Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

12:23 - 23/12/2023

Σὲ ποία Γλῶσσα θὰ γραπτεὶ τὸ 666 σὲ μέτωπα & χέρια;….. Ἀποκάλυψη Ἀποκαλύψεων….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Σὲ ποία Γλῶσσα θὰ γραπτεὶ τὸ 666 σὲ μέτωπα & χέρια;….. Ἀποκάλυψη Ἀποκαλύψεων….

Στὰ Μαθηματικὰ & εἰς τὴν Γλῶσσα μποροῦν νὰ γραπτοὺν τὰ σύμβολα μὲ διάφορους τρόπους ἤ,

Εἰς τὰ Μαθηματικὰ καὶ στὴν Γλῶσσα μποροῦν νὰ γραφοῦν τα συμβολα μὲ διάφορους τρόπους !

Εἰμπορεὶ νὰ γραπτεὶ σὲ ὅποια Γλῶσσα ἢ Μαθηματικὴ Συμβολικὴ Συνάρτηση προτιμᾶτε, ἢ προτιμάει ὁ Ἀντίχριστος μυστικιστικῶς ἢ διὰ νὰ ἐξεγελάσει τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀφέλειας , ὥστε νὰ εἰποῦν χασκογελῶντας , ἰδοὺ δὲν εἶναι [δῆθεν] 666 , ἢ καὶ νὰ γραπτεὶ διὰ τῆς βίας ὥστε νὰ ἐξευτελίσει τὸν χαραγμένον ! Κατ’ ἀρχὰς ἴσως χρησιμοποιήσει δόλον διὰ τοὺς πρωτοχαραγμένους ὅπως ἤδη γίνεται μὲ Κάρτες Πωλείτη ἢ ἡμιχαράγματα ἢ δευτερεύοντα χαράγματα , ἢ χάραγμα ὁποὺ δῆθεν δὲν εἶναι χάραγμα ἢ χάραξη ἢ χαρέξη = χαράσσω & 6 ἢ ἕξη [ἐθισμός] ….. & Χάρου ἕξη [ἐθισμὸς] ἢ 6 ……

Ὅταν λέγει ἡ Ἀποκάλυψις Ἰωάννου , ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ πλανήσει , δὲν ἀποκλεῖται νὰ τὸ πράξει & διὰ νὰ τὸ μπίξει χωρὶς νὰ πάρει εἴδηση , χαραγμένος , ἔτσι δὲν εἶναι ; Προσέχεις τὰ ροῦχα σου διὰ νὰ ἔχεις τα ἥμισυ , ἔλα ντὲ ποὺ ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ τὰ προσέξεις τόσον πολὺ ὥστε νὰ μὴν χάσεις κανέναν ψυχοροῦχον σου , δὲν γίνεται νὰ ἄγεις ἐν Παραδείσῳ ἐν μέρει ἢ λειψός ! Μὴν κάνεις λειψὲς αὐταπάτης σκέψεις τε πράξεις !

Κατ΄εξακολουθήσει εἴπαμε ὅτι τὸ σύμβολον 1 ἢ Ι σημαίνει 6 εἰς τὴν ἑβραϊκὴ γραμματοσειράν , ἤτοι τὴν γλῶσσαν τῶν μανιακῶν ὑπὲρ τοῦ 666 !

Τὸ γράμμα Ξ εἶναι τρία ὁριζόντια Ἰῶτα ἢ ἑξάρια !

Ἐὰν ἐνδεικτικῶς , παραδεχθοῦμε ἢ ἀφήσουμε Μαθηματικῶς νὰ ἐναλλάσονται τὰ 6 μὲ τὰ 1 ἐπειδὴ τὸ καθέναν σημαίνει τὸ ἄλλον & ἐπειδὴ ἤδη σὲ ἄλλα ἄρθρα εἴδαμε μία Προσυνέπεια σὲ Ἀριθμολογίες , τότε ἀνοίγεται ὁ Χῶρος διὰ περαιτέρω Μαθηματικὴ Μυστικὴ Ἀνάλυση & Ἐνόραση Ἀλήθειας !

Τὸ Ξ μὲ ὁριζόντια Ἰῶτα = ΙΙΙ = 3 ἢ 666 ! Οἱ γραμμωτοὶ κώδικες εἰς τὰ προϊόντα , ἔχουν Ἰῶτα κάθετα , ἐὰν ἔρθει κάποια παγκόσμια κυβέρνηση ἢ συνεννόηση & σᾶς εἰπεῖ εὐθαρσῶς ἢ κρύψει κάπου κάπως τὸ Ξ τότε γνωρίζετε πλέον τί θὰ εἶναι !

Μυστηριακῶς , τὸ γράμμα Ξ φωνάζει Μυστηριακῶς τὸ 666 & μὲ ἄλλον τρόπον !

Τὸ Ξ εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Ἀρίθμιση εἶναι τὸ 60 ἐξοῦ καὶ χξς ἢ ΧΞΣΤ ! Συνάμα εἰς τὴν Ἀριθμολογία μας ἐπιτρέπεται ὡς Ἐπιστήμη νὰ ἀφαιροῦμε τὰ μηδενικὰ & τοῦτο ἀποδεικνύεται διατί , τὸ ἔχουμε ἀναλύσειιι ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος ἄρθρου.

60 λοιπὸν = 6 ….. Ξ = 6 !

Τὸ Ξ εἶναι τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 15 γράμμαν σὲ σειρὰν τῆς Ἑλληνικῆς ὅπως χρησιμοποιεῖτο τότες τὸ ἀλφάβητον , 15 = 6 ! 15+51 = 66 ! ΙΙ ἢ 11 ! [Συνάμα τὸ 15 ὡς 65 = 11 ξανὰ & χρησιμοποιῶντας τὴν Ἀρχὴν τῆς Ἀναγραμματιστικῆς Ἀριθμολογίας 65+56 = 121 ὁποὺ συνάμα μεταφράζεται σὲ 626 ὅπου μεταξὺ ἄλλων & βάσει ἀναγραμματισμῶν εἶναι 2Χ66 = 132, κρατεῖστε τὸ αὐτὸν & νὰ παρακαλέτε νὰ εὕρω χρόνον νὰ σᾶς γράψω ἕναν βιβλίον Ἀριθμολογίας ποὺ φανερῶς τὴν ἔχω προχωρήσει σὲ ΠΡΩΤΟΥΦΑΝΗ ΧΩΡΙΑΦΙΑ δι’ ὅσους λέτε ὅτι θέλετε νὰ προάγεται στὴν ἀντίληψη, σκέψη & εὐφυΐα σᾶς πέραν τοῦ κοινοῦ κανονικοῦ ἀκόμη & τῆς οὕτω καλούμενης «μεγαλοευφυΐας,οι ἐπικριτές μου ἐὰν ὑπάρχουν ἀκόμη δὲν εὐσταθοῦν πλέον σὲ τίποτε, παρακαλῶ δῶστε προσοχὴν σὲ ὅσα ἀκολουθοῦν]

Ἐπαναλαμβάνουμε τὸ Ξ εἶναι τὸ 15ον γράμμαν τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου/Αριθμογράμματος!

Τὸ Στ/ς εἶναι τὸ 6ον & τὸ Χ εἶναι τὸ 24ον !

Ἤτοι τρεῖς ἀριθμοὶ 6, 15, 24 , ἂν τὰ προσθέσουμε εἶναι 45 [45+54 = 99 = ἀνάποδον 66 , τὸ ἐξηγήσαμε ἀλλοῦ & 66 = 11!] ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ προσθέσουμε , θὰ τὸ πολλαπλασιάσουμε [εἴσαστε ἕτοιμοι;]:

6Χ15Χ24 = 2160 ἢ 24Χ15Χ6 = 2160 ἢ χΧξΧς = 2160 !

Γνωρίζετε οἱ συχνοὶ ἀναγνῶστες μου ὅτι ἐσχάτως φέρω μία μανία μὲ τὸν ἀριθμὸν 2160 & πιὸ συγκεκριμένως μὲ τὸν ἀριθμὸν 216 ἤτοι μὲ ἀφαίρεση ἢ μὴ τοῦ μηδενικοῦ [0] !

Ἡ Ἱστορία αὐτὴ ἄρχισε ὅταν ἀνακάλυψα ὅτι ἡ λέξη κυβέρνηση ἔχει σχέση μὲ τὸν κύβον & ὅπως πάντοτε ἔχω ἕναν Μυστικόν , ὅταν θέλω νὰ ἐπαληθεύσω κάτι ἢ νὰ εὕρω μία πρώτη ἐπιβεβαίωση ἀπὸ κάπου δὲν ψάχνω ὁποὺ δή , ἀλλὰ εἰς τὴν Ἀποκάλυψη Ἰωάννη ἁπλὰ ἢ μέσα ἀπὸ Πολύπλοκα Μυστικὰ ποὺ εὐελπιστῶ κάποια ἡμέρα νὰ σᾶς τὰ παραθέσω , ἴσως καλύτερα σὲ Ὁλοκληρωμένον Βιβλίον !

Λοιπόν, ἐκεῖ μέσα ἀναφέρεται σὲ Ἱερουσαλήμ [Κυβέρνηση Θεοῦ] ἐξ’ Οὐρανοῦ ὁποὺ οἱ διαστάσεις ὕψους, πλάτους & μήκους εἶναι ἴδιες ἤτοι Κύβος & Κυβέρνηση , βεβαίως ψάχνω & γενικότερα εἰς Τὴν Ἁγίαν Γραφὴ & ἐνίοτε σὲ ἄλλα βιβλία κυρίως Ἑλληνικά.

Ἕνωσα ,ὅπως βλέπετε , Ἀριθμολογία, Γλωσσολογία & Εὐαγγέλια & πιὸ συγκεκριμένως Μυστικισμὸν Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ! Καὶ πῶς τὰ δένουμε αὐτά , εἶπα μὲ τί ἄλλον ; Μὲ Μαθηματικά ! Αὐτὰ ἔγιναν ὡς σκέψεις σὲ ὑποκλάσματα δευτερολέπτων….. Ἡ Μέθοδος αὐτὴ πρὶν βελτιωθεῖ & ὕστερα ἀνάγεται σὲ ἀρκετὲς δεκαετίες, βασικὰ ηὗρα ὅτι τὴν εἶχα ἀπὸ νήπειον , θυμᾶμαι κάτι τέτοια νὰ κάνω ἔκτοτε…. Ἐγὼ τὸ ἐγὼ ὁ ἀνάξιος , Κύριε Ἰλάσθητι μοὶ τὸν ἁμαρτωλόν….

