in

Η Μεγίστη Θεωρία «μού». Η Απόλυτη Θεωρία τής Απειρολογίας. Η απλή Θεωρία τής Άπειρης Ταχύτητας….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η πρώτη εικόνα παρουσιάζει μία κούρσα δρόμου από διαφορετική κορυφή, διαφορετικό μήκος καί από διαφορετικούς δρόμεις. Οί ανταγωνιζόμενοι εάν εκκινήσουν τήν ίδια στιγμή καί τρέξουν μέ τήν ίδια ταχύτητα τότε θά τερματίσουν μέ τήν εξής σειρά, πρώτη η Ζηνοβία, δεύτερη η Έλενα, τρίτος τό Ανδρέας, τέταρτος ό Γιώργος, πέμπτη η Δήμητρα καί έκτος ό Βασίλης…. Αυτόν ισχύει γιά οποιαδήποτε ίδια ταχύτητα τρέξουν καί εφόσον καθοδόν πρός τό τέρμα δέν έχουν κάποιοι απρόσμενο δυστύχημα…. Νομίζω συμφωνείτε όλοι είναι κοινή λογική…  Εάν εκκινήσουν τήν ίδια στιγμή αλλά ό καθένας τρέχει μέ διαφορετική ταχύτητα εντός ή εκτός οχήματος τότε αναλόγως τής ταχύτητος καί τής απόστασης που διανύει ό καθένας θά λάβει καί τήν ανάλογη θέση… Τό ίδιον καί εάν εκκινήσουν σέ διαφορετική ώρα αλλά μέ διαφορετική ταχύτητα. Καί αυτά τά δύο είναι κοινή λογική καί προφανώς συμφωνάτε όλοι… Μέχρι τώρα καταγράψαμε τρείς τρόπους διαγωνισμού τών δρομέων μάς μέ ή χωρίς οχήματα, αναλόγως πώς θά καθορίζετο η κούρσα γιά όλους….

Μήπως υπάρχει κάποια άλλη προοπτική;…. Εάν καί οί έξη δρομείς μάς εκκινήσουν τήν ίδια στιγμή μέ ταχύτητα απείρου τότε θά τερματίσουν όλοι τήν ίδια στιγμή!… Εάν αυτόν σάς φάνηκε αυτονόητο τότε πιθανόν νά μήν έχετ καταλάβει τήν Θεωρία τής Άπειρης Ταχύτητος….

α) Όταν κάποιος ή κάτι τρέξει μέ άπειρη ταχύτητα τότε δέν χρειάζεται χρόνος γιά νά φτάσει στό σημείο τερματισμού, όσον κοντά ή μακρυνά καί άν είναι αυτόν….

β) Τρέχωντας μέ άπειρη ταχύτητα εξουδετερώνεται ό χρόνος. Δέν χρειάζεται καμμία ποσότητα χρόνου γιά νά διανυθεί μία ταχύτητα ενός απειρολάχιστου υποσωματιδίου διάμετρος ή ενός Υπερσύμπνατος ή όλης τής διαμέτρου τού Απείρου….

γ) Δέν υπάρχει διάμετρος απείρου διότι δέν υπάρχουν όρια στό μέγεθος τού….

δ) Τό Άπειρον είναι αμέγεθον. Μέγεθος έχει ό,τι έχει όρια…. Κατά συνέπεια τό άπειρον δέν μπορεί νά οριστεί ώς μεγάλο ή μικρό, μεσαίο ή περίπου. Τό άπειρο έχει όλα τά μεγέθη καί συνάμα κανένα μέγεθος καί αυτό τό δεύτερο είναι αυτό που τό πρωτοχαρακτηρίζει….

ε) Αυτά που αναγνώθεις τώρα δέν έχουν ξανά ειπωθεί ούτε κατά προσέγγιση καί θά προσθέσω μόνον αυτόν χωρίς νά είμαστε βέβαιοι ότι αυτόν εννοούσε. Όταν ό Δημόκριτος αναφέρθηκε στό άτομον = άλφα στερητικόν + τομή πιθανόν μέ τήν φαντασία τού αλλά ανυποσυναίσθητα εννοούσε τό μικρότερο ποσοστόν ύλης ή ύπαρξης. Οί Ευρωπαίοι όταν ανακάλυψαν τό σωματίδιον οπού αποτελεί ώς δομικά τούβλα τό μόριον, μή έχοντας άλλη λέξη στήν διάθεση τούς ονόμασαν τό υποσωματίδιον τού μορίου atom…. Ό Λιακόπουλος είχε γράψει ότι ίσως τό άτομον τού Δημόκριτου είναι έναν άλλο σωματίδιο που δέν τέμνεται, δέν είχε όμως προσεγγίσει ούτε κατά διάνοια τήν Θεωρία που σάς παρουσιάζω….

