Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥΣ

H Εθνική συνείδηση είναι η γνώση και το βίωμα της ιδιαίτερης φύσης του Έθνους στο οποίο ανήκουμε.

Η συνείδηση όλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αποτελούν το
Έθνος, η γνώση του λαϊκού και φυλετικού χαρακτήρα, του πολιτισμού και
της ιστορίας του, επιπλέον η συνείδηση του ότι ανήκουμε στο ίδιο Έθνος
και των υποχρεώσεών μας προς αυτό.

Η Εθνική συνείδηση των Ελλήνων παρουσιάζεται πολύ πριν τους Περσικούς πολέμους, που αποτελούν ορόσημο στην εξέλιξής της. 

Πολύ πριν από τον 7ο π.Χ. αιώνα, οι
Έλληνες είχαν χαράξει γύρω τους ένα τείχος, που ξεχώριζε αυτούς από τους
άλλους λαούς τους‘βαρβάρους”.Στην αφύπνιση του κοινού Ελληνικού αισθήματος συνετέλεσε και η επαφή
των Ελλήνων μέσω των αποικιών, με άλλους λαούς, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα να γίνουν συνειδητά τα γνωρίσματα της φυλής τους, κοινά σ’
αυτούς και ξένα στους αλλόφυλους.

Επίσης οι Πανελλήνιοι Αγώνες, Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια, ιδιαίτερα δε τα
Ολύμπια, από τους οποίους αποκείονταν οι βάρβαροι, συνέβαλαν στην τόνωση
της Πανελλήνιας συνειδήσεως.Nicoin

ΚΟΨΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΕΥΚΟΛΑ, με το σπρέι Nicoin..!

Το σπρέι Nicoin – ένα φυσικό προιόν ,το οποίο βοηθάει να απαλλαγείτε απο τον έθισμο στη νικοτίνη μόνο σε 3 εβδομάδες..

Χωρίς έμπλαστρα, Χωρίς βιομαγνήτες, Χωρίς φάρμακα και συμπλήρωμα διατροφής, Χωρίς βιβλία και υπνοθεραπεία!..

Βοηθάει να κόψετε τσιγάρο εύκολα, Εξαλείφει τα στερητικά συμπτώματα ,Χωρίς αύξηση του σωματικού βάρους, Ηρεμεί τα νεύρα, Εξαλειφθεί την πίσσα και την νικοτίνη από τον οργανισμό!.

ΤΙΜΗ 49,00

ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

 Powered by WebCash


Αλλά η Πανελλήνια αυτή Εθνική συνείδηση δεν επέδρασε στην πολιτική ζωή των Ελλήνων, ο πολιτικός τοπικισμός τους δεν υποχώρησε. 

Η πόλις – κράτος, το κατ’ εξοχήν Ελληνικό πολιτικό πρότυπο, παραμένει ακλόνητο, ως την μεγάλη στιγμή της Μακεδονικής Ορμής.

Πάντως το βίωμα των Περσικών πολέμων τόνωσε την συνείδηση των Ελλήνων και δημιούργησε τάσεις πανελλήνιας Εθνικής πολιτικής.

Οι τάσεις αυτές απέβλεπαν στην κατάπαυση των εμφυλίων ερίδων, που
μάστιζαν την Ελλάδα και την ανάληψη του Εθνικού πολέμου εναντίον των
Περσών (Κίμων – Καλλικρατίδας). Δυστυχώς, η διαρχία Σπάρτης – Αθήνας
έσυρε την Ελλάδα στον καταστρεπτικό Πελοποννησιακό πόλεμο. 

Η επαίσχυντος όμως Ανταλκίδειος ειρήνη, συνετέλεσε στην αναβίωση του ιδεώδους των Πανελλήνων.

Ο Γοργίας στην Ολυμπία διακήρυξε την ανάληψη κοινού απελευθερωτικού
Αγώνα κατά των Περσών, ο Ισοκράτης με Εθνικό παλμό ωθεί την Αθήνα και
την Σπάρτη να συνδιαλλαγούν, για προπαρασκευή Πανελλήνιας στρατιάς: 

“υπ’ Αθηναίων μεν και Λακεδαιμονίων
στρατηγουμένης, υπέρ δε των συμμάχων ελευθερίας αθροιζομένης, υπό δε της
Ελλάδος απάσης εκπεμπομένης, επί δε την των βαρβάρων τιμωρίαν
πορευομένης” (Πανηγ. 185).


Ήταν ευτύχημα το γεγονός ότι η πνευματική ηγεσία του Ελληνισμού είχε
συναίσθηση της Εθνικής της συνειδήσεως. Η Εθνική συνείδηση του
Αριστοτέλη δεν δημιούργησε τον πολιτικό, τον στρατηλάτη Αλέξανδρο; Άς ασχοληθούμε όμως τώρα με την Εθνική συνείδηση του Πλάτωνα.


Ο Πλάτων πιστεύει στην κοινή καταγωγή των Ελλήνων.

