Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

00:55 - 14/07/1999

Dylan’s Interpretation of Heliofant’s “I, Pet Goat II”

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Thanks to this great thread here by user nimbinned, I was able to come across this great video of I, Pet Goat II by team Heliofant. The animation is some of the best I have seen in awhile, even better than major Pixar and Disney movies (albeit much shorter). It is obviously a highly symbolic short and subject to many different interpretations, but I thought I would propose my take on it and you all can hopefully add your takes or tell me why I am wrong. I do regret not adding this to the main thread already started but I am about to post so much content that I did not want to hijack nimbinned’s thread. This is going to be a large thread, so, please bear with me. Also, I am going to be time-stamping all the screen shots so you can refer to them in the video.
So, in case you haven’t seen the video, I will post it here. Please go to nimbinned’s thread and flag and star theirs if you enjoy the video:…

YouTube Link
[The video has been previously taken down by YouTube (surprise, surprise) and uploaded by a random user. If it gets removed again, please use these sites to access it: www.heliofant.com… and vimeo.com… ]
The name “I, Pet Goat” is reference to the storybook read by President George W. Bush to a classroom of children on the day of 9/11 named “My Pet Goat”. He continued to sit in the classroom and read the book for a total of seven minutes after the buildings had been hit.
Here is the video of him in the class:
YouTube Link
President Bush took a lot of flak for not leaving immediately. Another eerie aspect of the event was the fact that the teacher was having the children rapidly read words from a book. The five words in the book they were reading were “kite, hit, plane, steel, and must”. At times it would sound as if the children were chanting “Plane must hit steel, plane must hit steel…” Then a plane did hit steel.
I, Pet Goat II starts off by showing us a goat trapped in a box inside a concentration camp looking area. The goat at one points gets hypnotized. There is also a barcode on his forehead with the numbers “666″ written under it and a drawing of an authority looking person keeping a leash on an animal on the box:

Instead of it being “My pet goat” we are saying “I, pet goat.” as if “I am a pet goat.” A sheep trapped in confinement, marked by The Beast as part of the system, with a leash kept on us, and being hypnotized. Some people believe the barcode is an electronic manifestation of the Mark of the Beast but it doesn’t actually have anything to do with it. Still, in this context it can just be another way of saying that the system we are branded by is “evil”. (Here is a great website discussing the barcode and its relevancy to 666: www.av1611.org…)
The video then moves on to show a pair of hands holding the controls to a puppet. The Puppet Master. These hands are very reptillian looking, covered in blood, and sporting some bling that shows attribute to currency, suggesting that all this puppeteer cares about is money and is not afraid to get its hands bloody:

These hands are most likely the hands of a character named “Drako” that you will see later on in the short. As the begin to maneuver, you see who they are controlling is none other than President Bush:

He hangs there limply and then pushes away violently with his hands and begins to “dance” for our amusement. Almost to fast to see, at 00:28.5, Bush makes one of the supposed “Illuminati hand gestures” that displays the all-seeing-eye:

While the pyramid is usually considered holy, this symbols is apparently not.
After he is done dancing he sits down in the chair and begins to babble on about being fooled. I would believe that this entire event is another poke at the event shown in the video during Bush’s reading of “My Pet Goat” to the classroom. It is a classroom setting, he is in a similar position in the chair, and the teacher slightly resembles the one in the video (a larger, dark-skinned woman):

As he is foolishly talking, there are a large number of symbols present on the wall behind him:

1. There is a chart of evolution that displays the final and highest evolvement of man to have a golden, radiant crown. This would suggest “enlightenment”.
2. There is a clock in the noon position, this might point at a new dawn, or a new start since the clock is technically in the “start” position.
3. There is a picture of an owl, which, honestly, I am not too sure of the symbology behind it. Perhaps, someone with more knowledge on this can help me out here.
4. A drawn-in-chalk penis that is either ejaculating or urinating. This could suggest that kids are becoming ornery or sex-involved at younger and younger ages.
5. A house burning down. Really, it’s just a grim image. It could also suggest that kids’ minds are becoming darker.
6. A shark. Not sure of the significance but it does look scary, probably along the lines of number 5.
7. A game of hangman. The word shown is “evoL_T__N” which is obviously “evolution”. Perhaps pointing back to the enlightenment at the top. The L is capitalized to show that, when read backwards, it spells “Love”. Another thing to note is that the man was hung before his last leg was drawn in. This would mean that he was killed before given a fair chance, or at least, his full chance. Perhaps this suggest that we are not given a fair chance to look at our spiritual evolution in society.
8. There is a map with various pinpoints. I’m not sure of the relevance of this but it could just be a personal thing involving the creators of the animation.
9. Snowflakes lie under the map. While we are all still snowflakes, we are still all beautifully unique.

10. F = -F. This is Newton’s third law which states:
To every action there is always an equal and opposite reaction: or the forces of two bodies on each other are always equal and are directed in opposite directions.
While true in physics, it is also true of life. For every good there is a bad, for ever bad there is a good. Duality.
11. A brain that is dramatically split in half. A lot of people will argue that most people are either “left-brain thinks” or “right-brain thinkers”. The truth of the matter is, the left and right brain both take duties of analytical and creative thinking and one hemisphere does not control solely one aspect. However, the message is still the same; people either see things as beautiful, or they see things analytically, not beautifully analytical.
12. A dragon. A dragon could be interpreted many ways to many people. I’ll leave that one up to you.
13. A Heart. Before the song breaks in, you can hear the constant beating of a heart playing. The heart holds supreme significance in this animation. The creators even make the statement that this is about:
“A story about the fire at the heart of suffering. “
We need to use our hearts to break free, the burning fire within.

Then we see President Bush the Dunce do another “Illuminati hand gesture”, followed by a ritual (i.e. the United States Presidential Election), and transform into President Obama the Charming and Intellectual. He gave people the illusion that he is better, smarter, and more charming than President Bush. Yet there he sits, in the same chair as the man before him, with the same Puppet Master controlling him. The teleprompter tells him to laugh, and so he does (lol = laugh out loud).

Next up, we see a character that Heliofant calls “Lily”. She kind of has an Alice In Wonderland look and an apple that Eve would sport. Heliofant has this to say about her:
“And suddenly a startling realization arose in Lily: “This apple is not mine”, she thought. “It belongs to someone else.”

She looks very pristine and pure, protected by a “golden” circle. I can’t decode this one too much but perhaps by her letting the apple go, she is sharing her knowledge with the Universe, rather than keep it to herself. The apple then rolls over to President Obama and splits before his feet. The Flower of Life sprouts out from the core and grows vibrantly. This makes the President sweat as he knows that the truth will set us free and that is exactly what they are trying to hide from us.

A couple things to notice are present here. Under the apple is the symbols C7 upside down, or perhaps it is the symbol for angle “/_C” maybe it means to take a different angle to life, instead of A or B, take C. Somehow though, I don’t think that is right. I’m not too sure what it means. Also, under President Obama’s foot, is a coin. I assume this suggests that he has dominance over currency. It is not an American coin either so it would suggest he has dominance over foreign (or the worlds) currency.

As the view pans out of the school, you see some graffiti spray painted on a wall. This says “Psalm 23″. Psalm 23 reads:
The LORD is my shepherd, I shall not be in want. 2 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, 3 he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name’s sake. 4 Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 5 You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. 6 Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.
A pretty positive message.

Panning out more and you see ripped-in-half American flag blowing in the wind, suggesting that, as a nation, America is divided. You also see two towers smoking and on fire, which of course is a reference of the Twin Tower attack, followed by a sad-faced person jumping into the ocean and killing themselves (although this person is alive later in the animation). This could mean that perhaps the event of 9/11 was something that truly divided us or just that we have always been divided.

Then we see Osama Bin Laden orchestrating an army under the red moon. As Revelation 6:12 says:
I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair, the whole moon turned blood red.
The red color of the moon can convey the judgement of God. Also, we see Mother Nature crying out as they farm the land for oil and neglect the Earth, which would gladly give us cleaner, safer, energy than the form we use now. I’m sure most will agree that the reason we are still revolving our lives around oil is because of the profit involved.

Then shines the Star of David. As the light begins to become cut-off from us, our liberty crumbles before our eyes, suggesting that we’ve removed allowed the spirit to no longer be a part of our lives and thusly it cost us our freedom.

Just like so many of us, this poor child never had a chance. Before he was even birthed, the malevolent Drako has his coils wrapped around it. He will come into the world already a part of the system, whether he wants it or not. As you can see, Drako is projected by means of a televisionscreen, suggesting that we are controlled by the media. If someone could just simply go over there and unplug him, or turn the screen off, he’d have no more power. Also, his hair and facial hair are constructed of a U.S. dollar bill, with the pyramid turned upside down for his chin. He wears a crown of currency, and sports gold teeth and earring, completely obsessed with monetary values.
The next scene has a Jesus looking character riding in on an Egyptian-style boat. His heart is prominently display with a burning fire roaring around it and his body shines with gold. Still though, he wears a crown of barbwire. His eyes are shut and his body is constantly in motion. This would suggest that he is keeping himself in a meditative state. The movement prevents energy from getting stagnant and the intense amount of energy in his body could also be causing his slight convulsions.

The character named “Ludovic” lays there helplessly in the cold as Drako and his direct input of media controls the boy’s mind. Ludovic can’t even move as his mind revolves around the market and other societal “requirements”. Of course, as previously discussed, it was too late for him before he even arrived on this planet.

Quickly followed are three B-2 style Stealth Bombers flying in low overtop of a church. They drop their load and the church goes up in smoke, with omening black birds flying away. Perhaps this means that religion will meet its demise through war, or that war is caused by religion. Either way, the two are obviously connected.

On the left we see the character “Aali” who is supposed to represent Islam. Normally the image of Jesus lays in the arms of the Pietá, but this time it is an Islamic embodiment. She weeps for the child. In the background there is a mushroom cloud of a bomb pluming. Perhaps this suggests that the Islamic religion was snuffed out via war.
In the middle we see a small African child wielding an AK-47 assault rifle and staring with dimly-lit robotic eyes, red eyes. The purple piece of cloth is getting pulled undone on her body, hinting at the fact that the person next to her wishes to engage sexually. I would assume the eyes mean that African children are being programmed for nothing but war, sex, and drugs.
On the right we see the character named “Juan Pepito”, wielding a hammer and sickle. Heliofant has this to say:
“After years of economic exploitation and the environmental degradation, Juan “Pepito” has a decidedly sinking feeling.”

In a system that neglects the environment, his Communistic ways have finally caught up to him as he drowns in the same toxic sludge that is a result of his negligence.

Next up we have Sun-Sue (a name punning at Sun Tzu’s “The Art of War”). As Heliofant says:
“Opposing courageously those who wish to enslave her.”
which is quite obvious. An anti-nuclear tattoo and a heart lie on her face. She stands in the literal footsteps of the Tank Man while waving the white flag. However, she is then turned and met by a character known as Skullduggery by Heliofant. Of course, being a skeleton hints at skullduggery, and skullduggery is committed, as she begins to feel guilty about her actions. The Skeleton doesn’t need to make you not hate them, they just need to turn you against somebody else, or worse yet.. yourself. This is all too common. The fireworks represent a bombardment of external stimuli to shut down logical thinking, or as merely a distraction.

The Jesus character continues on his meditative path through a building. Although, mentally, he is travelling through different realities and dimensions. Heliofant goes on to exclaim that this is not just Jesus, but everyone of us when we stand in the “awareness of the Divine”. As he travels through the building, all that reject him begin to crumble. Even the fish, with their untainted minds, whose lives depend on water, would rather expel themselves from their life support to be on the path. This could also represent the “Jesus Fish” symbol.
As Jesus moves on, the Keeper of the Flame, L’enfant Bleu (French for “Baby Blue” or “The Blue Boy”), a very Shiva looking character, continues to dance on, unaffected by the turmoil or the triumphal. Free of Duality it dances.

Next up we have “Madame Q”. She is housed within a very phallic looking structure (notice the mountain beside the tower resembles a bent leg, putting the tower at an ideal position to give the illusion of male genitalia). Next to the window lies a neon-lit heart, akin to that of the red light district. Heliofant says:
“Madame Q’s point of suffering is sex. Is it repression or indulgence?

We don’t know. Yet there is definitely shame there. “
Perhaps her over-indulgence in sexual activities is an attempt to fill a void in her heart that only love could meet. Many people often confuse sex for love or vice versa. Inside the pillar we find tally marks covering every inch of the walls. This most likely represents every time she has engaged in a sexual activity, or every day she has been in the tower. Most likely the former causes the latter.
Atop her tower also lies a cross, this could explain why she feels shame and guilt in her indulgence.

Back to Jesus. With men standing in squares that resemble military monotony, he crashes throw like a spark in a dim-lit room. His fiery passion lays waste to all those that follow the social norm. The mental walls they’ve built so high just to be like everyone else stand no chance against it.

After some self contemplation, Ludovic is finally able to come to a mental revelation and unhook himself from the controlling ways of Drako. Drako quickly slithers off, frighteningly looking for another being to control. With a free mind and a clear head, Ludovic moves on.

The mad Skeleton continues to play the Symphony of Corruption that he so beautifully conducts, but high above him sores Aali, the Islamic embodiment. Heliofant says that Aali is:
“The whirling heart of Islam awakened to the one true God! He is free and needs no control.”
Perhaps after the death of his religion, he is free of all boundaries. Nothing to constrain him, not even the religion he thought was so helpful. Nothing to get in his way of personal freedom.
The Keeper of the Flame continues to dance on, even still. Showing all the manifestations of the natural world, and the hierarchy system that they represent in spiritual evolution.

Continuing on, we see Jesus finally leaving the church, from a ground exit that is guarded by a gargoyle. As he makes leave, his eyes finally open. He opens his mouth, gasping for the air and its life. And is finally at peace. The fire in his heart burns through his eyes brightly. As his eyes are open, the church in the background starts to crumble. As it does, the crown lying upon his head begins to vanish into thin air. Gone with the religion, gone with the mental confinement. No barriers to hold him back. This would suggest that we need spirituality, but not religion.
The final scene shows Jesus staring into the powerful and blissful radiance of the sun. An object so powerful that even the great pyramids begin to crumble before it, yet it is so beautiful. Though unmeasurable, it represents the powerful essence of the spirit. Nothing can stop it. No powers that be. No skullduggery. No war. No political agenda. No religious doctrine. It is the one thing that they can’t control and it is the one thing that will end them.

The truth is the only thing that can set us free. We need not religion nor government. We need the burning desire in our hearts. The Elite only care about power (control) and money. When they die, their money will mean nothing to them. When they die, they will have no power. It makes no difference if you have it now, but they truly believe that it is the way to live. I almost feel sorry for them.
Have the desire, don’t worry about social or religious limitations, and you will get what is rightfully yours. Freedom.
Hebrews 4:16
“Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.”
written by ErroneousDylan and coded by JoeΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (1)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*