in

LikeLike ουαουουαου ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Κυρίες καί Κύριοι τό Ανδρόχρωμα Τού Θεανθρώπου Χριστού! Όλα στήν φόρα…..καί τό ανδρόχρωμα τού πάσχατος τών Ιουδαίων, τά 2 διαφορετικά Πάσχατα….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Χριστός προσφέρει Τό Θείον Ανδρόχρωμα Τού σέ όλους τούς καθαρούς, όστις Μεταλάβει λερωμένος νοιώθει κάψη είς τόν στόμαχον καί τήν κοιλία, είμαι παθών……

Ό Ιούδας ό Ισκαριώτης ήπιε Τό Ανδρόχρωμα Τού Χριστού καί δέν έλαβεν χάριν αλλά δαιμονισθείς ώς ήταν προσέτρεξε άρον άρον νά Τόν παραδώσει. Τό ότι έπραξεν τό αποτροπαίον είς τόν εαυτόν τού ήταν επειδή πρόδωσε καί δή αφού Μετάλαβε….. Κύριε Ελέησον!

Κυρίες καί Κύριοι τό Ανδρόχρωμα Τού Θεανθρώπου Χριστού! Όλα στήν φόρα….. καί τό ανδρόχρωμα τών Ιουδαίων, τά 2 διαφορετικά Πάσχατα!

«Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών»

«Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το Αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ υμών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών»

Μην ξεχνάτε:Ο ίδιος ο Χριστός, όταν για πρώτη φορά μίλησε για το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ».

Ό όρος Μυστικός Δείπνός δέν εννοεί κρυφός ή κρυφός μόνον αλλά Ό Δείπνος Τού Μύστη, Αρχιμύστη…..

Οί πλεονέκτες ανθρώποι πάντοτε έπιναν αίμα καί πολλοί έτρωγαν καί σάρκα από νεαρά άτομα γιά νά λάβουν τήν νεαρά εκεί μέσα αυροενέργεια η οποία παράγετο είς τά αιθερικά κέντρα ήτοι τσάκρα (τσάκρα σημαίνει παγίδα ελληνοκυπριαστί) = παγίδες ενέργειας…..

Τό νά λαμβάνεις τά πλεοενκτήματα κάποιου άλλου, τήν περιουσία τού, τήν αυτοπεριουσία τού, τό αίμα τού, τήν ζωήν τού, χωρίς τήν συγκατάθεση τού καί δή άνευ τήν συγκατάθεση Τού Θεού αφορά παράφορο έγκλημα, λεηλασία, βανδαλισμό, κλεψιά…. αρχιληστεία…. Διότι καλός είναι όποιος θά έδινε τό αίμα τού αντί νά λάβει αίμα άλλου…

Αυτό έκανε καί Ό Χριστός, αντί νά λάβει αίμα, αντί νά λάβει ζωή, έδωκε αίμα, έδωκε ζωή, έδωκε τό Θεανθρώπινον Ανδρόχρωμα Τού διά νά διακλωνιστεί είς τούς άλλους ανθρώπους….

Ό Χριστός ώς Θεάνθρωπος καί Αρχιδιδάσκλαος Αρχιερέας γνώριζε καί είχε τήν δύναμη νά παραδώσει τό αίμα καί τήν σάρκα Τού δηλαδή τό ανδρόχρωμα καί άλλα ενεργειακά στοιχεία Τού εντός Τού Αγίου Δισκοπότηρου δίχως νά αυτοσφαγκτεί….

Όλοι ήπιαν, ήπιε καί ό Ιούδας ό Ισκαριώτης αλλά δέν τόν συνεπήρε η ειδική μέθη διότι ήταν βαρυμεθυσμένος μέ αμαρτία, ακαθαρσία, πονηριά….

Κλονίσθηκαν μέ τό άχραντον ανδρόχρωμαν τού οί Αποστόλοι καί απ’ εκεί οί χρισμένοι ιερείς οποίοι έστω καί άν είναι αμαρτωλοί διαθέτουν τό χρίσμα αυτόν τών Θείων Μυστηρίων….

Ό Χριστός ώς ενσαρκωμένος Θεός γνώριζε διά τό ανδρόχρωμα καί άλλα αιματικά στοιχεία οπού εμείς ακόμη αγνοούμε καί μέ τήν Μυστικόν Δείπνον έδωκε απάντηση σ’ όλους τούς μάγους ιερείς όλων τών εποχών οπού ανθρωποθυσίαζαν ασύνστολα αλλά ποτέ δέν θυσίαζαν ούτε όνυχαν από τό σώμα τούς. Κατακραυγέα ιδιοτέλεια καί υπεξαίρεση τών εαυτών τούς από τίς ανθρωποθυσίες…..

Μάλιστα διά Τού Μυστικού Δείπνου μάς λέγει πώς άλλο είναι τό γήινο ανδρόχρωμα καί άλλο τό Θεανθρώπινο Ανδρόχρωμα… τό φέρον τήν ψυχοσωτηρία, τήν Μετάνοια, τήν ανάταση, ανάπλαση, ζωογόνηση μέ Θείον Πνεύμαν ψυχήν…..

Συνεπώς Ό Χριστός γνώριζε τί έκαμναν οί Εβραίοι, οί Βαβυλώνιοι, οί Ίνκας, οί Έλληνες παλαιότερα είς τό Λυκαίον Όρος, ό Διομήδης σέ ζωγραφιά επί αγγείου καί άλλοι λαοί, απάντησε σ’ όλους μάς!…. Ουδείς αναμάρτητος, ουδείς μή ιδιοτελής κατά τινόν βαθμόν έκαστος….

Ομολογουμένως, όσοι ήπιαν αίμα ζώου γνωρίζουν τήν απότομη ζωογονοποίηση. Κάποτε από τρέλα μία Αμερικανίδα σουηδικής καταγωγής έκοψε τό δάκτυλον τής καί ρούφηξα τό αίμα γιά νά στατήσει η αιμορραγία, μέ συνεπήρε ευφορία, μία ανάταση ψυχής….. Ώς εδώ μήν τρελαθούμε, ασυναίσθητα τό έκαμα από αθώα αλητεία…., κάγχανα καί καλή παρέα…. ήμουν έφηβος.

Πολλοί λαοί έχουν είς τήν μαγειρική τούς τό ωμό ή μαγειρευμένο αίμα. Στόν Λίβανο λόγου χάρι τρώνε ωμό αρνί…. Ό αμνός ένεκα τής αθωότητος τού έχει αίμα μέ ιδιαίτερη ανάταση. Ομοίως τά πιτσούνια (μωρά περιστέρια) καί πολλή δύναμη τό βαρύ αίμα τών άγριων θηραμάτων….

Ένας γνωστός μού ζάμπλουτος απόθανε 96 ετών πήγαινε είς τήν Ελβετία καί άλλαζε τακτικά αίμα, αντικαθιστώντας τό μέ αίμα νεαρών ανθρώπων… Τό πού ανεύρισκαν τό αίμα…. δέν γνωρίζω!

Η ηδονή όσον γερνάει ό άνθρωπος αδυνατίζει, τά όργανα τού δέν έχουν τήν ηλεκτρομαγνητοβαρυτική ποταμοδύναμη οπού είχαν είς τήν νεότητα τούς…. Η ηδονή τής συνουσίας είναι ουσιαστικώς αύρα από τά αιθερικά κέντρα τά οποία διαποτίζουν τό αίμα. Όσον αδυνατίζει, σαπίζει, γερνάει τό αίμα, ομοίως αδυνατίζει, σαπίζει, γερνάει η ηδονή…. Βεβαίως η ζωτική αυτή δύναμη διαμοιράζεται σέ διάφορα κέντρα καί δή αιθερικά κέντρα…. Εξέρχοντε από τά τσάκρα καί τροφοδοτούν τά ίδια ή άλλα τσάκρα αναλόγως τών προτιμήσεων, παθών, γονιδίων, επίκτητων γνώσεων τού κάθε ανθρώπου….

Ό φιλήδονος τροφοδοτεί περισσότερον τήν Κουνταλίνι, ό άγιος περισσότερον τό κορωνονιαίον αιθερικό κέντρο, Ό θυμώδης, οργιώδης τήν σπλήνα….. καί ούτω καθεξής…. αναλόγως τί αντιπροσωπεύει τό κάθε αιθερικόν κέντρον, οί συνδοιασμοί τού σέ συνάρτηση μέ τά μικρότερα αιθερικά κέντρα….

Τά ναρκωτικά, τά διεγερτικά καί τά κόκτεϊλς αυτών τών δύο, ό φόβος, η αγωνία, η πίεση, εκκρίνουν ορμόνες από διάφορα όργανα καί η αύρα έρχεται από τά ενεργειακά κέντρα…. Η αδρεναλίνη «όταν βλέπεις τόν Χάρον τσίτσιρον», η τεστοστερόνη, η κορτιζόλη, από τήν γυμναστική, ομοίως καί τό ανδρόχρωμα από τόν βιασμόν, τήν φρίκη, τήν επίγνωση συνειδητή ή υποσυνείδητη τού επερχόμενου θανάτου ήτοι η ορμόνη τού μελλοθάνατου. Όλες αυτές καί άλλες ορμόνες όταν εκκρίονται εμποτίζουν τό αίμα μέ τίς χημικές συνδοιάσεις οπού λαμβάνουν τό σώμα μάς όταν νοιώθουμε ικανοποίηση, ναρκωτική ηρεμία, χαρά, ευτυχία, αυτοπεποίθηση κ.α… Όταν πάρουμε όμως αυτές τίς ορμόνες πίνωντας ζεστόν φρέσκον αίμα λαμβάνουμε τά ισχυρότερα αναβολικά, ναρκωτικά, διεγερτικά…..

Ό Πώλ Ζιαγκώ ό Γάλλος πανεπιστήμονας αναφερώταν είς τό ρευστόν τού εγκεφάλου καί ότι αυτόν εξαντλείται από κάθ’ ενέργεια οπού κάνουμε. Ανακάλυψα ότι μάλλον αναφερώταν είς τήν σεροτονίνη καθότι σερούμ λατινιστί σημαίνει υγρόν = ρευστόν…. Ανάγνωσα πολλά βιβλία τού, ήταν μία εποχή μετά από δεκαπενταετή τουλάχιστον έντονη εξαντλητική νυχτερινή ζωή, κατάλαβα ότι τό ρευστόν μού βάσει τών λεγόμενων τού είχε φτάσει είς τό ναδίρ ένεκα τής εξάντλησης τού ρευστού. Τότε εφάρμοσα έναν μακροετές πρόγραμμα ισορροπίας διά τής έρευνας καί διά τής έρευνας αυτοθεραπευώμουν μέ βότανα καί άλλες τακτικές…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
  1. Πως το πας πως το φερνεισ από εδώ εκεί πάλι γάμο θρησκείας με επιστήμη κανείς κουμπάρε Μια φορά να γράψεις κάτι και να μην το μπερδέψεις με την θρυσκευτικη παραφροσύνη που πάσχεις δεν γίνετε; Σε τι ηλικία σου έπεσε ο όροφος στο κεφάλι;;;;;;;;;; Εσυ πέρασες και την βηρσαβεε και τον Κωνσταντίνο και τον Chris. Νισάφι. Έλεος Ήμαρτον .

    • Η αλήθεια είναι ότι η θρησκεία είναι νυμφευμένη μέ τήν επιστήμη διότι η επιστήμη είναι δημιουργία Τού Δημιουργού. Σέ όλες τίς θρησκείες ισχύει η ιδια πεποίθηση, δέν πρόκειται νά γράφω κάτι τό οποίον δέν πιστεύω προσωπικώς ότι αληθεύει διά νά κολακεύσω. Τώρα άν εσύ είσαι άθεος ή επιστημονικάκιας δικαίωμα σού. Επίσης η θρησκεία “τής επιστημονολογίας” χωρίς νά τό καταλάβει ωμιλεί περί αρχάντων αρχών χωρίς νά τίς βλέπει, αλλά τίς λέει. Σέ όποια θρησκεία καί άν ανήκεις δηλαδή άν δέν είσαι άθεος αποκλείεται νά μήν συνδέεται Τό Άκτιστον μέ τό δημιούργημα κτιστόν διότι τίποτε αυθαίρετον. Ό Σωκράτης όταν τόν ειρωνεύτηκαν δύο τύποι σ’ έναν υποδηματοπωλείον λέγωντας τού: “πάλαι τά ίδια λές Σωκράτη;” τούς απάντησε ναί διότι η αλήθεια είναι κάθημερα η ίδια ενώ εσείς που είσαστε φαύλοι κάθημερα λέτε άλλα”. Πότε έτσι καί πότε γιουβέτσι! Τό άρθρον είναι ΕΞΕΚΑΘΑΡΟΝ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!

  2. Όταν πιάνεις ένα θέμα να το αναλύσεις άσε απ έξω το δόγμα η την πίστη σου αυτό αφορά εσένα και δεν υπάρχει λόγος να πρήζεις κανενός τα γκογκόφια . Το θέμα που έπιασες άπτεται της επιστήμης. Περιορίσουν λοιπόν σε αυτό και άσε τους Ιησού δες τα Ευαγγελία τα καντήλια και τα μανουάλια για άλλο θρησκευτικού περιεχομένου θέμα. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα μεταξύ τους για να μπορεί και ο καθένας που διαβάζει το άρθρο σου ΝΑΤΟ διαβάζει ευχάριστα και να βγαίνει νόημα. Επίσης η γράψε καθαρεύουσα η αργκό γιατί η νεολέρα η σημερινή δεν σκαμπάζει ούτε από καθαρεύουσα ούτε από αρχαία ελληνικά
    Εκτός και έχεις συγγραφικό οίστρο και δεν σε ενδιαφέρει ο αναγνώστης Τι θα καταλάβει όποτε πάω πάσο.
    Εγώ γενικά μιας και το λες σιχαίνομαι την λέξη πίστη. Και ευκαιρίας δοθείσης δείξε μου τον Θεό σου και θα πιστέψω. Πιστεύω να σε κάλυψα

    • ‘Όλα όσα λές δικαίωμα σού αλλά δέν άρπαξε τό φώς σού τό νόημα! Θυσία μέ ανδρόχρωμα οί Ιουδαίοι, ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ. αίμα καί αίμα, μέ διαφορά ποιότητος δι’ εμένα επειδή είμαι θρήσκος. Η Θεία Κοινωνία είναι Αίμα = Ανδρόχρωμα καί Σώμα Θεανθρώπου, αυτό είπα, αυτό ήθελα νά ειπώ ασχέτως άν δέν τό πιστεύεις ή δέν τό αποδέχεσαι ή δέν τό καταλάβεις. Δηλαδή Ό Χριστός ώς Θεάνθρωπος ή άνθρωπος δι’ εσένα δέν είχε ανδρόχρωμα; Ασχέτως άν δέν πιστεύεις, απλά δέν πήρες τό νόημα….. Συνεπώς είναι επιστήμη υπαρκτή καί τό ανδρόχρωμα Χριστού, ασχέτως εάν δέν Τόν πιστεύεις, άλλο θέμα άν δέν πιστεύεις….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

«Έχω 5 ευρώ στην τσέπη»: Η απόγνωση των εργαζομένων στον τουρισμό της Κρήτης

Ιδού η λύση για την ελεύθερη πληροφορία και στον Ψηφιακό κόσμο και στον Πραγματικό κόσμο. uhutv