17:06 - 09/11/2023

Έχω κέφια απόψε, θα σας αναλύσω τα βλάσφημα I, PET GOAT V….. [I, PE T GOA TV = GOAM TV = T5 = T ΠΕΝΤΑΛΦΑ]

Διαφημίσεις

Έχω κέφια απόψε, θα σας αναλύσω τα βλάσφημα I, PET GOAT V….. [I, PE T GOA TV = GOAM TV = T5 = T ΠΕΝΤΑΛΦΑ]

Για να ιδείτε πάσα λεπτομέρεια πρέπει να παρακολουθήσετε το βίντεο στο τέλος σε Η/Υ σε μεγάλη οθόνη ή δε μη δεν θα τα ιδείτε & να σταματάτε την ροή του βίντεο για να αντιληφθείτε. Διαβάστε μέχρι τέλους, είναι μεγάλο αλλά αξίζει το κόπο θα μυηθείτε & δεν τα λέμε όλα με πάσα λεπτομέρεια….. Είναι μεγάλο, κουράστηκα, μωροκόττησαν τα μάτια μου να το γράψω, διάβασε & θα ιδείς ότι όλα τα σχέδια είναι μέσα, καλύτερα διάβασε αυτό παρά εκατοντάδες άλλα άρθρα, ερμηνεία κατ’ ευθείαν από την πηγή του κακού & ερμηνευμένες οι απειλές του….

Για όσους δεν είναι μυημένοι μέχρι στιγμής έγιναν τα I PET GOAT II & I PET GOAT III, δηλαδή ποτέ δεν έκαμαν Ι & ΙΙΙΙ [4], ήτοι έκαναν τα 2, 3 & 5. Συνάμα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα σύμβολα 1 ή Ι στην εβραϊκή γραμματοσειρά σημαίνουν 6, συνεπώς 6 PET GOAT 66 = 666 & επίσης πλασάρεται πολύ το 66 και συνάμα σημαίνει 11 που επίσης πλασάρεται εκ κορωνοϊού και εντεύθεν. Επίσης επειδή θεωρούν το 9 ως ανάποδον 6, κάθε αριθμόν που εμπεριέχει 1, 6 & 9 μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με τους άλλους δύο, ένα εύκολο παράδειγμα 111 = 999, 666, 661, 916 κ.ο.κ. & I PET GOAT III = 6 PET GOAT 666 [το πλάσαραν περύσι] = 6666 = όσοι οι στίχοι του σατανικού Κορανίου. & I, PET GOAT V = 6, PET GOAT 5 = 65 = 11 ή 66 ή 99 ή 16, 19, 61, 69, 91, 96 = 528 μεταξύ άλλων /6 = 88 & /8 = 66 [δεν θα προχωρήσουμε περισσότερο σε τούτη τη αριθμολογία, χρειάζεται ένα ολόκληρο άρθρο]. Επειδή είναι I PET GOAT  2, 3 & 5 οι έξη αναγραμματισμοί 235+253+325+352+523+532 = 2220 = 222 αριθμολογική βάση & είπαμε παλαιότερα ότι ένας φίλος ανακάλυψε ότι ο αριθμός Αντιχρίστου ήτοι τριών θηρίων βατράχων Αποκάλυψης ή & επειδή αναφέρεται τρις το θηρίον 222Χ3 = 666 [μην το σκέπτεστε, απλά βαστάξετε το]. 

Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που σε I, PET GOAT υπάρχει κόμμα & τονίζεται στο βίντεο [κάτω] & αναγνώθετε I, PET GOAT V ήτοι εγώ κατοικίδιον του τράγου της πεντάλφα που δείχνεται στο βίντεο και γράφεται λατινιστί V. Λέγει ότι αυτός είναι ο ένας και μοναδικός που εξέρχεται εκ της πεντάλφας σατανά….

Δεύτερον, παρουσιάζει Τον Χριστόν ως ενσφλαμένον μεσσία [ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ] & πίσω του είναι ενσταυρωμένος ο τράγος μπαφομέθ = βαθομέθης που εξέρχεται από την άβυσσο βάσει της Ινδικής μυθολογίας και συνάδει με το θηρίον Αποκάλυψης που εξέρχεται από την θάλασσα & την στεριά το δεύτερον θηρίον ήτοι από την άβυσσο.

Όλα αυτά συνδέονται με τον Μωάμεθ & τον Αλλαχούντη. Στο πρηγούμενο I PET GOAT ΙΙΙ που παρουσιάζεται ο μεσσίας ως η επανενσάρκωση του Μωάμεθ, και που δήθεν αυτά είναι σχέδια της Τουρκίας που έκανε το δικό της σε απάντηση του I PET GOAT ΙΙ & δεν έγινε από τους σατανοσιωνιστομασόνους, διαψεύδονται διότι μας το επιβεβαιώνει το Ι, PET GOAT V.

Στο προηγούμενο μας λένε ότι δεν θα χαλαστεί ο ναός του Αλ Άξα [ή Αλλ Αξά = Άλλαξα!!!!] & ο Ναός του Σολομώντα θα κτιστεί απέναντι του! Αυτό δεν θα το έκαναν ποτέ οι Τούρκοι ταινεία, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούν την Ιουδαϊκή Θρησκεία, εντούτοις, το Ταλμούδ [& αιρετικοποιημένη Τόρα] δεν είναι Ιουδαϊκή Θρησκεία αλλά το ΠροΙσλάμ & ΠρωτοΙσλάμ & θα ενώσουν δυνάμεις. Εδώ εξηγείται διατί Ο Χριστός λέγει εις τον Ιωάννη:  Αποκ. 3,9  ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται·· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

Μάλιστα ώδε εννοεί ότι δεν είναι οπωσδήποτε πνευματικά Ιουδαίοι, αλλά & ίσως και σαρκικώς!

Για να τα κατανοήσετε αυτά πρέπει να γνωρίζετε προηγούμενους λεκτικές εξισώσεις αντίστοιχες των εξισώσεων στα Μαθηματικά και δη τουλάχιστον τες δύο αυτές: α] του Αντισθένη: αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις & β] του Μένανδρου: γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει. Και πρέπει να τις κατανοήσετε για να αντιληφθείτε τα ανωτέρω & κατωτέρω….

