in

Έχεις τή δύναμη νά κάνεις αυτό τό πείραμα μέ τή ψυχή σού;

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Έχεις τή δύναμη νά κάνεις αυτό τό πείραμα μέ τή ψυχή σού;

Δέν είναι καί εύκολο…. δέν ξέρω άν πρέπει νά σού πώ νά τό κάνεις μέ τίς ώρες ή μέ τίς ημέρες….

Τό πείραμα είναι σύνθετον καθότι θά επιδράσει μέ βάσει τά ήδη υφιστάμενα ακούσματα σού από αρχής ζωής σού.

Τό πείραμα έχει σχέση μέ τά ηχοχρώματα, τίς ηχομορφές καί τή σύνθεση αυτών τών δύο, σύν τό περιβάλλον τής ακροάσεως, αλλά άς τό αφήσουμε αυτό στή πάντα. Έν τούτοις, είναι αληθινό ότι ένα άκουσμα στό Χ μέρος μάς αρέσει, στό Ψ μέρος μάς εκνευρίζει, στό Θ μέρος μάς λυπεί καί μάς αναδρομεί σωφρονιστικώς καί στό Φ μάς αφήνει αδιάφορους ή μάς εμπνέει. Κάποια ακούσματα δέν αλλάζουν μέ τήν αλλαγή τού περιβάλλοντος. Μπορούμε νά προσθέσουμε κι’ άλλα έν τούτοις σέ τοιαύτη περιπτώσει θά μακρυγορήσουμε πολύ…. αλλά θά ήταν χρήσιμα μέ κρυφές υπό λεπτομέρειες….

Τό πείραμα έχει ώς εξής άκουσε τρείς μέ τέσσερεις ημέρες ή εβδομάδα τήν ίδια μουσική.

Η παρατήρηση πρέπει νά εστιαστεί στό ποία κύτταρα εξιτάρει, εξάρσει, εξεγείρει καί σέ ποία σημεία τού σώματος καί τής ψυχής. Ή άν η μουσική εκείνη ηρεμίζει, σωφρονίζει, ενώνει, δυναμώνει, εξασθενεί μέρος τών κυττάρων ή τινής περιοχής καί μέ τή συνοδεία τινών υποσυναισθημάτων. Η εκπαίδευση στήν ευαισθησία μέ τόν καιρόν θά σέ καταπλήξει. Μέ τόν καιρό η υποσυναίσθηση θά μεταγλωττιστεί σέ γλώσσα τού υποσυνείδητου καί τής συναίσθησης καί απ’ εκεί καί πέρα η βελτιστοποίηση τής διαντιληπτικής απεικόνισης καί παρατήρησης μέ αισθητήρες θά φέρει τούς συνειρμούς τών κραδασμών τών δονήσεων στό συνειδητό, σέ βαθμόν οπού άν προχωρήσεις νά σέ κατατρομάξει ένεκα τής ενσυνείδητης επίγνωσης σού πλέον γιά τό τί πανηγύρι θεατρικού κλειδοκύμβαλου/πιάνου επαίζετο έν αγνοία σού καί αυθαιρέτως στά πλήκτρα τών κυττάτων καί λοιπών υποσωματιδίων τού σώματος καί τής ψυχής έν αγνοία σού….

Εικοσιπέντε έτη υποστηρίζω ότι η κατευθυντήρια ορμή τής ηθικής κάθε γενεάς τής νεολαίας καθορίζεται έν πολλοίς από τήν εκάστοτε μουσική που τής είναι έν πλώ στή μόδα… Εννοείται ότι τό άκουσμα πολλών διαφορετικών μουσικών δημιουργεί έναν σύνθετον σουρεαλιστικό = υπερπραγματικό συνονθύλευμα, έναν ανάμεικτο πείνακα. Ένα φαγητό μαγειρευμένο μέ τυχαία αναρχικότητα. Βεβαίως οί πλείστοι νέοι συνήθως ακούουν τή μουσική τής εποχής τούς μέ απόλυτη εφ’ υπνωτιστική ευλάβεια, ώστε νά τούς συνεπέρνουν τά υποβλητικά μηνύματα τών ηχοχρωμάτων, τών ηχομορφών, τών στίχων, τής χροιάς καί μορφής τής φωνής καί έν τέλει όλων μαζύ….

