in

ΟΙ TΡΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

ΟΙ TΡΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ

Σκέψου κάτι, ο Θεός είναι Πανάγαθος, με τον Λόγο γέννησε την ζωή από Φως αλλά και τον Άνθρωπο σύμφωνα με την όμοια δική του ουσία το Φως.

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς

Άρα ο Πανάγαθος Θεός Φως και Ζωή γέννησε στο δικό του κόσμο του Φωτός τον Άνθρωπο με όμοια ουσία, με την ίδια εικόνα, και με την ίδια μορφή.
1. Με την όμοια ουσία του στον κόσμο του Φωτός.
2. Με την ίδια εικόνα του στον κτιστό κόσμο.
3. Με την ίδια μορφή του στον αισθητό κόσμο των σωμάτων

Διαβάζουμε πιο πριν στον Ποιμάνδρη ότι ο Πανάγαθος Θεός γέννησε άλλο Νου δημιουργό όχι από φως αλλά από πυρ και πνεύμα.
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,
Γέννησε λοιπόν ο Θεός φως και Ζωή έναν έτερο δεύτερο Νου δημιουργό ο οποίος είναι διαφορετικός από το Φως, γιατί είναι από πυρ και πνεύμα και δημιούργησε ο έτερος Νους τον κτιστό κόσμο, την εικόνα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

Τι μας λέει λοιπόν; ότι ο Πατέρας όλων ο Πανάγαθος Θεός παρέδωσε στον Άνθρωπο όλα τα δημιουργήματα του.
1. Τον κόσμο του Φωτός αφού έχει όμοια ουσία με το Φως.
2. Την εικόνα του αφού έχει την ίδια εικόνα με τον κτιστό κόσμο.
3. Την ίδια μορφή του αφού έχει την ίδια μορφή με το πνεύμα στον κτιστό κόσμο.

Στον υλικό κόσμο ο έτερος Νους δημιουργός γέννησε την ζωή με τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα, και όχι από φως.
Δηλαδή γέννησε από τα τέσσερα στοιχεία τα σώματα, μαζί με τις μορφές του πνεύματος που είναι οι αισθήσεις του σώματος και τα συναισθήματα του σώματος.
Διαβάζουμε:
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ (στον Άνθρωπο)πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί,(του έτερου Νου δημιουργού) ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

Θέλησε ο Άνθρωπος Φως και Ζωή αφού έχει τις τρεις ιδιότητες του Πατέρα όλων τον Τριαδικό Θεό, να ζήσει και τις τρεις ιδιότητες του Ουσία- εικόνα- μορφές ώστε να κατανοήσει το Τριαδικό Θεό.

Ο Άνθρωπος είναι η μοναδική οντότητα-συνειδητότητα που μπορεί να ζήσει και στους δύο κόσμους του Τριαδικού Θεού. Να ζήσει ως Ουσία του φωτός χωρίς τα διπολικά αισθητά σώματα, να ζήσει ως εικόνα με τα διπολικά σώματα και τις ανάλογες μορφές των σωμάτων, και ενώ ζει στα σώματα να μπορεί με τον Νου να ζει και στο Φως ταυτόχρονα, η μάλλον να μπορεί να ζει με τον Νου την εικόνα του φωτός, διότι το φως είναι Φως και όχι η διπολικότητα.
Η Αρμονία είναι η εικόνα της ζωής.

Είμαστε Νους-συνειδητότητα αλλά που εκδηλώνουμε την ζωή μέσα από αισθητά σώματα και πετυχαίνουμε την θέωση των σωμάτων μέσα από την Αρμονία ανεβαίνοντας τους κύκλους.

Εσείς που υποστηρίζετε ότι είμαστε Νους-συνειδητότητα αλλά που εκδηλώνουμε την ζωή μέσα από αισθητά σώματα και πετυχαίνουμε την θέωση των σωμάτων μέσα από την Αρμονία ανεβαίνοντας τους κύκλους έχετε δίκιο, αλλά δεν βλέπετε το επόμενο σκαλοπάτι που είναι ο κόσμος του Φωτός.

Στο Φως η ζωή είναι ασώματη δίχως μορφές διπολικές πράγμα ακατανόητο για εμάς εδώ, διότι δεν μπορούμε να δούμε με σώμα το Φως ούτε μπορούμε να δούμε το Φως με τις μορφές του σώματος, ακόμη κι αν είναι αθάνατο σώμα και θεϊκό, διότι αυτό που είναι θεϊκό στον κτιστό κόσμο είναι το κατώτερο στον κόσμο του φωτός, και είναι αδύνατον ένα θεϊκό σώμα να ανέλθει στο Φως, παρά μόνον ο Άνθρωπος Νους που θα γίνει Φως, διότι είναι όμοιος με το Φως..κανένας άλλος, ούτε ο έταιρος Νους δημιουργός δεν είναι Φως ούτε τα δημιουργήματα του.

Δηλαδή συμφωνούμε ότι ο κόσμος του φωτός δεν αποτελείται από αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα; αλλά από συνείδηση της ολότητας του κόσμου μέσα από το Ένα; όπου το Ένα είναι Όλον και το Όλον Ένα Αδιαίρετα;

Μα είμαστε σώματα αισθητά γεμάτα από ανάγκες, πως είναι δυνατόν τα διαιρεμένα να ενωθούν; διότι η ένωση τους εξαρτάται από την έλξη του έρωτα και με την παρόμοια λογική των αισθητών διαιρεμένων σωμάτων.
Και ο μεν έρωτας οδηγεί στην πλάνη, η δε ψυχή στην αλήθεια.
Αυτό σημαίνει να απορρίψουμε αυτόν τον κόσμο…ποιος άνθρωπος το αντέχει αυτό;

«Ἀθάνατα μὲν φρόνει τῷ μεγαλόψυχος εἶναι, θνητὰ δὲ τῷ συμμέτρως τῶν ὑπαρχόντων ἀπολαύειν» _ “Προς Δημόνικον” #Ισοκράτης
~….Της θαλπωρής είθε να ‘ναι η κάθε μας ημέρα, Καλημέρα….~

(Να σκέπτεσαι μεν ως αθάνατος με το να είσαι μεγαλόψυχος, ως θνητός δε με το να απολαμβάνεις με μέτρο τα υλικά αγαθά σου).

morfeas sky

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. Θέλει ο θεός να αποτρέψει το κακό και δεν μπορεί; Τότε δεν είναι παντοδύναμος… Μπορεί, αλλά δεν το επιθυμεί; Τότε είναι κακός.. Είναι και ικανός και το επιθυμεί; Τότε από πού προέρχεται το κακό; Μήπως είναι και ανίκανος και δεν το θέλει; Τότε γιατί τον αποκαλούμε θεό; …
  το παραδοξο του επικουρου.
  τωρα τελευταια διακρινω ενα ντου απο χριστιανοταλιμπαν στο κατοχικα

  • Θα στο πω πολύ απλά γιατί εσεις οι νεοφωτισθεντες φιλόσοφοι που απορρίπτετε τα πάντα και είστε πιο μάγκες από εμας τους 2000 χρόνων ενεργούς Χριστιανούς μπορεί να γραφετε ποιητικα, αλλά Όταν σας τα γράφουν δεν τα καταλαβαίνετε.
   Οταν ο μπαμπάς σου σου έπαιρνε το μολύβι από το χέρι επειδή ήσουν 6 μηνών για να μη βγάλεις τα μάτια σου έκλαιγες. Το ίδιο έκανες Όταν σε τραβουσε μακριά από τη κουζίνα που έκαιγε, το ίδιο Όταν σε είχες διάβασμα και ήθελες να βγεις να παίξεις και δεν σ’αφηνε, το ίδιο Όταν ήθελες να πας διακοπές 10 μέρες και σου έλεγε όχι, το ίδιο Όταν ήθελες μηχανή και έτρωγες άκυρο.
   Βλέπεις λοιπόν που αν δεν έκανε αυτά που έκανε ο μπαμπάς σου, η πεθαμένος θα ήσουν Τώρα ή αλήτης ή άχρηστος. Αλλά έπρεπε να γίνεις 30 και να κάνεις παιδιά για να καταλαβεις την αξία των πράξεών του.
   Οτα ν λοιπόν σου πήρε 30 χρόνια να καταλάβεις τις πράξεις ενός θνητού που τον είχες κάθε μέρα στα πόδια σου, πως περιμένεις να καταλάβεις τις βουλές του Κυρίου.
   Χωρις προσευχή, νηστεία, Εκκλησίασμο, Εξομολόγηση, Κοινωνία και ελεημοσύνη.
   Αν πάλι σε “αδίκησαν” οι γονείς σου και σε βάφτισαν Χριστιανό με το ζόρι, όπως έκαναν και ένα σκασμό ακόμα που θεωρούν σωστά για το παιδί τους και είσαι τώρα άνθρωπος, να μη σχολιάζεις άρθρα που δεν σε απασχολούν.
   Ειδικά σε ενα τόσο λεπτό ζήτημα όπως η Θρησκεία.

   • Απορριπτω στην ΠΡΑΞΗ αυτον που αποκαλεις Θεο Με αποδειξεις , λογικα επιχειρηματα, χωρις ταμπελες και θρησκευτικο φανατισμο μεσα στα πλαισια της εκτεταμενης ερευνας με σκοπο να απογυμνωθει η ΠΙΣΤΗ απο οτιδηποτε μη υπαρκτο «φανταστικο»δημιουργημα θρησκευτικης επαρσης……..Θελεις να συνεχισω ? Υ/Νο

    • Ειναι καινούργια μόδα αυτό χαχαχα..
     Δεν είσαι Χριστιανός, δεν ανήκεις σε καμία αίρεση.. Είσαι κύριος του εαυτού σου και Ωωωω.. ξέρεις τόσο καλά τι σου γίνεται.. Πιστεύεις όπως θέλεις εσύ, σε έναν Θεος που εσύ ξέρεις πως τον έπλασες στο μυαλό σου.. Και εμείς είμαστε τα πρωτάκια? Και είσαι και τόσο δεκτικός και διαλλακτικός! Μπράβο σου.. Όχι σαν εμάς τους Χριστιανούς.. χαχαχα κλαίω.. Όχι σε παρακαλώ μη συνεχίσεις κατάλαβα..

     • Ο λογος σου συνοψιζεται στο εξης. —ΕΧΩ ΑΓΝΟΙΑ —

   • Εχετε 2000 χρονων σκοταδι μεσα στο κεφαλι σας.Αυτου του ειδους το σκοταδι τασσεται κατα της λογικης απενεργοποιωντας σταδιακα την κριτικη σκεψη κανοντας τα θυματα του [χριστιανοι] αβουλα οντα.Διαλεξες την ΠΙΣΤΗ του σκοταδισμου διοτι δεν εχεις την διαθεση να ανοιξεις τα στραβα σου και να μαθεις.Προτιμας την ευκολια της πιστης και τις ψευτικες ελπιδες του σκοταδισμου.Εισαι το θυμα μιας οργανωμενης επιχειρησης.Στην ιστορια των ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ οι ΙΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ανηκουν στην μπιζνα,στο επαγγελμα που εμπορευεται ανθρωπινα προβατα ,ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ.Απο μικρο παιδι σου εγινε πλυση εγκεφαλου με αποτελεσμα να βλεπεις μονο με τα ματια της πιστης σου απενεργοποιωντας αυτοματα το συνειδητο τμημα του εγκεφαλου σου που φερει την ικανοτητα του ορθολογισμου [ στάση, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις μας και η λύση των προβλημάτων μας πρέπει να βασίζονται στη λογική.] Ανθρωποι ΑΦΕΛΕΙΣ σαν εσενα πιστευουν οτι η θρησκεια εκπροσωπει τον ανυπαρκτο Ιησου Χριστο ενω δουλευει για την εξουσια η οποια σε θελει ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ . Για την κατασταση αυτη υπευθυνοι ειναι οι ανθρωποι του ειδους σου, αλλα συντομα θα ειστε παρελθον καθως οι νεες γενιες αφυπνιζονται και θα αποτινάξουν απο πανω τους τον σκοταδισμο που εχει καψει το αρρωστο μυαλο σας .Για να δεις ΠΟΣΟ ΤΥΦΛΟΣ ΕΙΣΑΙ η εξουσια εχει παρει χαμπαρι οτι το παραμυθι παλιωσε και προσπαθει να το αντικαταστησει και εσυ και οι ομοιοι σου κοιμαστε ορθιοι αντι να τους παρετε στο κυνηγι με τις πετρες .Σκυψτε κι αλλο χειραγωγημενα προβατα , 2000 χρονια το ιδιο παραμυθι ΕΛΕΟΣ .

    • Ωωωω πω φίλε τι παραλήρημα είναι αυτό ρε?
     Καλά μιλάμε μας έσβησες όλους..
     Οκ πέρα από τη πλάκα είχα σκοπό να πάω Εκκλησία την Κυριακή, Αλλά μετά που διάβασα την τεκμηρίωση και την ουσία των απόψεων σου θα πάω για σουβλάκι στου κυρ Τάσου..
     Ήσουν τόσο διαφωτιστικός που σκέφτομαι να ξεθαψω τον παππού μου και να τον αποτεφρωσω.
     Περίμενε λίγο.. . Οκ Μόλις έσβησα το καντήλι στο εικονοστάσι..
     Πες μου τι θέλεις να κάνω άλλο τιιιιιι???
     Χαχαχα.. Αν ήξερες μικρέ πόσες τέτοιες μαλακιες έχω διαβάσει κατά καιρούς..

     • Σε πληροφορω οτι τετοιες Μ——Σ σαν τις δικες μου δεν εχεις ξαναδιαβασει.Η πνευματικη σου υποσταση ειναι δομημενη πανω στον μυθο των εξουσιαστων και ως εκ τουτου η χειραγωγηση του μυαλου σου σε οδηγησε σε περιορισμενη αντιληπτικη ικανοτητα με προκαθορισμενα ορια,και αναλογη συμπεριφορα εν απουσια επιχειρηματων και αποδειξεων επι της ουσιας..Και επειδη δεν καταλαβες τιποτα απο τα παραπανω θα μιλησω στη γλωσσα σου.Η θρησκεια σου εκαψε τον κεντρικο σου επεξεργαστη και μολυνε με ψυχοπνευματικους ιους τα προβληματικα σου Windows με αποτελεσμα να σερνεσαι παλινδρομωντας απο την μια ανοησια στην αλλη.Η λυση ειναι μια.Ελα να σου αλλαξω επεξεργαστη και να φορμαρω στο αδειο σου κεφαλι ubuntu linux για ανθρωπινα οντα.

   • Η θρησκεια δεν ειναι λεπτο ζητημα αλλα χοντρο το οποιο υποβιβαζει τον ανθρωπο και τον κανει υποχειριο στα χερια των ιερατειων και της εξουσιας.«Οι κάτοικοι της γης είναι δύο ειδών: εκείνοι με μυαλά, αλλά χωρίς θρησκεία, και εκείνοι με θρησκεία, αλλά χωρίς μυαλά» Al-Ma’arri

    • Όχι ρε γαμωτο.. Και Αλ Μαρία μαζί σου ειναι? Έχω ανατριχιασει αδερφέ.. Είστε τρομερό δίδυμο.. Κρίμα που είστε μόνο 2.. Τόση γνώση, αλήθεια και φως σε δύο μόνο μυαλά.. Πώς αντέχεται τόση αλήθεια άραγε? Πρέπει να μας πεις πως κατάφερες να ξεφύγεις από τα δεσμά της Ορθοδοξίας. Χρόνια το παλεύω..

     • Η αρρωστια που εχεις μεταδιδεται απο γενια σε γενια 2000 χρονια τωρα.Η μονη θεραπεια ειναι να ερθεις απο το ιατρειο μου,να σου πατησω την σφραγιδα μου στο μετωπο σου[μην φοβασαι δεν θα ειναι το χαραγμα]και να σε αρχισω στις ενεσεις.Αλλη μια αποδοτικη θεραπεια εινα τα ηλεκτροσοκ.Εχει αποδειχθει επιστημονικα οτι οταν το θυμα δεχεται τα βολτ η συνειδηση εξερχεται στιγμιαια απο το κρανιο του και επανερχεται απαλλαγμενη απο το παρασιτικο σκοταδι που επιβιωνει εδω και 2000 χρονια στα σωματα των ανοητων.Παρομοια οι εξορκιστες παπαδες, οταν ενα προβατο ξυπνησει το δενουν σε μια κολωνα και επι ωρες διαβαζουν δυνατα μεσα απο την αγια γραφη,εως οτου το θυμα να καταρρευσει απο τις πολλες ανοησιες [μπουρδες] και να εξελθει η συνειδηση του.Επειτα αφου επανελθει του μεταγγιζουν με την μεθοδο της παπαρολογιας το μαυρο σκοταδι.Με αυτο τον τροπο σας κρατανε στο σκοταδι 2000 χρονια.ΞΥΠΝΑ ΨΑΡΙ ιιιιιι

    • Εσύ δεν χρειάζεται να προβληματίζεσαι… με όποια κατηγορία και να πας πάλι βλάκας θα είσαι !

   • Ρε συ φιλε τοσο μενος για υπερασπιση του δογματος ουτε να σε πληρωναν η’παιζει κατι;

   • Το άρθρο έχει σχέση με τον Τριαδικό Θεό που πρώτος από όλους μίλησε ο Ερμής Τρισμέγιστος.
    Αυτόν αντέγραψαν οι εβραίοι και δημιούργησαν την Χριστιανική θρησκεία, αλλοιώνοντας τα γραπτά του.
    αλλά ποιος να τα κατανοήσει όλα αυτά..ποιος;

     • Η σοφία δεν επέρχεται από τον δίχως λογική λόγο, διότι φέρει την δυσαρμονία, αλλά από τον λόγο της ψυχής.

     • Ό σοφός με τον λογικό δεν είναι το ίδιο.. Ούτε χρειάζεται να ερμηνεύσεις με τη λογική τα πάντα για να πηγάζει η Σοφια από μεσα σου..
      Ούτε η σκέψη μέσω της ψυχής (συναισθήματος) σε κάνει σοφό.
      Ο σοφός είναι και λογικός, έχει και συναίσθημα και μπορεί σε κάθε περίπτωση να προβάλει μια από τις δυο ιδιότητες του σε κάθε περίπτωση και σε τέτοιο βαθμό ώστε να παίρνει τις σωστες-σοφές αποφάσεις του.
      Με ακόμα πιο απλά λόγια ο σοφός ξέρει σε κάθε περίπτωση Πότε νανχρησιμοποιησει τη λογική και πότε την καρδιά του.
      Και για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, η αρχική σου απαντηση συνάδει με την πιο πάνω γνώμη μου. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ό ΟΡΘΌΔΟΞΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ.
      Τον ξέρω και τον Ερμή τον τριμάλακα και κάθε τέχνασμα της μασονιας..

     • Η σοφια και η λογικη ΕΛΕΟΣ ειναι δυο αξιες τις οποιες δεν κατεχεις .Και μονο που εισαι χριστιανος ΕΙΣΑΙ ΡΟΜΠΟΤ.Και σε λιγο θα σε πεταξουν στους καδους ανακυκλωσης nwo απο οπου οι ανακυκλωτες της νεας ταξης θα εξαγουν βιολογικο υλικο για να φτιαξουν αυτα τα καινουρια βιορομποτ μικτης τεχνολογιας, βιολογικο υλικο απο πολτο χριστιανων,και εξελιγμενη θεικη ρομποτικη 8ης γενιας με χαλκινα εξαρτηματα οπως ο ταλως.χαχαχαχαχα Ρε ποσο καμενος εισαι…

    • Εσύ λοιπόν πάνσοφε, αυθαίρετα συμπεραίνεις ότι οι εβραίοι αντέγραψαν τα Ορφικά κείμενα και τα αλλοίωσαν. Αυτό δηλαδή ποιος το λέει και πως αποδεικνύεται; Επειδή τα ορφικά είναι παλαιότερα; Με την ίδια λογική και τα σανσκριτικά κείμενα που είναι τα παλαιότερα γνωστά όλων, τουλάχιστον 1000 χρόνια παλαιότερα των ορφικών, αναφέρουν για τον Τριαδικό Θεό και την Παρθένο και τον Σταυρωθέντα Υιό του Θεού. Οπότε όλοι οι άλλοι τα έχουμε αντιγράψει από τους βραχμάνους ινδουιστές.
     Την ουσία όμως δεν την βλέπετε. Όλες οι πανάρχαιές θρησκείες μιλούν για τα ίδια πράγματα που στην πορεία αλλοιώθηκαν από τους ντόπιους πληθυσμούς ανάλογα με ιδιομορφίες, τα ήθη και τα έθιμά τους. Επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε και βάλτε το καλά στο κεφάλι σας ή στην καφκάλα σας για να το πω όπως στο μέρος μου. ΠΡΩΤΟΝ την Παλαιά Διαθήκη την αποδεχόμαστε όχι για τις ιστορικές αναφορές των εβραίων, αλλά γιατί εκεί μέσα προφητεύτεται και αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. ΔΕΥΤΕΡΟΝ δεν σας κάνει εντύπωση πως κείμενα αρχαιότατα όπως τα σνσκριτικά, ορφικά, εβραϊκά – διαφορετικής εθνικότητας – αναφέρονται σε τριαδική θεότητα, για την παρθένο που μέσω αυτής θα έρθει ο σωτήρας υιός του θεού; Και κάθεστε και ασχολείστε με τους τριβόλους! Πάρτε το χαμπάρι ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ σας αρέσει δεν σας αρέσει. Κι ο Θεός δεν είναι ούτε Έλληνας ούτε Εβραίος για να τον διαχωρίζετε. Ανήκει σε όλους μας και όλοι μας ανήκουμε σε Αυτόν. ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

  • Αι σαπερα μορι κιουσπα που μου θες να καταλαβεις τον θεο , αντε στην υπογα σου οχια δυμουσονη

  • Το καλο και το κακο ειναι οι δυο οψεις ενος νομισματος.Αν θες να γνωρισεις τον Θεο γνωρισε τα εργα του ,και πετα την σαπια θεολογια του χριστιανισμου στα σκουπιδια η οποια ερχεται σε αντιπαραθεση με την φυση των πραγματων χλευαζοντας την νοημοσυνη μας.Και για να μην παρεξηγηθω δεν κατηγορω τον Θεο αλλα τον αποδεχομαι.Εσεις οι χριστιανοι με τα μυαλα στα καγκελα καταφερατε και φτιαξατε μια ψευτικη εικονα για τον Θεο για να ταισετε τον αρρωστημενο σας φοβο για τα επερχομενα δεινα.Ασφαλως η νοημοσυνη απουσιαζει απο το μυαλο σας αφου αυτο ειναι αγκιστρωμενο στα καγκελα του φανατισμου της θρησκοληψιας σας.Οταν μιλαω μαζι σας ειναι σαν να μιλω με πρωτακια του δημοτικου.

