Tο DNA Μπορεί να Επαναπρογραμματιστεί από τις Λέξεις και τις Συχνότητες! Η Σοφία πίσω από το Διαλογισμό και την Πνευματικότητα!

Το ανθρώπινο DNA είναι ένα είδος βιολογικού INTERNET και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ανώτερο από το διαδίκτυο που ξέρουμε. Μια Ρωσική επιστημονική έρευνα, άμεσα ή έμμεσα, εξηγεί φαινόμενα όπως τη διόραση, τη διαίσθηση, την εξ αποστάσεως θεραπεία, την προσευχή, την αυτοθεραπεία, το ασυνήθιστο φως και την αύρα γύρω από ανθρώπους, την επιρροή του νου στις καιρικές συνθήκες και πολλά άλλα. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για ένα νέο τύπο ιατρικής θεραπείας, μέσω του οποίου μπορούμε να επηρεάσουμε και να επαναπρογραμματίσουμε το DNA με λέξεις και συχνότητες χωρίς την αφαίρεση και την αντικατάσταση μεμονωμένων γονιδίων, που κάνει η γενετική μηχανική.

Από το σύνολο του γενετικού υλικού, μόνο το 10% του DNA χρησιμοποιείται για την δόμηση πρωτεϊνών. Αυτό το υποσύνολο του DNA είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τους ερευνητές και για το οποίο γίνονται οι περισσότερες μελέτες. Το άλλο 90% θεωρείται «άχρηστο DNA«.

Ωστόσο, Ρώσοι ερευνητές πιστεύουν ότι η φύση δεν φέρεται ανόητα, έτσι συνεργάστηκαν με γλωσσολόγους και γενετιστές σε μία προσπάθεια να εξερευνήσουν αυτό το 90% του DNA που θεωρείται «άχρηστο«.

Τα αποτελέσματα, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν θεωρούνται επαναστατικά! Σύμφωνα με αυτούς, το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά λειτουργεί επίσης ως αποθήκη δεδομένων και ως μέσο επικοινωνίας. Οι Ρώσοι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι ο γενετικός κώδικας, ιδιαίτερα στο φαινομενικά άχρηστο 90%, ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με αυτούς που ακολουθούν όλες οι ανθρώπινες γλώσσες. Για τον σκοπό αυτό, σύγκριναν τους συντακτικούς κανόνες (δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν σε μια σειρά οι λέξεις για να σχηματίσουν φράσεις και προτάσεις), την σημασιολογία (η μελέτη του νοήματος και της ερμηνείας των λέξεων σε μια γλώσσα) και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής. Βρήκαν ότι τα αλκάλια του DNA ακολουθούν μια γραμματική φόρμα και έχουν κανόνες, όπως ακριβώς και οι γλώσσες. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως, οι ανθρώπινες γλώσσες δεν εμφανίστηκαν τυχαία, αλλά είναι μια αντανάκλαση του εγγενούς DNA μας.

Ο Ρώσος βιοφυσικός και μοριακός βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνεργάτες του, διερεύνησαν επίσης την δονητική συμπεριφορά του DNA. Το συμπέρασμα ήταν πως τα χρωμοσώματα λειτουργούν ακριβώς όπως ένας σολιτονικός / ολογραφικός υπολογιστής χρησιμοποιώντας ένα είδος ενδογενής ακτινοβολίας λέιζερ. Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν να μετατρέψουν ορισμένα μοτίβα συχνότητας (π.χ. ήχου) σε ακτίνες λέιζερ και με αυτές επηρέασαν την συχνότητα του DNA και κατ’ επέκταση τις ίδιες τις γενετικές πληροφορίες.

Όπως είδαμε πιο πριν, η δομή των αλκαλικών ζευγών του DNA και της γλώσσας είναι παρόμοιες, έτσι δεν απαιτείται αποκωδικοποίηση του DNA. Κάποιος μπορεί απλά να χρησιμοποιήσει λέξεις και φράσεις της γλώσσας για να το επηρεάσει! Αυτό, επίσης, είναι πειραματικά αποδεδειγμένο! Οι ζωντανοί ιστοί του DNA (όχι στο εργαστήριο) αντιδρούν πάντοτε σε ακτίνες λέιζερ διαμορφωμένες μέσω της ομιλίας και σε ραδιοκύματα, αν οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτό εξηγεί και επιστημονικά, γιατί η αυτοεπιβεβαίωση, η αυτοεκπαίδευση, η ύπνωση και τα σχετικά μπορούν να επιδρούν ισχυρά στον άνθρωπο και στο σώμα. Είναι απολύτως φυσιολογικό και φυσικό το DNA να αντιδρά στις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Ενώ οι δυτικοί ερευνητές μεταφέρουν γονίδια μέσω της γενετική μηχανικής τροποποιώντας τις έλικες του DNA, οι Ρώσοι εργάστηκαν στην κατασκευή συσκευών που μπορούν να επηρεάσουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ραδιοσυχνοτήτων και συχνοτήτων φωτός για να επισκευάσουν γενετικές ανωμαλίες.

