22:07 - 15/09/2020

Ένας Μουσουλμάνος αφηγείται τό ιδιότυπο τής σκέψης τών Μουσουλμάνων. Ετοιμαστείτε διά τραγελαφικά κλαυθμολέγωτα τής Μουσούλμαφια….

Ένας Μουσουλμάνος αφηγείται τό ιδιότυπο τής σκέψης τών Μουσουλμάνων. Ετοιμαστείτε διά τραγελαφικά κλαυθμολέγωτα τής Μουσούλμαφια….

Άχμετ: «Οί Μουσουλμάνοι που έρχοντε στή χώρα σάς άν τούς συμβεί κάτι επικαλούνται τό νόμο σάς».

Σού λένε βάσει τού νόμου κύριε δέν μπορείς νά μού κνήσεις τ’ @ρχίδια…. Στό λέγει μέ πολύ σεβασμό καί καψούρα αδύναμου. Όπως τό λέγει ό δίκαιος ή άδικος παράνομος στό τμήμα τής αστυνομία, στήν επαυτοφόρω σύλληψη. Στό αστυνομικό αυτοκίνητο….

Όταν δυναμώσουν αυτοί οί Μουσουλμάνοι τότε επικαλούνται άλλα δικαιώματα, τά δικά τούς…. Δικά τούς δικαιώματα θεωρούν αυτά που προκύπτουν από τήν ιδιότυπη θρησκεία τούς….

Τότε ό νόμος σάς μαλάκας ή ξεμαλάκας δέν ισχύει, δέν είναι δίκαιος καί δέν είναι νόμος, επειδή δέν είναι νόμος τού Αλλά (Αλλά προφέρουν τόν Αλλάχ)….

Θεωρούν τούς εαυτούς τούς ώς «τέκνα» Τού Θεού καί ώς «τέκνα» Τού Θεού έχουσι πάν δικαίωμα επί τής γής, ενώ εσύ που δέν είσαι «τέκνο» Τού Θεού δέν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορείς καί σύ νά γίνεις «τέκνο» Τού Θεού ασπαζώμενος καί τηρώντας, ψευδοτηρώντας, αφμιτηρώντας Τόν Νόμο τού Αλλά….

Αυτό έχει κάποια «λογική»…. Πώς λές εσύ ότι είσαι γυιός τού πατέρα σού καί κληρονομείς τή περιουσία τού πατέρα σού;! Έτσι ακριβώς λένε καί αυτοί. Μέ τή διαφορά ότι πατέρας αυτών είναι ό Αλλά καί αφού ό Αλλά δημιούργησε τή γή καί τά πάντα, τότε κληρονόμοι είναι τά «τέκνα» τού….

Αυτά σκέφτονται καί απελευθερώνονται από κάθε ενοχή…. Είναι οί κληρονόμοι….

Καλά ρέ Άχμετ, αυτά θυμίζουν τούς γκόεμ που μάς θεωρούν όλους οί Εβραίοι, κ’ εμάς κ’ εσάς!….

Άχμετ: «είναι τό ίδιο καί δέν είναι τό ίδιο….»…..

Γιατί;…..

«Διότι αυτοί θεωρούν πώς γιά νά είσαι «τέκνο» τού θεού πρέπει νά ασπαστείς τόν Μωαμεθανισμό, ενώ οί Εβραίοι θεωρούν πώς γιά νά είσαι «τέκνο» τού θεού πρέπει νά γεννηθείς Εβραίος. Δέν γίνεσαι Εβραίος ακόμη καί άν ασπαστείς τόν Ιουδαϊσμό γιά τούς βαθυστόχαστους ραββίνους καί πολλούς άλλους. Ενώ συνάμα, άν είσαι Εβραίος καί έχεις ασπαστεί τόν Χριστιανισμό πρίν από αιώνες είσαι ακόμη Εβραίος γιά τούς Εβραίους, ένα απολωλόν πρόβατο όπως λέτε εσείς οί Χριστιανοί γιά τούς απολωλόντες Χριστιανούς»….

Τού λέω: «Άχμετ, αυτό συνοψίζεται σ’ αυτό που λέμε εμείς οί Έλληνες: Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας  αλλά καί πάς μή Έλλην, βάρβαρος»….

Άχμετ: «Όντως τό πρώτον ρητόν συνοψίζει τήν αντίληψη τών φανατικών Μουσουλμάνων διά τούς Μουσουλμάνους καί τό δεύτερον συνοψίζει τήν αντίληψη τών Εβραίων διά τούς Εβραίους»….

«Ώς νά λέμε Μωαμεθανοί είσι οί μετέχοντες τής μωαμεθανικής παιδείας καί πάς μή Εβραίος, βάρβαρος ή έστω μή τέκνον τού θεού; Βλέπουμε ομοιότητες μέ τόν Μακιαβέλλι καί τούς Σικελιανούς, αλλά αυτοί ωχριούν έν σχέσει μέ τούς πρώτους. Αυτό που λείπει στούς Μωαμεθανός είναι η διπλομματία τού πολιτισμένου, η οποία εμπεριέχει τεράστια δύναμη αιχμής, ενώ οί Εβραίοι συνοψίζουν τόσον τήν διπλομματία τής Δύσης όσον καί τήν ωμότητα τής θρασύτητος τής Ανατολής. Οί Εβραίοι όμως δέν καταλάβουν τήν δεύτερη καί τρίτη σφαίρα διαντίληψης, όπως καί οί Μωαμεθανοί. Οί Λευκοί ανθρώποι έχουν μία υπεροχή διπλομματίας η οποία απορρέει από τή δύναμη τής τεχνολογίας τούς αιώνες, ένεκα τής ευφυίας τούς στήν μηχανολογία κάι τεχνολογία, η οποία έχει τίς απαρχές τής στήν Ελλάδα»….

Άχμετ: «Έτσι»…..

«Αυτός οπού είπε πάς μή Έλλην, βάρβαρος είχε βεβαίως διαφορετική αντίληψη από εκείνο οπού είπες γιά τούς απολωλόντες Χριστιανούς»….

Τού λέω: «Άχμετ, αυτό συνοψίζεται σ’ αυτό που λέμε εμείς οί Έλληνες: Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. Θά μπορούσαμε νά ειπούμε ότι ό πρώτος δηλαδή αυτός που είπε γιά τή μετοχή στήν ελληνική παιδεία είναι ό Έλλην, ήταν αυτόν οπού σήμερα λέμε εθνικιστής καί ό δεύτερος δηλαδή αυτός οπού είπε πάς μή Έλλην βάρβαρος είναι αυτός που σήμερα αποκαλούμε διεθνιστής καί κομμουνιστής»….

Άχμετ: «μπορώ νά πώ ότι είναι η αντικειμενικότερη γρήγορη προσέγγιση»….

«Κατά προέκταση μπορούμε νά υποθέσουμε ότι οί Μωαμεθανοί φανατικοί είναι Δεξιόφρονες εθνικιστές καί οί Εβραίοι Αριστερόφρονες Διεθνιστές, αλλά ποία η διαφορά;»…..

Άχμετ: «Καμμία προφανώς….»…..

«Οί μέν Δεξιόφρονες θέλουν νά προσηλυτίσουν όλη τήν ανθρωπότητα καί οί δέ Αριστερόφρονες θέλουν επίσης νά προσηλυτίσουν όλη τήν ανθρωπότητα, μέ τή διαφορά ότι οί Αριστερόφρονες Εβραίοι, δέν θεωρούν ότι μπορούν νά γίνεις πρωτοκλασάτος Εβραίος καί ουδέποτε Ιουδαίος»….

Άχμετ: «Δέν έχω νά προσθέσω τίποτε άλλο, έτσι όπως τά λές τά βλέπω νά ισχύουν, τά έχεις συντομεύσει μέ καταπληκτικό τρόπο»….

«Οί Σιωνιστές όμως έχουν τραβήξει τό κορμί τούς ένα βήμα πάραπανω. Θεωρούν πώς Εβραίοι αληθινοί είναι μόνον αυτοί καί ότι αυτή μικρή τούς ολιγαρχική συμμορία, έχει όλα τά δικαιώματα από όλα τά «δικαιώματα» τών «τέκνων» τού θεού, όπως λέμε ό πρωτότοκος γίνεται βασιλέας ενώ ό δευτερότοκος πρίγκηψ αλλά όλα ανήκουν στόν βασιλέα πρωτότοκο, ακόμη καί ό δευτερότοκος πρίγκηψ!»….

Άχμετ: «Αυτή είναι όντως ή αντιληπτική οπτική τούς»….

«Έξ’ ού, καί οί Σιωνιστές, δέν ανέχονται τούς εαυτούς τούς ώς ολιγαρχία νά είναι κυβέρνηση καί κατά τά λεγόμενα τούς θά παραδώσουν τή κυβέρνηση τούς σ’ ένα εκλεκτό πρόσωπο, τόν βασιλέα τούς, που επειδή απεχθάνονται Τόν Χριστό αποκαλούν ιδίοις στόμασι Αντίχριστο…..»….

Άχμετ: «Κι’ αυτό ολοφάνερο σωστό»….

«Αυτός πού είπε πάς μή Έλλην, βάρβαρος, φαίνεται ότι δέν ήξερε γιατί τό είπε, καθότι σέ όλη τήν Ιστορία τούς οί Έλληνες δέν ήταν ποτέ όμοιοι! Η Ιστορία τούς είναι γεμάτη από διαφωνίες καί ελάχιστες συμφωνίες, ακόμη καί μεταξύ τών σοφότερων αλλά καί μέ τών ίδιων τούς τών λόγων κάποιες φορές, άν καί σέ κάποιες περιπτώσεις σκοπίμως, διότι αναλόγως τού θέματος μιλούσαν μέσα από τό ανάλογο ιδιότυπο πνεύμα, αυτό που αποκαλώ συχνότητα δονήσεων κραδασμών, τί νομίζεις Άχμετ;»…..

Άχμετ: «Νομίζω ότι έχεις δίκαιο….»…..

«Αυτός πού είπε Ἓλληνὲς εἰσι οἱ μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, φαίνεται ότι επίσης δέν ήξερε γιατί τό είπε καί σέ τί αναφερώταν, αφού η ελληνική παιδεία ήταν καί είναι πολυσχιδής! Εξού καί οί φιλοσόφοι, οί σοφισταί, οί ρήτορες, οί πολιτικοί, οί στρατηγοί, οί επιστήμονες, οί λαϊκοί, οί απόψεις περί θρησκείας στήν ίδια ή διαφορετική θρησκεία ήταν καί είναι διαφορετική! Έάν ερωτήσεις Έλληνες γιά τήν ίδια θεότητα οπού πιστεύουν είτε αυτή είναι Ό Χριστός είτε αυτή είναι ό Απόλλων, είτε αυτή είναι η επιστήμη, είτε αυτή είναι η αθεϊα, θά παραλάβεις διαφορετικές απόψεις, τέτοιες που απόψεις τών Απολλωνιστών νά ομοιάζουν μέ τούς Χριστιανούς καί από κάποιους Χριστιανούς νά ομοιάζουν μέ τούς Απολλωνιστές καί τέτοιες που νά ομοιάζουν καί μέ άλλες θρησκείες όπως ό Ιουδαϊσμός, ό Μωαμεθανισμός, ό Ινδουϊσμός, ό Αιγυπτιασμός, ό Βουδισμός, η αθεϊα καί η επιστημονολογία. Άρα τέ φίλε Άχμετ, μήπως συνήθως πολλοί ανθρώποι καθορίζουν τήν οία θεότητα πιστεύουν κατά τά δικά τούς μέτρα αντίληψης καί σταθμά αρεσκείας;….»…..

Άχμετ: «Έτσι ακριβώς Παναγιώτη»….

«Μήπως ό Μωαμεθανός, ό Πολυθεϊστής, ό Χριστιανός, ό Ιουδαϊστής, στίς ιδιαίτερες στιγμές τού δέν είναι διαφορετικός καί διαφορετικός όταν κάθεται καί συζητάει ήρεμα ή συνδαιτημόνει μέ άνθρωπο από άλλη θρησκεία καί δή όταν αυτή η συζήτηση δέν έχει έξ’ αρχής σκοπό τήν διαμάχη μεταξύ τών θρησκειών τούς;»….

Άχμετ: «Έτσι Παναγιώτη….»…..

«Αυτό δέν είναι γινόμενο επειδή αναλόγως τής περίπτωσης, τής ανάγκης, τού συμφέροντος καί τής διάθεσης, ό άνθρωπος αλλάζει συχνότητα δονήσεων κραδασμών;»…..

Άχμετ: «Έτσι τό είπαμε από πρίν καί έτσι είναι….»…..

«Συνεπώς οί άνθρωποι μπορεί νά συμφωνούν σέ 999 πράγματα καί νά διαφωνούν σ’ ένα αμελητέο ή, αντιθέτως σ’ ένα σημαντικό γι’ αυτούς τέτοιο που ό ένας νά θέλει νά σκοτώσει τόν άλλο ή αμφότεροι νά θέλουν νά αλληλοσκοτωθούν;»…..

Άχμετ: «Έτσι φαίνεται….»….

«Δέν νομίζεις ότι κάποιες φορές τό κίνητρο τούς γιά έριδα καί φόνο είναι πότε τό δίκαιο τούς, πότε τό άδικο τούς, πότε η ψευδαίσθηση τούς καί πότε η αλήθεια;»….

Άχμετ: «Μά πώς άλλως πώς θά ήταν;….»….

«Πόσοι φόνοι ή διαμάχες έγιναν μεταξύ ομοίων, επειδή ό ένας έκλεψε ή ό άλλος θεώρησε ότι έκλεψε, ατίμησε, πρόσβαλε τόν άλλον;»…..

Άχμετ: «Η Ιστορία είναι αμέτρητη μέ τέτοια παραδείγματα, συμβαίνουν καθημερινώς σέ όλη τήν υφήλιο, αναμεταξύ ομοίων καί ανομοίων, ομόθρησκων καί ανομόθρησκών, ομοϊδεάτων καί ανομοϊδεάτων»…..

«Έτσι Άχμετ, καλά τό προέκτεινες….»…..

«Δέν σού φαίνεται λογικό Άχμετ, ότι βασιλέας τών Εβραίων Αντίχριστος, αυτό ακριβώς θά εκμεταλλευθεί;»…..

Άχμετ: «Ποίο ακριβώς;»….

«Τό ότι ομοιότητα τού όμοιου μέ τόν όμοιο δέν είναι πανομοιότητα μεταξύ τούς καί ότι η ανομοιότητα μεταξύ τού ανόμοιου μέ τόν ανόμοιο δέν είναι καί τόσον πανανομοιότητα μεταξύ τούς»….

Άχμετ: «σαφώς έτσι… Θά τούς ενώσει μέν αλλά περί δόλου δέ….»…..

«Δέν είναι αυτό τό μεγαλύτερο κόλπο; Τό οποίον ευρίσκεται έν εξελίξει χρόνους πολλούς;»…..

Άχμετ: «Σαφώς ναί!»…..

«Δέν σού φαίνεται λογικό ότι ό λόγος που θά ξεγελαστούν από αυτόν οί ανθρώποι θά είναι επειδή ακριβώς ουδέποτε γνώριζαν τίς πραγματικές ομοιότητες καί ανομοιότητες τούς καί ότι τίς πλείστες τών περιπτώσεων οί ομοιότητες καί ανομοιότητες τούς ήταν βασισμένες στίς πολυσυχνότητες τών πολυδονήσεων τών πολυκραδασμών τούς; Δηλαδή στά ιδιαίτερα πνεύματα τούς γιά κάθε θέμα σέ κάθε επίπεδο καί βαθμό, τά οποία έν συνεχεία μέ τό πέρας τού χρόνου ενώνονται καί γίνονται ένα μειχτό ανάδευμα αφηρημένης τέχνης όπως αυτής που κάνουν οί σκοπίμως ή όντως αφηρημένοι ζωγράφοι;»….

Άχμετ: «Έτσι μού φαίνεται Παναγιώτη»…..

«Ό πολιτισμός, οί πεποιθήσεις καί οί θρησκείες καί συνάμα οί ιδιαίτερες αντιλήψεις τού καθενός γιά τήν ιδιαίτερη θρησκεία τού ή τίς ιδιαίτερες θρησκείες τού, απορρέει από τό σύνολον τών μή βαθυστόχαστων αφηρημάδων τού μέσα από τήν εμπάθεια τών κραδασμών τού βαθύπνοου υποσυναισθηματισμού τού;»….

Άχμετ: «Μά πώς άλλως νά είναι; Αφού τό έχουμε αποδείξει….»…..

«Βεβαίως Άχμετ, κάποιοι ανθρώποι είναι αναλλοιώτοι, ή φαίνονται αναλλοίωτοι. Απ’ αυτούς βλέπουμε στίς θρησκείες. Ό Χριστιανός Μοναχός, ό Μωαμεθανός Μοναχός, ό Ορθόδοξος τυπικός Εβραίος, ό Βουδιστής Μοναχός, ό Ζενιστής Μοναχός, ό Ινδουιστής Μοναχός ή Γιόγκυ καί άλλοι. Αυτοί όσοι τώ όντι είναι αφοσιωμένοι στή θρησκεία τούς είναι όντως μονομάξουλοι δηλαδή μονοδρομικοί καί μονόπιστοι όσον είναι δυνατόν αυτό καί όσον δύναται ό καθένας αναλόγως τής δύναμης τού, τής τύχης τού καί τού περιβάλλοντος που ζή»….

Άχμετ: «Αυτό φαίνεται ότι ίσχυε έξ’ ανέκαθεν!»…..

«Άχμετ, μένει νά δούμε ποίος έχει τήν Αλήθεια, πού είναι η Αλήθεια καί πώς είναι η Αλήθεια, εννοώ τήν αναλλοίωτη, ακατάλυτη, άκτιστη, ανίκητη Αλήθεια, διότι σέ όλα αυτά τά συστήματα ανθρώπων υπάρχουν κρυφές αλήθειες καί κρυφά ψέματα, φανερές αλήθειες καί φανερά ψέματα. Όχι σέ όλους μέ τόν ίδιο βαθμό, ενώ σέ άλλους τό ψέμα ή η αλήθεια λείπει παντελώς ή σχεδόν παντελώς, εσύ τό νομίζεις;»….

«Έτσι….»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

 1. Γιωργος 09/15/2020 @ 10:31 ΜΜ

  Οι μουσουλμανοι εκ της θρησκεια τους ειναι προβατα η καλυτερα τηλεκατευθυνομενα προβατα.
  Αυτοι που τους φτιαξανε που ολοι ξερουμε πιοι ειναι (αυτοι που εφτιαξαν και τις αλλες για να διαλυσουν τον χριστιανισμο) τους χρησιμοποιουν για οπλο κατα των χριστιανων.
  Στην ελλαδα σημερα τους χρησιμοποιουν για πολλους λογους και πολλους στοχους.
  Ενα απο αυτους ειναι το χρημα η κονομα.
  Τα παλια χρονια οι εβραιοι της αμερικης μετεφεραν σκλαβους μαυρους στην νεα χωρα.
  Σημερα μεταφερουν μελαμψους στην γηραια ηπειρο και το χρημα ρεει αφθονο.
  Στις φωτιες της μοριας φυσικα δεν θα μπορουσαν να μην ειναι οργανωτες το συστημα τους.
  Ετσι στις 3 σεπτεμβρη αναρτουν μερικα εκατομυριακια στον φιλο τους μπομπολα για κλειστα κεντρα στην μορια.
  Για να γινουν ομως πρεπει να αδειασουν τον χωρο.
  Καπακι μια μερα πριν τις φωτιες δινουν στον σορος δηλαδη στην λυμπερακι 800 χιλκαρικακια για μεταφορα ανηλικων απο μορια στην θεσσαλονικη μαλλον ξερωντας οτι θα επαιρνε φωτιες.
  Φυσικα ομως δεν θα μπορουσε να λειπει και η σιωνιστικη ΕΕ που πριν λιγο διαστημα εβγαλε αποφαση να χρηματοδοτησει κλειστα κεντρα.
  Με τα λεφτα μας βεβαια τα οποια θα τα μασησουν η συμορια τους σε ολα τα επιπεδα.
  Σημερα πηρε φωτια στξν σαμο…ολα τυχαια ειναι τελικα και τα κανουν τα τηκεκατευθυνομενα βληματα οι μουσουλμανοι.
  Κοιτατε ολοι σε λαθος θρησκεια η σε λαθος φυλη.

 2. ΠάνοςΓέριμου 09/15/2020 @ 11:25 ΜΜ

  Γιώργο είπε σωστά πολλά σέ λίγα λόγια….

 3. Ενας σκαπανεας ντιλερ.. χιλιαστης.. με ερωτησε ποιο το μελλον των θρησκειων?… πανθρησκεια… οι αλλοι εχουν θρησκείες.. εμεις εχουε την απολυτη τη μονη αλήθεια…. που δε ν επιβαλει.. δε θελει οπαδους.. συνηδηπορους σε εναν ιδιοτυπο γιλγοθα.. ενα σταυρο ατομικό κατα την δυναμη εκαστου.. οι Έλληνες ηταν ειδωλολατρες.. και παλι ομως ειχαν ανοιχτο μυαλο σε καθε χωρα πολη που πηγαιναν θυσιαζαν στον τοπικο θεο.. ειχαν πιστη σεβασμο στο θειο τον άγνωστο Θεό.. το δωδεκαθεο ουσιαστικα ηταν ανυρωποκεντρικο με τον καθεθεο να εχει κι ενα κουσουρι ανθρωπινο.. τις ερυνυες και την αυτοβελτιωση μεσα απο την αρετη κι οχι κακια του Ηρακλη.. ασπαστηκαν τον χριστιανισμο.. δηλαδη στην αλήθεια του Χριστού οι ισλαμιστες σέβονται τον χριστο αλλα λενε πως δεν ακουστηκε με το καλο κι ηρθε ο Μωαμεθ με το κακο σπαθι να εξαλειψει την αμαρτια…δεν αποτελει ελεύθερη επιλογη αλλα τι συνδρομο της στοχολμης του αχμετ ο προγονος να γλιτώσει εγινε ισλαμοορκ.. ποσοι αραγες απι εμας τους νςοεμηρελογιτες θα γυενιυσαμε στο σωστο πατριο… το ισλαμοιρκ δε το λεω επιτιμιτηκα αλκα ειναι ουσια οταν πεθανε ο Μωαμεθ τον βαλανε κατω απο το κρεβάτι ουτε καν το θαψανε και μαλωνανε σιιτες μαε σουνιτες.. αίμα και βαρβαροτητα οθ Εβραίοι χαζαροι καυκασιοι σωρος ροτσιλντ ειναι ποροσιλιτοι σαν την αμμο ειναι χριστιανιι Εβραίοι.. σε καθε περιπτωση ισχυουν οι γραφες τουΑ Βρααμ εμεις εχουμε διαθηκη μετεχουμε απο υοθεσια και υποσχεση μη ξεχνατε ο Ισαακ ηταν παιδι απο νεκρη μητρα.. οι αγαρηνοι όχι.. πηραν αυτο που εχιυν δυνατος λαος με μεριδιο σε αυτον τον κοσμο κατι σαν πληγη εκδικησεως οταν ο κοσμος στραβωνει απο συψη και αμαρια μαστιγα του θεου.. δεν ειναι καν θρησκεία.. ειναι πολιτικο σύστημα.. κατ ουσιαν οι Εβραίοι απλως περιμενουν τον Μεσσια.. ενω εχουν δεχτει τον χριστο ως τι.. αν ο Χριστός γεννήθηκε οχι απο τον Ιωσηφ η Παναγια ειναι εταιρα κι ο Χριστός εξογαμο το ιδιο και για το ισλαμ.. δεν συμφωνουνε λογικα νε αυτα που υποστηριζουν.. ο Θεος ειναι εννας ο Θεός του Ισραήλ.. οου λεμε εμεις οι Έλληνες ως θεο τον ιησου Χριστο τον Εμμανουήλ.. που ο ιδιος καλεσε λαο του λαο που δεν ειχε ακουσει γι αυτον.. οι γραφες δεν ψευδονται οι ισλαμιστες πιστευουν σε μωαμεθ γιωργο.. δημητρη ανθρωπο δηλαδη.. και οι Εβραίοι θα δεχτουν εξ ονοματος ιδιου ανθρωπου γιοργο δημητρη .. ανθρωπο οχι αυτον που ειρθε εξ ονοματος του υεου τιυ αβρααμ Μωηση.. γιατι πιστευεται στην εξωγιηνη ζωη και σε καθε ανοησια κι οχι στην αλήθεια τα γραμμρνα.. τα αλλα αοοτελουν ανθρωπινα κατασκευασματα.. λεμε Βυζάντιο ορωτα χριστιανοι και μετα Ελληνες.. γιατι ξαι τουρκοι χριστιανοθ και εβραιοι ειναι αδερφια σε ενα κοσμο αγαπης μια ποιμνη μια ποιμην.. ενα χριστιανικο Βασιλειο.. μα οι Έλληνες εκαναν αυτον τον γιηνο πολιτισμο ολα τα ειπαν ολα τα εφευραν εμεις ειμαστε ο χριστιανισμος το Α Ω κι αυτο δικο μας. ουκ εκ τω πολκω το ευ.. μυρια θσλαμοορκ ασιατες… και ουκ εκ το χρημα η αλήθεια.. εχει την δικιατου αλήθεια την μασωνια νεα ταξη και τον γκλομποφασισμο κι οταν με το κακο επικρατησει ο αντιχριστις πιιους θα κυνηγησει πρωτους μα τους μασωνους και χαζαροτραπεζιτες ορισυλιτους θηθεν εβραιους οχι του Μωσαικου νομου αλκα του εξ ιδιου μυαλου τους.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh