in

Η σύνδεση του Σαμανισμού με την Κβαντική Φυσική

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ο Σαμανισμός έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις πνευματικές πεποιθήσεις της ανθρωπότητας για χρόνια. Τελικά όμως η σοφία των Σαμάνων χάθηκε μέσα από την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της σύγχρονης κοινωνίας.

Στις ημέρες που ζούμε με την έκρηξη της τεχνολογίας και την σωστή χρήση της μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην γνώση που βρίσκεται σε κάθε άκρη του κόσμου, και έτσι μπορούμε να συνδέσουμε την αρχέγονη σοφία με την σύγχρονη επιστημονική θεώρηση, και και συγκεκριμένα την Κβαντική Φυσική.

Η Επιστήμη έχει επιβεβαιώσει αρκετές αρχαίες Σαμανικές πρακτικές, οπότε ας δούμε 5 τρόπους με τους οποίους το υπο-ατομικό επίπεδο της πραγματικότητας παραλληλίζεται με τις θεμελιώδεις αρχές του Σαμανισμού:

Σαμανισμός & Κβαντική Φυσική: Το Φαινόμενο του Παρατηρητή

Πλέον γνωρίζουμε μέσα από εργαστηριακά πειράματα πως τα υποατομικά σωματίδια (Το Υφαντό του Σύμπαντος) επηρεάζονται όταν υπάρχει στον χώρο ένας παρατηρητής. Μέσα από ηχητικά τελετουργικά, και χορευτικά τυπικά ο Σαμανισμός και οι Σαμάνοι θεράπευαν μεταφέροντας το άτομο σε ένα στάδιο αισιοδοξίας, μέσα στο οποίο επικρατεί η ακράδαντη πεποίθηση πως ο ασθενής θα θεραπευτεί όταν ολοκληρωθεί το τελετουργικό.Η Σύνδεση μεταξύ των δύο σε αυτή την περίπτωση είναι πως ο Σαμάνος αλλά και το άτομο παίζουν τον ρόλο του Παρατηρητή (καθώς και ολόκληρη η Φυλή σε ορισμένες περιπτώσεις), βοηθώντας στην ίαση μέσα από την θετική ενεργειακή προσέγγιση.

Μερικές φορές η ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα σε αυτά τα τελετουργικά επιφέρουν τόσο ενεργειακά ισχυρές καταστάσεις πεποίθησης στο Νου, έτσι ώστε τα σώματα αποκτούν την απαιτούμενη ενέργεια για να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάτι παρόμοιο μπορεί να παρατηρηθεί μέσα από την αλλαγή και διαμόρφωση των σωματιδίων όταν παρατηρούνται.

Πολυσύμπαντα

Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές της Θεωρίας για το Πολυσύμπαν (Multiverse)σήμερα, όμως όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Πως υπάρχουν πολλαπλές διαστάσεις που υπάρχουν εκεί έξω ταυτόχρονα. Ο Σαμανισμός και οι Σαμάνοι ανέκαθεν θεωρούσαν την θεωρία αυτή ως Αλήθεια, έστω και αν δεν γνώριζαν τίποτα περί Κβαντικής Φυσικής. Οι Σαμάνοι από πάντα προσέγγιζαν αυτές τις διαστάσεις στις οποίες ζουν πνεύματα, μέσα από την χρήση Ψυχοτρόπων ουσιών και των κατάλληλων τελετουργικών.

Έτσι δέχονταν βοήθεια για ζητήματα ίασης, αλλά και εξασφάλιζαν την ασφαλή περιήγηση σε αυτά τα υπερβατικά – συνειδησιακά ταξίδια τους από πνεύματα – οδηγούς, που τους προστάτευαν από τις «κακοτοπιές».Κάτι που δείχνει πως οι ενεργειακά ευαίσθητοι Σαμάνοι είχαν γνώση της ύπαρξης των παράλληλων κόσμων που επιβεβαιώνει και η Κβαντική Φυσική.

Ατοπικότητα

Η Αρχή της Ατοπικότητας αναφέρει πως ένα αντικείμενο μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά ενός άλλου αντικειμένου σε μεγάλη απόσταση, χωρίς προφανή άμεση ή απομακρυσμένη σύνδεση των δύο αντικειμένων. Ο Σαμάνος μπορούσε να θεραπεύσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφού δεν υπήρχε γραμμική αιτία και αποτέλεσμα στην θεραπευτική διαδικασία που παρουσιάζει ο Σαμανισμός. Για την ακρίβεια αυτή η μέθοδος είναι ατοπική, αφού ο Σαμάνος και το άτομο που ζητά να θεραπευτεί δεν έχουν άμεση σύνδεση ή επαφή μεταξύ τους, και όμως ο Σαμάνος μπορούσε να επιφέρει αλλαγές και διαφοροποιήσεις στο φυσικό σώμα του ατόμου.

