Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Ἡ διεστραμμένη λογική τοῦ Δικαστηρίου τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μπορεῖτε νά προσβάλλετε τόν Χριστιανισμό, ἀλλά ὄχι τόν μουσουλμανισμό..