Μία μουσική βγαλμένη από τά ναρκωτικά, κίναιδους καί αλλόκοτη ηλεκτρονική μουσική ενεργοποιεί στά κύτταρα συνειρμούς ανομαλίας, κιναιδοτάσης, οίστρους τού ελεύθερου πνεύματος μέσα από τήν αντίληψη τής ανηθικότητος. Τά συνθεύματα αυτά προσφέρθηκαν στήν νεολαία τίς τελευταίες δεκαετίες. Η ηλεκτρονική μουσική καθόρισε ασυνείδητη εξομοιοποίηση τής ανά τή υφηλίω εξελιγμένης έστω πρώτου βαθμού νεολαίας… Ενώ πρίν τ’ ακούσματα τών οργάνων έν Ελλάδι μέ αυτά τής Ιαπωνίας ήταν διαφορετικών ηχοσυνειρμών σέ χρώμα, μορφή, συχνότητα επαναλήψεων, ταχύτητα τόνων/νότων, καί τή σύνθεση αυτών σύν καί τούς στίχους που έκανε τούς Έλληνες μέ τούς Ιάπωνες ιερώς θά έλεγα ασυμβίβαστους. Τώρα όμως όλα ισοπεδώθηκαν μέσω τής υποσυναίσθητης καί υποσυνείδητης μουσικής τής νέας αταξίας απραγμάτων. Εντέχνως μπήκε κάθε άλλο σχήμα μουσικής στήν πάντα τών αντίκων, τής «δευτερευούσης μουσικής» καί στό υποσυνείδητο περιφέρεται η ιδέα τής εξεπερασμένης μουσικής. Ξαφνικά όλοι οί ήχοι τής υφηλίουν συντάσσονται καί συνοδοιπορούν πρός τή μορφή τής χάους, τής γκάρεϊτζ, τής δήθεν σύγχρονης άρ&μπί, τής τράνς καί ένα σωρό άλλων παρακλάδων τής ψευδομουσικής τής ηλεκτρονικής παρακμιακής ισοπέδωσης ιδεών καί εμπνεύσεων. Ό δεξιοτέχνης οργανοπαίκτης παραγκωνίστηκε. Στό μέλλον θά απαγορεύσουν τά αθλήματα καί στή θέση τούς θά παίζετε τή δεξιοτεχνία διά τών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτό που συνέβη δηλαδή στή σύγκριση οργανοδεξιοτέχνη καί ηλεκτρονικού προγραμματισμού αλλόκοτης αμφιμουσικής πλατφόρμας μέ τά δεκάδες υποείδη τής…..

Τό πείραμα έχει ώς εξής:

Ακούς συνεχώς μερικές ημέρες τήν ίδια μουσική καί προσπαθείς νά κρίνεις πώς σέ έχει μετατρέψει σέ διαντίληψη συχνοτήτων συνειρμικών δονήσεων κραδασμών χωρίς επί μέρους προτίμηση ή προαπόρριψη στήν κάθε μία….

Ακούς τράνς, κλασσική μουσική, τζιάζ, ελληνική λαϊκή, δεξιοτέχνες μονοργανοπαίκτες, ρεμπέττικη, μπλούζ, χίπ χόπ, ράπ, ινδικά είδη, ιταλικά είδη, μεξικάνικα είδη, βραζιλιάνικα είδη, πάσα άλλα σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, Θεία Λειτουργία, αμανέδες μωαμαθανών, μάνδρας, καί μετά προσπαθείς νά εκμαιεύσεις τήν επήρρεια τούς στό σώμα καί τή ψυχή σού…. Δέν είναι εύκολη υπόθεση νά καταλάβεις, δεδομένου καί τών είδη υφιστάμενων προτιμήσεων σού καί δέν είναι εύκολη η στραυροβελονιά νά συρράψεις συμπερασματικά ποίες ωδές συμπίπτουν οί κραδασμοί τούς. Λόγω τής ανάμειξης τής σύγχρονης μουσικής μέ τήν σαλάτα τού υπερπραγματισμού = υπερσουρεαλισμού, τά αποτελέσματα είναι ύπουλα καί ανάμεικτα… σκόπιμα, κρατείστε αυτή τή λέξη…. σκόπιμα!