Η ερευνητική ομάδα του Garjajev απέδειξε ότι με τη μέθοδο αυτή χρωμοσώματα που καταστράφηκαν από ακτίνες Χ, για παράδειγμα, μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης, εντόπισε πρότυπα πληροφοριών σε συγκεκριμένο τμήμα DNA και τα διαβίβασε σε άλλο, επαναπρογραμματίζοντας έτσι τα κύτταρα με ένα άλλο ξένο γονιδίωμα. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να μετατρέψει με επιτυχία, έμβρυα βατράχων σε έμβρυα σαλαμάνδρας μεταβιβάζοντας απλώς τα πρότυπα πληροφοριών του DNA! Μεταβιβάστηκε το σύνολο των πληροφοριών, χωρίς καμία από τις παρενέργειες ή δυσαρμονίες που προκύπτουν από τις τεχνικές της κλασικής γενετικής μηχανικής στο DNA.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν παγκόσμιο ρεφορμισμό της κοινωνίας και της κουλτούρας! Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την απλή εφαρμογή δονήσεων και τη χρήση της γλώσσας. Τα παραπάνω πειράματα δείχνουν την τεράστια δύναμη της Κυματο-γενετικής, η οποία προφανώς έχει μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση των οργανισμών από τις βιοχημικές διεργασίες των αλκαλικών αλληλουχιών στο DNA.

Για χρόνια, από την αρχαιότητα, οι πνευματικοί δάσκαλοι γνωρίζουν και διδάσκουν πως το σώμα μας προγραμματίζεται από τη γλώσσα, τις λέξεις και τη σκέψη. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί και εξηγηθεί επιστημονικά. Φυσικά η συχνότητα στην οποία εκτίθεται το σώμα πρέπει να είναι σωστή για να υπάρξει η προσδοκώμενη επιτυχία. Ο καθένας μεμονωμένα πρέπει να εξασκήσει με ωριμότητα τις εσωτερικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί μια συνειδητή επικοινωνία με το DNA. Οι Ρώσοι ερευνητές εργάζονται πάνω σε μια μέθοδο που δεν επηρεάζεται από αυτούς τους παράγοντες, αλλά θα λειτουργεί πάντα, εφόσον κάποιος χρησιμοποιεί τη σωστή συχνότητα.

Όσο υψηλότερη επίγνωση έχει ένα άτομο, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη για να χρησιμοποιήσει κάποια βοηθητική συσκευή. Κάποιος μπορεί να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα μόνος του, και η επιστήμη τελικά θα σταματήσει να ασκεί αρνητική κριτική σε τέτοιες ιδέες και θα επιβεβαιώσει τέτοια αποτελέσματα.

Οι Ρώσοι επιστήμονες επίσης, ανακάλυψαν ότι το DNA μπορεί να προκαλέσει παραμορφωτικές διατάξεις στο κενό, δημιουργώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες! Αυτές οι κουληκότρυπες είναι τα ισοδύναμα σε μικρή κλίμακα των «Γεφύρων Einstein-Rosen«, που υπάρχουν στην περιοχή των μαύρων οπών (είναι ό,τι μένει μετά την κατάρρευση ενός άστρου). Αυτές οι σκουληκότρυπες είναι σήραγγες που συνδέουν διαφορετικές περιοχές του σύμπαντος, μέσω των οποίων μπορούν να σταλθούν και να μεταδοθούν πληροφορίες έξω από το χώρο και το χρόνο. Το DNA έλκει αυτά τα bits των πληροφοριών και τα διαβιβάζει στην συνείδησή μας. Αυτή η διαδικασία της υπερ-επικοινωνίας είναι πιο αποτελεσματική σε κατάσταση χαλάρωσης. Το άγχος, οι ανησυχίες, οι στενοχώριες και η υπερκινητική διάνοια αποτρέπουν την επιτυχή υπερ-επικοινωνία ή διαστρεβλώνουν και παραποιούν τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται.