ζ) Έκαμα έναν πείραμα γιά νά δώ ποία είναι η μικρότερη ποσότητα ύλης. Πήρα μία κόλλα χαρτί καί τήν έκοβα κομμάτια. Έπαιρνα κάθε φορά ένα από τά μικρότερα καί τό επανέκοβα μέχρις ότου τά χέρια μού δέν μπορούσαν νά κόψουν άλλο. Τότε προμηθεύτηκα μία βελόνη καί τό έκοβα μέ τήν βελόνη, σέ κάποια στιγμή τό μικρότερο αυτό τεμάχιο ύλης ή σωματίδιο ήταν πάρα πολύ μικρό γιά νά τό βλέπω. Τό κοίταξα από τό μικροσόπιο αλλά πάλαι δέν μπορούσα νά τό κόψω. Επιστράτευσα τήν φαντασία μού ότι διαθέτω μία κατάλληλη μηχανή γιά νά τό κόψω σέ μικρότερα τεμάχια. Κατόπιν επιστράτευσα όλες τίς μεθόδους που χρησιμοποιύν οί εργαστηριακοί επιστήμονες καί έφτασα μέχρι τό σημείο νά κόψω τό χαρτί μού σέ μέγεθος ηλεκτρονίου. Δέν τά έβαλα κάτω μέ τήν φαντασία μού διαίρεσα τό ηλεκτρόνιο καί κατόπιν οποιαδήποτε σωματίδια προέκυψαν από τήν υποδιαίρεση τού ηλεκτρονιύ. Συνέχισα γιά πολλές ημέρες, κουράστηκα, εξαντλήθηκα, μετά πρόσθεσα στίς προσπάθειες μού ένα μήνα, ένα έτος, ένα αιώνα, μία χιλιετηρίδα, τίπτοτε τό αποτέλεσμα ήταν τό ίδιο, πάντοτε υπήρχε τό απομεινάρι μίας μικρότερης ύλης μετά από τό σχίσιμο τού προηγούμενου μεγέθους ύλης ή χαρτιού έν προκειμένω. Επικαλέστηκα τήν δύναμη τού απείρου καί έκοβα ξανά καί ξανά πάντοτε τό μικρότερο μέγεθος ύλης σέ μικρότερα κομμάτια μέ άπειρη ταχύτητα, αλλά ποτέ δέν έφτασα στήν μικρότερη ποσότητα καί μέγεθος ύλης. Τί σάς κάνει νά καταλάβετε αυτό; Ότι δέν υπάρχει η μικρότερη ποσότητα καί μέγεθος ύλης. 

η) Από τήν ώρα που κόβεις κάτι καί έχει διαιρεθεί σέ δύο ίσα ή άνισα μερίδια τότε υπάρχει η δυνατότητα νά επαναϋποδιαιρεθεί. Γιά νά μήν υπάρχει δυνατότητα επαναϋποδιαίρεσης τότε η ύλη που υποδιαίρεσες έπρεπε νά έχει μάζα, όγκο, μέγεθος καί ποσότητα τίποτε! Μπορείς νά τό καταλάβεις αυτόν;….

θ) Μετά από πολλά άλλα πειράματα καί τήν συγγραφή ενός ανέκδοτου βιβλίου πέραν τών 1,000 σελιδών, γνώριζα ότι από κάποιον σημείο καί μετά η μικρότητα τού μεγέθους τής ύλης τήν κάνει αμφιύλη, είναι καί δέν είναι ύλη, είναι καί ύλη είναι καί αϋλία… Αμέσως κατάλαβα πώς γιά νά υπάρχει αυτό τό Μεσοδιάστημα τότε πρέπει νά υπάρχει μετά από τό Μεσοδιάστημα η κατάσταση έλλειψης ύλης που δικαίως καλείται από τήν Χριστιανική Εκκλησία καί μόνον Αϋλία…. Δέν αναφέρομαι σέ ενέργεια όπως λένε σ’ άλλες θρησκείες καί ότι η ενέργεια είναι μία μικροσκοπικής δομικής σύνθεσης σωματιδιακής ή κυματιδιακής ύλης… Αναφέρομαι στήν ανονόμαστη εκείνη κατάσταση που η ύλη μετά τό Μεσοδιάστημα απουσιάσει καί απέχει πλήρως….

ι) Τό Μεσοδιάστημα αναλόγως τού ύψους έχει καί τά ανάλογα ποσοστά ύλης καί αϋλής. Στά σύνορα Μεσοδιαστήματος μέ τήν Ύλη ασπούμε ότι σέ κάποιο σημείο η σύνθεση είναι 99% ύλη καί 1% αϋλία, βεβαίως υπάρχουν καί ποσοστά μέ δεκαδικούς πρίν καί μετά τό 1% αϋλίας… Στά σύνορα μεταξύ Μεσοδιαστήματος καί Αϋλίας η δομή τής σύνθεσης τού υποσωματιδίου ή υποκυματιδίου είναι 1% ύλη καί 99% αϋλία, κατόπιν πολλών δεκαδικών υπάρχει η ποσότητα μηδέν ύλη καί 100% αϋλία, τότε όμως αρχίζουν τά υπερποσοστά αϋλίας αυτά που ονομάζουμε Αγιότητα, ή Άγιος Ό Θεός Άγιος Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς…

κ) Η έσχατη ταχύτητα που μπορεί νά κατανοήσει ιδεατικά πάντοτε ό άνθρωπος είναι άπειρη ταχύτητα, ομοίως καί ό άπειρος, αριθμός, άπειρα χρώματα, άπειρα σχήματα, άπειρα δημιουργήματα, άπειρα είδη καί ούτω απειροκαθεξής (θυμάσαι αυτόν τόν όρον τόν έχω ξανά χρησιμοποιήσει)…. Εντούτοις, τό άπειρο παύει νά είναι άπειρο εάν σταματήσει στά ούτω καλούμενα ειπωθέντα άπειρα όρια…. Θυμάσαι όταν κάποτε έγραψα τήν λέξη Υπεράπειρο; Εγώ γνώριζα εσύ δέν είχες ιδέα. Καί όταν σού έγραψα τήν λέξη Υπερπανάπειρο καί άλλες ισχυρότερες ελληνικές πάντοτε λέξεις; Γνώριζα τί έγραφα δέν ήταν σκέττη ασπούμε φαντασία…. Τό έχω καταλάβει αλλά αυτά χρειάζοντε ανάγνωση βιβλίου γιά νά τά εμπεδώσεις στόν μέγιστον βαθμόν που δύνησαι πνευματικώς…. Είχα γράψει επίσης ότι Ό Θεός είναι απείρως μεγαλύτερος από τό άπειρο….

λ) Η Ύλη, τό Μεσοδιάστημα καί η Αϋλία είναι οί ούτω καλούμενοι από μυστικιστικές παραδοσιακές καταγραφές καί ενοράσεις οί Τρείς Ουρανοί…. Έχουν αναφερθεί καί επτά Ορανοί καί άλλης ποσότητας. Εντούτοις, θεωρούνται ότι οί 7 Ουρανοί είναι μία υποδιαίρεση τών Τριών Ουρανών… Θά εξηγήσουμε τούς Τρείς Ουρανούς: 1) Πραγματικότητα Ύλης ήτοι e=mc τού Άϊνσταϊν άν καί δέν συμφωνώ πλήρως, εντούτοις διά χάριν αρχικής εμβάθυνσης δέν τό αναλύουμε 2) Μεσοδιάστημα καί 3) Αϋλία….

μ) Οί 7 Ουρανοί είναι οί εξής: 1) Πραγματικότητα Ύλης 2) Σύνθεση Ύλης καί Μεσοδιαστήματος 3) Καθαρόν Μεσοδιάστημα 4) Σύνθεση Μεσοδιαστήματος καί Αϋλίας 5) Καθαρή Αϋλία 6) Άπειρον καί 7) τά πάντα πέραν τού Απείρου ήτοι τό Υπεράπειρον τό οποίον υποδιαιρείται σέ άπειρους άλλους Ουρανούς…. Προσπαθήστε νά τό καταλάβετε… Υπάρχει η περίπτωση η αϋλία νά μήν είναι άπειρη, η λέξη άγιος σημαίνει άλφα στερητικόν + γαία, γήινος, γή δηλαδή άνευ ύλης. Η αναφορά τής γής στήν Παλαιά Διαθήκη καί στόν ελληνικό μύθο ότι ό Ουρανός (ό οποίος δέν αποκαλείται θεός καί δή μέ τήν έννοια θεός τής Αρχαίας Ελλάδος) γέννησε τούς θεούς καί τούς τίτανες, αλλά πώς; Έχυσε τό σπέρμα τού επάνω στήν γή, δηλαδή έχυσε τό σπέρμα τού επάνω στήν πραγματικότητα τής ύλης…. Μέ αυτό καί μέ όλα τ’ άλλα που είπαμε καταρρίπτοντε όλες οί θεωρίες περί εγκλωβισμένου κόσμου τύπου μάτριξ καί τά τοιαύτα. Κι’ αυτό επειδή η ύλη ήτοι η πραγματικότητα συναντάει καί ενώνεται διαδοχικώς μέ τό Μεσοδιάστημα, τήν Αϋλία, τό Άπειρο, τό Υπεράπειρο… Όσοι πιστεύουν σέ μάτριξ δέν θά είχαν τήν ίδια εντύπωση εάν μελετούσαν τήν θεωρία τού σουρεαλισμού που έρχεται σέ πλήρη αντίθεση μέ τό μάτριξ. Η λέξη σουρεαλισμός μεταφράζεται υπερρεαλισμός καί αυτός σέ υπερπραγματικότητα. Από τό οίον ποσοστόν δεκαδικού Μεσοδιαστήματος καί Ύλης σέ σύνθεση καί πρός τά άνω ισχύει η Υπερπραγματικότητα έως δηλαδή τό Υπεράπειρο….

ν) Άρα τέ θέλωντας καί μή η οδός τής Ελευθερίας είναι η ανάβαση τής κλίμακος τού Ιακώβ, δηλαδή η ανάβαση από πραγματικότητα σέ ανώτερη πραγματικότητα, από τήν Ύλη στό Μεσοδιάστημα, από τό Μεσοδιάστημα στήν Αϋλία καί από τήν Αϋλία εί δυνατόν είς τόν υπέρτατον βαθμόν ύψους που μπορεί νά φτάσει κτιστό όν! Γιά νά τό καταλάβετε αυτό πρέπει νά κατανοήσετε ότι η λεγόμενη πτώση τών έκπτωτων αγγέλων είναι πτώση στόν βαθμόν οπού ευρίσκοντο ώς άγιοι. Έπεσαν λέγει ώς αστραπή! Από τήν αϋλία προσέπεσαν στό Μεσοδιάστημα, στήν Καθαρή Αϋλία δέν επιτρέπεται νά κατασκηνώνει πνεύμα που δέν είναι παγκάθαρο, άγιο, ανελευθέρωτο. Ό Χριστός μάς είπε γνωρίστε τήν αλήθεια καί θά σάς ελευθερώσει…. Η αλήθεια είναι η αγιότητα καί η αγιότητα η κυριολεκτική ελευθερία από ό,τιδήποτε σάς έπεισε άμεσα ή έμμεσα ό διάβολος νά καλείται φυλακή τού μάτριξ. Η φυλακή είναι φυλακή δέν χρειάζεται η πρόσθεση τής λέξης μάτριξ = madtricks γιά νά υφίσταται η οίας κατάστασης από τά πάθη σάς φυλακή…. Η φυλάκιση τού σαρκίου μίας ελεύθερης ή άγιας ψυχής είναι μία ψευδαίσθηση στούς άλλους ότι αυτός ό άνθρωπος ευρίσκεται σέ φυλακή ενώ οί ίδιοι στήν ελευθερία καί ενώ οί ίδιοι έχουν φυλακισμένη στά πάθη ψυχή καί μία ψευτοελευθερία στά πάθη σάρκα… Μπορούμε νά φέρουμε τεράστια άλλα παραδείγματα αλλά δέν μάς επιτρέπει ό χώρος, μία άλλη φορά….

Στό ανωτέρω σχεδιάγραμμα έχουμε τούς Φ, Χ, Ψ καί Ω νά εκκινούν από διαφορετικό μέγεθος δρόμου μέ κατάληξη τό Ρ, έτρεξαν μέ άπειρη ταχύτητα αρχίζοντας τήν ίδια απειροστιγμή καί τερμάτισαν καί οί τέσσερεις τήν ίδια στιγμή….

Μετά από τό σημείο Ρ έκαναν τό αντίστροφο, έτρεξε ό πρώτος πρός τό σημείο Φ, ό δεύτερος πρός τό σημείο Χ, ό τρίτος πρός τό σημείο Ψ καί ό τέταρτος πρός τό σημείο Ω… Εκκίνησαν τήν ίδια στιγμή μέ άπειρη ταχύτητα καί έφτασαν τήν ίδια στιγμή στά σημεία που προκαθορίστηκαν είτε αυτά θεωρητικώς είναι μερικά εκατοστόμετρα ή τετράκις εξακισεκατομμύρια υπερέτη φωτός μακρύτερα τό καθένα από τό κάθε άλλο ή μέ άπειρη διαφορά απόστασης ανά μεταξύ τούς….. Μπορείτε νά τό κατανοήσετε;

Μέ λίγο μυαλό θά καταλάβεις ότι η χρονομηχανή είναι μία ουτοπία ψευδαίσθησης όπως τήν περιγράφουν άλλοι ερευνητές καί ότι η μοναδική περίπτωση νά πάς μπροστά ή πίσω στόν χρόνο είναι νά καταργήσεις τόν χρόνο καί τήν ταχύτητα τού ήτοι νά τρέξεις μέ άπειρη ταχύτητα! Ό διάβολος τό γνωρίζει καί βάζει τρικλοποδιές στούς ανθρώπους γιά νά τούς αποπροσανατολίζει μέ φαντασιώσεις που δέν μπορούν νά καταλάβουν τίς προδιαγραφές καί νά συνδεθεί από μόνο τού στό υποσυνείδητο καί στό υποσυναίσθητο ότι άν μπορείς νά πάς πίσω στόν χρόνο είναι σώνει καί καλά μία τεχνολογία καί αφού ό άνθρωπος θά τό καταφέρει ή άν τό καταφέρει “απομυθοποιεί” τό άγιον καί Τόν Θεόν!….

Τίθεται τό ερώτημα γιατί νά θέλεις νά πάς νά ζήσεις μία προηγούμενη ζωή ή νά τήν διορθώσεις όταν μπορείς νά πάς πίσω στόν χρόνο; Θά μπορούσες νά πάς αλλού καί νά ζήσεις συγκλονιστικές περιπέτειες. Αλλά επειδή δέν αντιλαμβάνονται τό θέμα αυτοί που τ’ αναπτύσσουν, όταν γίνεις φώς δέν θέλεις νά επιστρέψεις καί δεύτερο γιά νά γίνεις φώς πρέπει νά έχεις πεθάνει ή μεταμορφωθεί ώς ύλη. Όταν η ρώγα τού στάμφυλου γίνει οίνος καί αφού στό μεσοδιάστημα έγινε ζάκχαρη δέν επιστρέφει, ξέγινε αυτό που ήταν, μεταμορφώθηκε, η ρώγα πέθανε τροποποιήθηκε σέ οίνο. Όπως είπε Ό Χριστός εάν πεθάνει ένας σπόρος γεννάται τό δένδρο που θά δώσει πολλούς σπόρους καί αυτοί άμα πεθάνουν καί δώσουν δένδρα αυτά θά ρίξουν περισσότερους σπόρους που θά τροποποιηθούν σέ ακόμη περισσότερα δένδρα καί ούτω απειροκαθεξής!….

Η άπειρη ταχύτητα εξαφανίζει τήν διάρκεια χρόνου γιά νά φτάσεις κάπου. Η διάρκεια καθορίζεται από τήν απόσταση + τήν ταχύτητα…. Όταν η ταχύτητα γίνει άπειρη τότε απόσταση καί διάρκεια συγχωνεύονται.

Συνέχεια Μέρος 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Θα μου κλασετε τα @ρχιδια !

Τραυματίες Έλληνες στρατιώτες στον Έβρο από πυρά Τούρκων