Οι Σαμάνοι χρησιμοποιούν αυτή την ατοπικότητα για να συλλέξουν πληροφορίες αλλά και Γνώση την οποία μπορεί να χρειάζεται η Φυλή, ή ακόμα και πνευματική Γνώση από εντελώς ατοπικά πεδία συνειδητότητας. Η Ενόραση είναι επίσης μία ατοπική ιδιότητα που χρησιμοποιούσαν οι Σαμάνοι για να γίνουν γνώστες διαφόρων γεγονότων, φυσικών ή μη.

Μήκος Πλανκ / Θεωρία Υπερχορδών

Η Έννοια πως ολόκληρο το Σύμπαν αποτελεί μία ενιαία Συνειδητότητα απορρέει από την Κβαντική Φυσική. Το Μήκος Πλανκ είναι μία μαθηματική εξίσωση που υποδηλώνει πως η μικρότερη μετρήσιμη μονάδα ενέργειας που μπορεί να υπάρχει είναι η θεμελιώδης ενέργεια του Σύμπαντος. Η Δομή του σύμπαντος είναι μία εξαιρετικά αόρατη μονάδα χαμηλής ενέργειας που υποδεικνύει πως στην πραγματικότητά μας υπάρχει ένα όριο. Μήπως αυτό το όριο είναι η καθαρή Συνειδητότητα; Εξάλλου, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα δίχως την Συνειδητότητα. Έτσι η σύνδεση μεταξύ του μήκους Πλανκ και της Συνειδητότητας φαίνεται πως υπάρχει.

Οι Σαμάνοι είχαν επίσης μία έννοια για την παραπάνω θεωρία. Την αποκαλούσαν «Axis Mundi», τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των κόσμων, το Σύμπαν που περιέχει όλα τα Σύμπαντα. Οι Σαμάνοι πίστευαν πως έπρεπε να διασχίσουν το Axis Mundi για να βρουν τα πνεύματα που ζητούσαν. Πρόκειται για μία έννοια που είναι παρόμοια με την θεωρία των Υπερχορδών που εισάγει η Κβαντική Φυσική για τους Παράλληλους Κόσμους.

Ενσωμάτωση Φωτονίων και Απώθηση Ηλεκτρονίων

Σύμφωνα με την αρχή της «Απώθησης» του Pauli, η αλληλοϋποστήριξη της ύλης δημιουργείται από ηλεκτρόνια που απωθούν το ένα το άλλο. Η Απώθηση των Ηλεκτρονίων δημιουργεί την ατομική δομή. Το Φως από την άλλη συμπεριφέρεται με αντίθετο τρόπο. Τα Φωτόνια συνδυάζονται και συνδέονται αντί να απωθούνται. Μέσα από αυτή την διαδικασία μπορούμε να θεωρήσουμε πως «θηλυκές» και «αρσενικές» ενεργειακές ροές ενσωματώνονται στο Σύμπαν. Και ως άνθρωποι εμπεριέχουμε μέσα μας και τις δύο αρχές. Οι Σαμάνοι αναγνώριζαν αυτή την αρχή και υποστήριζαν επίσης πως η έλλειψη ισορροπίας του θηλυκού και του αρσενικού σε ένα άνθρωπο προκαλεί πνευματική αστάθεια και ίσως και ασθένειες.

Οι Σαμάνοι είχαν πάντα μία ενέργεια που ακτινοβολούσε στους άλλους, και ένας από τους στόχους τους ήταν η εξισορρόπηση των διαφορετικών ενεργειών του ατόμου μέσα από το αίσθημα της ενότητας. Όταν οι άνθρωποι εκφράζουν αγνά αισθήματα αγάπης και σεξουαλικότητας, ομοιάζουν με την ενσωμάτωση των Φωτωνίων και την απώθηση των Ηλεκτρονίων, μία διαδικασία που μπορεί να είναι μεταμορφωτική για κάθε άνθρωπο

doryforos.gr

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. Κι όμως ο σαμανισμός ήταν από τις πρώτες σοβαρές μεταπτωτικές προσπάθειες του ανθρώπου για να θυμηθεί τις ρίζες του.Ο αρχέγονος σαμάνος πίστευε σε ένα Θεό από τον ουρανό που δημιούργησε την γή. Η μυστικιστική εμπειρία των αρχαϊκών κοινωνιών και δη του σαμανισμού, είναι η Νοσταλγία του ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, η επιθυμία για αποκατάσταση της ελευθερίας και της ομορφιάς του κόσμου πριν την ΠΤΩΣΗ του ανθρώπου στις παρυφές του ιερού χρόνου!Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η επιθυμία είναι εγγενής σε όλες σχεδόν τις αρχαιότερες θρησκευτικές τάσεις της ανθρωπότητας!
  Για δες κάτι μη συμπτώσεις φυσικά…Τώρα πως o άνθρωπος μέσα στον χρόνο έφθασε να θεοποιήσει την κτίση δη την φύση ,να θυσιάζει ακόμα και ανθρώπους η ακόμα και να τους τρώει για να εξευμενίσει πνεύματα είναι άλλου δαίμονα αντευαγγέλιο…
  Πιο συγκεκριμένα:Η δαιμονοληψία…
  Η σαμανική έκσταση επιτυγχάνεται από δύο κύριους δρόμους:
  1.Ιδεοληψία: ο σαμάνος κυριαρχείται από ένα πνεύμα ή ένα ζώο
  2.Πέταγμα της ψυχής: ο σαμάνος αφήνει το σώμα του και περιφέρεται στον κόσμο των πνευμάτων….

 2. Καμία επιστήμη δεν συμπορεύεται ποτέ με κανέναν ανορθολογισμό και καμία θρησκεία

 3. ..η φυσικη διαδικασια μπορει να χαρακτηριστει καλιστα και αληθεινη διαδικασια η αγνη διαδικασια
  η παρεμβολη ενος εξωτερικου παραγοντα στην φυση για δημιουργεια καταστασεων με μη φυσικο τροπο [αν και μπορει να εχει καποιο αποτελεσμα σε σχεση με το φυσικο η να το πλησιαζει η ακομα χειροτερα να δημιουργει μια ψευδαισθηση για το ζητουμενο] εν τουτοις εμπεριεχει κυνδινους που οδηγουν εμας τους ανθρωπους σε σκοτεινα “μονοπατια” πραγμα που σημενει οτι καταστρεφουμε την φυσικη δομη της δημιουργειας και αυτο προκαλει την αντιδραση του δημιουργηματος [δηλ εμας] π.χ αν με γιατρευει ενα φυσικο βοτανο και μπορει να με γιατρεψει και ενα χημικο φαρμακο προτειμω το φυσικο βοτανο απο το βουνο γιατι αυτο θα με γιατρεψει χωρις να προκαλεσει αντιδρασεις [αρνητικα συμπτωματα] στο σωμα μου,κατι που θα μου προκαλεσει το χημικο φαρμακο αν και μπορει να με γιατρεψει [πραγμα που δεν ειναι και απολυτα συγουρο καθωτι το χημικο φαρμακο ειναι παρεμβολη στη φυση μου!!!]..και απο μονο του αυτο καθισταται αρνητικο…

 4. Έλεος… Τι έχουν πάθει όλοι και χρησιμοποιούν τη κβαντική φυσική για να θεμελιώσουν και “νομιμοποιήσουν” δεισιδαιμονίες; Τι κάνει η ημιμάθεια.

 5. Οταν Κοιμασε βγάλε τα τσαρούχια . Εχεις δίκιο πάντως οτι το χειρότερο ειναι η ημιμάθεια !!!
  Και ξέρεις τι ειναι ακόμα χειρότερο ;; Να Κοιμασε όρθιος και να πληρώνεις προεδρική σουίτα !!!
  Παρόμοιος τρόπος θεραπείας με την εγκοιμηση στα Ασκληπιεια .

 6. Αυτό φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με επιστήμη ποσό μάλλον με Κβαντομηχανική. Η σημερινή ενημέρωση εκμεταλλεύεται τον κόσμο. Οφείλετε να λέτε την αλήθεια.

 7. Ο κάθε γνήσιος Σαμάνος δεν πιστεύει, γνωρίζει, έχει ενσυνείδητη επίγνωση ότι το ΣύνΠαν είναι ο Νους του Παρατηρητή Του! Ο Σαμανισμός δεν είναι θρησκεία! Ένας απ΄ τους εναπομείναντες Γέροντες της φυλής Λακότα της Αμερικής, αν θυμάμαι καλά, “μας” έχει πει: “Εσείς οι Χριστιανοί πάτε στις εκκλησίες σας και μιλάτε για το Χριστό. Εμείς μπαίνουμε στις σκηνές μας και μιλάμε ΜΕ το Χριστό!” και ο νοών… Ο Σαμανισμός , κατ΄εμέ, είναι Πνευματική Επιστήμη. Όπως δεν πρέπει να μπερδεύουμε, μελετώντας τα, το Σαμανισμό που δεν βασίζεται στην πίστη με την όποια θρησκεία, έτσι δεν πρέπει να μπερδεύουμε, παρατηρώντας-ερευνώντας-μελετώτας τα, τους αόρατους κόσμους και οντότητες που πάλλωντε σε άλλη συχνότητα και σε άλλη πύκνωση-διάσταση εδώ και τώρα δίπλα μας, με τα παράλληλα σύμπαντα! Για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει έννοιες όπως παράλληλα σύμπαντα ώστε να είναι σε θέση με κατανοητό λόγο να τις περιγράψει θα πρέπει να γνωρίζει τις απαντήσεις σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα! Τί εστί Άνθρωπος, τί εστί Κόσμος και τι εστί Θεος! …”ΕΝ ΕΙ ΔΑ Ο ΤΙ ΟΥ ΔΕΝ ΕΙ ΔΑ” Κατ εμέ: Είδα-οίδα Το Παν και περιορισμό δεν είδα-οίδα…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Σε συναγερμό οι αρχές στο Λονδίνο, ύποπτο όχημα κοντά στο Κοινοβούλιο

Τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν συστήνει σὲ γονεῖς καὶ παιδιὰ Drag Queens!