Λοιπόν, ὅπως εἴπαμε κατ’ ἐξακολουθήσει ὁ Κύβος ἔχει 24 γωνίες ἀπὸ 90ο = 2160ο !!!!

Συνάμα , ὅτι 6Χ6Χ6 ἢ 63 [6 στὴν 3ην] = 216 !

6Χ6Χ60 = 2160 & εἴπαμε βάσει κλασικῆς ἀριθμολογίας τὰ μηδενικὰ ἀφαιροῦνται ὥστε 216 ἢ 6Χ6Χ60 = 6Χ6Χ6 ! Νομίζετε ὅτι τὰ Μαθηματικὰ ἄλλων εἶναι καλύτερα ;

Εἴπαμε ὅτι ὀπου 6 & 1 καὶ ὅπου 1 & 6 , αὐτὴ εἶναι ἀρχὴ Πρότυπον τῶν νῦν Μαθηματικῶν μας ,

κατὰ συνέπειαν , τὸ 216 εἶναι μεταξὺ ἄλλων:

2Χ16 = 32, 2Χ11 = 22 & 2Χ66 = 132 , θυμᾶστε ἀνωτέρω εἴπαμε κρατεῖστε τὸ 132 , ὅπου μεταξὺ ἄλλων εἶναι 132/2 = 66 [&11!] συνάμα 132/12 = 11 [&66] & ἀριθμολογικῶς 66 = 12 ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ 12 τοῦ 12Χ11 = 132 !

Ἀνωτέρω ηὕραμε ὅτι τρία ἀποτελέσματα: 32, 11 & 66, καὶ ἀμέσως μετὰ προκύψαμε τοὺς 11 & 66 , ὑπομένει ὁ 32 , ὁ ὁποῖος εἶναι ἐντὸς τοῦ 132 , ὅπου μεταξὺ ἄλλων σημαίνει 1 = ἕναν 32 ! Συνάμα, δὲν θὰ προχωρήσω πολὺ σὲ κλάσματα ἐπειδὴ εἶναι κουρασμένος περασμένα μεσάνυχτα & συνάμα βαριέμαι, ἀλλὰ 32/12 = 2,666666…. & 32/11 = 2,909090…. , βλέπουμε μία Προσυνέπεια τῶν δύο ἀνάποδων ἤτοι 6 & 9 ὁποὺ συνάμα ἐμπεριέχουν τὸ 1 & τὰ Μαθηματικά μας δηλώνουν ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖον ὁποὺ τὸ 6 χαράκτηκε ἀνάποδον τοῦ 9 & τὸ 9 ἀνάποδον τοῦ 6 & ὅπως βλέπουμε ἀνωτέρω ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸ σύμβολον 1 σὲ μία Γλῶσσα σημαίνει 1 & σὲ μία ἄλλη σημαίνει 6 ! Ἐὰν τὸ 1 = 6 & τὸ 9 = 6 τότε 19 = 66 & τὸ 66 = 11 , καὶ τώρα ἀντιλαμβανόμαστε [ὅσοι παρακολουθήσατε ἄρθρα, γεγονότα & παρατηρήσεις εἰς τὰ Κατοχικὰ Νέα] διατὶ ἐν καιρῷ Covid-19 κυριαρχοῦσαν τὸ 19 τοῦ κορωνοϊοῦ, τὸ 11 & τὸ 66 & γνωρίζετε κάτι; Δὲν τὸ γνωρίζουν οὔτε αὐτοὶ ὅπου ἄλλες ὁδοὺς & ἐμπνεύσεις ὡς αὐτόματα τηλεχειριαζόμενα πρόβαλλαν αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς [θέμα ἄλλου πολὺ σοβαροῦ ἄρθρου]….

Δύο ἄλλοι ἀριθμοὶ ὁποὺ ἔχω ἐμπάθεια μὲ τεκμήρια εἶναι ὁ 77 & ὁ 96. Ὁ πρῶτος ἐπειδὴ 77 φορὲς λέγει ὅτι ἐκδικεῖται ὁ υἱός του Κάϊν Λαχὲμ στὴν Γένεση [& γεμάτη ἡ Ἀποκάλυψη ἐπτάρια & συνδυασμοὺς διπλῶν 7 σὲ διάφορα ἐδάφια, ἄλλον ἄρθρον ἁρμόζει!] ἀντιπαραβάλλεται Ὁ Χριστὸς μὲ τὸ 77 φορὲς πρέπει νὰ συγχωροῦμε. Τώρα θὰ σᾶς δώσω ἕναν τιπάκι , κρατεῖστε τὸ δι’ ἀργότερα , ὅταν ἔρθει ὁ καιρός , δὲν εἶναι τυχαῖον ὁποὺ οἱ βασικοὶ ἀκόλουθοι τῶν 12 Ἀποστόλων ἤτοι Συναποστόλοι ἢ ὁ ἀριθμὸς ὁποὺ ἀναφέρεται εἶναι ὁ ἀκριβῶς ἑπόμενος ἤτοι 78 [πολὺ σοβαρόν, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα εἴπαμε ! Διότι μεταξύ μας ἐσχάτως συνέβησαν πολὺ σοβαρὰ ἰσχυρὰ Συμβάντα Θείας Παρεμβάσεως, δὲν λέγω τίποτε ἄλλον! Μεταξὺ ἄλλων 12+78 = 90, ἐνῶ 12+77 = 89, κρατεῖστε τὸ & αὐτόν !]…. Ὁ ἄλλος ὁ 96 εἶναι παντοῦ, εἰς τὰ τσάκρα ἢ ἐνεργειακὰ κέντρα, 4 κύβοι, τετραήμερος Λάζαρος , 960 ὧρες Δοκιμασίας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἤτοι 40 ἡμέρες & ἄλλα τὰ ὁποῖα τώρα λησμονῶ & δὲν θὰ σπαταλήσω φαία οὐσία ἐπαναθύμισης & κάτι τελευταῖον 96 = 15 , τὸ θυμᾶστε πρίν , εἶναι ἡ σειρὰν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον τοῦ Ξ ! Μὰ πὼς ἐπανέρχονται συνεχῶς ἔτσι ; Σημαίνει ἰχνηλατοῦμε σωστά !!!!

Τώρα θὰ σὲ «κτυπήσω» μὲ κεραμῖδα ὅπως αὐτὴν τοῦ Μεγίστου Ἁγίου Σπυρίδωνος [εἰς πῦρ ἴδων ἀφοῦ τὸ «εἰς» γίνεται «σ» ὅπως εἰς τὴν = στήν , ὅπως Εἰσραὴλ = Ἰσραήλ , ὅπως Ἰσταμποὺλ = Εἰσταμποὺλ ἐπειδὴ εἶναι εἰς τὴν Πόλιν ἡ ἀφετηρία τῆς ἔκφρασης] , οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 216 ὡς 2Χ16=32 , 2Χ11 = 22 & 2Χ66 = 132 = 175 & οἱ ἀναγραμματισμοὶ αὐτοῦ ἤτοι 157+175+517+571+715+751 = 2886 ὁποὺ βάσει τὴν ἄλλης Ἀρχῆς Ἀριθμολογίας ποὺ ἀνακαλύψαμε ὅτι πολλὲς φορὲς μετὰ τοὺς ἀναγραμματισμοὺς τὰ δύο ἐνδιάμεσα ψηφία ἀπὸ τετραψήφιον εἶναι ὅμοια [ὦδε 88] & μὲ συμψηφισμὸν τῶν δύο ἀκραίων [ὦδε 2 & 6] κάνει τὸν ἴδιον ἀριθμὸν μὲ τὰ δύο ἐνδιάμεσα ψηφία [88] ἤτοι 888 = τὸ ὄνομα Ἰησοῦς ! Συνάμα 888 = 24 = Κύβος = Κυβέρνηση ὁποὺ θὰ ποιμάνει μὲ ράβδον σιδηρᾶν ἅμα τὴ Κρίσει Τοῦ ἐν τέλει ! Συνάμα ὁ ἀριθμὸς 888 σημαίνει Τρισδιάστατον Ἄπειρον ἤτοι ἐν ὕψοις, ἐν πλάτοις, ἐν μήκοις & σύνολον τὸ Ἀνάμεικτον τῆς Τετραπιθανότητος !!!!

Εἰς τοὺς ἀνωτέρω ἀριθμοὺς 132, 11 & 66 ἐὰν κάνουμε τὸ 132 σὲ 32 τότε 32+11+66 = 109 = 19 ποὺ λέγαμε ! 1 = 20 ἢ 119 ἢ 669 ἢ 666 ἢ 999 ἢ 111 ἢ ὅλους τοὺς ἄλλους συνδυασμούς , ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν θὰ δώσω πλήρη ἐξήγηση ἀφῆστε τὸ διὰ ὕστερα & συνάμα ὅτι 109+175 = 284 [14 = Ἀριθμὸς Λύτρωσης] & 6 ἀναγραμματισμοὶ 3.108 ἢ 3Χ108 = 324 ἢ 3Χ24 = 72 [πολὺ σημαντικός, τριήμερον, Σολομωνική, ὑποχθόνια δαιμόνια, σχίσματα Ναοῦ Σαλομῶντος ἅμα ἀπόθανε Ὁ Χριστὸς ἐπὶ Ξύλου, κόμβοι ἐνεργειακῶν κέντρων κάθε Ἡμισφαιρίου τῆς Γῆς κ.α.] ἀλλὰ καὶ τρεῖς κύβοι [216Χ3 = 648 = 18 ἢ 108 ἢ & ἀντίστροφα & + 216 = 864 = 8640 ὧρες τοῦ ἔτους 360ο ἢ ἡμέρων ὅπως στὰ Εὐαγγέλια]…..

Θυμᾶστε ποὺ εἴπαμε διὰ τὰ Γράμματα σὲ Γραμματοσείρα τῶν χξς ἢ ἀντίστοφα ςξχ = 6ον, 15ον & 24ον = 6, 15, 24 & εἴπαμε ὅτι 6Χ15Χ24=2160 = 216 = Κύβος & Κυβέρνηση ἤτοι & 6Χ6Χ6 = 216 ἢ 60Χ6Χ6=2160 = 216; Λοιπὸν 15-6 = 9 , 24=15 = 9 , 24-6 = 18 = 9 = 999 ! Θυμᾶστε ποὺ εἴπαμε γιὰ τὰ ἀνάποδα 9 & 6 ;;;; τί ἄλλον εἶναι τὸ 9 & 6; 96 ἤτοι 15 = 6 & τὸ 6 & ἀνάποδον 9 & 1 & ὅλα μαζὺν 1+6+9 = 16 [ἥμισυ 32, ἔτη Γεννήσεως Παναγίας, πολλαπλάσιον τῶν ἐνεργειακῶν κέντρων & 6Χ16=96 & 40 φορὲς τὶς 24 ὧρες = 960 πειρασμῶν Τοῦ Χριστου κ.α.]…. 9Χ9Χ9 = 729-216 = 513. Λοιπόν, τὸ 729 εἶναι δύο 9 ἤτοι 72 = 9 & 9 καὶ τὸ 216 = 9 ἄρα τε τρία 9 ἤτοι 999! συνάμα 513 = 9 ! ὅλα μαζὺν τέσσερα 9 = 36 = ἀριθμὸς σφαίρας & ὁλοκλήρωσης…. Μπορεῖ νὰ νομίζεις ὅτι σὲ κουράζω ἀλλὰ πρέπει νὰ ἰδεῖς αὐτοὺς τοὺς δρόμους γιὰ νὰ ἰδεῖς τὰ ἄλλα ποὺ ἕπονται, πρέπει νὰ γνωρίζεις τὴν Πόλιν !   Ἐὰν βαριέσαι νὰ ἰδεῖς τὰ Μαθηματικὰ δηλαδὴ νὰ τὰ ἰδεῖς μὲ Κατανόηση τίποτε δὲν θὰ ἰδεῖς !

Συνάμα κατάλαβε ὅτι 16 = 10 φορὲς τὸ 6 = Ξ [60, θὰ σὲ ἀφήσω νὰ ἀντιληφθεῖς μόνος σου, ποῖος εἶναι τὸ 16 & ποῖον εἶναι τὸ Ξ ποὺ Γέννησε!]…. Διότι εἴπαμε οὔτε τὸ 666 εἶναι τοῦ κλέπτη σφετεριστῆ διαβόλου & ὅτι τὸ Ἰσογώνιον Ἰσόπλευρον Τρίγωνον συμβολίζει Τὴν Ἁγίαν Τριάδαν ὡς Ὁμοούσια & κάθε γωνία του ἔχει 60ο = 6 = 666, ἐνῶ συνάμα συμβολίζει τὴν βδελυγματικὴ τριάδα τριῶν δαιμονίων ὡς βατράχοι, ἤτοι ἀρχαίου δράκου, θηρίου & ψευδοπροφήτη βάσει Ἀποκάλυψις ποὺ στὴν Καμπάλα καλεῖται μικρὸς Ἰαχά [Γιαχβὲ] ἤτοι ὁ διάβολος Μέτατρον ποὺ ἀντικατάστησαν μὲ Τὸν Θεὸν ὁποὺ πάντοτε Ἰαχοῦσε ἤτοι ὡμιλοῦσε μὲ Ἰαχὴ & τὸ Τετραγράμματον τῶν Ἑβραίων ἀντιστοιχεῖ σὲ αὐτὰ τὰ 4 γράμματα Ι Ἂ Χ Ἂ ἢ Ι Ἔ Χ Ἔ ὅπου ἀφοῦ τὸ Ἔ = Ἡ = ΙΗΧΗ….

Ἰσογώνιον Ἰσόπλευρον Τρίγωνον = ΙΙΤ ποῖος ἀριθμὸς εἶναι ; Πρῶτον, εἶναι 2 Πρόσωπα Ἁγίας Τριάδος καὶ Τὸ Τρίτον σὲ Σταυρόν, δὲν λένε ὅτι Ὁ Σταυρὸς ἦταν σὲ Σχῆμα Τ ; Συνάμα τὸ Ξ & κάτι κινέζικον ἂς τὸ ψάξουμε τί σημαίνει. Συνάμα 4 εὖ+θείες ἢ ΙΙΙΙ ἢ 6666 ἢ 9999 ἢ 1111 ἢ ὅλους τους συνδυασμοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς [3] ἀριθμοὺς ὁποὺ «τυχαῖα» ἤτοι ψευδοτυχαίως 1+6+9 = 16 [θυμᾶστε ὅσα ἀναφέραμε] & ξανὰ «τυχαῖα» 16+61 = 77 [θυμᾶστε τί εἴπαμε] & ξανὰ «τυχαῖα 77 = 14 [θυμᾶστε τί εἴπαμε, δὲν θὰ ἐξηγήσω συνδέστε τα] ….. 14+77 = 91 ὅπου «τυχαῖα» τὸ ἀναγραμματικὸν τοῦ 19 & ἐὰν προσθέσουμε 16 & 61 = 168 = 15 = 6 κ.ο.κ…. «τυχαῖα»…..

1Χ1Χ1 = 3, 6Χ6Χ6 = 216, 9Χ9Χ9 = 729+216+3 = 948 = 21 = 3 ἤτοι οἱ 3 σημασίες τοῦ συμβόλου 1 , & 21+12 = 33 [περιττὸν νὰ σχολιάσω] = 6 ἢ 9 [ἐὰν πολλαπλασιαστεῖ] = 15 = 6…. Συνάμα 9-6=3, 9Χ6=54, 9+6=15 & 9/6 = 1,5, ἂν προσθέσουμε τοὺς ἀκέραιους 3+54+15 = 72! 1,5 = 73,5 [ὅσοι παρακολούθησαν τὰ ἄλλα ἄρθρα μου διὰ τὸ 73 Ἐξάλφας & 37 Πεντάλφας, ἤτοι ἀριθμοὺς κουκκίδων μέσα σὲ αὐτὰ τὰ σχήματα , μποροῦν νὰ ἐκμαιεύσουν τὴν Ὑπερσημασία τοῦ 73,5…., ἀλλὰ τί θὰ συμβεῖ ἐὰν κάνουμε καὶ ἀνάποδα ξανὰ καὶ συμψηφίσουμε μὲ τὰ προηγούμενα ἤτοι 6/9, 6Χ9, 6-9, 6+9;]….

Ξ = ΙΙΙ = 666 [μεταξὺ ἄλλων] , Ι = 10ον γράμμαν σὲ σειρὰν = 1 = 6 , ἄρα τρία 111 ἢ ΙΙΙ = 666 [μεταξὺ ἄλλων ποὺ ἀναφέραμε] καὶ ἀφοῦ εἶναι 10ον τὸ Ι , τὰ τρία Ι = 30 = 3 [6 ἢ 1 ἢ 9 ἢ Ι !] δηλαδὴ ἐπαληθεύονται & μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ! Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἰταλίας πρῶτοι μετέτρεψαν τὴν φωνὴ Ξ σὲ Χ !

Χ = ΙΙ ἢ 11 Ἢ 66 ! ς = 1 πορεία, Χ = 2 διασταυρωμένες πορεῖες & Ξ = τρεῖς ἀνεξάρτητες πορεῖες….

Συνάμα , ἂν Ξ = ΙΙΙ τότο Ι = 10 ἤτοι 111 ἢ ΙΙΙ = 30 ἢ 3 , & 10Χ10Χ10 = 1000 , νὰ ἕνας Μυστήριος Ἀριθμὸς διὰ 1000 δέσιμον διαβόλου εἰς τὴν Ἀποκάλυψη , ὁποὺ 10Χ10Χ10 = 1Χ1Χ1 = 111 ἢ ΙΙΙ ἢ 999 ἢ 666 !

Συνάμα ςξχ = 6Χ60Χ600 = 216000 , πέραν ὅτι εἶναι 216, ὁ ἴδιος ὁ ἀριθμὸς 226.000 κρύβει ἢ ἀντιστοιχεῖ σὲ κάτι ;;;;;

Πρῶτον εἶναι 6ψήφιος ! ἐξαψήφιος = ἐξ+ψήφιος ἢ ἐξ+αψήφιος ;;;; ἢ ἐξψήφιος ; ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου δὲν λέγει; ψηφῖδα δὲν σημαίνει πλακίδιον = ψηφιδωτὸν = κάρτα πωλείτη εἶναι ἕναν πλακίδιον, προφυτευμένον ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ἐπίσκοπον Ἀρέθα 850-932 μ.Χ. διάδοχον Μέγα Βασιλείου πρὶν κἂν ἀνακαλυφθεῖ ἡ ταυτότητα/ψηφῖδα ὡς πωλειτιακὸν ἔγγραφον !!!! Ἐξψήφιος = 6 ψηφῖδες/πλακίδια ψηφιδωτοῦ, ἐκ ψηφῖδος χάραγμαν καὶ καὶ καί….. Τώρα ποὺ τὸ σκέπτουμαι, ὁ κύβος πόσα πλακίδια εἶναι ; 6 ! Τὲς λένε Ἕδρες & εἶναι Ψῆφοι ἤτοι Ἐξαψήφιος ἢ Ἐξψήφιος !   Καὶ τί εἴπαμε εἶναι ὁ Κύβος ; Ἡ ὁλοκληρωμένη ἢ ὁλοκληρωτικὴ Κυβέρνηση ἢ Κυβάρνηση ἢ Κυβarnάρνηση & arn ἀναγραμματιστὶ = & rna ! 151 = 7…. Ἢ 151 = 656 ἢ ἄλλος ἀναγραμματισμὸς αὐτοῦ 665 [ἀσποῦμε τὸ ὄνομα Δάμνατος, ἐνῶ Ἀδάμαντος = 667 & Δάμαντος = 666]…..

Ἰησοῦς Δύο [Β΄]= 1300 = 13 = 1 διάβολος τρία δαιμόνια ὡς βατράχοι ἢ Ἰησοῦς Β΄ = Δευτέρα Παρουσία Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤτοι ἐνσαρκωμένου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀφοῦ τὸ κάθε Πρόσωπον Ἁγίας Τριάδος φέρει καὶ τὰ ἄλλα δύο ! Πάντως, Χριστὸς Β΄= Ἀντίχριστος ἐὰν δὲν σημαίνει Δευτέρα Παρουσία ! Ἐὰν ἑνώσουμε τὰ 1 & 3 = 13 = Ι3 [13, 63, 31, 36] φαίνεται Β ἐντελῶς κολλημένα….

Τὸ χάραγμα μπορεῖ νὰ γραπτεὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀπὸ 216 ἐῶς Β ἕως εἰς ἀραβιστὶ Ἀλλὰχ ὁποὺ ὁμοιάζει μὲ ὁριζόντιον ξ ! σὺν 666, 111, ΙΙΙ, 999 ὡς τάχατες ἔκπτωτος. Ἕνας ἀναγραμματισμὸς τοῦ 216 εἶναι τὸ 126 καὶ οἱ ἡμέρες ὁποὺ ἀναφέρεται ὅτι θὰ διαρκέσει ἡ δίωξη διὰ νὰ βάλουν οἱ ἀνθρῶποι χάραγμα εἶναι 1260 ἡμέρες = 126 ! 2160-1260 = 900 = 9 ! ἐὰν κάνετε προσθέσεις ἢ ἀφαιρέσεις μεταξὺ ἀριθμῶν ποὺ προκύπτουν ἀπὸ συνδυασμοὺς τῶν 1, 2 & 6 πάντοτε καταλήγουν σὲ 9 ἐπειδὴ 1+2+6 = 9. Ὅπως στοὺς προηγούμενους γιὰ τὴν σειρὰ γραμμάτων ςξχ = 6, 15, 24 = ς = 6, 15 = 6, 24 = 6 = 666 ἀντιλαβοῦ;;;;;….. Ὅτι εἶναι Προσυνέπεια μὲ πολλοὺς τρόπους ρυθμισμένον !

Προσέξετε: 6+15+24 = 45 [45+54=99] & ἀναγραμματιστὶ 6+51+42 = 99 & μαζὺν τὰ δύο ἀποτελέσματα 45+99 = 144 ὁ ἀπόλυτος ἀριθμὸς τῆς Ἀποκάλυψης μὲ τοὺς 144000 Παρθένους Ἁγίους Τοῦ Θεοῦ & ἄλλα

Ἀποκ. 21,12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πὺλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τὸῖς πύλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστίν ὀνόματα τῶν δώδεκα φὺλῶν τῶν ὑἱῶν Ἰσραήλ.

21,12 = 33! 12Χ12Χ12 = 1728 / 8 = 216 [διαίρεση μὲ ἀριθμὸν σύμβολον ἀπείρου & διηνηκοὺς ἤτοι 8] , /2 = 864 = 8640 ὧρες ἔτους , / 9 = 192 [πολὺ σημαντικὸς μεταξὺ ἄλλων 192 / 2 = 96…. Ἐὰν κάνετε τὲς διαιρέσεις θὰ εὕρετε ὅλους τους σημαντικοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἀναφέρουμε. 1728/6 = 288 / 2 = 144 ἤτοι 1728 / 12 = 144….

Ἀποκ. 21,16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κέῖται, καὶ τὸ μῆκος ἄὐτῆς ὅσὸν καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψὸς ἄὐτῆς ἴσά ἐστί.

Προσέξετε ὅτι εἶναι τὸ 21ον κέφ. δὲν γίνεται ἄλλως πὼς ἀλλὰ ἐμπεριέχεται ὁ ἀριθμὸς 216 ἤτοι 21,16 ἢ 2116 ὅπου ἐμπεριέχει τὸ 16 ἀλλὰ 2116 εἶναι & 2666 = 2 διαφορετικὰ 666 Τοῦ Θεοῦ & διαβόλου τὸ ψευδές [αὐτὰ ὡς προέκταση] καὶ συνάμα 2Χ666 = 1332 , θυμηθεῖτε ὅσα εἴδαμε ἀνωτέρω διὰ τὸ 13, 32, 132 & 1332, τυχαῖα;

12000Χ12000Χ12000 = 1.728.000.000.000 πειραματικῶς = 13ψήφιος ἀριθμός , 4 ἀκέραιους & 9 μηδενικὰ = 4+9 = 13 ἀλλὰ & 49+94 = 143 & συνάμα 13ψήφιος + 4 = 134 ἀναγραμματιστὶ = 143 ἤτοι ἕναν πλὴν τὸ 144. Ἐνῶ 13ψήφιος + 9 = 139+134 = 273 = 2Χ73 = 146]….

