14:41 - 26/08/2020

Μαγιορκίνης = I pet goat ii = Έρχεται τέστ κορώνας Αντίχριστου πρίν τήν εισαγωγή σέ εκκλησίες. Ξανά στίς κατοκόμβες, τά σπήλαια, τούς αγρούς; We are not pets of goat, we are childrens of Κύριος Ιησούς

Μαγιορκίνης = I pet goat ii = Έρχεται τέστ κορώνας Αντίχριστου πρίν τήν εισαγωγή σέ εκκλησίες. Ξανά στίς κατοκόμβες, τά σπήλαια, τούς αγρούς; We are not pets of goat, we are childrens of Κύριος Ιησούς Χριστός Νικά!…

Εψές αναρτήσαμε τίς φρικτές ύπουλες δηλώσεις Μαγιορκίνη διά τίς προθέσεις τής μασσωνικής κυβερνήσεως…..

Η προέκταση αυτών τών δηλώσεων είναι η δοκιμασία περί ασθένειας κορωνοϊού έξω από τίς εκκλησίες διά νά κάνουν τούς πιστούς νά βαρεθούν…., νά δεχθούν τό εμβολιακόν σφράγισμαν…. Κάθε σπίτι θά γίνει εκκλησία καί οί Χριστιανοί θά συνεννούνται μέ κρυφούς κώδικες συνεννόησης….

Δέν θά μάς αφήνουν νά βαπτίζουμε, δέν θά μάς αφήνουν νά εξομολογούμαστε, δέν θά μάς αφήνουν νά μετέχουμε Τής Θείας Μετάληψης, δέν θά έχει διαθέσιμους ιερείς; Θά βαπτίζει, εξομολογεί, Μεταλαμβάνει Ό Θεός!…. Όλα Τά Άχραντα Μυστήρια είς τίς υπερχαλεπές εποχές θά τά τηρεί Ό Θεός, άλλωστε Αυτός είναι Ό Μέγας Άκτιστος Αρχιερέας…. καί είναι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών καί όσους Τόν Επικαλούνται Θεοχαρίζων!….

Ό Αντίχριστος είναι εδώ είς τό πολύ πολύ εδώ αλλά η πλύση εγκεφάλου παρέσυρε κάθε γνώση αντίληψης καί διαντίληψης…., ήταν αναμενόμενον είναι προφυτευμένον…..

Οί μεγαλύτεροι Αγίοι θά προκύψουν είς τήν εποχήν μάς είναι γραμμένον. Είναι αυτοί οπού μάλιστα θά λάβουν τίς θέσεις τού κενού 10ου τάγματος Αγγέλων, έκτοτε όταν κατέπεσε ό Εωσφόρος/Σκοτοφόρος μέ τούς συνδαίμονες τού….. Δι’ αυτόν υπερμισεί ό αρχέκακος πνευματομασσώνος….

Ό Άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος είναι εκεί ώς Καινός Αληθινός Αγνός Υποτακτικός Θεοσεβής Εωσφόρος καί περιμένει…. Ό Ιωάννης Μακρυγιάννης ό ήρωας τόν είδε κατ’ όναρ νά βαπτίζει όλα τά αβάπτιστα παιδιά τών εκτρώσεων μάς…. Προσευχηθείτε δι’ αυτά, επικαλεστείτε τόν Ιωάννη τόν Πρόδρομον ός εναντιώθηκε είς τήν μασσωνία μέ τήν σύγχρονη μορφή σατανισμού από τόν Ηρώδη τόν Αντίπα….

Έχουν τήν πρόθεση νά προσωπειοκαλύψουν τούς ιερείς εντός τών ναών διά νά μήν ψέλνουν καί νά Λειτουργούν μέ νεψίματα καί νοηματική γλώσσα άς είναι ευλογημένη, διότι βάσει τών Πρωτόκολλων τής Σιών όστις είναι κοντά είς Τόν Θεόν δέν καταρρίπτεται, τέτοια λένε οί ίδιοι ότι έκαμαν είς τούς Ευρωπαίους βασιλείς πρίν τούς καταρρίψουν διαδοχικώς μέ τίς αλχημειώδεις μηχανορραφίες τούς…. Τά μάγια καί τά πονηρά εξυλώνονται έν μέσω ψαλμών, Δοξολογίας, Προσευχής…. Πρέπει νά σέ φιμώσουν (καί συνάμα νά σέ κολλάσσουν) διά νά πάψεις νά Δοξάζεις Τόν Κύριον καί νά απομακρυνθεί ώς έκ τούτου η Θεία Χάρις….

Θά σέ σταματούν είς τόν δρόμον μέ τό αυτοκίνητον ή πεζόν καί θά σού κάνουν δοκιμασία αντιχριστοκορώνας καί δήθεν θά είσαι άρρωστος καί θά σέ στέλνουν είς τό άσυλον…. Μέχρι νά υποκύψεις είς τό ενός ή περισσοτέρων ειδών Αντιχριστοχαράγματα….

Τό Rosslyn τό χωριόν τών Ναϊτών (Ναού Σολομώντα) Ιπποτών είς τήν Σκοτία όταν κατέφυγαν εκεί μετά τήν καταδίωξη τούς από τόν Φίλιππο τόν Όμορφο καί τόν τότε Πάπα, τί σημαίνει;….

Έχει σχέση μέ τό ερυθρόν/ρόσλυν = ρως λάνδη/land, τό ερυθρόν έχει σχέση μέ τήν ερυθρά Σελήνη τών ανθρωποθυσιών τών Μωαμεθανών καί τής μαύρης θεάς = Κάλι οπού από φόβον έλεγαν ότι είναι Καλή (τροφή διά περισυλλογή) τών Ινδιών…. Τό Rosslyn = ross+lyn = ρωσσ+λύν έχει τήν ίδια κωδική σημασία μέ τό Rothschield = Ερυθράσπιδος καί τήν Ερυθρά Θάλασσα….

Αποστάτες από Τόν Θεόν, αποστάτες όταν ό Μωυσής προσεύχετο είς τό Όρος Σινά (Σιών = σινά = κύριος είς τήν λακαιδεμόνια διάλεκτον, αλλά καί σίνας = κίνας = σύνας = κύνας = λεηλατών, καταστρέφων, ώς πρός τό όνομα τών Κινέζων = Σινέζων = Συνέζων εξού καί Σινικό καί όχι Κινικό τείχος, αλλά καί Συνικό, αλλά τό κινικό σημαίνει κυνικόν ήτοι ό άνθρωπος χωρίς αισθήματα, ό αποκτηνωμένος είς τόν υπέρτατον βαθμόν τής κακής έννοιας τού. Οί Σύνες έσφαξαν τούς Έλληνες τής Μεγάλης Ασσίας τούς Έλληνες τής Γιουνάν, εξού καί οί Τούρκοι μάς λένε Γιουνανιστάν = εστία τών Γιουνάν, από τήν λέξη Ίωνες, όπου οί Εβραίοι καί οί Ινδοί μάς καλούσαν Γιαβάνας/Γιαύανας = Ιαυάνας….) καί ό οποίος έσφαξε 10,000 αποστάτες καταβείς, αλλά τούς συγχάθηκε καί έφυγε όταν τούς πήρε είς τήν χώρα τής Επαγγελίας διά Τόν Θεάνθρωπον Χριστόν….

Αυτοί δέν πίστευσαν είς τόν Σωτήρα Χριστόν καί Τόν προαπόρριψαν (Τόν απόρριψαν πρίν κάν έλθει, προαπορρίψετε κ’ εσείς τόν Αντίχριστον τούς) καί συμβολίζουν τό ερυθρόν τής Ερυθράς Θάλασσας ήτοι τήν Έξοδον τούς ύστερα τήν συμβολική Έξοδον τούς είς τήν Παλαιστίνη, αφού δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις είς τόν προσχεδιασμένον Β΄ΠΠ, τά έχει προγράψει ό αρχισατανιστής Αλβέρτος Πάϊκ τούς) μέ τόν ερχομόν τού ιδικού τούς προσωπικού μεσσία…. Κοιττάξετε είς τό καταραμένον I pet goat ii τήν ερυθρά ψυχή τού Αντίχριστου… τίς 4 καρδίες τού….

Θέλετε επιπρόσθετες αποδείξεις; Τότε διατί ό Αντίχριστος είς τό I pet goat ii κοντοστέκεται είς τήν Ερυθρά Θάλασσα καί απ’ εκεί βλέπει τήν καταστροφή τής Αιγύπτου;…. Διατί τής Αιγύπτου καί όχι άλλης χώρας; Μέ τίς πυραμίδες νά κατακρεμνίζονται; Ναί θά τίς κρεμνίσει κυριολεκιτικώς όταν έρθη, ίσως επειδή ουσιαστικώς δέν θέλει τόν Εμρή τόν Τρισμέγιστον ός πρώτος είπε περί Τριαδικού Θεού καί όπου έχουν αιρετικοποιήσει καί αλλάξει τό νόημα τής διδασκαλίας τούς μετά από δεκάδες χιλιετηρίδες, όπως κάνουν σήμερα μέ τόν Χριστιανισμόν εντός 2,000 έτων μέ αρχή τόν πολύμορφον σκόπιμον Γνωστικισμόν τών απόκρυφων ψευδοευαγγελίων ή ανάμεικτων μέ ψεύδη καί αλήθειες; Τροφή διά περισυλλογή, παλειά τού τέχνη κόσκινον τού διαβόλου νά εμπλάθει σαλάτες μέ ανάμεικτα στοιχεία αλήθειας, ψεύδους, ουδετερότητος διά νά σέ κάνει ν’ αμφιβάλλεις διά τήν κάλπικη διδασκαλία τού…. Νά είναι καλυμμμένος καί νά σού λέγει: «κοίττα, αυτό αληθεύει, τό λέγει καί τό τάδε Ευαγγέλιον καί η τάδε πηγή»…. Πολύ πονηρόν, τό εφαρμόζουν ακόμη καί απλοί αλλά δεινοί ψεύτες είς τήν καθημερινότητα σάς. Η ανάμειξη ψευδών καί αληθινών στοιχείων είναι η τέχνη τού πονηρού, παρατηρείστε τό σέ ανθρώπους τού εμπορίου καί τής διαφήμισης πέριξ σάς….

Όλη η μάταιη αποσπαστική κάλπικη μέσα σέ συμβολισμούς γνώση τούς, η ψευδής καί προμάταιη, δέν μάς ενδιαφέρει, μία λέξη μάς είναι αρκετή διά νά διαλύσει όλα τά τεχνολογικά δαιμονικά μάγια τούς, Η ΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΟΣ! ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ!….

Σάς παραθέτω δύο άρθρα, τόν Γιωκαρίνη μέ βίντεο

καί τό τί μού είπε εντός τής εκκλησίας, σταθείτε είς τό ύψος σάς Χριστιανοί επιστρέφουμε είς τούς διωγμούς, είναι γραμμένον ότι η Εκκλησία μέ διωγμούς άρχισε εντός κατακόμβων καί μέ διωγμούς τής Εκκλησίας θά κλείσει τόν κύκλον τής από τήν Πρώτη έως τήν Δευτέρα Παρουσία Τού Κυρίου Ιησού Χριστού Υιού Άκτιστου Μοναδικού Τριαδικού Θεού!…. Καλή Αντοχή, Υπομονή καί Προσευχή….

https://katohika.gr/ellada/magiorkinis-epivoli-maskas-kai-eksoterika-stous-gamous-tha-ginetai-test-archizo-kai-to-diaskedazo-i-tha-valeis-emvolio-i-tha-se-kanoume-psychopathi-chachacha/

https://katohika.gr/sinomosia/mou-eipe-tha-valoun-maskes-stous-papades-kai-tha-tous-apagorefsoun-na-psalloun-thelete-na-mathete-poios-mou-pe-kai-ti-allo-mou-pe/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (5)

  1. relaxariste ligo exoun ta sxedia tous afti aftos ekeini ekeinos o etzi oexo apo edo ALLA exei kai o THEOS o Kirios ton Dynameon ta sxedia tou To Skotos den mporei pote na nikisi to fos kai apo epistimoniki apopsi den ginete…
    zi o kirios ton dinameon copyright tou Pater cleomenis are pater ekei apano sto profiti Ilia.

  2. ALLAKSE O MANOLIOS!!! O KATHKON EN OURANOIS ENGELASETE AYTOUS!!! KAI O KYRIOS EKMIKTIRIHI AYTOUS!!! PROSEYXH!!! METENOIA!!!

  3. ΠάνοςΓέριμου 08/26/2020 @ 5:53 ΜΜ

    Συμφωνώ μέ αμφότερους σάς….. Εντούτοις, πρέπει νά είμαστε σ’ εγγρήγορση διότι είναι προφυτευμένον κάποτε νά έρθει ό έξ’ απ’ εδώ…. Νομίζω τώρα θά έρθει ό πόλεμος καί μετά….

  4. Ο τρελός του χωριού 08/26/2020 @ 5:16 ΜΜ

    Αυτό πάλι που δεν μπορούμε να γράψουμε ελληνικά και γράφουμε γκρικλις με ξεπερνάει!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh