16:15 - 17/04/2019

Nομοσχέδιο στο Τέξας για την απαγόρευση των εμβολιασμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι να αποδειχθούν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή ΚΑΙ αναγκαία

Διαφημίσεις

Ένα νέο νομοσχέδιο απορρίπτει την ομοσπονδιακή εξιστόρηση σχετικά με τα εμβόλια και θα απαγορεύσει τη χορήγηση τους μέχρι την τήρηση αυστηρών κριτηρίων ασφαλείας.

AUSTIN, Τέξας (TAC) – Ένα νομοσχέδιο που εισήχθη στη Γερουσία του Τέξας θα απαγορεύει τη χορήγηση εμβολίων εκτός εάν πληρούν ορισμένα κριτήρια ασφάλειας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα ενισχύσει σημαντικά τις απαιτήσεις δοκιμών για την ασφάλεια των εμβολίων και θα βάλει σε σκέψη οποιεσδήποτε μελλοντικές ομοσπονδιακές εντολές εμβολιασμών.

Ο γερουσιαστής Bob Hall (R) εισήγαγε στη Γερουσία το νομοσχέδιο 2350 (SB2350) στις 8 Μαρτίου. Η νομοθεσία θα επιτρέπει σε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να χορηγήσει ένα εμβόλιο μόνο εάν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια.

1 Εάν η μελέτη που υπεβλήθη από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε το εμβόλιο έναντι ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο ή έναντι άλλου εμβολίου ή ουσίας που ενέκρινε ο FDA με βάση την μελέτη ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο.

2 Η μελέτη στην οποία βασίστηκε η FCA για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε την ασφάλεια του εμβολίου για επαρκή χρονικό διάστημα για να εντοπίσει πιθανές αυτοάνοσες, νευρολογικές ή χρόνιες παθήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χορήγησης του εμβολίου.

1 Εάν η μελέτη που υπεβλήθη από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε το εμβόλιο έναντι ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο ή έναντι άλλου εμβολίου ή ουσίας που ενέκρινε ο FDA με βάση την μελέτη ομάδας ελέγχου με εικονικό φάρμακο.2 Η μελέτη στην οποία βασίστηκε η FCA για την έγκριση του εμβολίου αξιολόγησε την ασφάλεια του εμβολίου για επαρκή χρονικό διάστημα για να εντοπίσει πιθανές αυτοάνοσες, νευρολογικές ή χρόνιες παθήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χορήγησης του εμβολίου.3 Το εμβόλιο έχει αξιολογηθεί για την πιθανότητα να προκαλέσει καρκίνο, να μεταλλάξει γονίδια, να επηρεάσει τη γονιμότητα, να προκαλέσει στειρότητα και να προκαλέσει διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

3 Το εμβόλιο έχει αξιολογηθεί για την πιθανότητα να προκαλέσει καρκίνο, να μεταλλάξει γονίδια, να επηρεάσει τη γονιμότητα, να προκαλέσει στειρότητα και να προκαλέσει διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

4 Το Υπουργείο Δημόσιας Υπηρεσίας Υγείας του Τέξας να έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την παράθεση οποιωνδήποτε γνωστών βλαβών ή ασθενειών που προκαλούνται από το εμβόλιο και το ποσοστό με το οποίο σημειώθηκαν οι βλάβες ή οι ασθένειες. και

5 Οι χημικές, φαρμακολογικές, θεραπευτικές και ανεπιθύμητες παρενέργειες του εμβολίου και το ποσοστό βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο όταν χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια να έχουν μελετηθεί και επαληθευτεί.

Επίδραση στην ομοσπονδιακή πολιτική

Μετά από πρόσφατα σχόλια του πρώην Επιτρόπου της FDA, κ. Scott Gottlieb, τον Φεβρουάριο του 2019, λίγο πριν την παραίτησή του, ορισμένοι πιστεύουν ότι οι ομοσπονδιακές εντολές εμβολιασμών ήταν αναμενόμενες. Σύμφωνα με το CNN, ο Gottlieb είπε ότι «εάν οι πολιτείες δεν απαιτήσουν να εμβολιαστούν περισσότεροι μαθητές, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μάλλον θα παρέμβει». Ο Gottlieb είπε επίσης ότι «θα μπορούσατε να επιβάλλετε ορισμένους κανόνες για το τι είναι και τι δεν είναι επιτρεπτό όταν επιτρέπεται στους ανθρώπους να υπάρχουν εξαιρέσεις.

1 Cohen, Elizabeth and Bonifeld, John, “FDA chief: Federal government might step in if states don’t change lax vaccine laws.” CNN.com. Cable News Network. Web. 20 Feb 2019, https://www.cnn.com/2019/02/20/health/vaccine-exemptions-fda-gottlieb/index.html.

Όπως αναλύεται παρακάτω, οι σημερινές απαιτήσεις για την ασφάλεια των εμβολίων είναι πολύ λιγότερο αυστηρές από ό, τι οι περισσότεροι υποθέτουν. Η ψήφιση του SB 2350 θα ενισχύσει αυτές τις απαιτήσεις και θα καταστήσει πιο δύσκολη την επιβολή οποιωνδήποτε ομοσπονδιακών εντολών εμβολιασμού.

Ο αριθμός των συνιστώμενων εμβολίων αυξάνεται σταθερά μετά από την ψήφιση του νόμου περί Aποποίηση Ευθύνης

Οι εντολές εμβολιασμών βασίζονται γενικά στα προγράμματα εμβολιασμών που συνιστώνται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Τα εμβόλια ενέχουν κίνδυνο βλάβης ή θανάτου, και ευθύνονται για αυτόν. Πολλοί Αμερικανοί αγνοούν ότι η φαρμακευτική βιομηχανία προστατεύεται από την ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από τα περισσότερα εμβόλια. Αυτή η μοναδική νομική προστασία τέθηκε σε εφαρμογή ως αποτέλεσμα της νομοθεσίας που ψηφίστηκε το 1986, μετά από εκτεταμένες πιέσεις από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Οι κατασκευαστές άλλων προϊόντων δεν απολαμβάνουν αυτή την αποποίηση ευθύνης. Λόγω έλλειψης ευθύνης, τα εμβόλια είναι το πιο προσοδοφόρο προϊόν της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Ο νόμος του 1986 δημιούργησε επίσης το εθνικό αντισταθμιστικό πρόγραμμα βλαβών που προκαλούνται από τα εμβόλια (NVICP), το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ειδικό σύστημα πέραν της συνήθους νομικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών για την ακρόαση βλαβών που προκαλούνται από εμβόλια. Κάθε αποζημίωση που χορηγείται από τη NVICP καταβάλλεται από τους πολίτες, μέσω πρόσθετης επιβάρυνσης για τα εμβόλια και όχι από τους κατασκευαστές εμβολίων. Μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του συστήματος για να αντισταθμιστεί η βλάβη που προκλήθηκε από τα εμβόλια.

[2]Children’s Health Defense. “$4 Billion and Growing: U.S. Payouts for Vaccine Injury and Deaths Keep Climbing.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 19 Nov. 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/.

Επιπλέον, αν και η αποκάλυψη της διαδικασίας είναι δικαίωμα που παρέχεται στους διαδίκους στα περισσότερα άλλα νομικά δικαστήρια, η αποκάλυψη της διαδικασίας με το NVICP δεν επιτρέπεται .

Αυτό προστατεύει τους κατασκευαστές εμβολίων από το να αποκαλύπτονται και να κυκλοφορούν οι σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών πληροφοριών για τις βλάβες των εμβολίων. Στις περιπτώσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι οποίες γίνονται δεκτές σε άλλα νομικά δικαστήρια, επιτρέπεται και αποκαλύφθηκαν δυσμενείς για τη φαρμακευτική βιομηχανία πληροφορίες, όπως τα βλαπτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχτηκαν στο πλαίσιο της διαφοράς με το φάρμακο Vioxx.

[3] ] Berensen, Alex, “Jury Finds Merck Liable in Vioxx Death and Awards $253 Million.” nytimes.com. Web. 19 Aug. 2005, https://www.nytimes.com/2005/08/19/business/jury-finds-merck-liable-in-vioxx-death-and-awards-253-million.html.

Ελλείψει ευθύνης της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τα περισσότερα εμβόλια, ο αριθμός των εμβολίων που συνιστώνται από τη βιομηχανία και το CDC αυξάνεται σταθερά. Για παράδειγμα, το 1983, το CDC συνέστησε στα παιδιά να λάβουν 23 δόσεις επτά εμβολίων. Μέχρι το 2017, ο αριθμός των εμβολίων που συνιστούσε αυξήθηκε σε 69 δόσεις των 16 εμβολίων που ξεκίνησαν από την ημέρα γέννησης έως την ηλικία των 18 ετών, με 50 δόσεις 14 εμβολίων που χορηγήθηκαν πριν την ηλικία 6.

[4] ] National Vaccine Information Center. “A Guide to Reforming Vaccine Policy and Law.” http://www.nvic.org. Web. 26 Sept. 2018, https://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements/Reforming-Vaccine-Policy—Law-Guide.aspx.

Από το 2002, επίσης όπως και με το πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού, ο αριθμός των συνιστώμενων εμβολίων και των δόσεων στο πρόγραμμα ενηλίκων συνέχισε να αυξάνεται.

[5] Centers for Disease Control and Prevention, Immunization Schedules, Table 1. Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2019. Web. 5 Feb. 2019, https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html.

Επιπλέον, υπάρχουν εκατοντάδες νέα εμβόλια στην διαδικασία ανάπτυξης και ο αριθμός των εμβολίων που συνιστώνται από το CDC αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Ανεπαρκής δοκιμή ασφάλειας εμβολίων

Η έλλειψη κατάλληλων δοκιμών ασφαλείας αποτελεί κοινό μέλημα των πολιτών που είναι αντίθετοι των υποχρεωτικών εμβολίων και το SB 2350 αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι τα εμβόλια υποβάλλονται στις ίδιες δοκιμές ασφάλειας με τα φάρμακα πριν από την έγκρισή τους. Ωστόσο, αυτό είναι εσφαλμένο. Στην πραγματικότητα, τα εμβόλια και τα φάρμακα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες, επειδή ο FDA έχει επιλέξει να ταξινομήσει τα εμβόλια ως «βιολογικά» αντί για «φάρμακα». Τα φάρμακα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε πολυετείς, διπλές τυφλές μελέτες αδρανούς εικονικού φαρμάκου, σύμφωνα με το πρότυπο της επιστήμης της ασφάλειας, πριν από τη χορήγηση άδειας. Τα εμβόλια, από την άλλη πλευρά, δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε ελεγχόμενες μελέτες με αδρανές εικονικό φάρμακο για έγκριση.

[6] ] Robert F. Kennedy, Jr. “Vaccines and the Liberal Mind.” Children’s Health Defense. www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 14 June 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines-and-the-liberal-mind/.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις μακρές περιόδους που απαιτούνται για τις μελέτες ασφάλειας φαρμάκων, οι μελέτες ασφάλειας του εμβολίου παρακολουθούν τις ανεπιθύμητες παρενέργειες για πολύ σύντομες χρονικές περιόδους, συχνά δεκατεσσάρων ημερών ή ακόμη και λιγότερο.

[7] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. 31-42. Print.

Επιπρόσθετα, παρόλο που τα παιδιά συχνά λαμβάνουν πολλαπλά εμβόλια ταυτόχρονα σύμφωνα με το συνιστώμενο πρόγραμμα του CDC, οι παρασκευαστές εμβολίων δεν απαιτείται να ελέγχουν την ασφάλεια των εμβολίων όταν χορηγούνται μαζί συνδυαστικά.

[8] Imus, Deirdre. “Toxic Vaccine Ingredients: The Devil is in the Details.” www.ChildrensHealthDefense.org. Web. 6 March 2018, https://childrenshealthdefense.org/news/toxic-vaccine-ingredients-the-devils-in-the-details/

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί λόγοι, εκτός από ανεπαρκείς δοκιμές ασφαλείας, για να αμφισβητηθεί η εντολή εμβολιασμού. Για παράδειγμα, τα συστατικά των εμβολίων συχνά αναφέρονται ως πηγή ανησυχίας. Τα συστατικά σε κάθε τύπο εμβολίου διαφέρουν αλλά, γενικά, τα εμβόλια περιέχουν μυριάδες τοξικών ή σχετικών ουσιών όπως αλουμίνιο, αντιβιοτικά, φορμαλδεΰδη, Polysorbate 80, εκχύλισμα βοοειδών, πρωτεΐνη αυγού, γλουταμινικό νάτριο (MSG), σκουαλένιο και ανθρώπινο εμβρυϊκό ιστό.

[9], [10] National Vaccine Information Center. “New Human Fetal Cell Lines Available for Vaccine Production.” http://www.nvic.org. Web. 15 Jan. 2018, https://www.nvic.org/nvic-vaccine-news/january-2018/new-human-fetal-cell-lines-for-vaccine-production.aspx.

Επιπλέον, μερικά πρόσφατα δημοσιευμένα βιβλία αναφέρουν επιστημονικές πληροφορίες που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 σημαντικές επιστημονικές συνοπτικές εργασίες για τους γονείς και τους ερευνητές από τον Neil Z. Miller, το οποίο περιέχει πάνω από 400 επιστημονικές μελέτες .

[11] Miller, Neil Z., Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers, Santa Fe, New Mexico: New Altantean Press, 2016. Print.

Σε ένα άλλο βιβλίο, το Vaccines – A Reappraisal, ο Dr. Richard Moskowitz, οικογενειακός γιατρός με πάνω από πενήντα χρόνια εμπειρίας, συζητά ένα ευρύ φάσμα ανησυχητικών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια, όπως: επιδημιολογική έρευνα που δείχνει ότι τα εμβόλια μπορεί να επηρεάσουν την φυσιολογική ανάπτυξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος. πληροφορίες σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εμβόλια στην πρόκληση εκδηλώσεων μολυσματικών ασθενειών · και αποδείξεις των εκπληκτικά χαμηλών επιπέδων αποτελεσματικότητας πολλών εμβολίων.

[12] Moskowitz, Richard, Vaccines – A Reappraisal. New York, New York: Skyhorse Publishing, 2017. Print.

Το βιβλίο του JB Handley Ο τρόπος τερματισμού της επιδημίας του αυτισμού περιέχει επίσης πληθώρα πληροφοριών σχετικά με πιθανή βλάβη που προκαλείται από εμβόλια, με ιδιαίτερη έμφαση στο αλουμίνιο, ένα τοξικό μέταλλο που χρησιμοποιείται ως επικουρικό σε πολλά εμβόλια και σε στοιχεία αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εμβολίων και αυτισμού .

Σημείωση ότι το αλουμίνιο και όλα τα παραπάνω είναι ενέσιμα. Εισάγονται κατευθείαν στο αίμα σε βρέφη, όπου το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Οπότε δεν μπορούν συγκρίνονται με τις ποσότητες αλουμινίου που λαμβάνουμε δυστυχώς από τις τροφές. Το επιχείρημα κάποιων ότι τα αντι όξινα χάπια για παράδειγμα έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αλουμινίου όχι μόνο δεν ευσταθεί αλλά όταν ακούγεται από επιστήμονες είναι ύποπτο. Οταν το αλουμίνιο εισάγεται στον οργανισμό ενέσιμο μαζί με το σκουαλένιο, διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν είναι το μόνο που κάνει αυτή η συνέργεια,

[13] Handley, J.B., How to End the Autism Epidemic. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, 2018. Print.

Όπως δείχνουν σαφώς αυτές οι εργασίες, η επιστήμη και η έρευνα δεν προσανατολίζεται στην ασφάλεια και την αναγκαιότητα των εμβολίων.

Απαιτείται κρατική δράση Η ομοσπονδιακή ρύθμιση καθίσταται αναποτελεσματική όταν οι πολιτείες θεσπίζουν αντιφατικές πολιτικές. Εάν πολλές πολιτείες απαγορεύσουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ή ψηφίσουν νόμους που έρχονται σε αντίθεση με τα συνιστώμενα από το CDC χρονοδιαγράμματα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλει μελλοντικές ομοσπονδιακές εντολές. Τέτοιοι πολιτειακοί νόμοι θα υπονομεύσουν επίσης την ομοσπονδιακή εξιστόρηση και θα καταστήσουν πιο δύσκολο για τους ομολόγους να παράσχουν υποστήριξη για εθνικές υποχρεωτικές πολιτικές εμβολιασμών. Με τη θέσπιση του SB 2350, το Τέξας έχει την ευκαιρία να ηγηθεί σε αυτό το σημαντικό ζήτημα και να γίνει ο πιθανός βασικός φορέας για να αντισταθεί στην πολιτική του υποχρεωτικού ομοσπονδιακού εμβολιασμού σε κρατικό επίπεδο.

Επιμέλεια μετάφρασης

Ευαγγέλου Μπλάνα Μαριάννα

Βιοχημικός Μsc

fytro.wordpress.comΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. ΝΕΜΕΣΙΚΟΣ 04/17/2019 @ 5:51 ΜΜ

    ΕΤΣΙ! τομπουλο τώρα το φασιστικό εγκληματικό καρτέλ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*