16:35 - 22/12/2021

ΒΙOTECKTON = Β+IO TECK TON = ΒΙΟΤΕΤΚΤΩΝ = Β+ΙΟ+ΤΕΚΤΩΝ = BIROUS = VIRUS TECK TON/ΤΩΝ.  Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ…ΒΑΣΙΛΕΩΝ Γ, 5….

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

ΒΙOTECKTON = Β+IO TECK TON = ΒΙΟΤΕΤΚΤΩΝ = Β+ΙΟ+ΤΕΚΤΩΝ = BIROUS = VIRUS TECK TON/ΤΩΝΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ…ΒΑΣΙΛΕΩΝ Γ, 5….

Διαβάστε μέχρι τέλους όλα αποδεικνύοντε…

Φρικτά Μυστήρια σέ απλά λόγια, η αλήθεια μέ τήν πλάνη πλάϊ πλάϊ, Ό Θεός μέ τόν διάβολον πλάϊ πλάϊ… Τόλμησα νά παραθέσω αυτά τά λόγια που ακολουθουν από αγάπη διά τόν δίκαιον. Οί πονηροί μπορούν νά έχουν τίς ιδικές τούς ερμηνείες, αλλά εάν δέν κρίνουν έν δικαίω διά τά δικαιώματα Τού Θεού, τίς πράξεις, επιτηδεύσεις, εμπνεύσεις καί δοκιμασίες Τού Θεού, δέν θά εύρουν τήν όλη αλήθεια. Η δοκιμασία έρχεται έκ Θεού διά τής άφεσης τής ελευθερίας ινά πειράζεται ό καθένας έκ τού σατανά ώστε νά φαίνεται τί έχει μέσα η καρδία τού όταν λοιώσει ώς χρυσός εντός χυτηρίου, υπάρχει μέσα καί τενεκές ή μόνον χρυσός;… Ψαλμός 17: 3 ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσκέψω νυκτός· ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικία.

Πάρακατω ακολουθεί έναν ανάγνωσμα από τήν σοφία Σολωμόντος που δέν έγραψε ό Σολομών αλλά είς ή περισσότεροι τών 70 (72) ραββίνων, μνημονεύει τήν σοφία Σολωμόντος, ωστόσον λόγια απ’ αυτά είναι τού Δαυίδ.

«Τό βιβλίο “Σοφία Σολομώντος” συνιστᾶ μία διατριβή γιά τά ἀγαθά τῆς σοφίας καί τά κακά τῆς ἀσέβειας. Ὁ τίτλος του ὀφείλεται στή φήμη τοῦ Σολομώντα ὡς σοφοῦ βασιλιά (Γ΄ Βασιλειῶν 5,9-44) καί στήν τάση τῆς ἐποχῆς νά ἀποδίδονται τά περισσότερα σοφιολογικά ἔργα σ’ αὐτόν.

Τό βιβλίο γράφτηκε πρωτοτύπως σέ ἑλληνική γλώσσα, στήν Ἀλεξάνδρεια, τῆς Αἰγύπτου ὅποτε δέν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τῶν ἔργων τῆς Ἑβραϊκῆς Βίβλου. Παρατίθεται μόνον ἀπό τήν ἑλληνική μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο΄), ἡ ὁποία τό κατατάσσει στά “Ποιητικά – Διδακτικά Βιβλία” τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. https://www.saint.gr/31/biblebooks.aspx »… Η σοφία Σολωμόντος είναι έν πολλοίς τουλάχιστον βασισμένη είς τούς ψαλμούς τού πατέρα τού Σολομώντος Δαυίδ. Υπάρχει ένας ψαλμός που αναφέρει τήν δοκιμασία είς τό χυτήριον ινά φανή εάν είναι χρυσός είς δικαιοσύνη, αλλά πρέπει νά διαβάσω ξανά τό ψαλτήρι όλον, εάν τό κάμω θά σάς τό παραθέσω, είναι εκεί… Τό νόημα δέν αλλάζει. Είμαι ερευνητής καί Χριστιανός καί μέ δικαιότητα όσον αξιώνομαι παραθέτω αλήθειες καί ερωτηματικά μέ καλή προαίρεση είς τούς αναγνώστες δίχως προδιάθεση νά κρύψω ο,τιδήποτε ώς κομματάρχης θρησκείας, ιδεολογίας, οργάνωσης, όπως κάνουν άλλοι που κατηγορούν καί υποστηρίζουν μονόπλευρα καί που μπορεί καί τώρα νά τό πράξουν…

Πάρακατω θά αναγνώσετε τήν Βασιλεών Γ, 5 πώς Ό Θεός ευδόκησε τήν οικοδόμησε τόν ναόν που ήθελε ό Δαυίδ, αγόρασε τά υλικά ή καί τά περισσότερα καί ανάθεσε είς τόν υιόν τού νά πληρώσει τό οικοδόμημα. Ό Θεός όμως δέν σταμάτησε τόν Ναβουχοδονσώρ νά χαλάσει τόν ναόν, ούτε τούς Ρωμαίους, συνεπώς Ό Θεός δέν είναι μονόπλευρα μέ κανένα, δοκιμάζει τόν καθένα καί τιμωρρεί τόν καθένα κατά τά έργα τού ή καί τόν δοκιμάζει εάν Τόν Πιστεύει όταν τόν ευρίσκουν συμφορές. Παρότι όπως γράφεται ευδόκησε τήν ανέγερση τού ναού τού Σολομώντος, δέν ευδόκησε νά συμπεριληφθεί σ’ αυτόν τό Τρισύνθετον Δένδρον από τά τρία ραβδία που άφησαν ενσαρκωμένα τά τρία πρόσωπα τής Αγίας Τριάδος είς τόν Αβραάμ καί φύτευσε ό Λώτ, καθότι αυτόν τόν τριδένδρον αυξομείωνε τό μήκος καί πάχος τού καί σύγχυσε τούς τέκτονες που έν τέλει τό κύρυξαν καταραμένον καί τό πέταξαν. Όταν θά Ενσταυρώνετο Ό Χριστός είπε νά Τόν κρεμμάσουν είς τό καταραμένον ξύλον που δέν αυξομείωσε τό μέγεθος Τού, ήταν πρόνοια Τής Αγίας Τριάδος, καί σήμα ότι ό Τεκτονισμός μετέπειτα/νύν καί παλαιότερος δέν έχει όλες τίς απαντήσεις καί ότι οί επιστήμονες περιφρονούν τά θαύματα καί θελήματα Τού Τριαδικού Θεού!…

Θά διαβάσετε τήν ιδεοληψία τού σύγχρονου καί αρχαίου Ελευθεροτεκτονισμού είς τό αρχαίον πάρακατω κείμενον. Τί λέγει όμως Ό Χριστός δι’όλ’ αυτά;… Ματθ. 23,2        λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι

Οί γραμματείς καί Φαρισσαίοι εκάθισαν επί τής καθέδρας Μωϋσή καί ίδρυσαν τόν ασελγή Ελευθεροτεκτονισμόν εμπνευσμένοι καί δικαιολογώντας τήν πράξη τούς από τό Βασιλέων Γ,5 κατωτέρω, αλλά πόσον δίκαιον έχουν είς τάς καρδίας τούς, έστω καί άν καταργούν τήν σύγχρονη μεγάλη Βαβυλώνα που έν πολλοίς προώθησαν οί ίδιοι! Μέ τόν στίχον αυτόν Ό Χριστός δηλώνει ότι τά παιδιά τού σατανά έκαναν κατάληψη καί σφετερισμόν τής ιεράς καθέδρας τού Μωϋσέως, αντιπροσώπου Τού Θεού καί έκτοτε πρίν κάν ειπεί αυτά ίδρυσαν τήν οργάνωση τής συναγωγής τού σατανά όπως λέγει είς τήν Αποκάλυψη καί ψεύδονται ότι εισίν Ιουδαίοι αλλά δέν εισίν, εισίν τέκνα τού σατανά όπως λέγει είς τό 23 ό Ματθαίος…

Εχθές σάς παράθεσα τό Ματθ. 23, συγκρίνετε τό μέ αυτόν. Τό γνωρίζω ότι κάποια άρθρα μού είναι μακρά αλλά ομοίως καί γνώση. Η γνώση θέλει διάβασμα, δυστυχώς ή ευτυχώς καί όχι κοντούτσικα λόγια, άλλωστε ένας δόκτωρ π.χ. ιατρικής, διάβασε πολύ ή ολίγον;… Ό Θεός προσφέρει αλλά άμα δέν τηρείται ό Νόμος καί χαλαρώνεις όπως Εβραίοι, Χριστιανοί καί άλλοι συμβαίνει αυτόν: Ματθ. 11,23       καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήση· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Ματθ. 11,23              Και συ, Καπερναούμ, που σε εξέλεξα ως τόπον κατοικίας μου και εξυψώθηκες δια τούτο έως τον ουρανόν, θα κρημνισθής βαθύτατα μέχρι τον Αδην, διότι εάν τα μεγάλα θαύματα, που έγιναν εις σε, είχαν γίνει εις τα διεφθαρμένα Σοδομα, οι κάτοικοι θα μετανοούσαν και δεν θα κατεστρέφοντο, αλλά θα έμεναν μέχρι σήμερα.

 

Αποδίδει δικαιοσύνη Ό Θεός όπως καί έν τέλει πρός έκαστον εκάτερον έναν μετά θάνατον κατά τά έργα, πράξεις, επιθυμίες, διανοήσεις καί Μετάνοιες αυτού, κατά τήν νοημοσύνη αυτού καί τήν κατάσταση τρέλλας ή σωφροσύνης όταν έκανε τά σφάλματα καί πολλά άλλα, όλα τά συμπεριλαμβάνει ώστε η δίκη νά είναι επιεικής καί δίκαιη ή καί σφόδρα καί δίκαιη…

Όσα γράφει τό 23 Ματθαίου επαληθεύουν όσα ανάφερα κατωτέρω καί όσα αναφέρω ανωτέρω. Εξήγηση είς τό εχθεσυνόν άρθρον: https://katohika.gr/ellada/prochristougenniatiko-minyma-ti-eipe-o-christos-gia-tous-ef-imeron-klirikous/

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ΄. γ).

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξεν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτοὺς· καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοΰνται (Ό,τι γράφει η Εκκλησία καί ό,τι λέγει η Θεία Λειτουργία έρχεται καιρός που συμβαίνουν. Τώρα μέ τά εμβόλια καί τά χαράγματα ήρθε η ώρα νά δοκιμαστούν οί τακτικώς καί ατακτικώς Εκκλησιαζόμενοι. Μέσα είς τό χυτήριον τής δοκιμασίας είμαστε τώρα όλοι, αυτά απ’ εμένα). Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήνουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ε’. στ).

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψομαι τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα· ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν· συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε, μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς· ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.

 

Τά σχόλια μού σέ παρένθεση είς τά κατωτέρω:

Γ Βασ. 5,1          [Καὶ Σαλωμὼν ἦν ἐξουσιάζων ἐν πᾶσι τοῖς βασιλείοις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπτου προσεγγίζοντες δῶρα καὶ δουλεύοντες τῷ Σαλωμὼν πάσας ἡμέρας ζωῆς αὐτοῦ.] Καὶ ἐχορήγουν οἱ καθεσταμένοι οὕτως τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν καὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, ἕκαστος μῆνα αὐτοῦ, οὐ παραλλάσσουσι λόγον·

Γ Βασ. 5,1                  Ο Σολομών εξουσίαζεν εις όλας τας βασιλείας εκείνας, αι οποίαι εξετείνοντο από τον ποταμόν Ευφράτην έως την χώραν των Φιλισταίων και έως εις τα σύνορα της Αιγύπτου. Οι βασιλείς αυτοί προσέφεραν δώρα στον Σολομώντα και ήσαν υποτελείς εις αυτόν όλας τας ημέρας της ζωής του. Οι δε προαναφερθέντες δώδεκα τοπάρχαι επρομήθευον στον βασιλέα Σολομώντα, σύμφωνα με τας εντολάς τας οποίας είχον λάβει, όλα όσα εχρειάζετο δια την βασιλικήν τράπεζαν. Καθε ενας από αυτούς δι’ ένα μήνα ανελάμβανε την χορήγησιν, Ολοι δε αυτοί ετηρούσαν με ακρίβειαν την υποχρέωσίν των αυτήν.

Γ Βασ. 5,2          καὶ τὰς κριθὰς καὶ τὸ ἄχυρον τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασιν ᾖρον εἰς τὸν τόπον, οὗ ἂν ᾖ ὁ βασιλεύς, ἕκαστος κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ. καὶ ταῦτα τὰ δέοντα τῷ Σαλωμὼν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ· τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεκοπανισμένου.

Γ Βασ. 5,2                 Οι τοπάρχαι αυτοί εφρόντιζαν να προμηθεύουν κριθήν και άχυρα δι’ όλους τους ίππους και δι’ εκείνους, που ήσαν ζευγμένοι εις τα βασιλικά πολεμικά άρματα. Αυτήν δε την τροφοδοσίαν των ίππων έφεραν στον τόπον, όπου εκάστοτε ευρίσκετο ο βασιλεύς. Καθένας από τους τοπάρχας αυτούς έφερε το μερίδιόν του. Τα δε προς διατροφήν απαιτούμενα δια την βασιλικήν τράπεζαν του Σολομώντος ήσαν εκάστην ημέραν τα εξής· Τριάκοντα κόροι σημιγδάλι, εξήκοντα κόροι αλεύρου κοπανισμένου,

Γ Βασ. 5,3          καὶ δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόες νομάδες καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸς ἐλάφων καὶ δορκάδων ἐκλεκτῶν, σιτευτά·

Γ Βασ. 5,3                 δέκα εκλεκτά μοσχάρια καλοθρεμμένα, είκοσι βόδια από εκείνα που βόσκουν εις τα λειβάδια, εκατόν πρόβατα, εκτός βέβαια από τα ελάφια και τα ζαρκάδια, τα οποία ήσαν εκλεκτά και καλοθρεμμένα.

Γ Βασ. 5,4          ὅτι ἦν ἄρχων πέραν ποταμοῦ, καὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν κυκλόθεν.

Γ Βασ. 5,4                 Ο Σολομών ήτο μέγας βασιλεύς, διότι εκυριαρχούσεν εις χώρας και πέραν του Ευφράτου ποταμού. Και μολονότι τοιαύτην έκτασιν είχεν η βασιλεία του, επικρατούσε εις όλην την περιοχήν εντός και γύρω της αυτοκρατορίας του ειρήνη.

Γ Βασ. 5,5          Καὶ ἔδωκε Κύριος φρόνησιν τῷ Σαλωμὼν καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὶ χύμα καρδίας ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν.

Γ Βασ. 5,5                 Ο Κυριος έδωκεν στον Σολομώντα σύνεσιν και σοφίαν πολλήν και μεγάλην ευρύτητα αντιλήψεως, όση είναι η άμμος, που ευρίσκεται πλησίον εις την θάλασσαν.

Γ Βασ. 5,10        καὶ ἐπληθύνθη Σαλωμὼν σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων καὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμους Αἰγύπτου

Γ Βασ. 5,10               Ο Σολομών απέκτησε πολύ μεγάλην σοφίαν και σύνεσιν, μεγαλυτέραν από την σοφίαν και σύνεσιν όλων των αρχαίων ανδρών και αυτών ακόμη των σοφών της Αιγύπτου.

 

(Αναγνωρίζετε η σοφία τών Αιγυπτίων καί Ερμού Τρισμέγιστου. Δέν είναι τυχαίον ότι Ερμής Τρισμέγιστος, Μωϋσής, άλλοι Αίγυπτιοι, Σολομών, γνώριζαν τά μυστικά τής μαγείας, που είναι συχνότητες διαφόρων ενεργειών που ευρίσκοντε σέ διάφορα υλικά, λόγια, επί μέρους μέλη σωμάτων, ζώων, φυτών, ανθρώπων, πραγμάτων καί διαφόρων λόγων, φάσεως τών διαστημικών αντικειμένων όπως η Σελήνη, τά άστρα ό Ήλιος).

 

Γ Βασ. 5,11        καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ Γαιθὰν τὸν Ζαρείτην καὶ τὸν Αἰνὰν καὶ τὸν Χαλκὰλ καὶ Δαρδὰ υἱοὺς Μάλ.

Γ Βασ. 5,11                Εγινε σοφώτερος από όλους τους ανθρώπους. Σοφώτερος από τον Γαιθάν τον Ζαρείτην, τον Αινάν, τον Χαλκάλ, τον Δαρδά, οι οποίοι ήσαν υιοί του Μαλ.

Γ Βασ. 5,12        καὶ ἐλάλησε Σαλωμὼν τρισχιλίας παραβολάς, καὶ ἦσαν ᾠδαὶ αὐτοῦ πεντακισχίλιαι.

Γ Βασ. 5,12               Ο Σολομών έγραψε τρεις χιλιάδες αποφθέγματα και παροιμίας και πέντε χιλιάδας ωδάς.

 

(Δέν γνωρίζουμε εάν καί πόσον αληθεύει, κάποια λόγια ίσως από τόν Δαυίδ καί άλλους αλλαγμένα ή εμπνεύσεις από άλλα διαβάσματα όπως συμβαίνει μέ κάθε σοφόν καί συγγραφέα).

 

Γ Βασ. 5,13        καὶ ἐλάλησεν ὑπὲρ τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς κέδρου τῆς ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἕως τῆς ὑσσώπου τῆς ἐκπορευομένης διὰ τοῦ τοίχου καὶ ἐλάλησε περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πετεινῶν καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν καὶ περὶ τῶν ἰχθύων.

Γ Βασ. 5,13               Ωμίλησε δι’ όλα τα δένδρα από τα μεγάλα κέδρα, που υπάρχουν στον Λιβανον, μέχρι του μικρού φυτού του υσσώπου, που φυτρώνει στους τοίχους. Ωμίλησε δια τα ζώα, δια τα πτηνά, δια τα ερπετά και δια τους ιχθύς.

 

(Ήταν ερευνητής καί πανεπιστήμονας, ενδιαφερόμενος διά τά κτίσματα Τού Θεού, διά κάθε φύση, λόγον, μυστήριον, όπως αργότερα ή έκτοτες οί Έλληνες, εξού καί η φημολογούμενη μνεία Χριστού διά τόυς Αγαθούς όχι πονηρούς πανεπιστήμονες Έλληνες καί άλλων ανθρώπων)…

 

Γ Βασ. 5,14        καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ λαοὶ ἀκοῦσαι τῆς σοφίας Σαλωμὼν καὶ ἐλάμβανε δῶρα παρὰ πάντων τῶν βασιλέων τῆς γῆς, ὅσοι ἤκουον τῆς σοφίας αὐτοῦ.

 

(Ώσπου έφθανε η φήμη καί η επήρρεια τού; Είχε σχέση μέ βασιλείς μακρυνούς είς ανατολάς καί δυσμάς; Έχουμε αποδείξεις δι’ Αφρική έως καί Εσπερίδες/Αμερική καί αναφορές διά πόλεις που αναφέροντε είς τήν Παλαιά Διαθήκη ότι ευρίσκονται είς τίς Φιλιππίνες)…

 

Γ Βασ. 5,14               Ολοι οι άνθρωποι προσήρχρντο να ακούσουν την σοφίαν του Σολομώντος. Ο δε Σολομών ελάμβανε δώρα από όλους τους βασιλείς της γης, όσοι ήρχοντο να ακούσουν την σοφίαν του.

Γ Βασ. 5,14α      Καὶ ἔλαβε Σαλωμὼν τὴν θυγατέρα Φαραὼ αὐτῷ εἰς γυναῖκα καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰς τὴν πόλιν Δαυὶδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ καὶ τὸ τεῖχος Ἱερουσαλήμ.

 

Γ Βασ. 5,14α             Ο Σολομών επήρεν ως σύζυγόν του την θυγατέρα του Φαραώ της Αιγύπτου, την οποίαν και έφερεν εις την πόλιν Δαυίδ και την εγκατέστησεν εκεί, μέχρις ότου ετελείωσε την ανοικοδόμησιν του ναού του Κυρίου και του ιδικού του ανακτόρου και του τείχους, το οποίον περιέβαλλε την Ιερουσαλήμ.

 

Γ Βασ. 5,14β      τότε ἀνέβη Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ προκατελάβετο τὴν Γαζὲρ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν καὶ τὸν Χανανίτην τὸν κατοικοῦντα ἐν Μεργάβ, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς Φαραὼ ἀποστολὰς θυγατρὶ αὐτοῦ γυναικὶ Σαλωμών, καὶ Σαλωμὼν ᾠκοδόμησε τὴν Γαζέρ.

 

Γ Βασ. 5,14β             Τοτε δε ο Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου εξεστράτευσε και κατέλαβε κατ’ αρχάς την Γαζέρ, την οποίαν και επυρπόλησε. Κατόπιν υπέταξε τους Χαναναίους, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Μεργάβ. Αυτάς δε τας χώρας έδωκεν ο Φαραώ ως προίκα εις την θυγατέρα του, την σύζυγον του Σολομώντος. Ο Σολομών ανοικοδόμησε τότε την πυρποληθείσαν Γαζέρ.

 

Γ Βασ. 5,15        Καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου τοὺς παῖδας αὐτοῦ χρῖσαι τὸν Σαλωμὼν ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀγαπῶν ἦν Χιρὰμ τὸν Δαυὶδ πάσας τὰς ἡμέρας.

 

Γ Βασ. 5,15               Ο δε βασιλεύς της πόλεως Τυρου, ο Χιράμ, έστειλεν ανθρώπους, δια να συγχαρή τον Σολομώντα, ο οποίος ανεδείχθη βασιλεύς αντί του πατρός του, διότι ο Χιράμ ήτο φίλος του Δαυίδ όλας τας ημέρας της ζωής του.

