15:35 - 05/12/2020

Η  ΠΛΑΝΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Διαφημίσεις

η θεωρία  της  ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ  της  Ορθοδοξίας  βρίσκεται  πολυ  ψηλα  μεσα  στους  κόλπους  της  Ορθοδοξιας  καθως  ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ  υλικά  πλούτη – ΕΥΗΜΕΡΙΑ -εξάλειψη του  κακου κτλ.

Θα  εξετάσουμε  καποια  σημεία  της  που  δείχνουν  οτι  πρόκειται  για  ΠΛΑΝΗ.

 

α)

κατα Ματθαίον κεφ 24ο

23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.

26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε

 

Mας  λέει  ο  Αγιος  Εφραιμ ο Συρος

“ο δε αναιδής λαβών τότε εξουσίαν θα αποστείλη δαίμονα εις πάντα τα πέρατα, ώστε να κηρύξη παρρησία, ότι βασιλεύς μέγας εφάνη μετά δόξης, έλθετε και ίδετε αυτόν”..

Λενε οι  Αναλαμπιστές

ΘΑ ΞΕΧΥΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΠΟΥ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΕΣ ΕΚΤΙΖΕ …

β)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ιωαννου Θεολογου κεφ 20ο

1 Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.

2 καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν οἰκουμένην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,

3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισε ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

Συμφωνα  με  τις  ερμηνείες  των  Αγίων  Πατέρων  της  Ορθοδοξιας  μας,το  “δεσιμο” του  Διαβόλου  συνέβη  με  την  ΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ  το  33μΧ  και η  “χιλιετία” της  ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ  της  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  έχει  ηδη  συμβεί  κατα  τους  Βυζαντινους  χρόνους.

 

Λενε  οι  Αναλαμπιστές

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΑΣΗ, ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ..

 

 

γ)   Γνωρίζουμε  απο  τους  Αγιους  μας  οτι  ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  θα  είναι  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ  ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΣ

Το  ιδιο  λένε  και  οι Αναλαμπιστές  για  τον  Βασιλέα  Ιωαννη….

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟ

 

 

δ) Οι  Αναλαμπιστές  περιμένουν  να  δοθεί  απο  τον Κυριο μας  στην  ερχόμενη Οικουμενική  Συνοδο  μια  ΔΙΑΘΗΚΗ….η  οποία  λένε  οτι  θα  σηματοδοτήσει  την  ΕΝΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,  αρα  ξεκάθαρα φαίνεται  οτι  θα  πρόκειται  για  την  ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ  που  αυτος  είιναι  ο σκοπός  της

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΔΙΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑ …
ΘΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΤΑ ΟΡΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ …
ΟΣΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ …

Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔOΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ …”

 

ε) Απο  το  ευαγγέλιο  και  τους  λόγους  του  Κυριου μας  έχουμε…

 

κατα  Ματθαίον κεφ 24ο

23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός ἤ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

 

Λένε  οι  Αναλαμπιστές…

ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΛΗΘΟΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 

 

 

εδω  ειναι  ολη η  ΘΕΩΡΙΑ  της  Αναλαμπής  της  Ορθοδοξιας….

https://anargyros61.blogspot.gr/2013/10/48.html

 

στ)

Ησαιας  2,4              καὶ κρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν, καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος μάχαιραν, καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν.

Το  χωρίο  αυτο  μας  μιλάει  για  την  ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΤΟΥ  ΜΕΣΣΙΑ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  και  την  “μετατροπή”  των  οπλων  σε  άροτρα  και  την  γενική  ειρήνη  επι  της  γης   που  ήδη  έχει  συντελεστεί  αλλά  σε  πνευματικό  επίπεδο  μόνον. Το  “κρινεί  αναμέσον  των  εθνών”  μας  ξεκαθαρίζει  οτι  πρόκειται  για  τον  ΜΕΣΣΙΑ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟ  που  είναι  ο  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΚΡΙΤΗΣ  της  ανθρωπότητας.  Οι  αναλαμπιστές  μας  λένε  αυτο  ακριβώς  ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ  την  πνευματική  διάσταση  αυτης  της  προφητείας, οτι  δηλαδή  θα  ερθει  ο  Βασιλέας  Ιωαννης  προσφέροντας  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ  και  ο κόσμος  θα  μετατρέψει  τα  οπλα  σε  εργαλεία  εκμετάλλευσης  της  γης!!!

 

Ακουστε   και  τον   π.Αθανάσιο  Μυτιληναίο  αναλύοντας  το  παραπάνω  χωρίο  να  αποδεικνύει  οτι  η  Αναλαμπή  της  Ορθοδοξίας  αποτελεί   ΑΙΡΕΣΗ!!!

 

ζ)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ‘ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ’25-12-08

Ακουστε  τον  γεροντα  (1.24)  να  λέει  “ΕΙΜΑΣΤΕ  ΣΤΟΝ  ΔΡΟΜΟ  ΤΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ”!!!!  Καμμια  αναφορά  για  Αναλαμπή  Ορθοδοξίας!!!

 

 

Kαι  εδω  τον  π.Μαξιμο  να  παραθέτει  στοιχεία οτι η Αναλαμπη  της  Ορθοδοξίας  είναι  ΠΛΑΝΗ!!

https://www.youtube.com/watch?v=qoQCL-hpSTo  (απο  48.00  εως 1.24.00)

 

Aλλα  και  ο  π.Νεκτάριος  Μουλατσιώτης  απορρίπτει  τα  σεναρια  Αναλαμπής  Ορθοδοξίας

https://www.youtube.com/watch?v=YNTo_b9wxDM

 

h)

“ΜΙΑ «ΑΛΛΗ» ΑΠΟΨΗ” – [ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ «ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» Ή ΑΛΛΙΩΣ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΩΣ «ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»]

NICKOLAS ZOTOS

 

https://www.facebook.com/notes/nickolas-zotos/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%89%CF%83-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%89%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80/1750562848292738/

Διαβάστε περισσότερα: https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/news/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%83%ce%b1%ce%b9%2c-%ce%b5%ce%af-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bd%2c-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%82-/Μην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (34)

 1. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 12/05/2020 @ 5:17 ΜΜ

  ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ

  ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΜΑΣ…

  ΕΔΩ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ

  ΚΑΤΑΛΑΗΨΗ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ,ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

  ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ

  ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ..

  ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΡΟΜΑΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ

  ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ,ΓΝΩΣΤΟΣ Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ

  MEΓΑΛΟΣΧΗΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ

  ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ;

 2. Γιατι τοσος φοβος;

 3. Γιωργος 1962 12/05/2020 @ 6:36 ΜΜ

  Διαφωνω!Υπαρχει και αυτο που λεγετε ελπιδα,και πιστη σε εναν κοσμο καλυτερο !Τωρα βλεπουμε την πληρη εξελιξη και αποκορυφωση του παγκοσμιου κακου,την πληρη σχεδον επικρατηση των δαιμονων που εχουνε στησει παρτυ μεσα στα αδεια κουφαρια τυπου μπιλ γκειτς ,Σορος ,των εδω μασονοκρατουμενων πολιτικων μας..Οποιος δεν πιστευει στην υπαρξη των δαιμονων,δεν πιστευει ουτε στην υπαρξη του θεου!Και βεβαια ο θεος θα στειλει καποιον δικο του να αποκαταστησει τον νομο του θεου!Στους εναπομειναντας…

 4. Παναγιώτης Πολίτης 12/05/2020 @ 7:04 ΜΜ

  Και γιατί τόση αδράνεια; Ολη η δύναμη του συστήματος στηρίζεται στην μη δράση μας.

 5. για να υπαρξη αναλαμπη πρεπει να υπαρξει και καθαρση , οταν γινετε ενα με το χωμα τοτε να ξερετε εχει ερθει η αναλαμπη, γκε γκε ;

  μη περιμενετε εσεις που εχετε πουλησει τη ψυχη σας σε οτιδηποτε ανορθοδοξο οτι θα δειτε αναλαμπη , εσεις ειστε για τα μπαζα.

 6. ΠΑΝΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ 12/05/2020 @ 9:47 ΜΜ

  Κάποιοι προσπαθούν να ωθήσουν τους χριστιανούς στην απελπισία και στo σκοτάδι…… υπαρχει τελευταια μια πολύ ‘’περίεργη’’ και ξαφνική έξαρση διαφόρων αρθρογράφων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν θα ύπαρξη αναλαμπή της ορθοδοξίας κλπ…

  Και Πόλυ περιέργως, συνέπεσε αυτή η αμφισβήτηση της αναλαμπής της ορθοδοξίας με την εμφάνιση του εμβολίου με τη ρομποτική τεχνολογία… σαν να θέλουν κάποιοι να σπρώξουν στην απελπισία τους χριστιανούς προκειμένου να εμβολιαστούν…..

 7. ΠΑΝΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝ 12/05/2020 @ 9:48 ΜΜ

  Λοιπόν εκτός από τους πολλούς αγίους που έχουν μιλήσει γι αυτό , όπως και ο Άγιος Παισιος, μπορείτε να ακούσετε με τα αυτιά σας τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινο και να σας λυθεί για πάντα η οποία αμφιβολία .

  Από το 5’12’’ αλλά συνιστώ να το ακούσετε όλο:

  • Ιωαννης 12/06/2020 @ 12:35 ΜΜ

   ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ….ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ…ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΗΔΗ)…

   https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/

 8. ΑΔΕΛΦΙΑ ΛΙΓΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΛΕΥΑΖΟΥΜΕ,ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΕΙ ΚΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ,ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΟΤΑΝ ΕΓΩ ΘΑ ΞΑΝΑΕΛΘΩ,ΟΥΔΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ.ΚΥΡΙΕ ΔΕΝ ΣΕ ΝΩΡΙΖΑ,ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ.
  ΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ?

 9. ΕΙΝΑΙ ΔΛΔ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ,ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ,ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ,ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ?
  ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ,ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ,.
  Ματθ. 24,14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΙΡΕΤΕΡΩ ΕΞΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΖΩ?

 10. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ.ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ,ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ,ΕΧΟΥΝ ΔΙΘΑΧΘΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ?ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΓΩ,Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.ΕΚΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ,ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΠΛΝΗ,ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΡΙΝ.
  ΙΣΝ

 11. Φώτης Βακάκης 12/06/2020 @ 4:50 ΠΜ

  Εσυ αρθρογραφε ΥΠΟΚΡΙΤΑ! που εχεις το θρασσος να θεωρεις πιο αξιοπιστους απλους μοναχους και ιερεις απο τους αγιους και προφητες της Ορθοδοξιας, δεν εχεις ακομα καταλαβει οτι “ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗΖΕΙΣ”???
  Οι αιρετικοι προτεσταντες, Ιαχωβαδες, Ευαγγελικοι κ.α. δεν δεχονται αγιους…Εχεις το θραδσσος ΥΠΟΚΡΙΤΑ… ενω βαζεις αρθρο του πεπλανημενου π.Μαξιμου, να αγνοεις που ελεγε ο “βιβλιοπωλης” π.Μαξιμος οτι: η συντελεια του κοσμου θα ερχοταν το 2018!!!????

 12. Φώτης Βακάκης 12/06/2020 @ 4:57 ΠΜ

  Και μονο απο αυτο με τον π.Μαξιμο, φαινεται οτι εισαι ακολουθος του…Δεν ξερεις οτι ο εν λογω ρασοφορος διαλαλει οτι ο αναμενωμενος(τωρα πλεον, αφου εγινε ρομπα) θα ειναι ενα συστημα? Η Αποκαλυψη το λεει καθαρα: Ο αντιχριστος θα ειναι ανθρωποςμε την δυναμη του Σατανα. Οσο για τον π. Αθανασιο, λυπαμαι που επεσε σε πλανη και ερμηνευει λαθος αυτα τα χωρια. Ο μεγαλυτερος θεολογος των τελευταιων 100 χρονων Ν.Σωτηροπουλος αναφερεται και στην Αναλαμπη και οτι ο Ελληνισμος-Χριστιανισμος θα παρει…..

 13. Φώτης Βακάκης 12/06/2020 @ 5:00 ΠΜ

  …πισω την Πολη και την Αγια Σοφια. Ολοι αυτοι οι αγιοι μας και οι θεολογοι μας κατ,εσενα ειναι αιρετικοι? Δυστυχως σε εχει ξεγελασει ο Σατανας και πιστευεις αιρετικους…Μτανοησε πριν ειναι αργα….

 14. Φώτης Βακάκης 12/06/2020 @ 5:08 ΠΜ

  Βαζεις αρθρο του Μουλατσιωτη, αυτου που ειχε δημιουργησει παλια τους “παπαροκαδες”??? Ω! τι μεγαλα επιχειρηματα!!! τι μεγαλους υποκριτες ορθοδοξους οικουμενιστες μας δειχνεις ως “εγκυρους” για να μας αποδειξεις…ΤΙΠΟΤΑ!!! ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ. ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ WIFI…ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ!!!

  • Ιωαννης 12/06/2020 @ 12:34 ΜΜ

   ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ….ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ…ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΗΔΗ)…

   https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/

 15. ΚΑΝΕΝΑΣ 12/06/2020 @ 10:31 ΠΜ

  ΠΡΟΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΛΑΝΗ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ……….. ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΟΥ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ …………ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΑΣΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΝΤΡΑ …………https://www.facebook.com/nikolaos.kosmidis.3

 16. ΚΑΝΕΝΑΣ 12/06/2020 @ 10:37 ΠΜ

  ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΩ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΥΠΟΠΤΟ Ή ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ ΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΑΠΟ ΑΛΛΟΎ ………….. ΕΓΩ ΜΙΛΗΣΑ ………

  • Ιωαννης 12/06/2020 @ 12:34 ΜΜ

   ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ….ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ…ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΗΔΗ)…

   https://o-antichristos-apekaly-thi.webnode.gr/

 17. ΚΑΝΕΝΑΣ 12/07/2020 @ 11:44 ΠΜ

  ΣΕ ΕΧΩ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΟ ΦΕΙΣΜΠΟΥΚ ΕΛΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ …….. ΚΟΙΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑ ……….. ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ ………..ΔΗΜΟΣΙΑ ………..

 18. Θεοδόσης Κουτσιας 08/23/2021 @ 1:53 ΜΜ

  Φώτη Βακακη, και ο προφήτης Δανιήλ, προφήτης του Θεού ήταν, μάλιστα ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Τα λόγια του μπορείς να τα καταλάβεις? Τι μας λέει ο προφήτης Δανιήλ ” Ως πότε η όραση της καθημερινής θυσίας της παραβασεως που προκαλεί την ερήμωση και της καταπατήσεως του αγιαστηριου και της ένδοξης χώρας. Και ο ένας άγγελος απάντησε στον άλλο άγγελο.Επι 2300 εσπερες και πρωινά, τότε το θυσιαστήριο θα αποκατασταθεί. Και μου λέει ο άγγελος Πήγαινε Δανιήλ

 19. Θεοδόσης Κουτσιας 08/23/2021 @ 1:58 ΜΜ

  Διότι οι λόγοι είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι μέχρι τον καιρό του τέλους, πολλοί θα καθαρισθουν και θα λευκανθουν και θα δοκιμασθούν αλλά οι άνομοι θα εξακολουθούν να ανομουν και κανείς από τους ανομους δεν θα εννοήσει. Μόνο οι συνετοί θα εννοήσουν και από το καιρό κατά τον οποίο η καθημερινή προσφορά θα καταργηθει και το βδελυγμα της ερημώσεως θα στηθεί θα περάσουν 1290 ημέρες…” Ποια είναι η ερμηνεία των λόγων του προφήτη?
  Όραση είναι η διορατικότητα κάποιου στο να βλέπει κάτι που του

 20. Φώτη Βακάκη, μήπως ο προφήτης Δανιήλ δεν είναι προφήτης για σένα? Που προφήτευσε την σημερινή κατάντια της εκκλησίας, το κλείσιμο των εκκλησιών από την παράβαση που έκαναν η αντιχριστες δυνάμεις του σκότους με την υποτιθέμενη πανδημία του κοροναϊού. Τι μας λέει ο Δανιήλ ” Ως πότε η όραση της καθημερινής θυσίας της παραβασεως που προκαλεί την ερήμωση και της καταπατήσεως του αγιαστηριου και της ένδοξης χώρας και ο ένας άγγελος απάντησε στον άλλο άγγελο επί 2300 εσπερες και πρωινά τότε το

 21. Θυσιαστήριο θα αποκατασταθεί, και μου λέει ό άγγελος Πήγαινε Δανιήλ διότι οι λόγοι είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι μέχρι τον καιρό του τέλους πολλοί θα καθαρισθουν και θα λευκανθουν και θα δοκιμασθούν αλλά οι άνομοι θα εξακολουθούν να ανομουν και κανείς από τους ανομους δεν θα εννοήσει. Μόνο οι συνετοί θα εννοήσουν και από το καιρό κατά τον οποίο η καθημερινή προσφορά θα καταργηθει και το βδελυγμα της ερημώσεως θα στηθεί θα περάσουν 1290 ημέρες….” Ποια είναι η ερμηνεία των λόγων τού του

 22. Όραση είναι η ικανότητα η διορατικότητα κάποιου στο να βλέπει η να αντιλαμβάνεται κάτι που του συμβαίνει γύρω του. Θυσία ως προς το θεολογικό κομμάτι είναι εκείνη ακριβώς η ιεροτελεστία που συμβαίνει μέσα στο χώρο της ορθοδόξου θείας λατρείας της εκκλησίας όπου πάνω στην Ιερά Τράπεζα προσφέρουμε με ικεσίες και προσευχές τα ταπεινά στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού στον Θεό παρακαλώντας τον για την μεγάλη του Ευσπλαχνία και την άπειρη Αγάπη του και το απέραντο Θείο του Έλεος να τα μεταβάλει σε

 23. Σώμα και Αίμα Του εις άφεση των αμαρτιών μας και εις ζωή αιωνίων. Συνεπώς θα λέγαμε ότι η όραση της καθημερινής θυσίας είναι η ικανότητα η διορατικότητα κάποιου στο να αντιλαμβάνεται, να εννοεί, να καταλαβαίνει, να διεισδύει, να βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, το μέγα και ανεκτίμητο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που για αυτόν τον λόγο ούτως η άλλως συντελείται και διαδραματίζεται μπροστά του, στο να πιστέψει ο άνθρωπος, να έχει την βαθειά πεποίθηση ότι αυτά τα ταπεινά στοιχεία του ψωμιού

 24. και του κρασιού, είναι το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που χύνεται για χάρη της σωτηρίας μας. Τι σημαίνει παράβαση? Παράβαση είναι η ενέργεια με την οποία κάποιος παραβαίνει έναν νόμο κανονισμό κτλπ. Προκαλώ σημαίνει ότι γίνομαι η αιτία ενός γεγονότος. Ερήμωση είναι η διαδικασία ή το αποτέλεσμα του ερημώνω, ενώ καταπάτηση είναι η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του καταπατώ, καταπάτηση είναι επίσης η παράνομη κατάληψη ενός χώρου, κατάληψη είναι η ενέργεια διαμαρτυρίας με την οποία

 25. καταλαμβάνεται ένας χώρος παρανόμως για να εκφραστεί η δυσαρεσκεια μιας ομάδας ανθρώπων για κάποιο θέμα. Θεολογικά τα μυστήρια της ορθοδόξου εκκλησίας δεν τα επινόησε άνθρωπος αλλά το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς τα νομοθέτησε ο Θεός με αποτερω σκοπό την σωτηρία της ψυχής του. Δηλαδή είναι ένας Θείος κανόνας που θέσπισε και νομοθετισε ο Θεός για τον άνθρωπο αποσκοπούσε πάντοτε την σωτηρία της ψυχής του. Ο χριστιανός πρέπει να εισέρχεται στο χώρο της θείας λατρείας της ορθοδόξου εκκλησίας, να

 26. να συμμετέχει στα ιερά της μυστήρια, να εκκλησιάζεται και να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων. Όμως όλοι γνωρίζουμε σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποιες μυστικές παγανιστικές αντιχριστιανικές οργανώσεις όπως είναι η μασωνία ο σιωνισμός και ο οικουμενισμός, που είναι υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για την σημερινή κατάντια της εκκλησίας μας. Αυτοί, αυτοί λοιπόν οι εκπρόσωποι του αντιχρίστου σατανά επινόησαν μία τεράστια μορφή προπαγάνδας την

 27. υποτιθέμενη πανδημία του κοροναϊου έχοντας ως αποτέλεσμα να κλείσουν συστηματικά οι εκκλησίες του Χριστού δια της βίας και να πάψουν να τελούνται τα ιερά της μυστήρια που ο ίδιος ο Θεός όρισε, θέσπισε και νομοθετισε για τον άνθρωπο. Αυτό πράγματι είναι παράβαση, διότι παραβαίνει πράγματι τον νόμο του Θεού, ως αποτέλεσμα των όλων αυτών που πέτυχαν είναι η ερήμωση δηλαδή η πάψη των πιστών να εισέρχονται μέσα στον χώρο της θείας λατρείας της εκκλησίας μας, να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν, είτε

 28. δεν μας επιτρέπεται δια νόμου του κράτους, είτε διότι υπάρχουν κάποιοι αφελείς χριστιανοί που όταν είναι ανοιχτές οι εκκλησίες δεν πάνε μόνο και μόνο για να μην κολλήσουν κάποια αρρώστια. Όλα αυτά μαρτυρούν ότι οι εκκλησίες του Χριστού έχουν χτυπηθεί εσωτερικά και το ιερό του θυσιαστηριο έχει καταπατηθεί με τα σατανικά τους σχέδια, με αυτήν τους την ενέργεια διαμαρτυρίας ότι όποιος κοινωνεί κολλάει κοροναϊο. Συνεπώς το ιερό θυσιαστήριο έχει καταληφθεί από τους ανομους, βδελυρούς και αντίχριστους

 29. ανθρωπους. Ένδοξη χώρα είναι η Ελλάδα. Σε τι αναφέρονται οι 2300 εσπερες και πρωινά? Ο προφήτης Δανιήλ, μετά από μία μεταφυσική εμπειρία ένα διορατικό όραμα που βίωσε με τους δύο αγγέλους Κυρίου να συνομιλούν μεταξύ τους μας εξηγεί τι ρώτησε ο πρώτος άγγελος και τι απάντησε ο δεύτερος άγγελος. Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα για την όραση της καθημερινής θυσίας, της παραβασεως, την ερήμωση, την καταπάτηση, την ένδοξη χώρα είναι τα όσα ανέφερε ο πρώτος άγγελος στην ερώτησή του. Και ο δεύτερος

 30. άγγελος απαντάει “Επί 2300 εσπερες και πρωινά” Δηλαδή εννοούσε από τότε που ξεκίνησε η παράβαση το κλείσιμο των εκκλησιών της Ελλάδος επίσημα λόγω της υποτιθέμενης πανδημιας του κοροναϊού μέχρι τότε που θα κάνει την δημοσια δράση του ο αντίχριστος θα περάσουν 2300 νύχτες και μέρες. Η εκκλησίες του Χριστού έκλεισαν επίσημα στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020. Ένας χρόνος έχει 365 ημέρες. 2300 νύχτες και μέρες είναι χοντρικά 6.5 χρόνια. Είναι κάπου στα μέσα της χρονιάς του 2026.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*