   • Συνήθως δεν ασχολούμαι τόσο. Βασικά καθόλου δεν ασχολούμαι, Αλλά να κοιμούνται τα παιδια (ιδίωμα των Χριστιανών βλεπεις) και είχα λίγο χρόνο, σε συμπάθησα κιόλας..
    Γράφε.. 2112356123.. Μπάμπης..Ψυχολογος.. Να του πεις για το μίσος σου για τους Χριστιανούς. Είναι καλό παιδί θα βοηθήσει..
    Ωπ! Αδερφέ συγγνώμη ξεχάστηκα και ξεκινάει το Outcast..
    Θα μπω αύριο να δω αν ηρέμησες..
    Να είσαι καλο παιδι.. πεφωτισμένο..

    • Οποιος αγαπα παιδευει,και ειναι γνωστο αγραμματο τεκνο μου οτι καθε δραση εχει και την αναλογη αντιδραση,μεσω της οποιας θα σε αναμορφωσω εξαγοντας απο τη νευροφυτική δομή του μυαλού σου ολα τα παρασιτικα ζωωδη ενστικτα του σκοταδισμου μεταμορφωνοντας σε απο λυκο σε προβατο οπως αρμοζει σε εναν χριστιανο ωστε οταν σε ραπιζει ο διαολος να γυρνας και το αλλο μαγουλο για να μην πρηστεις μονοπαντα.Τα γεγονοτα ομως δειχνουν οτι συντομα το μπαζουκα της νεας ταξης πραγματων θα βρει στοχο το αδειο κεφαλι σου και θα καταληξεις στους σκουπιδοτενεκεδες nwo απο οπου οι ανακυκλωτες της νεας ταξης θα εξαγουν την συνειδηση σου απο το αχαρο κεφαλι σου και θα την εισαγουν σε εναν σκυλο ωστε να γινεις πιστος στα νεα αφεντικα σου.

    • Που εισαι κοιμασε μεσα στο ματριξ ? .Κοψε τα βαρια ναρκωτικα μηπως το προλαβεις και πηγαινε σε κανα γιατρο κατα προτιμηση ψυχολογο .Προσεξε γιατι αμα λολαθεις μεσα στο ματριξ και ξυπνησεις θα βρεθεις στο δρομοκαιτειο δεμενος χειροποδαρα με την παπια στο χερι να κανεις την παπια .Ο ελεος με ζουρλομανδυα πλακα θα’χει .Δεν αποκλειεται ετσι και σε δεσουν να πεις οτι εκπληρωθηκε καποια προφητεια πανω σου, η να την δεις προφητης . Ο δεμενος εσφιγμενος προφητης ΕΛΕΟΣ .Καλα που υπαρχουν θρησκοληπτοι σαν και σενα ,εντεταλμενοι σιωνιστικοι μεγαλοσαυροι hasbara,και λοιπα βληματα αερος εδαφους μεγαλου βεληνεκους,να μας διασκεδαζετε ..η προσφορα σας ειναι ανεκτιμητη ..

    • Ως ψυχολογος συλλεγω αρκετη αρνητικη ενεργεια απο την οποια πρεπει να απαλαγω.Ποτε ομως δεν απευθυνομαι σε συναδελφους αφου υπαρχουν θυματα σαν και σενα.Δεν ειναι τυχαιο που εισαι φανατισμενος θρησκοληπτος χριστιανος,και φυσικα δεν εισαι αχρηστος.Εισαι ενας σκουπιδοτενεκες γεματος με το σκοταδισμο του χριστιανισμου αρνητικη ενεργεια και αλλες τετοιες σαβουρες.Και αν εγω ειμαι αρχαιολατρης εσυ εισαι σαβουρολατρης.

     • Ετ σι.. Εγώ θα χάνω 2 λεπτά από τη ζωή μου κι εσύ θα σκας που η γνώμη σου μου είναι άχρηστη και θα γράφεις σεντονια..
      Άμα είσαι εσύ Γιατρος εγώ είμαι αστροναύτης.. χαχαχα

     • Πουσε κυριε αστροναυτα εχω τοση αρνητικη ενεργεια να σε φορτωσω που θα βαρυνεις και θα πεσεις απο τα συννεφα του εβδομου ουρανου και θα καταληξεις στον κατω κοσμο.Διοτι αν για κατι διακρινεσαι αυτο ειναι η ταχυτητα με την οποια εναλλασσεσαι απο την μια ανοησια στην αλλη.Και η μεγαλυτερη ανοησια που πρεσβευεις ειναι η ΠΙΣΤΗ σου η οποια σε εχει γελοιοποιησει.Δεν ασχολουμε με τον ανυπαρκτο χριστο απλα κανω χαζι τους απιθανους ανθρωπους σαν και σενα.Ειστε οι διασκεδαστες θεου και ανθρωπων. Η ΠΙΣΤΗ σας γελοιοποιησε.Καθολικισμός – 1,2 δισ. πιστοί Προτεσταντισμός – 800 εκατ. Ορθόδοξοι – 225-300 εκατ. και δεκαδες χιλιαδες ακομα αιρεσεις ολοκληρωνουν το μεγεθος της απατης, και της ανοησιας σας.Κρατα καλα την πιστη σου να μην σου φυγει και να την διαφημιζεις διαρκως τωρα που μπορεις πριν οι νεες γενιες ξερασουν στον σκουπιδοντενεκε την ανοητη θεολογια σας και γινετε παρελθον…..μαυρε σκοταδιστικε διασκεδαστη θεου και ανθρωπων .

     • Οι παρωπιδες που φορας ειναι extra large οι οποιες παρεχουν τελεια καλυψη στα τεραστια αλογισια ματια σου με το κενο χαζοχαρουμενο βλεμμα, κουσουρι που απεκτησες απο την ενασχοληση σου με την σαπια θεολογια του χριστιανισμου.Και τα μυαλα σου στα καγκελα…σιγα μην εχεις και μυαλο ..τελος παντων.«Οι κάτοικοι της γης είναι δύο ειδών: εκείνοι με μυαλά, αλλά χωρίς θρησκεία, και εκείνοι με θρησκεία, αλλά χωρίς μυαλά» Al-Ma’arri Η περιπτωση σου ειναι μοναδικη στα ιστορικα χρονικα,καθοτι φαινεται να εχεις πολλα κοινα με τους πιθηκους,τοσα ωστε η θεωρια της εξελιξης βρισκει απολυτη εφαρμογη επανω σου.Δεν ξερω αν ο Θεος γελαει με τα χαλια σου η εχει εκνευριστει.Το πολυ πολυ να σε πεταξει στα σκουπιδια και να καθαρισει αυτος ο αγιος τοπος απο το μαυρο σκοταδι.Οπως και να εχει συντομα θα καταληξεις στους καδους ανακυκλωσης nwo απο οπου οι ανακυκλωτες της νεας ταξης θα εξαγουν βιολογικο υλικο για να φτιαξουν αυτα τα καινουρια βιορομποτ μικτης τεχνολογιας, βιολογικο υλικο απο πολτο χριστιανων,και εξελιγμενη θεικη ρομποτικη 8ης γενιας με χαλκινα εξαρτηματα οπως ο ταλως.χαχαχαχαχα Ρε ποσο καμενοι ειστε…ΕΛΕΟΣ ο καμμενος αναμεταδοτης της παλαιας ταξης πραγματων με τα μυαλα στα καγκελα βραζει μεσα στο καζανι της ΝΤΠ ψυχοραγωντας προσπαθει να σωσει οτι πιο πολυτιμοτερο εχει.Την σαπια ιδεολογια ενος κοσμου που πεθαινει….Αργοπεθαινεις ΕΛΕΟΣ και εγω ως Γιατρος σου, εχω την λυση.Ελα απο το ιατρειο μου εχω κατι χαπακια τα οποια δεν εχουν δοκιμαστει σε ανθρωπους,να τα φας να δουμε τι θα απογινεις.

 2. ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΤΙ ΕΓΙΝΕ Ο ΑΡΓΟΣ;ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ Η ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.ΚΡΙΜΑ ΠΑΝΤΩΣ,ΓΙΑΤΙ ΕΔΩΣΕ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ.ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠ΄ΑΥΤΟΝ.

 3. Αν ζουσε ο πλατωνας και ο Σωκρατης θα παθαιναν εγκεφαλικο με αυτα που θα διαβαζαν σημερα………….χαχχαχαχχαχα!!!!! ΠΟΙΟΣ ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ αφου αυτος ο κοσμος δεν υπαρχει καν!!!!! ειματε η αντανακλαση ,της αντνακλασεως ω αντανακλαση…. ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΥ ως αποτυχημενο παραδειγμα για να καταλαβει το ΕΝ!!!!……ΤΙ ΤΡΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΕΤΣΙ? ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝ!!!!!φαντασου σε το κατασταση βρισκεται η κακομοιρα η ΨΥΧΗ!!!!! Η οποια εφτιαξε αυτο το μπουρδελο που λεγεται κοσμος ,για να καταλαβει τον κοσμο τον ιδεων και μεσα απο κει τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝ!!!!!!!!!!!!!!!!χαχχαχχααχχαχχαχαχχα,………….. τι τρελα ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ!!!!!!!!!!!χαχαχχαχαχα ,,,,,ασπρη μπλουζα και στο Δαφνι……………………γιαυτο και ο γιγαΝντας ο Σωκρατες ειπε ””ΤΙ ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ ΕΜΕΝΑ ΡΕ ΓΙΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΜΜΑΤΑ ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ…ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ…..την εχω ακουσει στερεοφωνικα….. ΕΔΩ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΒΡΕΙ ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ουτε καν οι θεοι ,ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΩ ΕΓΩ?- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ”’αφηστε τις παπαριες και παμε για μπυρες ΚΑΙ ΜΕΤΑ να ριξουμε και κανα κουπονι σε εκεινο το μαυρο αλογο μπας και βγαλουμε κανα φραγκο….ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΠΑΤΗΡΙΑ ΘΑ ΦΑΜΕ ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ[ξανθός + ίππος]………ο κριτιας,[πριν γινει δοσυλογος και τον σκοτωσει] του ειπε να τα χωσει στο ξανθο αλογο αλλα ο γιγαντας ο Σωκρατες του ειπε πως του θυμιζει την αλογομουρα την γυναικα του χαχαχχαχ και τα εχωσε ολα στο μαυρο……ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΛΥΤΩΣΕ……………..αλλα γλυτωσε το δαφνι αν συνεχιζε να ψαχνει για το ΕΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΥ……………τα λεμε αδελφια

  • …ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝ…..Δεν κατάλαβε ο θεός τι έκανε, και το κατάλαβες εσύ::: Ωχχ … που έχουμε μπέξει………

   • Επίσης συμφωνώ και εγώ ότι δεν υπάρχει σχέση με τον Τριαδικό Θεό της Ορθοδοξίας.