Ό υπερπραγματισμός παρείσφρυσε σκοπίμως ή τυχαίως στή ψυχή καί στό σώμα όχι από τούς πίνακες καί τά βιβλία αλλά από τή μουσική. Τό άκουσμα έχει μεγαλύτερη απήχηση καί ευκολία διάδοσης.

Έν κατακλείδι, θάς σάς πώ ότι υπάρχουν σύγχρονες μουσικές που εκκενώνουν τό μυαλό από τή σωστή διαντίληψη κρίσης τών πεπραγμένων, λέγεται πλύση εγκεφάλου μέσω καύσης τής έν κεφάλω ηθικής οργανώσεως. Ενεργοποιεί κύτταρα σέ περιοχές τού έρωτα καί δή τής παραφύσιν τροποποιήσεως. Ενεργοποιεί κύτταρα σέ περιοχές τής αφοβίας Τού Θεού. Ενεργοποιεί κύτταρα σέ περιοχές οπού κάνει τόν άνθρωπο νά θεοποιεί τήν αυτοπεποίθηση τού αλλά νάτον τώρα φοβάται τή κατ’ οίκον περιόριση, πούν τήν ψευδοαυτοπεποίθηση τού τώρα νά μπορεί νά παραμένει ελεύθερος έν απομονώσει καί έν μαρτυρίω. Ισοπεδώνει τόν Πατριωτισμό καί τήν κλασσική δηλαδή μοναδική έννοια τής Οικογένειας… Καί πολλά άλλα…. Όλα αυτά επισυμβαίνουν κυρίως όταν χορεύεις νοητώς ή σωματικώς αυτές τίς μουσικές, τότε μέ τόν χορό ανοίγεις σέ κάθε όχι τυχαία φιγούρα καί κίνηση ή καί σύν+κίνηση (συγκίνηση) τού σώματος καί τής ψυχής πύλες Μεγαλοκερκόπορτες!….

Ό ήχος είναι αυτός που σέ προϊσοπεδώνει πρίν τούς περιορισμούς τούς διά νόμου. Ό ήχος σέ συνδοιασμό μέ τήν εικόνα καί τή φωνή τής προπαγάνδας τίς έσχατες δεκαετίες «σ’ έστρωσε» ήτοι σέ προετοίμασε ώς έναν υπάκουο υπνωτισμένο όν μέσω τών αλλόκοτων ακροάσεων, τών αλλόκοτων βίντεο κλίψ καί άλλων καί μέσω τής προπαγάνδας τών κάθε λογής ειδήσεων, ώστε αυτό που πρόκειται νά δείς καί νά σού συμβεί σύντομα, τό υποσυνείδητο καί τό υποσυναίσθητο σού νά βροντοφωνάξουν μέσα από τή σιωπή τών αντανακλαστικών συνειρμών τούς στίς συχνότητες δονήσεων κραδασμών: «μ’ αυτόν είναι που μού σύμβαινε πάντοτε, είσαι τρελλός; αυτή ήταν πάντοτε η πραγματικότητα μού, η πραγματικότητα σού». Καί σύ τότε πρέπει νά παλαίψεις μέ εχθρούς τήν αυθυποβολή καί υποβολή σού…. καί όλες τίς διαμαρτυρίες τούς, αλλά καί τίς πραξικοποηματίκες πράξεις τούς όπως τά λευκά αιμοσφαίρια πράττουν στήν περίπτωση λευχαιμείας. Σέ μία λευχαιμία συνείδησης καί συναίσθησης, οί υποβολές καί αυθυποβολές σού θά προξενήσουν καταθλίψεις, σωματικές ασθένειες, ανοία, ανία, συγχύσεις, ελλείψεις, νοσταλγίες, κοπιάσεις, έλλειψη ενδιαφέροντος καί χαράς, ώστε νά σέ πείσουν νά υποκύψεις καί νά επανέλθεις είς τίς εκβιαστικές προσηγορίες τούς τής συνεξάρθρωσης τής γνώμης σού.

Καί σύ πρέπει νά παλαίψεις μέ προσευχές καί νηστείες, ειδικώς από τέτοια ακούσματα, ακροάσματα καί αναγνώσματα, διά τηλεοράσεως, διά ραδιοφώνου καί έ διαδικτύου….

Θά πρέπει τότε λιτώς μέ ταπεινοφροσύνη ν’ αντέξεις τήν νηστεία τής αποξύνωσης = αποτοξύνωσης όλων αυτών τών συνειρμών τής Υπερηρωίνης. Εννοείται όλα αυτά τά συνδοίαζες έτη πολλά μέ διεγερτικά, ναρκωτικά, μεθυστικά, όργια καί άλλα…. σύν χρήμα καί διασκέδαση παραμφερή.

Είπαμε όσα λιγότερα μπορούσαμε νά πούμε….

Εάν επιθυμείς τήν αποξύνωση άρχισε νά ακούς μετά που θά ακούσεις έν πειραμάτι διάφορες μουσικές ή ενδιαμέσως έν αρχεί ή άπαξ έξ’ αρχής συνεχώς Θεία Λειτουργία καί προτιμητέον από ψάλτες μέ δονήσεις ανωτικούς όπως αυτούς τού Αγίου Όρους αλλά όχι μόνον….

Βάλε εμπρός γιά τήν μεγάλη απεταξάμην τών συνθέσεων τής τροποποίησης μέσω τής υπερπραγματικότητος (υπερσουρεαλισμού) τής φαντασίας καί ραπτικής τού τυχαίου άνευ πρόνοιας καί τού σατανά. Δέν έχεις πολύ καιρόν πρέπει νά είσαι έτοιμος ν’ αντέξεις τά Μαρτύρια που έρχονται.

Άν πάλαι δέν τά πιστεύεις ή πιστεύεις μερικά έξ’ όσων σού είπα κάνε ό,τι σέ φωτείσει.

Εσύ που κατάλαβες άρχισε τό Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Τού Θεού ελέησον (ή σώσον ή προστάτευσον, ή συγχώρησον, αναλόγως κάθε φορά) τόν αμαρτωλόν! Ήτοι τήν Κυριακή Προσευχή η οποία κάνει απορρόφηση καί κάθαρση κάθε σουρελιστική σαλάτας τής οξύνωσης κάθε σωματιδίου σού….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…. λέγε…

Εμβάθυνε καί όλα τά συμπλέγματα τής υπερπραγματικής άνδευσης θά @φοδευτούν μέ τόν καιρόν, αλλά η διαδικασία θ’ αρχίσει από τή πρώτη ημέρα…

Ότι θά έχεις κρίσεις έλλειψης ηρωίνης όλων αυτών ναί θά έχεις, αναλόγως ό καθένας….

Πίνε δύο πητηράκια ουίσκυ ή οίνον άμα σέ κουράζει ώς υποκατάστατον, δέν είναι κακό!

Ό Θεός μαζύν σού!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

11 points
Upvote Downvote

2 Comments

Leave a Reply
  1. ΕΣΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΛΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΗΧΟΧΡΩΜΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΤΩΝ ΛΑΚΚΩΝ.
    ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ.

    ΝΤΑΠΑ ΝΤΑΠΑ ΝΤΑΠΑ
    ΝΤΟΥΠΑ ΝΤΟΥΠΑ ΝΤΟΥΠΑ

  2. Tα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του ρεύματος της Παρακμής είναι απώλεια ενέργειας και ατονία, θηλυπρέπεια, απουσία ηθικής συνείδησης, Ρωμαιοκαθολικισμός, μυστικισμός, μποεμισμός, λιμπερταριανισμός και αφύσικη σεξουαλικότητα, διαστροφικότητα και διαστροφή, ασθένεια και αποσύνθεση, εστίαση στην προσωπικότητα του ατόμου, εκφυλισμός, αριστοκρατία, τέχνη για την τέχνη, αισθησιοκρατία και αισθητισμός, πλαστότητα ύφους και περιεχομένου, έμφαση στη λεπτομέρεια, μανιερισμός και στυλ, ταυτοποίηση φόρμας και περιεχομένου, νοσηρότητα, υλισμός, υπερβολή, το παράξενο, το φανταστικό, εξωτικισμός, αντι-ήρωες και femmes fatales, νεογοτθισμός, έλξη προς το θάνατο, το τραγελαφικό, το μακάβριο.

    ΝΤΕΚΑΝΤΑΝΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συναγερμός στο Άγιο Όρος: Στις Καρυές ο Τσιόδρας, ορατό το lockdown

Δωρίζουν ΑΟΖ Ελλαδός/Κύπρου στή Τουρκία Αμερική/Ε.Ε.Ε…..