Μετάφραση και Επιμέλεια Κειμένου: share24.gr via thelimitlessminds.com

share24.gr

Loading...

6 thoughts on “Tο DNA Μπορεί να Επαναπρογραμματιστεί από τις Λέξεις και τις Συχνότητες! Η Σοφία πίσω από το Διαλογισμό και την Πνευματικότητα!

 1. ALEX says:

  Πολύ καλό άρθρο,γιατί υπενθυμίζει πως τα γονίδια επηρεάζονται από το περιβάλλον,και εκεί είναι η »μαγεία»,δηλαδή πως θα εξυγιανθούμε μέσω του τρόπου ζωής,των σχέσεων,κ.λ.π.

 2. ΜΝΗΚΑΝΔΡΟΣ says:

  Μμμμ…να μια εξειδικευμενη ενημέρωση,αλλη μια απορία ελυθη,πως θα ενεργοποιήθη το DNA των ΕΛΛΗΝΩΝ στο φουλ,όταν ελθη η ωρα…..,είναι αυτό που λέμε…σου μιλάει μέσα σου,πολύ προχωρημένοι οι ρώσοι,έχουν και βοήθεια,να γιατί οι καμπαλο-σιωνιστες,μας ταιζουν μεταλλαγμενα,μας βομβαρδίζουν με αεροψεκασμούς,μας κουδουνιζουν με κύματα χαμηλών συχνοτήτων,να αποτρέψουν το αναπόφευκτο…για αυτους,βάλε δε και την αύρα,που εκπεμπουμε,μπαμ κανουν τα υβρίδια και οι αρνητικοί!είδατε τι γράφει..άγχος!οι βρωμεροι προκαλούν άγχος,εεε,τα αποτελεσματα τα βλέπετε;άλλοι παίρνουν χάπια,άλλοι δεν αντέχουν και αυτοκτονούν,άλλοι ασθενουν.ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ,στην ομιλία και την γραφή μας,είδατε γιατί μας κτυπούν και εκει;(το υπουργείο ιουδαίας και δια βίου αποβλακωσεως….),έχουμε πόλεμο,λοιπον,να είσθε έτοιμοι,επίκυρίαρχοι;σας έχουμε γλαροσουπα!χαχαχαχαχα!

  • Νικητας says:

   Γεια σου ΜΝΗΚΑΝΔΡΕ !! Ευστοχος !!! Το πειραμα του Μπιλ Κειτς το 1986(;),που αφορουσε την επιδραση των αρχαιων Ελληνικων στο DNA των ανθρωπων ,με 70 ομαδες μαθητων σε πολλες χωρες του κοσμου..,ΑΠΕΔΕΙΞΕ οτι οι μισοι μαθητες που μαθαιναν και χρησιμοποιουσαν 3-5 ωρες την εβδομαδα αρχαια Ελληνικα ,ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΥΦΥΙΑΣ ΤΟΥΣ (αρα αλλαξαν το DNAτους) ,ενω των υπολοιπων του πειραματος μαθητων ,ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ !!!!!……Και ΦΥΣΙΚΑ ,ο Αντριους Παπανδρεου (γνησιο τσογλανι της Ν.Τ.Π.), καθιερωσε την ΔΙΩΞΗ απο τα Ελληνικα σχολεια της αρχαιας Ελληνικης γλωσσας ,κατοπιν (βεβαιως – βεβαιως) εντολης της μαμας Μαργκαρετ !!!……ΤΡΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ…Η ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΟΥ υιου-παιντιου ΓΙΩΡΓΟΥ…που δεν ξερει οχι μονο αρχαια Ελληνικα ,αλλα ΟΥΤΕ καν Ελληνικα !!!!…………………..Το ιδιο εκανε και ο σκατοψυχος ζουμπας κομπλεξικος ,παλιοπουστας ,βαμπιρ Σημιτης ,που επραξε το ιδιο, και πηγε ενα βημα παραπανω ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ (προσπαθησε) ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ,με το αλλο..,εκτρωμα ως εξοκοινοβουκευτικο υπουργο ,ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ !!!!!