   • που βλεπεις το περιεργο αγαπητε φιλε…..αυτα λεει ο Σωκρατες αν λεει μαλακιεςαυτος ,ΤΟΤΕ λεω και εγω,,,,,ΓΙΑΥΤΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΝΟΥΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!τι δεν καταλαβαινεις ?ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ…..και κατ’επεκταση τον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ…. !!!!χαχχαχαχχα μεχρι εκει φτανει…….ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΨΥΧΟΥΛΑ…αυτα λεει ο πλωτινος[ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΜΕΣΑ στον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ !!!!] τα παραπονα σαυ σε αυτους…..και οχι στον PANDARO……ΕΓΩ ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΝΕ….

    • Ναι αγαπητέ, ο Σωκράτης μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας, αλλά δεν είναι ούτε αυθεντία, ούτε παντογνώστης όπως και εμείς άλλωστε. Δεν σημαίνει λοιπόν πως ότι είπε ο Σωκράτης ή οποιοσδήποτε αρχαίος ή νέος φιλόσοφος πρέπει να το αποδεχόμαστε ως αποκάλυψη της αλήθειας.
     Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον, διότι και εγώ βαθιά νυχτωμένος είμαι και το εννοώ, με στεναχωρεί που Έλληνες αρνούνται την παράδοσή τους και την ιστορία τους και δεν εννοώ εσένα αλλά το γενικεύω. Ο νοών νοήτω.

     • Και κάτι τελευταίο για να σε προλάβω, επειδή δεν έδωσα πολύ βάση αρχικά στο κείμενό σου, μάλλον σε παρανόησα, και σε παρεξήγησα. Δεν κατάλαβα αρχικά το ύφος σου και ζητώ συγγνώμη αν είπα κάτι που σε πρόσβαλε.

 4. TO ΣΥΓΚΕΛΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΩΣ ΠΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ.Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ.Η ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ,ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 5. ΟΛΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ.. ΤΟ ΠΥΡ.. ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΗΣΥΧΟΣ! ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ.. ΕΝΕΡΓΟΣ. Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΙΡΕΙ.. ΦΑΕΘΩΝ περασε δύσκολα Γαία. Να ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΣΑΙ.. ΑΓΑΛΩΜΕΘΑ.. ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ!!!!! ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ..

 6. ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΣΟΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΩ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΟΝ.
  Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟΝ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ.
  ΤΟ ΟΛΟΝ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΑΠ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ Ο ΥΙΟΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΜΑΣ,ΔΛΔ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ.
  ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ,ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΧΩ ΠΕΙ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΙΔΩΡΕΙΤΕ,ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ,ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΟΝ ΠΙΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ.
  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ,ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΣΕΤΕ(ΠΛΑΝΗ).
  ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΤΕ,ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΤΕ ΩΣ ΥΠΑΡΧΩΝ,ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ.
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ+

  • Αποκαλεις τον Χριστο ΧρΕιστο γιατι εισαι μελος ενος νεοπαγανιστικου κινηματος που απορριπτει ολοκληρη την παλαια διαθηκη και διαδιδει οτι ο Χριστος ειναι ελληνας και η Παναγια ελληνιδα.Το δελφικο Ε τοποθετειται στον τιτλο Χριστος αποδεσμευοντας τον απο το χρισμα.Η θεση αυτου του κινηματος ειναι συγκαταβατικη ως προς την αρχαια ελληνικη “θρησκεια” και τα κειμενα των χριστιανικων ελληνικων γραφων. ΠΑΡΑΘΕΤΩ απο δικο του μηνυμα [croif101 7 Οκτωβρίου 2016 @ 21:39 ΕΙΠΑΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ,[οι ολυμπιοι] ΑΛΛΑ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!!! Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΗ,ΚΑΙ ΡΗΤΗ,ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ] …[croif101 11 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:52 ΤΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΕΓΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!! ]…[ http://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!]…[croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 17:59 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣ].. Στην ερωτηση μου αν ειναι χριστιανος ορθοδοξος ο κροιφ απαντησε [croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.]..

   • ΟΤΑΝ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠ ΤΑ ΝΑΖΑΡΑ,ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,ΤΙ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΕΓΩ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.
    ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ.
    ΕΓΩ ΘΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΣΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠ ΤΟ ΨΕΜΑ.
    ΟΧΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΛΑΘΟΣ ΠΟΡΤΑ ΕΧΕΙΣ ΧΤΥΠΗΣΕΙ.
    ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.

    • Γελοιοποιεισαι οταν υπαινισσεσαι οτι εχω αγνοια πανω στην θεολογια του χριστιανισμου.Η ουσια ειναι μια ΕΙΣΑΙ ΨΕΥΤΗΣ..

     • ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΣ!!!
      ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΒΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΛΟΙΔΩΡΗΣΕΙΣ.

     • Εγω δεν βριζω ποτε αλλα εσυ ξεχασες τα περασμενα μεγαλεια σου…. Απο δικο σου μηνυμα [ croif101 5 Σεπτεμβρίου 2016 @ 17:14 ΛΑΜΟΓΙΟ Ε ΛΑΜΟΓΙΟ. ΘΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ Ε ΓΙΑ ΝΑ ΧΟΡΕΥΕΙΣ Τ ΑΛΟΓΟ ΣΟΥ,ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΙΧΑΜΑ Ε ΣΙΧΑΜΑ!!!] χαχαχαχαχα Και μονο που εισαι χριστιανος ΕΙΣΑΙ ΡΟΜΠΟΤ.Και σε λιγο θα σας πεταξουν στους καδους ανακυκλωσης nwo απο οπου οι ανακυκλωτες της νεας ταξης θα εξαγουν βιολογικο υλικο για να φτιαξουν αυτα τα καινουρια βιορομποτ μικτης τεχνολογιας, βιολογικο υλικο απο πολτο χριστιανων,και εξελιγμενη θεικη ρομποτικη 8ης γενιας με χαλκινα εξαρτηματα οπως ο ταλως.χαχαχαχαχα Ρε ποσο καμενοι ειστε…

     • ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ?
      ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΦΤΑΣΩ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ,ΑΠΟΔΕΙΧΝΩΝΤΑΣ ΣΟΥ ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΣΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ,ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.
      ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ,ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ.
      ΠΕΡΙΜΕΝΩ,ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΠΑΙΝΩ ΜΕΣΑ,ΚΑΙ ΘΑ ΔΩ ΑΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΟΥ

 7. ΕΑΝ ΦΤΑΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΙ ΝΟΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΗΔΗ ΘΕΟΙ .

 8. Η απάντηση του Γνωστικισμού ήταν ότι ο Θεός δεν δημιούργησε αυτόν τον κόσμο. Το ενδιαφέρον του Γνωστικισμού ήταν να διατηρήσει την υπερβατικότητα, να διατηρήσει την καθαρότητα, την αθωότητα του Θεού απ’ όλο αυτό το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει ότι ο κόσμος αυτός δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό, αλλά είναι δημιούργημα ενός όντος τ’ οποίο ονόμαζε Δημιουργό σ’ αντίθεση με τον Θεό Πατέρα. Αυτός ο Δημιουργός είναι ένας απ’ τους κατώτερους αιώνες, όπως τους ονόμαζαν, στην ιεραρχία που συνδέει τον κόσμο με τον Θεό, μια που ο Θεός είναι υπερβατικός και μακριά από τον κόσμο. Συνδέεται όμως με τον κόσμο διαμέσου μιας ιεραρχίας αιώνων. Ο τελευταίος είναι ο Δημιουργός που έφτιαξε τον κόσμο. Συνεπώς, δεν είναι δημιουργός του κόσμου ο Θεός ο ίδιος, ο Θεός Πατήρ.

  Τον Γνωστικισμό τον πολέμησε η Εκκλησία και κατ’ εξοχήν ο μεγάλος θεολόγος της εποχής εκείνης, ο Ειρηναίος, ο οποίος πήρε την αντίθετη θέση, ότι δηλαδή ο Θεός ο Ίδιος, ο Θεός Πατήρ δημιούργησε τον κόσμο.

  Έτσι έφερε σε άμεση σχέση τον Θεό με τον κόσμο. Γιατί το Σύμβολο της Πίστεως λέει σαφώς ότι: “Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ορατών τε πάντων και αοράτων”. Ο Πατήρ ποιητής. Όχι ο Θεός, αλλά ο Πατήρ ο Ίδιος. Αυτή η άμεση εμπλοκή του Θεού Πατρός στη δημιουργία του κόσμου ήταν η απάντηση στο Γνωστικισμό. Τα κίνητρα που οδήγησαν την εκκλησία στο να πάρει αυτή τη θέση στο άμεσο της εμπλοκής του Θεού είναι κυρίως τα εξής: Αν δεχόταν η εκκλησία ότι ο Θεός δεν είχε καμιά ανάμιξη στη δημιουργία του κόσμου, πρώτα ετίθετο σε αμφισβήτηση η Παντοδυναμία του Θεού. Ο Θεός δεν ήταν σε θέση να φτιάξει αυτό τον κόσμο. Αλλά όχι τόσο πολύ η παντοδυναμία, όσο η αγάπη του Θεού, γιατί σήμαινε ότι ο Θεός δεν έχει σχέση προσωπική με τον κόσμο. Και σε τελική ανάλυση ετίθετο το θέμα αν αυτός ο κόσμος μπορεί ν’ απαλλαγεί από το κακό, αν είναι μέσα στη φύση του το κακό. Το κακό είναι κάτι το επίκτητο και δεν είναι στοιχείο της φύσεως. Εφόσον έπαιρνε την άποψη η Εκκλησία ότι ο Θεός ο Ίδιος δημιούργησε τον κόσμο, έπαιρνε αυτομάτως τη θέση ότι ο κόσμος δεν είναι στη φύση του κακός.

  Αλλά η φροντίδα και η αγωνία του Γνωστικισμού να εξηγήσει το κακό και η προσπάθειά του να μην αποδώσει το κακό στον Θεό, αυτό δημιουργούσε το ερώτημα πώς ήλθε το κακό. Και η απάντηση βέβαια ήταν ότι το κακό έρχεται από την ελευθερία του ανθρώπου, την ελευθερία του κτιστού, των δημιουργημάτων. Επειδή δόθηκε αυτή η ελευθερία εμφανίσθηκε το κακό. Ο κόσμος λοιπόν, δεν είναι κακός. Ο Θεός έχει σχέση προσωπική με τον κόσμο και έχει και δύναμη, είναι παντοδύναμος. Συγχρόνως είναι και Παντοκράτωρ, όπως λέγει το Σύμβολο της Πίστεως. Αυτός δηλαδή που “κρατεί επί πάντων”, έχει την εξουσία επί πάντων, ή κατά μια άλλη ερμηνεία του “Παντοκράτωρ”, κρατεί στα χέρια του όλο τον κόσμο.

