Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Ανησυχία 13 αραβικών χωρών για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ από Αυστραλία