14:50 - 15/05/2022

18-23:· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, Από μικρός ό ό παρά+ξένος διερωτούμουν διατί η λέξη μάνδρα καλείται φάρμα… λέγε Big Farma(Company)-[of animals-ανώμαλων]-Η Φάρμα τών Ζώων κ.α….

18-23:· τι ο μπορο σου σαν ο μεγιστνες τς γς, τι ν τ φαρμακείᾳ σου πλανθησαν πντα τ θνη, Από μικρός ό ό παρά+ξένος διερωτούμουν διατί η λέξη μάνδρα καλείται φάρμα… λέγε Big Farma(Company)-[of animals-ανώμαλων]-Η Φάρμα τών Ζώων κ.α….

Από μικρούλης παρατηρητικός διά αυτόν τόν παράξενον Κόσμον όπου μ’ έκανε νά φαίνομαι παρά+ξένος, ήτοι ξένος αλλά παρά τού ξένου, έναν είδος ξένου, ήτοι ημέτερος αλλά ουχί συνταυτοχρόνως ημέτερος αλλά παραημέτερος = παράξενος…, διερωτούμουν διατί είς τά αγγλικά η λέξη μάνδρα καλείται φάρμα η οποία λέξη έχει αναμφισβήτητως σχέση, ερχομό, καταβολή, καταγωγή, ρίζα, από τήν λέξη φαρμακείον;…

Καί τί έχει μέσα η φάρμα; Ζώα τά οποία τά ταϊζεις, ποτίζεις, εμβολιάζεις, ό,τι θέλεις, σφάζεις όποτε θέλεις, πωλείς όποτε θέλεις, διατηρείς δι’ όσον θέλεις καί διά οίον σκοπόν ή απόλαυσιν ή χρήσιν θέλεις καί αγαπάεις έξ’ αυτών περισσότερον οία θέλεις και αποαγαπάεις έξ’ αυτών οία θέλεις όποτε-[ό+ποτέ ή/και ό+ποποτέ] θέλεις, ήτοι τό Πολίτευμα όπου θέλεις όπως τό θέλεις…. διά νά εξυπηρετείς τά θελήματα καί τά επιβιώματα καί τάς καύλας σού…

Όλα τά πολιτεύματα-[πρακτικές καί θεωρίες υποκρισίας και εξαπάτησης διά δόλου καί υπουλίας] είναι η Φάρμα/Μάνδρα τών Ζώων μέ διάφορα αποπλανητικά παραπλανητικά ονόματα καί μεθοδεύσεις είς τά ασήμαντα θέματα βιτρίνας ώστε νά σού φαίνεται πώς δέν είσαι ζώον τής Φάρμας/Μάνδρας τών Ζώων…

18-23:· τι ο μπορο σου σαν ο μεγιστνες τς γς, τι ν τ φαρμακείᾳ σου πλανθησαν πντα τ θνη,

Εμπόροι είναι οί τραπεζίτες, οί φαρμακοποιοί συμπεριλαμβανομένων καί τών νακρκωτικοποιών καί διεγερτικοποιών, κατασκευαστές, προπαγανδιστές-δυσφημιστές-διαφημιστές-ευφημιστές Αντίχριστων θεωριών, βιβλίων, ταινειών, κινούμενων σχεδίων, διαδικτύου, τηλεπρογραμμάτων, μουσικοβιομηχανίας σατανά καί άλλα όλα….

Αυτοί όλοι είναι οί μεγιστάνεις τής γής….

Καί αυτοί όλοι κάνουν φαρμακείες όπως αναφέρει αλλού ό Ιωάννης… ήτοι όπως εδώ η φαρμακεία….

Ήτοι τήν μανδροποίηση….

Η φαρμακεία μεταφράζεται από τούς αιώνων μεταφραστές καί από τίς ευχές και εξορκισμούς τού Αγίου Κυπριανού τού πρώην μάγου ώς μαγείες μέ φάρμακα, μέ συνδέσεις ενεργειών = συχνοτήτων βλέπε π.χ. 5G καί εξελίξεις τής ίδιας τεχνολογίας όπου συνδέουν καί στέλλουν έν αλλάξ ή μαζύν ή μία μία σέ χρόνον ελάχιστον οίες συχνότητες θέλουν ασθενειών, σθενειών, εγκεφαλικών καταστάσεων και ακαταστασιών, εκβλακώσεων καί άλλα καί τά όμοια σέ καρδία καί σέ οία κύτταρα θέλουν διά βλάβην οργάνου ή επιβολήν θεραπείας ή επιβολήν ιδιαίτερης καί μοναδικής αντίληψης ή μή αντίληψης….

τι ν τ φαρμακείᾳ σου πλανθησαν πντα τ θνη

Είς τό σύνολον αυτής τής φαρμακείας επλανήθησαν όλα τά έθνη…

Πανδημία κορωνοϊού, πανδημία οικονομικής κρίσεως, πανδημία ηλεκτρονικού χρήματος δήθεν αναγκαίου, ή τεχνηεντώς ψευδοαναγκαίου, επισιστική κρίση διά νά φέρουν τό χάραγμα τού ηλεκτρονικού χρήματος διά δεξιάς χειρός καί μετώπου καί άλλα συναφή….

Πανδημίες πανδημιών ασθενειών, νά μόλις τώρα διάβαζα ότι είς τό Λονδίνον αρρώστησαν από κάτι φλαίκτυνες πιθήκων… Από πού ώς πού αφού τόσον καιρόν οί προφυλάξεις τών υγειονομικών προαπότρεπαν τόσες πανδημίες; Σημαίνει τώρα δέν τίς προαποτρέπουν αλλά τουναντίον τίς προωθούν….

Τί σημαίνει φαρμακεία;

Η λέξη είναι τρισύνθετη από τά εφ+άρμα-[δυνάμωση]+ακεία όπου αρχαιοελληνιστί σημαίνει αυτόν όπου τώρα λέμε ακίδες = ακίες = ατζίες έν χρήσει ακόμη ελληνοκυπριαστί, παραδείγματος χάριν η ατζία του ξύλου ήτοι η μικρή ακίδα μέ τό όνομα ξαννύα όταν τρυπήσει τό σώμα προξενεί πόνον, οίδημα, μέχρι καί μόλυνση, φλεγμονή καί λοίμωξη εάν είναι ασπούμε μεταλλική ή μολυσμένη ιδιαίτερα ακία!…. ΕΦ ΑΡΜΑ ΚΕΙΕΣ = ΕΦΑΡΜΑΚΕΙΕΣ!

Οί ακίες = ακείες = όπου ήκω-ήκα-έκω σημαίνει καί χωρίς λόγον, ασπούμε χωρίς λόγον τρύπημα, είναι οί βελόνες, οί βελόνες τών ενέσεων ήτοι τά εμβόλια……

Τό ελευθερία ή θάνατος μεταφράζεται ακίδευτος ή θάνατος!…

Δικαιοσύνη ή θάνατος, πώς σάς φαίνεται; Διά τήν ελευθερία θά έδινες τήν ζωήν σού, διά τήν δικαιοσύνη θά τήν έδινες ή τήν θεωρείς κατώτερη καί ότι δέν σού υπόσχεται καί δέν θά σού δώκει κάτι καλύτερον από τήν ελευθερία;… Ασπούμε αιώνια μετά θάνατον καλοτυχία…. = ψυχοσωτηρία….

Αγάπη ή θανατος; Πώς φαίνεται αισθητικώς, αισθησιακώς αλλά και ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΩΣ όπου είναι τό σοβαρότερον καί κυριότερον μέσα είς τήν ψυχή καί τήν καρδία τού νού καί τού νού τής καρδίας;…

Επιβεβαιώνουν τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών: οδηγούμε τά κράτη από πλάνη σέ πλάνη… Ήτοι μία πανδημία πλάνης, μία πανδημία εφαρμακείας!…. Έκτοτες….

Καί όποιος νοιώθει ξένος σέ αυτήν τήν ψευδοφυσιολογικότητα είναι ό παρά ξένος ή καί παρά-[χρήμα] ξένος…

Πώς σού φαίνεται τέλος τραπεζιτών, τραπεζών, χρήματος ή θάνατος; Εάν θέλεις ελευθερία τότε δέν πρέπει νά υπάρχουν τραπεζίτες, τράπεζες καί προπάντως ηλεκτρονικό χρήμα διά χαράγματος, ή δέ μή πλάνη ό θάνατος σού δι’ ελευθερία άνευ τού προτέλους τών ηλεκτρονικών καί τραπεζικών καί άλλων εφαρμακειών ρίζες. Εσύ είσαι διαθέσιμος διά τό ελευθερία ή θάνατος υπό τής πλάνης νά κόψεις έναν μικρόν κλώνον, ενώ η ρίζα παραμένει καί είναι αυτή όπου σού περίγραψα καί άνοιξαν τά μάτια σού, εάν δέν άνοιξαν τότε είσαι σέ πολύ βαθειά ύπνωση!…

Η χειρότερη εφαρμακεία είναι καί ήταν τό χρήμα = ο μαμωνάς, τό είπε Ό Χριστός, αφού αυτόν σημάδευσε περισσότερον απ’ όλους διά τά σκλαβοπάζαρα = κράτη-έθνη-φυλές υπό αυτού ή υπό κατοχής λόγω τής δύναμης όπου προσφέρει σέ άλλους δι’ αυτού. Τά όπλα είναι προέκταση τού μαμωνά καί τά όπλα έξ’ αρχής φέρνουν περισσότερον μαμωνά-αρπαγή-εξέλιξη πλάνης καί αδικίας διά τής βίας ή παραβίας ή διπλωμματικής βίας καί απειλής καί βεβαίως διά τής εξαγοράς τών προ+ασυνείδητων!…

Όλα είναι ακίδες πλάνης, εξαγοράς, ασέβειας, μαγείας, η βαβυλώνα η μεγάλη…

Άλλωστε, καί κυριολεκτικώς τό είπαμε ότι είς τά εμβόλια τοποθετούν σταγόνες αίματος από θυσιασμένα παιδιά καί άλλες μαγικοδιαβολικές τελετές. Καί μέ την δοκιμασία/τέστ καί μέ τίς μάσκες όπου είναι φίμωτρα καί αυτές τίς γαλάζιες όπου είναι γεμάτες αμίαντον εάν τίς ποτίσετε μέ πετρέλαιον καί τίς ανάψετε δέν καίγοντε, γιά φαντάστου!… τί εμπεριέχει…

Όλα πρός Μετάνοια καί Εξομολόγηση σέ ιερείς όπου δέν εμβολιάστηκαν ή Μετανόησαν… Όλα, Μετάνοια διά εμβόλια, μάσκες, δοκιμασίες/τέστς…

Κάνετε μετάφραση τού κατωτέρω ανατρέξετε είς τά εδάφια καί συνάμα είναι ή δέν είναι τού συρμού-[σύρνεται αρχαιοελληνιστί καί ελληνοκυπριαστί σέ τρέχον χρόνον σημαίνει καυλώνει, θέλει γαμήσι, είναι αππωμένος/αππωμένη ήτοι σέ οίστρον-στρήνα και όρεξη διά έκφραση τών ηδονών, λαγνειών, εκτάσεων, παροξυσμών τού σώματος]/μόδας, διαλογισμοί σατανοποίησης, οργασμός πανειδωλολατρείας baBYΛΩΝ[Βήλος θεός βαβυλών-παμπυλών = πάν πύλης δαιμόνων όπως αυτά όπου προωθεί η ευρωπαϊκή ένωση μέ τό κοινοβούλιον της σέ σχήμα βαβυλών ημιτελής, ήτοι πάσας ασέλγειας η γυναίκα αντιεκκλησίας Χριστού η μεγάλη, τών μεγιστάνων ροθλύκων ελόνα μάσκα, βήλ πύλα όπου βύλ ή βήλ θεός βαβυλώνος καί είναι ό πέος όπως ακόμη λέγεται ελληνοκυπριαστί ήτοι αρχαία: βήλος/βήλλος] καί αποστασίας έκ Θεού καί άλλα….

[Η λέξη συρμός από τό σύρμα = σύρσιμον τής θετικής/αρρέν ενέργειας επί τής αρνητικής/θηλέν, γάμος, ένωσις. Οί όφεις καταδεικτικοί έν ώρα συνουσίας μέ συρμόν. Η θετική καί αρνητική ενέργεια πάντοτε επί τής ουδέτερης ενέργειας = προπέδης/βαρύτητος, εξού οί όφεις πέριξ τής ποιμαντικής ράβδου-κηρυκείου Ερμού τού Τρισμέγιστου(Τρισμέγιστου Θεού καί τρισμέγιστων τριών μοναδικών ενεργειών ήτοι θετικής, αρνητικής, ουδέτερης), Ασκληπειού, Μωυσέως καί τού αντίπαλου αιγύπτιου μάγου, κηρυκείου Θεμιστοκλή αλλά μόνον μέ έναν όφιν ήτοι ουδέτερον καί θετικόν = πυρήνας μέ πρωτόνιον/θετικόν καί ουδετερόνιον = δηλώνει τήν θετική επιθετική στάση είς τήν στρατηγική τού Θεμιστοκλή τού Θρακέα ός έσωσε τήν Αθήνα καί τούς Έλληνες όλους. Τό σύρμα ηλεκτρικού ρεύματος ήτοι εκεί μέσα όπου σύρνεται τό ηλεκτρικό[ηλεκτρομαγνητοβαρυτικό] ρεύμα. Αυτά πάγιες δυνάμεις όπου η κάθε ελευθέρα βούληση παντός όντος δύναται νά χρησιμοποιήσει διά καλόν, κακόν, ουδέτερον, ανάμεικτον καί αναλόγως χρήσεως, πού, πότε, διατί, πώς….]

εφ’ αρμά κεία μετ’ αλλαγμένων = μεταλλαγμένων από μέταλλα = μετά άλλα = ακίδες τροφών-λήψης-μαγείας-όλων των συνδοιασμών

λές αυτό όπου κερνάει είς τό ποτήριον της νά είναι κόκα κόλα = καλό κακό χαχαχα, κάτι όπου ήπιαμε όλοι μέσω υγρών καί στερεών, ό εμβολιασμός; τό παγχάραγμα; αλλά καί κάτι έν αγνοία μάς όπου όλοι ήπιαμε ΚΑΙ διά τούς μεγιστάνες καί άλλους ανώμαλους η πόση αδρενοχρώμιου, διότι λέγει διά μέθη από κάτι συγκεγκριμμένον όπου τά έθνη εμέθυσαν….. τροφή διά στερεή ευέλιγκτη αεράτη τού φωτός υγρή κυματώδη σκέψη…..

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (4)

  1. αυτο που μου φαινοταν παρα-ξενο ηταν η δεύτερη κατα σειρά παγκόσμιας μετάφρασης της λέξης φαρμακείο, ως απο-θήκη..

  2. ΠάνοςΓέριμου 05/16/2022 @ 3:48 ΜΜ

    ΑΑΑΑ, η αλήθεια είναι ότι είσαι καταπληκτικός καί ακόμη δέν γνωρίζω ποίος είσαι, ώρες ώρες νομόζω ότι είσαι ό άλλος εγώ καί θά σέ κατσιαδιάσω μέ αγάπη που δέν κάνεις τίποτε νά γνωριστούμε. Μέ συμπληρώνεις πάντοτε, μέ υπερσυμπληρώνεις, καί επειδή πάντοτε βιάζομαι κάτι ξεχνάω-χάνω, φαίνεται εγωιστικό αλλά καί εγώ τό σκέφθηκα αυτό αλλά τό ξέχασα-έχασα μέσα στό μυαλό μού καί ώς από μηχανής “θεός” μού βγάζεις τήν πάσα πίσω από τόν πορτάρη καί τό τέρμα είναι βέβαιον είτε αγγίξω είτε δέν αγγίξω τήν μπάλα!..

  3. ΠάνοςΓέριμου 05/16/2022 @ 3:53 ΜΜ

    ΑΑΑΑ, ομολογώ ότι είσαι μεγάλη παρηγοριά, διότι δέν είμαι μόνος μού στην παραξενιά των λέξεων μου και τών άλλων μού. Απορώ τί θά είμασταν εμείς οί ολίγοι παράξενοι εάν όλα ήσαν τέλεια σ’ αυτόν τόν κόσμον; Θά δημιουργουσαμε προβλήματα ή θά ταξειδεύαμε; έτσι τό σκέτπομαι μαζύν μέ άλλα, σκέπτομαι νά κάνω ένα άρθρον δι’ αυτό τό θέμα καί θέλω νά γελάσω μέ σοβαρότητα μέ τίς γνώμες σού όπως θά γελάσω καί μέ τίς δικές μού…

  4. θα δημιουργήσαμε γενικά .. τα ξίδια και τα λάδια.. … κοιτα τα ανεπιθυμητα στο g.male σου .. χαχαχα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*