19:03 - 15/09/2021

Τίς ενέσεις σέ έμβρυα, βρέφη, παιδιά, νέους, ενήλικες, μάς τίς προανακοίνωσαν κουφαλομπουμπούνες….!

Τίς ενέσεις σέ έμβρυα, βρέφη, παιδιά, νέους, ενήλικες, μάς τίς προανακοίνωσαν κουφαλομπουμπούνες….!

Εδώ όλα τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών είς τό πρωτότυπον, διότι γέμισαν τόν ιστότοπον μέ σελίδες διά νά λένε ότι είναι ψευδεπίγραφα ενώ επιβεβαιώνοντε…

https://eydokimos.files.wordpress.com/2010/07/cf84ceb1-cf80cf81cf89cf84cebfcebacebfcebbcebbceb1-cf84cf89cebd-cf83cebfcf86cf89cebd-cf84ceb7cf83-cf83ceb9cf89cebd.pdf

Τίς ενέσεις σέ έμβρυα, βρέφη, παιδιά, νέους, ενήλικες, μάς τίς προανακοίνωσαν κουφαλομπουμπούνες….!

Βλέψε όχι κοίτταξε τήν εικόνα εξωφύλλου, μάς τό λένε από τό έτος 2014 μ.Χ… διά τούς εμβολιασμούς…

Από τό 10ον κεφ. πρώτελευταΐα παράγραφος:

Γνωρίζετε πολύ καλά καί σείς οί ίδιοι ότι ινά καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας επιθυμίας, πρέπει νά διαταράττωμεν διαρκώς είς όλας τάς χώρας, τάς σχέσεις τού λαού καί τής κυβέρνησης, (τό κάνουν ή δέν τό κάνουν βρέ μπουμπούνα; Βλέπεις μέ πόσους τρόπους τό κάνουν; Από τίς ιδεολογίες έως τίς ερωτικές ιδεολογίες, τά συμφέροντα, τούς εμβολιασμένους καί αντιεμβολιαστές. Εάν δέν βλέπεις ότι τό κάνουν είτε είσαι έκ γενετής μπουμπούνας είτε σέ μετάτρεψαν μέ τίς διάφορες ιδεολογίες, αιρέσεις, απόψεις, δημοσιεύσεις σέ παντός είδους έντυπα καί ηλεκτρονικά έντυπα, διατυπώσεις προφορικές καί δή παντός είδους προπαγάνδα, τροφή, πόση, ναρκωτικά, ποτά, ανήθικες υιοθετήσεις καί από μπουμπούνας έγινες καί κουρουφέξαλλος νάνος κουφιοκουφάλας τσιτσίφιογκος τούς) νά κουράζωμεν όλον τόν κόσμον διά τού χωρισμού, (τό κάνουν ή δέν τό κάνουν βρέ μπουμπούνα; Σέ κουράζουν καί σέ διαχωρίζουν ώς κοινωνία; Από τόν 19ον αιώνα τά γράφουν αυτά καί λέγεται ότι διδάσκουντε ώς έχουν τουλάχιστον τρείς αιώνες παλαιότερα ήτοι έναν αιώνα πρίν τήν επίσημη ίδρυση τούς ώς ψευδοπεφωτεισμένοι, απατεώνες ιλλουμινάντοι τό 1778 μ.Χ. που τό πώς συμβολίζουν αυτό τό έτος είναι άλλη Ιστορία που τήν αναλύσαμε άλλη φορά) τής έχθρας, τού μίσους καί δή διά τού μαρτυρίου τής πείνης, τού εμβολιασμού τών ασθενειών (έχεις βρέ μπουμπούνα τώρα έχθρα σέ αλλοκόμματους, αλλοηθείς, αλλόθρησκους, αλλοάποψους π.χ. νά εμβολιάζεσαι ή νά μήν εμβολιάζεσαι, υπάρχει ή δέν υπάρχει ό κορωνοϊός καί πότε δέν υπάρχει καί πότε υπάρχει, τούς κομματικούς αντιπαραθετικούς καυγάδες, τήν διαφθορά από ημέτερους καί αντιημέτερους μαζύν, ώστε νά μισείς τήν κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλουν «αυτοί» κ’ εσένα που κάνεις χωρίς νά τό εξεύρεις τηλεκατευθυνόμενε ό,τι θέλουν «αυτοί». Πεινάς ή δέν πεινάς τώρα βρέ μπουμπούνα; Λαμβάνεις ή δέν λαμβάνεις μισθόν ή επίδομα πείνης; Μήπως ευνοούντε κάποιοι κυβερνητικοί καί εσχάτως υγειονομικοί διά νά τούς έχουν ανά χείρας καί συνάμα εσείς νά τούς μισείς μέ τό δίκαιον καί «δίκαιον» σού καί νά είσαι εναντίον αυτής τής κυβέρνησης; Σπέρνουν μπουμπουνάκι μού από τόν 20ον αιώνα έως τώρα μέ τόν κορωνοϊόν ασθένειες δι’ εμβολιασμών καί δή δι’ ηλεκτρονισμών που τότες δέν τούς είχαν διαθέσιμους ή όχι;) τής αθλιότητος, (αλήθεια νοιώθεις ότι ζής σέ αθλιότητα μέ τίς καραττίνες, τά μασκαριαλίκια μέ τίς μάσκες, τίς αυτοδιαγνώσεις, τά εμβόλια που σού παρέχουν έκ νέου κορωνοϊούς καί πρέπει νά εμβολιάζεσαι ξανά καί ξανά; Μήπως δέν σού τό γράφουν ανωτέρω; Μήπως δέν πρέπει νά εμβολιάζεσαι τακτικώς; Μήπως θά εξαιρεθούν τά βρέφη, έχοντας υπόψιν καί τό 13ον κεφ. αλλά καί τό 6ον καί εντεύθεν τής Αποκάλυψης; Μήπως θέλεις κιάλλα καί κύαλια γιά νά βλέψεις; Καί προχωράμε…) ινά ούτω οί χριστιανοί μή βλέπωσιν άλλην σωτηρίαν ήν τήν προσφυγήν είς τήν πλήρη καί ολοκληρωτική ηγεμονίαν μάς. (Αυτόν εδώ μπουμπουνάρα μού είναι όλα τά «λεφτά»! Πρώτον, οί χριστιανοί δέν θά προχωρήσουν σέ προσφυγήν είς τήν πλήρη καί πολοκληρωτική ημεμονία «τούς», πράγμα που δέν συμβαίνει τώρα, σάς τό είπα ότι δέν ήρθε η νέα τάξη πραγμάτων, άμα έρθει θά τό καταλάβεις επειδή θά προσκυνείς καί αισχροκ@λοβιάζεσαι από διαβόλους, νά στό ειπώ ωμά μπάς καί εξεπουμπουνεύσεις. Οί χριστιανοί θά μαρτυρήσουν όπως λέγει η Αποκάλυψη, καί «αυτοί» ονομάζουν χριστιανούς όσους θά υποκύψουν νά εξεχριστιανισθούν ή δέν ήσαν ποτέ κατά ψυχής χριστιανοί ή θά πλανηθούν. Ό φίλος ό Γιώργος από τά κατεχόμενα Άρδανα προτίμησε ν’ αποθάνει από τόν κορωνοϊόν παρά νά εμβολιαστεί, έγινε Μάρτυρας εάν αληθεύει, κατάλαβες μπουμπούνα; Δέν θά έχεις άλλη επιλογή επειδή διά νά μπορείς ν’ αγοράζεις καί νά πωλείς, νά εισέρχεσαι εντός τού διαδικτύου καί τών διαφόρων συναλλαγών τού μέ ηλεκτρονικό χρήμα που δέν θά σ’ αφήνουν άλλως πώς νά διασυναλλάσσεσαι χρήμα θ’ αναγκασθείς νά δεχθείς τό πρώτον χάραγμα ή ημιχάραγμα ήτοι τά εμβόλια καί αμέσως μετά τήν κατάργηση μετρητού καί κάρτας καί νά υιοθετήσεις τό παγκόσμιο ηλεκτρονικό χρήμα που τώρα έχει τήν παρουσία διαφόρων κρυπτονομισμάτων καί ενώ τό Έλ Σαλβαδώρ υιοθέτησε τό μπήτ κκόϊν ώς επίσημο χρήμα τού καί τό υφιστάμενο θά χρησιμοποιείται διά κάποιον χρονικό πλαίσιον ώσπου νά αντικατασταθεί μέ τό bitcoin, γι’ αυτό αγόρασε τώρα ένα τέτοιο ψευδοηλεκτρονικό νόμισμα θά πετάσει σέ τιμή σέ λίγους μήνες στό λέγω από τώρα, μετά εξαργύρωσε τό καί αγόρασε τρόφιμα διά 3,5 έτη όπως λέγει η Αποκάλυψις. Όλ’ αυτά μπουμπούνα τά Προαποκαλύπτει Ό Χριστός διά τής Αποκάλυψις Τού καί συνάμα Προαποκάλυψε τά πρωτόκολλα τής σιών από μία Ουκρανέζα που τά έδωσε είς τόν τότε Αρχιμανδρίτη Σέργιον Νείλον, διά νά λάβεις σωστή θέση αλλά αγρόν ηγόραζες… Εσύ έρχεσαι καί μού κοπανάς τί θά κάμουν μέ τήν Μεγάλη Επανεκκίνηση = Great Resert αλλά τυφλέ πώς νά καταλάβεις όταν δέν μπορείς νά νοήσεις ή δέν πληροφορήθηκες πώς ό,τι ανακοινώνεται καί πράττεται είναι προγεγραμμένον είς τά πρωτόκολλα τών σοφών σατανιστών τής σιών;… Θά έπρεπε νά διαβάζουμε όλοι τά πρωτόκολλα τού σατανά καί νά πράττουμε τ’ αντίστροφα εάν θέλουμε νά νικήσωμεν καί σώσωμεν τάς ψυχάς ημών, αντ’ αυτού κάθ’ ημέρα μαλακίζεται ό καθένας μέ πληροφορία καλή καί κακή, ουδέτερη καί ανάμεικτη που δέν νοεί ή χειρότερα δέν τόν ενδιαφέρει τήν επομένη ημέρα, διότι είναι «μπαγιάτικη», χαχαχαχα! Τέτοια μπουμπουνονοοτροπία ισχύει… χαχαχαχα)…. Λοιπόν, πρίν ωμιλήσουσι περί 7 ή περισσότερες ενέσεις τά δαιμόνια καί προφύτες από τήν Αφρική ήτοι πάτερ Ελπίδιος, μάς τά Αποκάλυψε Ό Χριστός διά τής διέρρευσης τών πρωτόκολλων τών σατανοσοφών τής σιών από τόν 19ον αιώνα μ.Χ… καί από τήν Αποκάλυψη… Πρίν ωμιλήσουν τά δαιμόνια ωμίλησαν καί δίδαξαν τά ανθρωποδαιμόνια που εμπνεύστηκαν έκτοτες από τά δαιμόνια… Τό 7 εμβόλια ίσως τό υποψιάζοντε κάποιοι ιερωμένοι από τές 7 πληγές καί άλλα 7άρια δεινών τής Αποκάλυψης… καί ό νοών νοείτο…

