Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ «ΑΤΥΧΗΜΑ» ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ! Δεσμεύουν περιοχές για ολόκληρο το 2017