  Έχουμε έναν Θεό που έχει σχέση και με τη δημιουργία. Έναν Θεό που δημιουργεί κάτι εκτός του εαυτού Του. Αυτό όμως εκτός από τον κίνδυνο ν’ αποδοθεί το κακό στον Θεό, ο οποίος κίνδυνος αποφεύγεται με την ελευθερία του ανθρώπου, εγκυμονεί έναν άλλο κίνδυνο, τον κίνδυνο να θεωρηθεί ο κόσμος σαν μια προέκταση του Θεού, δηλ. να θεωρηθεί ο κόσμος σαν κάτι που ο Θεός το είχε μέσα Του και το έβγαλε στην επιφάνεια. αυτή η αντίληψη κυκλοφορούσε επίσης εξ ίσου με τον Γνωστικισμό στο πολιτιστικό κλίμα της εποχής εκείνης και η Εκκλησία διατυπώνοντας το δόγμα της δημιουργίας έλαβε υπ’ όψιν της και αυτήν, η οποία ήταν αντίθετη της αντιλήψεως του Γνωστικισμού. Ο Γνωστικισμός χώριζε τον Θεό από τον κόσμο ενώ η παραπάνω αντίληψη ένωνε τον Θεό με τον κόσμο τόσο πολύ που δεν μπορούσε να θεωρηθεί ο Θεός χωρίς τον κόσμο. Η αντίληψη αυτή πήγαζε από τον Πλάτωνα και τις ιδέες περί της δημιουργίας που είχε ο Πλάτωνας και διαμορφώθηκε τελικά την εποχή αυτή που εμφανίζεται το Σύμβολο της Πίστεως. Διατυπώθηκε κάτω από την επίδραση ενός μεγάλου πλατωνιστή της εποχής εκείνης, του Φίλωνα του Ιουδαίου.

  Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις αντιλήψεις αυτές περί δημιουργίας και σε αντίθεση μ’ αυτές, να δούμε την χριστιανική αντίληψη. Ο Πλάτωνας αφιέρωσε ένα έργο του, τον “Τίμαιο”, στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου. Αυτό που φαίνεται ότι προκάλεσε τον Πλάτωνα στο να γράψει εκτενώς για το θέμα περί δημιουργίας, ήταν οι αντιλήψεις που υπήρχαν την εποχή εκείνη και καλλιεργούνταν από τους φιλοσόφους της εποχής εκείνης, σύμφωνα με τις οποίες ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε από κανέναν άλλο. Ήταν ένα τυχαίο συμβάν. Όταν λέμε τυχαίο, εννοούμε, ή τυχαίο όπως έλεγαν οι Επικούριοι, ή ότι οι νόμοι της φύσεως είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε για τον Θεό τίποτε πέρα απ’ αυτό που η ίδια φύση περιέχει μέσα της σαν λογική και συνεκτική δύναμη. Οι λεγόμενοι φυσιολόγοι που ξεκινούσαν από τον Παρμενίδη και τον Ηράκλειτο και όλους αυτούς, αποτελούσαν θα λέγαμε τους αντιπάλους του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας πίστευε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από κάποιον τον οποίο ονόμαζε και Πατέρα. Πρόβλεπε μάλιστα στην “Πολιτεία” βαρύτατες ποινές για τους αθέους. Αντίθετα, δεχόταν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό. Ήταν συνεπώς, (γι’ αυτό και πολλοί Χριστιανοί σαγηνεύτηκαν από τον Πλάτωνα), ο θεολόγος και πιστός της αρχαιότητας.

  Αν διαβάσει κανείς τον “Τίμαιο” και τις αντιλήψεις του περί δημιουργίας, θα προσέξει ότι δεν είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελαν οι Χριστιανοί να πούνε δημιουργία. Διότι ενώ έλεγε ο Πλάτων ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ο Θεός, αυτό που εννοεί είναι ότι ο Θεός Πατήρ, ο Νους όπως τον ονομάζει, ενέργησε όπως ενεργεί ένας καλλιτέχνης, ένας τεχνίτης, ο οποίος παίρνει ύλη, έχει ιδέες στο μυαλό του, παίρνει και ένα καναβάτσο και εκεί πάνω βάζει αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Και όπως περιγράφει την δημιουργία του κόσμου τον “Τίμαιο”, εμφανίζει πραγματικά τον Θεό να παίρνει ύλη, ιδέες που υπάρχουν και μέσα στον χώρο αυτό που λειτουργεί σαν ένα είδος καναβάτσου, να τοποθετεί τον κόσμο και ντου δίνει την ομορφιά και τον ρυθμό που έχει. Συνεπώς, ο Θεός δημιουργεί από προϋπάρχοντα στοιχεία, γι’ αυτό όπως λέγει ο Πλάτωνας στον “Τίμαιο”, ο κόσμος που δημιούργησε ο Θεός είναι ο καλύτερος που μπορούσαμε να έχουμε, αλλά δεν είναι ο τέλειος. Δεν μπορεί να είναι τέλειος γιατί ανθίστατο, όπως λέγει, και ο χώρος και η ύλη με τους νόμους που είχαν μέσα τους στην προσπάθεια του Δημιουργού να φτιάξει το τέλειο βάσει των ιδεών. Συνεπώς, ο Θεός έκανε ό,τι μπορούσε, μας έδωσε το καλύτερο που μπορούσε, ο κόσμος αυτός είναι ο καλύτερος που μνημονεύεται αλλά δεν είναι ο ιδεατός, ο τέλειος. Ο ιδεατός είναι ο κόσμος των ιδεών, που δεν είναι αυτός που βλέπουμε αλλά είναι ο απόλυτα τέλειος.

  Ο Πλάτωνας και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ ευτυχείς που ζούσαν σ’ αυτό τον κόσμο. Υπήρχε όμως η τάση ν’ αποδοθεί το κακό στην ύλη και στους νόμους της ύλης, στους νόμους του χώρου, στους περιορισμούς του χώρου που αντιμάχονται τις ιδέες και συνεπώς αυτός ο κόσμος βρίσκεται σ’ ένα επίπεδο κατώτερο του ιδεατού κόσμου. Και όσο πάμε πιο κάτω προς την ύλη, τόσο πιο πολύ φεύγουμε από τον ωραίο κόσμο που ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός και δεν τα κατάφερε λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.

  Όταν ο “Τίμαιος” που διαβαζόταν πάρα πολύ στην εποχή των Πατέρων, ιδιαίτερα στους πρώτους αιώνες, έφτασε στα χέρια του Φίλωνα, – ο οποίος ήθελε να συμβιβάσει, να συνθέσει με τον Πλάτωνα την πίστη του την Βιβλική, γιατί ήταν Ιουδαίος – κατάλαβε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και το πρώτο που διατύπωσε ήταν ότι: όπως τον εμφανίζει ο Πλάτων τον Θεό, υπόκειται στην ανάγκη της ύλης. Προϋπάρχει η ύλη, και τη βρίσκει ο Θεός έτοιμη. Δημιουργείται έτσι το πρόβλημα ποιος δημιούργησε την ύλη. Ο Πλάτων δεν την θεωρεί δημιούργημα του Θεού, οπότε κάνει το βήμα ο Φίλων και τοποθετεί την ύλη σαν δημιούργημα του Θεού. Λέει ότι ο Θεός δημιούργησε την ύλη, και έτσι εξασφαλίζει την ελευθερία του Θεού έναντι της ύλης. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για τον Πλάτωνα όπως είδαμε. Ήταν και το πρόβλημα των Ιδεών, γιατί για τον Πλάτωνα οι ιδέες ήταν επίσης προϋπάρχουσες και ο Θεός τις βρήκε. Οπότε θα έπρεπε ο Φίλων να λύσει και αυτό το πρόβλημα.

  Η λύση που έδωσε ήταν ότι οι ιδέες είναι οι σκέψεις του ίδιου του Θεού. Δεν είναι πάνω από τον Θεό, αλλά είναι μέσα στον Θεό. Προσέξτε, οι ιδέες έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία, γιατί οι ιδέες είναι η σταθερή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο κόσμος. Τα φαινόμενα είναι μεταβλητά. Ό,τι βλέπουμε στον κόσμο είναι μεταβλητό. Ο αρχαίος Έλληνας πάντα προβληματιζόταν. Ήθελε να ξεπεράσει τη φθορά και γι’ αυτό βρήκε διέξοδο στις ιδέες. Οι ιδέες είναι ακριβώς η αλήθεια αυτού του κόσμου. Εάν ένα τραπέζι είναι αληθινό και δεν είναι ψεύτικο, και είναι ψεύτικο διότι μεταβάλλεται και φεύγει, πρέπει να υπάρχει ένα αιώνιο τραπέζι. Εάν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τραπέζι ως αλήθεια. Συνεπώς, η ιδέα του τραπεζιού είναι απαραίτητη. Κάθε ον έχει την ιδέα, τον λόγο του, τον λόγο της υπάρξεως και αυτοί οι λόγοι των όντων, αυτές οι ιδέες που υποστηρίζουν τα όντα είναι ζήτημα σιγουριάς και ασφάλειας για τον αρχαίο Έλληνα. Αυτές οι ιδέες των όντων, για τον Πλάτωνα ήταν ανεξάρτητες από τον Θεό. Ο Θεός τις βρίσκει και τις χρησιμοποιεί. Πολλοί ταυτίζουν την ιδέα του αγαθού και την ιδέα του καλού, δηλαδή του ωραίου με τον Θεό στον Πλάτωνα. Αλλ’ αυτό είναι συζητήσιμο μεταξύ των ειδικών.

  Ο Δημιουργός Θεός στο κείμενο του “Τίμαιου”, σαφώς δεν κείται υπεράνω των ιδεών αλλά κάτω από τις ιδέες, υπόκειται στις ιδέες, κάνει ό,τι οι ιδέες του επιβάλλουν. Π.χ. κάνει τον κόσμο σφαιρικό διότι δεν μπορούσε να μην τον κάνει σφαιρικό γιατί το σχήμα της σφαίρας είναι το ιδεώδες σχήμα για τον Πλάτωνα. Θα μπορούσε να τον κάνει τριγωνικό ή τετράγωνο, όμως οι γωνιές αυτές θα δημιουργούσαν προβλήματα ιδεώδους σχήματος. Η σφαίρα είναι το ιδεώδες σχήμα, γι’ αυτό ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά παρά να χρησιμοποιήσει το σφαιρικό σχήμα γιατί έπρεπε να κάνει ιδεατό κόσμο. Οι ιδέες λοιπόν, υποχρεώνουν τον Θεό να ενεργήσει κατ’ ένα τρόπο δημιουργίας ορισμένο, όπως και η ύλη από την άλλη μεριά τον υποχρεώνει να μην μπορεί να κάνει αυτό το ιδεώδες.

  Ο Φίλων βλέπει ότι αυτά δεν ταιριάζουν με την ελευθερία του Θεού κατά κάποιο τρόπο και αλλοιώνει τον Πλατωνισμό μεταφέροντας ουσιαστικά τις ιδέες αυτές μέσα στο νου του Θεού και λέγοντας ότι ο κόσμος όλος με τις ιδέες του, τους λόγους των όντων, έχει το είναι, την ασφάλειά του μέσα στο νου του Θεού. Μ’ αυτό τον τρόπο νόμισε ότι έλυσε το πρόβλημα της ελευθερίας του Θεού έναντι των ιδεών, αλλά δημιούργησε ένα άλλο πρόβλημα. Πριν πούμε το πρόβλημα που δημιούργησε, θα πρέπει να πούμε ότι οι ιδέες του Φίλωνα επηρέασαν όλη τη φιλοσοφία της εποχής εκείνης και οδήγησαν στον Νεοπλατωνισμό ο οποίος δεχόταν τον κόσμο σαν μια απορροή από τον Ένα Θεό, δηλαδή μια προέκταση των ιδεών, των σκέψεων του Ενός στην πολλαπλότητα του κόσμου. Επηρέασαν όμως και τον Χριστιανισμό κυρίως στο πρόσωπο του Ωριγένη τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η άποψη. Τα προβλήματα τα βλέπουμε κυρίως αν κοιτάξουμε τον Ωριγένη προσεκτικά, επειδή υπάρχει αυτή η στενή σύνδεση μεταξύ των λόγων των όντων και του κόσμου των όντων που είναι στον Θεό και του κόσμου των όντων που είναι δημιουργημένα. Υπάρχει αυτή η στενή σχέση. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πάντοτε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος και ότι οι λόγοι των όντων, οι ιδέες που στηρίζουν τον κόσμο είναι αιώνιες. Συνεπώς, με την μορφή την ιδεατή ο κόσμος είναι αιώνιος.

  Ο Ωριγένης έχοντας ασπασθεί αυτή την άποψη του Φίλωνα, μίλησε για δυο μορφές δημιουργίας. Μια είναι η αιώνια δημιουργία, ότι ο Θεός αιώνια σκεπτόταν αυτό τον κόσμο με τους λόγους αυτών των όντων, οι οποίοι λόγοι συναντώνται στον έναν Λόγο, τον Υιό και Λόγο. Καθώς λοιπόν μέσα σ’ αυτό τον ένα Λόγο ο Θεός είχε τους λόγους όλων των όντων, δημιουργούσε αυτό τον κόσμο και ο κόσμος αυτός ήταν σ’ ένα αιώνιο επίπεδο παρών. Μετά εν χρόνω, αυτός ο κόσμος, όπως τον βλέπουμε σήμερα κυρίως με την υλική μορφή του, πήρε υπόσταση και υπάρχει αλλά αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο. Είναι ένα στάδιο το οποίο μάλλον είναι κατάπτωση από το πρώτο. Μέσα σ’ αυτή την αιώνια δημιουργία ο Ωριγένης έβλεπε και την δημιουργία των ψυχών. Κατά ένα τρόπο πλατωνικό οι ψυχές ήταν αιώνιες και το ευγενέστερο και σπουδαιότερο πράγμα που είχε η δημιουργία. Για τον Ωριγένη επίσης οι ψυχές ήταν αιώνιες σ’ αυτή την αιώνια δημιουργία συνδεδεμένες με τον κόσμο των ιδεών, συγχρόνως και τα άυλα πνεύματα, οι άγγελοι. Αλλά όταν αυτή η άυλη ιδεατή δημιουργία, ο κόσμος των ψυχών του Ωριγένη, πήρε σάρκα, πήρε υλική μορφή, την οποία έχουμε και σήμερα, τότε έπεσε ο κόσμος. Η πτώση είναι συνυφασμένη σχεδόν με την δημιουργία αυτού του κόσμου, του υλικού κόσμου. Αυτός ο υλικός κόσμος είναι ένα στάδιο στη δημιουργία, κατώτερο από τον πνευματικό κόσμο. Ο πνευματικός κόσμος των αγγέλων και των ψυχών, είναι αιώνιος, ενώ αυτός είναι φθαρτός. Επομένως, όταν μιλούμε για δημιουργία κατά τον Ωριγένη, αναπτύσσουμε θα έλεγε κανείς ολόκληρη πνευματικότητα γιατί μιλούμε πλέον για την δημιουργία αυτή την ειδική σαν κάτι που χρειάζεται κάθαρση από την ύλη. Μιλούμε για το σώμα σαν μια φυλακή της ψυχής. Και επομένως, απελευθέρωση, σωτηρία του ανθρώπου, σημαίνει απαλλαγή από την ύλη, από το σώμα. Σημαίνει επανεύρεση αυτής της αρχικής καταστάσεως, όπου οι ψυχές και τα πνεύματα ήταν απαλλαγμένα από την φθορά και από την ύλη. Αυτό επίσης συνεπάγεται την αντίληψη ότι ο ασώματος κόσμος, δηλαδή οι άγγελοι, είναι ποιοτικά ανώτεροι από τους σωματικούς, και συνεπώς ο άνθρωπος όταν μοιάζει στους αγγέλους, τότε πλησιάζει τον Θεό. Για να μοιάσει στους αγγέλους, πρέπει ν’ απαλλαγεί από κάθε τι το υλικό. Όσο απαλλάσσεται από την ύλη, τόσο πλησιάζει τον Θεό, τόσο λυτρώνεται από την ύλη. Με τον τρόπο αυτό ο Ωριγένης έκανε ένα βήμα πιο πέρα από τον Πλάτωνα προς τον Χριστιανισμό, αλλά ουσιαστικά παρέμεινε δεσμευμένος στις πλατωνικές αντιλήψεις.

  Γιατί δημιουργεί προβλήματα; Το κύριο πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η αντίληψη, ξεκινάει από τον Φίλωνα, και είναι ότι, ενώ φαίνεται ότι απελευθερώνει τον Θεό, στην ουσία Τον δεσμεύει! Γιατί κάνει τον κόσμο αιώνια παρόντα μέσα στη σκέψη του Θεού. Το ότι ο κόσμος είναι παρών μέσα στη σκέψη του Θεού με τη μορφή αυτών των λόγων, το ότι ο Θεός αιώνια δημιουργεί, αυτό σημαίνει ότι δίπλα στον Θεό, μέσα στον Θεό, υπάρχει κάτι άλλο, ένα άλλο εγώ του Θεού, το μη εγώ, το οποίο καθορίζει την ύπαρξη του Θεού. Δηλαδή ο Θεός είναι αδιανόητος χωρίς τον κόσμο και έτσι καταντούμε να λέμε ότι είναι αδύνατο να μιλήσουμε για τον θεό χωρίς να μιλούμε συγχρόνως και για τον κόσμο. Είναι αδύνατο να υπάρχει ο Θεός χωρίς συγχρόνως να υπάρχει ο χρόνος και ο κόσμος με κάποια μορφή όπως αυτή του ιδεατού κόσμου της αιώνιας δημιουργίας.

  Αυτό δεσμεύει την ελευθερία του Θεού. Τη δεσμεύει οντολογικά και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν ο Φίλων και ο Ωριγένης. έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η σχέση του θεού και του κόσμου να είναι μια σχέση θετική πως είδαμε στον Ειρηναίο, και να μην είναι σχέση αναγκαστική για τον Θεό. Δηλαδή ο κόσμος να μην υπάρχει γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, – γιατί ο Ίδιος ο Θεός τον έχει αιωνίως μέσα του,- αλλά να είναι δημιούργημα ελεύθερο.

  Αυτό το εξέφρασαν οι Πατέρες αντιτιθέμενοι ακριβώς σ’ αυτές τις ιδέες τις πλατωνικές με την έννοια της δημιουργίας εκ του μηδενός. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι απλώς μόνο δημιούργημα του Ιδίου του Θεού, δεν είναι αρκετό αυτό να το πούμε εναντίον των Γνωστικών, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι και δημιούργημα εκ του μηδενός εναντίον των Πλατωνικών και Νεοπλατωνικών.

 9. Όπως λέει ο Αθανάσιος, «ο Πατήρ της ιδίας αυτού υποστάσεως εστί θελητής». Και αυτό γιατί θα ήταν αδιανόητο, όπως το τονίζει με έμφαση ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφερόμενος στο ερώτημα: “πώς υποστασιάζεται ο Πατήρ;”, σαν να πρόκειται για κάτι που ούτε να το σκεφτεί δε θα τολμούσε κανείς. Διότι, όταν οι Αρειανοί λέγουν: «άρα είναι εξ ανάγκης ο Υιός, ουχί εκ βουλήσεως» απαντά ο Γρηγόριος και λέγει «σκεφτείτε και τον Πατέρα. Αν πείτε ότι και ο Πατήρ εξ ανάγκης υφίσταται τότε είναι σα να λέτε το πιο φοβερό πράγμα, το πιο αδιανόητο, διότι «ει δε ου θέλων υφίσταται ο Πατήρ, πώς Θεός, ει βεβίασθαι και ταύτα ουκ άλλο τι, ει αυτό το είναι Θεός». Δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός δεν είναι ελεύθερος, όπως πολλά και άλλα πράγματα, αλλά να πείτε ότι δεν είναι ελεύθερος ως προς το να είναι, αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή η ελευθερία του να είσαι, η ελευθερία του να υπάρχεις, είναι βασικό πράγμα για τον Θεό. Το να υπάρχει ο Θεός, ο τρόπος της υπάρξεως είναι ακριβώς η τριαδική του υπόσταση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ισχύει και για τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, η ελευθέρια αυτή ως προς την ύπαρξή τους. Ποιο είναι το αίτιο της ελευθερίας; Δεν είναι ελευθερία που πηγάζει από την ουσία, είναι η ελευθερία του αιτίου, του Πατρός. Αυτός είναι ο θέλων, πράγμα που φαίνεται στο χωρίο του Αγίου Αθανασίου: «και γάρ ο Υιός τη θελήσει ή θέλεται, παρά του Πατρός, ταύτη και αυτός αγαπά και τιμά και θέλει τον Πατέρα∙ και έν εστί θέλημα το εκ Πατρός εν Υιώ ως και τούτον θεωρήσθαι τω Πατρί εν τω Υιώ και τω Υιώ εν τω Πατρί». Συνεπώς με το να είναι αίτιος ο Πατήρ, δεν είναι αίτιος απλώς της γεννήσεως του Υιού, της εκπορεύσεως του Αγ. Πνεύματος, δηλ. της υπάρξεως της Τριάδος ή και της ιδίας αυτού υπάρξεως, αλλά είναι αίτιος της ελευθέρας υπάρξεως, το ότι δηλ. υπάρχει ελεύθερα και όχι αναγκαστικά.

  Συνεπώς, το θέμα είναι ότι το ελεύθερο θέλημα του Πατρός είναι αυτό από το οποίο πηγάζει η τριαδική υπόσταση του Θεού, υποστασιάζεται η ουσία σε τριαδικό Θεό. Από τη στιγμή που θα το πούμε αυτό (δηλ. ότι το ελεύθερο θέλημα του Πατρός υποστασιάζει εαυτώ, υποστασιάζει την ουσία ως Πάτερα, Υιό, Άγιο Πνεύμα) διατρέχουμε τον κίνδυνο που επεσήμαναν οι Αρειανοί και αμέσως τον αντέταξαν, να πούμε ότι αφού είναι έτσι, άρα ο Υιός γεννάται εκ της βουλήσεως του Πατρός και το Πνεύμα είναι της βουλήσεως του Πατρός. Συνεπώς γιατί ο Μ. Αθανάσιος αρνείται να δεχτεί ότι ο Υιός γεννάται εκ της βουλήσεως; Πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε την άρνηση του Αθανασίου και τών Καππαδοκών ότι «ουχί αβουλήτως και αθελήτως, αλλά τη θελήσει του θέλοντος αυτώ Πατρός γεννάται ο Υιός»;

  Έχουμε εκ πρώτης όψεως εδώ μία αντίφαση η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Χρειάζεται να διευκρινήσουμε ότι δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μία διάκριση λεπτή η οποία βγαίνει από την μελέτη πάλι των κείμενων του Αγ. Αθανασίου και των Καππαδοκών. Όταν ο Αθανάσιος αρνείται την θέση των Αρειανών ότι γεννάται εκ της βουλήσεως του Πατρός ο Υιός, εξηγεί για ποιο λόγο το κάνει αυτό και καθορίζει ακριβώς την έννοια της βουλήσεως, η οποία υπονοείται σ’ αυτή την περίπτωση.
  Λέει λοιπον: «το μεν γαρ λέγειν εκ βουλήσεως γέγονε, πρώτον μεν το μη είναι ποτέ σημαίνει, έπειτα δε και την επ άμφω ροπήν έχειν, ώστε δύνασθαι τινά νοείν ότι ηδύνατο και μη βούλεσθαι τον Υιόν». Αυτό που ενοχλεί τον Αθανάσιο, έτσι ώστε να απορρίπτει το εκ βουλήσεως του Πατρός, είναι ότι η έννοια της βουλήσεως εδώ έχει την έννοια που ονομάζει σε ένα άλλο σημείο ως «επί θάτερα ροπήν έχοντος αυτού και δεικτικού του εναντίου, ώστε τούτω μεν εκλέγεσθαι, εκείνω δε μη ερείσθαι».

  Η έννοια της βουλήσεως έχει ακριβώς την έννοια της επιλογής. Εάν είμαι π.χ. ελεύθερος εγώ να κάνω ή να μη κάνω το μάθημα (αν και αυτό δεν είναι απόλυτο), εάν αποφασίσω να το κάνω ωραία, αλλά αποφασίζοντας και όντας ελεύθερος να διαλέγω να το κάνω ή όχι, υπονοώ ότι θα μπορούσα και να μη το κάνω. Για να είμαι όντως ελεύθερος μπορούσα να διαλέξω να κάνω ή να μη κάνω το μάθημα. Άρα το «εκ βουλήσεως» έχει αυτό το «επί θάτερα», «την επί θάτερα ροπήν και τo δεκτικόν του εναντίου τούτω μεν εκλέγεσθαι εκείνω δε μη αιρείσθαι». Και αυτό ακριβώς λέγει εάν το εφαρμόσουμε στη γέννηση του Υιού, θα υπονοούσαμε ότι θα μπορούσε και να μην είχε γεννηθεί ο Υιός.

  Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι δεν το λέει έτσι μόνο. Αυτό που τον ενοχλεί – και αυτό είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό – είναι όχι τόσο ότι δε θα μπορούσε να είχε γεννηθεί ο Υιός αλλά ότι «δύνασθαι τινά νοείν ότι ηδύνατο και μη βούλεσθαι τον Υιόν», δηλ. θα μπορούσε και να μη θέλει ελεύθερα τον Υιό. Το παράδοξο είναι το εξής: θέλει ο Αθανάσιος μία ελεύθερη βούληση, αιώνια, αΐδια αλλά η οποία να μην είναι βούληση εκλογής μεταξύ δύο δυνατοτήτων. Δεν ενοχλεί τον Αθανάσιο η ελεύθερη βούληση αυτή καθ’ αυτή, τον ενοχλεί η βούληση ως επιλογή μεταξύ δύο δυνατοτήτων, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσε και να μην είχε θεληθεί ο Υιός από τον Πατέρα, ενώ για τον Αθανάσιο ο Υιός θέλεται αιωνίως από τον Πατέρα και δεν θέλει να το πει ανάγκη αυτό. Το λέει θέληση χρησιμοποιώντας σωστά τις λέξεις. Πολλοί από εμάς θα λέγανε πως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λέξη βούληση, θέληση, μ’ αυτήν την έννοια και γι’ αυτό αρνούμαστε την ελεύθερη βούληση. Έτσι όμως προσκρούομε κατά γράμμα στον Αθανάσιο. Κατά την ουσία όμως πώς θα τον καταλάβουμε, πώς θα τα συμβιβάσουμε;

 10. Οι θεόπτες, όπως φαίνεται και στην Αγία Γραφή, δεν έκαναν λόγο για το ότι ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι ομοούσιοι με τον Πατέρα, αλλά έλεγαν αυτό που έβλεπαν από την εμπειρία, ότι ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα έχουν την ίδια δόξα του Πατρός. Αυτό φαίνεται με την κλήση των πρώτων μαθητών, όπως περιγράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης.

  «Πήγαν οι δύο μαθηταί στον Χριστό και Του λέγουν να τους δείξει πού μένει. Βέβαια, όταν ο Χριστός, μια ολόκληρη μέρα τους έδειχνε που μένει, αυτό δεν σημαίνει ότι τους έδειχνε το διαμέρισμά Του, αν έχει κουζίνα, καλοριφέρ κλπ. Ο τόπος που μένει ο Χριστός, είναι ο τόπος που μένει ο Θεός.

  Τι απεκάλυπτε σε αυτούς ο Χριστός μια ολόκληρη μέρα; την διαμονή Του. Και ποια είναι η διαμονή Του; Η άκτιστη δόξα τού Πατρός. Αυτή είναι η διαμονή του Λόγου. Ο Λόγος και ο Πατήρ κατοικούν μέσα στην βασιλεία ή την άκτιστη δόξα».

  «Μετά, έχουμε φανέρωση της δόξης στο όρος Θαβώρ, που οι τρεις πρόκριτοι Μαθηταί του Χριστού είδαν την βασιλεία ή την δόξα του Χριστού. Αυτή η αποκάλυψη, είναι αποκάλυψη της θεότητος του Χριστού, διότι κατά τους Πατέρες, η δόξα του Θεού στην Μεταμόρφωση είναι η θεότητα που αποκαλύπτεται.

  Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν αποκαλύπτει την θεότητά Του με λέξεις, ώστε να έχουμε στην Αγία Γραφή το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός δεν είπε στους Μαθητές Του: “Παιδιά, τώρα θα σας μάθω την αλήθεια και θα λέτε: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν… “, αλλά, έδειξε στους Αποστόλους την άκτιστη δόξα Του. Και όχι μόνο ότι είναι φορέας ακτίστου δόξης, αλλά ότι είναι και πηγή της ακτίστου δόξης. Οπότε, έτσι αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, με την εμπειρία αυτή της αποκαλύψεως, που εμείς την λέμε θέωση στην Ορθόδοξη παράδοση».

  Η ορολογία «ομοούσιος», «υπόσταση», «ουσία» είναι μεταγενέστερη, όταν οι Πατέρες εξέφρασαν την εμπειρία τους με τους όρους της εποχής τους και έτσι τα άρρητα ρήματα μεταφέρθηκαν με κτιστά ρήματα και νοήματα.

  «Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα βέβαια ούτε “ομοούσιος” υπάρχει ούτε τρεις “υποστάσεις” υπάρχουν ούτε “μία ουσία” υπάρχει ούτε υπάρχει πουθενά που λέει ότι ο Χριστός είναι Θεός άκτιστος, και το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή. Σ’ αυτή την καθαρή διατύπωση-μορφή, δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη τέτοια διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος».

  Βασική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Όταν οι Άγιοι έφθαναν στην εμπειρία της θεοπτίας, έβλεπαν ότι η δόξα-φως του Λόγου ήταν όμοια με την δόξα του Πατρός. Γι’ αυτό, στην αρχή, ο Μέγας Αθανάσιος έκανε λόγο για το ότι ο Υιός-Λόγος είναι ομοιούσιος (με όμικρον γιώτα) με τον Πατέρα, έχει, δηλαδή, την ίδια-όμοια ουσία και δόξα με τον Πατέρα. Εφ’ όσον η ουσία του Πατρός είναι άκτιστη, συνεπάγεται ότι άκτιστη είναι και η ουσία του Λόγου. Όταν, όμως, ο όρος «ομοιούσιος» αποδιδόταν λανθασμένα ως «παρόμοιος», τότε οι Πατέρες δημιούργησαν τον όρο ομοούσιος (χωρίς τα γιώτα) με την έννοια του «ταυτούσιος», όχι όμως με την έγνοια του «ταυθυπόστατος».

  «Γιατί τόση δυσκολία γύρω από το “ομοούσιος”; Διότι το “ομοούσιος” δεν το απέρριψαν μόνον οι Αρειανοί, το απέρριψαν στην αρχή και οι Ορθόδοξοι. Οι ομοιουσιανοί, δηλαδή αυτοί που λέγανε όμοιος κατά πάντα, ήταν Ορθόδοξοι. Γι’ αυτό και ο Μέγας Αθανάσιος το λέει καθαρά, ότι αυτοί που φωνάζαν και λέγαν το ομοιούσιος, ότι ο Λόγος είναι όμοιος τω Πατρί κατά πάντα, λέει, αυτοί είναι Ορθόδοξοι και αυτό εννοούμε εμείς με το ομοούσιος.

  Είναι ομοούσιος όχι με την έννοια του ταυτούσιος (δηλαδή ότι ο Λόγος και ο Πατέρας είναι ένα). Δεν σημαίνει “ταυτούσιος” το “ομοούσιος” για τον Αθανάσιο. Έχει την ίδια σημασία με το ομοιούσιος για τον Αθανάσιο. Γιατί; Διότι, βασικό δόγμα των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι μεταξύ του άκτιστου και του κτιστού δεν υπάρχει καμία ομοιότης. Οπότε, όταν λες όμοιος κατά πάντα, αυτό σημαίνει, Θεός άκτιστος. Αυτό σημαίνει η ορολογία “ομοούσιος”.

  Οι σημερινοί Ορθόδοξοι θεολόγοι τους ομοιουσιανούς τους βγάλανε ημιαρειανούς, ενώ δεν ήταν καθόλου. Ήταν η φανατική παράταξη των Ορθοδόξων, οι οποίοι έλεγαν ότι για την ουσία του Θεού δεν μπορούμε να μιλάμε, διότι η ουσία του Θεού είναι ανώνυμος, αμέτοχος κ.ο.κ. Μπορεί να μιλάμε μόνο για τα πρόσωπα, τις υποστάσεις. Και ουσία και υπόσταση κατ’ αυτούς σημαίνει το ίδιο πράγμα.

  Επομένως, το “ομοούσιος” ποιος το εχρησιμοποίησε; Ήταν (κατ’ αρχήν) μια αιρετική ορολογία. Την χρησιμοποιούσαν και οι Γνωστικοί, οι γνωστικές αιρέσεις, αλλά κυρίως ο Παύλος Σαμοσατεύς. Ο Παύλος ο Σαμοσατεύς λέει ότι ο Λόγος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, με την έννοια ότι είναι ομοϋπόστατος. Μαζί με τον Πατέρα έχει μία υπόσταση, μία ουσία δηλαδή, ότι στον Θεό υπάρχει μία υπόσταση, μία ουσία. Λοιπόν αυτή την σημασία είχε το “ταυτούσιος”.

  Οπότε, οι ομοιουσιανοί δεν δέχτηκαν την ορολογία του Αθανασίου, την πολέμησαν και πείστηκαν, τελικά, αφού ο Μέγας Βασίλειος εξήγησε ότι δεν σημαίνει ταυτούσιος. Και, εφ’ όσον δεν σημαίνει ταυτούσιος, το “ομοούσιος” δηλαδή, αλλά σημαίνει ομοιούσιος με την έννοια ότι έχουν μαζί μία ουσία που δεν είναι η υπόσταση, αλλά υπάρχουν τρεις υποστάσεις και έχουν μαζί την ίδια ουσία. Με αυτή την έννοια έγινε αυτή η εξήγηση της Ορθοδόξου διδασκαλίας που είχε διατυπωθεί από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και από τον Αθανάσιο και έγινε αποδεκτή.

  Και ο Μέγας Αθανάσιος, ο ίδιος, δήλωσε ότι είναι επιτρεπτός ο τρόπος αυτός, να μιλάμε για την υπόσταση και ουσία και αυτό διατυπώθηκε στην απόφαση της Συνόδου που προήδρευσε στην Αλεξάνδρεια ο Μέγας Αθανάσιος το 362».

  Είναι σημαντικό ότι κατά την θεοπτία το «ομοιούσιος» με το «ομοούσιος» έχουν το ίδιο πνευματικό νόημα, απλώς επικράτησε το «ομοούσιος» γιατί εξέφραζε καλύτερα την δογματική αποκαλυπτική αλήθεια ότι ο Λόγος είναι Θεός. Πάντως, αυτό το πνευματικό νόημα που εκφράζει το «ομοούσιος» είναι εμπειρία και των Αποστόλων και των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.

  «Ο Μέγας Αθανάσιος περιγράφει τι εννοούν οι “ομοουσιανοί” με το “ομοούσιος”. Αυτοί λένε ότι ο Λόγος είναι κατά πάντα όμοιος τω Πατρί και εκ του Πατρός. Μετά προσθέτει ότι αυτό εννοούμε και εμείς με το “ομοιούσιος”. Ο Μέγας Αθανάσιος ταυτίζει το “ομοούσιος”, με το ομοιούσιος, όταν είναι “όμοιος κατά πάντα τω Πατρί και εκ της ουσίας του Πατρός”.

  Εάν αυτό είναι το “ομοιούσιο”, τότε το “ομοιούσιο” δεν είναι αυτό που νομίζουν οι σημερινοί θεολόγοι. Τι σημαίνει όμως “όμοιος κατά πάντα τω Πατρί”; Σημαίνει ότι μεταξύ των κτισμάτων και του άκτιστου Θεού, ουδεμία ομοιότης υπάρχει. Εφ’ όσον είναι όμοιος κατά πάντα, δεν μπορεί να είναι κτίσμα ο Λόγος. “Έπειτα, λένε, ότι είναι εκ της ουσίας του Πατρός και δεν λένε ότι είναι εκ του μηδενός. Αυτό είναι Ορθοδοξία. Τότε, εφ’ όσον το “ομοούσιος” σημαίνει αυτό, διερωτώμαι, έχει καμιά φιλοσοφική έννοια; Καμιά σχέση με την φιλοσοφία ούτε με την ψυχολογία του βάθους.

  Η διαμάχη μεταξύ Αθανασίου και Αρείου ήταν, αν οι Προφήτες είδαν Λόγο Άκτιστον ή κτιστόν. Οι Ορθόδοξοι λέγανε ότι είδαν Άκτιστον. Και οι Αρειανοί, ότι είδαν κτιστόν Λόγο.

  Επομένως, το “ομοούσιος” κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά είναι διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης».

 11. ΚΑΠΟΙΤΕ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑΔΕΣ [ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’90 ] ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΥ ΜΟΥ ΦΙΛΟΥ…ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ…ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ – ΠΙΣΤΕΨΩ -…ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΙΠΑ…ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΓΩ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΘΕΟ …ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

 12. ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ Η ΤΕΤΡΑΔΙΚΟΣ …. ΣΤΑ @@@ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΙ ΑΥΓΑ…EΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ @@ΝΙ ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ

 13. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ! ΠΑΛΙ ΣΚΟΤΩΝΕΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ, ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ! Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ! ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΕΡΟΝΤΟΗΤΑ! ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΥΠΕΡΟΝΤΟΤΗΤΑ; ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ… ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ! ΕΝΕΡΓΕΙΑ!
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝ ΝΟΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙ ΚΑΤΙ!
  ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ν ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ! ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΟΥΣΑΝ ΚΙ ΑΛΛΑ! ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ!
  ΕΣΥ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΩΣ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ! ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ! ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΤΕ ΑΠ ΑΥΤΟΝ!
  Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ! ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ! ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ!
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ Η ΘΕΤΙΚΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ! ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ! ΟΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!
  ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ! ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ!
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕ ΓΙ ΑΥΤΟ!
  ΟΛΑ Τ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΑ ΕΦΥΗΡΑΝ ΟΙ ΑΝΡΘΩΠΟΙ!
  ΦΕΡΘΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ! ΑΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ! ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΟΤΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ!
  ΑΥΤΑ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ! ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΜΕ ΧΙΛΙΕΣ ΔΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΛΑ ΝΑ ΠΑΡΕΚΛΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ! ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ!
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ…ΤΟ ΚΑΚΟ ΑΠΛΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΣΒΙΣΕΙ ΑΝ ΔΕ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ! ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ!
  ΤΕΛΟΣ…

  • αδικα χανεις τα λογια σου με αυτους τους ανθελληνες ταλιμπαν … αυτοι δεν αισθανοντε Ελληνες αλλα Ρωμαιοι … ως γνωστον στα @@χιδια δεν μπαινει μυαλο … πες τους για την Σκυθοπολη και τα 19,000,000 θυματα Ελληνες της χριστιανικης αγαπης…..

  • Ο δημιουργος αυτου του κοσμου ,που ζουμε και μιλαμε και πεθαινουμε ειναι Η ΨΥΧΗ…πλωτινος speaking ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ…….ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΣΤΟ ΕΞΗΓΗΣΩ…ισως αν κατσεις και τον διαφασεις λιγο θα συμφωνησεις και εσυ μαζι του……ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Ο ΕΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ο ΝΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ…..τα υπολοιπα στον πλωτινο…..ριξε μια ματια…..και εδω ειμαστε

   • Δεν έχει τύχει να μελετήσω προς τον τομέα αυτόν της φιλοσοφίας, περισσότερο επικεντρώθηκα σε Σωκράτη, ευχαριστώ πάντως που το αναφέρεις, εξ άλλου κατά καιρούς, τυχαίνει να ψάξω για τέτοια σε καμιά βιβλιοθήκη.

  • ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΚΤΟ!!!ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ!!
   ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.ΤΕΛΟΣ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ,ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ.ΕΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ,ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΓΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
   ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΤΟΝ ΨΑΧΝΟΥΝ,ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΩΠΟΣ,ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΟΣ!!!ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ,ΚΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ.
   ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ,ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΕΚΕΙΝΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ.

   ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ

   • Εγώ δεν πιστεύω ότι έχεις δει ένα πρόσωπο με φωτοστέφανο μπροστά σου, τι να κάνω, μπορεί να είμαι θεόστραβος… Ν αποδείξω πως δεν τον έχεις δει, δεν μπορώ, να αποδείξεις πως τον είδες δε μπορείς… Οπότε, εντάξι δε τρέχει τίποτα, βλέπουμε, θα δούμε στην πορεία που θα πάει.

    • ΑΜΑ ΡΕ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣΤΡΑΒΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΣ,ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ?
     ΣΟΥ ΦΤΑΙΕΙ ΜΕΤΑ Η ΑΤΟΛΜΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙΣ,ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!!!
     Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΣΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

   • ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ; ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΡΩΤΑΩ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΞΗΣΗ. ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ; ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ.”ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ”

   • Δεν μου λες croif 101 fm stereo εκει στο νεοπαγανιστικο κινημα που πας βαπτιζεστε κιολας ? Εσυ εισουν χριστιανος ορθοδοξος,μηπως σε βαλανε μεσα στο βαρελι και σε ελουσαν οι ιερεις του νεοπαγανισμου εις το ονομα το Χριστου του Δια και του Απολλωνα? Η βλακεία λοιπόν, όταν συνοδεύεται και με μια ελάχιστη δόση θρησκοληψίας (βασικό χαρακτηριστικό αμορφωσιάς και χαμηλού πνευματικού επιπέδου), δεν είναι καθόλου δύσκολο να οδηγήσει στην αυθυποβολή, καθώς ο θρήσκος έχει ανάγκη να πιστέψει, ακόμη και σε πράγματα, με τα οποία θα γελούσε κι ένα μικρό παιδί…. Η εξουσια γελαει με τα χαλια σας, και ο Θεος σκεφτεται να αντικαταστησει τον χομο σαπιενς με ενα αλλο πιο εξελιγμενο ανθρωπο. Εισαι προιον προς εξαφανιση..χαχαχαχα

    • ΡΕ ΣΥ ΑΝΩΝΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΟΧΙ?
     ΔΛΔ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΗΔΙΑΣ!!!
     ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΤΕΤΟΙΑ ΤΡΕΛΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
     ΠΟΤΕ ΡΕ ΦΙΛΕ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΜΟΥ),ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ?
     ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΦΙΛΕ,ΕΛΕΟΣ!!!
     ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ!!!
     ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ,ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΤΙ ΑΝΕΒΑΖΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ.
     ΓΙΑ Ν ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΟΙ ΔΥΟ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ,ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.
     ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.

  • Αν δεν έχει νου ο θεός και ειναι μια απλη ενεργεια τοτε πως εφτιαξε το παναρμόνιο συμπαν ?

  • επιδη ανεφερες και τον Χριστο (αν αντιλαμβανεσε ποις ειναι αμφιβαλλω) εχω να σου πω οτι δεν κυρηξε ποτε ανοησιες οπως τις δικες σου οτι “ολοι ειμαστε κομματι του δημιουργου…” και εκριβως επιδη είχε επίγνωση οτι είναι ο αληθινός θεός είπε οτι ” Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ’ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού” (ΙΩ 3,36). Και ενω δε ελεγε στους μαθητες του να ποροσευζεσται με το πατερ ημων ο ιδιος οταν προδευχοταν ως ανθρωπος έλεγε πατερα μου, διοτι ειχε την συνειδηση οτι ειναι ο υιος του θεου , ομοουσιος με τον πατερα και θεος αληθινος! +++

 14. ΚΑΛΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ,ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠ ΤΗΝ ΠΟΛΗ,ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗΣ!!!
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΣΟ ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ,ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΚΥΛΑΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ,ΨΑΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΥΑΔΙΚΟΝ ΣΑΣ ΕΑΥΤΟΝ,ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΑΔΙΚΟΣ,ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ.
  ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ.

  • Ναι εισαι εντελως ασημαντος αντι να σε θαψουν θα σε πεταξουν στα σκουπιδια,ουτος η αλλος για τα μπαζα εισαι.

 15. Ο θεος ειναι αρρενοθύλης ???? Θα στιεύεστε βέβαι ! Αυτό είναι μασονικό , παρμένο απο μυθικούς θεούς της αρχαιότητας όπως και το ότι ολα είναι ενα που είναι πανθεϊστικό και απο μαγεια οπως η kabbalah!Τότε γιατι ο τίτλος γραφει “τρεις ιδιοτητες του τριαδικού θεού (που δεν ειναι μονο 3…)? ! ΑΙΣΧΟΣ !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ !

Το Βατικανό είναι έτοιμο να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τους εξωγήινους [Βίντεο]