Οι Έλληνες μεταξύ τους λέει, είναι
οικείοι και συγγενείς, ενώ με τους βαρβάρους είναι άσχετοι και ξένοι
“φημί γαρ το μεν Ελληνικόν γένος αυτό αυτώ οικείον είναι και συγγενές,
τω δε βαρβαρικώ οθνείον τε αλλότριον” (Πολιτεία 470γ).

Αρρώστεια είναι για τον Πλάτωνα, οι
εμφύλιοι σπαραγμοι, γι’ αυτό τις συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων τις
ονομάζει “στάσεις”, ενώ τις συγκρούσεις Ελλήνων βαρβάρων τις αποκαλεί
“πολέμους”, μια και οι Έλληνες, όπως λέει, είναι φυσικοί πολέμιοι των
βαρβάρων.


Και συνεχίζει, όσον αφορά την στάση: 

“Όπου τύχη να ξεσπάση και χωριστή σε
δύο η πόλη, αν αρχίσουν να καταστρέφουν ο ένας του άλλου τα κτήματα και
βάζουν φωτιά στα σπίτια, τι αποτρόπαιο πράγμα που φαίνεται να είναι και
πόσο αφιλοπάτριδες οι δύο μερίδες.

Γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα τολμούσαν να ρημάζουν έτσι την μητέρα που τους γέννησε και τους ανέστησε”


(Πολ. 470 δ,ε) και πιό πάνω (470 α) σημειώνει ότι αποτελεί βεβήλωση να προσφέρουμε στα ιερά μας, λάφυρα Ελλήνων.

Για τον Πλάτωνα δεν είναι δίκαιο οι Έλληνες να εξανδραποδίζουν πόλεις
Ελληνικές, απεναντίας μάλιστα “του Ελληνικού γένους φείδεσθαι”. Ομοίως
δεν επιτρέπει στους Έλληνες να έχουν Έλληνα δούλο.


Την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων περί διαχωρισμού τους απ’ τους
βαρβάρους αποδέχεται και ο Πλάτων. Δύο χαρακτηριστικά χωρία όπου η
παραδοχή αυτή είναι σαφής: “Δια πάντων ανθρώπων Ελλήνων τε και βαρβάρων” (Επιστ. Ζ 335 α) και“εν ανθρώποις πάσι και Ελλήσι και βαρβάροις” (Νόμοι Γ 687 α).


Ο Πλάτων θεωρούσε τους Έλληνες, ως λαό του λόγου και ουσιώδες γνώρισμα του Ελληνικού ανθρωπίνου τύπου το φιλομαθές και το φιλόσοφο.

Aντίθετα γνώρισμα των βαρβάρων το θυμοειδές, το επιθυμητικό και το φιλοχρήματο, γνωρίσματα κατά τον ίδιον κατώτερα.


Ο Πλάτων υπερτάσσει το κοινό συμφέρον ολόκληρης της Ελλάδας, από
εκείνο των πόλεων – κρατών, ακριβώς λόγω της βαθειάς Εθνικής του
συνειδήσεως.Να και η θέση του σ’ ένα διαχρονικό
πρόβλημα του Ελληνισμού : Στην Η’ επιστολή (353 ε) εκφράζει έντονα τον
φόβο του για την απειλουμένη έκλειψη της Ελληνικής γλώσσας στην Σικελία.Αλήθεια, σήμερα ποιός πνευματικός άνθρωπος ανησύχησε για τον ίδιο
ακριβώς κίνδυνο, που και σήμερα υφίσταται, σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό,
στην Ν. Ιταλία και στην Σικελία; Ο Πλάτων μάλιστα υποδεικνύει το καθήκον των ομογλώσσων και ομοφύλων
“τούτων δε χρή πάση προθυμία πάντας τους Έλληνας τέμνειν φάρμακον”.Την Εθνική συνείδηση του Πλάτωνα μαρτυρά και η προσήλωσή του στην
Ελληνική παράδοση. Αναφερόμενος στα Τρωϊκά, όπως και ο Όμηρος, αποκαλεί
τους Έλληνες Αχαιούς, σέβεται το Μαντείο των Δελφών, της Δωδώνης και τον
“πάτριον θεόν”.Γνήσια Ελληνικός είναι και ο Νόμος του περί συμμετοχής στους Τέσσερις
Πανελλήνιους Αγώνες, που θα αποτελούσαν και σοβαρούς παράγοντες της
ηθικής συνοχής του Ελληνισμού.


Αλλά η τρανοτέρα εκδήλωση της Εθνικής
συνειδήσεως του Πλάτωνος, είναι η παραδοχή του ότι η υπό ίδρυση ιδεώδης
ΠΟΛΙΤΕΙΑ του θα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

”Ην συ πόλιν οικίζεις, ούχ Ελληνίς έσται;

Δεί γι’ αυτήν, έφη” 

(Πολ.470 ε).

πηγη

Οι διαχειριστές του katohika.gr διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής σχολίων που περιέχουν υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Απαγορεύεται η δημοσίευση συκοφαντικών ή υβριστικών σχολίων.Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων μηνυμάτων θα ακολουθεί διαγραφή

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *