλώδης = υπερπολύπλοκον (αυτόν οπού ιταλιστί λέγεται Τάνταλος καί τυχαία επιφωνεί τό αρχαίον ανθρωποειδές = ρομπότ τού Δαίδαλου τόν Ταλώς;) καί πιθανόν νά κωδικοποιεί τίς δαιδαλώδεις σκέψεις καί εμπνεύσεις τού ανθρώπου υπό τήν επήρρεια παραισθησιογόνων μανιταριών καί βοτάνων… Ό αναγραμματισμός τής λέξεως Δαίδαλος συνθέτει τίς λέξεις Διά+δαλος, Διά+δόλας ή δόλος κ.α…

Η δέ λέξη Ταλώς έχει ομοιότητα μέ τό ρήμα τάλω ή ταλαντεύομαι ήτοι σείομαι, κινούμαι, τρεμοπαίζω, κρεμοπαίζω, είτε επειδή είναι μηχανή είτε από δείμον, φρίκη καί τρόμον κάτω από τήν επήρρεια διεγερτικών (τά εκστατικά παραισθησιογόνα, ψευδαισθησιογόνα καί νηφάλιας ευδιάθεσης είναι διεγερτικά καί όχι ναρκωτικά όπως τά συμπεριλαμβάνουν όπως είναι η ηρωίνη, μορφίνη κ.α…). Τό τάλαρον καί τιλάρον έχουν ιδιότητες παρόμοιες ώς πρός τήν κίνηση τούς άμα αφεθουν ήτοι ταλαντεύονται…

Τά Μυστήρια τής Ελληνικής Γλωσσολογίας νά είσαστε βέβαιοι κρύβουν τεράστιες συνολοκληρωτικές απαντήσεις…

εδώ στιγμυότυπα: https://www.imdb.com/video/vi962311705?playlistId=tt3511124&ref_=tt_ov_vi

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. ΣΑΤΙΡΟΣ 369 02/02/2021 @ 1:30 ΠΜ

    Η μαλαπέρδα να δείτε τι δύναμην έχει

    Γατάκι η αγιουρβέδα δίπλα της χαχαχα!!!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh