in

Χα χαΧα χα LikeLike ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Πανάρχαιοι Έλληνες είς τήν Αμερική = Εσπερίδες, τά ονόματα τών φυλών τούς! ΜΕΡΟΣ 1

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

 

Πανάρχαιοι Έλληνες είς τήν Αμερική = Εσπερίδες, τά ονόματα τών φυλών τούς! ΜΕΡΟΣ 1

Εγώ δέν θά σάς ειπώ τί λέγει ό Ναυσίνοος καί καλά κάνει καί τά λέγει, εγώ θά σάς διηγηθώ τί οίδα προσωπικώς…..

Μεταξύ άλλων οί ανιχνευτές μού έχουν έναν ειδικόν κάτοπτρον σύλληψης στοιχείων διά τής Γλωσσολογίας…. Λοιπόν well!

Λέγει ένας εκπρόσωπος τύπου λόγου χάριν τών σύγχρονων Νάβαχων: «οί προγόνοι μάς ήσαν ναυτικοί ήρθαν εδώ από πολύ μακρυά καί ναυάγησαν μέσα στόν ποταμό τού Γκράν Κάνυον που τότε ήταν μέχρι επάνω είς τά οροπέδια»….

Λοιπόν, Διαμετάφραση: Οί Νάβαχω ναυάγησαν = οί Νάβαχω ναβάχησαν δηλαδή οί Νάβαχω είναι οί Ναύαγω δηλαδή οί Ναυαγοί, ήτοι αυτοί όπου ναυάγησαν όπως λαλεί ό θρύλος τούς, συνεπώς έλαβαν τό όνομα τούς από τούς εαυτούς τούς επειδή ναυαγήσαν…. Πλέον δέν θυμούντε κάν τήν λέξην ναυάγειον, ναύς, ναυσιπλοϊα, ναύτης, Ναυσικά, ναύας ή νάβας…..

Επίσης μάς λέγει ό Ναυαγός Αντιπρόσωπος Τύπου ότι ό ποταμός μέ τό σύγχρονον όνομαν κράν κάνυον ήταν πλημμυρισμένος μέχρι τάς όχθας ή περίπου έως τάς όχθας. Εξού καί διήλθαν, άγνωστον γάρ πρός τό παρόν (θά τό ερευνήσουμε σέ κάποια φάση Θεού θέλοντος καί πολεμικού καιρού επιτρέποντος από τήν νέα αταξία απραγμάτων, άν προλάβουμε, διότι προπάντων νύν ό αγώνας υπέρ Πίστεως καί Εστιών….) είς τόν ποταμόν έκ θαλάττης τινής….. Μετά ήλθε άμπωτη είς τόν ποταμόν καί «ναυάγησαν» είς τά ρηχά ή τώ όντι βούλειαξε τό πλοίον τούς. Προσέξετε καί τό πρώτον καί τό δεύτερον πιθανόν συμβάν/σενάριον….

Ό όρος γκράντ = γκράντε = τεράστιον κάνυον από τίς λέξεις τεράστιον καί κάννη = κάννυον = Grand Canyon επειδή είναι ανοικτόν καί επέκτατον ώς κάννη όπλου, ώς σκάφη….. επιμηκές. Ναυαγώ σημαίνει άγω πρός τάς ναύς ήτοι είς άγνωστον αφιλόξενον υποθαλάσσιον ή διαστημικόν μέρος…. έστω σύγχρονα.

Ποίοι ήσαν αυτοί; Αργοναύτες ή άλλοι άγνωστοι μακροαρμενίζοντες ναύτες;…..

Απάτσι = Απάτσοι….. Πώς λέμε τούς μπάτσους ελληνοκυπριαστί; Πάτσους δηλαδή άνευ τού νί όπως τήν μπανάνα τήν λέμε πανάνα καί η αρχική τής λέξη είναι βανάνα καί τό δένδρον βανανέα, όπως βανίλια….. Καί τί σημαίνει πάτσος; Χαστούκιον, ράπισμαν, κυριολεκτικώς τό νόημα τού ρήματος πατάσσω όπως πάταξη τού εγκλήματος. Πάταξον μέν άκουσον δέ είπε ό σοφός Θρακιώτης σοφός Θεμιστοκλής είς τόν υπερόπτη Ευρυβιάδη. Δηλαδή δείρε μέ, δώσμου έναν πάτσον = χαστούκι πρωτίστως καί ύστερον άκουσον μέ τί έχω νά είπω….. Εξού καί ό μπάτσος δηλαδή ό αστυνομικός ήταν αυτός καί είναι αυτός όποτε διατάσσει η νέα αταξία απραγμάτων νά πατσίζει…. ή μπατσίζει, δηλαδή νά δέρνει. Ό όρος είναι παλαιός καί έγινε τού συρμού από τού σώφρονος Ιωάννη Μεταξά καί εντεύθεν….

Τί σχέση έχουν οί Απάτσι = Απάτσοι μέ όλ’ αυτά; Γνωρίζουμε ότι οί Απάτσοι ήταν άδερτοι, αήττητοι, αχαστούκιτοι…. σκληροτράχηλοι καί δέν δέχονταν πάτσους από κανέναν, όπως ό Κωλοκοτρώνης ός δέχθηκε πάτσον/χαστούκιον από Τούρκο καί από τό κάγριν τού ανέβηκε αντάρτης είς τά όρη καί τά παραρά……

Απάτσι = Άπατσος = αυτός οπού δέν έφαγε πάτσον/μπάτσον = ράπισμα… φέαρ ηνάφ…!!!!

Συνεπώς ό Άπατσος είναι ό απάτακτος = οί Απάτακτοι ήτοι αυτός οπού δέν πατάσσεται, αυτός καί η δράση τού…. Είναι Έλληνες σκληροτράχηλοι καί ενδεχομένως παλειάνθρωποι μαχηταί. Ίσως από τήν Μάνη, τήν Κρήτη, τήν Κύπρο…. (πρώτη παγκοσμίως αναλογίως πληθυσμού σέ ιδιωτικούς φόνους….), άλλη Ιστορία αυτή. Εάν δέν έρχονταν οί Τούρκοι διά τού πραξικοπήματος τής ΕΟΚΑ Β΄θά γίνονταν 10 φόνοι ανά ημέρα, μέ τίς κλίκες οπού υπήρχαν τότες καί σύν τώ χρόνω θά δράκιαζαν. Έχετε υπόψιν τήν Βεντέττα;…. Η Σικελία, η Σαρδηνία, η Νότιος καί λοιπή Ιταλία καί άλλες χώρες μαζύν ωχριούν σ’ όσα έκανε η Βεντέττα από τήν δεκαετία τού 1950 έως τήν δεκαετία τού 1970….. Θά ημπορούσε νά γραπτεί έπος ανάλογον τής Ιλιάδος καί τής Οδύσσειας μέ τά καθημερινά συμβάντα, εκεί είς τά μέρη κυρίως τής Λεμεσσού…..

Πάμε στούς Αζτέκους ή Ασζτέκους. Μά είναι ολοφάνερον μαζύν μέ άλλους Έλληνες Αποικομετανάστες…. Προέρχονται από τόν Αστακόν Πελοποννήσου. Ήτοι Αστέκοι = Αστακοί!….. Η λέξη είναι ολοφάνερως ελληνική!…..

Οί Μάγιας, τό λέγει καί σ’ αυτήν τήν περίπτωση η λέξη ήσαν Μάγοι, Μαγίστροι, Αριθμοσοφισταί….. Εξ’ άλλου τά ανάγλειφα τούς έχουν σχέση μέ μαγείες καί τεχνολογικές μαγείες ήτοι κάψουλες μέ διαστημοναύτες, ουσιαστικώς γήινους διαστημοναύτες…..

Αραγουάνι = Αραγουάνοι = Αραγουανοί. Αυτοί τό ομολόγησαν από μόνοι τούς, δέν τούς πίεσε κανείς. Τούς συνάντησαν κάπου είς τήν Αμαζονία οί Ισπανοί καί παρότι νίκησαν καί υπόταξαν όλους τούς άλλους πέριξ λαούς αυτούς δέν δυνώντουσαν νά τούς καθυποτάξουν. Παρατήρησαν ότι μάχονταν μέ συγκεκριμμένους καί ασύμμετρους ανεξιχνίαστους ανορθόδοξους καί ακανόνιστους τρόπους. Αποφάσισαν νά φέρουν επαϊοντες μαχητικής τέχνης από τήν Ισπανία…. Ήρθαν καί οί ιθύνοντες κατέπληκτοι συμπέραναν ότι πολεμούν όπως οί Αρχαίοι Σπαρτιάτες…. Ό θρύλος τής Σπάρτης συγκίνησεν τήν συμπάθεια είς τούς Ισπανούς καί ζήτησαν εκεχειρία κάι συνομιλία. Είς τήν αλληλοσυνέντευξην οί Αραγουανοί τούς είπαν ότι κατάγονται από τούς Λακεδαιμόνιους, δέν ήξευραν κάν πού είναι αυτόν τό μέρος…. Είπαν ότι τούς έφερε ό Λυκούργος…. Καί έκτοτε ό αρχηγός τής φυλής καλείται Κούργος πρός τιμήν τού Λυκούργου, αποκόπτην μέ τόν καιρόν τό Λύ…. Όπως λέμε Μπρούς Λύ!…..

Η γλώσσα τούς είναι γεμάτη ελληνικά ιδιόμματα, κάποια ολοφάνερα, κάποια αλλοιωμένα καί παραφθαρμένα…. Διατηρούν ακόμη τήν υπερηφάνεια τής καταγωγής τούς…. Οί Ισπανοί ποτέ δέν τούς κατάκτησαν ήσαν καί αυτοί Απάτακτοι καί παρέμειναν ελεύθεροι πολιορκιμένοι αναμεσίς τών ποταμών τής Αμαζονίας…. Συμπεριλήφθηκαν σέ μεγαλύτερον κράτος όταν ιδρύθηκε η Βραζιλία.

Πολλοί έχουν μελετήσει τούς Σπαρτιάτες αλλά δέν έχουν κατανοήσει τό ισχυρότερον τούς κόλπον…. Η θέση έκ τής οποίας μάχεσαι! Οί Αραγουανοί ήσαν σέ κάτι Στενά όπως αυτά τών Θερμοπύλων καί δεδομένης τής ατομικής τούς υπεροχής δέν δυνόντουσαν οί Ισπανοί νά τούς περικυκλώσουν. Η τακτική τού Λεωνίδα υιού τού Αλεξανδρίδα ήταν η πάγια σπαρτιάτικη τακτική, ήτοι νά μήν σ’ αφήνω νά μού επιτεθείς παρά μόνον απ’ εκεί καί όπως επιτρέπω εγώ! Μία τακτική μεικτή αντάρτικου καί τακτικού ταμπουρωμένου λόχου….

Όταν διογκωνίσθηκε ό παχουλός διχασμός τών Σπαρτιατών καί ό μέν ζημίωνε τόν δέ καί μαζύν ό μέν καί ό δέ τήν Πατρίδα ή τήν Σπάρτη, όπως εφημερών καί έκτοτε οί Αριστεροί μέ τούς Δεξιούς, οί Χριστιανοί μέ τούς Νεοειδωλολάτρες οπού συνάμα εισίν άθεοι, δηλαδή δέν τό εξεκαθαρίζουν άν πιστεύουν είς Άκτιστον Ών ή Ώντα ή μή (από πραγματιστική συγκίνηση τό λέγω όχι από κακία….), αποφάσισαν νά επωμισθήσουν νέους Νόμους είς τόν Λυκούργον διά νά τούς συνετείσει καί νά φέρει τήν ομόνοια, αλλά καί τήν έμμεση διά νόμου απαγόρευση τής εκδίκησης. Ό Λυκούργος συμφώνησε υπό έναν όρον….

Ότι θά ορκισθούν άπαντες καί θά διακηρυχθεί διά Νόμου ότι δέν θ’ αλλάξουν οί Νόμοι τού μέχρις ότου επιστρέψει είς τήν Σπάρτη, όπερ κ’ έγινε…. Θέσπισε κ’ έφυγε καί δέν επέστρεψε ποτέ, έκτοτες αγνοείται η τύχη τού είς τήν ελληνική βιβλιογραφία…. Ώσπου μία ημέρα ακούσαμε διά τούς Αραγουανούς, τόν Κούργον καί τόν Λυκούργον…. Πιθανόν νά τό ανάφερα καί σέ παλαιότερα άρθρα μού, οπωσδήποτε είς τό φέϊσμπουκ, θυμάμαι….

Αυτό καί άν είναι υπερθέμα διά κινηματογραφική ταινεία, ν’ αγνοείς έναν άνθρωπον από τόν 7ον αιώναν π.Χ. καί νά τόν ιχληλατοανευρέσεις είς τόν 15ον αιώναν μ.Χ….. 22 αιώνες ψάξιμον…. Άντε έδωσα τήν ιδέα καί καλές εισπράξεις τό Χόλλυγουντ….

Μάζευψε ό Κούργος καμπόσους, τούς φόρτωσε είς τούς κάραβους καί κάλαρε διά τήν Νότια Εσπερίδα…. ό εγγονός τού Χριστόφορος Κολόμβος δέν είχε ακόμη γεννηθεί. Αυτός είναι Χιώτης από τούς Κολόμβους, αριστοκρατικής οικογένειας… τής νήσου. Τ’ όνομα τού σημαίνει κόλον/μέλος διά βίου = Κολόμβον +Χριστόν φέρων……

Τήν πρώτην φοράν υπέγραψε μέ ελληνικούς χαρακτήρες, ύστερα δεδομένης τής εχθρικής στάσης των Λατίνων, Φράγκων καί όλων τών Δυτικοευρωπαίων δία τούς Ορθόδοξους Έλληνες «καλή ώρα» όπως τίς τρέχοντες δεκαετίες (ουσιαστικώς δέν άλλαξε ποτέ) έγινε δήθεν Ιταλός ή Ισπανός. Σημειώνουμε ότι όποτε οί Έλληνες αδυνάτιζαν περαιτέρω τόσον περισσότερον οί Δυτικοί επιδείκνυαν τήν αποστροφήν τούς, μέ βλασφημία, προστυχιά, απανθρωπιά, ασυμπόνοια, μίσος καί προπάντος ζηλοφθονία, τό κλασσικόν κινητήριον δυνάμεως συναίσθημαν τούς….

Φόρτωσε τούς συμπατριώτες τού Χιώτες οπού ταξείδευαν τακτικώς είς τήν Εσπερίδα καί βίρα τίς άγκυρες…. έφθασε είς τάς χώρας τού Κούργου Λυκούργου…..

Λυκούργος είναι αυτός οπού κάνει έργα φωτεινά ενώ Λυκουργός ό κακούργος; Ή ό Λυκούργος ήταν κακοποιός ή επειδή καλείτο Λυκουργός ό Απόλλων δέν τόνιζαν τήν λέξη είς τήν λήγουσα, όπως Χριστός καί Χρήστος…. Ό τονισμός παραλήγουσα δήλωνε κακία, ήταν ό Απόλλων κακός. Δέν λές μουσούργος λές μουσουργός, τέλος πάντων…. προχωρούμε.

Ανέγνωσα σ’ έναν βιβλίον ότι όταν μάθανε οί Δυτικοευρωπαίοι, ήτοι τότε Αγγλοσάξωνες κυρίως ότι οί Μανχάτταν ήσαν Έλληνες τούς έσφαξαν όλους καί ότι η επικράτεια τούς ήταν σ’ όλην τήν νύν επαρχίαν τής Νέας Υόρκης. Οί Μανχάτταν από αθώα φιλοξενία ξεφούρνισαν τήν καταγωγήν τούς καί γενοκτονήθηκαν, αυτοί οί Ινδιάνοι που είναι Έλληνες…. Άμα μάθουν κάποιοι Έλληνες Αντιέλληνες ότι οί Μανχάτταν είναι Έλληνες δέν θά φωνασκίζουν διά τήν γενοκτονία τούς όπως δέν ενδιαφέροντε διά καμμία ελληνική γενοκτονία είς τήν Ελλάδα καί τά πέριξ…. Βρέ τί άνθρωποι υπάρχουν…. ό,τι τούς μαγεύει εμμέσως πλήν σαφώς ό Αντιελληνοσιωνισμός!…..

Η λέξη Μανχάτταν κάλλιστα είναι η λέξη Μάχιμοι ή Μαχηταί….. = Μάνχιμοι ή Μανχητές, επίσης αυτόν τό τάν μού θυμίζει τό τάν ή επί τάς…. άλλη φορά θα τό εξηγήσουμε μέ πληρότητα…..

Τώρα τί νά μήν ειπώ δία τούς Ίνκας; Τί νά μήν ειπώ διά τό Περού = Πέρασμα, Τάς Πέρας…. Τό ότι είναι αναγλύφως ζωγραφισμένος σέ πρανές κρημνού ό Ηρακλής μέ τό ρόπαλον!…. Οί γραμμώσεις αυτές είναι όμοιες μ’ εκείνες τής Νάσηακας/Νάσσκας/Νάσκας. Υιοθετήθηκε η θεωρία ότι ήταν κοσμοδρόμιον, διαστημοδρόμιον…..

Δέν φαίνονται από τό έδαφος πρέπει νά πετάσεις νά τίς ιδείς…. εκεί υπάρχουν ανάγλυφα ζώα τά οποία δέν υπάρχουν είς τήν Εσπερίδα καί δή είς τήν ευρύτερη περιοχή τής εκεί Εσπερίδας….

Νάσκα = Ναύς+κά = Ναύσκα = Ναυσικά ή Ναυσκικά…. Προφανές διασχετίζεται μέ τήν ναύσην = τό μακρυνόν ταξείδιον…. Τό αστρόπλοιον ή διαστημόπλοιον καί δή τούς ναύτες, ωκεανοναύτες, αστροναύτες, διαστημοναύτες….. Δηλαδή βλέπουμε έναν Γερμανόν νά θεωρεί ότι η Ναύσκα είναι αεροδρόμιον καί ύστερα η Γλωσσολογία μάς λέγει ότι η λέξη τώ όντι έχει σχέση μέ αεροδιάδρομον, αστροναυτοδιάδρομον καί ούτω συναφής…..

Η λέξη Ίνκας ίσως είναι η λέξη Ιγγύς = Εγγύς, όπως Εγγύς Ανατολή καί Άπω Ανατολή, όπως η λέξη Ίνγκλαντ = Ένγκλαντ = Εγγύς λάντ = λάνδη όταν ατένιζαν από τήν γαλλική Βρεττάνη…. δηλαδή η πλησιέστερη πρός τά εκεί γή….. Μάς θυμίζει καί τήν Άνκαρα = Άγκυρα = αρχαία ελληνική πόλη η τούδε τουρκική πρωτεύουσα…. Επίσης τήν λέξη άγκυρα επειδή όπως καί οί Ναυαγοί/Ναβαχοί ήθραν από μακρυνή αλλοδαπή….. Δέν θά προεκταθούμε είς τό Μάτσου Πίτσου απατείται ειδική ανάλυση….

Η λέξη άγκυρα προέρχεται από αγκύλη = κ+αγκύλη εξού καί κάγκυλον = κάγκελον καί καμπύλη. Οί Ινκέζοι είχαν καμπύλες πρός τά έξωθεν ρουθουνόμυτες…. Όπως λέμε αγκυλώνω = αγκυρώνω = Αγκύλες = Άνκας όπως Άνκκαρα οί Τούρκοι (οί εκβαρβαρισμένες ελληνικές λέξεις από διαφορετικούς λαούς ομοιάζουν, παρατηρήστε τό, είναι Νόμος τής Γλωσσολογίας) = Ίνκας….

Ολμέκοι! Τί νά σάς ειπώ ρέ παιδιά…. Πάντως ό όλμος είναι στρογγυλός, στρογγυλοπρόσωπα καί τά είδωλα τών Ολμέκων. Τούς ηύραν αγράμματους καί τούς έπεισαν κατά μεγάλη πλειοψηφία οί Εβραίοι ότι εισίν χαμένη φυλή τών Ομβραίων….

Έχει κάποιους οπού τούς φωνάζουν Τολτέκους από τούς Μάγιας… Τόλτ = told = από τό εντολήν = έν+τόλ+ην, όπως τελάλης = τέ+λαλώ = ό διαλαλητής, εντολέας κ.α….. Τολτέκοι ωσάν νά λέμε οί λόγιοι τών Μάγων/Μάγιας ή Μαγίας…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
  1. καταπληκτικο αρθρο φιλε μου. Μπραβο.
    ειμαι σιγουρος οτι πεφτεις μεσα κατα 80% τουλαχιστον
    και αυτο γιατι η πένα σου ειναι ειλικρινης και δεν εχει καθολου δολο.
    Συνχαρητηρια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Προετοιμάζεται το έδαφος για τις υποδομές δικτύων 5G

ΒΙΝΤΕΟ ΟΡΓΗΣ! Σήμερα στην Σάμο: Νεαρός Λ@θρομετανάστης ΣΚΟΤΩΝΕΙ με πέτρα περιστέρι και το παίρνει για τσιμπούσι