1.728.000.000.000/36 48.000.000.000, διατὶ τὸ διαίρεσα μὲ τὸ 36 ἐπειδὴ κυριαρχεῖ 3 φορὲς τὸ 21,16 καὶ τὸ 48 = 2 κύβοι ! Τί εἴπαμε διὰ τὰ 2 ἀντίθετα πρίν; Συνάμα 48+84 = 132!!!! 1728/2 = 864 ἤτοι δύο φορὲς ὁ ἀριθμὸς διὰ τὶς ὧρες ἐντὸς ἔτους 360 ἡμερῶν ἢ μοιρῶν ἤτοι 8640, ὅπως καὶ ὁ κύβος ἀντίστοιχα 24 Χ 2 = 48….. & ἐντὸς τοῦ 864 [=18] οἱ ἀριθμοὶ διὰ 48…. 4Χ8 = 32, & 8Χ6Χ4 = 192 [ἀφοῦ 864 = 18 & 192 = 12 τότε 18/12 = 2/3 = 23 & ἀναγραμματισμοὶ ὁ ἀριθμὸς πρὶν ἤτοι 32!] θυμᾶστε ὅτι τὸ ἀναφέραμε πρὶν & σὲ ἄλλα ἄρθρα μὲ περαιτέρω ἐπεξηγήσεις [συνάμα 1Χ9Χ2=18=9, ἔχει μέσα του τὸ 19+91=110=11 & 192 = 12 & 3, συνάμα εἶναι 8 κύβοι ἢ ἀέναοι κύβοι ἤτοι 8Χ24=192 & ἐπειδὴ κάθε κύβος = 2160Ο Χ 8 = 17280 ἤτοι ὁ «μαγικὸς» ἀριθμὸς διὰ τὴν Ἱερὰν Ἱεροῦ+σαλήμ, μὲ τὸ 8 τὸ τονίζω νὰ σημαίνει καὶ ὀκτὼ καὶ ἄπειρον!]…..

Ξ = ΞΙ = 1111 ἢ 6666 ἢ 9999 ἢ συνδυασμοὶ τῶν τριῶν 1,6, 9 σὲ τετράδες….. Ἐὰν τὰ διεκπαιρεώσετε ὅλους τους συνδυασμοὺς & προσθέσετε, ἀφαιρέσετε, διαιρέσετε, πολλαπλασιάσετε, οἱ ἀριθμοὶ ὁποὺ θὰ προκύψουν & συμψηφισμοί τους μὲ ὅλους τοὺς τρόπους Ἀριθμολογίας θὰ εἶναι πάντοτε ἐνδεικτικοί….

Κάποια ἄλλα παραδείγματα εἶναι τὰ ἑξῆς: οἱ ἀναγραμματισμοὶ τῶν 1, 6, 9 ἤτοι 169+196+619+691+916+961 = 3552 = 555 = 15 = κατάληξη τὸ ἐνδιάμεσον σὲ τιμὴν 6.

1111+6666+9999 = 17776 = 7777 = ἡ κατάληξη τῆς πρόσθεσης 1111+6666 & 17776 ἢ 7777 = 28 = κατάληξη τὸ σύμβολον 1…. Ὁ λόγος ὁποὺ ἀνωτέρω εἴχαμε κατάληξη 3552 = 555 εἶναι ἐπειδὴ 6666-1111 = 5555 ἤτοι κατάληξη σὲ πεντάρια….

Πρέπει νὰ ὑπάρχει & κάποια κατάληξη σὲ 9. Ἂς δοκιμάσουμε 1111Χ6666Χ9999 = 74.051.854.074 45 = 9 ἤ , 1Χ6Χ9 = 54 = τὸ ἀναγραμματισμένον τοῦ 45 σὺν 54 = 99….

1/6/9 = 0,0185185185185 ἢ 1/54 & 1/54 = 55 [πεντάρια] & 169 = 16 ἤτοι 1111/6666/9999 = 1,66683335000….. ἀρχικῶς βλέπουμε τὸ 16 ἢ τοὶ 1,6….. ἐπίσης σὲ σχέση μὲ τὸ 9 τοῦ 169 παρατηροῦμε ὅτι στὸ 1,66683335000…. οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι 9 ! Μὲ κάποιον τρόπον πάντοτε ἐκφράζονται οἱ καρισευμένοι/ἀνακατωμένοι ἢ συμβάλλοντες ἀριθμοί…..

Μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸ κείμενον & τὲς εἰκόνες ποὺ παραθέτουμε ἔχουμε ἐπισημάνει εἰς τὸ ὑποσυνείδητον & ὑποσυναίσθητον μία μεγάλη νευραλγικὴ διὰ τὴν ψυχὴ πρωτίστως & τὸ σῶμα ἀλήθεια. Κρατῆστε τὸ ἄρθρον, φυλάξετε το, ἀναδημοσιεύσετε τὸ διότι οἱ ἀποκαλύψεις, πληροφορίες & ἀποδείξεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν θὰ εἶναι κατακλυσμαῖες, σὲ συνδυασμὸν μὲ ἄλλες ποὺ ἔχουμε παραθέσεις σὲ προηγούμενα ἄρθρα…..

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*