 

Γ Βασ. 5,16        καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν πρὸς Χιρὰμ λέγων·

Γ Βασ. 5,16               Ο Σολομών έστειλεν ανθρώπους και παρεκάλεσε τον Χιράμ λέγων·

Γ Βασ. 5,17        σὺ οἶδας τὸν πατέρα μου Δαυὶδ ὅτι οὐκ ἠδύνατο οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μου ἀπὸ προσώπου τῶν πολέμων τῶν κυκλωσάντων αὐτὸν ἕως τοῦ δοῦναι Κύριον αὐτοὺς ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

 

(Ό σατανάς κάνει τώρα ό,τι έκανε τότες Ό Θεός, θά δώσει όλα τά έθνη υπό τούς πόδας τού Αντίχριστου μέσω σύγχρονης αλλά σατανικής μασσωνίας)…

 

Γ Βασ. 5,17               “συ γνωρίζεις ότι ο πατήρ μου ο Δαυίδ δεν ημπορούσε να ανοικοδομήση ναόν προς δόξαν και τιμήν του ονόματος του Κυρίου του Θεού μου εξ αιτίας των πολέμων, τους οποίους είχε διεξαγάγει ολόγυρα, μέχρις ότου ο Κυριος υπέταξεν υπό τους πόδας του Δαυίδ όλους αυτούς τους εχθρούς του.

 

(Είς τόν 3ον βαθμόν τής μασσωνίας ή ελευθεροτεκτονισμού που πρέπει νά φθάσουν όλοι οί ελευθεροτέκτονες, υπάρχει η μύηση τού Χιράμ! Διατί; Διότι ήταν ό βοηθός διά τήν ανέγερσιν τού ναού που ό Δαυίδ ήθελε καί ό Σολομών οικοδόμησε. Συνεπώς οί σύγχρονοι Χιράμες είναι οί τέκτονες, οί μασσώνοι, είτε τό κατανοούν είτε όχι. Νά από πού εμπνέονται οί σύγχρονοι Εβραιοχαζζαροβαβυλώνιοι τήν μασσωνία καί πείθουν τούς Ιουδαίους δι’ ανέγερσιν τού ναού τού Σολομώντος, που δέν είναι αυτόν καθεαυτόν κακόν, αλλά ότι πλανόντε από τόν διάβολον καί θά κτίσουν τόν ναόν διά τόν υιόν τού Αντίχριστον, ενώ πάρα δίπλα υπάρχει ό Ναός τής Αναστάσεως Τού Υιού Τού Τριαδικού Θεού που απόρριψαν καί συνάμα Ενσταύρωσαν, εδώ όλη η πλάνη είς τό προσκήνιον!)…  

 

Γ Βασ. 5,18        καὶ νῦν ἀνέπαυσε Κύριος ὁ Θεός μου ἐμοὶ κυκλόθεν· οὐκ ἔστιν ἐπίβουλος καὶ οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα πονηρόν.

 

Γ Βασ. 5,18               Και τώρα Κυριος ο Θεός έδωσεν εις εμέ ειρήνην και ησυχίαν από τους γύρω μου εχθρούς. Κανείς πλέον εχθρός δεν υπάρχει, ούτε και υφίσταται κανένα θέμα επικίνδυνον και πονηρόν, ικανόν να διαταράξη την ειρήνην.

 

(Όπως καί τότες έτσι καί είς τήν αναμενόμενη ανοικοδόμηση τού ναού τού Σολομώντος, δέν θά υπάρχει κανείς ικανός νά μπορεί νά σταματήσει τήν ανέγερση. Όλοι θά είναι εμβολιασμένοι, χαραγμένοι, λοβοτομημένοι, άχρηστοι, μεταλλαγμένοι, υπνωτισμένοι, αδύναμοι, πεπεισμένοι καί αυτοϋποταγμένοι ή κυνηγημένοι σφραγισμένοι από Τόν Τριαδικόν Θεόν Χριστιανοί! Αυτά θά είναι τά 7 έτη μέ τά 3,5 νά μάς διώξουν σφόδρα, αλλά αυτήν τήν φοράν θά ιδούν ότι οί δίκαιοι είναι οί διωγμένοι Χριστιανοί όπως ήταν καί Ό διωγμένος Χριστός!)

 

Γ Βασ. 5,19        καὶ ἰδοὺ ἐγὼ λέγω οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μου, καθὼς ἐλάλησε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, λέγων· ὁ υἱός σου, ὃν δώσω ἀντὶ σοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἴκον τῷ ὀνόματί μου.

 

Γ Βασ. 5,19               Και έτσι εγώ λέγω και επήρα την απόφασιν, να οικοδομήσω ναόν στο όνομα Κυρίου του Θεού μου, όπως είπε Κυριος ο Θεός προς τον πατέρα μου τον Δαυίδ λέγων· Ο υιός σου, τον οποίον εγώ προορίζω να σε διαδεχθή στον βασιλικόν σου θρόνον, αυτός θα οικοδομήση τον ναόν επ’ ονόματί μου.

 

Γ Βασ. 5,20        καὶ νῦν ἔντειλαι καὶ κοψάτωσάν μοι ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου, καὶ ἰδοὺ οἱ δοῦλοί μου μετὰ τῶν δούλων σου· καὶ τὸν μισθὸν δουλείας σου δώσω σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἂν εἴπῃς, ὅτι σὺ οἶδας ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν εἰδὼς ξύλα κόπτειν καθὼς οἱ Σιδώνιοι.

 

Γ Βασ. 5,20              Και τώρα δώσε εντολήν να κόψουν δι’ εμέ ξύλα από τα δένδρα του όρους Λιβάνου. Ιδού οι δούλοι μου είναι εις την διάθεσίν σου, δια να συνεργασθούν με τους ιδικούς σου δούλους. Εγώ δε θα δώσω ως μισθόν δια τους δούλους σου ο,τι συ μου ζητήσης. Ας αναλάβουν οι δούλοι σου το κόψιμο των δένδρων, διότι, όπως και συ γνωρίζεις, δεν υπάρχουν εις την περιοχήν μας ξυλοκόποι ικανοί, όπως είναι οι Σιδώνιοι”.

 

Γ Βασ. 5,21        καὶ ἐγενήθη καθὼς ἤκουσε Χιρὰμ τῶν λόγων Σαλωμών, ἐχάρη σφόδρα καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς ὁ Θεὸς σήμερον, ὃς ἔδωκε τῷ Δαυὶδ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πολὺν τοῦτον

 

Γ Βασ. 5,21               Οταν ο Χιράμ ήκουσε τα λόγια αυτά του Σολομώντος εχάρη πάρα πολύ και είπε· “δοξασμένος ας είναι σήμερον ο Θεός, ο οποίος έδωσεν στον Δαυίδ υιόν τόσον συνετόν ως κυβερνήτην δια τον πολυάριθμον αυτόν λαόν του Ισραήλ”.

 

Γ Βασ. 5,22        καὶ ἀπέστειλε πρὸς Σαλωμὼν λέγων· ἀκήκοα περὶ πάντων, ὧν ἀπέσταλκας πρός με· ἐγὼ ποιήσω πᾶν θέλημά σου, ξύλα κέδρινα καὶ πεύκινα·

 

Γ Βασ. 5,22              Ο Χιράμ απήντησε προς τον Σολομώντα και του είπε· “ήκουσα με προσοχήν όλα εκείνα, τα οποία μου παρήγγειλες. Εγώ θα κάμω κάθε τι, που μου εζήτησες, δηλαδή να προμηθεύσω εις σε ξύλα από κέδρον και πεύκην.

 

(Εδώ ίσως κρύβεται ένας συμβολισμός ουσίας. Τά τρία ξύλα που φύτευσε ό Λώτ ήταν κέδρου, πεύκου καί κυπάρισσου, τά οποία αντιπροσπωπεύουν τά τρία πρόσωπα Τής Αγίας Τριάδος. Δέν αναφέρεται είς τήν ανέγερσιν τού ναού τού Σολομώντος ό κυπάρισσος που κατά πάσα βεβαιότητα συμβολίζει Τόν Υιόν, Τόν Οποίον δέν αποδέχθηκαν καί Ενσταύρωσαν, δι’ αυτού τό Τρίδενδρον αυξομείωνε τό μέγεθος διά νά μήν στερεωθεί είς τόν ναόν τού Σολομώντος, αλλά στερέωσε μόνον τό σώμα Τού Υιού Χριστού αργότερα. Ό Θεός γνώριζε τί θά έκαναν οί συναγωγιστές τού σατανά)

 

Γ Βασ. 5,23        οἱ δοῦλοί μου κατάξουσιν αὐτὰ ἐκ τοῦ Λιβάνου εἰς τὴν θάλασσαν, ἐγὼ θήσομαι αὐτὰ σχεδίας ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς πρός με, καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐκεῖ, καὶ σὺ ἀρεῖς· καὶ ποιήσεις τὸ θέλημά μου, τοῦ δοῦναι ἄρτους τῷ οἴκῳ μου.

Γ Βασ. 5,23               Οι δούλοι μου θα κόψουν και θα καταβιβάσουν αυτά από το όρος Λιβανον εις την θάλασσαν, θα τα τοποθετήσω επάνω εις σχεδίας και θα τα μεταφέρω δια θαλάσσης έως εις την παράλιον περιοχήν, την οποίαν συ θα μου ορίσης. Εκεί εγώ θα τα αποθέσω, και από εκεί εσύ θα τα πάρης. Συ δε θα εκπληρώσης και το ιδικόν μου θέλημα θα δώσης δηλαδή τρόφιμα στον οίκον μου”.

 

(Άρτους πολλούς οί σύγχρονοι Χιράμηδες ή καί Ψευδοχιράμηδες από τούς σύγχρονους σφετεριστές τής καθέδρας Μωυσέως καί ναού Τού Θεού μέ τό όνομα Σολομών. Θά καταλάβουν οί κοινοί καί μεγάλοι Ιουδαίοι τήν εξαπάτηση από τούς βαβυλωνισταί σατανισταί τό σφάλμα τούς, όταν κατά τήν προφυτεία, ό Αντίχριστος θά εισέλθει εντός τού ναού τού Σολωμόντος καί θά τούς ειπεί εγώ είμαι ό θεός. Ενώ αυτοί θά θεωρούν από τό σπέρμα Δαυίδ που δέν θά είναι κατά τήν προφυτεία ή έστω καί άν έχει τέτοιον αίμα από τήν μάνα θά είναι διάβολος έν σακρί καί οί Ιουδαίοι θά θεωρούν άνθρωπον μεσσίας, αυτός θά αυτοανακηρυχθεί θεός. Τότε θά καταλάβουν ότι δύο ήρθαν καί αμφότεροι είπαν ότι εισίν θεοί, αυτός δέν είναι αφού είναι τόσον αισχρός καί δεύτερος, άρα τέ ήταν ό πρώτος που Ενσταυρώσαμε)…

 

Γ Βασ. 5,24        καὶ ἦν Χιρὰμ διδοὺς τῷ Σαλωμὼν κέδρους καὶ πεύκας καὶ πᾶν θέλημα αὐτοῦ.

 

Γ Βασ. 5,24              Πράγματι ο Χιράμ εχορηγούσε στον Σολομώντα κέδρα και πεύκα και ο,τι άλλο εκείνος ήθελε.

 

Γ Βασ. 5,25        καὶ Σαλωμὼν ἔδωκε τῷ Χιρὰμ εἴκοσι χιλιάδας κόρους πυροῦ καὶ μαχεὶρ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἴκοσι χιλιάδας βαὶθ ἐλαίου κεκομμένου· κατὰ τοῦτο ἐδίδου Σαλωμὼν τῷ Χιρὰμ κατ᾿ ἐνιαυτόν.

 

Γ Βασ. 5,25               Ο δε Σολομών έδιδε τακτικώς στον Χιράμ τέσσαρα και πλέον εκατομμύρια κιλά σίτου και τροφάς δια τον βασιλικόν του οίκον. Ακόμη δε τετρακοσίας είκοσι χιλιάδας και πλέον κιλά ελαίου από τα ελαιοπιεστήρια. Αυτό το ποσόν έδιδε κάθε έτος ο Σολομών στον Χιράμ.

 

(Αλήθεια τόση ποσότητα φυλαγμένου πλούτου πού τήν εύρισκε; Θυμίζει σύγχρονους ζάμπλουτους Εβραίους δεινούς τού εμπορίου υπό πολιτικής. Η σύγχρονη ελευθεροτεκτονία αμοίβει αδρά τούς σύγχρονους Χιράμηδες μέ πολλά χρήματα, αντιπροσωπείες, θέσεις πολιτικής σέ όλες τίς χώρες. Η λέξη Χιράμ ώς Χειράμ σημαίνει χείρ εμού, ήτοι η βοηθός χείρ μού, διατάσσω καί αυτή πράττει)…

 

Γ Βασ. 5,26        καὶ Κύριος ἔδωκε σοφίαν τῷ Σαλωμών, καθὼς ἐλάλησεν αὐτῷ· καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Χιρὰμ καὶ ἀνὰ μέσον Σαλωμών, καὶ διέθεντο διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτῶν.

 

(Όπως καί εδώ, οί σύγχρονοι σατανιστές, έχουν διαθήκη ήτοι συμφωνία μεταξύ σιωνιστών = «σιωνιστών» = ψευδοσιωνιστών, αφού τό λέγει καί η Αποκάλυψη ότι θά λένε ότι είναι Ιουδαίοι σέ θρήσκευμα αλλά θά ψεύδοντε, καθότι εισίν η συναγωγή τού σατανά καί οί Χιράμηδες επίσης συνσατανιστές υπηρέτες)…

 

Γ Βασ. 5,26              Ο Κυριος έδωσε σοφίαν στον Σολομώντα, όπως είχεν υποσχεθή εις αυτόν. Και επικρατούσε ειρήνη μεταξύ του Χιράμ και του Σολομώντος. Αυτοί συνήψαν συμφωνίαν μεταξύ των.

 

Γ Βασ. 5,27        καὶ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς φόρον ἐκ παντὸς Ἰσραήλ, καὶ ἦν ὁ φόρος τριάκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.

 

Γ Βασ. 5,27               Ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ο Σολομών, ώρισεν ως αχθοφόρους από όλους τους Ισραηλίτας τριάντα χιλιάδες άνδρας.

 

Γ Βασ. 5,28        καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν Λίβανον, δέκα χιλιάδες ἐν τῷ μηνί, ἀλλασσόμενοι, μῆνα ἦσαν ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ δύο μῆνας ἐν οἴκῳ αὐτῶν· καὶ Ἀδωνιρὰμ ἐπὶ τοῦ φόρου.

 

Γ Βασ. 5,28              Εστειλε δε αυτούς εις τα όρος Λιβανον, δια να εργάζωνται ανά δέκα χιλιάδες κατά μήνα. Αυτοί ενηλλάσσοντο, ώστε ένα μήνα ήσαν στον Λιβανον και δύο μήνας ευρίσκοντο εις τα σπίτια των. Επόπτης δε αυτών ήτο ο Αδωνιράμ.

 

(Οί λέξεις Σολομών, Αδωνιράμ καί Λίβανος, είναι ελληνικές, έτσι διά νά κατανοείτε όταν άλλες φορές λέγω ότι πάσα λέξη ελληνική. Ήτοι Άδωνις, Αδωναϊς/Αδωναϊ = Χριστός σέ άλλες αναφορές καί Σόλων/Σολομών. Τό δέ Σαλωμών καί Σαλώμη, Σάλ, Σαούλ = είς Άλ = Εισάλ = Σάλ όπως είς Πόλιν = Ειστανμπούλ = Ισταμπούλ κ.α.)…

 

Γ Βασ. 5,29        καὶ ἦν τῷ Σαλωμὼν ἑβδομήκοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ ὄρει,

 

Γ Βασ. 5,29              Υπήρχον ακόμη εις την υπηρεσίαν του Σολομώντος εβδομήκοντα χιλιάδες αχθοφόροι και ογδοήκοντα χιλιάδες λατόμοι στο όρος.

 

Γ Βασ. 5,30        χωρὶς τῶν ἀρχόντων τῶν καθεσταμένων ἐπὶ τῶν ἔργων τῷ Σαλωμών, τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα.

 

Γ Βασ. 5,30               Εις αυτούς δεν συμπεριελαμβάνοντο οι επόπται των έργων, τους οποίους είχε διορίσει ο Σολομών και των οποίων ο αριθμός ανήρχετο εις τρεις χιλιάδας εξακοσίους.

 

Γ Βασ. 5,32        καὶ ἡτοίμασαν τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα τρία ἔτη.

Γ Βασ. 5,32               Αυτοί εργαζόμενοι επί τρία κατά συνέχειαν έτη ητοίμασαν όλους τους λίθους και τα ξύλα.

 

(Η λέξη τέκτων είναι ελληνική καί σημαίνει οικοδόμος αλλά περισσότερον ξυλουργός ήτοι πελεκάνος, αυτός που κατεργάζεται τά ξύλα διά κτήρια καί έπιπλα. Τέ κτών ουσιαστικώς σημαίνει τά σκοτωμένα, επειδή τά ξύλα είναι ζωντανοί οργανισμοί που σκοτώθηκαν καί σφαγιάστηκαν. Ό τεκτονισμός δέν δυστάζει νά σκοτώσει ό,τι είς τό πέρασμα τού είναι εμπόδιον καί πατεί επί πτωμάτων δικαίων καί συναδίκων)…

Όσα όσα λέγω εντός παρενθέσεων διά τά Βασιλέων Γ,5 καί τόν τίτλον τού άρθρου αποδεικνύονται είς τά κατωτέρω λόγια:

Ματθ. 4,8          Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν

(Έδειξε ό διάβολος ότι όλα τά βασίλεια είναι ιδικά τού. Αυτόν σημαίνει ότι ίσχυεν πάντοτε καί αυτόν υποδεικνύει σέ κάθε χρόνον, ήτοι παρόν, παρελθόν καί τώρα έν μελλόντι. Εδώ φαίνονται τά τρία 36 = 108 διά τά βήματα τού Βούδα ήτοι 108 βήματα τού, ήτοι παρόν, παρελθόν καί μέλλον ήτοι τρείς κύκλοι μετάχρονου 360ο… Ό Βούδας είχε προφυτεύσει ότι θά έρθη σέ 500 έτη Αυτός οπού θά διαλύσει τήν φιλοσοφία τού ήτοι Ό Χριστός. Απ’ αυτά καταλαβαίνετε ότι ό διάβολος έν μέρει τουλάχιστον εξουσίαζε τό βασίλειον Σολομώντος τού τόσον σοφού καί αμαρτωλού, μάγου, φιλήδονου κ.α. που λέγεται ότι Μετανόησε καί τού Χειράμ/Χιράμ. Άρα τέ, η συναγωγή τής ελευθεροτέκτονης σατανικής πράξης υπήρχε σ’ όλα τά βασίλεια. Ενώ η Τεκτονική Τού Τριαδικού Θεού είναι η Υπακοή είς Τόν Τριαδικόν Θεόν)…

Ματθ. 4,9          καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.

(Τό άγριον αρρωστημένον θράσος τού σατανά νά πειράζει Τόν Θεόν έν σαρκί επειδή αποφάσισε νά δοκιμαστεί καί νά νικήσει τούς πειρασμούς χωρίς νά επιβάλει τήν προσωπική τού Υιική Δύναμι. Ματθ. 4,1          Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου,

Ματθ. 4,1                  Τοτε ο Ιησούς ωδηγήθη από το Πνεύμα το Αγιον εις κάποιο υψηλότερον μέρος της ερήμου, δια να πειρασθή ως άνθρωπος από τον διάβολον (και νικήση εξ ολοκλήρου αυτόν). http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/01.%20Math.htm )….

 

Ματθ. 4,10        τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.

(Είναι γεγραμμένον ήτοι Νόμος Τριαδικού Θεού νά προσκυνήσεις μόνον Αυτόν λατρεύεις, ενώ εσύ ούτε Τόν Τριαδικόν Θεόν προσκύνησες, αλλά αυτολατρεύεσαι καί έπεσες Εωσφόρες καί Συνεωσφόροι. Εδώ φαίνεται ότι ό διάβολος είναι κτίσμα καί τίποτε δέν είναι ιδικόν τού αλλά ψευδομαρτυρεί ότι είναι ιδικά τού, καί τό 666 καί πάν άλλος αριθμός καί πάν σύμβολον που λέγει ότι είναι ιδικά τού. Ό Θεός έκανε όλους τούς αριθμούς πρό πάντων τών αιώνων ήτοι ζούσαν πάντοτε καί εισίν χείρες καί εκδηλώσεις Τού, άϋλες Δυνάμεις όπως καλούνται είς τά Θρησκευτικά περί τών Αγγέλων, εξού καί η σωστή αριθμοσοφία είναι αγγέλλουσα = αγγελική ήτοι φέρει μηνύματα, αλλά όχι αυτή τής πλάνης ή τών ενδεχόμενων πειραματικών ή μόνιμων εμπαθειών ή πεποιθήσεων μάς που δέν είναι σωστές. Κτίσμαν κτίσματα δέν κάνει, έστω καί άν μεταλλάσσει ό,τι προδιαγράφεται νά υπάρχει δυνατότητα μετάλλαξης, μαθηματικά δέν κάνει όμως, εισίν αυτά οί αριθμοί)…

Ματθ. 4,11        Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

(Επειδή νίκησε καί μέ τήν σάρκαν τόν σατανά ήτοι χωρίς τήν Δύναμιν Τριαδικού Θεού)…

Ματθ. 4,12        Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

(Προσέχετε εδώ, ακολουθεί εδώ ότι παρεδόθη ό Ιωάννην, ήτοι αυτόν που προφύτευσε περί Χριστού ώς ανώτερος άνθρωπος αρρέν άγιος, μεγαλύτερη αγία καί αγίων Η Παναγία)…

Ματθ. 4,13        καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ,

(Νεφθαλείμ, Νεφελείμ, όρος Ζαβουλών! Η λέξη ζαβός σημαίνει στρεβλός ώς αντικείμενον καί ώς υποκείμενον στρεβλής ηθικής. Ζάβ+ούλων)…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*