Το τέμενος Αλλ Άξα καλείται και Ομάρ αλλά δεν σημαίνει ότι γράφεται μόνον με όμικρον αλλά & με ωμέγα, ώστε Ομάρ αναγραμματιστί Ράμο, Ρομά, Ρωμά, Ράμω & Ωμάρ, όπως & Μάρο, Μάρω, Μόρα ή Μορά, Μώρα ή Μωρά. Δηλαδή εμπεριέχει τους Ρωμαίους, Ελληνορωμαίους εξού & καλούμαστε & Ρωμειοί, την Μωρεία, το Όρος Μόρα ή Μώρα, την ή κάποια Μαρία & δή ότι σε όλα αυτά υφίσταται έναν συνονθύλευμα εκ της ειμαρμένης μάχης Θεού & αποστάτη σατανά. Επίσης με το Άλλαξα σημαίνει ότι κάποιος αλλάζει Τον Αληθινόν Θεόν με έναν ψεύτη αποστάτη…. Προηγουμένως σας ανάφερα τον Αλλάχ ως Αλλαχούντη. Στα Ελληνικά υφίσταται η λέξη «αλλαχού» που σημαίνει «αλλού» & «από αλλού» & συχνά παλαιότερα την ανάφερνα στα άρθρα μου. Η λέξη Αλλάχ φαίνεται να έχει σχέση με την λέξη Αλλαχού που κόβεται το «ου» που αναλόγως τονισμού & θέσεως στην πρόταση μπορεί να σημαίνει ου+χί ή τω όντι = όντως ναι. Ο Αλλαχού είναι ο Αλλάξα ή Άλλ Άξα ή Άλλαξα ή Αλλάξα ή Αλλάχ που ο διάβολος θέτει. Επίσης έχει & καταβολή από το Ελλάς ή Ελλά καθότι το χι δεν προφέρεται ήτοι προφέρεται «Αλλά» στα Ελληνικά & το χι λειτουργεί ως ανέκφραστη λεκτικώς δασεία των Ελληνικών! Η Ελλάς προφέρται και Αλλάς καθότι τα φωνήεντα από αρχαία σε αρχαία πόλη άλλαζαν ή και προφέρονταν με διαφορετική αύδη [φωνή, ιαχή]. Τώρα πώς να μην σας αναφέρω ότι το Κοράνιον είναι ανάμειξη Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού & αιρέσεων, από την διδαχή Σωκράτη όπως κάποιος υποστήριξε με διατριβή. Με το όνομα Αλλά+χ & Ελλά+χ γίνεται υπαινιγμός της Αρχαίας Ελλάδος & περισσότερο της κακοδαιμονίας που υπήρχε σ’ αυτήν εκ του σατανά. Τυχαίον ότι ανευρέθηκαν τα ψηφιδωτά Δία κάτω από τα θεμέλια του Ναού Σολομώντος όταν αυτός δεν υπήρχε & εκεί είχε κάνει ναόν ο βλάσφημον και ασελγής νυμφευμένος με την αδελφή του Αντίοχος ο Επιφανής που σφράγιζε τους Ιουδαίους με σχήμα κισσού, σύμβολον του Διόνυσου [Διόν Ύσου = Ύσις = εφ’ ύσις = Εφύσις = Φύσις με αποκομμένο το φι, αυτά θα τα συνειδητοποιείσετε ανατρέχοντας ή γνωρίζοντας παλαιότερα άρθρα μου] & ερχόμαστε να αναφερόμαστε σε εκ νέου σφράγισμα δι’ Αντιχρίστου, μα όλα τυχαία;

Η λέξη Αντίχριστος σημαίνει αντί Του Χριστού ή & στην θέση Του Χριστού. Δεν αναφέρονται πλέον οι «Εβραίοι» σε αληθή Χριστόν αλλά σε Αντί Χριστόν! Όμως στο βίντεο αυτό αναφέρεται τόσον σε αληθή Χριστόν όσον & σε Αντίχριστον σε έναν! Θυμάμαι έναν «Εβραίο» της Ελλάδος που έκανε πάταγο στο φέης παλαιότερα & έλεγε ότι Χριστός & Αντίχριστος είναι το ίδιο πρόσωπο & είχε επισκεφθεί μνημεία θρησκευτικά της Τουρκίας λέγοντας πως η θρησκεία του με το Κοράνι είναι έναν! Τότε έλεγα κάτι γνωρίζει, τώρα γνωρίζω, αφού το διαφημίζουν με τα κινούμενα σχέδια κυρίως που αναλύουμε….

Θυμίζουμε ότι η λέξη Αλλάχ στα αραβικά σημαίνει 666 & 6666 συνάμα αναλόγως πόσα γλυφικά θα συμπεριλάβουμε & το αποδείξαμε παλαιότερα, όπου το 666 είναι ίδιο με έναν δράκο, όπως αυτόν που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, που έχουν οι Κινέζοι και άλλοι, ενώ το 6666 είναι στίχοι του Κορανίου για τον Αλλάχ 666! Και το 666 στα αραβικά είναι το γράμμα ξ πεσμένο, ακόμη μία εξίσωση που πρέπει να γνωρίζετε και με έναν 1 [σημαίνει 6 και στα Αραβικά] έξω από το ξ σχηματίζεται το 6666 πάντοτε αραβιστί!

Τρίτον, παρουσιάζεται η σκιά της πεντάλφας με αλλοιωμένες μη ίσες διαστάσεις που ουσιαστικά δηλώνει την διαστρέβλωση & τον σφετερισμό του συμβόλου αυτού από τον σατανά, αφού αυτή παρουσιάζεται σε πολλά πράγματα και όντα της φύσης, π.χ. τα άνθη & είναι αντικατοπτρισμός Θεού Άκτιστου & όχι κτίσματος έκπτωτου αγγέλου. Εξίσωση που πρέπει να γνωρίζετε, ποτέ μην παραδέχεσθε ότι έναν σύμβολον ανήκει στο διάβολο επειδή έτσι λένε οι κοπαδοί του & ο ίδιος διότι βλασφημείτε Θεόν & Δημιουργία Του άθελα σας βεβαίως! Τίποτε δεν ανήκει στον σατανά, κανένα κτίσμα δεν δημιούργησε κανένα αρχέτυπο αριθμό, φωνή, άλλη αίσθηση, ενέργεια, έστω & αν τα χρησιμοποιεί, σφετερίζεται και αναμιγνύει τες δυνάμεις του για να μαγεύει, εξαπατάει & αποκωμίζει έλεγχο σε άλλα κτίσματα & όντα!

Στα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών αναφέρουν ότι ο βασιλεύς τους [Αντίχριστος] θα είναι η ενσάρκωση της ειμαρμένης του πεπρωμένου για να ελέγξει όλον το Σύμπαν! Μην σας φαίνεται παράξενο, αυτό μπορεί να γίνει με τον έλεγχο της κβαντομηχανικής [φωτοδεσμομηχανικής] & είναι ίσως για αυτόν τον λόγο που όλοι οι πλανεμένοι εξ’ οίας αιτίας, θα αναφωνήσουν ποίος μπορεί να αναμετρηθεί & νικήσει το θηρίον!

Ο Μωάμεθ λέγει ότι ενσταυρώθηκε ο Ιούδας & όχι Ο Χριστός, ώδε βλέπουμε αμφότερους ενσταυρωμένους, ή Τον Χριστόν & τον διάβολον που ποτέ δεν ενσταυρώθηκε. Ουσιαστικά ο τράγος που ενσταυρώνεται, συμβολίζει τον σατανά, την Ελλάδα & τον Μπαφομέθ, & ότι αυτοί ενσταυρώνονται από τον μεσσία που δεν είναι δήθεν ο σατανάς & δη ο υιός του, σκέττη παραπλάνηση & όπως το πιστεύουν οι Μωαμεθανοί! Αρκεί να προσέξετε τα λόγια που λένε οι Μωαμεθανοί στα σχόλια για κάθε ανάρτηση αυτού του βίντεο, η πλάνη του μεγιστοποιείται!

Είναι εμφανές ότι τα βίντεο αυτά γίνονται από κορυφαίους Ψευδοϊουδαίους που παριστάνουν τους Ιουδαίους & σύντομα ή και τώρα & έκτοτε παριστάνουν τους Ισλαμιστές που είναι εναντίον των Ιουδαίων & τω όντι ισχύει αλλά δεν είναι εναντίον των Ψευδοϊουδαίων σατανιστών που συνάμα είναι γνώστες του μυστικού νοήματος του Ισλάμ αφού αυτοί κατ’ εντολήν σατανά ή Αλλάχ έκτισαν!

Μετά βλέπουμε τον Πούτιν να δυστάζει να πατήσει το κόμβιον των πυρηνικών όπλων, έναν κιβώτιον Παν+δώρας με 18 γραμμώσεις κίτρινου και φαίου [γκρίζου]…..

Επίσης βλέπουμε σκελετούς λευκούς μέσα στα χιόνια, ήτοι τήκτουν τα χιόνια εσκεμμένως & ότι πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν από υποτισιτισμό & επιδημίες, ήτοι λιμούς & λοιμούς & άλλα συναπτά κακά από πολέμους & τεχνητές οικονομικές κρίσεις [& διακρίσεις]…..

Όπως βλέπετε έχει & αυτός ένα κόκκινο άστρο [γεμισμένη πεντάλφα στο στρατιωτικό σκιάδιον, ουσιαστικά όλα τα άστρα είναι πεντάκτινα και εξάκτινα & έτσι παρουσιάζονται ως συμβολισμοί σε όλους τους στρατούς & σημαίες χωρών, καμμία διαφορά, αυτά τα σύμβολα τους ενώνουν υποσυναίσθητα & 5+ 6 ακτίνες = 11, ο αριθμός που λέγαμε πριν].

Έναν παιδί που έχει πάθει πλύση εγκεφάλου από τικ τοκ, τουίτερ, φέης και έχει αφυπνιστεί συνάμα κατανοεί το πρόβλημα αλλά συνάμα πορωμένο, βλέπει εκ των προτέρων το SOS που απεικονίζεται στην κόρη οφθαλμού αλλά συνάμα δεν τρέχει να σωθεί, θέλει να μην χάσει δευτερόλεπτο από την εικονική παρακολούθηση. Όπως εμείς καλή ώρα, χαχαχαχα…..

Ο πύραυλος του Πούτιν κτυπάει την Ευρώπη & είναι πυρηνικός.

Παρότι στα Ρωσσικά κάποιος έγραψε ότι ο μεσσίας λέγει στον Πούτιν μην το κάνεις είναι σχέδιον του σατανά, εντούτοις, κτυπάει την Ευρώπη με πυρηνικό πύραυλο, και αργότερα βλέπετε ότι ο Αντίχριστος τον σταματάει τον Πούτιν να μην εκτοξεύσει δεύτερον πύραυλον [ενώ δεν ενοχλείται ίσως που εκτόξευσαι τον πρώτον ή και είναι διαταγή του;]  & νοιώθει άβολα επειδή τον ενέπλεξαν με τους Μωαμεθανούς συμμάχους του σατανά! Ο άνθρωπος με τα πράσινα είναι ο Μωάμεθ, το χρώμα του Ισλάμ είναι το πράσινο [όπως & τότε του ΠΑΣΟΚ [πα+σοκ!, όπως τώρα σύ+ριζα, πασόκ σύριζα δηλαδή παν σοκ & πλήρης σοκ σύνριζα ήτοι να κόψει τον Χριστιανισμό σύρριζα] όπως και της ύποπτης & ύπουλης σατανικής Οικολογίας ως Κίνημα!

Ώδε ισχυρίζονται ότι εν τέλει ο Πούτιν συντάσσεται με τον Αντίχριστο [ενώ ίσως νομίζει ότι ο Αντίχριστος είναι αγαθός, όπως μας περιγράφεται ότι θα είναι τα πρώτα 3,5 έτη] & αυτό θα το αναλύσουμε σε κάτι πιθανόν καταδεικτικό από την Αποκάλυψη κεφ. 13 σε επόμενο άρθρο εκεί που περιγράφει το σώμα του πρώτου θηρίου….. Επίσης η Αποκάλυψη περιγράφει τρία δαιμόνια θηρία με μορφές βατράχων & αυτά είναι επίσης πράσινα! Βλέπουμε Πράσινη Οικολογία, Πράσινο Ισλάμ & Πράσινο Αντίχριστο ήτοι τρεις βατράχοι αντικατοπτρισμός [παρασυμβολισμός στο βίντεο]…..  Επίσης το πράσινο είναι το τέταρτον χρώμα στο ουράνιο τόξο από την μεν πλευρά και αυτό συνάδει με τον αριθμόν 40 = 4 που ακολουθεί αλλά & με άλλα το 40, όπως & τα 40ήμερα = 960 ώρες [όσα τσάκρα κορωνίδος κεφαλής] και 960 μέτρα από Ναόν Σολομώντα έως Όρος Σιών! Συνάμα το 4 αριθμός τετραγώνου & κύβου εκ του οποίου η λέξη κυβernIsis [ολοκληρωμένη εξήγηση σε αρκετά προηγούμενα άρθρα]……

Ο Αντίχριστος μετά την συνάντηση του με τον Πούτιν παρακολουθεί από άλλο πλανήτη ή από Σελήνη ή σαφέστερα από διαστημόπλοιο την εκτόξευση πυρηνικών όπλων κατά της Ευρώπης από την Ρωσσία, ασφαλής και «υπεράνω»! Φοράει στολή αστροναύτη όπως σε πολλές ταινείες & ένας σχολιαστής στο βίντεο γράφει ότι είναι ο Έλον Μάσκας ο διαστημοπλοιούχος & δορυφορούχος!

Ο Αντίχριστος εμφανίζεται τόσον εναντίον Του Χριστού όσον και εναντίον του σατανά τους οποίους βλασφήμως συνταυτίζει & είναι ο πλάνος σατανάς που αντιστρέφει τα πράγματα μέσω των αρχιτέκτοντων κοπαδών του ζάμπλουτων της γης! Ώδε γίνεται εσχάτη προδοσία & βλασφημία Του Αγίου Πνεύματος, όπως όταν οι Ψευδοϊουδαίοι λένε εις Τον Χριστόν ότι με την δύναμη του Βεελζεβούλ αφαιρεί δαιμόνια & τους είπε ότι δαιμόνιον δεν βγάζει δαιμόνιον & ότι η βλασφημία Του Αγίου Πνεύματος είναι ασυγχώρητη & ενώ γνώριζαν ότι δεν ισχύει, ιδού μας τα παρουσιάζουν εδώ οι ποιητές των κινούμενων σχέδιων αυτών διά των καταραμένων εντολών υιού διαβόλου!

Πρέπει να αναφέρω ότι ουδέποτε ο σατανάς «Εωσφόρος» Σκοτοφόρους παρουσιάζεται σε ανθρώπους να ίσταται επί γης αλλά πάντοτε ιπτάμενος, ομοίως & ώδε ο υιός του εξ’ αποστάσεως ανθρώπων παρακολουθεί την καταστροφήν της Ευρώπης.

Ο Αντίχριστος έχει ώτα [αυτιά] υπερυψωμένα όμοια με τον θεόν Άννουβι που του έστησαν μνημεία παντού συμπεριλαμβανομένων Αθήνας & Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας την προφυτεία ότι θα είναι υιός θώς = τσακκαλιού, αφού ο Άνουβις είναι τσακκαλόμορφος & το είχα γράψει από παλειά ότι ο μιαρός αρχηγός του γένους των Θώσμοφρων της κούφιας γης θα είναι ο πατέρας του Αντίχριστου. Υπάρχουν 72 μιαρά γένη στην κούφια γη & ο Άνουβις παρουσιάστηκε σ’ έναν παλαιόν Φαραώ όταν στην Αίγυπτο υπήρχε Μονοθεϊσμός και του είπε ποίος είσαι; Είμαι ο θεός Άνουβις & συ είσαι θεός, να λές στους υπηκόους σου ότι είσαι θεός να σε φοβούνται, όπερ & έγινε και ΆλλαΞε την θρησκεία σε πολυθεϊστική που το 1519 π.Χ. πέρασε με το ζόρι στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Ηρόδοτον μετά την κατάληψη της Ελλάδος από Αιγυπτιοφοίνικες [που είναι ελληνική φυλή ανάμεικτη με μαυρουδερές = δαναϊκές = εκ του δαν = μαύρος]. Βλέπουμε ξανά ο διάβολος να λέγει στους πλουτοκράτες ότι εισίν θεοί & αυτοί να εργάζονται ως σύγχρονοι Φαραώνες για τον ίδιο & όπως λέγει η Αποκάλυψη θα βασιλεύσουν για μία ώρα με τον Αντίχριστο, κάτι το οποίον παρουσιάζεται στο I, Pet Goat V, με το Ι να έχει κόμμαν ώστε να ξεχωρίζει από τους άλλους πέντε της Πεντάλφας Αιγύπτου & που μαζύν τους συνάπτει την Εξάλφα ήτοι εξάκτινο άστρο! Πώς σου φαίνεται;;;;;;;;

Απ’ εδώ και πέρα αρχίζουν τα όργια…..

Πριν σταματήσει τον Πούτιν για περαιτέρω εκτόξευσεις πυρηνικών βομβών, από το διαστημόπλοιον παρουσιάζονται όλες οι συντεταγμένες μάλλον της Γης & από το υπερδιαδίκτυον υπερφωτοδεσμομηχανικύ υπολογιστή εμφανίζεται ο αριθμός 40 & ένας μύρμηγκας από κάτω με 6 πόδια & 2 κεραίες [πρόσεξε οι καραίες είναι αναγραμματισμός της λέξης καιρού ήτοι του «αι» με το «ε» & ο καιρός είναι κεραίες ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού & αυτός παρατηρείται με κεραίες], σχηματίζεται ο αριθμός 62 και αντίστροφα 26 [αριθμός που αντιστοιχεί στα 4 γράμματα για το ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ εβραϊστί] = 88 μαζύν = 16 ήτοι όσα τα άστρα που σχηματίζουν τον λύκον στο περιβραχιώνιο του πιο ύστερα & αναγραμματιστί 61 = 77, ήτοι 77 φορές εκδίκηση του υιού Κάϊν Λαχέμ & 77 φορές συγχώρεση που διόρθωσε Ο Χριστός έναντι του στην Καινή Διαθήκη]. Συνάμα η γη έχει 5 δακτύλιους όπως λέμε & Πεντάλφα & τρεις κομήτες = 15+51 = 66 [βλέπουμε δηλαδή τους αριθμούς 66, 77 & 88 που πειραματικά = 231 ή δύο διαφορετικά 31 με τη σημασία του 31 που λέμε εδώ για Θεόν & διάβολον & 6 αναγραμματισμοί 123+132+213+231+312+321 = 1332 εκ μεταφοράς πρώτου & τέταρτου = 333, ενώ 1332/2 = 666]. Το όνομα Του Ιαχά [Ιαχωβά στα Εβραϊκά με κάποιον τρόπον προκύπτει το 40 ως επανάληψη 4 φορές του Ι = 10****]

Ο αριθμός 40 έχει σημασίες, μεταξύ αυτών 40Χ6 πόδια μύρμηγκα = 240 = 24 = κύβος = κυβέρνηση & κυβερνοχώρος, ίσως εννοεί και ταχύτητα διακτινισμού του Αντίχριστου προς τον Πούτιν. Επίσης με 8 άκρα ο μύρμηγκας Χ 40 = 320 = 32 = 5 = πεντάλφα και 32/2 = 16 ήτοι όσοι οι αστερισμοί στο περιβραχιώνιο με αστερισμό λύκου, 24+32 = 56 = 11, & 32+23 = 55 & 24+42 = 66+55 = 121 = 4…. Πειραματικά αλλά κάτι λένε & αυτά….

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μπορεί να αναφέρεται σε 40 εκατομμύρια στρατιώτες ή νεκρούς αφού ο μύρμηγκας συμβολίζει την πολυκοσμία στην φωλειά του…..

Παροσιάζεται μία σκηνή με έναν δένδρον σε μορφή cursed TREE = καταραμένο ΔΕΝΔΡΟΝ. Προσέξετε ότι η λέξη tree = τρι που σημαίνει τρία & αναφέρεται εις Την Αγία Τριάδα! Επίσης αναφέρεται εις την τριάδα Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μωαμεθανισμός ίσως.

Καταριέται Την Αγία Τριάδα…. Το δένδρον έχει 24 φύλλα που αντιστοιχεί στον κύβον που έχει 24 γωνίες των 90ο = 2160ο & 6Χ6Χ6 = 216 & 6Χ60Χ60 = 2160…..

Τρεις οθόνες γράφουν καταραμένον δένδρον. Η λέξη δένδρον = δεν+δρω = είμαι απαθής, κοιμάμαι, μένω αμέτοχος. Ο Δαυΐδ αναφέρεται ανάστηθι Κύριε…. Δηλαδή λάβε δράση…..

Πέντε πλουτοκράτες από αριστερά & δεξιά με τα πρόσωπα τους, Ψευδοϊουδαίοι αρχισιωνιστές μασόνοι Μόργκαν, Ρόκφελλερ, Ρόθτσιηλντ, Σώρος, Γουίδνσωρ, κάτι ως …Ποντ [έχει & κάποιους εξ’ ίσου ισχυρούς αλλά έβαλαν τους γνωστότερους] είναι 5 Φαραώνες της Πεντάλφας που είναι γονατιστοί δεμμένοι οπισθάγκωνα, δέσμιοι του Αντίχριστου & φορούν τα ίδια πράσινα ενδύματα άρα τε εργάζονται διά τον ίδιο Πράσινο Σκοπό δούλοι του! Οι Μωαμεθανοί στα σχόλια κάτω από τα βίντεο πανηγυρίζουν, έχουν τους συνωμοσιολόγους τους επίσης……

Ώδε μας δείχνει ότι θα διαλύσει την μασονία όπως αναφέρεται στα πρωτόκολλα των σοφών της σιών & στα δύο προηγούμενα βίντεο της σειράς!

Αλλά οι Φαραώνες είναι 4 από κάθε πλευρά του & στην μέση αυτός ως νέος Φαραώ, λείπει ένας που θα πάρει την θέση του ή ο Αντίχριστος είναι από μία οικογένεια [εικογένεια!] εξ’ αυτών, την πέμπτη ίσως από αριστερά ή από δεξιά Γουίδνσωρ ή Ρόκφελλερ ή συμπεθεριόν από την μητέρα μάλλον, καθότι ο πατέρας του είναι ο Σέθ ή Σέτ & αναγράφεται στην κεντρική οθόνη που ανεβαίνει πίσω από τις φωτογραφίες στο ενδιάμεσον και στην αριστερή πλευρά γράφει SED μέσα στον πανεπόπτη οφθαλμό εντός τριγώνου [να γιατί καλείται το βιβλίο του Σβάαμπ Great Re+Set/Sed ο μέγας Σεθ επανατοποθετείται στην κορυφή της ανθρωπότητας] που είναι ο ίδιος διάβολος με τον Άννουβι της Φαραωνικής Αιγύπτου…. Φαίνεται το πρόσωπο του Αντίχριστου ως άγαλμα ή τεχνητή ανοημοσύνη & σκεπάζεται η κεφαλή του με κουκούλα ραββινική της εποχής Του Χριστού & τα τότε διακριτικά…..

Στην μέση γράφει THE GREENSMAN NEWS [& επίσης ως Ο Πράσινος Άνδρας/Άνθρωπος Νέος όπως Νέα Τάξη Πραγμάτων] & αριστερά & δεξιά του των πράσιων ημιφέγγαρου & άστρου γράφει THERE IS NO GOD ONLY ALLAH [μπορείτε να το προσέξετε και έτσι THERE IS NO GOD ON LYALLAH & υπάρχουν τρία L μπορούν να λογαριαστούν υποθετικώς ως σύμβολα του 6]. Ανάγραφο HALLA = ΧΑΛΛΑ ή χαλά & H+ALLA = ALLA = αλλά από αμφότερες πλευρές άλλα των άλλων…. & ο νοών νοείτω….  

Πάνω από το THERE IS NO GOD ONLY ALLAH [δηλαδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΜΟΝΟΝ ΣΑΤΑΝΑΣ!] υπάρχουν κάτι υπεαρχαία Γραμμικής Γραφής γράμματα ή νεοσυμβολισμοί [ίσως είναι και το Τετραγράμματον στα εβραϊκά γραμμένο επάνω στην κουκούλα του]. Έναν Δ+έλτα & τρία Ιώτα ή 1 αντίστροφα ενώ το έναν φαίνεται & Ζ & το Δ+έλτα ισογώνιο ισόπλευρο συμβολίζει το 666 [χωρίς να αναφέρουν ότι ανταποκρίνεται εις Την Αγία Τριάδα οι σφετερισταί]. Είναι πάντως ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ όπως και το ιδούμε και εάν υποθέσουμε ότι είναι τα γράμματα ΔΙΙΖ = 31 που όπως είπαμε σημαίνει Τρία Πρόσωπα Ένας Θεός & αντίστροφα 13 = Ένας Θεός Τρία Πρόσωπα & για τα τρία θηρία Αποκάλυψης σε μορφή βατράχων αντίστοιχα για τον τριαδικόν αντίθεον….. Η βλασφημία σε όλον της το μήκος, πλάτος & ύψος…..

[η λέξη Γιαχβέ στα Ελληνικά επάνω, μετά αρχαία εβραϊκά από τα Ελληνικά & κάτω σύγχρονα εβραϊκά. Ερμηνεύεται στα Ελληνικά από αριστερά προς δεξιά ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ: Ε, Υ ή Χ ή Β, Ε & Ι = ΕΥΕΙ = ευ ει = αγαθόν είναι ή από αριστερά ει ευ = είναι ευ/αγαθόν, συνάμα ΙΕΧΕ ή ΙΑΧΑ = ΙΑΧΑ ή ΙΗΧΗ αφού το Η = Ε στα Ελληνικά & αντίστροφα αναλόγως πόλης, περιοχής & περιόδου, συνάμα ΕΥΒΕ ή ΕΒΥΕ, είναι η ελληνική λέξη διά την ΙΑΧΗ/ΙΑΧΑ & αγαθή βοήν εξού & Ο Θεός παρουσιάζεται πάντοτε ως βοή & αγαθού βοή = ιαχή = ήχος, στα εβραϊκά μία εκκεντρική γλώσσα αντιστοιχούν κάπως έτσι αλλά οι φωνές αλλάζουν αναλόγως, άλλωστε τα γράμματα τους δεν αρχίζουν από τον ήχον του γράμματος αλλά από άλλο ήχο όταν τα διαβάζουν]

Ο Αντίχριστος φοράει μάσκα/προσωπείον τύποις Βενετίας & συμβολίζει την ασέλγεια, Μισιθεΐα & Μισανθρωπία του ψευτοθεού σατανά Βαάλ = ΚαρναΒαάλ+ι…..

Το φως της σκηνής έχει πέντε γραμμώσεις λευκού = πεντάλφα….

Όταν διακτινίζεται ο Αντίχριστος έχει 4 κεραυνούς σε σειρά αλλά και 2 προεκτάσεις ώστε να φαντάζει και 6 και 4 = 64 και αντίστροφα 46, & 24 & 42, έτσι σκέπτονται αυτοί. Ο πανόπτης οφθαλμός εν τέλει φαίνεται ότι είναι ο αριστερός οφθαλμός του προσώπου που φαίνεται στο τέλος με το ιουδαϊκό κάλυμμα στο κεφάλι….. Δεν είναι τυχαίο η ταινεία με τον πράσινο Χαλκ από το χαλκός που είναι πράσινος το όνομα του….

Μετά μας δείχνει ότι η πυραμίδα πύργος του Άιφφελ είναι το σύμβολον της μασονίας από την εποχή των Σταυροφόρων που αιματοκύλισαν το Ελληνοβυζάντιο εξού και είναι κόκκινος ο σταυρός και ισομετρικός & με άλλο όνομα Ναΐτες Ιππότες για τον Ναόν Σολομώντα & Αλλ Αξά που προσποιούνταν ότι είναι εχθροί με τους Μωαμεθανούς και τους πολεμούσαν ώσπου να τους ελέγξουν, αφού τους δημιούργησαν για να αλλαξοπιστήσουν οι Χριστιανοί & ύστερα να τους ενώσουν με τον αιρετικό Ιουδαϊσμό….

Κατόπιν ότι οι Rockefeller ανάλαβαν την συντριβή αεροπλάνου [γράφει το όνομα τους στην άτρακτο] ή ψευδοσυντριβή με τεχνητή εικόνα του αεροπλάνου στους δίδυμους πύργους ΗΠΑ & οι Ρόθτσιηλντ ανάλαβαν την δημιουργία του SARS & της τεχνητής ανοημοσύνης ρομπότων & ότι αυτές οι οικογένειες κρύβονται από πίσω…. Για τους Ρόθτσιηλντι γράφει στο καπέλλο του πιγκουίνου [ROTHCHILD INDUSTRIES] & για τον SARS σε όργανο χημείας αριστερά. Αν & γνωρίζουμε ότι οι Ροκεφέλλερ έχουν τις βιομηχανίες μικροβιολογίας, μας περιπαίζουν ή και μας λένε όλοι συνέταιροι σε όλα δηλαδή αυτοί οι ίδιοι….

Μετά γίνεται μία δολοφονία μάλλον σε μία κοπέλλα με κουρούκλα/μαντίλα ίσως μωαμεθανή ίσως όχι, από κάποιον που έχει στο ύψος της καρδιάς της επτάφωτο λυχνία των Εβραίων & στο περιβραχιώνιο τη σημαία Περσίας ή και Παλαιστηνίων, ήτοι στημένος πόλεμος & Γ΄ΠΠ κατόπιν; Εδώ συνάδει και το 40 για 40 εκατομμύρια στρατό από την Κίνα Αρμαγεδδών;

Συνάμα όταν βάζουν το Τετραγράμματον σε Τρίγωνον, 4 φορές μπαίνει το «Ι» που αντιστοιχεί στον αριθμό 10 για αυτούς = 40. Συνάμα το 40 = 4 & τέσσερα Ι = τέσσερα 6 = 6666 = Κοράνι.

Το βίντεο αυτό όπως και το προηγούμενο έχει σκοπό να αιρετικοποιήσει, κολακεύσει & προσηλυτίσει Μουσουλμάνους & «εξευτελίσει» Χριστιανούς, βάζοντας στους Μουσουλμάνους άλλες ιδέες & την ψευδαίσθηση ότι μία ανώτερη μασονία απ’ όλες είναι μωαμεθανή, & όντως είναι & πάντοτε ήταν η σατανοσιών μωαμεθανή & κάθε άλλος σατανισμός με απώτερο σκοπό τον ανώτερο αμιγότερο σατανισμό….. Λέγει επίσης συμβολικά & για τα 40 έτη των Εβραίων να περιπλανούνται στην έρημο με τον Μωυσή, όχι επειδή σέβονται τες 10 Εντολές & τον Μωυσή αλλά για να περιπαίζουν τους απλούς κοπαδούς Εβραίους….  

Μας δείχνει μία παγκόσμια διαμαρτυρία για τα υποχθόνια σχέδια των «εβραίων» οικογενειών. Μα ποίους περιπαίζουν; Αφού τα κινούμενα σχέδια αυτά γίνονται από αυτές τες εταιρείες, γνωρίζουμε ποίοι κατέχουν την SEYMOUR STUDIOS [SEY MOUR/MORE/ROUM/μώρε/STU DIOS & STUDY OS]….. Η κοροϊδία λοιπόν είναι ολοφάνερη !

Ενώνουν Σουνίτες & Σιίτες σ’ ένα πόλεμο εναντίον του «Ισραήλ» που στο τέλος θα τους ενώσει, όπως η Ιαπωνία συμφιλιώθηκε & συμμάχησε με τις ΗΠΑ μετά την ρίψη δύο πυρηνικών βομβών. Η προπαγάνδα, το χρήμα & η μασονία εντεύθεν & εντεύθεν πάντοτε κανόνιζαν τις άτιμες συμφυλιώσεις & τις άτιμες βεντέττες έχθρας, αναλόγως πως σχεδιάζουν το μέλλον & ποίους θέλουν υποανάπτυκτους. Φανταστείτε, εάν όντως συμφυλιώνονταν οι Έλληνες με τους Τούρκους & μοίραζαν τα πετρέλαια. Σας ξενίζει αλλά θα είμαστεν υπερδυνάμεις, ενώ τώρα ειδικά η Ελλάς υποχείριο των ΗΠΑ, δεν προφτάνουμε να πληρώνουμε καύσιμα & ανταλλακτικά αεροπλάνων για τις αναχαιτήσεις. Η Τουρκία έχει κάπως ξεφύγει με δικά της όπλα, εμείς όλους τους φόρους εκεί τους δίνουμε & δεν αρκούν, πόσον μάλλον να δώσουμε χρήματα για τεκνοποίηση Ελλήνων επί πληρωμοί. Πληρώνουν για τεκνοποίηση ξένων & μη Λευκών μέσα στην Ελλάδα….

Όλα τα έθνη εναντίον των παγκοσμιοποιητών οικογενειών (Αποκαλύφθηκε ο υποχθόνιος ρόλος τους στα τεκταινόμενα στον πλανήτη & ο Αντίχριστος δήθεν δεν ήταν ποτέ μαζύ τους ενώ τους διέταζε)

Σουνίτες – Σιίτες μουσουλμάνοι ενώνονται ( προφυτεία: Άγαρ προς στιγμήν μέγας….;)

Ο πράσινος άνθρωπος (Αντίχριστος) παίρνει την εξουσία από τους βασιλιάδες της Μέσης Ανατολής και το στέμμα είναι δικό του. Για μία ένωση μωαμεθανών & εκστρατεία αναφέρεται ο Νοστράδαμος με νικητή κάποιο Άγγλο μαυρομάλλη που θα νικήσει τον κοκκινμάλλη μωαμεθανό****

Ακολουθεί το εξής μήνυμα, που περιβάλλεται από 19 αγγέλους:
“Αναμφίβολα στείλαμε το μήνυμα και σίγουρα θα το κρατήσουμε.” Μας απειλούν φανερά & οι Μωαμεθανοί το εκλαμβάνουν ότι αυτοί πρέπει να πάρουν την εκδίκηση….


Εμφανίζεται ένα νέο ψευτοκοράνι όπως και το προηγούμενο, που περιλαμβάνει στοιχεία και από την Τορά & Ισλάμ. Και λέγει το οφθαλμόν αντί οφθαλμού για τους άπιστους, ήτοι την πίστη μωαμεθανών & «εβραίων»….

Έκτοτε, το ημιφέγγαρο με το άστρο συμβόλιζε ότι όλοι οι μωαμεθανικοί λαοί ελέγχονται από το άστρο του Δαυϊδ τάχατες ήτοι από την ψευτοσατναοσιών στην πραγματικότητα, αφού σατανοψευτοεβραίοι ίδρυσαν τον μωαμεθανισμό για να σταματήσουν την εξάπλωση & εδραίωση του Χριστιανισμού που τότε βαστούσε από το Μαρόκκο έως την Ινδία & προέλαυνε συν την Ευρώπη…. Το επιστημονικό κέντρο κορανίου που δείχνει είναι στην ουσία η παγκοσμιοποίηση με το νέο κοράνι, άλλωστε ελάχιστοι μωαμεθανοί γνωρίζουν το κοράνι και όπως τους το παρουσιάσουν οι μασόνοι ειδικοί κορανιστές στο μέλλον συνοδευόμενο με νίκες θα το ενστερνιστούν σε αλαλαγμούς πανηγυρισμών ποδοσφαίρου…..

Πολύ σοβαρόν! Ένα ανάγλυφο με τον Αδάμ να διαλογίζεται & να επηρεάζεται από το «ιερό» φίδι την Κουνταλίνι φεύγει & πάει απ’ εκεί που εξέρχεται τον σατανά μπαφομέθ & ο Αντίχριστος παρουσιάζεται να σκοτώνει τον σατανά μπαφομέθ [επειδή υποτίθεται είναι αντιπρόσωπος Του Θεού, χαχαχα, & οι μωαμεθανοί & άλλοι θα το πιστέψουν], ο οποίος φοράει φούστα Φαραώ και Αιγύπτιων αλλά και Ινδών διαλογιστών, άρα τε εκστρατείες θα καταστρέψουν & αυτούς τους λαούς & δη όλους τους Ανατολίτες με διάφορα τερτίπια με έναν από τους πρωταγωνιστές την Κίνα…..

Ο Αντίχριστος με ασπίδα εξάκτινου αστεριού ως δήθεν νέος Δαυΐδ σκοτώνει το Μπαφομέτ με το στρατό του. Θα χρησιμοποιήσει το Ισραήλ για να εξαφανίσει το παλιό σύστημα, ώστε να αναδυθεί το νέο…..

Ένας αστερισμός σε σχήμα λύκου εμφανίζεται στο χέρι του Αντιχρίστου. Αυτό το αστέρι πέφτει ακριβώς στη Μέση Ανατολή, η οποία και θα κυριαρχήσει μέσω του Ισλάμ… Ο λύκος έχει 16 κόμβους άστρα, τα είπαμε πριν.

Βλέπουμε & 19 αγγέλους που σχετίζεται με την Καμπάλλα, τον κόβιντ-19 & κάτι αριθμολογικά που δεν θα αναλύσουμε εδώ περαιτέρω, εκτός από έναν. Έχει 9 αγγέλους από κάθε πλευρά πλευρωτούς & 1 στην μέση. Το 9 είναι ανάποδο 6 για αυτούς και το 1 είναι επίσης 6 όπως είπαμε για τους αριθμούς 1, 6, 9. Ήτοι 199 ή 991 ή & 6 αναγραμματισμοί 991+991+919+919+199+199 = 4218 = 42+18 = 60 = 6, & 4218 = 24 = κύβος 4218/7 = 703 = 73 αριθμός που έχει σχέση με την εξάλφα [ίδε σχετικά άρθρα μου 73 κουκκίδες μέσα σε συμμετρία & αντίστροφα 37 σε πεντάλφα που συνάμα = 110 = 11, συνάμα 19+91 = 110 = 11, ίδε & 11/9 = 666 βάσει του ότι 1, 6 & 9 = για σατανιστές διαφορετικές εκφράσεις του 6]

Ωθεί τους μωαμεθανούς Σιΐτες & Σουνίτες να ενωθούν σε μωαμεθανική ένωση. Οι σύνεδροι στην ημισέληνον τράπεζα είναι 35+1 το «Ισραήλ» = 36 ο αριθμός για τον κύκλο & σφαίρα = 360ο & όντως η ημισέληνος σχηματίζει κύκλο με το εξάκτινο άστρο, ενώ συνάμα είναι ακόμη έναν σύμβολο του ουροβόρου όφι που φανερά στα πρωτόκολλα των σοφοών της σιών λένε ότι είναι ιδικό τους. Τώρα ως 6 το εξάκτινο & 35 = 41 + 14 αναγραμματιστί = 55 = 10 = 1 = ένωση & συνάμα το 14 σημαίνει πολλά για την λύτρωση & επίτευξη, πολλοί πολέμοι όπως & οι παγκόσμιοι καταλήγουν σε 14 & αυτός της Ουκρανίας-Ρωσσίας. Ως 42 εάν βάλουμε και το άστρο όλο = 42 ήτοι τρεις φορές το 14 [σας τα λέγω στα γρήγορα] = τρεις παγκόσμιοι πολέμοι, με τους μωαμεθανούς πρωταγωνιστές για τον Γ΄. Στην Αποκάλυψη 14ον κεφ. της Λύτρωσης & στην Γενεολογία Ιησού [συγγενείς Ιωσήφ & Παναγία άρα το ίδιο, δεν καταγράφονταν των γυναικών τότες] αναφέρονται τρεις φορές από 14 γενεές. Συνάμα αναγραμματιστί = 24 & 42+24 = 66 = συμβολίζει 2 παγκοσμίους πολέμους & άλλα πολλά…. Οι Καρέκλες των 35 ηγετών μωαμεθανών από 4 πόδια = 140 πόδια = 14! Τα κέρατα του Αδάμ στα ιερογλυφικά έχουν 7 συν 7 κλάδους = 14. Ενωρίτερα τα άνω ιερογλυφικά αναφέρονται στον Πανά Μπαφομέθ & την λατρεία του από τους Έλληνες, που δήθεν ο ψευτοδαυΐδ Αντίχριστος θα κατακόψει, μην λησμονάτε θα παρουσιαστεί ως «Χριστός», ενώ στο «κοράνι» προηγουμένως γράφει μεταξύ άλλων ότι έστειλαν Τον Υιόν της Μαρίας οι Ταλμουδιστές, μην πλανηθείτε από τα κινούμενα σχέδια τους επειδή & αυτοί κινούμενα σχέδια, αυτόματα ρομπότια εισίν!

Στο τέλος ένας κορανικός-κορωνικός [συνάδει] «άγγελος» δείχνει ότι ανεβαίνει από τους Μουσουλμάνους που έχουν επικράτεια Αραβία, Ινδία, Τουρκία, Ευρώπη, «Ισραήλ»…… η παγκόσμια μασονική ψευτοειρήνη που θα φάει ψυχές…..

 Για τον Πανά-Διόνυσο στα ιερογλυφικά για τους Έλληνες, παρατήρησαν πώς να μας εξαθλιώσουν ηθικά παρατηρώντας τις τότε εκστασιακές των οργίων τάσεις των προγόνων μας & το κατάφεραν…. Έτσι έκαναν για όλους τους λαούς…..

Ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί κάτι διαφορετικό τάχατες από όλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών σατανά που αντιπροσωπεύει στο παρελθόν & Του Χριστού με πάσα βλασφημία εναντίον Του! Εν τέλει θα πει ότι είναι αυτός ο θεός & θα καταλάβουν το κακό σφάλμα τους οι εβραίοι και σε αυτούς θα παρουσιαστεί ως ένας μεσσίας παρόμοιος με αυτόν των μωαμεθανών και φανατικών της Ινδίας του μετραίγια….. Στους Χριστιανούς θα εμφανιστεί ως ένας «Χριστός» της λογικής δήθεν & θα τους εξαπατήσει…. Is lam = είναι δερμένος & Chrislam = Ο Χριστός είναι δαρμένος & Ο Χριστός δέρνει δεν το λογάριασαν αυτό το δεύτερο, αλλά έγιναν αμφότερο & θα ξανά γίνουν αμφότερα με πρωταγωνιστή Τον Χριστόν. Επειδή η γυνή προέρχεται από τον Αδάμ αναγραμματιστί Δάμα = γυναίκα & αμφότερες λέξεις Αδάμ & Εύα αριθμολογικώς 23 = 46 = ο αριθμός των χρωματοσωμάτων κάθε ανθρώπου & αυτοί οι 2 τα ίδια επειδή η Δάμα κλωνοποίηση του Αδάμ….. Τυχαία όλα μέσα στα «Τυχαία»…..

Παναγιώτης Δίας



Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (4)

  1. Να έχεις πιο συχνά κέφι, να γελάμε και πιο συχνά, θεότρελε…

  2. Ποσο σαλατα ειναι το μυαλλο σου ρε φιλε,κοψε τα λιγμενα.

  3. ΠάνοςΓέριμου 11/14/2023 @ 1:38 ΠΜ

    TASOS, δεν αντέχεις, ούτε να το διαβάσεις ούτε να αντισταθείς

  4. ΠάνοςΓέριμου 11/14/2023 @ 1:39 ΠΜ

    ΠΑΠΑΦΛΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, είσαι τόσον επιφανειακός που τρως την σαλάτα χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα, δεν αναγνωρίζεις τίποτε, χαχαχα, και βεβαίως δεν το διάβασες, χαχαχαχα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*