Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

22:50 - 25/03/2022

Από/From: ΕΝΟΛΑ/ΕNOLA GAY πρός ΕΛΟΝΑ/ELONA MASK/MUSK/ΜΑΣΚΑ καί όλα [απο]καλύπονται, πληροφορία πρός Ρώσσους καί συμμάχους τής Ορθοδοξίας, Ελευθερίας, Ευμορφίας Αγαθότητος…

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Από/From: ΕΝΟΛΑ/ΕNOLA GAY πρός ΕΛΟΝΑ/ELONA MASK/MUSK/ΜΑΣΚΑ καί όλα [απο]καλύπονται, πληροφορία πρός Ρώσσους καί συμμάχους τής Ορθοδοξίας, Ελευθερίας, Ευμορφίας Αγαθότητος…

Καιρό ήθελα νά τό γράψω καί ήρθε καλύτερο…

Η Ιστορία θά σβύσει μέ μία πυρηνική = πύρ+ίνη+κη = πύρ ινική μυδραλία…

This article is about the atomic bomb that was dropped on Hiroshima. For other uses, see Little Boy (disambiguation).

Little Boy” was the codename for the type of atomic bomb dropped on the Japanese city of Hiroshima on 6 August 1945 during World War II. It was the first nuclear weapon used in warfare. The bomb was dropped by the Boeing B-29 Superfortress Enola Gay piloted by Colonel Paul W. Tibbets, Jr., commander of the 509th Composite Group of the United States Army Air Forces and Captain Robert A. Lewis. It exploded with an energy of approximately 15 kilotons of TNT (63 TJ) and caused widespread death and destruction throughout the city. The Hiroshima bombing was the second man-made nuclear explosion in history, after the Trinity nuclear test.

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Boy

Elona

What does the name Elona mean?

The different meanings of the name Elona are:

 • Greek meaning: Bright
 • Hebrew meaning: Oak tree

The meaning of the name “Elona” is different in several languages, countries and cultures and has more than one possibly same or different meanings available.

Read more: https://www.thenamemeaning.com/elona/#ixzz7OYzlpDm3
Follow us: @NamesForBaby on Twitter | BabyWorldAndBabyNames on Facebook

https://www.thenamemeaning.com/elona/

Εάν κάνεις τήν ερώτηση: whats mean Elon λαμβάνεις καί τήν εξής απάντηση:

Elon. as a name for girls (also used more commonly as boys’ name Elon) has its root in Greek, and the name Elon means “sun ray“. Elon is an alternate form of Ellen (Greek): originally a variation of Helen. STARTS WITH El- ASSOCIATED WITH greek, sun.

Τώρα πρέπει νά ψάξουμε τήν σχέση-σύνδεση =σχεσοσύνδεση Ελένη, λαμπρού-ήλιου-[ήλ=φώς, Θεός, λεύκόν=Ελ/El+on=Έλων ή Έλον]-φωτεινή ακτίς=ήλ+ιός=ηλ+ακτίς καί τού δρύ-βαλανιδιάς-βελανιδιάς=βέλη=τά φύλλα τού όπου είναι συνήθως μέ 5 ή 6 δάκτυλα, ήτοι άλλως πώς εξάλφα = αλληλοειρεχόμενα διτρίγωνα ή άστρον Δαυίδ καί σύμβολον ακτίνων ηλίου…

Η πρώτη ατομική βόμβα είχε όνομα μικρόν αγόριν = μικρός κούρος!… Όπως λέμε κουρά=κούρεμα = κούρεμα καταθέσεων έν Κύπρω ώς όρος οικονομικός αλλά έκτοτες καί κούρεμα ανθρώπων μέ ατομικές βόμβες, όπου σύν τοίς άλλοις είναι καί μικρά σωματίδια = μικροί κούροι = κουρσάροι έν ανάφλεξη καί έκρηξη ανατίναξης = ανά φλέξη έκ ρίξης ανά τίναξης!… Αυτός είναι Μαθηματικός Τύπος!!!!….

Τό αεροπλάνον όπου έριξε τήν ατομική βόμβα είς τήν Χιροσίμα = Χοίροσιμα = Χοιροσήμα ήτοι σήμαν κατατεθέων τών χοιροτρόφων καί χοιροπρόσωπων;…. ονομάστηκε έξ’ αρχής ENOLA GAY καί δήθεν έκ τών υστέρων λόγω τού ονόματος τού αεροπόρου όπου μή τυχαία επιλέκτηκε, ίσως νά τού άλλαξαν καί τό όνομα διά νά τά γράψουν μετά όπως θέλουν ότι ήταν τυχαία ναυτικά «δίκαια» καί δή μέ στάκτη είς τά όμματα νά μήν συνειδητοποιούμε τό ναυτικόν άδικον τούς!…

Η λέξη ENOLA είναι αναγραμματισμός τού ELONA όπως του ELONA MUSK όπου από Elon Μusk γράφει τό όνομα τού Elona Musk είς τό τουϊττερ μετά από πρόκληση τού Τσετσένου-Τσερκέζου-Κιρκίσιου-[ελληνική φυλή χαχαχα] Ραμζάν Καντίρωφ τού φίλου τού Πούτιν ότι ό Πούτιν θά τόν καταδείρει… Θά ιδείτε κατωτέρω τό σχετικόν άρθρον…

Λοιπόν η [από]κρυπτογράφηση. Τό ENOLA GAY σημαίνει έν όλα πούστης καί φαίδρος αφού εξ’ αρχής η λέξη gay σημαίνει φαίδρος-χαρούμενος. Ήτοι φαίδρος μέσα σέ όλα, ό πούστος φαίδρος σέ όλα από τήν ρίψη τής ατομικής βόμβας καί δή ό σατανάς καί Ενόλα = όλη η δύναμη τού κόσμου τών σωματιδίων-κυματιδίων σχάσης, όπως η Μαχαμπαράτα τό ινδικόν έπος ανάλογον τής Ιλιάδος-[τυχαίον Ιλιάς=Ελιάς-Ελίας=Ηλίας=Έλον=Έλιον-Ελόνα καί αναγραμματισμός Νο El = όχι Θεός = βλασφημία και On El = επάνω είς Τόν Ελ/Θεόν = Καμπάλλα = Καβάλλα = Επάνω από Τόν Θεόν = βλασφημία τής κλίκας Cabal = Kabalas = Καβάλας/Καβάλλας = Βαάλ ΚαΒαάλ = αναγραμματισμός = Καβάλα = Καμπάλα = η ρίζα σημαίνει τό ποιόν τού κάμνειν είτε κά+κον είτε κά+λονκαι βλασφημία = βλάς φήμη = βλαμμένη, βλακείας καί βλαβερή φήμη = αισχροκατηγορία] γράφει ότι ρίφθηκε από τόν ουρανόν μυδράλιον-βόμβα-[τό μυδράλιον είναι η σωστή λέξη διά τήν βόμβα, τό όνομα βόμβα είναι παρατσούκλι λόγω τού είδους ήχους όπου κάνει όταν πίπτει, ήτοι βόμβον-βομβίζει] όπου περιείχε όλη τή δύναμη τού κόσμου-[σχάσης σωματιδίων = ατομική καί πυρηνική σχάση] εναντίον τών τριών στρατοπέδων από τό έναν στρατόπεδον καί οί σάρκες τών έλοιωναν, τά οφθαλμά τούς εξήρχοντο, τά μαλλιά τούς έπιπταν καί όταν νίπτονταν περισσότερον εκαίγοντο καί τά λοιπά, ήτοι περιγραφή συμπτωμάτων επήρρειας τής ατομικής-πυρηνικής βόμβας καί αναλόγως πόσον κοντά είναι τό θύμα καί τής ισχύος τού μυδραλίου!…

Η Ενόλα βόμβα-μυδράλιον τά έχει όλα μέσα!

Καί είναι η πειό πούστική καί «πούστικη» μυδραλιόβομβα καθότι σκοτώνει χιλιάδες καί εκατομμύρια καί είναι μαζικής καταστροφής! Ρίχνεται όπως φανερώνεται από πουστόψυχους χωρίς λόγους… ώστε νά θυσιάσουν είς τό θεόν σατανά βαάλ βελιάρ=βέλος τούς καί διά ν’ ανοίξουν δρόμους μεταξιού-ναυτικού «δικαίου»-αδίκου πρός ίδιον συμφέρον καί πρός υποταγήν είς διάβολον = διά βάλλει = βάλλει μέ βέλη-βλήμματα-μυδράλια!…

Ό αναγραμματισμός σέ Έλον = Ελόνα = θεός όνος, θεός ένας, φωτεινός όνος, φωτεινός ένας, ήλιος, Θεός, φώς, λευκός καί Μάσκας = μέ Προσωπείον τάχα επιχειρηματισμού ειρηνικού ήτοι Tesla %&* Space X = TeslaSpaceX μάς λέγει ότι οί ροθλύκοι πουστοσατανιστές έχουν σχέδια πούστικα διά τού ελόνα ενόλα μάσκα πούστη = elona enola mask/musk gay! Καί συνδοιάζονται, ώστε νά ρίξουν πυρηνικά, χυμικά, βιολογικά όπλα έξ’ ουρανού-[από διαστημόπλοια ή δορυφόρους τού Ελόνα Μάσκα ή έχουν βόμβες εκεί πάνω ή κάτω μασκαρεμένες;;;;] όπως είς τήν Μαχαμπαράτα = μάχα/μάχη μπαράτα/βαράω/βαρετή αιφνιδιώς πρός τήν Ρωσσία κατακόρυφά πρός τά κάτω ή κάτι παρόμοιον!…

Συνάμα τό GAY/πούστης-πουστόψυχος τού ναυτικού αδίκου όρου ENOLA GAY ανασυμπληρούται είς τό όνομα ELON MUSK μέ αναγραμματισμόν τού ENOLA σέ ELONA καί συνάμα τό ELONA αφού είναι θηλέν όνομα ώς νά λέμε ότι ό ELON είναι μουρή ήτοι συκιά ήτοι πούστρα, που φοράει μάσκα = MUSK = καρναβαλιού = κάρνα = κρέας/σάρκα = Κάρνειος Απόλλων είς τήν Σπάρτη, κάρνα = σάρνα = σάρκα + Βαάλ-[θεός Διόνυσος ανθρωποφάγος καί αδρενοχρωμιοπότης καί διεγερτοναρκωτικοφάγος, όπως περιγράφει καί ό αρχαίος θεατρικός μάς Ευριπίδης είς τό έργον τού –Βάκχαι- = Βάκχος = άχ καί βάχ από τά μουγκητά έν ώρα συνουσίας καί από αυτόν οί Λατίνοι-Άγγλοι τό λένε φάτσιο = φάκκ = fuck = vuck+ος ήτοι αντικατάσταση τού f μέ τό v όπως σάς έχω ξανά αναλύσει!… Ό Βαάλ ήταν τό όνομα τού είς τήν Μεσοποταμία καί έτρωγε παιδιά είς τήν Βαβυλωνία = Baby+lon καί όταν τό ισραηλήτικον γένος κατά συντριπτική πλειοψηφία πίστευε είς τόν Βαάλ, ό προφύτης Ηλίας κατέβηκε από τό βουνόν καί προκάλεσε τούς «ιερείς» τού Βαάλ σέ μονομαχία προσευχών.

Έθεσαν ξύλα επάνω σέ λίθους καί τούς είπε τήν πρώϊαν προσευχηθείτε είς τόν Βαάλ σάς νά ρίψει πύρ έξ ουρανού νά ανάψει τά ξύλα. Άρχισαν τούς χορούς καί τά οργιώδη λικνίσματα αλλά τίποτε έως τήν μεσημβρία. Τότε ό Ηλίας τούς είπε σειρά μού τώρα καί είπε: άν Ζής καί μέ ακούεις ρίψε πύρ καί κάψε αυτά τά κούτσουρα. Πρίν κάν τελειώσει τήν προσευχή αυτή ερρίφθην έξ ουρανού πύρ καί έκαψε ξύλα καί λίθους, όπως θά γίνει τώρα κατά τών σύγχρονων Βααλιστών, συνειδητοποιημένων καί ασυνειδητοποιημένων μέ τούς πολέμους ολκής όπως περιγράφεται είς τήν Αποκάλυψη τού Ιωάννου. Τότε οί 300 ψευδοϊερείς τού ναυτικού καί αστροναυτικού ψευδοδικαίου έτρεξαν πρός φυγήν καί ό προφύτης Ηλίας διέταξε νά τούς συλλάβουν καί νά τούς πάρουν κάτω είς τόν ποταμόν νά τούς σφάξει έναν πρός έναν όπερ καί έπραξε καί επέστρεψαν οί Ισραηλίτες-Εισραηλίτες είς Τόν Θεόν!

Φαίνεται ότι ό Βαάλ επέστρεψε μέ τά καρνά βαάλα τού καί τρώγει ανθρώπους μέ κάθε τρόπον, ώς αναγραμματιστί Λάβα ή Λαάβ ώς κανίβαλος = καρνίβαλος κατ’ ακρίβειαν, ώς εκεί υπήγε η «χάρις» τού καί είναι αυτός όλοι οί διονυσιακοί ψευδοθεοί!…

Λοιπόν, Ενόλα Πούστης = Σ’ όλα τού πούστης καί Ελόνα Μάσκας = ό θεός όνος ή ό θεός ό κεκρυμμένος όπισθεν μάσκας, παλαιότερα τόν παγαπότη παλειάνθρωπο πονηρό τού λέγαμε έφκαρτην μάσκαν ρέ!… Μάσκα φοράει ό μισάνθρωπος ό πλάνος ό ψυχοαπωλειαστής ή  Απολλύων ή Αββαδών = αββάς τού Άδη = ό πατήρ τού Άδη = κόλλαση = αιώνιου σκότους!… Μάσκα αμνού φοράει ό πονηρός λύκος, ό κάθε Αντίχριστος καί ό Αντίχριστος ό υιός Απολλύων Βαάλ!…

Ό δέ Έλονα Μάσκας ομοιάζει είς πρόσωπον μίγμα Καυκάσιου καί Μογγόλου = Χαζζαρομόγγολος!…

Εδώ τό άρθρον όπου έγινε αφορμή διά τό έν λόγω άρθρον:

https://www.news.gr/kosmos/article/2865311/elon-mask-allaxe-to-onoma-tou-se-elona-meta-tis-apiles-tou-archigou-ton-tsetsenon-o-poutin-tha-se-plakosi-sto-xilo.html

Καί εδώ έναν άλλον καταπληκτικόν άρθρον τού Χρήστου Μάτζαρη, όπου τό μόνον όπου θά προσθέσω είς τίς ημερομηνίες ενάρξεως τών δύο παγκοσμίων πολέμων καί τού πολέμου Ρωσσίας-Ουκρανίας ότι συμπράσσουν τό 68 είναι ότι = 14 = 5 άρα τέ 555 = τρείς φορές ό έκτος αριθμός από τού μηδενός = 666. Καί 68Χ3=204=24-[τετράγωνα = τάξη καί δομή όπως λέγει καί δι’ όσα λέγει διά τά λευκά τετραγωνά τής σατανικής τελετής έναρξης τών Ολυμπιακών Αγώνων τού Ρίο Ντέ Τζιανέριο = Ποταμός τού Ιανουαρίου εάν λέγει κάτι εδώ ό θεός Ιανός! Καί 24 = 6 καί 68+86 αναγραμματιστί = 154 = 10 = 1 = μοναδικός κυριολεκτικός παγκόσμιος πόλεμος; Καί 154Χ3=462 = 12=3 = Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος καί η Ιερότητα τού τρία…]…

Βγαίνουν κι’ άλλα, αλλά άς τό περιορίσουμε…

https://www.triklopodia.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%8c%ce%bb%ce%b5%ce%b8/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. ποσο παρα-ξενη ειναι η γλώσσα. Κουρσαρος απο το cursa.. coursaire=ελευθερη κατα-δρομή-εας.. curse=βλασ.φημώ..το κουρο-ς σε άλλη γλώσσα σημαινει και α.γενής, χονδροειδές, άξεστος..
  ίσως όταν εισαι νεανίσκος να ισχύουν όλα..

  Για αγωνες 2016,εκτος των οπτικών μυνημάτων υπάρχουν και το ακουστικό κομμάτι με αριθμους. τελικά τα opening ceremonies καταλαβαμε ότι αντιπροσωπεύουν κάτι άλλο;Τυχαίο που η κινα ζητησε απο τον ρώσο να καθυστερήσει την “εισβολή” μεχρι να τελειώσουν οι αγώνες;..no comment.

 2. Ότι να ναι 03/26/2022 @ 9:07 ΠΜ

  Τι μαλακίες γράφεις

 3. και για να δέσω.. με το δίκαιο που λες.. τυχαία τραγούδια/ποιηματα και αγώνες με σπόρους..

  το λουλουδι και η Ναυτία;;
  youtube.com/watch?v=8P9j4kGcbNg

  χαχαχα ή αχαχαχ..

 4. Γεια σου τρελλακια!ξεχασες να πεις για τα 14 κομματια κρέατα του Οσιρι.13 δηλαδή και το παλουκι που κάρφωνουν στις πλατειες για να μας κάνουν μάγια…δεν είναι καθόλου τυχαίο το νουμερακι,αλλά μηπως το 14 δεν είναι η μαθηματικη έκφραση της γεωμετριας της πυραμίδας?
  Θυμηθειτε και το μαη του 68!δεν συμβολιζει την ελευθερία των ανθρώπων να φάνε το κεφαλι τους?…
  Χαίρετισματα!

 5. Τσαρ βλαντ 03/26/2022 @ 10:43 ΜΜ

  Το κεφάλι μου με πιασε μάστορα

 6. ΠάνοςΓέριμου 03/28/2022 @ 7:11 ΠΜ

  ΑΑΑΑ, Ό Θεός μαζύν σού, αυτό μέ την Κίνα για τους Ολυμπιακούς λέγει νά κάνουν τήν υπόλοιπη τελετή μαγείας…

 7. ΠάνοςΓέριμου 03/28/2022 @ 7:13 ΠΜ

  Μαρλένα, στην έπαρση σου απαντάω: όταν δεν θα έχεις να φάεις και θα τρως σφαίρες, καταδιώξεις και τα λοιπά κάποιοι άλλοι επαρσιωμένοι όπως εσένα θά λένε ποίος πεινάει; Δώστε τού σκατά νά φάει…. Επαρσιωμένος επαρσιωμενου ομοιάζει, ταπεινός ταπεινού ομοιάζει, Ό Θεός να ελεήσει όλους μάς…

 8. ΠάνοςΓέριμου 03/28/2022 @ 7:14 ΠΜ

  ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ, πήγαινε στον καφενέ ότι νάναι…

 9. ΠάνοςΓέριμου 03/28/2022 @ 7:16 ΠΜ

  Μανονέρο, αυτοί έχουν ψύχωση νά ακολουθούν αριθμους, διότι ευλογία δέν έχουν, οί αριθμοί είναι τιμές μαθηματικώς και οικονομικώς, μαγικώς και συμβολικώς…

 10. ΠάνοςΓέριμου 03/28/2022 @ 7:17 ΠΜ

  Βρέ Τσάρ, εάν δέν πονέσει τό κεφάλει δεν πονάει η καρδία…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*