18:03 - 26/02/2021

Γιά νά ζυγίσουμε τήν από φάση τής Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τί λέγαμε καί άν είναι μωρέ ή δέν είναι τό εμβόλιον Χαραγματάρα….

Γιά νά ζυγίσουμε τήν από φάση τής Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τί λέγαμε καί άν είναι μωρέ ή δέν είναι τό εμβόλιον Χαραγματάρα….

Τρείς μέ τέσσερεις μήνες νά ετοιμαστεί τό πρό από αφασισμένον διαολοδιαβατήριον κοροϊδοϊού. Ό κορωνοϊός υπάρχει διά νά νά συνφίγγει είς τήν μέγγενη τού ουροβόρου όφι τόν κοροϊδοϊόν, δηλαδή τόν άνθρωπον…

Μέχρι τό Θέρος θά είναι έτομον τό διαολοδιαβατήριον… σιγά σιγά αλλά όχι αργά αργά έρχεται τό πράμα…

Θά «περάσουμε» «καλά» μέχρι τό τέλος τού Θέρους, από τόν Φθινόπωρον αρχίζει νά φθίνει η κατάσταση πάλαι. Ανάγκη δι’ εμβολιασμόν όλων θά ΜΑΣ αγορεύσουν. Δηλαδή τί αγόρευση; Επιβολή από τούς Οβραιούς ό Μήτσος τού Άδη καί η Ανάσταση τού Τάκη…

Κάναμε κάτι συναριθμήσεις τελευταίως μέ κάτι αριθμούς καί βγάζαμε τά 3,5 έτη τού θηρίου τής Αποκάλυψης… Λέγαμε π.χ. 21,5+3,5= 2025 μ.Χ… καί κάτι παρόμοια πάνω κάτω, Θυμάσαι;
Νάτα που προβάλλουν…

Λέγαμε καί διά επταετία… π.χ. 3,5 ελεύθερη απόφαση δι’ εμβολιασμόν καί άλλα 3,5 διά καταναγκαστική… Π.χ. 2025 μ.Χ. + 3,5 = 2028,5 μ.Χ… Ευτυχώς τά λέγαμε καί δυστυχώς έρχονται…

Λέγαμε ότι Κράτος δέν υπάρχει καί τό Έθνος θά είναι όστις παραμείνει ανεμβολίαστος καί έκ τών πραγμάτων ΠρωτόΓονός δηλαδή ουχί μεταλλαγμένος από τά εμβόλια «τούς» καί τό άναμμα τών συχνοτήτων «τούς» που είναι πολλές καμμιά εκατοστή αλλά τίς λένε όλες μαζύν 5G….

Λέγαμε ότι τό μόνον Έθνος ός προαναφέρει τά χαράγματα είναι τό Χριστιανικόν, διότι τώ όντι περί Έθνους πρόκειται… αλλά εάν τό λέγαμε πολύ έγκαιρα θά θυμώνατε πολύ! Τώρα όμως τσουλώσατε τά αυτιά όπως η γάτα είς τήν γωνιά… Δέν μπορείτε νά φέρετε αντιρρηση… Δύο έθνη θά υπάρχουν τό εμβολιασμένον όν θά χάσει κάθε παλαιά τού αίγλη χαχαχα…. καί τό ανεμβολίαστον τό οποίον θά διατηρήσει ουχί μόνον τήν παλαιάν παλαιών αίγλη αλλά θά Επιστρέψει είς τάς ρίζας όλας μονομιάς, ήτοι τό ΠρωτόΓονον Έθνος. Τό άλλον τό εμβολιασμένον δέν θά είναι Έθνος αλλά ζομπυκοινωνία = ζωοβιοκοινωνία… Σ’ αυτόν θά ενταχθεί ακόμη καί κάθε βασιλεύς τού χρήματος διά χάριν θηρίου καί η κοινωνία τού θά είναι πολυθηριοτροφείον… Τί εννοώ μ’ αυτόν..; Ότι άλλους θά τούς τρελλαίνει, άλλους θά τούς κάνει ώς άγρια ζώα, άλλους θυσία, άλλους διά γ@μίσια, άλλους διά σκληρή ή ειδική δουλίτσα σκλαβίτσα μέ τήν βίτσα = ραβδίον καί μαστίγιον ελληνοκυπριαστί…

Τώρα η παραξενιά μού δι’ όσους ήταν παραξενιά ακόμη… δέν θά είναι παραξενιά, αλλά αυτή οπού κέρδισε επαληθευτικώς τήν παρτίδα… Τώρα Κατάλαβες πώς δέν είσαι Εθνικός, δέν είσαι Έλλην, είσαι Εμβολιασμένος! Τώρα Κατάλαβες τί σημαίνει Έθνος εσύ οπού τό έπαιζες Εθνικός αλλά δέν ήσουν Μαγκεθνικός!

Όλη τήν ζωή μού τήν ξόδευσα γιά νά μιλάω γιά τό Έθνος συμπεριλαμβανομένης τής Θρησκείας, ουσιαστικά τό Ελληνικόν Έθνος είναι η Χριστιανική Θρησκεία… αλλά δέν τό Καταλάβατε… Τώρα όταν Εμβολιασθείτε θά Καταλάβετε ότι Εθνικός σημαίνει αυστηρώς πειστός καί προσκολλημένος είς τά έθη, ήθη, έθιμα, είθεισται, καί ποίον Έθιμον είναι η βάση διά τό κάθ’ ΈΘΝΟΣ; Η Γονιοδομή! Εσύ θά τήν αλλάξεις επειδή δέν είναι «τίποτε», μία γρατζουνιά είς τά χρωματοσώματα, «δέν έγινε τίποτε»….

Έμενα η Θρησκεία μού μού είπε μήν Αλλάξεις είτε ζήσεις είτε αποθάνεις. Εσένα η θρησκεία σού λέγει άλλαξε είτε ζήσεις είτε αποθάνεις… Συνεπώς ποίος ό Εθνικός καί ποίος ό Μετεθνικός Μεταγραμμένος είς τήν Μετάλλαξη Μεταλλαγμένε ή μάλλον Προμεταλλαγμένε από τήν προ παγανδο προπόνηση;…

Εσύ θ’ αποθάνεις Μεταλλαγμένος εγώ ΠρωτόΓονος εννοείται εάν Αντέξω, τίποτε άλλον δέν θέλω από Τόν Θεόν, αντοχή μέχρι τέλους ή θάνατον πρίν εμβολιαστώ, τολμάς έστω νά τό ειπείς; Ή έστω, καλύτερα μήν τό ειπείς αλλα τήρησε τό! Θά είσαι υπερευλογημένος…
Τί σημαίνει ΠρωτόΓονος; Ότι έχει καί διατηρεί τά πρώτα γονίδια τού ουχί αυτά οπού θά τού παραμεταλλάξει τό εμβόλιον, ό συμφερτόν τών ηλεκτροσυχνοτήτων καί άλλων φαρμάκων καί διαπράξεων σύν τώ προσεχές μέλλοντι! = μέλλον+τί, ώ ρέ Καθαρεύουσα!….

Δέν μπορείς νά είσαι Εθνικός εάν δέν μπορείς νά αποφασίσεις καί νά αντέξεις νά μείνεις Γνήσιος, Τίμιος καί ΕυΈντιμος μέ τά Αγνά ΠρωτοΓονίδια σού! Όλα τά άλλα έθιμα είναι κού ρού φέ ξά λά, σημασία έχει η Βάση η οποία είναι η ΠρωτοΓονοΔομία….

Εσύ συμβιβάστηκες δέν τήν θές αλλά καθοδεύεις πρός μετάλλαξη τής… Καί θές νά σέ πιστεύσω ότι είσαι Εθνικός;

Όταν ό γουρλομμάτης οβραιός πρωθύπουρξ μιμείτο τόν κύριον φασόλιον = μίστερ μπίν ός ανάλαβε νά διακωμωδίσει τόν Ελληνισμόν είς τούς Υπολυμπιακούς Αγώνες τής Λόνδρας τού Λερναίας τού Λονδίνου, εάν σού έλεγα ότι Κατάλαβα ότι δέ σκωπτικοειρωνεύεται καί ότι είναι μία συνέχεια παραθεατρικής παραδιακωμωδιοϋποτίμηση σού από τόν μπίν είς τόν μήτσον τής τάκην, θά έλεγες ότι έχω μεγάλη φαντασία, δι’ αυτόν δέν στό είπα διά νά σέ τιμωρρήσω διά τήν παλειοκουτοπονηριά σού…

