in

LikeLike θυμοςθυμος ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Δέν μπορείς νά συμφωνείς καί μέ τήν Αθηνά καί μέ τόν Άρη. Καί μέ τόν Δημοσθένη καί μέ τόν Αλέξανδρο εκτός καί άν όλα είναι αρχαία συνομωσία Δεξιάς Αριστεράς έκτοτες!…. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Δέν μπορείς νά συμφωνείς καί μέ τήν Αθηνά καί μέ τόν Άρη. Καί μέ τόν Δημοσθένη καί μέ τόν Αλέξανδρο εκτός καί άν όλα είναι αρχαία συνομωσία Δεξιάς Αριστεράς έκτοτες!…. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!….

Η Αθηνά μέ τόν Άρην ερίδιζαν διαρκώς διότι είχαν έκ διαμέτρου γνώμην…. Ό καθείς δέν ήθελε τήν λογική τού άλλου….

Η Ελλάδα είναι η χώρα τού Παράλογου καί τού Λογικού…. Γεννάει φιλοσόφους αλλά καί πολλούς όχλους, οπού δέν μπορούν νά εξεχωρίσουν τό σιτάρι από τό άχυρον….

Δέν είναι Λογικόν νά υπερασπίζεσαι καί τήν Αθηνά καί τόν Άρην, ούτε οί Αρχαίοι Έλληνες τό έκαναν καί άν ελάχιστοι τό έκαναν όποτε τό έκαναν οί πλείστοι γνώριζαν ότι ήταν αμαρτία, ατόπημα, παραλογισμός…. Βεβαίως υπήρχαν καί τότες οί Παράλογοι….

Δέν μπορείς καί έτσι καί γιουβέτσι καί πότε έτσι καί πότε γιουβέτσι, γιά κάθε θέμα μπορείς νά συμφωνείς ή διαφωνείς μέ κάποιον καί σέ άλλο θέμα μέ κάποιον άλλον ή τόν αντίπαλον τού… Όχι όμως νά συμφωνείς σέ όλα μέ όλους καί δή μέ αυτούς που διαφωνούν μεταξύ τούς, δηλαδή νά συμφωνείς ή μέ τίς γνώμες αμφοτέρων….

Έχει Λογική νά διαφωνείς μέ τίς γνώμες δύο διαφωνούντων, νά συμφωνείς έν μέρει μέ τίς γνώμες δύο διαφωνούντων που σημαίνει διαφωνείς συνταυτοχρόνως μέ τίς γνώμες αυτών τών δύο διαφωνούντων…

Αλλά δέν μπορείς νά συμφωνείς μέ τίς γνώμες δύο έκ διαμέτρου διαφωνούντων…. Εκτός καί άν συμφωνείς ότι είναι δυνατόν νά ισχύουν τά όσα λέγει ό καθείς ώς δυνατότητα ή ανά περίπτωση!….

Εδώ πάλαι Θριαμβεύει η Τετραπιθανότητα….

Π.χ. άν δύο διαφωνούν γιά τό πού πάει η ψυχή τού ανθρώπου μετά θάνατον καί ό ένας λέγει μετενσαρκώνεται καί ό άλλος ότι καταλήγει κάπου τύποιος Παραδείσου καί Κόλλαση, πρέπει νά τούς πείς ότι είναι δυνατόν νά γίνουν αμφότερα. Τό επαναλαμβάνω είναι δυνατόν! Όχι αδύνατον, τώρα τί γίνεται κάθε φορά ή σέ κάθε περίπτωση είναι Θέμα εκείνου που τά ελέγχει…. φέαρ ηνάφ….

Τούς λές ότι είναι δυνατόν: α) νά μετενσαρκωθούν β) νά μείνουν χώμα πεθαμένοι γ) νά πάνε στήν κόλλαση καί δ) νά πάνε στόν παράδεισο…. Δέν έχει άλλο παραμύθι, ένα από τά 4 αυτά ισχύει…. Τώρα άν συμφωνήσεις μέ τό ένα απ’ αυτά ώς μοναδικό…. δικαίωμα σού, όμως νά συμφωνείς καί μέ τά 4 ή δύο ενώ δέν καταλάβεις ότι είναι δυνατά καί τά 4 ή δύο έ τότε μιλούμε θά τήν «αποθέωση» τού Παραλογισμού…. Εάν εύρετε άλλη πιθανότητα από τίς 4 αυτές γράψετε τήν…..!!!!

Περί τών φαύλων τών γήινων ανθρώπων….

Εάν είσαι φιλοκόμματος, τότε δέν μπορείς νά συμφωνείς ότι είχε δίκαιον ό Μέγας Αλέξανδρος καί ό Δημοσθένης Δημοσθένης ό ρήτωρ τής Αθήνας οπού κατηγορούσε τόν Αλέξανδρο μέρα νύχτα…. Είναι αμφότεροι Αρχαίοι Έλληνες, έζησαν τήν ίδια περίοδον αλλά δέν μπορείς νά συμφωνείς καί μέ τόν Αλέξανδρο καί μέ τόν Δημοσθένη καί τούς πλείστους τότε Αθηναίους που διαφωνούσαν μέ τόν Αλέξανδρο…. έτσι δέν είναι;……

Δέν μπορείς τώρα αναχρονιστικώς νά υποστηρίζεις στόν Πελοποννησιακό Πόλεμο καί τούς Σπαρτιάτες καί τούς Αθηναίους…. Θά ήταν Λογικό νά μήν υποστηρίζεις κανένα, ολιγότερο Λογικό νά υποστηρίζεις μία από τίς δύο πόλεις παρατάξεις…. Αλλά όχι αμφότερους!

Δηλαδή δέν θά σηκωθούν τά ποδάρια νά κτυπήσουν μέ Τρέλλα τήν Κεφαλή…..

Η μοναδική Λογική Εξήγηση νά υποστηρίζεις αμφότερους ήτοι Δημοσθένη καί Αλέξανδρο, Αθηνά καί Άρη, Σπαρτιάτες καί Αθηναίους, Σαλαμιναίους που γενοκτονήθηκαν από τούς Αθηναίους καί τούς Αθηναίους είναι η εξής καί πάλιν im sorry Τετραπιθανότητα: α) νά είσαι τρελλός ή νά εξάρτηση Άλογος συναισθηματικής εμπάθειας β) νά διακρίνεις ότι κατ’ ουσίαν δέν διαφωνούν αλλά συμφωνούν καί δέν τό αναγνωρίζουν γ) νά είσαι παγαπότης καί δ) νά είσαι αυτός που τούς κάνει νά λογομαχούν ή σπαθομαχούν ή πυροβολομαχούν….

Θά μού πείς ναί συμφωνώ…. Αλλά πότε μού τό είπες;;;; Όταν σού τό εξεδιάλυνα…. μέ τήν ΤΕΤΡΑΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ! Δέν τό λέγω γιά εσένα που δέν συμφωνείς μέ τίς γνώμες τής αντιγνωμίας δύο διαφωνούντων αλλά συμφωνείς μέ τήν μία από τίς δύο ή καμμία ή αδιαφορείς καί καλά κάνεις καί είσαι Λογικός…. Τό λέγω γιά εσένα που συμφωνείς μέ όλα….

Γιά νά συμφωνείς μέ όλα σημαίνει δέν συμφωνείς μέ τίποτε είτε επειδή είσαι λωλός είτε επειδή είσαι Υπερπολιτικός….

Δηλαδή, ό Ρόθτσιηλντ που είναι καί Αριστερός καί Δεξιός είναι Υπερπολιτικός…., εσύ που συμφωνείς μέ τήν Αριστερά τού ή τήν Δεξιά τού είσαι θύμα καί εσύ που συμφωνείς καί μέ τήν Δεξιά τού καί τήν Αριστερά τού καί πολλοί τό κάνουν καί ούτε κάν τό υποψιάζονται πόσον δέ μάλλον νά τό συνειδητοποιήσουν, είσαι αχαρακτήριστος…. Καί εσύ που δέν συμφωνείς ούτε μέ τήν Αριστερά τού ή Αριστερά ούτε μέ τήν Δεξιά τού ή Δεξιά είσαι Λογικός…. Απλά Μαθηματικά η ΤΕΤΡΑΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ…. Δέν πειάνεται καί ό,τι θέλουν άς λένε κάποιοι….

Άσε που αναφέρεται (έστω μάλλον) στήν Αποκάλυψη, άσε που αναφέρεται από τόν Πυθαγόρα ώς Τετρακτύς (δέν τήν πήρα από τόν Πυθαγόρα, τήν ανακαλύπτω συνεχώς παντού) αλλά δέν τήν συνειδητοποίησε όπως τήν αναφέρω…. Άσε που αναφέρεται στό DNA, στά αμυνοξέα…. καί ούτω απειροκαθεξής….

Στήν περίπτωση οπού δύο συμφωνούν καί δέν τό συνειδητοποιούν εάν δέν είναι εμπαθείς κομματικοί, αλλά καλάγαθοι καλοπροαίρετοι θά τό ανακαλύψουν καί συνέβη…. Γιά πέστε μού πού;;;;…. Δέν ξέρετε, δέν είναι εντροπή νά μήν ξέρετε, κανείς δέν τά ξέρει όλα (συμπεριλαμβανομένου καί τού υποφαινόμενου, εξού καί όσοι τό γνωρίζουν αυτό είναι Θρήσκοι γνωρίζωντας τήν ασημαντότητα τούς)…

Αυτοί λοιπόν, που διαφωνούσαν αλλά κατάλαβαν ότι συμφωνούν, τό κατάλαβαν ότι συμφωνούν επειδή γνώριζαν ότι δέν τά ξέρουν όλα, καί αυτόν τό κατάλαβαν επειδή γνώριζαν πολλά καί όσον περισσότερα μάθαιναν καταλάβαιναν πόσον λιγότερα γνωρίζουν….

Αυτοί οί κύριοι που δέν ήσαν αλάνθαστοι καί τό απόδειξαν στήν πράξη ότι μπορούν νά μάθουν περισσότερα επειδή γνωρίζουν ότι ουδείς αλάνθαστος = ουδείς αναμάρτητος ήταν οί κύριοι Πρωταγόρας καί Σωκράτης….

Συνζήτησαν κατά πόσον η Αρετή (εννοείται καί η Κακία) είναι έμφυτη ή επίκτητη (διδακτή)…. Ό Πρωταγόρας έλεγε ότι είναι έμφυτη ό Σωκράτης διδακτή…. Έν τέλει στό αγαθόν μένος τούς μέσα ανακάλυψαν ότι τά λόγια τούς έκαμαν κύκλο καί ό καθείς υποστήριζε τήν γνώμη τού αλλου. Τότε είπαν μέ μία φωνή: «η Αρετή είναι καί έμφυτη καί διδακτή»….

Βεβαίως θά διαφωνήσω έν μέρει μαζύν τούς δηλαδή θά συμπληρώσω τίς ελλείψεις τούς…. Πρωτίστως ό,τι έχουμε είναι Έμφυτον καί μετά Διδακτόν…. δέν γίνεται άλλως πώς!!!!

Δηλαδή άν είσαι μυίγα δέν θά αποκτήσεις τήν αρετή τού δελφινιού καί άν είσαι έλαφος δέν θά γίνεις ποτέ λέων….

Ήτοι, ό έχων γονίδια αγαθά θά γίνεις πειό αγαθός τίς πλείστες φορές υπό τού ίδιου διδασκάλου μέ έναν ός έχει γονίδια κακά… Εκτός καί άν ό κακός έχει τεράστια ευφυία καί κάνει τήν μεγάλη έξοδον από τήν κακία…. Μέ άλλα λόγια η εξέλιξη από τό έμφυτον είς τό διδακτόν εξαρτάται πολύ από τό τί έμφυτον διαθέτεις….. Δηλαδή η εξέλιξη τού επίκτητου προϋποθέτει μεγάλη ευφυία ήτοι όσον μεγαλύτερη ευφυία έχεις τόσον μεγαλύτερη διδαχή δύνασαι νά λάβεις πρός αλλαγήν κακήν, καλήν, ουδέτερην καί ανάμεικτην…. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι κλινικά νεκρός…. Πώς θά εξελιχθεί διά τής διδαχής, αφού είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως…..!!!!! Τό ίδιον ισχύει μ’ έναν χαμηλότερης νοημοσύνης , συναισθηματικής νοημοσύνης, μαθηματικής νοημοσύνης, μυστικιστικής νοημοσύνης, γλωσσολογικής νοημοσύνης καί ούτω απειροκαθεξής νοημοσύνης….

Εάν νομίζετε ότι έχω εμπάθεια μέ κάποιους θά μέ κάνετε νά γελάσω διότι υποφέρετε επειδή δέν γνωρίσατε τί σημαίνει Αγάπη…. Δέν τά λέγω τά ανωτέρω δι’ όλους αλλά δι’ όσους κάποτε θά τά καταλάβουν καί εύχομαι νά τά καταλάβουν όλοι μηδενός εξαιρουμένου!….

Ό Πρωταγόρας λιντσαρίστηκε από τόν αθηναϊκόν άσοφον όχλον καί έκαψεν δύο εκατοντάδες σχεδόν βιβλία τού. Ήταν σοφιτής αλλά βγήκε ανάμυτα τού Σωκράτη! Συνεπώς, δέν είναι ό καθείς ό,τι λέγει ό καθείς. Κάποιοι δέν ονομάστηκαν ποτέ ούτε Σοφισταί ούτε Φιλοσόφοι, είναι φλού στήν μέση τού κέντρου….

Ό Σωκράτης οίδε τόσα πολλά που είπε: «έν οίδα ότι ουδέν οίδα» δήλωσε καί Μονοθεϊστής καί ήπιε τό κώνειον νά «ξεμπερδεύουμε»…. αλλά δέν ξεμπερδέψαμε….

Όταν συμφωνείς μέ όλους ή μέ δύο αντίμαχους χωρίς νά μπορείς νά διατεκμηριώσεις ότι έχουν αμφότεροι δίκαιον καί αφού φαίνεται εντούτοις ότι αποκλείεται νά έχουν αμφότεροι δίκαιον, ασχέτως άν έχουν αμφότεροι άδικον ή λάθος, τότε είσαι κομμουνιστής έστω καί άν νομίζεις τόν εαυτόν σού μή κομμουνιστή!….

Μόνον μέ τέτοια συναισθηματική αναστάτωση συμφωνείς καί μέ τόν Δημοσθένη καί μέ τόν Αλέξανδρο, καί μέ τόν Σωκράτη καί μέ αυτούς που τόν καταδίκασαν ( εδώ ίσως έν μέρει νά υποστηρίξεις ότι είχαν δίκαιον από πλευράς αδίκου!) καί μέ τόν Εφιάλτη καί μέ τόν Λεωνίδα, καί μέ τήν Σπάρτη καί μέ τήν Αθήνα, καί μέ τόν Αλέξανδρο καί μέ τόν Κάσσανδρο καί μέ τόν Άρη καί μέ τήν Αθηνά καί μέ τό ψεύδος καί μέ τήν αλήθεια καί Αριστερός καί φίλος τής υλόφρονης παγκοσμιοποίησης….

Δέν μπορείς νά λές ότι συμφωνείς μέ όλους τούς Αρχαίους Έλληνες καί Λατίνους συγγραφείς, δέν μπορώ νά λέγω ότι συμφωνώ μέ όλους τούς Εγγλέζους συγγραφείς… Δέν μπορείς νά συμφωνείς μέ όλες τίς θρησκείες ή έστω σέ όλα όσα λένε όλες οί θρησκείες. Ίσως συμφωνείς μέ κάποια τής μέν καί κάποια τής δέ θρησκείας αλλά όχι μέ όλα καί σ’ εκείνα οπού αυτοδιαφωνεί η ίδια κάποια συγκεκριμμένη θρησκεία όπως στήν περίπτωση Αθηνάς καί Άρη, Αγίου Πνεύματος καί διαβόλου…. Δέν συμφωνώ μέ όλα τά βιβλία εκτός Ευαγγελίων που γράπτηκαν κατόπιν ή συμφωνώ έν μέρει καί τά Ευαγγέλια τά μελετώ! Όπως μελετώ καί άλλες θρησκείες, αλλά Δηλώνω Χριστιανός!…. Δέν είμαι όμως καί Χριστιανός καί μή Χριστιανός!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Κορωνοϊός: Ο Ιάπωνας ΥΠΟΙΚ λέει όχι σε νέα κατάσταση έκτασης ανάγκης

Ο Ελληνικός Στρατός που βρίσκεται στην Λήμνο ενοχλεί…