Τά λοιπά σέ επερχόμενα άρθρα… σέ πέρνω είς τίς δύο πηγές διά νά μπορείς νά συμπεράνεις σωστά… καί νά αναγνωρίζεις αυτά που γίνοντε καί ανακοινώνοντε μέ δυσνόητα κουφά λόγια μέ λόγια εμπεριεκτικά από τά δύο βιβλία που διά ΕυΠροδοσίας = Καλής Προδοσίας Χριστού διαθέτουμε…

Βρέ μπουμπούνα ακόμη πιστεύεις σ’ εξωγήϊνους; Εκτός καί άν συγχωνεύεις τούς σατανοσιωνιστές μέ τούς εξωγήϊνους, οπόταν συμφωνούμε κατά μεγάλον βαθμόν, καθότι θά πρέπει νά ήρθαν αυτοί ή καί αυτοί από άλλους πλανήτες καί συνάμα είναι δαίμονες ή δαιμονοεξωγήϊνοι άνθρωποι, άρα συμφωνείς μαζύν μού ότι θά σού φέρουν δαίμονες καί θά σού τούς λένε εξωγήϊνους. Ήδη σού είπαν ότι Ό Χριστός είναι εξωγήϊνος καί άν τό πίστευσε η υποσυνείδηση καί υποσυναίσθηση σού δέν θέλεις νά πιστεύσεις καί πολύ ότι εξωγήϊνος είναι καί ό Αντίχριστος καί “όμοιος” Χριστού!… Άσε τίς μπουμπουνιές καί άρχισε νά σκάβεις κατακόμβες καλύτερα…. Δέν αποκλείεται τά πρωτόκολλα τών σοφών σατανιστών τής ψευδοσιών νά τά έγραψαν εξωγήϊνοι; Άρα διά τούς ίδιους ωμιλάμε; Εξωγήϊνοι., εσωγήϊνοι, γήϊνοι δαίμονες όλοι δαίμονες είναι… Όπως τά βακτηρίδια απ’ όπου καί άν έρχοντε, μέσα, έξω, επιφανείας, εργαστηρίου φύσης, εργαστηρίου μεταλλαγμένης φύσης ήτοι εργαστήρια ανθρώπων, είναι εχθρικά καί πάλιν βακτηρίδια, ΞΕΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΨΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!… Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ!!!!

Καλή Ανάσταση!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Pαναγιώτη, προσπαθώ να διαβάζω τα άρθρα σου, έχουν ενδιαφέρων. Ασφαλώς τα γράφεις όχι δια εσένα αλλά δια τους άλλους. Θα είχαν μεγαλύτερη απήχηση πιστεύω, αν ήταν μικρότερα και έδειχναν σεβασμό προς τον αναγνώστη. Οι αναγνώστες αυτών των σαιτ είναι καλλιεργημένοι και κατέχουν εκ των προτέρων, ότι θα είναι ξεχωριστώ το περιεχόμενο. Σου γράφω εντελώς φιλικά δεν θέλω να χάσω τα κείμενα σου! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*