Τώρα θά φάς σαλάτα καί ζωμό από Αποεθνισμό, όπως γράφεται από τόν Αλβέρτον Πάϊκ διά τόν γ΄παγκοσμιούλη πολεμούλη…. Ότι θά καταργηθεί πάν έθνος πάσα θρησκεία πάσα καθαρά φυλή αφού άμα εμβολιαστεί μετά θά πρέπει κατ’ αναγκαστικώς νά διασμεικτεί… Νά μήν υπάρχει παρά μόνον Νοθεία καί η ήδη παριστάμενη αιώνες Νουθεσία τής Νοθεία καί Κατηγορία τής Γνησιότητος.

Πώς μέ όλ’ αυτά νά σού επιτρέψουν νά παραμείνεις καί νά γένεις ακόμη περισσότερον ΠρωτόΓονος; Πώς θά σού επιτρέψουν νά τρώς άγρια μυστικά χόρτα οπού θά σ’ ανοίξουν τήν ψυχή καί τό πνεύμα νηφαλίως σέ βαθμόν ώστε νά διερωτάσαι πολλά υπέρπολλα καί νά Καταλάβεις ότι ό άνθρωπος καταστράφηκε από τήν ώρα οπού έγινε υπερβολικά καί αθέμιτα άπλειστος καί αυτόν έγινε από τήν ώρα οπού παραστηρίχθηκε είς τά δημητριακά καί παραγκώνισε τά άγρια πίκρια ιερά χόρτα…

Δι’ ότι όσον θά βαθαίνεις καί εμβαθαίνεις είς τά Μυστικά τής Άγριας Διατροφής, θά γελάεις μέ τήν βλακεία ακόμη καί όσων θεωρούνται μεγιστάνες τής σκέψης, τού χρήματος, τής απάτης, τής πολτικής, τής οικονομίας. Αυτόν θά τό Καταλαβαίνεις επειδή είσαι η Γενεά οπού γνωρίζει καί τά παλαιά καί τά νέα προπαλαιότερα ήτοι τήν ΠρωτόΓονη Διαβίωση… Ενώ εάν γενιώσουν μέσα είς τήν άγνοια περί τού τί συμβαίνει καί τί κάνουν τά κοτσιρόσκυλα λαμόγια… δέν θά τά έβλεπες καθάρια τά πράγματα διότι ναί μέν θά είχες αγλαότερη καί λαμποκοπούσα ευφυία αλλά θά σού έλειπε πληροφορία…

Τώρα εάν είσαι ευφυής θά Καταλάβεις ότι αυτοί οπού παράμειναν ΠρωτόΓονοι κατ’ επιλογήν, ασπασμόν μέτρου, συγκατάθεση σύνεσης, πυξίδα σωφροσύνης, καί σύ νομίζεις ότι από βλακεία δέν τά «κατάφεραν», είδαν τό απαίσιον τέλος… εσύ είσαι είς τόν σκ@τοζωμόν τού απαίσιου τέλους καί τόν ρουφάεις διά ευαίσιον…

Νά η διαφορά, Έθνη είναι οί ανθρώποι οπού διακατέχονται έν γνώσει ή έν αγνοία τούς υπό τών ίδων συμπλεγμάτων συχνοτήτων…. Νά διατί τό φρέαρ τού Ιακώβ δέν ανήκει Κληρονομικώς είς τούς οβραιούς απογόνους τού, εάν είναι καί όσοι τώ όντι είναι, διότι έχουμε στοιχεία, αλλά είναι άλλον θέμα…

Ευκληρονόμος σού είναι ό ευκληρονομήσαντας τίς πνευματικές σού έν πράξει συχνότητες. Νά διατί ό Πλάτων είναι παιδότερος τού Σωκράτη απ’ ό,τι τά βιολογικά παιδιά τού…

Εσύ νόμισες ότι Κληρονομικότητα είναι μόνον η βιολογία τής σάρκας ενώ προπάντων είναι η Βιολογία τής Ηθικής τών πάντων, η Βιολογία τού Πνεύματος. Νά διατί κατά Τόν Χριστόν οί οβραιγοί είναι παιδιά τού διαβόλου καί αυτόν ικανοποιούν καί ουχί τού Ιακώβ καί τού Μωυσή όπως Τού είπαν! Νά διατί τό φρέαρ τού Ιακώβ δέν ανήκει καί δέν δοξάζεται από τούς οβραιγούς αλλά από τούς Έλληνες Ιερωμένους. Αλλά τί σημαίνει Έλλην; Τί άλλον από τήν παραμονή τού είς τήν ΠρωτόΓονη Πίστη Υπέρπιστη ΕυΥπέρΠιστη…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (29)

 1. αιδώς26|02|2021 στις 19:06
  Μη στεναχωριέστε. Μία εβδομάδα ακόμα και τελειώσαμε με τον κορωνοϊό. Βήμα-βήμα για να μην διαμαρτύρεται πολύ ο λαός. Θα μας πάνε με μέγιστη πίεση και φυλάκιση ώσπου να μας πείσουν ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για να «ελευθερωθούμε». Επίσης στοχεύουν στο να μας κάνουν να θέλουμε το πιστοποιητικό (το οποίο αφού διαδοθεί αρκετά θα το περάσουν και επί ή εντός του σώματος) και βάση αυτού θα επιτρέπονται κάποιες στοιχειώδεις μετακινήσεις και κοινωνικές ασχολίες. Οι μάσκες είν

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/26/2021 @ 7:38 ΜΜ

  Όταν αρθρογράφε κάνεις υπολογισμούς με βάση τα γραφόμενα της αποκάλυψης γελοιοποιείσαι. Η Αποκάλυψη δεν περιέχει κανένα εσχατολογικό μήνυμα χιλιάδων χρόνων, καθότι ο Χριστός υποσχέθηκε σε εκείνες τις εκκλησίες (σύμφωνα με τα γραφόμενα) ότι θα τον έβλεπαν να έρχεται στην δευτέρα παρουσία του με ολοκλήρωση των σημείων. Αυτή άλλωστε ήταν η πίστη και το κήρυγμα των πρώτων χριστιανών.

  Τι έγινε λοιπόν; Δεν ήρθε ο Χριστούλης και γέμισε το κεφάλι σας με εβραιοαλκοολικές φαντασιώσεις;

  Κατάντια!

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/26/2021 @ 7:38 ΜΜ

  Εγώ λέω να βγάλουμε από την ζυγαριά την Εβραϊκή ένωση και να βάλουμε πάνω σένα τον εβραιοελληνα και τους προπάτορες σου Αβραάμ Ισαάκ Ιακώβ την μάρα και την Σάρα. Είστε όλοι για τα μπάζα! Ένα τσούρμο τυφλών ανθρώπων με τα μυαλά στα κάγκελα του εβραιοθεού Γιαχβέ Ιησού! Αυτό που σας εκφράζει είναι η ανοησία μιας αρρωστημένης θεολογίας η οποία σύντομα θα καταλήξει στο μουσείο.

  Η ανθρώπινη κατάντια σε όλο της το μεγαλείο!

 4. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/26/2021 @ 7:49 ΜΜ

  Επειδή μιλάς για κληρονομικότητα για πες μας τι κληρονόμησες από τους εβραιοπρωτόπλαστους προγόνους σου;

  Μήπως την αμαρτία τους που θα σε στείλει στον θάνατο;

  Μήπως την ανοησία τους;

  Τι λέει ο εβραιοθεός σου ελληνάρα μου;

 5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02/26/2021 @ 9:20 ΜΜ

  Παναγιωτη Δια ωραια νοηματα παραθετεις,και διαφωτιστικα, αλλα ο τροπος που γραφεις, η ανορθογραφια και ασυνταξια σου, σπανε αρχιδια

 6. Ο Θεός μας λέει πως θα νικήσει τον αντιχριστο Μετρεγια.Ο Θεός μας λέει πως 3χρονια και 6 μήνες θα κάνει τον καλό.Μεχρι να έχουν τη σφραγίδα του το πιστοποιητικό.Μετα που θα συντομευτουν τα υπόλοιπα τρεισιμιση,θα γίνουν περίπου έξι μήνες γιατί σε μια ώρα θα ξημερώνει και θα βραδιάζει θα τον σκοτώσει Ο Θεός μας στον θρόνο που θα τον έχετε βάλει στην Ιερουσαλήμ σε μια στιγμή!!Αυτά λέει ο Θεός μας και θα τα δεις!!

 7. ΡΕ ΓΙΑΤΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΠΑΛΙ ΣΕ ΒΡΙΣΚΩ ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΣΥ ΡΕ ΚΟΥΛΟΗΛΙΘΙΕ ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΕΙΣΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΑΙΔΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΟΡΝΙΟ ΑΡΚΕΤΑ

 8. Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΕΚΕΙ ΠΟΛΕΜΑΕΙ Η ΨΥΧΗ ΣΟΥ888 02/27/2021 @ 3:03 ΠΜ

  1.ΤΟΝ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΞΕΧΑΣΤΕΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΚΑΙ Ο OSHO ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΙΝΙΑΡΙΔΕΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΑΛΑΩ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ.

  2.ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ

  3.ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΛΙΟΓΑΜΗΜΕΝΟΙ ΑΦΥΠΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΕΝΩΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΟΠΟΤΕ ΨΑΧΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΑΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

  4.ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΡΕΣ Π ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΙΝΙΑΡΙΔΩΝ ΙΝΕ ΕΔ0

 9. Βασίλειος Μποροτης 02/27/2021 @ 3:51 ΠΜ

  Δία! κρίνω από την γραπτή σου παράθεση, πως η πνευματική σου διαύγεια καλά κρατεί. Η μεταλαμπάδευση όμως χρήζει αξιών. Η αποκάλυψη γίνεται από τον ουράνιο Πατέρα και όχι από άνθρωπο. Η υπεράναλυση αυξάνει τις πιθανότητες να χασείς, μαζί με όσους σε κατανοούν, το μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι.

 10. Βασίλειος Μποροτης 02/27/2021 @ 4:43 ΠΜ

  Γιατρέ, εάν το προσωνύμιο σου, δηλώνει και την ιδιότητα σου, δεν με εκπλήσσει διόλου, η μικροπρεπής άποψη σου. Τα ανωκατώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός από χείριστη μόρφωση, παρέχουν και μέγιστη παραμόρφωση,με γνώμονα την διαβολή της γνώσης με σκοπό την απομάκρυνση από την αλήθεια και μοναδικό στόχο την κατάντια όσων τυφλώνουν. Ο καθείς ότι σπείρει θα θερίσει.

 11. Βασίλειος Μποροτης 02/27/2021 @ 5:05 ΠΜ

  Paul γεια Κ χαρά! Μη τσιμπάς σε κάθε γιατρό ή γιατρουδάκο. Κατανοώ την αγανάκτηση σου. Δε τη δικαιολογώ. Σε ζηλωτή θέλει να σε μεταμορφώσει. Μη τον αφήνεις να σε τραβολογά στο χάος του. Μόνο που κατάφερε, να σε εκνευρίσει έστω και για λίγο, τον ταίσες λίγα ψίχουλα εγωπαθειας

 12. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 11:11 ΠΜ

  Βασίλειε καλημέρα.

  Έκανες αναφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ισχυριστείς ότι έχω απομακρυνθεί από την αλήθεια και ότι ο στόχος μου είναι σκοτεινός. Θέλω και καλά να σας τυφλώσω!

  Μάλιστα μάλιστα!

  Αν θες να μας μιλήσεις για την αλήθεια, πάρε στα χέρια σου την Γραφή και άσε τα ιδρύματα!

  Σε περιμένω με την Γραφή στα χέρια!

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 11:12 ΠΜ

  Paul καλημέρα.

  Είσαι ένας περήφανος Κρητικός, πρώην μάγος και νυν χριστιανός με τα μυαλά στα κάγκελα. Που και που ξεχνάς ότι είσαι χριστιανός και απειλείς να με στείλεις στον διάολο.

  Μην περηφανεύεσαι που είσαι Κρητικός, αλλά να είσαι περήφανος για τους Εβραίους προγόνους σου.

  Από τους τρεις γιους του πατριάρχη των Εβραίων Νώε, κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης.

  Είσαι σκέτο Εβραιόσπερμα!

 14. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 11:16 ΠΜ

  Βασίλειε ποια είναι αυτή η «μικροπρεπής άποψη» μου; Πιάσε την Γραφή στα χέρια σου και εξηγήσου!

 15. ΠάνοςΓέριμου 02/27/2021 @ 12:33 ΜΜ

  Γιατρέ ψάξε γιά κανένα γιατρό που θά πείς τί λέγει η Αποκάλυψη η οποία αρχίζει μέ τίς 7 Εκκλησίες καί τελειώνει μέ όλα τά εσχατολογικά σημεία τά οποία διεξάγονται, χαράγματα, πλήρης σατανισμός, μίσος γιά Τόν Χριστόν, ανθρώπους που θά διωκτούν επειδή δέν θά εμβολιαστούν καί τέλος αγιοποίηση όσων δέν χαρακτούν στό ντι εν ει και απέξω.Τό 13ον κεφ. διεξάγεται μαζύν μέ άλλα κεφάλαια αυτή τήν στιγμή καί μόνοον τυφλοί, αδαείς, άθεοι καί άρρωστοι από τά τερτίπια καί τίς απατές τού σατανά δέν τά βλέπουν.

 16. ΠάνοςΓέριμου 02/27/2021 @ 12:39 ΜΜ

  Ξάνθη, Η Αποκάλυψη λέγει ότι θά σφραγίσει μικρούς καί μεγάλους. Τό πόσον θά κρατήσει καί εάν θά ξημερώνει κάθε μία ώρα καί θά νυχτώνει επίσης, αυτό γίνεται κατά κάποιον τρόπον στήν Νορβηγία. Αυτοί θά μετράνε 24ωρά, τό πόσον θά είναι στήν εξουσία ό Αντίχριστος θά τό δούμε, η Αποκάλυψη αναφέρει 3,5 έτη ό,τι καί νά σημαίνει αυτόν.

 17. ΠάνοςΓέριμου 02/27/2021 @ 12:42 ΜΜ

  888… Τώρα νά περιμένουμε τόν προφύτη σιωνιστή λαοπλάνο Όσιο νά διαψεύσει όλους τούς άλλους προφύτες, ίδωμεν…. Ό Όσιο που διαβάζει Επίκουρον καί τά αναμορφώνει μέ σφετερισμόν δικά τού τόν σοφιστή τής νέας εποχής πού ποτέ δέν αναφέρει άλλο όνομα σοφού γιά νά μήν προδώσει από πού κλέβει χεχε…

 18. ΠάνοςΓέριμου 02/27/2021 @ 12:44 ΜΜ

  Δημήτρη, τί νά κάνω έτσι γράφω αλλά έχω τούς λόγους μού γιά συχνότητες καί άν προσέξεις θά τό δείς. Αυτό τό σπάσιμο που λές είναι τρόπος συγκλονισμού όπως τό ηλεκτροσόκ που αλλάζει συχνότητες μέσα από διαφορετικές έννοιες, λέξεις, γραφές…

 19. ΠάνοςΓέριμου 02/27/2021 @ 12:45 ΜΜ

  J μακάρι νά αφυπνιστεί η κοινωνία νά γίνει μία πυγμή, η ισχύς έν τή ενώσει, η αδυναμία έν τώ διχασμώ…

 20. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:34 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Η Αποκάλυψη αρχίζει και τελειώνει με δηλώσεις που δείχνουν ότι τα γεγονότα που συζητήθηκαν θα γίνουν γρήγορα και ότι ο χρόνος ήταν κοντά. Όχι μετά από χιλιάδες χρόνια! (Αποκάλυψη 1: 1 Αποκάλυψη 22:12)

  Ο ερχομός του Χριστού και το τέλος όλων των σημείων θα λάμβανε χώρα τότε (3:11) σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού και όχι μετά από χιλιάδες χρόνια.

 21. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:35 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Στην Αποκάλυψη δε γίνεται λόγος για πιθανούς μελλοντικούς αναγνώστες. Το κοινό της ήταν δεδομένο και σύγχρονο. Η επιστολή αυτή δεν ήταν οικουμενική αλλά είχε συγκεκριμένους αναγνώστες. Ήταν μια αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό (λέμε τώρα) σε εκείνες τις εκκλησίες για γεγονότα (όπως το χάραγμα) που επρόκειτο να γίνουν ΣΥΝΤΟΜΑ (όχι μετά από χιλιάδες χρόνια) και είχαν σχέση με ΕΚΕΙΝΕΣ.

 22. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:35 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Άλλωστε η πίστη και το κήρυγμα των πρώτων χριστιανών ήταν ότι η δευτέρα παρουσία και η εκπλήρωση όλων το σημείων θα λάμβανε χώρα στην γενιά τους.

  (Ματθ 24:30 Ρωμαίους 13: 11-14, 1 Κορινθίους 7: 25-3, 15: 51-52, 7:29, 1 Θεσσαλονικείς 5:23, Εβραίους 10: 36-37, Ιάκωβος 5: 7-8, 5:9, Πράξεις 2: 15-2)

  Όχι μετά από χιλιάδες χρόνια!

 23. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:36 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Ο Χριστός λοιπόν αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος αποτυχημένος προφήτης με τον πλαστογράφο της Β Πέτρου επιστολής να τους λέει ότι αυτός ανέβαλε την 2 Παρουσία του διότι είναι μακρόθυμος.

  Όταν έδινε τις υποσχέσεις του δεν ήταν μακρόθυμος;

 24. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:37 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Αλλά έτσι είναι! Που είναι ο Χριστός σας; Που είναι οι υποσχέσεις του; Που είναι η πίστη των πρώτων χριστιανών; Που είναι το κήρυγμα τους;

  Δυστυχώς για σας δεν υπάρχει καμιά ελπίδα! Το μόνο που έχετε στο κεφάλι σας είναι εβραιο-αλκοολικές φαντασιώσεις!

 25. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:45 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Λέμε και ανέκδοτα τώρα; Να αφυπνιστεί η κοινωνία; Εσύ το λες αυτό που το κεφάλι σου παράγει εβραιο-αλκοολικές φαντασιώσεις με το τσουβάλι; Ούτε το βιβλίο της πίστης σου δεν γνωρίζεις τι λέει και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι πουλάς και πνεύμα.

 26. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 1:46 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Να αφυπνιστεί η κοινωνία;

  Από δημοσκοπήσεις γίνεται φανερό ότι οι Έλληνες, σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν άθρησκοι, με το 60% να μην πιστεύει στην δευτέρα παρουσία, τον παράδεισο και την κόλαση.

  Σύντομα όλο το εβραιο-σκοτάδι θα εγκατασταθεί μόνιμα στο μουσείο.

  Αυτό θα πει αφύπνιση!

 27. Γιατρέ!Η Γραφή δεν”πιάνεται”μόνο με τα χέρια(βλ. Λόγιους).Κατά τον Ιωάννη και όχι μόνο,όλα τα γραπτά του κόσμου να καούν,το Άγιο Πνεύμα θα τα ξαναγράψει.Γιατί ο Λογος ήταν,είναι και θα είναι στην αθάνατη καρδιά του Ανθρώπου,η πηγή της ουσίας της ζωής.Αγάπα ή μίσησε τον Θεό σου(όποιος κι αν είναι αυτός)με όλη την διάνοια και την καρδιά σου.Εάν τις διαχωρίσεις,νανοποιείσαι.Άλλο κρίνω το σωστό και το λάθος(με τα δικά μου,φυσικά,μέτρα και σταθμά)κι άλλο κατακρίνω-επικρίνω,πρόσωπα.Μεγάλη-μικροπρέπεια

 28. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 4:08 ΜΜ

  Βασίλειε

  Όσον αφορά τον «λόγο» (Ιησού) που είναι και καλά μέσα στην καρδιά σας, αν δεν υπήρχε η Α, Γραφή, δεν θα γνωρίζατε τίποτα για αυτόν τον Εβραίο. Ούτε για τα «θαύματα» του, ούτε για τον παράδεισο.

  Άνοιξε την λοιπόν και βάλε μου τα γυαλιά!
  Αλλά να! Είσαι μόνο λόγια! Ουδέν αντεπιχείρημα στα όσα έγραψα παραπάνω.

 29. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 02/27/2021 @ 4:09 ΜΜ

  Βασίλειε

  Δεν υπάρχει κανένα εσχατολογικό σημείο χιλιάδων χρόνων στην Αποκάλυψη αλλά ούτε και στα Ευαγγέλια.

  Μπορείς να μου αποδείξεις το αντίθετο;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh