Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Στερεά Ύλη Στην Πραγματικότητα Δεν Υπάρχει. Τα πάντα Είναι Ενέργεια.