 3. Stomenkalos says:

  Τιποτε δεν μπορει να υπαρξει περα απο το χωρο και το Χρονο…. Ο Χωροχρονος ειναι η υλικη δημιουργία… Ο Λογος Το Α.. Ω.!!! Ο Ιησούς Χριστος.. Απο αυτον μεσω αυτου και δι αυτων τα παντα εγιναν και διατηρουνται σε αρμονια. Το να παρακαμπσουμε τον δημιουργό θα μας καθιστοσε περα και πανω απο αυτον… Σταθερη σε οτι θεωρεια ακουτε να εχεται την αγια γραφη απο τη γεννεση… Γενηθητω φως Α…. Εως… Αποκαλυψη.. Ω… ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.. ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.. ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙ… ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΑ ΑΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ… ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΒΕΒΑΊΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ… ΟΠΟΤΕ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΕ ΔΙΣΑΙΔΑΙ.Μ ΟΝΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΓΡΑΜΑΤΕΣ ΓΡΙΟΥΛΕΣ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΘΕΩΡΕΙΕΣ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ ΔΙΧΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΕΣ… Ειμαστε μερος της φυσης… Το σχεδιο ειναι η υπερ της φυσης πνευματικοτητα που οδηγει στο φως… Για να μη χαθουμε παραφυσιν… Στο σκοτάδι… Γιατι μας δοθηκε χαρη… Την οποιοα χαρη το προστομο απο την πτωση… πληρωθηκε με αιμα… Αιωνια θυσια αγαπης…. απο τον πατερατης υοθεσιας… Αυτος ειναι η οδος.. Το ξηλο της ζωης.. Το αμεταβλητο η αιωνια ενωση… Διαφορετικά οιησωμεν ουδεν… με αυτεξουσιο θα μας το παρουν εξ ιδιου ονοματος με ψευτικες θεωρειες του αερα.. Παραφυσιν με πλανη και πονηρια.. Κατι σαν αντικατοπρισμος…οφθαλαλμαπατες και φαντασιες εχιυν ισχι οι θεωρειες … Χωρις αποδηξεις βεβαιως βεβαιως… Αραγες τι απεγινε η ισοτης και η δημοκρατία… Πτωση Βασιλειας και σκλαβια… Εξαθλιωση.. Και δαρβινομαιμουδες ετοιμες για βιοτσιπ νανοτεχνολογιας.. Για DELETE.. ΜΕ ΕΚΛΠΕΣΟΝΤΕΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ… Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ… Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΝΑ ΠΟΛΑΤΕ ΚΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΑΓΜΑ… ΕΚΕΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΣΤΟπαρα φυσιν 666 ΠΑΥΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Ω…μια επιλογή ως θνητοι εχουμε…. να πεθανουμε… Για να πεθανουμε? .. η για ανασταση! Αυτοβελτιωση μεσα απο ταπεινοτητα… Αυτοματα αποκλιεις σαρκα και εγωισμο… Έρχεται πραοτητα και υπομονη… Με την υπομονη που ειναι το κλειδι του παραδεισου.. Του οποιου επιγιειου και επουρανιου… Οτι τελος παντον δικαιουσε.. Σαν θνητος.. Το Βυζάντιο .. Δεν θα ερθει να μας κανει μαγκες ως φυλη… Αλλα μεσα απο τη φυλη θα σωθει η Ζωη στον πλανητη και θα εχει τον χωροχρονο παρατασης να σωθουν ψυχες αθανατες στην αιωνια ζωη… Και βεβαιως βεβαίως.. Να εκλπηρωθει ο πιστος κι αληθινος λογος ενσαρκωμενος του θεου.. Που σίγουρα ειναι θεος αγαπης αναστασης και καθε καλου με εγγυηση το αιμα… ως αιωνια θυσια… Του διμιουργου της Διμιουργιας Α… Ω χωροχρονου τους Αιωνες Επτα.. Τον οχτω.. Καιγε… Δευτερα παρουσια στην ανω Ιερουσαλήμ. Η επιλογη δικη μας το αυτεξουσιο δικο μας ολα επιτρεπονται… Αλλα ολλα… δεν μας συμφερουν. Α μα ολα γινονται στο μυαλο… Εκει η αγαπη το μισος οθυμος η φαντασια η αμαρτια… Οταν ανθρωπος νικησει τον κακο αφεαυτου ανθρωπο τον εαυτο του ειναι ανωτερος κι απι τον Μεγα Αλεξανδρο.. Το μεγαλυτερο θνητο που περπατησε στον πλανητη Γη… Η δοξα του δε ξεπεραστηκε παρα μονο απι τον Ιησου Χριστο.. Που σιγουρα δεν ηταν θνητος… Αναστηθηκε. Καλη ανασταση…. αδερφια εξ αιματος και πνευματος. Στωμεν καλως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *