in

Yaldabaoth The Big Boss

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Και το Ονομα Αυτού Ιαλδαβαώθ – Γιαχβέ – Σαβαώθ – Σακλάς- Αμπράξας.

«Τώρα ο Άρχων που είναι αδύναμος έχει τρία ονόματα. Το πρώτο όνομα είναι Ιαλδαβαώθ, το δεύτερο είναι Σακλάς και το τρίτο είναι Σάμαελ» / Το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου γίνεται για πρώτη φορά η ολοκληρωτική αποκάλυψη του Ονόματος, όπως και της Μορφής του Κυρίου Σαβαώθ: «…καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυῤῥὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα… καὶ ἐβλήθη ὁ Δράκων ὁ Μέγας, ὁ Ὄφις ὁ Ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ Σατανᾶς, ὁ Πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ μετ’ Αὐτοῦ ἐβλήθησαν’» (12:3,9). Και τα επτά διαδήματα, τα οποία είδες, συμβολίζουν επτά βασιλείς, οι οποίοι σαν βασιλείς παίρνουν βασιλικήν εξουσίαν επί μίαν ώραν (επί μικρόν χρονικόν διάστημα) και θα βασιλεύσουν μαζί με το θηρίον ολίγον χρόνον» (17:12).

«…Έπειτα από αυτήν θα έλθη τετάρτη βασιλεία, η οποία θα είναι ισχυρά όπως ο σίδηρος. Οπως δε ο σίδηρος συντρίβει και δαμάζει τα πάντα, έτσι και η βασιλεία αυτή θα συντρίψει και θα υποτάξη τους πάντας υπό την κυριαρχίαν της. …Είδες τον σίδηρον ανακατωμένον με τον πηλόν. Αυτό σημαίνει, ότι ανακατεμένοι θα είναι οι λαοί, που θα αποτελούν αυτήν την βασιλείαν. Δεν θα έχουν στενόν σύνδεσμον ο ένας με τον άλλον, ώστε να αποτελούν μίαν ενότητα. Θα είναι, όπως ο σίδηρος, που δεν αναμιγνύεται με τον πηλόν και δεν αποτελεί αδιάσπαστον ενότητα. Κατά την εποχήν των βασιλέων της τετάρτης βασιλείας, ο Θεός του ουρανού θα αναδείξη μίαν άλλην βασιλείαν, η οποία στους αιώνας των αιώνων δεν θα καταστραφεί. Και έτσι η βασιλεία αυτή του Γιαχβέ δεν θα λείψει, δεν θα δώση τόπον εις άλλην βασιλείαν. Θα συντρίψει δέ, και θα θρυμματίσει και θα λιχνίσει όλας τας άλλας βασιλείας· και αυτή θα υψωθεί, θα εκταθεί και θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων» Δανιήλ 2:40-44

«Και όταν το φως είχε αναμιχθεί με το σκοτάδι, προκάλεσε την λάμψη του σκοταδιού. Και όταν το σκοτάδι είχε αναμειχθεί με το φως, σκοτείνιασε το φως και δεν έγινε ούτε φως ούτε σκοτάδι, αλλά έγινε αχνό» … «Αυτός είναι ο Πρώτος Αρχων που πήρε μεγάλη Δύναμη από την Μητέρα του και μετακίνησε τον Εαυτό του από την Ιδια και απομακρύνθηκε από τα μέρη στα οποία γεννήθηκε. Αυτός έγινε Δυνατός και Δημιούργησε για τον εαυτό του άλλους αιώνες με φλόγες λαμπρές που εξακολουθεί να υπάρχει» / Το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη

Ολοφάνερη η σημασία του σκοταδιού και η κρυμμένη φλόγα της Δύναμης κι ότι ο Σάμαελ αναμειγνύεται και με τα δυο για να προκαλέσει τις Δημιουργίες Του. Αυτό είναι το μοντέλο του Κατεργάρη – Πολεμιστή που με την Θέληση Του και την ανάλογη ΔΡΑΣΗ, γίνεται ικανός να δημιουργήσει ό,τι θελήσει. Εδώ αναφέρει ότι η Φλόγα (το ΠΥΡ κι όχι η φωτιά όπως λανθασμένα λέγεται) του Παραδείσου λήφθηκε από την Μητέρα Του Σοφία και χρησιμοποιήθηκε από τον Yaldabaoth για να Δημιουργήσει.

«Και η Σοφία της Επίνοιας, που είναι ένας αιώνας (κόσμος) … θέλησε να γεννήσει κάτι όμοιο με αυτή, δίχως την συγκατάθεση του Πνεύματος. Και γέννησε, παρά το ότι το πρόσωπο του αρσενικού της στοιχείου δεν το είχε εγκρίνει και δεν είχε συμφωνήσει. Και χάρη στην ακατανίκητη δύναμη που υπάρχει μέσα Της, η σκέψη Της δεν παρέμεινε αδρανής, αλλά βγήκε από αυτήν ένα πλάσμα, το οποίο ήταν ατελές και διαφορετικό από αυτήν. Και αυτό δεν έμοιαζε με την μητέρα του γιατί είχε άλλη μορφή. Και όταν είδε το αποτέλεσμα της επιθυμίας της, αυτό μεταβλήθηκε σε μορφή φιδιού με πρόσωπο λιονταριού. Και τα μάτια του έμοιαζαν με φωτιές αστραπής που ακτινοβολούσαν. Εκείνη τότε το πέταξε μακριά της, έξω από εκείνο τοΝ χώρο, για να μην το δει κανένας από τους αθανάτους, διότι το είχε δημιουργήσει με άγνοια.

Και το περιέβαλε με μια φωτεινή νεφέλη, ώστε κανείς να μην μπορεί να το δει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα …και κάλεσε το όνομά του Ιαλδαβαώθ. Αυτός είναι ο πρώτος Αρχων (ο Αρχων του κόσμου τούτου, δημιουργός –ορατών τε και αοράτων που έλαβε μεγάλη Δύναμη από την μητέρα Του. Και έφυγε από κοντά της και από τους χώρους όπου γεννήθηκε. Έγινε ισχυρός και Δημιούργησε για τον εαυτό του άλλους αιώνες (κόσμους) με μια φλόγα λαμπερού ΠΥΡ, η οποία εξακολουθεί και τώρα να υπάρχει. Και έγινε ένα με την τρέλα του, η οποία ενυπάρχει σ’ αυτόν.

Και γέννησε για τον εαυτό του δώδεκα εξουσίες. (δώδεκα μήνες, δώδεκα απόστολοι) Και έθεσε επτά βασιλείς –που αντιστοιχούν στα στερεώματα των ουρανών- πάνω από τους επτά ουρανούς (μέχρι και τον παράδεισο) και πέντε βασιλείς πάνω από τα βάθη της αβύσσου, για να βασιλεύουν εκεί. Ο Αρχων λοιπόν ο οποίος είναι αδύναμος έχει τρία ονόματα.
Το πρώτο είναι Ιαλδαβαώθ, το δεύτερο είναι Σάκλας και το τρίτο Σαμαέλ.

Και αυτός είναι ασεβής μέσα στην τρέλα του. Διότι είπε: «Εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα», επειδή γνωρίζει την δύναμή Του και τον χώρο απ’ όπου προήλθε.

Και οι άρχοντες δημιούργησαν επτά δυνάμεις για τους εαυτούς τους. Και οι δυνάμεις δημιούργησαν έξι αγγέλους για τον καθένα, μέχρι που έγιναν 365 άγγελοι. Όμως ο Ιαλδαβαώθ είχε ένα πλήθος προσώπων και μπορούσε να παρουσιάζεται μπροστά τους με ένα από αυτά, (μασκαράτα) κατά την επιθυμία του, στο μέσον των αγγέλων του. Αυτοκλήθηκε Θεός. Και δεν εμπιστευόταν το χώρο απ’ όπου προήλθε. Και ενώθηκε με τις εξουσίες που ήταν μαζί του και κατονόμασε κάθε δύναμη αρχίζοντας από την ανώτερη. Και τα οργάνωσε όλα κατά το πρότυπο των πρώτων αιώνων (κόσμων) που απέκτησαν υπόσταση, ώστε να γίνουν ακατανίκητοι. Όχι επειδή είχε δει τους ακατανίκητους χώρους, αλλά η δύναμη μέσα Του, την οποία πήρε από τη μητέρα Του, δημιούργησε σ’ Αυτόν την ομοιότητα του κόσμου Του. Και όταν είδε την Δημιουργία που τον περιβάλλει και το πλήθος των αγγέλων τριγύρω Του, οι οποίοι είχαν προέλθει απ’ αυτόν, είπε σ’ αυτούς:

«Εγώ είμαι ένας ζηλότυπος Θεός και δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από εμένα» Τότε η μητέρα του κατάλαβε τηΝ διαστρέβλωση, όταν η λαμπρότητα του φωτός της ελαττώθηκε. Και έγινε σκοτάδι επειδή το αρσενικό της τμήμα δεν είχε συμφωνήσει. Όταν όμως είδε το κακό που έγινε και την κλοπή που διέπραξε ο γιος της, μετάνοιωσε. Και την κατέλαβε η λησμοσύνη μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας και άρχισε να νοιώθει ντροπή. Και ο αλαζόνας πήρε δύναμη από την μητέρα Του. Διότι ήταν αμαθής και νόμιζε ότι δεν υπήρχε κανένας άλλος εκτός από την μητέρα Του. Και όταν είδε το πλήθος των αγγέλων, τους οποίους είχε δημιουργήσει, ένοιωθε ότι υπερείχε όλων αυτών.» / Το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη

«Και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων και είπεν ο Θεός ‘γενηθήτω φως’ και έγινε» (Γένεσις κεφ. Α §1).

«Ο Yaldabaoth κατάφερε να δημιουργήσει και άλλα πνεύματα, όπως ο Μπελιάς, ο Καίν και άλλα. Ο Σάκλας, όπως είναι ένα από τα πολλά ονόματά του, κατανόησε την ισχύ της Δυνάμεως που ήρθε από μέσα και πως να αλλάξει το σχήμα του για να είναι όμορφο και αγγελικό, ώστε οι άλλοι άγγελοι να ακούσουν την φωνή Του. Ο Yaldabaoth, θα μπορούσε να τους μιλήσει για να τον ακούσουν και αυτή η Φλόγα θα μπορούσε να πυροδοτηθεί μέσα τους επίσης. Αλλά ο Yaldabaoth είχε ένα πλήθος από πρόσωπα, περισσότερο από όλα αυτά, έτσι ώστε να μπορεί να βάλει ένα πρόσωπο πριν από όλα αυτά, σύμφωνα με την επιθυμία του, όταν βρίσκεται στην μέση των σεραφικών. Μοιράστηκε την Φλόγα μαζί τους. Γι’ αυτό βυθίστηκε πάνω τους. Λόγω της Δύναμης της δόξας που κατείχε από την Φλόγα της Μητέρας Του, ο ίδιος αυτοκλήθηκε Θεός. Και δεν εμπιστεύτηκε τον τόπο από τον οποίο ήρθε. Και συνέδεσε τις επτά Δυνάμεις στην σκέψη Του με τις αρχές που ήταν μαζί Του. Και όταν μίλησε αυτό συνέβη» / Το Απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης είπε ότι «μεταξύ των Εβραίων αναφέρουν ότι ο Μωυσής κάλεσε τον Θεό Ιάο ή Ιάχ και Γιάχ των Εβραίων».

Yaldabaoth είναι το πύρινο φίδι του Μωυσή, είδωλο ενός φιδιού από ορείχαλκο που αναφέρεται στις Γραφές αριθμούς 21: 8, όπου είναι γραμμένο, «Έτσι, οι άνθρωποι ήρθαν στον Μωυσή και του είπαν: «Έχουμε αμαρτήσει, διότι έχουμε μιλήσει εναντίον του Κυρίου (ερπετό) και εσείς μεσολαβήστε στον Κύριον να απομακρύνει τα φίδια απο εμας» Και ο Μωυσής παρενέβει για τους ανθρώπους, και κατόπιν ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλε το πάνω σ’ ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, θα το κοιτάζει και δεν θα πεθαίνει». Έτσι ο Μωυσής κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έβαλε πάνω σ’ ένα κοντάρι. Κι όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε»

Στα κέιμενα Πίστη-Σοφία, ο Γιαλνταμπαόθ ομιλείται ως αυτός που κατοικεί στο «μεγάλο χάος το οποίο είναι η εξωτερική Ομίχλη», με τους σαράντα εννέα Δαίμονες του, να βασανίζει τις ασεβείς ψυχές. Είναι από το φίδι (ερπετό) Γιαλνταμπαόθ (ή Ιλντα-Μπαόθ) ότι οι άνθρωποι παραχωρούνται με την ιερή γνώση του Θεού ως δημιουργοί, και καταστροφείς τους για όσους παραβιάζουν την καθολική σοφία των φυσικών νόμων του Θεού, όπου θα τιμωρηθούν από τα δαιμόνια παράσιτα του Yaldabaoth.

Αυτός είναι ο άρχοντας αυτού του κόσμου, που είναι ο Αρχηγός Άρχων Yaldabaoth ο οποίος είναι ο γιος του δημιουργού Θεού της Γένεσης. Η έννοια του ονόματος Δημιουργού είναι ο κατασκευαστής που έφτιαξε αυτόν τον κόσμο. Το γεγονός αυτό είναι το κλειδί για την κατανόηση της έννοιας και το ρόλο του Yaldabaoth πέρα απ’ τον υλικό – πνευματικό κόσμο.

Κατά την Γνωστική Βιβλιοθήκη Ναγκ Χαμαντί στα απόκρυφα του Ιωάννη (Το μυστικό βιβλίο του Ιωάννη – Η μυστική Αποκάλυψη του Ιωάννη), αναφέρει ότι ο Yaldabaoth είναι ο κύριος Άρχων που δημιουργήθηκε από την Θεά Σοφία στην μορφή ενός λιονταριού με όψη φιδιού, με τα μάτια του σαν τις λάμψεις των αστραπών.

«Υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες στο Ισραήλ και είναι τόσο επικίνδυνες και επιβλαβείς, όπως τα φίδια και τα ερπετά. Υπάρχουν εκείνοι που προέρχονται πρώτα από τον πειρασμό, και εκείνοι οι ειδωλολάτρες που μοιάζουν με τα άγρια ζώα και τα άγρια θηρία του αγρού. Υπάρχει επίσης η ακαθαρσία που προκύπτει από τις αδικίες στην καθημερινή ζωή και ακόμα περισσότερο, η ακαθαρσία του κακού-μυαλού. Όλα αυτά βρίσκονται να πλήττουν το Ισραήλ, αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη ακαθαρσία από αυτή του Αμαλέκ ή αυτής της προσωποποίησης του κακού που ονομάζεται και είναι γνωστή ως «ο Θεός αυτού του κόσμου». Είναι αυτή «η οποία δηλητηριάζει όλα τα μέσα και σκληραίνει όλα τα συναισθήματα». Προκαλεί τον θάνατο της ψυχής και την μετατρέπει σε έναν ειδωλολάτρη, λάτρη του κόσμου και της χρυσής εικόνας του πλούτου. Το απόκρυφο όνομά του είναι Σάμαελ, «Το δηλητήριο του Θεού». Ωστόσο Σαμαέλ ήταν το όνομα του φιδιού που έβαλε σε πειρασμό και αποπλάνησε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά είναι αυτοί ένα και το ίδιο και οι δύο καταραμένοι το ίδιο» – Το Ζοχάρ είναι ένα έργο του 13ου αιώνα μ.κ.ε. από τον ραβίνο Μωυσή Ντε Λεών, έναν ισπανό Καμπαλιστή σε μια προσπάθειά του να ερμηνεύσει τα σκοπίμως δυσνόητα κείμενα της Βίβλου …ο δύστυχος!!!

Αβραξάς, Αμπρακατάμπρα.

Ο Κοκορόμυαλος Θεός δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία.

Η λέξη Αμπράξας βρίσκεται στα Γνωστικά κείμενα όπως το «Ιερό Βιβλίο του Μεγάλου Αόρατου Πνεύματος» και εμφανίζεται επίσης στο «Ελληνικό Μαγικό Πάπυρο». Το «Ιερό Βιβλίο του Μεγάλου Αόρατου Πνεύματος» αναφέρεται στον Αβράξας ως έναν Αιώνα που κατοικεί με την Σοφία και άλλους Αιώνες του Πληρώματος υπό το φως του πεφωτισμένου Elleleth. Οι πρώτοι πατέρες της εκκλησίας όπως ο Ειρηναίος και ο Επιφάνιος είπαν ότι ο κόσμος, όπως και οι 365 ουρανοί, δημιουργήθηκαν προς τιμήν του «Αβράξας» και ότι ο Χρηστός (κι όχι Χριστός) δεν στάλθηκε από τον Δημιουργό του κόσμου αλλά από τον Αβράξας και σύμφωνα με τον Τζερόμ, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός ως μεταφραστής της Βίβλου από την ελληνική και την εβραϊκή στα λατινικά, ο «Αβράξας» σήμαινε «τον μεγαλύτερο Θεό» (De vir. 21), «ο ανώτερος Θεός», «ο Παντοδύναμος Θεός» και «ο Κύριος ο Δημιουργός» (Comm.in.No.I., 11) . Ο Γ. Κ. Βασιλέας, στους Γνωστικούς, λέγει ότι η λέξη Αμπράξας είναι παρόμοια με την ιερή εβραϊκή λέξη Σεμχαμφοράς, και δηλώνει ένα από τα πολλά ονόματα του Ιουδαϊκού Θεού.

Ο πολύς Abrasax είναι μια από τις επτά θεότητες (…ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα…) που αναφέρονται στην γέννηση του Πρώτου Θεού, Δημιουργό του Σύμπαντος στην Βιβλική, Καμπαλιστική και Γνωστική Παράδοση.

Το συνηθέστερο βαρβαρικό, μαγικό, θεϊκό όνομα, που συναντάμε στα Γνωστικά αποτροπαϊκά φυλακτά, είναι το ΑΒΡΑΣΑΞ ή ΑΒΡΑΞΑΣ. Το όνομα αυτό χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση κάθε κακού, όπως ασθένειες, πυρετοί, φαντάσματα, δαίμονες. Ανήκει σε έναν Θεό που ταυτίζεται με πολλά άλλα Θεϊκά ονόματα κι έχει αναγνωριστεί ως ο Θεός των Επτά Σφαιρών από τις οποίες αποτελείται ο κόσμος. Γι’ αυτόν το λόγο το όνομα του Θεού περιλαμβάνει επτά γράμματα, Α Β Ρ Α Σ Α Ξ.

Είναι, επίσης, ο Θεός των 365 ζωνών του Κόσμου και γι’ αυτό κατέχει αυτόν το μαγικό αριθμό. Κατά συνέπεια ο Θεός εμπεριέχει τους 365 ημερήσιους Θεούς, θεωρείται ως ηλιακός και αναπαρίσταται στα φυλακτά οπλισμένος, με κεφαλή πετεινού και σώμα που καταλήγει σε Φ Ι Δ Ι.

Το όνομα ΑΒΡΑΣΑΞ ή ΑΒΡΑΞΑΣ ερμηνεύθηκε επίσης ως κοπτική λέξη που σημαίνει «Ιερό Όνομα» ή ως παραφθορά του εβραϊκού Ηα- Bracham, που σημαίνει «ευλογία» από την εβραϊκή έκφραση «Ηα- Bracham-Dabarah» («αναγγελία της ευλογίας» ή «το όνομα του ευλογηθέντος») προέρχεται η διάσημη λέξη της μαγείας «abracadabra». Οποιαδήποτε είναι η σημασία του ονόματος αυτού, πάντοτε εκπροσωπείτο «Κυρίαρχο Πνεύμα». Πολλές φορές το όνομα ΑΒΡΑΞΑΣ βρίσκεται σκαλισμένο σε μαγικούς λίθους που, εξαιτίας αυτού, αποκαλούνται «Αβραξάς-λίθοι» ή «Γνωστικοί λίθοι».

Το όνομα Ιάω δείχνει το σημείο όπου υποτίθεται κατοικεί ο Άγνωστος και γύρω από αυτό το όνομα διαβάζεται η επιγραφή: ΣΕΜΕΣ ΕΙΛΑΜ ΑΒΡΑΣΑΞ (ο αιώνιος Ήλιος Αβρασαξ) δείχνοντας μας τα μυστικά των Γνωστικών και Οφιτών. Η Ιαώ ή Ιαχώ είναι ο Ανώτερος Θεός των Φοινίκων και ερμηνεύεται ως «Το Φως το αντιληπτό μέσα από την Διάνοια και είναι η Φυσική Αρχή Ολων των Πραγμάτων, η Αρσενική Ουσία της Σοφίας».

Η μορφή του Αβράξας συνοδεύεται απ’ τον ουροβόρο όφι.

Αυτόν τον όφι που καλείται επίσης «Δράκος» και που έχει κεφάλι λιονταριού με ηλιακές ακτίνες γύρω του, 13 ή 12 τον αριθμό. Σε ορισμένες παραστάσεις οι ακτίνες είναι 7 γιατί το 13 συμβολίζει τους 13 αστερισμούς στο ετήσιο μονοπάτι του Ήλίου, το 12 τα δώδεκα ζώδια και το 7 τους επτά πλανήτες.

«Κύκλω κυκλών πορεύεται το πνεύμα και επί κύκλους αυτού εκπορεύει το πνεύμα. Είναι το άπειρον και ἀπειροδύναμον γὰρ τὸ θεῖον, καὶ οὐδεὶς ἐξαριθμήσασθαι δύναται τὰς τούτου δυνάμεις. Μίαν δὲ ἀκίνητον πεπερασμένην δύναμιν ἔλεγεν ὁ Παρμενίδης τὸ θεῖον, καὶ αὐτὸς λέγων ἀρχήν• τοῦτο γὰρ ὡς εἴρηται καὶ ἕν ἐστιν, καὶ ἀκίνητον, καὶ πεπερασμένη ἡ ἀπ’ αὐτοῦ ἐνέργεια. Καὶ σκόπει ὅτι ὁ Μιλήσιος Θαλῆς πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἀποβλέπων ἔλεγεν αὐτὸν ἄπειρον• ἀπειροδύναμος γὰρ ὁ Θεός.»

Όφι συναντάμε και στο κυρήκειο του Ερμή. Φίδι συναντάμε στην μορφή του Αγαθοδαίμονα Χνουβίς, στην Κυρήνη στην Λιβύη, βρέθηκαν πολλά φυλαχτήρια με την μορφή του για προστασία ή θεραπεία της υγείας. Η μορφή του φυλαχτού είχε στην πρώτη όψη τον Χνουβί και πίσω τα ονόματα, όπως βλέπετε και στις εικόνες. Αυτά τα φυλαχτήρια είναι των Γνωστικών των πρώτων γνωστών αιώνων, κατόπιν εκχριστιανίστηκαν και μπαστράδεψαν. Ο όφις, ο Αγαθοδαίμων είναι κοινή παράσταση του Αβρασάξ, κατά κανόνα για την σωματική ρώμη και την προστασία της περιουσίας, αλλά και για άλλες ιδιότητες που σχετίζονται με την εσωτερική πλευρά. Η φραγίδα του Αγαθοδαίμωνα είναι κοινή σε όλα τα φυλαχτά, είναι η παράσταση του αριθμού των ημερών του ενιαυτού. Συνοδεύεται με το όνομα ΙΑΩ, το «εγώ ειμί το Α και το Ω» διαχωρισμένο με το ηλιακό γράμμα Ι, το μέσον των επτά φωνηέντων. Εχει τεράστια σημασία το ΕΠΤΑ.

Το όνομα του Θεού ως Αβρασάξ ήταν η παρακαταθήκη των προχριστιανικών Γνωστικών και έχει παρατηρηθεί και εκτεθεί από τους περισσότερους σύγχρονους χριστιανούς λόγιους.

«Η υπέρτατη θεότητα και παντοδύναμος Θεός ο Δημιουργός των Παντων Είναι ο Αβραξας. Μέσα Του περιέχει τον αριθμό, 365. Αυτός δημιούργησε τον Νείλο ή τον Νου, απ’ όπου προέκυψε ο Λόγος. Από το Λόγο προέκυψε η Πρόνοια. Από την Πρόνοια, η Αρετή και η Σ-οφία κι από αυτές οι Κυριαρχίες, οι Δυνάμεις και οι Άγγελοι, που τελικά δημιούργησαν τους 365 ουρανούς.

Ο Αβραξας είναι ο ίδιος Θεός με τα ονόματα Μίθρας, ο ήλιος των Εθνικών. Τα ονόματά τους σε ελληνικούς χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν τον ίδιο αριθμό, 365, τον ετήσιο ηλιακό κύκλο και την Θεότητα του ίδιου του Ηλιου. Τα μυστήρια του Μίθρα σείναι ταυτόσημα με τις χριστιανικές τελετές. Οι χριστιανοί λατρεύουν τον Ιησού- Γιαχβέ- Χρηστό σαν ηλιακή θεότητα, αλλά ο Ηλιος είναι ο Μίθρας που κάνει τα πάντα φανερά και φωτεινά. Η ταυτότητα του Αβραξας εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

A . . . 1
B . . . 2
P . . . 100
A . . . 1
Σ . . . 200
A . . 1
Ξ . . . 60
Σύνολο 365

Ο Ιωάννης Λαυρέντιος ο Λύδος αναφέρει πως οι μυστικοί Χαλδαίοι τον ονομάζουν ΙΑΩ το «Φως νοητόν» και πως αυτό είναι στην γλώσσα των Φοινίκων και σημαίνει τον δημιουργικό αριθμό και αναφέρονται στην ογδοάδα. Επίσης πως Σαβαώθ (Σαμπαούτ) πως είναι αυτός υπέρ των επτά πόλων, δηλαδή ο Δημιουργός. Οι εβραίοι πιστεύουν πως τούτος είναι ο Διόνυσος.

Στα φυλαχτήρια πάντα χαραζόταν το όνομα ΙΑΩ με τους τίτλους ΑΒΡΑΣΑΞ και ΣΑΒΑΩΘ, καθώς επίσης το ΣΕΜΕΣ ΕΙΛΑΜ δηλαδή ο Αιώνιος Ήλιος, το ΑΒΛΑΝΑΘΑΒΛΑ δηλαδή Εσύ είσαι η Τέχνη Πατέρα μας, το ΑΔΟΝΑΙ δηλαδή ο Κύριος κι άλλα. Όλα αυτά δηλώνουν τον Φοίβο, τον θεό της ημέρας που συχνά παρουσιάζεται εξοπλισμένος με ενα μαστίγιο και τον όφι που συμβολίζει την πορεία του ήλιου μέσα στους ζωδιακούς αστερισμούς.

Η Κλάρος είχε ένα φημισμένο μαντείο του Απόλλωνα. Ο Μαρκόβιος ζήτησε από τον Θεό να του πει ποιός από τους Θεούς είναι ο Ιάω. «Στην Αίγυπτο ο Ηλιος ήταν ο Πατέρας των Θεών, ο Άμμων. Ο Όσιρις ήταν ο βασιλιάς των Θεών. Στην Ασσυρία, ο Ασσούρ ή Ας ήταν ο Ηλιος, ο πατέρας των Θεών. Ο Δίας ήταν ο βασιλιάς και Πατέρας των Θεών. Στην Φοινίκη ο Ελών ή Ελιών ήταν ο υψηλότερος Θεός, αυτός που ο Αβραάμ τον αποκάλεσε Ελ ή Ελιών. Οι Βαβυλώνιοι είχαν τον Βά’αλ, τον Ηλιο των βασιλιά των Θεών που ήταν επίσης ο Σύρος Θεός Αντάντ, ο Ηλιος, ο Δίας. Οι αρχαίοι Δωριείς τον έλεγαν Άδωνι, Αω. ΙΑΩ λοιπόν είναι ο Ηλιος Θεός, ο Άδωνις. Είναι ο Διόνυσος ο Υψηλότερος όλων των Θεών! ΦΡΑΖΕΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΥΠΑΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΜΜΕΝ ΙΑΩ.»

«Γνωρίζετε ότι ανάμεσα σε όλους τους Θεούς ο υψηλότερος είναι ο Ιαώ. Ο Θεός Άδης είναι τον Χειμώνα, ο Θεός Δίας ξεκινά την Ανοιξη, ο Θεός Ήλιος το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο ο Ιαώ. Μπαίνει σε δραστηριότητα, εργάζεται διαρκώς. Ο Ιαώ είναι ο Jovis Pater, ο Δίας, τον οποίο οι Εβραίοι αποκαλούν αδίκως Javé. Ο Ιαώ προσφέρει το ουσιαστικό κρασί της ζωής. Είναι η φωτιά, το νερό, η αιτία, η ψυχή, η ουσία, η προέλευση.» Διόδωρος

«Ιαώ. ἡ σωτηρία. παρ’ ῾Εβραίοις»

«Ἄναξ Ἀπόλλων, ἐλθὲ σὺν Παιήονι, χρημάτισόν μοι, περὶ ὧν ἀξιῶ, κύριε.
ἄγγελε πρῶτε θεοῦ, Ζηνὸς μεγάλοιο, Ἰάω, καὶ σὲ τὸν οὐράνιον κόσμον κατέχοντα, Μιχαήλ, καὶ σὲ καλῶ, Γαβριὴλ πρωτάγγελε• δεῦρ’ ἀπ’ Ὀλύμπου, Ἀβρασάξ, ἀντολίῃς κεχαρημένος, ἵλαος ἔλθοις, ὃς δύσιν ἀντολίηθεν ἐπισκοπιάζεις, Ἀδωναί·»

Ο Σαμαέλ – Σαβαώθ – Γιαχβέ, φέρει και το όνομα Αμπράξας

Αυτοί που ψέλνουν στις συναγωνές – εκκλησίες τους το: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου» ξέρουν ποιός είναι ο Σαβαώθ; Σιγά μην ξέρουν (sic)

Σύμφωνα με την επίσημη εκκλησία, σημαίνει «δυνάμεων», επομένως το Κύριος Σαβαώθ μεταφράζεται, ως «Κύριος των δυνάμεων». Αυτή η θέση προέρχεται από τον Επιφάνειο, για τα ονόματα (sic) του Θεού. Ο Επιφάνειος σαν Εβραίος που ήταν, ήξερε καλά Εβραϊκά, αλλά δεν μας τα λέγει καλά… γιατί όταν έγινε χριστιανός κι επίσκοπος, ψήφισε την ένωση χριστιανισμού και ιουδαϊσμού, την ταφόπλακα δηλαδή της ΛΟΓΙΚΗΣ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Για το όνομα Σαβαώθ, γράφει στο έργο του «περί αιρέσεων», πως ο όρος «Σαβαώθ» δεν είναι όνομα, αλλά επιθετικός προσδιορισμός και σημαίνει «των δυνάμεων». Ελληνική πατρολογία Migne, Τόμος 41 σελίδες 684-685 έργο «περί αιρέσεων»… Και το Ελλιών ύψιστος και το Σαβαώθ «δυνάμεων» ερμηνεύεται. Κύριος Σαβαώθ, Κύριος των δυνάμεων.

Στα εβραϊκά, «τσεβά» σημαίνει στράτευμα και «τσεβαότ» στρατεύματα. Αντονάϊ Τσεβαότ σημαίνει κύριος των στρατευμάτων. Στα αρχαία Εβραϊκά το τελικό γράμμα της λέξης ΤΣΕΒΑΟΤ προφέρονταν ως Θ. Λέει ο Επιφάνιος οτι πουθενά δεν αναφέρεται το όνομα Σαβαώθ μόνο του. Προπαγανδιστικά έκανε την δήλωση, διότι υπάρχει το όνομα Σαβαώθ με κεφαλαίο Σ, ως όνομα κι όχι ως επιθετικός προσδιορισμός σε πολλά σημεία στην «Αγία Γραφή» τους.

Ησαϊας: Ορασις, ἣν εἶδεν ῾Ησαΐας υἱὸς ᾿Αμώς, κατὰ Βαβυλῶνος. 2 ἐπ᾿ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί· ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες. 3 ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· [ἡγιασμένοι εἰσί, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς]. γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες. 4 φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων. Κύριος Σαβαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ 5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ᾿ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος Σαβαώθ καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρίου Σαβαὼθ, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει· 7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν, ὡς γυναικὸς τικτούσης· καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν. 9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου Σαβαὼθ ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. 10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς. 11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφίρ. 13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων Κύριος Σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ. 14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται. 15 ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσί, μαχαίρᾳ πεσοῦνται· 16 καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ράξουσι καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσι καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν. 17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἳ ἀργύριον οὐ λογίζονται, οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. 18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσι καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις σου φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. 19 καὶ ἔσται Βαβυλών, ἣ καλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βασιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα· 20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν ῎Αραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσονται ἐν αὐτῇ· 21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται, 22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσι, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ.

Το όνομα Κύριος Σαβαώθ υπάρχει μέσα στα εβραϊκά κείμενα από τα οποία προήλθε η ελληνική μετάφραση της «παλαιάς διαθήκης». Η εβραϊκή έχει το όνομα Τσεβαότ. Στα κείμενα του Νάγκ Χαμμάντι, περιέχονται αναφορές στον Κύριο Σαβαώθ και αυτά που αναφέρουν δεν είναι χαρούμενα, όπως τίποτε χαρούμενο δεν υπάρχει στο εβραϊκό ιουδαϊκοχριστιανικό συνονθύλευμα.

Ο Κώδικας ΧΙΙ 101,24-103,2, … στο χάος εμφανίστηκαν 7 όντα, εκ των οποίων, ένας είναι ο Σαβαώθ.

Ο Κώδικας Ι 10,19-13,13, ο Σαβαώθ έχει πρόσωπο φιδιού.

Ο Κώδικας ΧΙΙ 103,32 -105,20, ονομάζει τον Σαβαώθ, γιό του Γιαλνταμπαώθ. Υπάρχουν πολλές αναφορές μέσα στα κείμενα.

Το Σαβαώθ προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα της αραβικής λέξης «σάμπ» που σημαίνει σκοτάδι, και «μπαούτ» που είναι το χάος. Σαμπαότ ή Σαβαώθ είναι το σκότος του χάους.

Ο Χρυσόστομος έγραψε: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου.» Τα κείμενα του Νάγκ Χαμμάντι λένε, πως μέσα στο περιορισμένο υλικό βασίλειο του Γιαχβέ, ο Σαβαώθ έχει δικό του σύμπαν. Αυτόν και το σύμπαν του υμνείτε όταν παπαγαλίζετε «πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου»

Ενα από τα ονόματα του Σαμαέλ είναι και Γιαχβέ, ο οποίος παρουσιάζεται με την ιδιότητα του Θεού των Εβραίων (Γιαχβέ, Ιεχωβάς) ή Yaldabaoth. Η Ελληνική λέξη Ων, είναι η λέξη που λανθασμένα χρησιμοποιεί η ορθόδοξη εκκλησία στα Ελληνικά, για να αποδώσει την Εβραϊκή λέξη: Γιαχβέ – Σαμαέλ.

Αναφέρει η Παλαιά Διαθηκη Έξοδος 20/κ΄ 1-6 για τον Γιαχβέ – Σαμαέλ.

«Και είπε ο Γιαχβέ όλους αυτούς τους λόγους, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Γιαχβέ ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλε από την γη της Αιγύπτου, από σπίτι δουλείας. Δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα. Δεν θα κατασκευάσεις για τον εαυτό σου είδωλο, ούτε οποιοδήποτε ομοίωμα, όσων είναι στον ουρανό πάνω, και όσων είναι στην γη κάτω, και όσα στα νερά κάτω από την γη. Δεν θα τα προσκυνήσεις αυτά, ούτε θα τα λατρέψεις. Επειδή εγώ είμαι Γιαχβέ ο Θεός σου, Θεός ζηλιάρης, που αποδίδει αμαρτίες πατέρων στα τέκνα, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενιάς σε αυτούς που με μισούν, και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και φυλάνε τα προστάγματά μου»

Επίκληση του Σαβαώθ – Γιαχβέ έχετε και στο μυστήριο της νηπιοβάπτισης των δούλων Του: Αφορισμός Γ’ «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλον σου, ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον, καὶ ἀπέλασον ἀπ’ αὐτοῦ πάντα τὰ ἐνεργήματα τοῦ Διαβόλου»

«Κύριος», στην Παλαιά Διαθήκη, όπου βλέπετε τον προσδιορισμό αυτό, τα πρωτότυπα έγραφαν «ΓΧΒΧ» αποκαλούμενο ως Τετραγράμματο και μεταγράφεται ως «Γιαχβέ» (ή Ιαβέ, αγγλ. Jahveh/Yahweh) ή «Ιεχωβά» (ή Ιεοβά, αγγλ. Jehovah/Yehowah) και γι’αυτό όταν ο ιουδαϊοχριστιανός υμνεί «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ» βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τις γραφές της εκκλησίας του όφι.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς το σιωνιστικό κίνημα βρισκόταν σε δράση, Ιουδαίοι που έκαναν προσπάθειες προσέγγισης με τον χριστιανισμό, χρησιμοποιούσαν το όνομα Ιεχωβά. Για παράδειγμα, ο Βιβλικός λόγιος Άλφρεντ Έντερσαϊμ χρησιμοποιεί ευρέως -στα σημαντικά για τον Βιβλικό Ιουδαϊσμό-Χριστιανισμό και το Ισραήλ έργα του- αυτή την μορφή του θεϊκού ονόματος Γιαχβέ. Την ίδια πρακτική ακολούθησε ο λόγιος του Ταλμούδ Τζόζεφ Ραμπίνοβιτς (Joseph Rabinowitz) ο οποίος «σύμφωνα με τον ορθόδοξο ιουδαϊσμό πίστευε ότι «μόνον όταν θα ερχόταν ο Μεσσίας θα μπορούσε να προφερθεί το όνομα του Θεού». Ο λόγιος Ντέιβιντ Μπάρον Γκίνσμπουργκ (David Baron Günzburg) χρησιμοποιούσε το όνομα Ιεχωβά και έγραψε μια ανάλυση στο 53ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ησαΐα με τίτλο «Ο Υπηρέτης του Ιεχωβά: Τα Παθήματα του Μεσσία και η Δόξα που θα Επακολουθούσε».

Πολλοί Ιουδαίοι που δεν απέβλεπαν σε προσέγγιση με τον χριστιανισμό, χρησιμοποιούσαν το όνομα Ιεχωβά. Για παράδειγμα, το 1939, η Επιτροπή για την Διατήρηση των Εβραίων ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι Ιουδαίοι εκλέχτηκαν, όχι για δική τους χάρη, αλλά εκλέχτηκαν για να αποτελέσουν το μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο Ιεχωβά για να απολυτρώσει την ανθρωπότητα. [LOL] Τι είναι συνεπώς ο Ιουδαϊσμός; Ιουδαϊσμός είναι η αντίληψη της αιώνιας και άπειρης ιδέας του Ιεχωβά και η προσπάθεια συνειδητοποίησης αυτής της ιδέας»[ξανά LOL]. Στην Γερμανία, την δεκαετία του ’30, προτεσταντικές ομάδες διεξήγαν εκστρατείες στην γερμανική επικράτεια με σκοπό να εξαλειφθούν από τις θρησκευτικές ιστορίες και την λατρεία «εβραϊσμοί» που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και το όνομα του φιδίσιου Γιαχβέ ή Ιεχωβά.

Νεότεροι ηγέτες, έχουν κάνει δημόσια χρήση του ονόματος αυτού. Για παράδειγμα, ο δύο φορές Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπέντζαμιν Ντιζραέλι αναφέρει στο έργο του Tancred or The New Crusade, μεταξύ άλλων, ότι ο Χρηστός «προσευχήθηκε στον Ιεχωβά για να τους συγχωρήσει λόγω της άγνοιάς τους». Το 1947, ο Γκάντι, σχολιάζοντας στην αραβο-ισραηλινή διένεξη, αναφέρθηκε στους Εβραίους ως «απογόνους του Ιεχωβά». Ο Καρλ Μαρξ, ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Λούντβιχ Φόγιερμπαχ, ο Πιέρ-Ζοζέφ Προυντόν, ο Νικολάι Μπουχάριν κ.α. χρησιμοποίησαν στα έργα τους το όνομα του Θεού στην μορφή Ιεχωβά. Επίσης, ο εβραίος Άλμπερτ Αϊνστάιν στην αλληλογραφία του αναφερόταν συχνά στον Θεό με το όνομα Ιεχωβά. Μάλιστα, ο Αϊνστάιν μαζί με τον Ρόμπερτ Όπενχαϊμερ συμμετείχαν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ονόματι «Project JEHOVAH». Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Μάλκολμ Χ αναφερόταν συχνά στον Ιεχωβά της Βίβλου στους πύρινους λόγους του αναφορικά με τις φυλετικές διακρίσεις.

Η χρήση το ονόματος του Θεού ως Ιεχωβά είχε ήδη παγιωθεί για αιώνες σε τέτοιο βαθμό ώστε στα τέλη του 19ου αιώνα ο καθηγητής Γκούσταβ Έλλερ μπορούσε να πει: «Το όνομα Ιεχωβά έχει τώρα υιοθετηθεί στο λεξιλόγιό μας και δεν μπορεί να αντικατασταθεί». Ο ιστορικός Χ. Τζ. Γουέλς ανέφερε ότι «το όνομα του Θεού θα πρέπει να συλλαβίζεται, Ιεχωβά και ότι αν και είναι της μόδας μεταξύ των διανοούμενων και των σκεπτικιστών ο συλλαβισμός Γιαχβέ ή Ιαχβέ ή κάτι παρόμοιο, από τις αρχές του 16ου αιώνα το όνομα Ιεχωβά έχει καθιερωθεί στην αγγλική φιλολογία ως το όνομα του Θεού του Ισραήλ, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα» ενώ τονίζει εμφατικά ότι οι αλλαγές στη μορφή ονομάτων που χρησιμοποιούνται από παλιά «αναστατώνουν», «αποθαρρύνουν» και προκαλούν «ατελείωτη σύγχυση» και «αποστροφή προς την ιστορία» στον μέσο αναγνώστη.

Παρόμοιο σκεπτικό περιέχονται στις απόψεις που εξέφρασε προγενέστερα ο Καλβίνος, δηλαδή ότι Ιεχωβά «είναι το πρωταρχικό όνομα του Θεού», ότι η μη προφορά του ονόματος «αποτελεί αχρεία δεισιδαιμονία», ότι είναι εσφαλμένο να θεωρείται το όνομα «άρρητο» και να μην προφέρεται εντέλει λόγω αδυναμίας να δοθεί σαφής γραμματική ερμηνεία του.

«Αποτελεί ανεδαφική φαντασίωση των δεισιδαιμόνων Ιουδαίων
ότι ήταν βλασφημία η προφορά του ονόματος του Ιεχωβά,
το οποίο αποκαλούσαν «απρόφερτο»:
Εκείνος που γνωστοποίησε τον εαυτό του με αυτό το όνομα
ποτέ δεν απαγόρευσε να τον αποκαλούν με αυτό το όνομα».
— Βιβλικός λόγιος Μάθιου Χένρι (Matthew Henry)

Σύγχρονοι λόγιοι αναφέρουν ότι «στην Εβραϊκή το όνομα του Θεού προφέρεται Yehowah» κι ότι έτσι «προφερόταν στους βιβλικούς χρόνους». Εκτενής ανάλυση και σύγχρονη έρευνα που φανερώνει ότι το Τετραγράμματο προφερόταν από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα ως Ιεχωβά (Y.eH.oW.aH) έχει παρουσιαστεί από τον λόγιο της Εβραϊκής Ζεράρ Γκερτό (Gérard Gertoux).

Η κριτική που έχει ασκηθεί όσον αφορά το όνομα τους θεού ως Ιεχωβά θεωρεί ότι είναι μία «συγκριτικά πρόσφατη επινόηση» παρά το γεγονός ότι η μορφή αυτή μαρτυρείται ήδη από τον 11ο αιώνα, ενώ σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η απόδοση αυτή αποτελεί «ανακριβή» ή ακόμη και «εσφαλμένη» μεταγραφή. Ένας από τους λόγους που υποστηρίζουν αυτή την άποψη είναι η γραμματική ανακολουθία αυτής της μεταγραφής σύμφωνα με την εβραϊκή γλώσσα, όπως αναφέρει η Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια: «Αυτή η προφορά [Ιεχωβά] είναι από γραμματικής άποψης αδύνατη». Από την άλλη πλευρά, λόγιοι τονίζουν ότι η άποψη που θεωρεί την μορφή Ιεχωβά βαρβαρισμό «είναι γνωστό μεταξύ των λογίων ότι είναι εσφαλμένη» και ότι «έχει απορριφτεί από Εβραϊστές όλων των δογμάτων και με την υποστήριξη της Συνόδου του Βατικανού για την προπαγάνδα».

Κάποιοι λόγιοι προτείνουν και κάποιες άλλες μεταγραφικές αποδόσεις όπως «Ιαχουβά» (Yahuwa), «Ιαχουά» (Yahuah) και «Ιεχουά» (Yehuah). Άλλοι πιστεύουν ότι η αρχική προφορά του Τετραγράμματου έχει χαθεί προ καιρού και κατά συνέπεια ότι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακριβής μορφή της. Μπορούν όμως στις «Μυστικές Εταιρίες» στις Στοές και στα Λαγούμια που έρπουν να τον αποκαλούν με το όνομα Του, Yaldabaoth.

Στα αρχαιότερα χειρόγραφα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα ΔΥΟ (κι όχι εβδομήκοντα όπως σκοπίμως λανθασμένα αναφέρεται) περιλαμβάνονται Βιβλικά αποσπάσματα που μεταγράφουν το εβραϊκό Τετραγράμματο στα ελληνικά ως «Ιάω» δηλ. το όνομα του Yaldabaoth.

Ο φωνηεντισμός της μορφής Ιεχωβά εμφανίζεται σε κείμενα του 3ου αιώνα μ.κ.ε. Για παράδειγμα, σε πάπυρο του 3ου αιώνα υπάρχει η φράση «εληιε Ιεωα ρουβα», η οποία προέρχεται από τα εβραϊκά και σημαίνει «ο Θεός μου Ιεωά ισχυρότερος». Στο Γνωστικό Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων γίνεται αναφορά στο μυστηριακό θεϊκό όνομα «Ιεηουωα». Σε αυτή την μορφή του ονόματος στα ελληνικά αναφέρεται προφανώς στις αρχές του 4ου αιώνα και ο Ευσέβιος Καισαρείας λέγοντας ότι «το όνομα του Θεού που δεν επιτρέπεται να προφέρεται έχει τέσσερις χαρακτήρες στα εβραϊκά και εφτά φωνήεντα στα ελληνικά». Επίσης, ο Ευσέβιος αναφερόμενος σε πολύ αρχαίες πηγές παραθέτει την μορφή «Ιευώ» όσον αφορά στο όνομα του Θεού των Ιουδαίων. Συγγραφείς όπως ο Σεβήρος Αντιοχείας (465-538) και εκείνος του έργου Ευλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή, κάνουν χρήση της μορφής «Ιωά». Παρόμοια, στον Κοϊσλινιανό κώδικα (Codex Coislinianus) του 6ου αιώνα, δίνεται η ερμηνεία διαφόρων θεοφορικών ονομάτων με την χρήση της μορφής «Ιωά». Έκτοτε έχουν εμφανιστεί διάφορες μορφές απόδοσης στα Ελληνικά του Τετραγράμματου, όπως «Ιεβέ», «Ιαουέ», «Ιαβέ», «Ιαή» και «Ιαώ» δηλαδή …Yaldabaoth που είναι βέβυλο να ακούγεται από τις μάζες. Γιαχβέ – Χρηστός … και πολύ τους είναι.

Τα Εγρηγορότα είναι οι Βολαδόρες – Τα Αρπακτικά του Don Juan Matus οι Άρχοντες των προχριστιανικών Γνωστικών

Τα δόκανα είναι τόσο έντεχνα στημένα που απαιτείται ικανή ΔΙΑΚΡΙΣΗ κι ετοιμότητα για να μην την πατήσει μια αφελής κι ευκολόπιστη ψυχή. Διαλογισμός, θεουργία, θεοσ-οφισ-μός, εσωτερισμός, αποκρυφισμός, δήθεν μαγεία, δάσκαλοι ποιμένες, γιόγκα Τάντρα, χασίς, ναρκωτικά και πάνω απ’ όλα σεξομαγεία για σίγουρο αποτέλεσμα ψυχικού θανάτου, όλα κατευθυνόμενα κι ενορχηστρωμένα από τους Ερπετοειδείς, τα Εγρηγορότα και τους παρασιτικούς υποταχτικούς τους, τις υπάκουες ανθρώπινες μαϊμουδίτσες.

«Έχουμε έναν ισόβιο σύντροφο, ένα αρπακτικό, που ανέβηκε από τα βάθη του κόσμου και πήρε τον έλεγχο της ζωής μας. Τα ανθρώπινα όντα είναι αιχμάλωτοί του. Τούτο το αρπακτικό, που είναι πολλοί άρπαγες μαζί, είναι κύριος και αφέντης μας. Μας έκανε υπάκουους, αβοήθητους. Όταν πάμε να διαμαρτυρηθούμε, καταπνίγει τις διαμαρτυρίες μας κι όταν θελήσουμε να δράσουμε ανεξάρτητα, απαιτεί να μην δράσουμε καθόλου. Κάτι μας κρατά αιχμαλώτους κι είμαστε όντως αιχμάλωτοι, δέσμιοι! Αυτές οι οντότητες μας κυρίευσαν επειδή είμαστε η τροφή τους και μας απομυζούν ανελέητα γιατί είμαστε τα μέσα συντήρησής τους. Κι όπως εμείς εκτρέφουμε κοτόπουλα σε ορνιθοτροφεία, έτσι και τα αρπακτικά εκτρέφουν εμάς σε ανθρωποτροφεία. Έτσι έχουν πάντα άφθονο φαγητό. Κάνω έκκληση στο αναλυτικό σου μυαλό, είπε ο δον Χουάν. Σκέψου για μια στιγμή και πες μου: Πως εξηγείς την αντίφαση ανάμεσα στην νοημοσύνη του ανθρώπου που μηχανεύεται, οργανώνει και κατασκευάζει και την ηλιθιότητα των συστημάτων των πεποιθήσεων και δοξασιών του ή την ηλιθιότητα της αντιφατικής συμπεριφοράς του; Οι μάγοι πιστεύουν ότι τα αρπακτικά μας έχουν δώσει τα συστήματα πεποιθήσεων που ασπαζόμαστε, τις ιδέες μας για το καλό και το κακό, τα κοινωνικά μας ήθη. Τα αρπακτικά είναι που δημιούργησαν τις ελπίδες τις προσδοκίες μας, το όραμα της επιτυχίας, τον εφιάλτη της αποτυχίας. Αυτά τα αρπακτικά μας έδωσαν την πλεονεξία, την απληστία και την δειλία μας. Είναι τα αρπακτικά αυτά που μας κάνουν αυτάρεσκους, κοινότοπους και εγωπαθείς. Είναι απείρως ικανά και συγκροτημένα.

Για να μας κρατούν υπάκουους, μειλίχιους κι ανίσχυρους, τα αρπακτικά χρησιμοποιούν ένα καταπληκτικό τέχνασμα -καταπληκτικό από άποψη στρατηγικής φυσικά. Είναι ένα φρικτό τέχνασμα για όσους το υφίστανται. Μας έδωσαν το μυαλό τους! Μ’ άκουσες; Τα αρπακτικά μας έδωσαν το μυαλό τους, που έγινε και δικό μας. Το μυαλό των αρπακτικών είναι ταραγμένο, αντιφατικό, σκυθρωπό, πλημμυρισμένο από τον φόβο μην αποκαλυφθεί από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω πως μολονότι δεν πείνασες ποτέ, συνέχισε, ανησυχείς για το πως θα εξασφαλίσεις την τροφή σου, κάτι που δεν είναι παρά η ανησυχία του αρπακτικού που φοβάται μήπως ανά πάσα στιγμή αποκαλυφθεί το τέχνασμά του και του αρνηθούν την τροφή που έχει τόση ανάγκη. Μέσω του ανθρωπίνου νου, που άλλωστε είναι ο δικός τους νους, τα αρπακτικά εισάγουν στην ζωή των ανθρώπινων όντων οτιδήποτε τα εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να αποκτήσουν λίγη ασφάλεια, που λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στον φόβο τους.

Οι μάγοι βλέπουν τα ανθρώπινα όντα σαν παράξενες, φωτεινές σφαίρες ενέργειας, που καλύπτονται ολόκληρες από ένα λαμπερό περίβλημα, κάτι σαν λούστρο, σαν επίχρισμα, ένα κάλυμμα που εφαρμόζει σφιχτά στο κουκούλι της ενέργειάς τους. Αυτό το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης είναι που καταναλώνουν τα αρπακτικά, και πως όταν ένα ανθρώπινο ον φτάσει στην ενηλικίωση, το μόνο που απομένει από αυτό το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης είναι μια στενή λωρίδα που φτάνει από το έδαφος ως τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών. Αυτή η λωρίδα επιτρέπει στην ανθρωπότητα να επιζήσει, μόλις και μετά βίας. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που διαθέτει το λαμπερό περίβλημα της επίγνωσης έξω από το φωτεινό του κουκούλι. Γίνεται επομένως εύκολο θύμα μιας διαφορετικής επίγνωσης όπως είναι η σκληρή επίγνωση του αρπακτικού. Αυτή η στενή λωρίδα επίγνωσης αποτελεί τον πυρήνα της αυτοανάκλασης, όπου εγκλωβίζεται αμετάκλητα ο άνθρωπος. Με τον επιδέξιο χειρισμό της αυτοανάκλασης, της μοναδικής λάμψης επίγνωσης που αφήνουν στον άνθρωπο τα αρπακτικά δημιουργούν αναλαμπές επίγνωσης, τις οποίες στην συνέχεια καταναλώνουν με αδίστακτο, ληστρικό τρόπο. Μας φορτώνουν με ανόητα προβλήματα που αναγκάζουν εκείνες τις αναλαμπές επίγνωσης να γεννηθούν, και κατορθώνουν μ’ αυτό τον τρόπο να μας κρατούν ζωντανούς, ώστε να μπορούν να τρέφονται από την ενεργειακή αναλαμπή των ψευδοανησυχιών μας.

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ και να την φτάσουμε σ’ ένα σημείο όπου δεν θα μπορούν να μας αγγίξουν. Πως μπορείς να ζητήσεις από τους συνανθρώπους σου να ακολουθήσουν μια τόσο αυστηρή ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, θα σε περιγελάσουν και θα σε γελοιοποιήσουν, ενώ οι πιο επιθετικοί θα σε μαυρίσουν στο ξύλο κι όχι τόσο επειδή δεν θα σε πιστέψουν. Κάπου στα βάθη κάθε ανθρώπινου όντος υπάρχει η προγονική γνώση της ύπαρξης των Αρπακτικών. Το ξέρουν τα σπλάχνα σου … Οι σαμάνοι του αρχαίου Μεξικού είδαν τα αρπακτικά [κι ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΣ] τα ονόμασαν ιπτάμενους επειδή κάνουν βουτιές στον αέρα. Δεν είναι όμορφο θέαμα. Μεγάλες, αδιαπέραστες σκιές που σκίζουν τον αέρα. Μετά προσγειώνονται βαριά στο έδαφος. Οι σαμάνοι προβληματίστηκαν πολύ για το πότε εμφανίστηκαν στην γη. Είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ήταν κάποτε ένα τέλειο ον, ικανό να επιτελέσει με θαυμαστή διορατικότητα άθλους επίγνωσης που στις μέρες μας έχουν τη μορφή μύθων και θρύλων. Κι έπειτα όλα χάθηκαν κι έχουμε τώρα έναν άνθρωπο σε καταστολή. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια συνηθισμένα αρπακτικά. Είναι πολύ έξυπνα, πολύ συγκροτημένα. Χρησιμοποιούν πολύ μεθοδικά το σύστημα που θα μας εξουδετερώσει. Ο άνθρωπος, το μαγικό ον που προορίζεται να γίνει, παύει να είναι πλάσμα μαγικό. Δεν είναι παρά ένα κομμάτι κρέας. Δεν υπάρχουν πια άλλα όνειρα γι’ αυτόν, πέρα από τα όνειρα ενός ζώου αναθρεμμένου για να γίνει κάποτε ένα κομμάτι κρέας, κοινότοπα, συμβατικά, ηλίθια»

Κοντολογίς, κάθε φορά που ανησυχείς, για οποιονδήποτε λόγο, τα Αρπαχτικά ταΐζεις.

Γι’ αυτό σου πουλάνε τα ιερατεία τους «φόβο θεού», ο φόβος σου τα τρέφει.

Λογικό κι αναμενόμενο να λατρεύουν το Μεγάλο Αρπαχτικό – Αφέντη (και τα τσιράκια του) που τους επιτρέπει να υπάρχουν στο μαντρί Του.

Εικόνα δεξιά: Από τον Ναό στο Σερ-Φρον (Sør-Fron) της Νορβηγίας, του 1787.
Εικόνα αριστερά: Η Μορφή του Yaldabaoth
και το Τετραγράμματο στην Φοινικική (υποθετικός, 1100 π.κ.ε.. έως 300 κ.ε.),
στην Αραμαϊκή (10ος αιώνας π.κ.ε. έως 1ος αιώνας μ.κ.ε.) και με σύγχρονους εβραϊκούς χαρακτήρες.

Όταν οι σκιές χορεύουν και γλιστρούν
και τα τελώνια απλώνουν σε παράτα,
τότε η λογική είναι καλάμι τσακισμένο
στου Διαβόλου την Μασκαράτα.

Το ανθρώπινο μάτι μην πιστεύεις
είτε στο φως, είτε στο σκοτάδι,
το θέατρο της όρασης και των αισθήσεων
είναι του Διαβόλου η Μασκαράτα.

Δαίμονες πίνουν από ανθρώπινα κρανία
και οι ψυχές πουλιούνται μες στην στράτα.

Πιες κρασί, πιες τσιγάρο και μαζί μας έλα
στου Διαβόλου την Μασκαράτα!

Αλληγορικό ποίημα σε αλχημικό φυλλάδιο της Ελισαβετιανής εποχής

Υστερόγραφο 1: … και δεν έβαλα καν μέσα στο κείμενο τους Μεγάλους Παλαιούς, με τον ιερέα τους τον διάσημο Cthulhu … τους άφησα σκοπίμως απ’ έξω, μην σου παραπέσει βαρύ!!!

Υστερόγραφο 2: Εμείς εδωνά στο terrapapers και η αυστηρά ολιγομελής ομάδα μας, ασχολούμαστε με τους Θεούς για να τους χλευάζουμε, να βγάζουμε ανέκδοτα στις συνάξεις μας και να τους γελοιοποιούμε. Αν μάλιστα, τολμήσουν ποτέ να έρθουν τετ-α-τετ με κάποιον από εμάς (κι ας έχουν και τον πενταπλόκαμο Cthulhu μπάρμπα) …θα τους δείξουμε «πόσα απίδια βάζει ο σάκος» σε άπταιστα Ελληνικά. Αλλωστε γνωρίζουν πως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΚΤΟΝΟ… και κρατούν τις αποστάσεις τους.

Υστερόγραφο 3: Αν δεν καταλάβατε, φίδια και πλοκάμια λατρεύετε στις εκλησίες σας. Οι λάτρεις του Αρπακτικού, Αφέντη, Δρακόφιδου Yaldabaoth, (με κάθε όνομα μέσα στην μασκαράτα του) δούλοι και υπήκοοι του, που σέρνεστε στα γόνατα -σαν τα ερπετά- στις εκκλησίες τους …

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΟΙ.

@Ηω Αναγνώστου / Απόσπασμα από άρθρο της που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Strange με τίτλο: Yaldabaoth: The Big Boss κι απόσπασμα από το βιβλίο της «Ἡ Τέχνη της Επιβίωσης»

terrapapers.com

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
 1. Σε τελικη αναλυση αυτο που εξαγετε ως συμπερασμα απο ολες αυτες τις ασυναρτητες παπαριες που μπλεκουν μεσα και τον Δια και το Ελληνικο πνευμα κλπ (που ασφαλως τους “ανηκει” οπως και σε ολους τους αρχαιοκαπηλους) ειναι οτι το προβλημα τους ειναι ο Χριστος και σε αυτο θα συμφωνησω. Ο Χριστος ειναι το προβλημα τους και θα το διαπιστωσουν απο την αναποδη.

 2. ..γεια στην πεννα σου ανθρωπε…
  στο πρωτο βιβλιο του ενωχ υπαρχει μια αναφορα για καποιον γελοθ σαβοθ ο [εκπτωτος] αρχαγγελος που πηρε το μερος του σατανα [δεδομενου οτι ζητησε απο τον θεο να του δωθει η δυνατοτητα ανελιξης στο θειο και ο θεος αρνηθηκε..ενω ο σατανας-θεος του σκοτους του εδωσε αυτη τη δυνατοτητα]και εγινε ο μελχιρεσα [ο βασιλιας μου ειναι ο θανατος] αργοτερα νηκιθηκε απο τα ταγματα των αγγελων και αυτο το ονομα γελοθ σαβοθ παραπεμπει στο σαβαοθ…φιδια,και πλοκαμια λοιπον..

 3. Προς τι η παραπάνω γνωστική πληθωρική σαλάτα νέας εποχής?
  Ποιό είναι το όνομα που σώζει για τους χριστιανούς?
  (Πράξεις 4/12.
  Ἰησοῦς ΧΡΙΣΤΟΣ.
  δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ κάτω από τον ουρανόν και εις όλην την γην, που να έχη δοθή εκ μέρους του Θεού στους ανθρώπους, δια του οποίου, σύμφωνα με την βουλήν του Θεού, έχει ορισθή να σωθώμεν όλοι μας”.

 4. Η δολοφονικη προθεση εναντιον του Χριστου ειναι προφανης. Απο εκει και μετα οι “θεοκτονοι” και δηλαδη οι σταυρωτες του Χριστου και οι τεμαχιστες του Διονυσου κλπ εχουν μπλεξει τα @@ με τα μυδια και το μονο που κανουν ειναι να ταιζουν ψυχωσεις που βασιζονται σε ανοησιες. Ποιος ειναι ο Δημιουργος και τι σχεση εχει το Ελληνικο πνευμα με τους αρχαιοκαπηλους που τα εβαλαν και με τον Αλεξανδρο? esophoria.net/the-unexpected-revelation-of-jesus-christ-the-truth-bomb-is-about-to-explode/

 5. Κανείς δεν πολεμάει έναν ανύπαρκτο. Αυτά είναι φαντασιώσεις κατευθυνόμενων προβάτων.

 6. Τα Εγρηγορότα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οι Βολαδορες.
  http://humanityhealing.net/2011/05/real-meaning-of-egregore/
  http://esoteric4u.com/en/introduction-to-the-esoteric/979-2-11-the-concept-about-thoughtforms-and-egregors
  Εγρήγορος και Εγρηγορός ειναι διαφορετικα πραγματα.
  Το Terra Papers εχει παντοτε ενδιαφεροντα αρθρα ερευνας σε βαθος.
  Εχει ομως επινοησει τον ορο Εγρήγορος στα Ελληνικα για να περιγραψει τους Βολαδορες, την Σκια, εναν ορο που δεν υπηρχε και δεν προκυπτει αποτην μεταφραση καμμιας αλλης γλωσσας

 7. Egregore ειναι η αρχικη Γαλλικη λεξη, ναι προερχεται απο τα Ελληνικα, και μεταφραζεται Εγρηγορός, Εγρηγορότα στον πληθυντικο.
  Ενα λαθος που εχει επισημανθει και δεν διορθωνεται, αυτην ακριβως την στιγμη, δυο μηνες πριν το 2020, ειναι εγκληματικο.
  Οι Anonymous (διαβαζε ενα συνοθυλευμα μυστικων υπηρεσιων) ετοιμαζονται για το
  Project Mayhem 2020. Ποιος ειναι ο νεος θεος που προωθουν και ποια ειναι η χρηση της εννοιας Egregore;
  https://pastebin.com/r2BLTz9C
  https://pastebin.com/zhej9zWF

 8. Αν και δεν υπαρχει λογος να κατσω να αναλυω την βλακεια απλα να πω οτι Γιαλνταμπαωθ σημαινει αυτος που βγηκε μεσα απο το Κοσμικο Αυγο που για τους Ελληνες ειναι ο Ερως Φανης και για αυτο το θεμα συγκρουστηκαν με τους Οφιτες Γνωστικους με επικεφαλη τον Πλωτινο. Η φαση ειναι οτι καποιοι εχουν μπλεξει τα @@ με τα μυδια και η οποιαδηποτε προσπαθεια για να βγαλει καποιος ακρη με τις ψυχωσεις που καλλιεργουν ειναι ματαιη καθως δεν προσπαθουν να μαθουν. Προσπαθουν να επιβαλουν ενα αδιεξοδο.

 9. Εστιαζοντας μονο στα αρνητικα Εγρηγοροτα με τον ορο Εγρηγορός, ισοδυναμει με τρομολαγνεια, και αφαιρει απο τους αναγνωστες την δυνατοτητα να αμυνθουν.
  Η αμυνα, η απαλλαγη απο αρνητικα Εγρηγορότα ειναι η συνδεση με ενα ισχυροτερο θετικο Εγρηγορός.
  Ποια ειναι τα θετικα Εγρηγορότα;
  Θα περιμενουν πολυ οι αναγνωστες του
  Terra Papers να μαθουν;

 10. Μιλαμε για πυκνο νοητικο σκοτος που βασιζεται στην ανοησια στο μισος και στην προκαταληψη απο ατομα που παριστανουν τους ειδικους για θεματα που δεν μπορουν να προσεγγισουν ουτε στο ελαχιστο και τελικα το θεμα καταληγει στον ΧΡΙΣΤΟ απο την ΑΝΑΠΟΔΗ και μεσα σε αυτο το πλαισιο ως ο Δημιουργος που ειναι ο Εσωτερικος Πυρηνας/Ηλιος δεν ειναι ο Ερως Φανης και ο Ατουμ για παραδειγμα αλλα ο Γιαλνταμπαωθ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ. Ο Γιαχ-Ιαω-Ιακχος δεν ειναι ο Οσιρις ειναι ο ευνουχος “θεος” του ιερατειου ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ.

 11. Αρε γαμωτ κριμα,κριμα.επρεπε να μας πεις κ για τον κθουλου.χωνευουμε ευκολα εμεις τα προβατα.μπορουμε να μασαμε ολη μερα κ ολη νυχτα.στο επομενο αρθρο,νταξ?τον κθουλου κ τα ματιασ.στο δικο μου το χωριο δεν λατρευουμε φιδια κ πλοκαμια.καμια μπεκατσα,κανα παπι,αιντε το πολυ να ξεπεσουμε σε καμια τροκοπουλα.μη μας πουν κ ειδωλολατρες.τον κθουλου,ακσες?

 12. ιε μια χαρα ειρμο εχει το κειμενο, αρκει να εχεις την νοητική χωρητικοτητα ομως το δόγμα μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι (γιατι ειναι καλοι παραγωγοί τροφης) δεν σου το επιτρέπει. τι δεν κατάλαβενεις;

 13. Το αρθρο ειναι μια πολυ επικνδυνη ανοησια που μπλεκει διαφορες θεωριες απο διαφορετικες κοσμοθεωριες και τελικα που καταληγει? Καταληγει στην ψυχωση και στο μισος που εσπειραν καποιοι για το μεσα των αλλων και στον θεο του ιερατειου και αυτος ειναι ο θεος τους με βαση την δικη τους ερμηνεια της πραγματικοτητας που εκφραζει αυτους αναφορικα και με αυτο που εχουν μεσα τους.Ο στοχος της Σ-Οφιας απο παντα ηταν η διασαυρωση των πολικοτητων. Αυτοι στοχευουν στο διαζυγιο με το Ων λογω της Ψυχωσης.

 14. Αυτο που συμβαινει με αυτα γεματα μισος και ανοησια ατομα ειναι οτι βασικα σου δινουν αναποδες οδηγεις που παρδοξως μεσα απο την μνημη των αρχαιων μυστηριων καταληγουν στον θεο του ιερατειου και οχι στον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ για παραδειγμα. Ειναι λοιπον παιδια του θεου του σκοτους και υπηρετουν τον πατερα τους και για αυτο μας εχουν ζαλισει τα @@ αναφορικα με το μισος τους προς τον Ιησου γιατι εχουν ταυτισει το αρρωστο εγω τους με την επιφανεια και ο θεος τους ειναι αυτος που νομιζουν για εχθρο τους

 15. Ερμηνευουν αναποδα της ακολουθιες και τον προγραμματισμο της Φ-υσης και βλεπουν μονο την σκια του Οντος και για αυτους υπαρχει μονο η αρνητικη οψη των πραγματων αναφορικα με το θεμα θεος στην ολοτητα του καθως ειναι σε κατασταση αφασιας και νομιζουν οτι θα συγκρουστουν με το Εγω του Οντος ετσι οπως αυτο εκφραζετε μεσα απο ολες τις παραδοσεις. Στο αρθρο εξηγω αναλυτικα την ζημια που κανουν στον εαυτο τους και στα θυματα τους αυτοι που τα εβαλαν με τον Εσωτερικο Χριστο για να ταιζουν το εγω τους.

 16. Οχι μονο ερμηνευουν ΑΝΑΠΟΔΑ τις ακολουθιες τις Φ-υσης αλλα προσπαθουν κιολας να σου επιβαλουν τις ψυχωσεις τους με εννν χυδαιο τροπο που εκφραζει την αλαζονεια της αθλιοτητας αναφορικα με αυτο που νομιζουν οτι καταλαβαινουν και ειναι και “θεοκτονοι” λεει και δηλαδη βασικα θα σκοτωσουν και τον Δια και τον Απολλωνα επι της Ουσιας που δεν τους καθετε και θα κρατησουν τα ειδωλα των αρχαιων για να μαστιγωνουν τους χριστιανους με τις ψυχωσεις τους. Μιλαμε για την ενσαρκωση της Ηλιθιοτητας.

 17. Εγω λεω αντι να θαψω τον Δια που εκφραζει τον Θεικο Νου στο Ελληνικο Ματριξ λεω να κανω το ΑΝΑΠΟΔΟ. Λεω να αναστησω τον Δια που ειναι ο Αμην για να δουμε και ποιους θεους θα σκοτωσουν οι “θεοκτονοι” που το μονο που κανουν ειναι να καταστρεφουν τον γενετικο σας κωδικα μεσα απο την προσπαθεια τους να επιβαλουν τον δικο τους προγραμματισμο που βλεπει μονο την σκια του Οντος και για αυτο μιλαμε για την ενσαρκωση των δολοφονων του Ιησου και των Γνωστικων/Νεοπλατωνιστων. Ποιος ειναι λοιπον ο θεοςτους?

 18. Μία διόρθωση .Εχει καπου δίκιο ο Θεόφιλος.
  Προς τι η παραπάνω αντιγνωστική σαλάτα ?
  Η αρθρογράφος μπέρδεψε το γνωστικισμό,που δεν τον κατέχει,
  με τον χριστιανισμό,επειδή δεν τον κατέχει.Οπως κάποτε ο Κέλσος.
  ”ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ.”Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΥΛΑ.
  ΕΝΑ ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ .
  Ασχετα τι νομίζει η αρθρογράφος,το άρθρο δεν αφορά τους
  χριστιανούς.

 19. Τ`ακούτε χριστιανοί;

  Λατρεύετε τον Ιησού που δεν είναι άλλος από τον Γιαχβέ της Παλαιάς εβραιοδιαθήκης. Το παραδέχεται άλλωστε και η ορθόδοξη εκκλησία.

  Φίδια και πλοκάμια λατρεύετε στις εκκλησίες σας όπως λέει και το άρθρο.

  Να ήταν μόνο αυτό;

  📢 Είστε εβραιολάτρες / εβραιοέλληνες!

  Λατρεύετε τον Γιαχβέ Ιησού, πιστεύετε στην κοσμογονική παράδοση των Εβραίων και σε όλες τις εβραιοαλκοολικές φαντασιώσεις.

  Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός:
  «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων»

  Αλληλούια!

 20. Γιδοβοσκέ αφού χωνεύεις εύκολα χώνεψε αυτό:

  Από τους τρεις γιους του πατριάρχη των Εβραίων Νώε (τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ) κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο του Γιαχβέ Ιησού όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης.

  Είσαι απόγονος των Εβραίων! Εβραιόσπερμα που λέμε.

 21. Άσχετε Αδαή

  Ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης.
  Ο ίδιος Θεός!

  «Το όνομα Ιησούς είναι ένα Εβραϊκό όνομα. Σημαίνει Ο Γιαχβέ σώζει.» (οοδε)

 22. Δάσκαλε (ΙΟΣ)

  Η ανεπάρκεια εκφράζεται από μυαλά σαν και τα δικά σου, που προσπαθούν να διασταυρώσουν τις πολικότητες ανάμεσα στους μύθους και στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να ζείτε μέσα στο μάτριξ της μήτρας (χύτρας) του αρχέτυπου των αλκοολικών φαντασιώσεων σας.

 23. ΘΑ ΒΑΛΩ ΕΝΑ ΚΟΥΙΖΑΚΙ,ΑΠΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.
  ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΣΑΡΚΩΘΕΙΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ,ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΥΙΖΑΚΙ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ?ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ,ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ!!!
  ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ?
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ,ΟΥΤΕ ΑΠΛΗ ΑΥΤΗ Η ΕΚΦΡΑΣΗ,ΔΟΞΑΣ!!!!)
  ΑΜΗΝ.

 24. ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΘΑ ΣΟΥ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ.
  ΘΑ ΒΑΛΩ ΕΝΑ ΚΟΥΙΖΑΚΙ,ΑΠΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.
  ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΣΑΡΚΩΘΕΙΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝ,ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΥΙΖΑΚΙ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΦΟΒΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ?ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ,ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ!!!
  ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ?
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ,ΟΥΤΕ ΑΠΛΗ ΑΥΤΗ Η ΕΚΦΡΑΣΗ,ΔΟΞΑΣ!!

 25. croif101 = 11 devil number

  Μπορείς να αποδείξεις ότι ο Ιησούς Γιαχβέ είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου;

  Άστο σε μένα:
  📢 Όχι!!

  Το μόνο που διαθέτεις είναι μεγάλη πίστη και μπόλικες αλκοολικές φαντασιώσεις.

  Μιλάς για πράγματα που δεν γνωρίζεις (ούτε μπορείς να αποδείξεις) με απόλυτη βεβαιότητα.

  Τραγική περίπτωση του ολέθρου!

  Πρέπει να γελούμε με ανθρώπους του είδους σας ή να κλαίμε;

  Εσύ τι λες Θεέ; Σκέφτεσαι να τους τιμωρήσεις όπως ο Γιαχβέ στην εβραιομυθοκοσμογονία με κατακλυσμό;

 26. croif101 = 11 devil number

  1️⃣ Αν φοβάσαι το σκοτάδι τότε έχεις θέμα. Έλα από το ιατρείο μου.

  2️⃣ Υπάρχουν κάποιοι που αγαπούν τον σατανά. Επομένως πάρτο αλλιώς! Όχι «εμείς άνθρωποι» αλλά εμείς οι χριστιανοί.

  3️⃣ Αν σιχαίνεσαι τα ερπετά και τα φίδια, τότε αποστρέφεσαι την δημιουργία του Θεού.

  Για την σιχαμάρα σου έχω το κατάλληλο φάρμακο. Μόλις σου καρφώσω την ένεση με το φαρμάκι, θα αντικαταστήσεις το κοπρόσκυλο που έχεις με ανακόντα και το κοπρόγατο με ιγκουάνα.

 27. Οριστε ποιος ειναι ο θεος σας: Ο Διαολος. Για αυτο εχετε αυτη την ψυχωση με τον θεο μεσα στους αλλους και προσπαθειτε να επιβαλετε τον θεο σας της υλης με βαση τις ανιατες ψυχωσσεις σας και την απυθμενη βλακεια σας που δεν εχει προηγουμενο στην παγκόσμια ιστορια. Η Διασταυρωση-γαμος των πολικοτητων ειναι το ζητουμενο του Αντικειμενου στην ολοτητητα του. Εσεις εχετε επενδυσει την υπαρξη σας στο διαζυγιο με το Ων για να ταιζετε την απυθμενη βλακεια σας και σας καταπινει το χαος που σπειρατε.

 28. Μιλαμε για τον προγραμματισμο της Φ-υσης και την αλληγορικη ερμηνεια της συλλογικης εμπειριας-μνημης των μυημενων με την οποια δεν εχουν καμια σχεση οι απλοι χριστιανοι επι του προκειμενου μεσα στα μυαλα των οποιων σπερνετε παρασιτα με βαση τις ψυχωσεις σας και με βαση την δικη σας “πραγματικοτητα” και αποτρεπετε μαλιστα τον απεγκλωβισμο απο την αγνοια και απο τον “θεο” της υλης που σας εκφραζει επι της ουσιας και για αυτο τον υπηρετειτε..Απλα υπηρετειτε τον θεος σας που τον λενε και Γιαχβε.

 29. Με απλα λογια αυτο που επι της ουσιας προσπαθειτε να κανετε ειναι να διαγραψετε την μνημη του Χριστου για να επιβαλετε τον θεο σας τον Γιαχβε που επι της Ουσιας ειναι α-χριστος οπως εσεις. Εχετε κανει την τελικη επιλογη σας σε ενα ουσιαστικο επιπεδο. Θεος σας ειναι ο α-χριστος και δεν εχει σημασια το ονομα που θα του δωσετε. Ο Ιησους Χριστος εκφραζει την αντιθεση στον θεο σας και για αυτο τον μισειτε και προσπαθειτε να τον διαγραψετε οπως και τα αφεντικα σας οι Εβραιοι.

 30. ΦΙΛΤΑΤΕ ΓΙΑΤΡΕ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ,Η ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ!!ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ,ΑΠΛΩΣ ΑΝΑΜΑΣΑΣ,ΚΑΙ ΑΝΑΜΑΣΑΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ!!!
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ Ν ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙΣ!!!
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ.

 31. Επι της Ουσιας απο την αρχη της υπαρξης του συμπαντος υπαρχουν δυο αντιπαλες δυναμεις. Ο Χριστος και ο α-χριστος “θεος” σας που ειναι και ο α-χριστος θεος των Εβραιων και που τελικα ειναο ο Διαολος που σπερνει το μισος και την βλακεια με βαση τις ψυχωσεις του καθε ηλιθιου βλακοκαραγκιοζη που προσπαθει να επιβαλει την βλακεια. Ο Χριστος εκφραζει τον Ηλιακο Λογο και τον Εσωτερικο Ηλιο και εσεις τον συμπαντικο κωλο που σας επλασε.

 32. Η διασταυρωση των πολικοτητων αναμεσα στο δεξια-αριστερα και πανω-κατω ειναι το ζητουμενο επι της Ουσιας. Αυτο που κανουν αυτοι που ανοιξαν πολεμο στον Εσωτερικο Χριστο για να καταστρεψουν επι της ουσιας τους αλλους και να ταιζουν την πολωση ειναι να προσπαθουν να ακυρωσουν τον Αλχημικο “γαμο” και τον προγραμματισμο της Φ-υσης και για αυτο η “πραγματικοτητα” τους ειναι μια ανωμαλια στην ολοτητητα της που μεσα εχει μονο κουραδες και παρασιτα που ψαχνουν για αιμα.

 33. Δηλαδη επι της ουσιας συμφωνω με τον Ασχετο. Αυτο το αρθρο που ειναι μια ασυναρτητη και επικινδυνη ανοησια οπως και στο συνολο ολα οσα λεει αυτη η ομαδα δεν αφορουν τους χριστιανους. Αφορουν αυτους και την δικη τους “πραγματικοτητα” την οποια λογω ηλιθιοτητας εχουν ορισει μεσα σε αυτα τα πλαισια για να παριστανουν τους σχετικους και τους εξυπνακηδες και να σπερνουν το μισος και την βλακεια με βαση τις ψυχωσεις τους που οριζουν ως θεο τους τον α-χριστο “θεο” της υλης που εγκλωβιζει την συνειδηση.

 34. Συμφωνα με την δικη μου αντιληψη δεν υπαρχει περιπτωση ουτε μια το εκατομμυριο να βρεθει διεξοδος απο αυτην αδιεξοδη δαιμονικη συνειδηση που εχουν σπειρει για να ταιζουν την βλακεια του καθε πανιβλακα που ψαχνει για αιμα. Αυτη η “πραγματικοτητα” ειναι μια ανωμαλια επι της ουσιας και στο συνολο της που προερχται απο και καταληγει στην Ηλιθιοτητα που εκφραζει την διαστροφη της Εννοιας και ειναι η δικη τους “πραγματικτοητα” οχι των αλλων που εχουν βαλει στο στοχαστρο τους.

 35. Το Εβραϊκό όνομα “Γιαχβέ”, (Ελληνικά ο “Ων”), δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που οι λεγόμενοι “Μάρτυρες τού Ιεχωβά” υποστηρίζουν. Δεν θα μπορούσε να είναι “το αιώνιο όνομα τού Θεού”. Ας μην ξεχνάμε, ότι το “Γιαχβέ”, είναι μια Εβραϊκή λέξη. Πώς θα μπορούσε ο αιώνιος και άναρχος Θεός να εξαρτάται από μια απλή ανθρώπινη λέξη, μιας από τις πολλές ανθρώπινες εθνικές ομάδες;

 36. Το όνομα που ο ίδιος επέλεξε τότε, βεβαίως φέρει τη σημασία κάποιου χαρακτηριστικού τού Θεού, στην προκειμένη περίπτωση, τη σημασία τού ιδίου του τού “Είναι”. Αυτό όμως, σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί τα χαρακτηριστικά τού προσώπου τού Θεού, μια και ο ίδιος συχνά χρησιμοποίησε πλήθος ονομάτων για τον εαυτό του. Αν το όνομα “Γιαχβέ” κάλυπτε απόλυτα την “περιγραφή” τού Θεού, ο Θεός δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ άλλα ονόματα, όπως: “Θεός Παντοκράτωρ”, “Θεός τών Δυνάμεων”, “Λυτρωτής”

 37. Αμα δεν υηρχαν αυτα τα παρασιτα που βρωμιζουν την υπαρξη τα πραγματα θα ηταν πολυ διαφορετικα. Προσπαθουν να επιβαλουν τις ψυχωσεις τους και να σας καταστρεψουν τον γενετικο κωδικα συμφωνα μαλιστα με αυτα που η ιδια η διαστροφικη συνειδηση τους μαρτυρα αναφορικα και με το θεικο DNA των Ανουννακι κλπ. Απλα θα ξυπνησουν μεσα στην παρανοια που εσπειραν καθως μιλαμε για το DNA του Θεικου Σπορου που προσπαθουν σκοτωσουν και να ακυρωσουν και δεν μιλαμε για ανθρωπους βασικα. Μιλαμε για οργανικες πυλες.

 38. Συνεπώς, ο Θεός ποτέ δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το όνομα.
  Οι απόστολοι, (Όπως και ο Ιησούς) ποτέ δεν χρησιμοποίησαν το “Γιαχβέ” στην Καινή Διαθήκη, παρά μόνο μεταφρασμένο στα Ελληνικά, ως: “Ο Ων”, ή ως “Κύριος”, όπως το μεταφράζει η μετάφραση τών Εβδομήκοντα.Αν ο Ιησούς και οι απόστολοι ήθελαν να χρησιμοποιούμε σήμερα το όνομα: “Γιαχβέ”, πρώτοι αυτοί θα το χρησιμοποιούσαν, και μάλιστα συχνότατα!

 39. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Χριστιανούς:
  “Θα είστε σ’ εμένα μάρτυρες… ως τα πέρατα τής γης”. (Πράξεις 1/α΄ 8). (Δες επίσης το εδάφιο: Λουκάς 24/κδ΄ 48).
  Κι όμως, η ηγεσία τής Σκοπιάς, δεν χρησιμοποιεί το όνομα: “Χριστιανοί”, (Πράξεις 26/κς΄ 28), δεν χρησιμοποιεί ούτε καν το όνομα: “Μάρτυρες τού Χριστού”! Προτιμάει ένα όνομα δικής της επινόησης, που ειπώθηκε σε Εβραίους, και όχι σε Χριστιανούς, και μάλιστα που δεν ειπώθη ως όνομα!!!
  Γιατί γράφω αυτά? Για έναν πρώην μάρτυρα του Ιεχωβά-Γιαχβέ.

 40. Μια πορδη μιας καρτσικας εχει περισσοτερη ουσια απο ΟΛΑ οσα εχουν πει οι διαφοροι αρχαιοκαηλοι τα τελευταια 30-40 χρονια που δυστυχως υπαρχουν. Μιλαμε για μια συλλογικη δαιμονικη ψυχωση-Εγρηγορο μεσα στα κεφαλια ψυχωσικων ηλιθιων που ταυτιζουν το εγω τους με το ειδωλο και οδηγουν την συλλογικη συνειδηση σε ενα χωροχρονικο αδιεξοοδο. Η απορρριψη αυτης της αρρωστιας απο τον οργανισμο του Οντος θα ειναι καθολικη ετσι οπως επιθυμουν και ετσι οπως το εχουν ορισει καθως μιλαμε για αρρωστια.

 41. Αυτο που προκυπτει επι της ουσιας απο την δικη σας “πραγματκοτητα” που παραγει μονο δαιμονικα σκατα που ψαχνουν για αιμα ειναι οτι εχετε υπογραψει ενεργειακο συμβολαιο με δαιμονες προς την κατευθυνση της δολοφονιας και του τεμαχισμου του Εσωτερικου Χριστου. Εχετε υποταχθει στο Τιτανικο στοιχειο οπου ΤΕΙΤΑΝ = 666 και θα μπορουσε καποιος να υποθεσει οτι ειναι η ριζα της λεξης Σειταν/Σατανας. Το ολο θεμα καταληγει στον θεικο σπορο και στο αιμα των Ανουννακι που ειναι ο Διονυσος/Οσιρις/Χριστος.

 42. Γιατρε check this.εισαι απογονος μιας κοτρωνας.τουβλο δηλαδη!!

 43. Γιοχαν εχω απαντηση στο κουιζ(κ δεν εχει καμια σχεση με αυτο που εχεις στο μυαλο σου.ο αγιος Παισιος ειχε στο καλυβι του μια οχια).βρισκομαστε σε πτωση κ εχουμε αρρωστημενη ψυχη.συμφωνω με τον Γιατρο στα 1,2,3.Γιατρε μπορεις να αποδειξεις οτι ο Γιαχβε-Ιησους δεν ειναι Δημιουργος των παντων?ρητορικο το ερωτημα.τσου,δε μπορεις.διαθετεις μια πιστη απο’δω ως τον αστερισμο του Κυνος κ ακομα παραπερα

 44. Άσχετε Αδαή

  Ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ της εβραιοδιαθήκης. Το όνομα του σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει!

  Έχετε μεγάλο πόθο για τον Θεό των Εβραίων.
  «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων»
  (Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός)

  Είστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και κληρονομήσατε το προπατορικό αμάρτημα. Κουβαλάτε την αμαρτία τους ως ένα ελαττωματικό σκεύος που είστε και η μόνη σωτηρία σας είναι ο έσχατος Αδάμ, ο Εβραίος Γιαχβέ Ιησούς.

  Είστε εβραιοέλληνες!

 45. croif101 = 11 devil number

  Εσύ που δονείσαι και πάλλεσαι σε υπερυψηλές συχνότητες, μπορείς να μας αποδείξεις ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Γιαχβέ της Π.Δ ;

 46. Γιδοβοσκέ

  Ασφαλώς και μπορώ να το αποδείξω.

  Η κοσμολογία της Γένεσης (σύμφωνα με την οποία ο εβραιοθεός Γιαχβέ Ιησούς δημιούργησε τα πάντα) συγκρινόμενη με την βαβυλωνιακή κοσμολογία, παρουσιάζει καταπληκτικές ομοιότητες.

  Προέρχεται από την Ιερατική πηγή ΄΄P΄΄, η οποία γράφτηκε μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία το (586) π.Χ. (Δεν την έγραψε κανένας Μωυσής)

  Δηλαδή εβραιοβαβυλωνιακές αλκοολικές φαντασιώσεις.

 47. ΙΟΣ

  Δεν υπάρχει καμιά λογική στο μυαλό σου! Είναι γεμάτο με μύθους της Βαβυλώνας και ως εκπρόσωπος του Μαρδούκ (όπως ο ίδιος λες) το έχεις κάψει εντελώς.

  Την μόνη “έννοια” που προσεγγίζει το μυαλό σου, είναι αυτή του Μύθου. Είσαι ένας παραμυθολόγος του Μαρδούκ και εκφράζεις την πόρνη Βαβυλώνα με την οποία διαπράττεις πνευματική πορνεία.

 48. Γιατρε κολλησες στα ιδια μυθευματα.με τετοιο κολλημα σε λιγο θα τραγουδας ”το φεγγαρι πανωθε μου πρασινο υπνοστεντον”.απαντηση πηρες απο τον Ασχετο πριν λιγο καιρο.οταν θα ακους την λεξη ”πιστη” θα βαρας προσοχη ψαρακα Έτσι, θα πρέπει να συµφωνήσουµε µε τα λόγια του Χ. Βάουκ που έγραψε: «Το πρώτο κεφάλαιο της
  Γένεσης διέρχεται µέσα από το σκότος της αρχαίας µυθολογίας σαν ένα βέλος φωτός… Η αφήγηση της
  Γένεσης… αφαίρεσε τον καρκίνο της ειδωλολατρείας από την ανθρώπινη οµιλία».

 49. Ασφαλώς όπως πάντα δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα.
  Παίρνεις ως πιστός στην αποιστία σου,θεωρίες ως γεγονότα.
  Η θεωρία των πηγών, είναι μια θεωρία που όχι μόνο δεν επαληθεύτηκε ποτέ, αλλά δημιουργεί ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ και πλείστες όσες απορίες και δυσκολίες στην αποδοχή της, ενόψει των διαφόρων αρχαιολογικών ευρημάτων που είτε εξακολουθούν προκλητικά να αγνοούνται, είτε να παραβλέπονται και να αποσιωπούνται, από τους οπαδούς της.
  tsinikopoulos.org/el/άρθρα/η-γένεση-της-γένεσης

 50. Ο Κυβιέ, ιδρυτής της Συγκριτικής Ανατομίας και της Παλαιοντολογίας, έλεγε: «Ο Μωυσής άφησε μια κοσμογονία, η ακρίβεια της οποίας αποδεικνύεται κατά θαυμαστό τρόπο, καθημερινά»

 51. Ο γνωστός μας Αμπέρ, φυσικός και μαθηματικός, που έθεσε τις βάσεις του Ηλεκτρισμού και των Μαγνητικών Πεδίων, είπε: «Η τάξη της εμφάνισης των ενόργανων όντων είναι ακριβώς η τάξη του εξαήμερου έργου, όπως την περιγράφει η Γένεση»

 52. Ο Γερμανός φυσικός φον Μπερ γράφει: «Οι επιθέσεις κατά της ιστορίας του Μωυσή περί Δημιουργίας είναι κωμικοί αναχρονισμοί, επειδή, η επιστήμη έχει προ πολλού αποφανθεί γι’ αυτές»

 53. Ο Γερμανός φυσικός – πολύ γνωστός για τις υλιστικές του αντιλήψεις, και καθόλου συμπαθής απέναντι στη Βίβλο – ο Έρνεστ Χαίκελ, στην ιστορία του περί της Φυσικής Δημιουργίας, αναγνωρίζει ότι «η εξαιρετική επιτυχία του Α’ κεφαλαίου της Γένεσης εξηγείται από την απλή φυσική ανάπτυξη ιδεών, οι οποίες αντιτίθεται καταπληκτικά απέναντι στη σύγχυση των μυθολογικών κοσμογονιών των περισσοτέρων αρχαίων λαών»

 54. Γιατρε μπορεις να αποδειξεις οτι ο Γιαχβε-Ιησους δεν ειναι ο Δημιουργος των παντων?παπαρια μεντολες.μια απο τα ιδια κ’συ,να’χουμε να λεμε.θα ακους τη λεξη ”πιστος” κ θα βαρας προσοχη ψαρακα φωναζοντας ”παρων”

 55. Η δικη μου Βαβυλωνα ειναι η πυλη των θεων και ειναι η Βαβυλωνα του Αλεξανδρου του βασιλεα της Βαβυλωνας και οχι αυτη του α-χριστου θεου των αρχαιοκαπηλων και των Εβραιων κλπ. Βαβυλωνα σημαινει πυλη των θεων και μιλαμε για την πυλη του Πρωινου Αστερα που ανοιξε ο Ιησους. >> esophoria.net/the-omega-point-888/ Μυθος ειναι που πιστευετε οτι ολοι μαζι οι αρρωστημενοι αρχαιοκαπηλοι αλαζονοπιθηκοι πιστευε οτι αξιεζετε κατι περισσοτερο απο μια ροχαλα απο τους θεους που θα τους σκοτωσετε κιολας.

 56. Ειναι προφανες οτι εισαστε Εβραιτορυρκοσποροι εκτος απο αρχαιοκαπηλοι για αυτο νιωθετε τωρα αυτη την αναγκη να υπερσιτιστειτε το Εβραικο ιερατειο στην συγκρουση του με την πρωτευουσα του αρχαιου κοσμου που ηταν και η πρωτεύουσα της αυτοκρατοριας του Αλεξανδρου. Τα παντα καταληγουν στα αφεντικα σας ξεκινωντας απο το μισος σας προς το μεσα των αλλων και τον Ιησου μεχρι και την συγκρουση των προγονων σας των Εβραιων με τους Βαβυλωνιους.

 57. Anyway η ολη φαση με αυτα τα ηλιθια υποκειμενα δεν προκειται να οδηγησει πουθενα. Το εγκλημα που εχουν κανει το οποιο εχει παρει απιστευτες διαστασεις θα το πληρωσουν νομοτελειακα. Ο τροχος γυρναει και ολοι θα παρουν αυτο που τους αναλογει καθως δεν προκειται ποτε να βγει ακρη απο τα δαιμονικα σκατα που εχουν σπειρει τα οποια δεν στοχευουν κιολας στο βγει καποια ακρη. Μοναδικος τους στοχος ειναι να βλαψουν τους αλλους με βαση τις ηλιθιοτητες και τις ψυχωσεις που καλλιεργουν. Μιλαμε για ζομπι.

 58. Δεν μιλαμε για Ελληνες βρε παιδια αυτο ειναι ξεκαθαρο και απο αυτα που λενε οι “θεοκτονοι” που θα τεμαχισουν τον Διονυσου που ειναι απλα ενας μυθος και που παραοδοξως μεσα απο την αντι-ερευνα τους στο θεμα των θεων κατεληξαν μεσα απο την “λογικη” στην συγκρουση με την μνημη του Αλεξανδρου που συμφωνα και με τον Χρισμο του απο τους Αιγυπτιους ιεροφαντες ηταν ενας ζωντας θεος. Ολα αυτα που λενε και στο θεμα του Δημιουργου με βαση τις ψυχωσεις τους δεν εχουν καμια σχεση με την Ελληνικη μνημη.

 59. Μιλαμε για Εβραιοτρουκοπορους αρχαιοΚΑΠΗΛΟΥΣ με ολη την σημασια της λεξης και απο καθε αποψη καθως η παρακρουση τους δεν εχει καμια σχεση με τα συμπερασματα της Ελληνικης μνημης και των Ελληων μυστων που ηταν μυημενοι στα μυστηρια της ανατολης. Ειναι απλα αρχαιοΚΑΠΗΛΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ απατεωνες και λαμογια που το μονο που κανουν εδω και 30-40 χρονια ειναι να προσπαθουν να καταστρεψουν τους αλλους και να σπερνουν παρασιτα. Ειναι Εβραιοτρουρκοσποροι λαθρεποικοι που παριστανουν τους αρχαιοελληνες.

 60. Ειναι αυτονοητο και αποδεδειγμενο με μαθηματικα οτι ο Ιησους ειναι ο Γιαχ/Οσιρις μωρε μαλακα με περικεφαλαια. Το εξηγησε και ο Μαργιωρης οπως και το γεγονος οτι το Εβραικο ιερατειο τον προσαρμοσε στις αναγκες του. Ουδεις μπορει να προσεγγισει τον Πατερα που ειναι ο Παντπδυναμος Γιαχ ο Παντοκρατωρ παρα μονο μεσα απο τον γιο. Εσυ γιατι εχει αφιερωσει την μιζερη σου υπουπαξη για να ακυρωσεις τον Παντοδυναμο Γιαχ για να υποστηριξεις την Εβραικη αντιληψη και τον θεο σου τον Γιχαβε?

 61. Ο Ιησους Χριστος οχι μονο εκφραζει την αντιθεση στον θο του Εβραικου ιερατειου αλλα επι της ουσιας τον ακυρωνει καθως ο Ιησους Χριστος ειναι ο ενσαρκωμενος Γιαχ/Οσιρις που ειναι ο Λογος των αρχαιων μυστηριων και αρα ισχυει ο δικος του νομος για τους χριστιανους. Εσυ γιατι προσπαθεις να αποδειξεις το αντιθετο? Τι νομιζεις οτι θα κερδισεις και εσυ και ολα τα ξεφτιλισμενα αρρωστακια του ειδους σου με το να μαλακιζεσαι προσπαθωντας να υποταξεις την συνειδηση στα αφεντικα σου τους Εβραιους?

 62. Η Εβραικη παραδοση ειναι απλα μια ακομα παραδοση του Γιαχ-Οσιρις. Η Π.Δ ειναι αναποσπαστο κομματι της Χριστιανικης πιστης και σε οσους δεν αρεσει να αλλαξουν πιστη καθως μιλαμε και για την επιβεβαιωση των προφητων που ειναι βασικο συστατικο της χριστιανικης πιστης. Απο εκει και μετα εφοσον μλαμε για τον ενσαρκωενο Λογο ισχυει ο Λογος του Χριστου και αρα ο θεος της Π.Δ δεν υπαρχει απο μονος του και καταργειται. Εσυ γιατι προσπαθεις να επιβαλεις μαλιστα το αντιθετο?

 63. Το προβλημα με το ιερατειο ξεκιναει απο το πως αντιμετωπισαν τις υπολοιπες παραδοσσεις και τους Γνωστικους και τους “αιρετικους” κλπ και την Πραγματικοτητα καθως ο Ιησους ειναι γιος/ενσαρκωση του Γιαχ και αρα ποιος ειναι ο πατερας του? Ειναι ο Ων/Εon των Ελληνων. Γιατι εχεις αυτο το μισος προς τους Ελληνες και προσπαθεις να επιβαλεις την κοσμοαντιληψη των Εβραιων? Ειναι καποιο κουσουρι που εχει η φυλη σου των Εβραιοτουρκοσπορων αρχαιοκαπηλων να φοβατε να Ελληνικα γονιδια?

 64. Η Γενεση ειναι απλα ενα κομματι της παραδοσης των Εβραιων και σε καμια περιπτωση δεν εχει μεγαλυτερη αξια απο τα παλαιοτερα Πυραμιδικα κειμενα και ειναι ξεκαθαρο οτι βασιζεται στην Σουμερο-Βαβυλωνιακη μνημη. Η αναζητηση της ιστορικης πηγης δεν εχει καμια σχεση με την πλυση εγκεφαλου που επεβαλε το ιερατειο και κανενας σοβαρος ερευνητης δεν θεωρει την Εβραικη παραδοση ως “αυθεντικη” καθως ειναι ξεκαθαη η επιρροη απο αλλες παεαδοσεις και αυτο το ααγνωρζουν και Εβραιοι καθως ειναι αυταποδεικτο.

 65. Οι χριστιανοι λοιπον μπορουν να κρατησουν τα βιβλια τους για θρησκευτικους λογους μεχρι να τα καταγησει ο Μεγαλοδυναμος Γιαχ αλλα απο εκει μετα δεν μπορει να ειναι εξαρτωμενη η επιστημονικη ερευνα απο ενα βιβλιο και ουτε η Νεοπλατωνικη σκεψη για παραδειγμα. Αυτη ειναι η παραδοση των Εβρραιων. Υπαρχει και η Ελληνικη παραδοση. Υπαρχουν και αλλες παραδοσεις. Ο ερευνητης και ο φιλοσοφος δεν μπορει να ειναι εξαρτωμενος απο τις πεποιθησεις του. Περα απο την πιστη υπαρχει και η γνωση και η κατανοηση.

 66. Γιδοβοσκέ

  Η κοσμολογία της Γενέσεως γράφτηκε μετά την βαβυλώνια αιχμαλωσία (ουδεμία σχέση με τον Μωυσή) και είναι επηρεασμένη από την βαβυλωνιακή κοσμολογία.

  Συγκρινόμενη με την βαβυλωνιακή κοσμολογία, παρουσιάζει καταπληκτικές ομοιότητες.

  Γεγονός αδιαμφισβήτητο! (Συμφωνεί και ο δάσκαλος της Βαβυλωνιακής γνώσης Ιος)

  Η πίστη σας περί δημιουργίας του κόσμου είναι καθαρά εβραιοβαβυλωνιακές αλκοολικές φαντασιώσεις.

 67. Γιδοβοσκέ

  «Η κοσμογονία της Γένεσης, είναι μια μυθολογικού τύπου αφήγηση. Ο λαός Ισραήλ ζώντας σε ένα πολυθεϊστικό και μυθολογικό περιβάλλον διαμόρφωσε, μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων την πίστη του για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Έτσι χρησιμοποίησαν το κοσμοείδωλο και παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους.»

  (Jean Bottero, Πρόοδος της ιστορικής έρευνας: Η Βιβλική Αρχαιότητα.)

  Βόμβα! 💣

 68. Γραφω με αφορμη τα σχολια και την επιθεση προς τους μαρτυρες του ιεχωβα.Γραφουν και βριζουν αυτοι που τους βαφτισαν νηπια και αποφασισαν αλλοι για την πιστη τους.Απο την αρχη ολα λαθος. Νηπιοβαπτισμος,καθαρα αντιγραφικη. Τι να πεις σε εναν ανθρωπο που δεν επελεξε αλλα κληρονομησε αυτο που πιστευει..φανατικοι οπαδοι,πολλες φορες χωρις γνωση και για αυτα που πιστευει. οσο σας διαβαζα τοσο χαιρομουν για αυτο που ερευνησα και πιστευω

 69. Γιατρε το αρθρο του Τσινικοπουλου το διαβασες?με ποια γαμημενη λογικη(παρανοια) οι αποψεις αυτων που επικαλεισαι ειναι σωστες ενω ολων των αλλων(που ειναι η πλειοψηφια) λαθος?κανε μας τη χαρη κ υποδεξου τον αδερφο σου που εσκασε μυτη.μπορει να τρεχατε πορτα-πορτα μαζι για το εργο της εταιριας Α.Ε του θεου.εισαι τερμα πιστος.γεγονος αδιαμφισβητητο

 70. Δον Κιχώτη από πότε είσαι και μάρτυρας του αληθινού
  Θεού?Που μαρτύρησες?Στο σαλόνι σου?
  Τι έχεις θυσιάσει τόσα χρόνια?Ο εγωισμός σου βρυχάται.
  Ο Θεός δεν ερευνάται ΑΛΛΆ ΜΌΝΟ ΑΠΟΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ.
  Η προαίρεση έλκει η απωθεί ΤΟΝ θΕΌ, .Εάν έχεις υστεροβουλία,
  δεν απομακρύνεται μόνο αλλά και κρύβεται …
  Ξέρω ποιός είσαι και το σέβομαι αν και δεν με ξέρεις .

  Καλο βραδυ!

 71. ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ,ΚΑΙ ΓΙΑΧΒΕΔΙΣΤΩΝ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΕ ΒΗΜΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ?
  ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΔΑΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΑΧΒΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΑΡΚΩΘΕΙ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΓΙΑΤΙ,ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΔΑΣΚΑΛΕΜΕΝΟΙ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ,ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ,ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥΣ!!!

 72. ΑΠΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ,ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ,ΑΦΟΥ Η ΔΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ!!!
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΣΙΣΤΟΣ ΠΟΤΕ,ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΓΙΑΧΒΕ,ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ Ο ΠΑΤΗΡ.
  ΛΟΙΠΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΗΡ,ΥΙΟΣ,ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΤΡΙΑΣ ΟΜΜΟΥΣΙΟΣ,ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ,ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ.

 73. ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΣΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ,ΟΠΩΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΛΟΙ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ.
  ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ,ΟΥΤΕ ΕΜΕΝΑ ΓΩΡΙΖΕΤΕ,ΑΡΑ ΠΩΣ ΛΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ?
  ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΑ,ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΒΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ ΤΟΥΣ!!!
  ΓΙΑΤΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ.
  ΑΜΗΝ.

 74. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Μπορεί να έχετε δίκιο σε δυο πράγματα αλλά έχετε λάθος σε εκατό. Εκεί που ήμουν εγώ είσαι εσύ τώρα. Δηλαδή στο σκοτάδι! Είστε κάτοικοι του σκότους διότι σας εξαπάτησε μια εταιρεία.

  «Μερικοί από την γενιά που ζούσε το 1914 θα δουν το τέλος του συστήματος πραγμάτων και θα επιζήσουν από αυτό.» (Μπορείτε να ζείτε σελ 154)

  Μετά από αυτή την πίστη πως δέχεσαι το νέο «φως» που την αναιρεί;

 75. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Η Σκοπιά 1 Αυγούστου 1970 έγραφε ότι το τέλος θα έρθει το 1976 στηριζόμενη στην άποψη ότι η κάθε δημιουργική μέρα έχει διάρκεια 7000 χρόνια.

  Ερώτηση: Γνωρίζεις ποιανού ήταν αυτή η άποψη;

  Παραθέτω από την Σκοπιά 15 Μαΐου 1970.
  «Έτσι, το να εκτιμούμε τις ημέρες της δημιουργίας ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ αποδεικνύεται ότι είναι όχι μόνο Γραφικό..»

  Μετά το φιάσκο η Σκοπιά είπε ότι οι δημιουργικές μέρες είναι απροσδιόριστου χρόνου.

  Ερώτηση: Ήταν άποψη του Θεού;

 76. Γιδοβοσκέ

  Jean Bottero (διάσημος εμπειρογνώμονας στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή) 🆚 άσχετων.

  ▪️ Georges Cuvier (1769-1832)
  ▪️ André-Marie Ampère (1775-1836)
  ▪️ Ernst Haeckel (1834-1919)

  Όλοι τους άσχετοι και απών από τις μεγάλες ανακαλύψεις!

 77. Γιδοβοσκέ

  Ο διάσημος βαβυλωνολόγος ΙΟΣ έγραψε τα εξής:
  «Η Γένεση βασίζεται στην Σουμερο-Βαβυλωνιακή μνήμη. Κανένας σοβαρός ερευνητής δεν θεωρεί την Εβραϊκή παράδοση ως «αυθεντική» καθώς είναι ξεκάθαρη η επιρροή από άλλες παραδόσεις και αυτό το αναγνωρίζουν και Εβραίοι.»

  Ο καθένας στο είδος του κι ο Λουμίδης στους καφέδες!

 78. Γιδοβοσκέ

  Πέραν αυτού οι μεσσιανικές προφητείες της Π.Δ εκπληρώθηκαν τεχνηέντως στο πρόσωπο του Χριστού από τους ανώνυμους συγγραφείς των ευαγγελίων (Παράδειγμα Ωσηέ 11: 1-2 Κατά Ματθαίον 2: 15).

  Χρησιμοποίησαν την τακτική της «εγγύτητας» ώστε να έχουν το ποίμνιο σε εγρήγορση και όταν ο χρόνος παρήλθε και οι προφητείες του Χριστού για την δευτέρα έλευση του εντός της Γενιάς τους απέτυχαν, κατέφυγαν στην πλαστογραφία με στόχο να δώσουν πνοή στο σάπιο οικοδόμημα που δημιούργησαν. (Β Πέτρου..)

 79. Γιδοβοσκέ

  Από το πλαίσιο των καταγραφών βεβαιώνεται περίτρανα ότι οι προφητείες του Χριστού είναι αποτυχημένες (Ματθαίος 24:34). Επίσης γίνεται φανερή η προσπάθεια του πλαστογράφου της Β Πέτρου επιστολής να εξαπατήσει τα πρόβατα.

  📢 Ένας αποτυχημένος προφήτης δεν είναι Θεός, πόσο μάλλον δημιουργός του κόσμου.

  Εβραϊκές αλκοολικές φαντασιώσεις + χριστιανικές = τα μυαλά σας στα κάγκελα!

 80. Αυτο το αρθρο οπως και γενικα το παρασιτικο ματριξ που εσπειραν οι α-χριστοι αρχαιοκαπηλοι ειναι ενας καρκινος στην ανθρωπινη συνειδηση που υλοποιειται ως ενας εκφυλισμενος κακοπουβολος Εγρηγοος που παραγει μονο κοπρανα και κακοβουλα δαιμονικα παρασιτα και συνιστα ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ επι της ουσαιας και μια φαιδρη προσπαθεια οικειοποίησης της μνημης τριτων μεσα σε ενα πλαισιο οπου ο Πλατωνας για παραδειγα ειναι στο στοχαστρο του Καλλοπουλου γιατι αυτος και καλα γνωριζει οτι δεν υπαρχει Δημιουργος.

 81. Ο “Ελληνοεντρισμος” και δηλαδη αυτος ο κακοβουλος Εγρηγορος ειναι απλα μια αντιγραφη της μνημης των Εβραιων που εκφραζει το εγω των α-χριστων που προσπαθουν να επιβαλουν το εθνικο τους εγω ως το κεντρο του συμπαντος και μεσα σε αυτα τα πλαισια δεν χωραει ουτε ο Πλατωνας ουτε ο Πυθαγορας ουτε ο Ορφεας, που μονοι τους αλλωστε εχουν αποκλεισει απο την “πραγματικοτητα”. Με βαση και τα δεδομενα ειναι ξεκαθαρο οτι η ευθυνη για αυτο που εγινε τοτε ειναι συλλογικη οπως αλλωστε θεωρησε και ο Ιουλιανος.

 82. Δηλαδη βασικα για αυτο που εγινε ευθυνονται και τα παγανιστικα ζωα που πηραν στον λαιμο τους και τους υπολοιπους και με βαση μαλιστα τα σημερινα δεδομενα οπου προκυπτει η ενσακρωση αυτης της μνημης που εκφραζει αυτη την συγκρουση θα ηταν γελοιο να ισχυριστει καποιος το αντιθετο. Μιλαμε απλα για το κατωτερο νου-Εγω (Η ΦΡΥΝ = 666) ετσι οπψως εχει εκφραστει και απο τις δυο πλευρες και στο ΚΕΝΤΡΟ ειναι ο Εσταυρωμενος Διονυσος αναμεσα στους δυο πυλωνες.

 83. Σε οτ αφορα τους Οφιτες και τον θεο τους τον Ιαλντμαπωθ αυτη ειναι απλα η δικη τους “πραγματικοτητα” και ειναι προφανες οτι μιλαμε για την αριστερη ατραπο και για αυτο βλεπουν μονο την σκια του Οντος και εδω προκυπτει η συγκρουση με τους Νεοπλατωνιστες της δεξιας ατραπου στο θεμα του Δημιουργου. Να λοιπον πως καταληγει αυτη η μνημη στον θεο του ιερατειου και στην συγκρουση με τον Χριστο. Σε καθε πειρπωση μιλαμε για το Τιτανικο στοιχειο ετσι οπως εχει εκφραστει απο τις διαφορες ομαδες.

 84. Ποιος ειναι λοιπον ο Δημιουργος για την μνημη των Ελληνων? Ο Ιαλνταμπαωθ που σημαινει αυτος που βγηκε απο το κοσμικο αυγο και ειναι ο γιος του Χαους η ο Φανης Ερως που ειναι ο γιος τους χαους και με ποια λογικη και μεσα απο ποια αρρωστημενη διαδρομη οδηγειτε καποιους στο συμπερασμα οτι η Ελληνικη μνημη ειναι εναντιον του Δημιουργου και καταληγει στο να κατεβαζει ολα αυτα τα κοπρανα με στοχο τον Χριστο που εκφραζει την μνημη του Φοινικα και του ανασταντα Ηλιακου Λογου?

 85. Ο ποιο ασφαλης τροπος για να προσεγγισεις την Πραγματικοτητα του Οντος με τον Νου ειναι να διαγωνεις με ολες τις ομαδες που επι της ουσιας εκφραζουν μια περιστασιακη πολωση μεσα στον χρονο. Πως λοιπον το ψεδοαρχαιοελληνικο ματριξ παραγει οραγματικους σοφους και οχι ΚΛΩΝΟΥΣ απο την στιγμη που προαγει μια τεχνητη απομονωση της Ελληνικης μνημης απο το υπολοιπο συμπαν η οποια καταληγει οχι μονο στον δογματισμο αλλα και στον ΦΑΣΙΣΜΟ εναντια και στους Δημιουρηστες για παραδειγμα οπως ο Θωθ?

 86. *διαφωνεις. Αντιμετωπισα ρατσισμο του χειριστου ειδους απο τους αρχαικαπηλουε απο τοτε που δηλωνα εθνικος και εμπλεξα με αυτην την πανουκλα των ειδωλολατρων λαμογιοαπατεωων οχι γιατι μιλαγα τοτε για τον Ιησου αλλα γιατι μιλαγα για τον Πλατωνα που ειχε φαει μποαναρισμα τοτε γιατι ηταν “ανατολιτης” λεει και εφερε “ξενες” παραδοσεις λεει. Μιλαμε για μια διαστροφικη “πραγματικοτητα” που βρωμαει απο την ριζα και απο την ριζα πρεπει να κοπει και ουδεμια σχεση εχει με την φιλοσοφια και την αναζητηση.

 87. Η μνημη του Θωθ συγκρουετε σε ενα ουσιαστικο επιπεδο με την βδελλυρη “πραγματικοτητα” των ειδωλολατρων λαμογιοαπατενων που εσπειραν αυτην την δαινονικη πανουκλα και ειναι τραγελαφικο που σε αυτην την ομαδα συμμετεχουν ζαβλακωμενοι που ισχυριζονται οτι ειναι Νεοπλατωνισττες και Νεοπυθαγορειοι. Ο Νεοπλατωνισμος καταρχην δεν εχει καμια σχεση με τον “Ελληνοκεντρισμο” καθως ειναι ενα παραγωγο της Ελληνιστικης περιοδου του συγκρητισμου εκει οπουμαζευτηκε ολη η σχετικη γνωση της ανθρωποτητητας.

 88. Δεν μιλαμε σε καμια περιπτωση για φιλοσοφια. Μιλαμε για μια διαστροφικη συνειδηση που εκφραζει ακριβως το αντιθετο απο οτι οι φιλοι της Σοφιας. Προκειται για μια φαιδρη και αρρωστημενη απο καθε αποψη προσπαθεια ΕΠΙΒΟΛΗΣ μιας ΑΝΤΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ που ενσαρκωθηκε και ως Σωρρας κλπ και που ειναι αυτος ο κακοβουλος Εγρηγορος που εχει τραφει με απιστευτες ποσοτητες απο αιμα-ενεργεια και την δικη μου κλπ. Αυτος ο Εγρηγορος θα πεθανει και οσοι δεν εγκαταλειψουν αυτην την αρωστημενη ενεργεια να πανε μαζι του.

 89. Μπορειτε για παραδειγμα να ανοιξτε το blog του Καλλοπουλου να δειτε τι γραφει για το θεμα του Δημιουργου και καταληγει να υποστηριζει τον αθεο Καστοριαδη και να χλευαζει τον Πλατωνα και την μνημη επι της ουσιας του Θωθ και του Ατουμ που ειναι ο Δημιουργος της Αιγυπτιακης παραδοσης. Μιλαμε για τους βιαστες τη Μνημης και της Σοφιας που κατευθυνονται απο το μισος και την βλακεια και για την διαστροφη της Ενοιας προς οφελος του εγω της μαλκιας που εκφραζει τον κατωτερο Νου και το Τιτανικο στοιχειο.

 90. Υποστηριζει βασικα και τον πιθηκανθροπο τον Rihchard Dawkins που ειναι ο αρχιερεας της αθειας που μας λεει ομως οτι ειναι πολυ πιθανον να μας δημιουργησαν οι Ανουννακι που ασφαλως θα πρεπει να ειναι εξωγηινοι για να συνεχισουν να ταιζουν τον θεο της υλης με το αιμα των θυματων τους. Κατευθυνονται στο 100% απο το ΜΙΣΟΣ και απο τις ψυχωσεις που καλλιεργησαν με ξεκαθαρη κακοβουλη προθεση επι της ουσιας. Δεν υπαρχουν λοιπον οι θεοι τους και ας τελειωσουμε με αυτο παραμυθι. Ειναι απλα ΜΥΘΟΙ.

 91. Αυτο που υπαρχει ειναι δαιμονες και αυτοι που καλουσαν οι Χ.Α και αυτοι που καλουν αυτοι που παιζουν με τις λεξεις και την φορτιση τους προπαθωντας να μας πεισουν οτι η Ελληνικη νοηματοδοτηση καταργει την φορτιση των λεξεων στο σημερα και οτι δηλαδη η λεξεη δαιμονας που εχει φορτιστει απο την πανθρησκευτικη συνειδηση ως κατι το αρνητικο ειναι για αυτους κατι το θετικο. Αυτο που υπαρχει ειναι ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ και ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ επι της Ουσιας και δεν υπαρχει ΤΙΠΟΤΑ το θεικο η εστω θετικο.

 92. Φιλε Μαρτυρα καμια επιθεση.υπαρχει μια οικειοτητα με τον Γιατρο.ο καθενας μας εχει το ελευθερο,μετα απο τοσο καιρο,να τσιγκλαει τον αλλο.καμια επιθεση https://www.youtube.com/watch?v=dMNDBjfGRl8

 93. Ο σκοπος της υπαρξης αυτου του δαιμονα που λεγεται “Ελληνοκεντρισμος” ειναι απο την ριζα του ο θανατος και θα καταληξει στο σημειο εκκινησης και δηλαδη στον θανατο οπως και ολοι οι δαιμονες. Αυτο που λειπει μεσα απο την “πραγματικοτητα” τους που ειναι μια παραισθηση ILLUSION = 666 ειναι ο Θεμελιος Λιθος. Αυτη η οικοδομη ειναι καταδικασμενη να γκεμιστει οπως και του Crowley που ειναι αυτος που σηκωσε αυτες τις ενεργειες και αλλαξε τα δεδομενα. Μιλαμε για μια α-χριστη “πραγματικοτητα”.

 94. Το εχουμε μαθει το παραμυθι με τις θρασυδειλες αρχαιοκαπηλοκουφαλιτσες που ποτε δεν απαντανε σε τιποτα αναφορικα με την δικη τους “πραγματικοτητα” και στοχευουν στο να εκμηδενισουν την πραγματικοτητα των αλλων με ξεκαθαρα κακουβουλη προθεση. Καθονται στην εικονικη ασφαλεια του δεν γνωριζω και βαρανε εκ τους ασφαλους αυτους που δεν γνωριζουν αλλα ασφαλως τα κουτοπονηρα αρρωστακια γνωριζουν οτι δεν υπαρχει Δημιουργος και ο Πλατωνας πιστευε σε ΜΥΘΟΥΣ και ηταν ξενοφερτος οπως και οι Ιωνες φιλοσοφοι.

 95. Θα κανουν τωρα λεει μαθηματα στις μαιμουδιτσες αναφορικα με το ζητημα του Δημιουργου μεσα σε ενα πλαισιο οπου εκφραζουν την αντθεση με την Ελληνικη μνημη επι τους Ουσιας. Τωρα θα δειτε τι θα παθουν τα Εβαιτουρκικα γονιδια των αρχαιοκαπηλων “θεοκτονων” απο τα γονιδια των Ελληνων και των θεων καθως μιλαμε για τον Προγραμματισμο της Φ-υσης που γενναει θεους και ανθρωπους. Μιλαμε για την μνημη-προγραμματισμο που εχουν βαλθει τα κουτοπονηα αρχαιοκαπηλοπαρασιτα να καταργησουν.Μιλαμε για το ΑΙΜΑ του Ων

 96. Καλημέρα,φίλε πάλι πήρες φόρα.
  Διάβασε το παρακάτω θεολογικό κείμενο και εξήγησε μας
  πως οι μαθητές κατασκεύασαν πρώτα και υλοποίησαν ύστερα τεχνηέντως ,τις προφητείες του Ησαία,που ήταν ομολογουμένως προ ΧΡΙΣΤΟΎ?
  https://www.orthodoxianewsagency.gr/orthodoxes-provoles/isaias-o-mega

  Α Δ Υ Ν Α Τ Ο Ν

 97. Γιδοβοσκέ

  Jean Bottero (διάσημος εμπειρογνώμονας στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή) 🆚 άσχετων.

  ▪️ Δημήτρης Τσινικόπουλος (Δικηγόρος-Συγγραφέας)

  Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι η κοσμογονία της Γένεσης γράφτηκε μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία με εμφανείς επιρροές από την Βαβυλωνιακή κοσμογονία.

  Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο! Όποια εγκυκλοπαίδεια κι αν ανοίξεις θα το δεις γραμμένο.

  «Χρησιμοποίησαν το κοσμοείδωλο και παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους.» ✔️

 98. croif101 = 11 devil number

  Μην αποκαλείς τον Άσχετο Αδαή και τον Γιδοβοσκό αδελφούς σου, διότι αυτοί είναι ορθόδοξοι και πιστεύουν ότι ο Θεός της Π.Δ είναι ο Ιησούς, σε αντίθεση με σένα που αποκαλείς τον θεό της Π.Δ διαβολικό κοπρόσκυλο.

  Ασφαλώς είσαι ένα φίδι που το παίζει ορθόδοξος διασπείροντας τα ψυχοπνευματικά του μικρόβια στους αδελφούς ορθόδοξους.

  Σε πήραν χαμπάρι ξεκόλλα!

 99. ΙΟΣ

  Σύμφωνα με την αποτυχημένη θεολογία (μπουρδολογία) σου, όλα αυτά τα ονόματα των Θεών, είναι η έκφραση του ενός αληθινού Θεού.

  Ο Γιαχβέ (μια έκφραση του Θεού σου) είχε θυμώσει με τον Βάαλ (άλλη μια έκφραση του Θεού σου) και απείλησε τους Ισραηλίτες που αλλαξοπίστησαν, να γυρίσουν πίσω.

  Κακώς! Αφού και οι δυο αυτοί ονομαστικοί Θεοί ήταν η έκφραση του ενός Πατέρα θεού, γιατί τους απαγόρευσε να λατρεύουν τον Βάαλ;

  Πρέπει να ήταν σχιζοφρενής για να τα βάλει με τον άλλο του εαυτό.

 100. Γιατρέ μας υποτιμάς βάναυσα μια ακόμη φορά.
  Ο ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ επικαλείται πλείστες ,όχι δικές του πηγές,
  αλλά επιστημονικές .Το να προβάλλεις να μεγενθύνεις,ένα πρόσωπο ,
  ενώ ο συγγγαφέας παραθέτει 30,είναι σωστό για την όποια αλήθεια?
  Ααφαλώς όχι ,και ακόμη περισσότερο ,από την στιγμή που η επιστήμη αλλάζει συνέχεια πορίσματα..
  Οτι ισχύει σήμερα συνήθως δεν θα ισχύσει αύριο κ.ο.κ

 101. Άσχετε Αδαή

  Τι είπες τώρα; 🙄
  Είπα εγώ ποτέ ότι οι μαθητές του Χριστού κατασκεύασαν τις προφητείες που είναι καταγεγραμμένες στο βιβλίο του Ησαΐα;

  Νομίζω φιλαράκι ότι ήρθε η ώρα να επισκεφτείς έναν ψυχίατρο.

 102. Γιατρε Σοβιετικη Ενωση vs Ελλαδα 101-103.Αγιαξ vs Παο 0-1.Πορτογαλια vs Ελλαδα 0-1.Γιατρος(μορφωμενος) vs Γιδοβοσκος(αμορφωτος) 0-συν απειρο κτλ.Δεν εχει παντα δικιο ουτε νικαει παντα ο πιο επιτυχημενος κ δυνατος.στο τσερνομπιλ ο επικεφαλης δεν ακουσε τους μικρους κ μας εφαγε ο καρκινος.οι γνωμες αυτων που λες ειναι απλα γνωμες.κ η γνωμη η δικια σου ειναι πιστη.γεγονος αδιαμφισβητητο

 103. ΙΟΣ

  Η θεολογία σου έχει τρύπα. Μπάζει από παντού! Από την τρούπα σου εισχώρησε ο Μεγαλόσαυρος (Κοφίνι άνευ πάτου η τρούπα!) και έφτασε μέχρι το κρανίο κάνοντας σου τα μυαλά κιμά.

  «όλα αυτά τα ονόματα των Θεών είναι η έκφραση του ενός αληθινού Θεού»; 🙄

  Ο Γιαχβέ (μια έκφραση του Θεού σου) επιτέθηκε στον Μαρδούκ (άλλη μια έκφραση του Θεού σου) και έκτοτε ο δεύτερος αγνοείτε.

  Ο όφις που τρώει την ουρά του. Τρέλα! Τρέλα!

 104. Γιοχαν καταρχην θα λες ”την Ορθοδοξια σας”.οσο ο Μωαμεθ ηταν προφητης του αληθινου Θεου αλλο τοσο εισαι εσυ Ορθοδοξος.κατα δευτερον ο Θεος,συμφωνα με σενα,δεν ειναι αχωριστος.τι,οχι?μην εισαι ψευτης.κατσε να σου θυμισω.πριν σου θυμισω να σου πω οτι γουσταρω καργα αυτο με τις δονησεις.ο δασκαλος τουλατος εχει πιστους μαθητες.ωρα να σου θυμισω οτι ο Θεος δεν ειναι αχωριστος κ αδιαιρετος.ειχες πει σε μια συζητηση πριν καιρο(σε αυτη που κατεληξε να φας πολυ ξυλο απο μενα κ τον Γιατρο)

 105. οτι ο Γιαχβε ηταν κομματι Του Θεου που αποστατησε,πηρε τον δικο του δρομο.απο αυτο συνεπαγεται οτι το κοπροσκυλο(κατεσε) ο Γιαχβε ειναι ομοουσιος με Τον Τριαδικο Θεο(μαθε επιτελους τι θα πει ομοουσιος).απο αυτο συνεπαγεται οτι ο Γιαχβε ειναι αληθινος Θεος(εστω κ κακος.ομως αληθινος Θεος).οποτε σαν τελικο συμπερασμα εχουμε οτι ο Θεος δεν ειναι αχωριστος κ αδιαιρετος απο τη στιγμη που ενα Του κομματι αποστατησε.στο μελλον μπορει να αποστατησει κ Το Αγιο Πνευμα κ να μας μεινει Δυαδικος Θεος

 106. ασχετε αδαη φυσικα και με ξερεις, και ουτε ποτε θα με ξεχασεις στην ζωη σου. Παντα ησουν ατομο που εκανε κυρηγμα υπερ του κρασιου και επινε νερο.Πολλες φορες θελησα να σε βοηθησω,αλλα η επαρση σου ηταν ο οδηγος σου. σε οποια κοινωνικη ομαδα βρεθηκες την εκανες ανω κατω και εφευγες.Οσα ψευδωνυμα και να αλλαξεις απο μενα δεν μπορεις να κρυφτεις. Ο θεος να σε λυπηθει για το κακο που εχεις προξενησει στους γυρο σου.θα ηταν γελοιο βεβαια να ασχοληθω μαζι σου για δογματικα θεματα.

 107. ΓΙΑΤΡΕ θα ψαξω το εντυπο που μου εγραψες και θα σου απαντησω.μολις γυρισα απ την δουλεια και δεν προλαβα να ασχοληθω.Λυπαμαι ομως που μιλας ετσι την οργανωση του θεου.

 108. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Όπως το είπες φίλε μου, «Οργάνωση» με λογιστές, διευθυντές και παρατρεχάμενους.

 109. Ρε Άσχετε Αδαή γνωρίζεσαι με τον Μάρτυρα; Ήσουν κι εσύ και της έκανες; 🤣

  Από την σάρωση των μηνυμάτων σου, προκύπτει ότι είσαι ειδικός στον προτεσταντισμό και άσχετος στην ορθοδοξία. Τελικά όποιος σε έχει γνωρίσει λέει τα καλύτερα λόγια για σένα. Τι τους έκανες ρε και έφυγες μετά; Μήπως σε πέταξαν έξω μόνοι τους; Είσαι τελικά μεγάλη πληγή! Οι πληγές του Φαραώ είναι παιδική χαρά μπροστά σου.

 110. Οταν έγραψα ,Δον Κιχώτη ,ήμουν ανύποπτος για την εξέλιξη των λέξεων.Είμαι τόσο άσημος αλλά και ασήμαντος για να εμπλακώ με κοινωνικές ομάδες και να τις επηρεάσω.
  Δεν πήγα πουθενά για να φύγω.Δημόσια μόνο στα katohika έχω γράψει.Δεν έιχα ποτέ ψευδωνυμα,εκτός από την μάνα μου με ξέρουν
  και άλλοι μόνο λόγω της επαγγελματικής εργασίας μου,που δεν έχει
  καμία σχέση.Και τελος δεν πίνω κρασί αλλά μπύρα,τσίπουρο και ούζο
  Δον Κιχώτη.

  Καλό βράδυ!

 111. Άσχετε Αδαή από που τον ξέρεις τον Μάρτυρα; Είχες νταραβέρια με την οργάνωση και σε πέταξαν έξω; Τίποτα δεν μένει κρυφό!

 112. Κανείς σας δεν μέ ξέρει προσωπικά.
  Εσύ γιατρέ όμως θα μπορούσες αλλά δεν με πίστεψες,
  Τότε στην αρχή,που απογείωσες αθελά σου την πίστη μου…
  Θυμάσαι?
  Είμαι χριστιανός ορθόδοξος όσο και να σας πειράζει.
  Εάν μάθετε ποιός είμαι μάλλον θα βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο.

  Καλό ξημέρωμα!

 113. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ?ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΠΟΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ?
  ΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ,ΠΟΥ ΣΑΡΚΩΘΗΚΕ,ΤΟΤΕ ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ Η ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ!!!

 114. ΓΙΑΤΡΕ ΣΤΟ ΕΙΠΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ Ν ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΓΙΑΤΙ Η ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΗ,ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΑ ΒΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΟΝΗ!!!
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ!!!
  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!
  ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΗΚΕ,ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΜΑ ΤΟΣΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ,ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.

 115. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ!!!ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!
  ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΘΕΣ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑΤΡΕ!!!
  ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΛΟΓΟ.
  Ο ΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑΤΡΕ ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ.
  ΜΗΝ ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ ΓΙΑΤΤΡΕ,ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΞΙΟΣ ΕΓΩ ΝΑ ΣΕ ΚΡΙΝΩ.ΟΛΟΙ ΑΜΣ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ,ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ,ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ.
  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.

 116. ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥ,ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ,Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΚΑΛΑ ΤΙ ΛΕΩ,Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ.
  ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΣ ΑΓΑΠΗΣΑ.
  ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΝΣ ΣΙΧΑΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ,ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥΛΗ ΤΟΥ(ΔΕΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ ΑΥΤΟ),ΑΛΛΑ ΕΠΡΕΠΕ.
  Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥΛΗ ΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!!ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ,ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ.
  ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ!

 117. ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΡΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ(Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ),ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ,ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ,ΣΥΜΦΩΝΑ Μ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΞΕΙ.
  ΟΣΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΛΟΙΔΩΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ,Η ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠ ΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ,ΚΑΙ ΑΠ ΤΟΥΣ ΓΟΜΟΡΙΤΕΣ.
  ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ,ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΖΟΝΤΕΣ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ,ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥΣ.
  ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ,ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ,ΚΑΙ Μ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.

 118. Τι μπερδευω ακριβως Γιοχαν?ο Κυριος ειπε κ αλλα εκτος απο το αγαπατε αλληλους.ειπε για παραδειγμα ”εαν δεν φατε το Σωμα μου κ δεν πιειτε το Αιμα μου ζωη αιωνια τσου”.δεν το ειπε?το ειπε.που θα γινει αυτο?στην Εκκλησια που ιδρυσε ο Κυριος.ποια ειναι αυτη?κατονομασε την κ να δουμε αν ανηκεις.λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.που εξομολογησε να συγχωρηθουν οι αμαρτιες?στους γιαχβεδιστες ιερεις?στους ιερεις του κοπροσκυλου?τι μπερδευω?

 119. Ο Παρακλητος δεν ηρθε?Αυτον περιμενουμε?δεν θα μας κρινει ο Ιησους?δεν θα κριθουμε απο Θεο Γιοχαν,δεν θα κριθουμε απο Θεο.απο ανθρωπο θα κριθουμε.για την ακριβεια απο Θεανθρωπο.ετσι δεν θα εχουμε καμια δικαιολογια.αυτα που καταφερε ο Ιησους τα καταφερε ως ανθρωπος.ως Θεος ηταν το μονο ευκολο πχ να μεινει αναμαρτητος.ως Θεος θα εκανε σωου στον σταυρο.ο Πατερας δεν εδωσε την εξουσια σε Θεο,την εδωσε σε Θεανθρωπο.ως Θεος την ειχε την εξουσια

 120. Κατσε εκει με τον τουλατο,θα εχεις προκοπη.ο Γιδοβοσκος παπαριες λεει.μονο να αρμεγει ξερει.ο Ασχετος ειναι μεσα στην ασχετοσυνη του μη τον ακους.οι ιερεις ειναι κοπροσκυλα του κοπροσκυλου.μεχρι κ ο Γιατρος σου’χει μιλησει Ορθοδοξα.κατσε κ δονησου με τον δασκαλο.ουτως η αλλως το ιδιο πνευμα σας διακατεχει

 121. Άσχετε Αδαή και Γιδοβοσκέ

  Ένας άσχετος (δικηγόρος συγγραφέας) επικαλείται άλλους άσχετους για να στηρίξει (όπως όπως) την θρησκευτική του πίστη.

  «Το Ιερατικό στέλεχος (Γένεσις α) χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.χ» (encyclopedia britannica)

  «Το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης προέρχεται από την Ιερατική πηγή ΄΄P΄΄, η οποία γράφτηκε μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία το (586) π.Χ.» (wikipedia)

 122. Γιδοβοσκέ

  Enuma Elish

  «Οι γενικές ομοιότητες (με την κοσμογονία της Γένεσις) περιλαμβάνουν: αναφορά σε υδάτινο χάος πριν από τη δημιουργία. Ένας χωρισμός του χάους στον ουρανό και στη γη. Τα διάφορα είδη υδάτων και ο διαχωρισμός τους κατά τη διαδικασία δημιουργίας καθώς και την έμμεση γραμματική ομοιότητα μεταξύ του αριθμού των δισκίων και του αριθμού των ημερών δημιουργίας. Επίσης ομοιότητες για τη δημιουργία του ανθρώπου» (Heidel 1951, p. 82,118)

 123. Γιδοβοσκέ

  Πριν οι Ισραηλίτες γίνουν ορατοί στο ιστορικό αρχείο ως λαός, υπήρχαν (και συνεχίζουν να υπάρχουν) γραπτές «ιστορίες» χαραγμένες σε πήλινα δισκία, όπου αντίστοιχες συναντάμε στην εβραϊκή Βίβλο.

  Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;
  🐶 αυτό;

 124. croif

  Εσύ δεν κάνει να μιλάς για Άγιο όρος!

  ▪️ «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός.» (Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄)

  ▪️ «Ο Θεός της Παλαιάς διαθήκης είναι το κοπρόσκυλο ο διάβολος» (croif101 3 Οκτωβρίου 2016 @ 03:13)

 125. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΜΙΛΑΣ Μ ΕΠΑΡΣΗ,ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΩ ΜΕ ΠΑΣΣΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ,ΕΔΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ,ΕΔΩ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ,ΜΕΣΑ ΑΠ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ,ΕΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟ.
  ΟΤΙ ΛΕΓΩ ΕΙΝΑΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ,ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ).
  ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΟΥΤΕ ΑΦΑΙΡΩ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΑΙ!!!
  ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΕΑΝΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΤΣΙ,ΤΟΤΕ ΕΠΑΙΡΕΤΑΙ!!!

 126. ΚΑΠΟΤΕ ΡΩΤΗΣΑ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ,ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΣΥ?
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑ?
  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ!!ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΞΩΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΕΙΣ ΕΝΑΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΕΡΕΑ,ΤΟΤΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΤΑΠΕΙΝΟΣ.
  ΑΛΛΟΙΩΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ,ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΝΗΣΗ.

 127. Γιατρε ο Αδαμ γεννησε απογονους.σαφως κ διηγηθηκε τη Δημιουργια σε αυτους.η γενια του Καιν αποστατησε απο Τον Θεο.οι διηγησεις ομως εμειναν κ εγιναν μυθοι.καποια στοιχεια ταιριαζουν.αυτο δεν σημαινει οτι ο Μωυσης αντεγραψε τους μυθους.οι πλανητες ειναι δωδεκα.οι μαθητες Του Ιησου δωδεκα.τα αυγα στο σουπερ-μαρκετ πωλουνται σε δωδεκαδες(Γιδοβοσκος 2019)

 128. ΓΙΑΤΡΕ ΣΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ,Η ΧΑΜΗΛΗ ΣΟΥ ΔΟΝΗΣΗ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΝΟΗΣΗ,ΠΟΥ ΤΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ!!!
  ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,ΜΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ.ΕΓΩ ΑΠΛΩΣ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ!!!ΑΛΛΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ,ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ?
  ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΛΕΩ ΟΤΙ Η ΔΟΝΟΝΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ!!!ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ,ΑΛΛΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ.

 129. Γιοχαν το 2016 ελεγες οτι το κοπροσκυλο ο Γιαχβε ειναι το κοπροσκυλο ο διαβολος.το 2019 εγραφες σε μενα οτι αλλο κοπροσκυλο ο Γιαχβε κ αλλο κοπροσκυλο ο διαβολος.τι ισχυει τελικα?ειναι το ιδιο κοπροσκυλο η εχουμε να κανουμε με δυο διαφορετικα κοπροσκυλα(εχουμε μπλεξει με κοπροσκυλα κ μας τελειωσαν κ οι φολες)

 130. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ,Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ.ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ!!!
  ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙΣ?ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ,ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΦΡΑΣΙΣ ΠΟΝΗΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ,ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΦΡΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ?
  ΑΥΤΑ ΒΕΒΑΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΠΙΣΤΗ,ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
  ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ,ΔΩΣΤΟΥ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.

 131. ΡΕ ΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!!!
  ΓΙΑΤΤΡΕ,ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝ ΕΣΥ Η ΕΓΩ Η ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ,ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΙΣΟΥΜΕ,ΘΑ ΤΟΝ ΧΛΕΥΑΣΟΥΜΕ,Η ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΤΟΝ ΕΙΡΩΝΕΥΤΟΥΜΕ?ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΥΑ ΕΙΣΑΙ ΝΥΚΤΩΜΕΝΟΣ!!!ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΕ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ.
  ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ Σ ΕΚΕΙΝΟΝ,ΚΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΙΣΧΥΝΟΝΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ,Μ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑΙ,ΚΑΙ ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ,ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.

 132. ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΛΗΘΙΝΑ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΨΥΧΗ ΤΕ ΣΩΜΑΤΙ,ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΞΕΣΧΙΖΕΤΑΙ,ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ,ΛΟΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ,ΛΑΜΠΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ,ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΘΕΙΕΣ ΧΑΡΕΣ!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΟΠΤΕΣΑΙ,ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ,ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑ,ΑΛΛΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΤΑΙ!!!
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Η ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ,ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΩ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ!!!

 133. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΡΕ ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΚΛΕΣΑΙ ΑΠ ΤΟ ΦΩΣ,ΑΛΛΑ Σ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ,ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΓΩΙΣΤΗ,ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ!!ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΟΙΡΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ,ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΚΙΝΗΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΟΥΔΕΙΣ,ΟΥΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

 134. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΧΩΡΕΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!!ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΜΩΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΑΠ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Μ ΑΥΤΟΝ,ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ.
  ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ,ΑΛΛΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ,ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ.

 135. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ,ΤΟΝ ΓΙΑΧΕ!!!ΕΡΧΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ!!!
  Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΙΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΗΡΘΕ!!!
  ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙ,ΔΛΔ Η ΨΩΜΙ Η ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.
  ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΜΟΥ ΓΙΑΤΡΕ!!!ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΛΕΓΩ ΠΕΡΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ,ΚΑΤΙ ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΣΤΟ ΛΕΩ.
  +++ΙΣΧΝ+++

 136. Καλημέρα,μην καταφέυγεις στην ΜΠΡΙΤΆΝΙΚΑ για να πετάξεις
  την μπάλα εξω από τό γήπεδο.
  http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Biblia/Pentateuxos.htm
  Η Πεντάτευχος ως ΚΕΙΜΕΝΟ είναι μεταγενέστερο έργο, ως περιεχόμενο όμως όχι, γιατί οι παραδόσεις της και για τους πιο φιλελεύθερους ερευνητές έχουν παλαιά και σε πολλές περιπτώσεις πολύ παλαιά προέλευση. Η διάκριση εξάλλου μεταξύ του κειμένου και των παραδόσεων που ενσωματώθηκαν σ’ αυτό, αποτελεί τη βάση για την αναγνώριση της «μωσαϊκότητας» της

 137. Οσο τον ξέρω εγώ ,τον ξέρεις και εσύ απλά δεν το ξέρεις.
  Δεν είναι πολλοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά που γράφουν σχόλια στα katohika .
  Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συγκεκριμένη αρωστημένη νοοτροπία.Πιστεύουν ότι είναι στο επίκεντρο,ενώ είναι συνήθως στην περιφέρεια,κατασκευάζουν φανταστικόυς αντιπάλους, ταυτίζοντας το παρελθόν, με το παρόν,με πρόσωπα, που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση μεταξύ τους,για να νιώσουν ότι είναι σημαντικοί.
  Κατάλαβες γιατί αποκαλώ τον φίλο Δον Κιχώτη?

 138. Γιοχαν αλλα λογια ν’αγαπιομαστε.ασε να εχω επαρση(μηπως εισαι μπροστα στην εξομολογηση μου?).λογο θα δωσω στον Κυριο οχι σε σενα.πηρες θεση στα εδαφια που εγραψα?οχι.κατονομασες την Εκκλησια?οχι.στο αλλο αρθρο οταν σε στριμωξα γιατι εφυγες?αυτος που θα φτασει στο καθ’ομοιωσιν θα μπορει να δημιουργησει ανθρωπο απο το μηδεν?το περιεργο ειναι οτι περιμενω απαντηση.ουτε μια φορα για δειγμα δεν απαντησες σε κατι.αγαπολογιες κ αοριστολογιες.το πνευμα του αιρετικου σε ολο του το μεγαλειο

 139. Γιδοβοσκέ και Άσχετε Αδαή

  Η κοσμογονία της Γένεσης, γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.χ (βλ. Εγκυκλοπαίδειες) κατά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Είναι μια μεταγενέστερη προσθήκη στα Ιερά τους κείμενα, με εμφανή επιρροή από την Βαβυλωνιακή κοσμογονία.

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσθήκη στην παράδοσή τους θεωριών για τη γένεση του κόσμου, γίνεται μόνο τότε. Ξεκάθαρη επιρροή από την βαβυλωνιακή κοσμογονία.

 140. Η κατάντια του Έλληνα που σκίζεται:

  1️⃣ Να αποδείξει ότι η Εβραϊκή κοσμογονία δεν είναι μύθοι αλλά Ιστορία

  2️⃣ Να αποδείξει ότι είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας

  3️⃣ Να αποδείξει ότι η Εβραϊκή κοσμογονία γράφτηκε από τον Μωυσή

  4️⃣ Να αποδείξει ότι οι άλλοι λαοί απλά έκλεψαν κομμάτια από την κοσμογονία των Εβραίων και τα ενσωμάτωσαν στη δική τους.

  Ως εκ τούτου ο Έλληνας κρύβει μέσα του έναν Εβραίο.

 141. Σχετικά με το 4ο σημείο στο παραπάνω σχόλιο μου, θα παραθέσω τα λόγια του Κορυφαίου (όχι άσχετου) εμπειρογνώμονα στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή Jean Bottéro.

  «Ο λαός Ισραήλ ζώντας σε ένα πολυθεϊστικό και μυθολογικό περιβάλλον διαμόρφωσε, μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων την πίστη του για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Έτσι χρησιμοποίησαν το κοσμοείδωλο και παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους.»

  Σχετικοί 🆚 άσχετων με τα μυαλά τους στα κάγκελα του Γιαχβέ!

 142. croif

  Αφού λες ότι έχω χαμηλή δόνηση, θα παραθέσω τα λόγια ενός Αγίου που είχε υψηλή δόνηση + Άγιο Πνεύμα + Θείες χάρες + ότι έλαμπε ολόκληρος!

  Παΐσιος: «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός.» (Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄)

 143. Άσχετε Αδαή

  Αμφισβήτησες ανοιχτά ότι δεν έχει θυσιάσει τίποτα τόσα χρόνια.

  * Αυτό δεν ισχύει για έναν Μάρτυρα που αφιερώνει όλη του την ζωή (με προσωπικό χρόνο, χρήματα, κόπο +++) για την πίστη του.

  Δήλωσες καθαρά ότι ξέρεις ποιος είναι!

  Από που τον ξέρεις τον Μάρτυρα; Είχες νταραβέρια με την οργάνωση και σε πέταξαν έξω;

 144. Κατι αλλο Γιοχαν που ξεχασα να σου γραψω.σε ποια Μονη στο Αγιο Ορος εχουμε φιλοσοφους ΜΕ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ?

 145. ΓΙΑΤΡΕ
  την βρηκα την σκοπια και την διαβασα.Η αληθεια ειναι οτι αναθεωρηθηκε αυτο το θεμα που εθιξες.Καποιες αλλαγες εχουν γινει με το περασμα του χρονου. Οσο για τον Ασχετο για το που με ξερει μη το ψαχνεις.δεν θα ηταν σωστο να μιλησω δημοσια για το παρελθον του.Πολες πορτες δογματων εχει χτυπησει.Εχει ικανοτητες αλλα οχι ιδιοτητες.Ο θεος ας τον κρινει για το κακο που εχει προξενησει σε πνευματικα αδελφια.να ειστε ολοι καλα, μαζι και ο παλιος μου φιλος Αδαης

 146. Γιατρέ ξέρεις τι σημαίνει χλωμό πρόσωπο?
  Οταν οι Ινδιάνοι είδαν τους ναύτες του Κολόμβου έπαθαν
  σόκ με την χλωμάδα του προσώπου τους.
  Νόμιζαν ότι είχε αρχίσει η ΑΝΑΣΤΑΣΗ των νεκρών!
  Πώς?Μέσα στην μυθολογία των ινδιάνων ναι,ναι, υπήρχε
  κάπου και η Ανάσταση!Αυτό σημαίνει ότι οι Ιουδαίοι ,
  έιχαν ίσως κλέψει θεολογικά στοιχεία από τους Ινδιάνους?Οχι.
  Διακεκομένες μνήμες.της αλήθειας, υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς.Φυσικά και στους Βαβυλώνιους.
  Ενας,ο Τριαδικός Θεός μας δημιούργησε όλους!

 147. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν θυσιάζουν τίποτα που να είναι δικό
  τους.Ούτε ό χρόνος είναι δικός τους ,ούτε τα χρήματα είναι
  δικά τους,ούτε τίποτα.Το μόνο που είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ δικό τους το αίμα δεν το προσφέρουν ,δεν θυσιάζονται,αδελφέ,για τον συνάνθρωπο τους.
  Είναι συνεπώς Αντιχριστοι!

 148. Γιατρέ όπως έπραξες εσύ δεν σημαίνει ότι κάνουν και οι άλλοι.
  Ούτε κατηχητικό δεν πήγα και θα πήγαινα στους Ιεχωβάδες?
  Γιατί να πάω?
  Εσύ βέβαια δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς.
  Αυτό το τελευταίο που έγραψα σημαίνει ότι σε ξέρω προσωπικα?
  Οχι βέβαια.Αρα πιστεύω να κατάλαβες.

 149. Μάρτυρα του Ιεχωβά είσαι για γέλια η για κλαματα?
  Αφού με ξέρεις προσωπικά γράψε πως με λένε ,δεν έχω ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ για να φανεί η αλήθεια.
  ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ.
  Ημουν μακριά από θρησκείες .1000% ορθολογιστής.
  Πήγαινα εθιμοτυπικά στην ορθόδοξη εκκλησία 3 φορές τον χρόνο.
  Ωσπου ελέησε ο Θεός και γνώρισα έναν Αγιο.
  Μου είχε μείνει μόνο μία επιφύλαξη οι δαίμονες.
  Τήν εξαφάνισε ο Γιατρός.
  Δεν ήξερα ότι εχω κάνει τόση ζημιά,στους εχθρούς του Χριστού.Ευχαριστώ!
  Εάν έχεις πάντως φιλότιμο ανακάλεσαι…

 150. ΑΣΤΟ ΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ,Η Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ,Η Ο ΓΧΒΧ?
  ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΣΟ ΧΑΑΜΗΛΗ ΔΟΝΗΣΗ ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ!!!
  ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΠΡΟΔΙΔΕΣΑΙ!!!

 151. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ.ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΚΑΙ ΑΣΠΑΖΕΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΤΟΤΕ ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ!!!
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ!!!ΕΙΤΕ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΕΣΥ ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΑΛΛΑ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝ!!!ΜΗΝ ΧΛΕΥΑΖΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΟΥΚΙΑ ΦΑΕ,ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΗΝ ΛΕΣ.

 152. ΟΣΟ ΓΙΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΟΝΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ,ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ,ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ?ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ,ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ!!!

 153. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗΓΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ.
  ΑΡΘΗΣΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΦ ΥΜΩΝ,ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ!!!
  ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΣΑΟΥΛ,ΣΑΟΥΛ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ?
  ΚΑΙ Ο ΣΑΟΥΛ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ,ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ.Εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις΄ αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν, και λαληθήσεται σοι τι σε δει ποιείν»

 154. Εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις΄ αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν, και λαληθήσεται σοι τι σε δει ποιείν»
  ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ,ΟΥΤΕ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ,ΑΛΛΑ ΙΗΣΟΥΣ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
  ΚΑΙ ΑΝ Ο ΣΑΟΥΛ,ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ,ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ?
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ.

 155. Γιατρε σου’χει μεινει καταλοιπο απο την εποχη που ησουνα Ιεχωβας.ολο στην επιθεση.συνεχεια οι αλλοι να αμυνονται.σε συνεργασια με την ιδιοτητα του ψυχιατρου εδεσε το γλυκο.για πες μας εσυ ρε μαστορα τη θεωρια που υποστηριζεις για την δημιουργια του κοσμου.εμεις παιζουμε με ανοιχτα χαρτια.συνεχεια το αποφευγεις.να προφητεψω οπως ο Γιοχαν?οχι ρε,δεν θα πω οτι απο Σεπτεμβρη θα αρχισουν τα γεγονοτα,το κατοχυρωσε ο Γιοχαν αυτο.θα αρχισεις τις τριανταμιες κ τελικα θα το αποφυγεις.ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ?

 156. Γιοχαν το εκνευριστικο με εσας τους νεοπαγανιστες χριστιανους(κ με τους νεο-ειδωλολατρες) ειναι οτι εχετε τη φαντασιωση οτι εσεις αγαπατε την Ελλαδα κ εμεις οι Ορθοδοξοι οχι.επρεπε να εισαι μπροστα μου κ να μου πεις οτι οτι κατηγορω τον ελληνισμο κ ασπαζομαι εβραιοχριστιανισμο.θα μετρουσες δοντια.θα σε εδενα στο τρακτερ κ θα σε σβαρνουσα στο χαλικι μεχρι να γινοταν ο χωματοδρομος ασφαλτος

 157. Εχεις κ το θρασος να κανεις κ ερωτησεις!!εσυ που δεν απαντας ποτε!!οι σοφος λαος στην Ελλαδα λεει ”οπου ακους πολλα κερασια κρατα μικρο καλαθι”.αυτο ισχυει στην περιπτωση σου με τις αγαπολογιες.τις αγιογραφιες με τους φιλοσοφους τις εχεις δει?εχεις παει στη Μονη κ τις εχεις δει?εστω κ σε φωτογραφια?ειδες φωτοστεφανο?μη ξαναγραψεις για εβραιοχριστιανισμο,θα με δεις ξαφνικα να βγαινω απ’την οθονη σου κ αλιμονο σου

 158. croif

  Θα παραθέσω από την ορθόδοξη εκκλησία που δονείται σε υψηλές θεϊκές συχνότητες.

  «το όνομα αυτό απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός στον Μωϋσή κατά τη θεοφάνεια της φλεγόμενης βάτου, μιλά η μία εκ των τριών υποστάσεων, ο Υιός, ο άσαρκος Χριστός ή αλλιώς ο Γιαχβέ-Λόγος και συντελείται μία εκ των αποκαλύψεων του Θεού, διά του Λόγου εν Αγίω Πνεύματι»

 159. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Αναφορικά με την Σκοπιά 1 Αυγούστου 1970 δεν απάντησες στην ερώτηση μου.

  Ήταν άποψη του Θεού;
  Ναι ή Όχι;

 160. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Θα σου αποδείξω ότι αυτή η εταιρεία ψεύδεται ασυστόλως.

  Στη Σκοπιά 1 Μαρτίου 1970 κάτω από το λήμμα «Η βασανιστική πληγή των ακρίδων» διαβάζουμε ότι οι Μάρτυρες είχαν δικαιωθεί, υποδεικνύοντας το έτος 1914 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ ως το έτος ενθρόνισης του Χριστού στη Βασιλεία του Θεού.

  Ερώτηση: Τι έλεγαν οι Μάρτυρες πριν το 1914 για το έτος ενθρόνισης του Χριστού και τι για το 1914;

 161. Άσχετε Αδαή

  Όταν λες ότι δεν θυσιάζουν τον χρόνο τους … κτλ, το κάνεις με την ιδιότητα του υποκριτή. Άλλωστε έχεις παραδεχτεί ότι είσαι υποκριτής, κάφρος και κακός χριστιανός.

  Απ`ότι φαίνεται λοιπόν αυτός σε γνωρίζει πολύ καλά. Εσύ δε, τον γνωρίζεις προσωπικά.

  Δήλωσες καθαρά ότι ξέρεις ΠΟΙΟΣ είναι!
  Τι έγινε σε έδιωξαν; Καθόλου τυχαίο ότι βγάζεις αφρούς μαζί τους

  + ότι γνωρίζεις την θεολογία τους
  + την αιρετική σου στάση
  + πράγματα που σου ξέφυγαν στα σχόλια.

 162. Άσχετε Αδαή

  Άλλο «κοσμογονία» (Ασχολείται με τη δημιουργία του κόσμου και των ανθρώπινων όντων) και άλλο «ανάσταση».

  Το φαινόμενο της Ανάστασης εκφράζει υπερβατικά και μυστηριακά την ελπίδα του ανθρώπου για μια ζωή ύστερα από τον φυσικό θάνατο.

  Ουδέν αντεπιχείρημα μέχρι στιγμής σχετικά με τα όσα έχω παραθέσει από τις εγκυκλοπαίδειες και από έργα ειδικών εμπειρογνωμόνων (όχι άσχετων).

 163. παλιε μου φιλε λιγο ανδρισμο να ειχες θα ηταν διαφορετικα τα πραγματα για σενα και τους γυρο σου. φυσικα και εχεις κανει ζημια στους αδελφους σου και καλο θα ηταν να επιστρεψεις αυτα που δεν σου ανηκουν. καπηλευτικες την πνευματικη τους αγαπη.περιμενω λοιπον το δικο σου φιλοτιμο να ξυπνησει και να επανορθωσεις. μη συνεχιζεις λοιπον την δηθεν άγνοια σου για το ποιος ειμαι. εσυ ο ιδιος ειπες οτι με ξερεις καλα. τωρα τι λες?θες να πω και το ονομα σου?δεν διορθωνεσαι τελικα εσυ.λαθος που ασχοληθηκα

 164. Άσχετε Αδαή

  Η προσθήκη στην παράδοση τους θεωριών για τη γένεση του κόσμου, γίνεται μόνο τον 5ο αιώνα κατά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία τους. Ξεκάθαρη επιρροή από την βαβυλωνιακή κοσμογονία.

  «Ένα κείμενο που περιγράφει τις θεϊκές δραστηριότητες των θεών και τη δημιουργία του ανθρώπου, το Enuma Eliš περιλαμβάνει πολλά από τα μοτίβα που βρέθηκαν στην ιστορία της βιβλικής δημιουργίας.»

  (biblical archaeology) 💣 Βόμβα!

 165. ΓΙΑΤΡΕ
  πρεπει να παω πολυ πισω για να βρω αυτο που μου ζητας για το 1914 για να ξερω τι λεγαμε τοτε.δεν εχω αυτη την προσβαση σε τοσο παλια βιβλια. πες ομως την ενσταση σου για να την συζητησουμε. εσυ που βρηκες την εντυπη υλη τοσο παλια?

 166. Καλημέρα,Γιατρέ η αντίληψη σου η είναι μειωμένη η ψάχνεις από
  κάπου να κρατηθείς και να βρεθείς από πάνω επειδή νιώθεις
  ότι είσαι στα Τάρταρα.Εάν συμβαίνει το πρώτο,μπορώ να βοηθήσω,είμαι πρόθυμος να αλλάξουμε nicknames,εάν συμβαίνει το δεύτερο δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

 167. Η συζητηση σας με βοηθαει στην εργασια μου για αυτο θα γουσταρα πολυ να συνεχισετε εδω περα. Προσθεσα νεους κωδικες και θα ηθελα να συμφωνησω με τομ Ασχετο περι Τριαδικου Θεου 999 καθως μιλαμε για τον Ακρογωνιαιο Λιθο της Δημιουργιας οπως εξηγω σε συναργασια με εναν διασημο προφεσορα που ειναι πραγματικος ψυχιατρος. Συμπτωματικα αναφερομαι και στο θεμα της αναστασης που τωρα θα το αναπτυξω. Θα ηθελα εισης να συμφωνησω με τα γαμηστερα γονιδια του Γιδοβοσκου εναντια στα Εβραιοτουρκικα γονιδια.

 168. Τα γαμηστερα Ελληνικα γονιδια του Γιδοβοσκου δεν τα ξεγελας ευκολα με πορδοθεωριες. Η Ελληνικη ανωτεροτητα εναντι των Εβραιοτουρκοσπορων αρχαιοκπαηλων οπως ο ψευτογιατρος ειναι δεδομενη και το σκορ ειναι οπως ο λεει. Γαμηστερα Ελληνικα γονιδια Vs Εβροτουρκομογγολικα γονιδια Σκορ: Απειρο/0. Ο Ελληναρας Γιδοβοσκος ειναι ο αντρας των ονειρων της αρθογραφου που ονειρευεται τα γαμηστερα Ελληνικα γονιδια.

 169. peri-grafis.net/ergo.php?id=1346
  Γιατρέ εαν δεν προτιμάς σήμερα ,το έτοιμο ανθυγιεινό φαγητό
  βρες εσύ τις ομοιοτητες της Γέννεσης με τους βαβυλώνιους μύθους.
  Ελάχιστες!

 170. Άσχετε Αδαή

  Παραθέτω από την Βιβλική αρχαιολογία

  «Ένα κείμενο που περιγράφει τις θεϊκές δραστηριότητες των θεών και τη δημιουργία του ανθρώπου, το Enuma Eliš περιλαμβάνει πολλά από τα μοτίβα που βρέθηκαν στην ιστορία της βιβλικής δημιουργίας.»

 171. Άσχετε Αδαή

  Ακόμα και ο Ιωάννης Ρωμανίδης θα πει:

  «Όταν η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το στερέωμα, αυτή είναι βαβυλωνιακή κοσμολογία.»

  Αλλά θα πει και αυτό

  «Η κοσμολογία της Γενέσεως, συγκρινομένη με την βαβυλωνιακή κοσμολογία, παρουσιάζει καταπληκτικές ομοιότητες.»

 172. Άσχετε Αδαή (και όλοι οι πληγωμένοι από το μαστίγιο του Δόκτορα)

  Ερώτηση: Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

  Πότε ❓

 173. Άσχετε Αδαή

  «Η κοσμολογία της Γενέσεως, συγκρινομένη με την βαβυλωνιακή κοσμολογία, παρουσιάζει καταπληκτικές ομοιότητες.»

  ▪️ Βρες μου αυτές τις καταπληκτικές ομοιότητες για τις οποίες μιλάει ο Ιωάννης Ρωμανίδης.

 174. Ο διάσημος Βαβυλωνολόγος ΙΟΣ έγραψε τα εξής:

  «Η Γένεση βασίζεται στην Σουμερο-Βαβυλωνιακή μνήμη. Κανένας σοβαρός ερευνητής δεν θεωρεί την Εβραϊκή παράδοση ως «αυθεντική» καθώς είναι ξεκάθαρη η επιρροή από άλλες παραδόσεις και αυτό το αναγνωρίζουν και Εβραίοι.»

  ▪️ Συμφωνείς Άσχετε Αδαή και Γιδοβοσκέ με τον Άρχοντα της Αρχαίας γνώσης ΙΟ ❓

 175. Άσχετε Αδαή

  Βιβλική Αρχαιολογία ⤵️

  «Το Enuma Eliš περιλαμβάνει πολλά από τα μοτίβα που βρέθηκαν στην ιστορία της βιβλικής δημιουργίας.»

  💣 Βόμβα!

 176. Όπως λέει και το άρθρο

  «φίδια και πλοκάμια λατρεύετε στις εκκλησίες σας.»

  Αρχαίοι μύθοι ανακατεμένοι μέσα στην μήτρα (χύτρα) του χριστιανισμού και τα μυαλά σας στα κάγκελα.

 177. Μάρτυρα,εσύ είχες συστηθεί στα katohika πριν 3-4 χρόνια
  ως Ηλίας.Φταίω εγώ που έχω μνήμη και θυμάμαι,η τελικά έκανα λάθος και δεν είσαι ο Ηλίας ?Απάντησε μου.
  Είναι αδύνατον να με ξέρεις και να γράφεις αυτά που ισχυρίζεσαι.
  Πες μου τι επάγγελμα κάνω,η το όνομα μου εάν δεν θέλεις
  το επίθετο ,ΓΡΆΨΕ κάτι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ.
  Εισαι ο Ηλίας η δεν είσαι?Και εγώ που λεει και ο Κόραξ
  ποιός είμαι?
  Περισσότερο,με ξέρει ο Γιατρός από ΄ότι εσύ.

 178. ΙΟΣ

  Τα γαμηστερά Ελληνικά γονίδια του Γιδοβοσκού δεν τα ξεγελάς εύκολα με τις πορδοθεωρίες σου.

  ▪️ Συμφωνείς Γιδοβοσκέ; Μπορεί να σε ξεγελάσει με την εωσφορική Θεολογία του; Συμφωνείς με τις πορδοθεωρίες του σχετικά με το ότι η Γένεσις δεν είναι αυθεντική κτλ;

 179. Γιατρε εγω ειμαι πιστος,εσυ δεν εισαι(λεμε τωρα χεχε).απο τη στιγμη που ο Κυριος Ιησους Χριστος ονομαζει τον Μωυση Προφητη Του Θεου,δεχομαι οτι η Γενεσις ειναι Αποκαλυψη Του Θεου κ οχι αντιγραφη μυθων.γι’αυτο κορυφαιοι επιστημονες(σου εγραψα σε σχολια παραπανω) λενε οτι η επιστημη επιβεβαιωνει τη Γενεση καθημερινα.ο μυθος δεν ειναι παραμυθι,εχει σπορους αληθειας.οπως κ οι μυθοι των Ελληνων περι κοσμογονιας εχουν σπορους αληθειας

 180. Μας δουλεύεις ρε Άσχετε Αδαή;

  Δηλαδή όποιος Μάρτυρας γράφει εδώ, πρέπει ντε και καλά να είναι ο Ηλίας που κάποτε ανταλλάξατε σχόλια;

  Τι κουφά είναι αυτά που λες;
  Πολύ βρώμα η δουλειά! Καλά σε είχα καταλάβει εγώ. Το αιρετικό σου πνεύμα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κατάλοιπο της περασμένης ζωής σου ως Μάρτυρας και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα έρχονται και δένουν όλα!

 181. Τί ξέρεις εσύ από τον Π.Ιωάννη Ρωμανίδη?
  ο Π.Ρωμανίδης δεν ΑΣΧΟΛΉΘΗΚΕ ποτε με την βαβυλωνιακή κοσμολογία,
  διότι δεν τον ενδιαφέρει.Εχει συγκεκριμένη θεολογική θέση για την Αγία Γραφή,που αδιάφορεί για το γράμμα της Γραφής.
  Τον ενδιαφέρει μόνο Το πνεύμα τίποτα άλλο.
  http://ortodoksja.pl/gr/2016/09/09/τα-δύο-είδη-της-θεοπνευστίας-είναι-ο-φω
  Δεν με απασχολούσε καθόλου,η Παλαιά Διαθήκη,μέχρι που άκουσα δεκάδες ομιλίες του Π.Αθανασίου Μυτιλιναίου.
  Δεν αφήνει περιθώρια για την θεοπνευστία της!

 182. Γιατρε κ psychaos θα σας ρωτησω κατι κ η ερωτηση ειναι ειλικρινης,δεν το γνωριζω.υπαρχει καποιος επιστημονας που να εχει πει οτι η επιστημη επιβεβαιωνει καθημερινα το Enuma Elis,τον Ησιοδο,τους Χετταιους,τους Αβοριγινες κτλ?

 183. Γιδοβοσκέ

  Οι κορυφαίοι άσχετοι που παρέθεσες δεν επιβεβαιώνουν τίποτα.

  Η πιο ισχυρή φωνή αναμφισβήτητα μεταξύ των Μεγίστων (φράση από την Βιβλική αρχαιολογία) είπε:

  «Οι βιβλικές αφηγήσεις είναι πράγματι “ιστορίες”, συχνά φανταστικές και σχεδόν πάντοτε προπαγανδιστικές, που εδώ και εκεί περιέχουν κάποιες έγκυρες ιστορικές πληροφορίες. Τα πορτραίτα της Βίβλου είναι μη ρεαλιστικά και αντικρουόμενα από τα αρχαιολογικά στοιχεία.»

  (William G. Dever) 💣 Βόμβα!

 184. Για να καταλάβεις ο Π.Ρωμανίδης όποτε έβγαινε νέα επστημονική
  δημοσίευση,στην εποχή του,που πήγαινε κόντρα στο γράμμα της Π.Δ,χαιρόταν διότι οι παπικοί και οι προτεστάντες έπρεπε να δικαιολογηθούν για την κατά γράμμα αποδοχή του κειμένου
  της Αγίας Γραφής.
  Πολύ σοφά προσπάθησε να απομακρύνει τις δυτικές επιρροές
  πρώτα πρώτα στην ορθόδοξη εκκλησία,βάζοντας την δυτική Θεολογία ,απόλυτα απέναντι .
  Ο π.Αθανασιος που ενδιαφέρθηκε για την Π.Δ δεν αφήνει απορίες σε κανέναν καλοπροαίρετο χριστιανό.

 185. Άσχετε Αδαή

  Αφού λες ότι ο Ρωμανίδης δεν ασχολήθηκε με την βαβυλωνιακή κοσμολογία γιατί είπε το παρακάτω;

  «Η κοσμολογία της Γενέσεως, συγκρινομένη με την βαβυλωνιακή κοσμολογία, παρουσιάζει καταπληκτικές ομοιότητες.»

  Ήταν άσχετος κι αυτός σαν κι εσένα με άποψη χωρίς γνώση;

  Απάντησε: Ήταν άσχετος Ναι ή Όχι;

 186. Γιδοβοσκέ

  Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

  Πότε ❓

 187. ΑΣΧΕΤΕ ΑΔΑΗ
  φροντισε να αποκαταστησεις το κακο που εχεις κανει σε ανθρωπους που σε εμιστευτηκαν.και ασε τα διαφορα ονοματα που προσπαθεις να ανακατεψεις και κανεις τωρα οτι με μπερδευεις με καποιον Ηλια.τα αδελφια που πληγωσες να ξερεις οτι προσευχοντε για σενα.κι ας τους λες εσυ εχθρους του χριστου.και να θυμασαι οτι ”η Σοφια που κατεβαινει ανωθεν ειναι ειρηνικη”ιακωβος 3-17,παντα εισουν επιθετικος και επιμονος με πνευματικα θεματα. φροντισε να επανωρθωσεις φιλε μου.τιποτα αλλο απο μενα.ΤΕΛΟΣ

 188. Γιατρέ το μόνο που βρωμάει είναι το κεφάλι σου.
  Να σου θυμίσω στην αρχή με μπέρδεψες με τον CHAOS,
  αργότερα με έναν πρώην προστεστάντη για να καταλήξεις
  πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά.
  Μήπως τελικά είμαι καθολικός?
  XOY EM AI για να μην τσαντίσω τον φίλο μου τον Μολοσό.

 189. ΓΙΑΤΡΕ
  Την βρηκα την σκοπια.λεει οτι ο χριστος ανελαβε την εξουσια του το 1914. ποιο ειναι το προβλημα? παντα αυτο κηρυταμε σαν λαος.που ειναι η εσταση σου?

 190. Εμενα με ενδιαφερει μονο η Αληθεια οχι τα παιχνιδια του μυαλου σας και το αρρωστημενο εγω των παπαδων που σας το φορεσαν για να σας “ευλογησουν”. Η αλληγορια αναφορικα με τον μυθο της Εδεμ μπορει να γινει κατανοητη (Binah = Αγιο Πνευμα το δευτερο προσωπο της Αγιας Τριαδας Keter-Chokmah-Binah) μονο αν συνδεθει με την Σουμεριακη μνημη καθως μιλαμε για μια κατασταση-μνημη μεσα στον Χρονο. Μπερδευετε τον γιατρο που ειναι η δικη σας αντανακλαση με εμενα. Εγω απλα λεω την Αληθεια.

 191. Φιλε Μαρτυρα δεν σπαμπαζω απο το πιστευω των Ιεχωβαδων(εδω δεν σκαμπαζω απο την Ορθοδοξια),πολυ λιγα πραματα.ηθελα να σε ρωτησω ομως κατι.το 1914 γνωριζω οτι σχετιζεται αμεσα με το 607 πΧ.ομως το 607 πΧ δεν ισχυει οποτε δεν ισχυει κ το 1914.αυτο δεν σας απασχολει εσας τους πιστους?ειναι σαν να γνωριζω οτι ο Ιησους δεν ειναι Θεος,δεν Αναστηθηκε κ να παραμενω στην Ορθοδοξια.το ακρον αωτον της βλακειας.θα ειχα πυρπολησει ολες τις Εκκλησιες

 192. Τα μηνηματα λοιπον που σβηστηκαν ειναι η προσπαθεια μου να γεφυρωσω την βλακεια σας και για αυτο μπορει να σας φενονται “καπως” γιατι πως αλλιως θα συνδεσω την βλακεια με την Πραγματικοτητα Του με την οποια δεν εχετε καμια σχεση? Εγω “ζωγραφισα” τον συνδεσμο και εσεις υπερασπιζεστε τον δαιμονα σας αναφορικα με τους μυθους-αλληγοριες. Το ιδιο πραγμα εισαστε καθως θεωρειτε οτι μονο οι αλληγοριες των Εβραιων ειναι “γνησιες”. Η ιδια η Πραγματικοτητα θα σας φτυσει απο το στομα και τους μεν και τουςδε

 193. Ρε Άσχετε Αδαή μίλησες πριν 3 χρόνια με κάποιον Ηλία και τώρα όποιος Μάρτυρας γράφει στο Κατοχικά είναι ο Ηλίας του 16ου (2016);

  Ούτε να δικαιολογηθείς δεν ξέρεις!

 194. ΜΑΡΤΥ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ

  Δηλαδή τα βιβλία και τα έντυπα πριν από το 1914 γράφουν ότι ο Χριστός θα αναλάμβανε την εξουσία του στον ουρανό το έτος 1914;

 195. Μάρτυρα μήπως είσαι ψυχοπαθής?
  Σε παρακολουθεί,γιατρός?
  Εάν δεν είσαι την πάτησες.
  Εάν εγώ ο ασήμαντος που δεν έχω συναναστραφεί ποτέ με Ιεχωβάδες ”εκανα κακό” στους ιεχωβάδες,είναι στέφανος ,που σίγουρα δεν τον αξίζω.
  Μακακάρι να είχα τέτοια ΕΥΛΟΓΙΑ από τον Αγιο Σπυρίδωνα>
  Η ολική πλύση εγκεφάλου στους Ιεχωβαδες από την εταιρία,
  δεν αφήνει περιθώρια για μετάνοια και επιστροφή στον Θεό Λόγο.
  ΑΡΧΗ

 196. Γιατρέ όπως έχεις πεί καθένας εις το είδος του.
  Ο Π.Ι.Ρωμανίδης στην εμπειρική δογματική των ασκητών.
  Εκεί εστίασε θεολογικά και ιστορικά στην Ρωμαιοσύνη.
  Για τον Π.Ιωάννη η Αγία Γραφή είναι εγχειρίδιο για φώτιση
  και θέωση για ασκητές.Οι υπόλοιποι δεν θα καταλάβουν.Ο Π.Αθανάσιος,αντίθετα,με την διάδοση αναλυτικής ερμηνείας της Π.Δ και Κ.Δ. ,σε λαικούς για πάνω από 35 χρόνια ,
  μέσα από πατερικά κείμενα ,δυνάμωσε τους πιστούς,χωρίς να χρειασθεί το θαύμα ,για να μπορέσουν να αντικρύσουν τον Κύριο.

 197. ΓΙδοβοσκε
  ο Ιησους ειναι υιος Θεου,ας ξεκινησουμε απο κει.Ο ιδιος ετσι συστηθηκε οταν ηταν εδω στη γη.οταν προσευχοταν προσευχοταν στο πατερα του στον ουρανο.την τριτη ημερα τον ανεστησε ο θεος απ τους νεκρους.μετα την θυσια του οταν αναληφθει στ ουρανο ο θεος πατερας του του εδωσε το υπερ παν ονομα[ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2:9-11]αφου ξεκαθαρισουμε αυτα τοτε αναλυουμε αν θες και το 607το 1914 και τα 2520 χρονια του Δανιηλ.αν και ο ιστοτοπος εδω δεν ειναι καταληλος για τετοια θεματα κ αναλυσεις

 198. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ
  φιλε μου και φυσικα ισχυει το 607 και συναμα και το 1914.γιατι το λες αυτο? ειναι τα 70 χρονια αιχμαλωσιας των εβραιων στην βαβυλωνα.

 199. Φιλε Μαρτυρα θα ξεκινησω απο το δευτερο.Η καταστροφη της Ιερουσαλημ απο τους Βαβυλωνιους εγινε το 587 π.Χ κ οχι το 607 π.Χ(οπου ειναι η βαση για το 1914).το λεει ολη η επιστημονικη κοινοτητα.βεβαια η εταιρεια Α.Ε σας εχει πεισει οτι ολοι δουλευουν για τον διαολο,οποτε κ το 587 π.Χ ειναι του διαολου!!το 587 π.Χ βγαινει κ απο την Αγια Γραφη.μηπως ειναι κ αυτη του διαολου?

 200. Σε ενα σχολιο αρκετα πανω σου εστειλα ενα λινκ.ακουσε την ομιλια σε παρακαλω.εκτος κ εαν νιωθεις φοβο κ ενοχες να ακουσεις ενα πρωην Μαρτυρα.λεγετε Μαυροκεφαλος κ ειναι ο ιδρυτης της σελιδας ΟΟΔΕ.εκανε μηνες ερευνας κ μεσα απο εγκυκλοπεδειες ΑΛΛΑ Κ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ για την ημερομηνια κ κατεληξε στο 587 π.Χ.οταν το αναφερε στους πρεσβυτερους τον ξαποστειλαν.εαν σε ενδιαφερει η αληθεια ακουσε την ομιλια.προτεινει κ βιβλια που ξεσκεπαζουν την πλανη στην οποια βρισκεστε

 201. Σχετικα με το πρωτο σου σχολιο,δεν εχω τις γνωσεις να αντιμετωπισω Μαρτυρα.εχω ομως την περιεργεια να δω πως θα διαστρεψεις αυτο ”οιδαμεν δε οτι ο υιος του Θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον.και εσμεν εν τω αληθινω,εν τω υιω αυτου Ιησου Χριστω.ουτος εστιν Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ και ζωη αιωνιος

 202. ΓΟΔΟΒΟΣΚΕ
  η παραμονη των εβραιων στη βαβυλωνα θα ηταν 70 χρονια συμφωνα με την προφητεια.βαλε τωρα το 587που μου γραφεις με το 539 απελευθερωση απο τον Κυρο και πεσμου αν βγαινουν τα 70 χρονια…και κατι αλλο,η γραφη δεν εχει ημερομηνιες οπως υποσυηριζεις,δειξε μου με εδαφιο απο την γραφη το 587 σε παρακαλω.περιμενω

 203. Γιατρε ισως ξεχαστηκες.ποια θεωρια υποστηριζεις για την δημιουργια του κοσμου?υπαρχει καποιος επιστημονας που να επιβεβαιωνει το Enuma Elis με βαση την επιστημη οπως γινεται με την Γενεση?

 204. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΣΟΥ ΕΘΙΞΑ ΤΟ ΕΓΩ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΟΥ ΚΛΟΝΙΖΩ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ?
  ΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΘΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΤΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ.
  ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟ ΤΡΑΒΞΞΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ!!
  ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ!!!ΠΟΥ ΗΤΑΝ?ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛ ΑΓΝΟΙΑ,ΓΥΡΩ ΑΠ ΑΥΤΟ?ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ

 205. ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ?ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ,ΜΕ ΤΟΣΟ ΣΘΕΝΟΣ,ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ?
  ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ,ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙΣ,ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ,ΤΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ,ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ?ΤΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ,ΟΤΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΕΙΑΣ!!!ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΩΞΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ

 206. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ,ΔΙΔΑΞΕ,ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ,ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ.
  ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ,ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ?
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΜΕΝΕΙ ΜΕΤΕΩΡΟ?ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ,ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΕ ΧΤΥΠΗΣΩ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΕ ΧΛΕΥΑΣΩ,ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ,ΝΑ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΩ,ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΣΥΓΧΩΕΡΕΣΕ ΜΕ ΑΔΕΛΦΕ ΑΝ ΣΕ ΠΙΚΡΑΝΑ,Μ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΩ.

 207. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ,Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΝΤΕ,ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ,ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ.
  ΑΜΗΝ.

 208. Γιοχαν με παπαρολογιες δεν κλονιζεται ουτε η πιστη καποιου που πιστευει οτι οι μυγες κ οι κατσαριδες ειναι θεοτητες.διαβαζουν χριστιανοι αυτα που γραφεις κ ξερενοντε στα γελια.απο τα 12 ως τα 30 ο Χριστος ηταν στο θιβετ με τους μαγους κ μαθαινε φακιρικα.δεν προσβαλες το εγω μου.ειπες ψεμματα διοτι δεν εχεις επιχειρηματα.οντας στριμωγμενος ειπες ψεμματα οτι κατηγορω τον ελληνισμο κ προσβαλες την Ορθοδοξια λεγοντας την εβραιοχριστιανισμο

 209. Κ καλα να το κανει ο Γιατρος.αλλα να το κανεις εσυ ενω πιο πριν μιλουσες για ”Ορθοδοξια μας”,ε νομιζω οτι προσβαλεις την νοημοσυνη μου.κ ενω πετας τη μια μπαρουφα μετα την αλλη μιλας για χαμηλες δονησεις.σβαρνισμα με το τρακτερ μηπως κ κατεβασεις λιγο μυαλο.καλο θα σου εκανα

 210. Καλημέρα Άσχετε Αδαή.

  Ερώτηση: Τα όσα είπε Ιωάννης Ρωμανίδης σχετικά με τις δυο κοσμογονίες ήταν σωστά ή εσφαλμένα;

 211. Γιδοβοσκέ

  Προσπαθείς να αποφύγεις την ερώτηση μου. Ας είναι! Εγώ εφόσον με ρωτάς θα απαντήσω.

  1️⃣ Δεν υποστηρίζω καμιά θεωρία για την δημιουργία του κόσμου.

  2️⃣ Η επιστήμη την οποία επικαλείσαι, ως «σώμα» δεν βεβαιώνει την αλήθεια της Βίβλου. Το αν κάποιοι επιστήμονες, ορθόδοξοι στην πίστη και άσχετοι με τα ανάλογα πεδία πιστεύουν στην Βίβλο, αυτό δεν λέει τίποτα.

  ▪️ Η απόδειξη είναι απαλλαγμένη από αμφιβολίες!

 212. Γιδοβοσκέ

  Υπάρχει ένα επιστημονικό οργανωμένο σώμα, που δημιουργήθηκε για να αποδείξει την ιστορικότητα της Βίβλου. Απόλαυσε το συμπέρασμα του!

  «Η βιβλική αρχαιολογία δεν κατόρθωσε να αποδείξει την ιστορικότητα της Βίβλου, όπως πίστευαν ότι θα έκαναν οι Ιδρυτές της William F. Albright και George E. Wright. Αλλά στην προσπάθεια της να αποδείξει τη Βίβλο, βοήθησε να δείξει πόσο λανθασμένες ήταν αυτές οι αρχικές προσδοκίες από τη βιβλική αρχαιολογία.»

 213. Γιδοβοσκέ

  Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

 214. ΩΣΤΕ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΕΣ Ε?ΑΣ ΕΙΝΑΙ,ΘΕΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟΙΩΣ,ΕΓΙΝΕ.
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ?
  ΣΕ ΑΚΟΥΩ?

 215. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΑΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΝΗΣΗ,ΠΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΟΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕ,ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕ ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΤΕΥΩ ΤΟΥΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ?
  Σ ΑΚΟΥΩ?

 216. γιδοβοσκε
  θεος σημαινει ισχυρος..ο παυλος γραφει για το διαβολο οτι ειναι ο θεος του κοσμου τουτου.σε πολλα σημεια αναφερει η γραφη τον ιησου ως θεο. δεν το αμφισβητει αυτο κανεις. το ερωτημα ειναι,υπαρχει καποιος ανωτερος απ τον ιησου? η γραφη τι δειχνει? ποιος του εδωσε το υπερ παν ονομα οταν πηγε στους ουρανους? οταν πεθανε ο ιησους μειναμε 3 μερες χωρις θεο?

 217. γιδοβοσκε
  και για το 607 που εθιξες. θελω να μου πεις εσυ τα χρονια που εμειναν αιχμαλωτοι οι εβραιοι στην βαβυλωνα,τα 70 χρονια..απο ποτε ως ποτε..μονος σου θα καταληξεις στο 606-607π.χ..ολικη καταστροφη εγινε το 587..το 607ομως την ερημωσαν πηραν την ελιτ των ανθρωπων μαζι με τους ιερεις και τα ιερα σκευη..απο τοτε ξεκινα κ η προφητεια και η ερημωση και η μετρηση των 2520 ετων

 218. Χθες μιλησα για επιστροφη του Φοινικα και για ενα νομο της φυσης που σχετιζεται με αυτη την επιστροφη. Ο φοινικας εναι ενα συμβολο του Χριστου που συμβολιζει την ανασταση. https://katohika.gr/diethni/i-epistrofi-tou-foinika-to-lampero-kokkino-pouli-emfanistike-stis-apokries-sto-iliovasilema-tou-ouranou-pano-apo-ti-vrazilia/

 219. Sorry ξεχασα το ιοΣ.Ο Χριστος-Φοινικας λοιπον ειναι ο Αληθινος Θεος. Συμφωνα με τον κυλινδρο του Κυρου του Μεγα ο Υψιστος Θεος του Βαβυλωιακου Πανθεου ο Μαρδουκ o original Χριστος οδηγησε τον Κυρο στο να απελευθερωσει ΟΛΕΣ τις φυλες και οχι μονο τους Εβραιους και να ανακυρηξει για πρωτη φορα στην ανθρωπινη ιστορια τα ανθρωπινα δικαιωματα που μετα αφερεσε ο θεος των Εβραιων και τον Ρωμαιων με τον οποιο καμια σχεση δεν ειχε και ουτε θα μπορουσε να εχει ο Κυρος ασχετως που τον θεωρουν Μεσσια-Χριστο

 220. Συνεχιζω να υποστηριζω τα γαμηστερα γονιδια του Γιδοβοσκου εναντια στην κακοβουλη πανουκλα των “Ελληνκεντρικων” που μας εχουν ζαλισει τους ορχεις και που με εχουν οδηγησει στα ορια με τα ψευδη την αλαζονεια και την προκλητικοτητα τους που επι της ουσιας οπως αποδεικνυεται και στην πραξη υποστηριζουν την “πραγματικοτητα” του “εχθρου” τους η οποια στοχευει στο θαψιμο της μνημης του Φοινικα στο ονομα και καλα του “Ελληνισμου” τους που οδηγει τα Ελληνικα γονιδια σε παρακρουση.

 221. Καλημέρα,Θεόφιλε,διακεκομένες μνήμες αλήθειας υπάρχουν σε ολους τους πολιτισμούς.Επειδή ασχολήθηκα λίγο προσωπικά με την βαβυλωνιακή κοσμολογία διαπίστωσα ότι έχει ελάχιστες ομοιότητες με την Γέννεση .Ομώς ορισμένες από αυτές είναι όντως τόσο πανομοιότυπες που ξαφνιάζεσαι.Όμως οι λαοί της Μεσοποταμίας βίωσαν καταστροφές μέσα στην αρχαία ιστορία τους,στα οποία κατέγραψαν μνήμες.Ηξεραν τούτες και οι βαβυβυλώνιοι που είναι το κακό?Το αντίθετο θα ήταν ύποπτο.

 222. Μιλαμε για το συλλογικο εγω του “θεου” της υλης που ειναι ο αρχοντας τουτου του κοσμου που σταυρωσε τον Κυριο και τεμαχισε τον Θεικο Σπορο απο την αρχη της Δηνιουργιας, το οποιο εκφραζετε σε διαφορα επιπεδα-διαστασεις και εμφανιζεται ως “εχθρος” του εαυτου του στα κατωτερα επιπεδα αντιληψης για να εξουσιαζει μεσα απο την τεχνητη πολωση. Ξεκιναει με τις κυριολεκτικες “ερμηνειες” σε αλληγορικα-πνευματικα κειμενα και καταληγει στην εξοντωση της πνευματικης ουσιας μεσα απο την αντανακλαση του.

 223. Απο καποιο σημειο και μετα εκει οπου κλεινει ο κυκλος και τελειωνει το ψεμα οπως μας ελεγαν οι Ελληνες σοφοι ο Χρονος φανερωνει την Αληθεια και το ψεμα αυτοαναιρειται. Δεν μιλαμε πλεον καν για Εβραιοχρισιανισμο αλλα για ΕΒΡΑΙΣΜΟ χωρις Χριστο που η μνημη του καταληγει στο Σουμεριακο ματριξ. Απλα βασικα τελειωνει ο χρονος στον “θεο” του σκοτους και θα λαμψει το φως του Φοινικα που ειναι ο Εωσφορος ο εχθρος του “θεου” του σκοτους που σας οδηγει στον ολεθρο συμφωνα και με την ονομασια που τουεδωσαν.

 224. Δεν το θεωρω καθολου τυχαιο που το ονομα που εδωσαν σε αυτη την διαστροφικη και καταστροφικη ενεργεια που ειναι ο “θεος” του Βοθρολομαου περιεχει τις λεξεις καταστροφη-ολεθρος και διαστροφη καθως ο θεος μεσα μας εκφραζεται και μεσα απο την ανοησια και δεν μπορεις να τον/την κλεισεις μεσα σια ειδωλα του ιερατειου και μεσα σε “κυριολεκτικες ερμηνιες” που επι της ουσιας σκοτωνουν την πνευματικη Ουσια και ενδυναμωνουν το εγω της υλης. jesus-messiah.com/html/yaho-meaning.html

 225. Δεν συμφωνεί με τον Π.ιωάννη ο Π.Αθανάσιος.
  Εγώ πρώτα μελέτησα τον Π.Ρωμανίδη και ύστερα τον Π.Μυτιληναίο.
  Η πιο ουσιώδη διαφορά τους ότι ό ενας εμπιστεύεται απόλυτα
  την επιστήμη ,ενώ ό άλλος όχι.
  Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πατήρ Αθανάσιο διότι είναι αναλυτικότατος
  λάτρης της Γένεσης,ενώ γνώριζε και αυτός την βαβυλωνια κοσμολογία,το κυριότερο δεν αφήνει ΑΠΟΡΙΕΣ.Οπως αναφέρει μια νέα μελέτη,η γη για περίπου δύο δισ. έτη ήταν ένας υδάτινος κόσμος!
  Εάν δεν είναι επιβεβαίωση της Γένεσης ,τι είναι?

 226. Μάρτυρα ,θεολογικά στάθηκες στο ύψος σου ως Ιεχωβάς.
  Καλά δεν γνωρίζεις Σαδουκαίε ότι ο Θεός είναι Θεός ζωντανών και οχι νεκρών?
  Και εάν δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι πως μπορεί να πεθάνει
  ο Υιός του άνθρωπου και Θεός ΛΌΓΟΣ?

  Τι στον Θεό μελετάτε στη Αγία Γραφή ?

  Και ποιός σου είπε ότι έχω ικανότητες,η με ενδιαφέρει η σοφία.
  Και οι αριθμοί έχουν ιδιότητες….

 227. Άσχετε Αδαή

  «Όταν η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το στερέωμα, αυτή είναι βαβυλωνιακή κοσμολογία.» ++ (Ιωάννης Ρωμανίδης)

  Ερώτηση: Τα όσα είπε Ιωάννης Ρωμανίδης σχετικά με τις δυο κοσμογονίες ήταν σωστά ή εσφαλμένα;

  Μπορείς να απαντήσεις;

 228. Άσχετε Αδαή

  «Το όραμα του Πνεύματος του Θεού “που αιωρείται πάνω από τα νερά” και όλη η γλώσσα στους αρχικούς στίχους της Γένεσης, ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ από το όραμα του Enuma Elish …»

  (New World Encyclopedia)

  Ερώτηση: Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

  Μπορείς να απαντήσεις;

 229. Γιατρέ όσοι ασχολούνται επιστημονικά με την βίβλο όπως και με κάθε αντικείμενο δεν είναι αμόλυντοι.Από πίστη προκύπτουν οι πεποιθήσεις και μετά έρχονται οι όποιες ανακαλύψεις η πιο καλά οι αποδοχές.
  Από την στιγμή που η Γέννεση ομιλεί για φως πριν τον ήλιο,
  για γή αρχικά όλη υδάτινη ,για έναν άνδρα και μια γυναίκα
  που ξεκινήσαμε όλοι,και,και…γιατί να την πετάξουμε?
  Σε όλο τον αρχέγονο κόσμο άλλωστε υπάρχουν μνήμες ΠΑΡΑΔΕΊΣΟΥ!
  .

 230. Άσχετε Αδαή

  Η απόδειξη της ιστορικότητας της Βίβλου και γενικά της όποιας αλήθειας που υποτίθεται ότι πρεσβεύει, δεν σχετίζεται με την «πίστη».

  Με την «πίστη» το κάθε ιερό κείμενο βεβαιώνεται ως η μια και μοναδική αλήθεια.

  ▪️ Τα όσα είπε Ιωάννης Ρωμανίδης σχετικά με τις δυο κοσμογονίες ήταν σωστά ή εσφαλμένα;

  ▪️ Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

 231. Καί εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς.
  Καί εἶδεν ὁ Θεός τό φῶς, ὅτι καλόν
  καί διεχώρισεν ὁ Θεός ἀναμέσον τοῦ φωτός καί
  ἀναμέσον τοῦ σκότους.
  Καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός τό φῶς ἡμέραν καί τό σκότος ἐκάλεσεν νύκτα.
  Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωΐ ἡμέρα μία».
  Ἀγαπητοί μου, μόνο αὐτόν τόν στίχο ἄν γνώριζα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, θά πίστευα στό Θεό. Καί θά ἤμουν σέ θέση νά δοξάζω μέρα-νύχτα τό Θεό, ὅτι ὁ Θεός ἔκανε τό σύμπαν ξεκινώντας ἀπό τό φῶς. Εἶναι μεγαλειῶδες!».
  Π.Αθανάσιος Μυτιληναίος

 232. Χαιρε Γιατρε.δεν αποφευγω φιλος.ψιλοχανεσαι ετσι οπως ειναι πλεον τα σχολια.η απαντηση μου ειναι οτι δεν ξερω να απαντησω στην ερωτηση σου.με αυτο που εγραψες μας λες οτι δεν γνωριζεις για την δημιουργια του κοσμου κ του ανθρωπου.μπορει να εγινε ετσι,μπορει αλλιως.θεση ομως παιρνεις απεναντι στη Γενεση.δεν ειναι λιγο αντιφατικο?το σχολιο σου στις 3.11′ δεν εχει σχεση με τη Γενεση

 233. Φιλε Μαρτυρα σου ειπα εξ’αρχης οτι γνωσεις δεν εχω για να κανω μαζι σου θρησκευτικο διαλογο.αυτες που εχω δεν επαρκουν.ειναι δικαιωμα των Ιεχωβαδων να μεταφραζουν το ”αληθινος Θεος” σε ”αληθινος ισχυρος”.ειναι δικαιωμα σας να οριζετε οτι βγαζει νοημα αυτη η μεταφραση ενω πιο πανω ονομαζει Τον Πατερα ”αληθινο Θεο”.οταν η Γραφη μιλαει για ψευτικους θεους το γραφει με μικρο θ.οταν ομιλει για Τον Πατερα με κεφαλαιο.για Τον Ιησου ο Ιωαννης εγραψε αληθινος Θεος.οπως ακριβως ειπε Τον Πατερα

 234. Γιοχαν θα σου απαντησω εφοσον απαντησεις εσυ πρωτα.δεν εισαι δικαιος.εχουν φωτοστεφανο οι φιλοσοφοι?εκανες λαθος για το εδαφιο που ταχα αφαιρεθηκε?γραφει η Γραφη οτι ο Ιησους ηταν με τους γονεις Του κ δουλευε?εσυ που ισχυριζεσαι οτι ηταν?απεκαλεσες την Ορθοδοξια εβραιοχριστιανισμο ενω πιο πριν μιλουσες για ”Ορθοδοξια μας”?ποια ηταν τα λογια με τα οποια κατηγορησα τον ελληνισμο?μολις απαντησεις θα απαντησω κ εγω(εαν ξερω)

 235. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
  Πινακίδα IV
  138 Το ένα της μισό το έστησε και το τέντωσε ως Ουρανό.
  139 Τέντωσε το δέρμα και όρισε ένα φύλακα
  140 Με οδηγία να μην αφήσει τα νερά να ξεφύγουν.
  ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟ
  ΕΙΝΑΙ ΙΔΟ ΜΕ ΤΟ
  Γεν. 1,6 Και είπεν ο Θεός· “να γίνη ο ουράνιος θόλος της γης μεταξύ των υδάτων, που καλύπτουν την επιφάνειάν της και των νεφών που αιωρούνται εις την ατμόσφαιραν, και να διαχωρίζη μεταξύ των υδάτων της γης και των υδάτων του ουρανού”. Και έγινεν όπως ο Θεός

 236. Ολα ξεκινούν από πιστη Γιατρέ δεν διάβασες το άρθρο μου
  για την επιστήμη της Γεωλογίας.Ναι θα μου πείς αλλο οι
  φιλοσοφικές αφετηρίες στην Γεωλογία άλλο η πίστη.
  Και η φιλοσοφία δεν είναι πίστη?
  Οποιος φιλοσοφεί αναπαράγει συνειδητά η ασυνείδητα
  μια πίστη του για να κάνει την ζωή του καλύτερη η πιο ανεκτή.
  Δεν υπήρξε ποτέ γνώση σε εργαστηριο,αποστειρωμένη από τα ”μικρόβια” του ερευνώντα.ΑΡΧΗ

 237. Άσχετε Αδαή

  Δεν αντιλέγω ότι το Ιερατικό στέλεχος της Γένεσης εκφράζει μια μεγαλοπρέπεια στον λόγο κτλ.

  Το αν ο Κύριος Μυτιληναίος εντυπωσιάστηκε από το Ιερατικό στέλεχος, τόσο ώστε να δηλώσει πίστη χωρίς να έχει μελετήσει το Παλαιοεβραϊκό, αυτό δεν βεβαιώνει ούτε αποδεικνύει την όποια αλήθεια πιστεύει ότι πρεσβεύει το κείμενο αυτό.

  Άλλο τα ωραία και παχιά λόγια των αλκοολικών φαντασιώσεων της πίστης και άλλο γνώση χωρίς πολλά πολλά λόγια και φούμαρα εντυπωσιασμού.

 238. Άσχετε Αδαή είσαι ερευνητής;

  ▪️ Τα όσα είπε Ιωάννης Ρωμανίδης σχετικά με τις δυο κοσμογονίες ήταν σωστά ή εσφαλμένα;

  ▪️ Πότε οι Εβραίοι ενσωμάτωσαν στην παράδοση τους θεωρίες για τη γένεση του κόσμου;
  (Δηλαδή το Γένεσις α)

 239. Γιδοβοσκέ

  Δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να μάθεις;

  Μήπως κλείνεις τα αυτιά σου σε ότι τείνει να αποδομήσει την πίστη σου;

  Είσαι ερευνητής;

  Εκφράζεις μια άκαμπτη πίστη;

 240. Άσχετε Αδαή

  Η απόδειξη της ιστορικότητας της Βίβλου και γενικά της όποιας αλήθειας που υποτίθεται ότι πρεσβεύει, δεν σχετίζεται με την «πίστη».

  Με την «πίστη» το κάθε ιερό κείμενο βεβαιώνεται ως η μια και μοναδική αλήθεια.

 241. Δεν είμαι ερευνητής ,δεν χρείαζεται να ερευνήσω τίποτα.
  Προσπαθώ και γίνομαι ερευνητής για να βοηθήσω εσένα και άλλους.Μεγαλύτερη ομοιότητα βρήκα στην αιγυπτική μυθολογία από ότι στου Enuma Elish .
  Οτι η γη πρώτα ήταν όλη υδάτινη είναι αλήθεια.
  Δεν με ενδιαφέρει ποιός το έγραψε με τον τρόπο του,αυτό,πρώτος,
  αλλά ότι είναι γραμμένο στην Γένεση.
  Η Γένεση αντέχει χιλιάδες χρόνια από τότε που γράφτηκε Βέβαια δεν ήταν ποτε επιστημονικό βιβλίο αλλά θρησκευτικο.Μέχρι εκεί.Δεν παράγει επιστήμη.

 242. Οσο για τον Π.Αθανάσιο Μυτιληναίο διάβαζε την Παλαια Διαθήκη
  από το εβραικό κείμενο για να καταλάβει καλύτερα και να μην κάνει λάθη!Ηξερε πάρα πολύ καλά την βαβυλωνιακή κοσμολογία !
  Γιατί να σου απαντήσω μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία,
  σχετικά με το β ερωτήμα σου,αφού ούτε ο Τσινικόπουλος το δέχεται?

 243. Γιδοβοσκέ τρίβεσαι στην γκλίτσα του τσοπάνη, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Ο Μάρτυρας δεν είναι ούτε Άσχετος ούτε croif.

  Ανοίγεις θέματα και πληγές που δεν θα μπορείς να τις κλείσεις μετά. Εγώ τον Μάρτυρα μπορώ να τον αποτελειώσω με ένα σχόλιο. Θα σε αφήσω όμως να φας τα μούτρα σου μόνο και μόνο επειδή εκφέρεις ισχυρή άποψη χωρίς να έχεις γνώση.

  Πλάτωνας: «Η γνώση είναι αληθινή άποψη.»

 244. ΞΕΚΙΝΑΩ ΑΠ ΤΟ ΠΡΩΤΟ,ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,ΟΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ,Ο ΟΜΗΡΟΣ,Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΕΙ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΦΕΡΟΥΝ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.ΟΜΩΣ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΟΥ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,ΟΤΑΝ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΜΟΣ,ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ!!!ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ,ΗΤΑΝ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ?ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΙΟΥΣ?

 245. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ
  καλησπερα.Η εργασια μου ειναι πολυωρη και δεν εχω πολυ χρονο να γραφω κ να απαντω αμεσα.χαιρομαι παντως περα απο τα θεολογικα που εγραφες μεσα σε φιλικο κλιμα.δεν εχει σχεση αν διαφωνουμε,εξαλου ο θεος θα κοιταξει πιστευω καρδιες και κινητρα.χαρηκα που τα ειπαμε.απλα σταματω εδω ,νομιζω δεν εχει καμια ουσια να κοντραριζομαστε για πνευματικα θεματα.δεν θα του αρεσε ουτε του θεου μας.καλο βραδυ γιδοβοσκε να εχεις τα καλα του θεου

 246. Γιατρε δεν ξερω ανθρωπε του Θεου.λες να μη γνωριζω οτι ηταν το τελευταιο σχολιο με τον Μαρτυρα χαχα!!σε ποια ισχυρη αποψη αναφερεσαι

 247. ΑΣΧΕΤΕ ΑΔΑΗ
  ειπες πιο πανω σε σχολιο σου οτι αν γνωριζαμε το ποιος πραγματικα εισαι θα βαρουσαμε το καφαλι μας στο τοιχο.’Η υπερηφανεια προηγειται του ολεθρου’ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 16 ΚΦΛ. φιλε μου δεν εχεις αλλαξει τελικα,μαλλον χειροτερεψες.η εμπαθεια
  τ μισος και η αλαλονεια σου φωναζουν πιο δυνατα απο τα λογια και τις γνωσεις σου.φανηκε στα σχολια σου.ευχομαι ο θεος να σε ελεησει για το κακο που εχεις κανει στους αδελφους σου και να βρει κατι καλο στην καρδια σου.

 248. ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ?ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΟΞΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΒΑΩΘ?ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ?ΤΟΝ ΚΟΠΡΙΤΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ?ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ?
  ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ,ΩΣ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,Η ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ,ΩΣ ΤΕΚΤΩΝ.
  ΟΜΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ,ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΩΡΙΖΟΥΜΕ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΩΣ ΠΑΙΔΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ ΝΑ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ,ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ?

 249. Οτι κ να γραψει ομως ο φιλος,οσο κ να μην μπορω να απαντησω σε βαθια θεολογικα θεματα ξερω οτι εχουν αδικο.κ αυτο δεν ειναι πιστη ειναι αληθινη γνωση

 250. ΓΙΑΤΡΕ
  απο οτι εχω καταλαβει ησουν μεσα στην αδελφοτητα των μαρτυρων..καταλαβα οτι εχεις γνωση αλλα και άχτι για την οργανωση.μπορω να καταλαβω το γιατι.δεν εισαι ο μονος που διαφωνεις με καποια πραγματα.πρεπει να παραδεχτεις ομως οτι βρηκες αφθονη αγαπη απο την αδελφοτητα.παρε και τον Ασχετο αδαη και επιστρεψτε ξανα πισω.δεν θελω να κοντραριστω μαζι σου γιατρε.δεν θα ωφελουσε κανεναν.[θα ψαξω αυτα που μου ειπες]να το ξερεις

 251. ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΗΣΥΧΟ?ΖΩΝΤΑΣ ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ,ΑΦΟΥ ΤΕΚΤΩΝ,ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΚΤΕΙ,ΔΛΔ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ.
  ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΥ ΠΩΣ ΓΙΝΕΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ?ΑΠ ΤΗΝ ΜΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ,ΩΣ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟΣ,ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ!!!ΔΛΔ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΙΩΣΗΦ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ,ΠΩΣ ΔΛΔ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΙΧΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΤΟΣΗ ΣΟΦΙΑ?ΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΝ ΙΔΙΟΦΥΙΑ(ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟΣ),

 252. ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΗΣΥΧΟ?ΟΧΙ ΒΕΑΒΑΙΑ.
  ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΡΙΣΚΕΤΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ,ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ!!!!ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ??? ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ,ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΑΚΟΥΓΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΟΝ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΦΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ?
  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΡΕ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ?
  ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΑΛΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ? ΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΩ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΛΥΣΣΑ?ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ!!!ΚΑΙ ΕΣΥ,ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ ΕΙΔΗΣΗ ΤΙΠΟΤΕ!!!

 253. ΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΗΞΕΡΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΘΑ ΧΟΡΟΠΗΔΑΓΕ,ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΞΑΖΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ,ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΩΙ.
  ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΑΦΟΥ Η ΣΑΡΚΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ!!!
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ!!!ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ-ΧΡΙΣΤΟΣ-ΝΟΟΣ.
  ΛΟΙΠΟΝ ΕΛΥΛΛΗΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ?
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  +++ΙΣΧΝ+++

 254. ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΩ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΕ,ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ?
  ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΩΣ ΜΑΡΤΥΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ,ΣΩΣΤΑ?ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑΣ?ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΑΠΡΟΣΩΠΟΝ ΘΕΟΝ?ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ?
  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΤΟΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ?
  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ?ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ?

 255. ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΔΟΝΗΣΗ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙΣ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ.ποιον πας να δουλεψεις ρε φιλε?αποκαλεσες την Ορθοδοξια εβραιοχριστιανισμο.κ οχι μονο τωρα,το εκανες παμπολλες φορες.να εχεις θαρρος να λες την αληθεια.φιλοσοφοι υπαρχουν σε τοιχογραφιες,οχι ομως με φωτοστεφανο.κανε μια επισκεψη κ ρωτα γιατι

 256. Δηλαδη τι να γραφοταν για Τον Χριστο μεχρι τα τριαντα?”την Δευτερα ο Κυριος μας εφτιαξε μια καρεκλα για τον ταδε κ για πληρωμη πηρε φασολια.την Τριτη εφτιαξε ενα τραπεζι κ για πληρωμη πηρε ρεβυθια”.αυτα ηθελες να γραφει η Αγια Γραφη?γι’αυτο κ γραφτηκαν τα παραμυθακια με τα πουλακια στα ψευδεπιγραφα ”ευαγγελια”.ο κοπριτης ο Σαβαωθ ειναι ο Θεος που λατρευουμε στις Ορθοδοξες Εκκλησιες(Ορθοδοξια μας!!!!)

 257. Τα ερωτηματα που θετεις(οτι εκαναν οι γνωστικοι κ κανουν σημερα οι νεογνωστικοι) για τον δωδεκαχρονο Ιησου κτλ δειχνουν(καλα,οχι οτι χρειαζοταν αυτο) οτι δεν εχεις καταλαβει τιποτα για Τον Κυριο.ο Κυριος θελει απλοτητα,χωριατικη πιστη κ οχι εγκεφαλικη.κ οσο εισαι εκτος Εκκλησιας δεν προκειται να καταλαβεις ποτε.ολα αυτα τα αστεια ερωτηματα στα αποκαλυπτει Το Αγιο Πνευμα.το εχω περασει το σταδιο αυτο.τα δυο τελευταια χρονια πηρα χαμπαρι τι γινεται

 258. Προσωπικα δεν εκανα τιποτα,ολα τα κανει Το Αγιο Πνευμα.το μονο που εβαλα ηταν η καλη προαιρεση.εντος Εκκλησιας ομως κ με συμμετοχη στα Μυστηρια.κ πολυ νοερα προσευχη.κ ξυπνας μια μερα κ λες ”που ειναι ο παλιος μου νους!!!!”(δεν μου λειπει καθολου).ο Υιος του Ανθρωπου ειναι ο Ιησους(η μια Του Φυση)

 259. Γιοχαν δεν πηρες θεση για το εδαφιο που ταχα αφαιρεθηκε.ειδες οτι δεν αφαιρεθηκε τιποτα,σωστα?λογια εβραιου τα βαζεις οτι τα ειπε ο Κυριος

 260. Mάρτυρα εισαι πιο στημένος και από εγγλέζο τερματοφύλακα
  που με βολέ πέταξε την μπάλα στους προβολείς για να τα κονομήσει.
  Το ψέμα το έχεις το αίμα σου και κάνεις ότι πιστεύεις σε Θεό.Κοίτα να δώσεις αίμα σε κανέναν συνάνθρωπο σου και άσε τα ανώνυμα ψέματα του πληκτρολογίου.
  Γιατρέ δεν νομίζω να τον έβαλες να μου κάνει πλάκα?
  Πολύ τρυφερή η σχέση σας ,παρόλες τις φανερά λάθος απαντήσεις του.

 261. Γιατρε πληρωνεις λαθρο να κανουν πλακα τον Ασχετο?η γραφεις συνταγες σε ναρκομανεις κ σου κανουν χαρες?καλα ρε δε ντρεπεσαι?παντως σε μια συζητηση που ειχα με Μαρτυρα οταν του αναφερα το εδαφιο του Ιωαννη η απαντηση που πηρα ηταν οτι το ”ουτος εστιν ο αληθινος Θεος” αναφερεται στον Πατερα(περιττο να πω οτι εχασα ενα δοντι με την απαντηση).Γιατρε εσυ που ησουνα Μαρτυρας θα ξερεις.πως το ερμηνευει το Μπρουκλυν?

 262. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ,ΤΟ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ,ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΤΟ ΛΕΩ.ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΙΔΩΡΕΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΘΕΣ ΕΓΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ.ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ.ΕΧΟΝΤΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΤΡΑΒΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

 263. ΑΦΟΥ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΛΕΣ ΟΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΜΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗ!!!ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΜΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ,ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!!!
  ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ
  ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΝΘΡΩΠΟΥ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑΕΛΑ.
  ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΝΗΣΗ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΛΛΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ!!!ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

 264. ΠΙΣΤΕΨΑ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ Μ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΗΞΕΡΕΣ. ΜΕΤΑ ΛΥΠΗΣ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΟΠΩΣ ΑΠ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ,ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ.

 265. CROIF101
  6900 φορες αναφερεται στην γραφη το προσωπικο ονομα του θεου…γιατι φιλε μου δεν το διαβαζεις μονος σου και ζητας να σου το πω εγω? βρεστω και γραψτω να το δουμε κ μεις….αν πιστευεις στον ιησου και ψαξεις την σημασια του ονοματος του θα βρεις και το ονομα του πατερα Θεου

 266. Καλημέρα.

  Άσχετος Αδαής: «Δεν είμαι ερευνητής, δεν χρειάζεται να ερευνήσω τίποτα.»

  Ήρθες εδώ με μια άκαμπτη θρησκευτική πίστη, με σκοπό να προσηλυτίσεις («βοηθήσεις» και καλά) εμένα και άλλους στο Δόγμα σου.

  Όταν ένα στοιχείο τείνει να το αποδομήσει, κάνεις πως δεν το βλέπεις και έντεχνα ανακατευθύνεις την συζήτηση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που φθείρει την έρευνα και εγείρει εκνευρισμό στους άλλους.

 267. Άσχετος Αδαής: «Προσπαθώ και γίνομαι ερευνητής για να βοηθήσω εσένα και άλλους.»

  Στην προσπάθεια σου να προσηλυτίσεις άλλους στην πίστη σου, γίνεσαι ερευνητής του θρησκευτικού σου δόγματος, ακριβώς όπως και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

  Αν δεν το έχεις καταλάβει γράφεις σε λάθος site.

 268. Έχουμε να κάνουμε με έναν λαό, τους Εβραίους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν πολιτισμό, πόσο μάλλον κοσμογονία. Στα μουσεία τους εκθέτουν τα όπλα με τα οποία τους σκότωναν ανά τους αιώνες!

  Όταν οι Βαβυλώνιοι είχαν κοσμογονία, οι Εβραίοι ως λαός, ήταν αόρατοι από το ιστορικό αρχείο.

  «Οι Εβραίοι, επηρεασμένοι από τους γειτονικούς ανατολικούς λαούς, παρέλαβαν από αυτούς την εβδομάδα των 7 ημερών και την προσάρμοσαν στην δική τους θρησκεία.»

  kosmologia.gr/timehistory/

 269. Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες (π.χ Jean Bottéro) στην Αρχαία Εγγύς Ανατολή, δηλώνουν ότι λαός Ισραήλ, διαμόρφωσε την πίστη του μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία αιώνων, χρησιμοποιώντας παραστάσεις από το μυθολογικό υλικό της εποχής τους.

  «Τα πρώτα πέντε βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου δεν γράφτηκαν από τον Μωυσή, αλλά αργότερα και δεν αντιπροσωπεύουν ενιαία εργασία από έναν μόνο συγγραφέα, αλλά μια συλλογή πηγών, καθεμία από τις οποίες γράφτηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.» (Bart Ehrman)

 270. Παραλληλίες μεταξύ των ιστοριών του Enkidu / Shamhat και Αδάμ / Εύας.

  «Και στις δύο, ένας άνθρωπος δημιουργείται από το χώμα από έναν θεό και ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον ανάμεσα στα ζώα. Εισάγεται μια γυναίκα που τον πειράζει. Και στις δύο ιστορίες ο άνθρωπος δέχεται φαγητό από τη γυναίκα, καλύπτει τη γυμνότητα του, και πρέπει να αφήσει το προηγούμενο βασίλειό του, ανίκανος να επιστρέψει. ↙️

 271. Η παρουσία ενός φιδιού που κλέβει ένα φυτό αθανασίας από τον ήρωα αργότερα στο έπος είναι ένα άλλο σημείο ομοιότητας.»

  (Blenkinsopp, Joseph (2004). Treasures old and new. Eerdmans. pp. 93–95.)

  «Το έπος του Gilgamesh, ένα λογοτεχνικό προϊόν της Μεσοποταμίας, περιέχει πολλά από τα ίδια θέματα και μοτίβα όπως η Εβραϊκή Αγία Γραφή.»
  (Shawna Dolansky)

 272. Η Εβραϊκή παράδοση, που για σας Έλληνες (τέλος πάντων) είναι ο λόγος του Θεού, στην πραγματικότητα είναι η εθνική ιδεολογία των Εβραίων και ένα φοβερό όπλο συσπείρωσης σε μια επινοημένη κλεμμένη μυθολογία.

  Η ισχυρότερη φωνή της αρχαιολογίας θα πει: «Οι βιβλικές αφηγήσεις είναι πράγματι “ιστορίες”, συχνά φανταστικές και σχεδόν πάντοτε ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΕΣ…»

  Μπράβο σας Έλληνες!
  Σκίζεστε να αποδείξετε με γνώμονα την «πίστη» ότι η Εβραϊκή παράδοση δεν είναι παραμύθι αλλά Ιστορία. 🙄🔫

 273. Ας δούμε το σκεπτικό (λέμε τώρα) του Άσχετου Αδαή.

  Λέει: «Γιατί να σου απαντήσω μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, σχετικά με το β ερώτημα σου, αφού ούτε ο Τσινικόπουλος το δέχεται.»

  Συμπέρασμα: Επειδή ένας δικηγόρος συγγραφέας (άσχετος με τα ανάλογα πεδία) υποστηρίζει την «τάδε άποψη», άρα και ο Άσχετος αδαής συγκλίνει στην άποψη ενός άσχετου και ως εκ τούτου κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.

 274. Τι έχει να μας πει ο Άσχετος Αδαής για αυτό;

  «Το Ιερατικό στέλεχος (Γένεσις α) χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.χ» (encyclopedia britannica)

  Άσχετος Αδαής: «Αφού δεν το δέχεται ο δικηγόρος μου δεν το δέχομαι ούτε εγώ.» 🤣

  LOL που λέει και ο μεγάλος Βαβυλωνολόγος Ιος.

 275. croif: «Σαφώς και είμαι ορθόδοξος!» (17 Απριλίου 2019 at 19:56)

  croif: «Η ορθοδοξία είναι εβραιοχριστιανισμός!» (Νοέμβριος 3, 2019 11:06 μμ)

  Παΐσιος: «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός.» (Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄)

  croif: «Ο Θεός της Παλαιάς διαθήκης είναι το κοπρόσκυλο ο διάβολος» (3 Οκτωβρίου 2016 @ 03:13)

  croif: «Σαφώς και είμαι ορθόδοξος!»

  📢 Είμαι ορθόδοξος τι δεν καταλαβαίνετε;

  croif: «Δεν είμαι ορθόδοξος!» (2 Αυγούστου 2016 @ 18:10)

 276. Καλημέρα Γιατρέ σε ποιόν μιλάς?Είμαι χριστιανός ορθόδοξός.
  Το ότι υπερασπίζομαι την Πεντάτευχο είναι επιλογή,
  και όχι υποχρέωση.Ακουγοντας ομιλίες του Π.Αθανασίου
  για την Π.Δ που απάντησαν σε όλες τις απορίες που είχα,είπα,
  Ναι είναι θεόπνευστη.Θα μπορούσα να υιοθετήσω την θέση του Π.Ιωάννη.Ο Π.Ιωάννης αγωνιζόταν να αφοπλίσει θεολογικά την Δύση
  και ας μείνει με τους Λιακό.
  Χωρίς την πεντάτευχο δεν στέκεται το όποιο δυτικό δόγμα .Εάν είναι από τον Θεό η από ψηλή ευφυία θα φανεί .

 277. Γιατρέ μην κουράζεσαι.
  Τα μήλα των Εσπερίδων ήταν σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι ΧΡΥΣΟΙ καρποί των δέντρων που βρίσκονταν στον ΚΗΠΟ των Εσπερίδων,
  που φύλαγε ένας δράκοντας και άρπαξε ο Ηρακλής.Ο Χρυσός είναι να σου θυμίσω,αθάνατος,δεν φθείρεται.Μνήμες αληθείας υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς.

 278. Γιοχαν νομιζω οτι ποτε δεν κρυφτηκα πισω απο το δαχτυλο μου.ποτε δεν ειπα οτι ειμαι μορφωμενος ουτε οτι σκαμπαζω απο τα θεολογικα.γι’αυτο αλλωστε δεν μπαινω σε βαθιες θεολογικες συζητησεις με τον Γιατρο.στα απλα πραματα ομως μπορω να ανταπεξελθω.κ αυτα που συζηταμε ειναι απλα.σου εδωσα ενα λινκ οπου με ΤΡΑΝΤΑΧΤΕΣ αποδειξεις δειχνει οτι το εδαφιο που ταχα αφαιρεθηκε ανηκει σε εβραιο.κ επειδη γκρεμιζει τη φαντασιωση σου δεν το δεχεσαι.αυτο ειναι ο αιρετικος κ ο κακοπροαιρετος

 279. Ελα να συζητησουμε καποια απλα πραματακια.ποιος ειναι ο Υιος του Ανθρωπου?ποιος ειναι ο Ιησους Χριστος κ τι ειναι η Ανασταση?πες μου την αποψη σου.το θεμα μαζι σου ειναι οτι ποτε δεν λες κατι.αρνεισαι την αποψη καποιοι χωρις να τεκμηριωνεις με επιχειρηματα.το μονο σου επιχειρημα ειναι οτι λυπασαι.ειδες το τελευταιο σχολιο του Γιατρου?δικα σου σχολια φανερωσε.το μονο ευκολο ειναι να κανω λαθος.μπορει να κανω λαθος για το Υιος του Ανθρωπου.πεισε με ρε φιλε.γραψε κατι ομως για να με πεισεις

 280. Καλημέρα Γιόχαν μέχρι την ηλικία των 30,απαγορεύοταν δια ροπάλου
  να διδάσκει άνδρας ,δημόσια στον κόσμο σύμφωνα με τον Νόμο.
  Για αυτό τα ευαγγέλια μεταβαίνουν απότομα σε αυτή την ηλικία
  του Κυρίου.Είναι και ένας λόγος που τα απόκρυφα ευαγγέλια
  δεν έχουν καμία θεολογική αξία.

 281. Άσχετε Αδαή δεν θα λες:

  «Ναι είναι θεόπνευστη» αλλά ΠΙΣΤΕΥΩ ότι είναι θεόπνευστη.

  Το μόνο που διαθέτεις είναι ΠΙΣΤΗ στην παράδοση των Εβραίων, η οποία συγκροτήθηκε από προϋπάρχουσας φανταστικές διηγήσεις ως αποτέλεσμα την διαιώνιση των θρύλων μέσα από μια άλλη οπτική. Την Εβραϊκή οπτική προπαγάνδας!

  Γράφεις εδώ όχι ως ερευνητής, αλλά ως εκπρόσωπος του Δόγματος σου με στόχο να προσηλυτίσεις τους άλλους σε αυτό.

  Δεν διαφέρεις από τους άλλους οπαδούς!

 282. Άσχετος Αδαής: «Μνήμες αληθείας υπάρχουν σε όλους τους πολιτισμούς.»

  Αυτό είναι το επιχείρημα ενός άσχετου οπαδού με τα μυαλά στα κάγκελα (και παντελώς ανιστόρητου) που ως γνώμονα την Εβραϊκή «αλήθεια», βλέπει μνήμες αυτής σε όλους τους άλλους πολιτισμούς.

 283. Άσχετε Αδαή

  ▪️ Τα όσα είπε Ιωάννης Ρωμανίδης σχετικά με τις δυο κοσμογονίες ήταν σωστά ή εσφαλμένα;

  Γιατί δεν απαντάς φίλε μου;

 284. «Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα !»

  Άσχετος Αδαής: «Δεν είμαι ερευνητής, δεν χρειάζεται να ερευνήσω τίποτα.» (@ Νοέμβριος 5, 2019 5:44 μμ)

  Τι κάνεις εδώ τότε;

 285. Προσηλυτισμός ονομάζεται η προσπάθεια παρακίνησης ατόμων να υιοθετήσουν συγκεκριμένες απόψεις, και κυρίως θρησκευτικές αξίες.
  Είσαι ίσως ιθαγενής αλλά δεν με ενδιαφέρει να σε προσηλυτίσω.Αφενός προσδοκούμε,ο Γιδοβοσκός και αλλοι να διαφυλάξουμε την αλήθεια όπως διατυπώθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Αγίας Πίστεως μας,από σύγχρονους γόητες,δόλιους καταπατητές.
  Αφετέρου δε να σώσουμε μία ψυχή σε πλάνη μήπως και καταφέρουμε να σώσουμε την δική μας ψυχή.
  Δεν νοείται ατομική σωτηρία…

 286. Διόρθωση λάθους,να βοήθησουμε να σωθεί.
  Δεν είμαστε ικανοί να σώσουμε κανέναν απλά δύναται να βοηθήσουμε
  λιγάκι ,ενα ψίχουλο ,με τις ελάχιστες δυνάμεις μας.
  Μόνο ο Κύριος των δυνάμεων ΙΗΣΟΎΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΖΕΙ.

 287. Γιδοβοσκέ, στην ερώτηση σου αν κάνω πλάκα στον Άσχετο Αδαή, αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτός μας κάνει πλάκα. Είναι μεγάλη πληγή τελικά!

  Στην αρχή κάνει ότι τον ξέρει καλά τον Μάρτυρα, με το που τα βρίσκει σκούρα μας λέει ότι είναι κάποιος Ηλίας και στο τέλος έχει και το θράσος να κατηγορεί ότι του κάνουμε πλάκα. Εξού και ότι ξέρει τόσο καλά τα δόγματα τους + τις αιρετικές και μπερδεμένες απόψεις του. Καθόλου τυχαίο!

 288. ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ,ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΑΣ,ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ.
  ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ,ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ,ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ,ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΚΟΣΜΟ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥΣ.ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ.
  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΑ ΣΤΕΓΑΝΑ,ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ?ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ?ΓΙΑΤΙ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΟΝΟΜΑΤΑ?ΠΟΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΥΤΟ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ,ΑΦΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠ ΑΥΤΟ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΧΙΣΗ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ!!!

 289. ΗΕΞΡΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ!!ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.ΑΛΛΑ ΩΣ ΦΙΔΙΑ,ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ?ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ?ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΜΙΣΟΣ!!!ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΗΓΑΖΕΙ,ΑΠ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΝΙΑΣΜΕΝΑ,ΕΤΣΙ Ο Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΖΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!!!

 290. ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ,ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ,ΑΛΛΑ Ο ΜΑΜΩΝΑΣ!!!!ΤΟ ΧΡΗΜΑ,Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ!!!
  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΟΛΟΙ?
  ΕΘΕΣΑ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΝ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟ,ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ Ο ΦΙΛΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Ν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ,ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ,ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ!!!
  ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΤΡΕΛΛΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ!!!ΜΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΑΥΤΟ(ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ,ΟΤΙ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ,ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ)!!

 291. ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΓΩΙΣΜΟΥ,ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥ,Η ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥ.
  ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΖΗΤΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ,ΕΙΤΕ ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΕΙΤΕ ΑΠ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΚ@ΤΟΠΑΙΔΟ!!!
  ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ?ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΣΤΡΑΒΩΝΕΣΤΕ!!!ΓΙΑΤΙ Ο ΕΝΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΔΙΚΟ.
  ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΕΓΩ,ΤΟΥ ΕΝΟΣ Η ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

 292. ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ!!!ΟΛΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ,ΕΙΤΕ ΑΠ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΕΙΤΕ ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ!!!
  Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ,ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!ΠΡΟΣΑΠΤΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,

 293. Αλλοίμονον δε εις σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι, άπληστοι και πλεονέκται καθώς είσθε, κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και συγχρόνως με το πρόσχημα της ευλαβείας κάνετε μακράς προσευχάς· δια τούτο και θα τιμωρηθήτε από την θείαν δικαιοσύνην πολύ περισσότερο, παρ’ όσον οι άλλοι άρπαγες και κλέπται.
  Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι με την διεστραμμένην διδασκαλίαν σας, που την παρουσιάζετε ως διδασκαλίαν τάχα του Θεού, κλείετε την βασιλείαν του Θεού εμπρός

 294. Αλλοίμονόν σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι γυρίζετε εις όλα τα μέρη, περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάμετε ένα ειδωλολάτρην προσήλυτον Ιουδαίον. Και όταν γίνη, τον εξωθείτε εις την κακίαν και την πώρωσιν και τον κάνετε γέννημα της κολάσεως δυό φορές χειρότερον από σας.
  Αλλοίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέγετε· Αν τυχόν ορκισθή κανείς στον ναόν, δεν είναι τίποτε, όποιος όμως ορκισθή στο χρυσάφι του ναού, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.

 295. Άσχετε Αδαή

  Για να βοηθήσεις στην σωτηρία της ψυχής μου, θα πρέπει να με παρακινήσεις να στρέψω το βλέμμα μου μακριά από την πλάνη και να υιοθετήσω τις θρησκευτικές αξίες του Δόγματος σου.

  Ήρθες εδώ με ένα Δόγμα (όχι ως ερευνητής) με σκοπό να με προσηλυτίσεις στις θρησκευτικές σου αξίες, ώστε να μην καταλήξω στα καζάνια του Θεού σου.

 296. Άσχετος Αδαής «Προσδοκούμε να διαφυλάξουμε την αλήθεια όπως διατυπώθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Αγίας Πίστεως μας»

  Σοβαρά;

  ▪️ Άγιος Χρυσόστομος: «Ο Θεός τιμωρεί!»

  ▪️ Άσχετος Αδαής: «Καλησπέρα, Όχι, ο Θεός δεν τιμωρεί» (18 Οκτωβρίου 2018 at 17:48)

  Μια από τα ίδια με τον Croif.

 297. Και πάλιν λέγετε· όποιος τυχόν ορκισθή στο θυσιαστήριον, είναι σαν να μη έχη κάμει όρκον, όποιος όμως ορκισθή στο δώρον, που έχει προσφερθή επάνω στο θυσιαστήριον, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.
  Αλλοίμονο σε σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων
  και λέτε, εάν εζούσαμε εις τας ημέρας των προγόνων μας, δεν θα συμμετείχαμε εις την αιματοχυσίαν και τον άδικον θάνατον των προφητών.

 298. Ωστε σεις οι ίδιοι βεβαιώνετε ότι είσθε γνήσιοι και αντάξιοι απόγονοι εκείνων, που εφόνευσαν τους προφήτας.Λοιπόν ολοκληρώστε και εσείς το έργον των πατέρων σας, κάμετε όσα εκείνοι δεν έκαμαν, φονεύσατε τον Μεσσίαν, δια να φθάσετε έτσι στο έσχατον όριον της κακίας.Φιδια, οχιές, πως είνα δυνατόν να αποφύγετε την δικαίαν και τρομεράν καταδίκην της γέεννης;Δια να σας δώσω την τελευταίαν πολύτιμον ευκαιρίαν να σωθήτε, ιδού εγώ στέλνω εις σας προφήτας και σοφούς και δαδασκάλους του νόμου μου.

 299. τους Αποστόλους μου. Σεις όμως άλλους από αυτούς θα φονεύσετε και θα σταυρώσετε και άλλους θα τους μαστιγώσετε εις τας συναγωγάς σας και θα τους διώξετε από πόλιν εις πόλιν.Δια να πέση έτσι επάνω σας το αθώον αίμα που εχύθη άδικα εις την γην, από το αίμα του δικαίου Αβελ έως το αίμα του Ζαχαρίου, του υιού Βαραχίου, τον οποίον εφονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιστηρίου, χωρίς να φοβηθήτε ούτε του τόπου τούτου την ιερότητα.Σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά θα ξεσπάσουν εις την γενεάν αυτήν

 300. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, συ που φονεύστους προφήτας και λιθοβολείς εκείνους που ο Θεός σου έχει στείλει! Ποσες και πόσες φορές ηθέλησα να περιμαζεύσω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συγκετρώνει τα μικρά πουλιά της κάτω από τις φτερούγες της, και δεν ηθελήσατε. Ιδού, προς τιμωρίαν της κακίας σας και καταστροφήν σας αφίνεται έρημος και απροσταύτετος από τον Θεόν η πόλις σας και ο ναός.

 301. Διότι σας λέγω ότι δεν θα με δήτε πλέον, έως ότου μετανοημένοι πήτε· Ευλογημένος είναι αυτός, που έρχεται εν ονόματι του Κυριου!!!
  ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ,ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ.
  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ,ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ,ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΙΩΜΕΝΟΙ,ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΔΛΔ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ,ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΑΣ(ΣΑΤΑΝΑ),ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ,ΤΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟΝ ΘΕΟΝ!!!

 302. ΣΥΝΕΧΙΖΩ.,Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΑΛΛΑ ΑΛΛΗΘΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΓΗΣ.
  Και εισήλθεν ο Ιησούς στον ναόν του Θεού και εξεδίωξε από τας αυλάς του ιερού τους πωλούντας και αγοράζοντας, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πωλούσαν περιστέρια προς θυσίαν.Και λέγει εις αυτούς· “είναι γραμμένο εις την Γραφήν· Ο οίκος μου θα ονομασθή οίκος προσευχής· αλλά σστον εκάματε, με την αισχροκέρδειαν και την απληστίαν σας, σπήλαιον ληστών”

 303. Και προσήλθαν προς αυτόν εκεί στον ναόν χωλοί και τυφλοί και τους εθεράπευσε.(Και κατά τας δραματικάς εκείνας ημέρας, που προηγήθησαν από το πάθος του, δεν έπαυε να εκδηλώνη με τα θαύματά του την άπειρον αγάπην του προς τους πάσχοντας).Οταν δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς είδαν τα θαυμαστά αυτά έργα που έκανε ο Ιησούς και ήκουσαν τα παιδιά στον ναόν να κράζουν και να λέγουν “δόξα και τιμή στον απόγονον του Δαυΐδ”, ηγανάκτησαν!!! και είπαν εις αυτόν· “ακούεις, τι λέγουν αυτά τα παιδιά;”

 304. Ο δε Ιησούς τους είπε· “ναι, ακούω· αλλά διατί σεις ενοχλείσθε; Δεν έχετε, λοιπόν, ποτέ αναγνώσει εις την Γραφήν, που προλέγει ότι από στόμα νηπίων και βρεφών, που θηλάζουν ακόμη, συνέθεσες, ω Θεε, δοξολογίαν;”ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ, Οταν δε επήγε στον ναόν, προσήλθαν την ώραν που εδίδασκε οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν· “με ποίαν εξουσίαν κάμνεις αυτά, και ποιός σου έδωκε την εξουσίαν να διώξης τους πωλούντας και αγοράζοντας από τον ναόν, και ενώ δεν εσπούδασες εις καμμίαν ραββινικήν σχολήν.

 305. πως διδάσκεις στον λαόν;” Απεκρίθη δε ο Ιησούς και τους είπε· “και εγώ θα σας ερωτήσω ένα μόνον λόγον· αν μου απαντήσετε, τότε και εγώ θα σας πω με ποίαν εξουσίαν κάνω αυτά, δια τα οποία σεις αγανακτείτε. Το βάπτισμα Ιωάννου, ο οποίος όπως ξέρετε έδωσε επίσημον μαρτυρίαν δι’ εμέ, από που ήτο; Προήρχετο από τον Θεόν η ήτο απατηλή επινόησις των ανθρώπων;” Εκείνοι τότε εσυλλογίζοντο από μέσα των και έλεγαν· “εάν πούμε ότι ήτο εκ Θεού, θα μας πη, διατί λοιπόν δεν επιστεύσατε στον Ιωάννην.

 306. και εις όσα εκείνος είπε δι’ εμέ; Εάν δε πούμε ότι ήτο επινόησις ανθρώπων, φοβούμεθα τον λαόν, διότι όλοι παραδέχονται και τιμούν τον Ιωάννην ως προφήτην”.Και αυτοί, οι ανεγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, είπαν στον Ιησούν καταντροπιασμένοι· “δεν γνωρίζομεν”. Τους είπε τότε και αυτός· “ούτε και εγώ σας λέγω με ποίαν εξουσίαν κάμνω τα έργα αυτά.ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ,ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ.

 307. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΚΑΙ ΤΙ ΜΙΣΟΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.ΣΥΝΕΧΙΖΩ. Και αυτοί του απήντησαν· “τόσον κακοί που υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύση και θα εμπιστευθή εις άλλους γεωργούς τον αμπελώνα, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους καρπούς εις τας καταλλήλους εποχάς”. Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ουδέποτε λοιπόν εδιαβάσατε εις τας Γραφάς· λίθον, δηλαδή εμέ, τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, σεις οι οικοδόμοι του λαού, έγινε ακρογωνιαίος λίθος εις την πνευματικήν οικοδομήν,

 308. Δια τούτο σας λέγω, ότι θα αφαιρεθή από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθή εις έθνος, που θα παράγη καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά. Εκείνος δε, ο οποίος θα πέση εναντίον του ακρογωνιαίου αυτού λίθου, θα κατατσακισθή.ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΦΘΕΙΡΕΙ,Η ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΙΘΟ,ΘΑ ΤΟΝ ΤΣΑΚΙΣΩ!!!
  Και εις όποιον πέση επάνω ο βαρύς αυτός λίθος, θα τον κάμη συντρίμμια και σκόνην”.
  ΑΥΤΟ ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ,ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ.

 309. Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι τας παραβολάς του, ενόησαν πλέον ότι δι’ αυτούς ομιλεί. Και παρ’ όλον ότι εζητούσαν να τον συλλάβουν, δεν ετόλμησαν, επειδή εφοβήθησαν τον λαόν, ο οποίος εσέβετο και ετιμούσε αυτόν ως προφήτην.
  ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΒΑΡΥ,ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ,ΠΟΣΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ Ν ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΟΥΝ!!!
  ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΚΥΡΙΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ,ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΛΕΓΕΙ,

 310. ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΛΘΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΥΝ,ΕΙΠΕ ΕΛΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΑΠΑΛΟΙΦΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ,ΟΠΟΥ Ο ΕΚΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ!!!Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ,ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΤΕΙ!!!
  ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ,ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΜΑ ΘΕΙΟΝ!!!
  ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ,ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΗΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ,ΕΛΛΗΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ,ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

 311. ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΩΣ ΛΑΟΣ,(ΕΘΝΕΙ),ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΑΡΚΩΘΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ,ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ?
  ΓΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΩ,ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΙ-ΝΟΕΣ,ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΓΗΣ.

 312. ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΓΕΝΗΘΕΙ,Σ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ,ΤΟΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΕΤΑΙ,ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ,ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ,ΕΛΛΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ,ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!!!
  ΤΑ ΕΓΡΑΨΑ,ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ,ΩΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

 313. ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΟΠΟΥ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ,ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ,ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ,ΩΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ!!!
  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝ,ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΚ ΠΕΝΙΑΣ.
  ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΑΒΒΑΩΘ,ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΝΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ,ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ,ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΛΕΣ ΠΙΚΡΑΙΝΕΙΣ.

 314. ΤΑ ΕΓΡΑΨΑ,ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ,ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΨΑΞΕΙ,ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ,ΘΑ ΧΛΕΥΑΣΕΙ,ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΘΑ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΕΙ.
  ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ,ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑ ΔΟΞΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ,ΕΤΟΙΜΟΣ,ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ,ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ.
  ΑΥΤΑ.

 315. Ειπεν ουν αυτοις ο Ιησους.αμην αμην λεγω υμιν,εαν μη φαγητε την σαρκα του υιου του ανθρωπου και πιητε αυτου το αιμα,ουκ εχετε ζωην εν εαυτοις.ο τρωγων μου την σαρκα και πινων μου το αιμα εχει ζωην αιωνιον,και εγω αναστησω αυτον εν τη εσχατη ημερα.Γιοχαν ποιος ειναι ο Υιος του Ανθρωπου?

 316. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ.Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ,ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ,ΑΝ ΔΛΔ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΙΣΙΟΝ,ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ,ΤΟΝ ΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ,(ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ),ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!!!
  ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΑΥΤΗΝ,ΣΚΕΦΤΟΜΕΝΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣ(Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ),ΔΕΝ Θ ΑΞΙΖΕΙ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΑ(ΠΟΛΛΟΥΣ),ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΑΠΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ,ΤΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΣ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΕΚΛΕΚΤΟΣ(ΣΙΤΑΡΙ),ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΥΙΟΣ ΦΩΤΟΣ(ΕΛΛΗΝ).

 317. ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ,ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΜΙΣΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!
  ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΠΟΥ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
  ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ,Η ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,Η ΤΟ ΨΩΜΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ,ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣ.
  ΕΔΩ Η ΤΟ ΟΝΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ,ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ,Η Ο ΚΑΘΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ.
  ΚΟΥΡΑΣΑ ΤΟ ΞΕΡΩ,ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ.
  +++ΙΣΧΝ+++ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.

 318. Οι αιρετικοί πιστεύουν σε έναν θεό, τον οποίο δημιούργησαν με την λογική και την φαντασία τους. Ο Θεός τον οποίον πιστεύουν δεν είναι Θεός της αποκαλύψεως, αλλά της ανακαλύψεως της λογικής και της επεξεργασίας του στοχασμού. Ένας τέτοιος θεός είναι ανύπαρκτος.
  Ποιος Θεός υπάρχει; Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Δηλαδή, για τους Πατέρες, ο μόνος Θεός που υπάρχει είναι ο Θεός ο οποίος ώφθη «τοις Προφήταις, τοις Αποστόλοις, τοις Αγίοις της Εκκλησίας»».Π.Ιωάννης Ρωμανίδης.

 319. Γιοχαν πολλα εγραψες.με μια ματια σε δυο-τρια σχολια σου φανερωνω μια αντιφαση(θα το διαβασω ολο κ θα επανελθω).ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ,ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ,ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΙΩΜΕΝΟΙ,ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΔΛΔ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΑΣ,ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΑΣ(ΣΑΤΑΝΑ),ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ,ΤΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΟΝ ΘΕΟΝ!!!

 320. Εδω μας λες οτι ο Γιαχβε ειναι ο σατανας.δεν θα πω αυτο που μου εγραφες πιο παλια,δηλαδη οτι αλλος ο Γιαχβε κ αλλος ο σατανας(η αιρεση σου’χει καψει το μυαλο).οχι,δεν θα πω αυτο.ο Γιαχβε ειναι ο σατανας λοιπον.στο αμεσως επομενο σχολιο μας λεει η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 321. Και εισήλθεν ο Ιησούς στον ναόν του Θεού και εξεδίωξε από τας αυλάς του ιερού τους πωλούντας και αγοράζοντας, ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμοιβών και τα καθίσματα αυτών που πωλούσαν περιστέρια προς θυσίαν.Και λέγει εις αυτούς· “είναι γραμμένο εις την Γραφήν· Ο οίκος μου θα ονομασθή οίκος προσευχής· αλλά σστον εκάματε, με την αισχροκέρδειαν και την απληστίαν σας, σπήλαιον ληστών”.ποιον Ναο ονομαζει ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ?

 322. ΕΘΕΣΑ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΝ ΓΙΔΟΒΟΣΚΟ,ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ Ο ΦΙΛΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Ν ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ,ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ,ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ!!!
  ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΤΡΕΛΛΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ!!!εχω την αισθηση,για να μη πω τη βεβαιοτητα,οτι ζητας απο Τον Θεο με ταπεινολογιες κ οχι με ταπεινωση.ο Κυριος θελει ταπεινωση.Τον προσεγγιζεις οπως ο τουλατος.θελεις γνωση κ οχι σωτηρια.θελεις μεν Τον Χριστο αλλα οπως εσυ Τον φανταζεσαι.γι’αυτο κ ο Χριστος σου ειναι ενα ειδωλο

 323. Γι’αυτο κ δεν δεχτηκα την ευχη σου Του Χριστου κ της Παναγιας.διοτι αυτο θα με εκανε ειδωλολατρη.ο Κυριος ομως δεν σε ξεχασε.κανεναν δεν αφηνει.σου εστειλε τον Ασχετο,σου εστειλε εμενα,σου εστειλε τον Ρωμηοσυνη.μεχρι κ τον αντιχριστο Γιατρο.ο εγωισμος σου ομως δεν σε αφηνει.τι περιμενεις,να σου φανερωθει ο Ιδιος?επανερχομαι

 324. ΡΕ ΣΥ ΓΙΑΤΡΕ ΤΙ Ν ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ?ΕΧΕΙΣ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΝΗΣΗ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΥΣΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!!!
  ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΤΟΜΟ,ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ,ΣΚΙΖΕΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΑΝΝΑΣ!!!ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ,ΠΡΩΤΟΝ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ,ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΟΜΩΣ ΣΚΙΖΕΣΑΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ,Μ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΣΥ ΧΛΕΥΑΖΕΙΣ!!!ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ!!!ΜΗΔΕΝ!!!!
  ΡΕ ΓΙΑΤΡΕ ΜΗΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟ??ΛΕΩ?

 325. Ο λιθος ειναι η Ελλαδα?τι πινεις κ δεν μας δινεις ρε φιλε?φτιαξε με κ μενα ενα 20ευρω απο αυτο το καλο!!ρε συ,ειλικρινα ξυπνα ρε ανθρωπε.το ανοιξες το λινκ?το διαβασες κ επιμενεις οτι αφαιρεθηκε το εδαφιο?επιμενεις οτι ειναι λογια Του Ιησου?με νικησες φιλε,τα παραταω

 326. ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ,ΕΙΠΕΝ ΟΥΝ ΑΥΤΟΙ(Σ ΑΥΤΟΥΣ).
  ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΥΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,Ο ΠΑΤΗΡ!!!!!!!!!!!
  ΡΕ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΠΑΣ ΚΑΛΑ?ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ,ΟΤΙ Ο ΥΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΑΡΚΟΣ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΩΣ ΣΑΡΚΑ!!!
  ΑΣΤΟ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΣΟΥ ΛΕΩ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

 327. ΓΙΑΤΡΕ ΘΕΣ ΓΙΑΤΡΟ ΕΣΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!!ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ,ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ?
  ΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΠΑΣ ΚΑΛΑ!!!
  ΕΓΩ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΩΣ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ!!!
  19. Ιωάν. Α:12-13: «Όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Οί ουκ εξ αιμάτων, οδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ’ εκ Θεού εγεννήθησαν»!!!!ΓΙΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΡΕ!!ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΥΝΑΙΔΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ.

 328. Ο Υιος Του Θεου δεν ειναι ο Ιησους!!!αλλα ενας ανθρωπος,ο Βασιλιας Ιωαννης ο εκ πενιας!!!αυτο τωρα…τι να πω κ τι να σχολιασω.αυτο δεν το εμαθες απ’τον τουλατο.ουτε αυτος δεν εκστομιζει τετοια πραματα(κρατηθηκα κ το ειπα ευγενικα).λιακοπουλεικια φαση μου μυριζει.κοιτα,μπορεις να το εκμεταλλευτεις το ολο θεμα.ξεκινα κ συ.ΤΟΜΟΣ 1,ΤΟΜΟΣ 2 κτλ.σηκωθειτε απο ντιβανια,καναπεδες κτλ.βαλε μεσα δρακονιανους,φτιαξε ρε παιδι τη φαση κ θα κονομησεις.ξερεις ποσοι υπαρχουν που γουσταρουν παραμυθια?ουουουου!!

 329. Δηλαδη ο Ιησους μας λεει να φαμε την σαρκα κ να πιουμε το αιμα του Βασιλια Ιωαννη!!!!που εισαι ρε αλανι να πιεις αυτο που πινει ο Γιοχαν κ να γουσταρεις https://www.youtube.com/watch?v=xJY8uYW5R5k

 330. croif:

  «ΓΙΑΤΡΕ ΘΕΣ ΓΙΑΤΡΟ ΕΣΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!! ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ? ΕΓΩ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,»

  (Νοέμβριος 7, 2019 12:19 πμ)

  Αποδέχεσαι μόνο τον Χριστό; Για να δούμε.

  croif101: «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ,ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» (croif101 9 Μαρτίου 2016 @ 22:09)

  📢 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ!! 🙄🔫

  Προφανώς ο Άγιος Χρυσόστομος δεν είχε φωτιστεί με το Άγιο Πνεύμα.

 331. croif

  «Ελλάς γάρ μόνη ανθρωπογενείς…»

  Η πηγή της φράσης είναι ο Φίλωνας ο Ιουδαίος, σε εποχή που δεν είχε γραφτεί ούτε ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης.

  (philo judaeus phil. Prov 2.66.9)

  ο Φίλωνας γράφει απλώς ότι κάποιες βάρβαρες χώρες είναι πιο πλούσιες σε καρπούς και τροφές από την Ελλάδα κι όμως η Ελλάδα έχει τόσες αρετές, διότι οι ολιγαρκείς είναι πιο συνετοί.

  Καμία σχέση με το Κατά Ιωάννη, καμία σχέση με λόγια του Χριστού.

 332. croif: «Άρα λοιπόν ο Ελληνικός λαός ήταν πιστός στον Χριστό πριν αυτός σαρκωθεί.»

  «Η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και οι νόμοι των προγόνων εξηκολούθουν υφιστάμενα εν ΠΟΛΕΣΙ και ΧΩΡΑΙΣ καίτοι δε ο χριστιανισμός είχεν αποκτήσει δημοσίαν ισχύν.»

  (Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – Τόμος Α σελ 99)

  Αμ δεν το βλέπουμε;

 333. croif: «Όσοι ζητήσουν την βοήθεια του θα καταλάβουν ποιος αληθινά είναι ο Ιησούς Χριστός.» (Νοέμβριος 6, 2019 10:20 μμ)

  Παΐσιος: «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός.» (Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄)

  croif: «Ο Θεός της Παλαιάς διαθήκης είναι το κοπρόσκυλο ο διάβολος» (3 Οκτωβρίου 2016 @ 03:13)

  ▪️ Προφανώς ο Άγιος Παΐσιος δεν κατάφερε να ζητήσει από τον Θεό βοήθεια για αυτό έμεινε στο σκοτάδι.

  croif: «Σαφώς και είμαι ορθόδοξος!» (17 Απριλίου 2019 at 19:56)

  Αμ δεν το βλέπουμε;

 334. croif101 says: «ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ» (17 Απριλίου 2019 at 03:10)

  Εγώ
  Ο Άσχετος Αδαής
  Ο Γιδοβοσκός
  Τα γίδια του Γιδοβοσκού
  Ο μέγας Βαβυλωνολόγος Ιος
  Η babalon του Βαβυλωνολόγου
  Και ο Μάρτυρας

  Όλοι μας θέλουμε να μάθουμε ποιο Θεό αναγνωρίζει η Ορθοδοξία.

  Γιόχαν ξέρεις τι κάνει τώρα ο Θεός; Γελάει με τα χάλια σου! Και ευτυχώς δηλαδή, διότι δεν είμαστε έτοιμοι για κατακλυσμό. Δεν θα μας πάρεις στο λαιμό σου αγόρι μου.

 335. croif101 says:

  «ΒΑΦΤΗΣΤΗΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ. ΦΕΡΩ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .,ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΔΟΞΟΣ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑΧΒΕΔΙΣΤΗΣ.»

  (17 Απριλίου 2019 at 19:56)

  Α, χαίρομαι που το ξεκαθάρισες!

  📢 Δεν είμαι ρε παιδιά Γιαχβεδιστής! Είμαι βαπτισμένος χριστιανός ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ!!

  Τι δεν καταλαβαίνετε!

  croif: «Η ορθοδοξία είναι εβραιοχριστιανισμός!»
  (Νοέμβριος 3, 2019 11:06 μμ)

 336. croif: «Είμαι βαπτισμένος χριστιανός ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ!!» (7 Απριλίου 2019 at 19:56)

  Ορθοδοξία: «ο επινίκιος ύμνος ”Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαββαώθ…” είναι θεόδοτος και συμμετέχουν ψάλλοντας τον οι πιστοί και τα λειτουργικά πνεύματα.»

  croif: «Θα έπρεπε να αισχύνονται όσοι άνθρωποι αποζητούν τον Σαβαώθ μέσα στον οίκο του Θεού.»

  📢 Τι δεν καταλαβαίνετε; Είμαι βαπτισμένος ορθόδοξος!

  Λυπάμαι, λυπάμαι που δεν καταλαβαίνετε.

 337. Όπως λέει ο μεγάλος Βαβυλωνολόγος Ιος το θέμα με το όνομα είναι πολύ σημαντικό.

  Το όνομα Ιησούς σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει! Σύμφωνα με την ορθοδοξία ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ της Π.Δ.

  Όλη η Καινή διαθήκη χτίστηκε πάνω στην παλιά. Τα Ιερά κείμενα των πρώτων χριστιανών ήταν η Παλαιά Διαθήκη.

  Έτσι λοιπόν Croif αν θέλεις να αποφύγεις τον Γιαχβεδισμό, παράτα την ορθοδοξία και βούτα με το κεφάλι μέσα στην μήτρα (χύτρα) της esophoria Babalon.

 338. Croif: «Δεν τον γουστάρω ρε φίλε τον Άγιο Χρυσόστομο! Ότι είπε δεν είχε σχέση με την αλήθεια του Χριστού! Δεν τον αποδέχομαι! Καταλαβαίνεις Ελληνικά γιατρέ του κώλου; Αποδέχομαι όλους τους άλλους Αγίους εκτός από αυτόν! Μην μου τον θυμίζεις σε παρακαλώ!»

  Καλά ρε φιλαράκι μην φωνάζεις σε ακούσαμε. Αποδέχεσαι όλους τους άλλους Αγίους εκτός από τον Χρυσόστομο.

 339. croif

  Επειδή συμφωνείς με τον Άγιο Παΐσιο π.χ αναλαμπή της ορθοδοξίας κτλ (croif101 9 Μαρτίου 2016 @ 22:09) Θα παραθέσω από αυτόν.

  Παΐσιος: «Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Χριστός.» (Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α΄)

 340. Ενα λάθος που κάνουν αρκετοί φίλοι είναι ότι ζήτούν και παίρνουν ,φυσικά φώτιση χωρίς να καθαρισθούν.Με αποτέλεσμα αντί να γνωρίσουν την αλήθεια χωρίς προσμίξεις,συνήθως μηρυκάζουν ότι σκουπίδι είναι θαμένο στο υποσυνειδητό τους.
  Εδώ έχουμε μια ψύχωση σε κυοφορία που λύνεται από έναν άξιο πνευματικό με εξομολόγηση η από έναν άρτιο ψυχίατρο.
  Η μεταβολή,η ευλογημένη από τον Θεό στον άνθρωπο είναι εσωτερική αλλά ποιοτική ως πρόν τον τρόπο αντιμετώπισης των πάντων μέσα σε ένα κύκλο από πτώσεις.

 341. ΕΓΩ ΤΑ ΕΓΡΑΨΑ,ΕΓΩ ΦΕΡΩ ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ,ΚΑΙ ΘΑ ΚΡΙΘΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΟΥ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΚΑΤΙ.ΕΓΩ ΔΕΝ ΛΕΓΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΜΟΥ,ΚΑΙ ΑΝ ΠΙΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ,ΚΑΙ Μ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΑ.
  ΤΑ ΜΠΡΔΕΨΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣ,Ο ΑΠΡΑΚΛΗΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ,ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ,ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΕΝΑ ΠΡΓΑΜΑ,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΕΙΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΡΘΕΙ ΕΠ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ.

 342. ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΝΑ,ΑΛΛΟ ΤΟ ΑΛΛΟ,ΜΗΝ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ.
  ΣΚΕΨΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ,ΟΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ.ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ,ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΤΡΕΛΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ!!!ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ,ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ,ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ,ΟΤΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ,ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.
  ΣΚΕΨΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ,ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΙΧΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΛΥΤΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΛΟΙ ΕΠΙ ΓΗΣ!!!ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ,ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ!

 343. ΒΑΣΙΛΕΩΣ!!!ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΤΙ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ,ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ,ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ!!!
  ΒΛΕΠΕΙΣ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΤΙ ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΠΟΙΕΙ Ο ΘΕΟΣ,ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ?
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΘΟΣ,ΠΟΥ ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ,ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΘΟ ΠΟΥ ΕΝΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΕΔΩ ΜΙΛΑΕΙ ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ,ΠΑΝΩ Σ ΑΥΤΟΝ ΛΙΘΟ.

 344. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ.
  Η ΤΑΠΕΟΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ!!ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΓΙΑΤΙ ΦΟΑΒΑΣΑΙ,ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ,ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ,ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ,ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠ ΟΛΑ ΠΟΝΗΡΙΑ!!!
  ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΔΟΘΕΙ.ΕΣΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΞΗ?ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΩ,ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΔΥΣΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ.
  ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ.
  ΑΜΗΝ.

 345. ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ Μ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΕΣΤΕ,ΝΑ ΕΚΘΕΙΑΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ,ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ,ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΧΛΕΥΑΖΕΤΕ,ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΝ ΤΝ,ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ.
  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΛΑΣΠΩΝΕΤΕ ΤΟ ΟΝΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ,ΑΣ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΑΡΚΩΘΗΚΕ,ΩΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

 346. ΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ Τ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ ΑΠ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ,ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ,ΓΙΑΧΒΕ.
  ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ,ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ,ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΤΕ,ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟ ΣΙΧΑΜΑ!!!
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ,ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΣΑΣ?ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ.
  ΛΟΙΠΟΝ ΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ,ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.
  «Ακατάβλητος φύσις Θεού θα γεννηθεί που δεν έχει αρχήν. Από αυτόν λοιπόν αποκτά ουσία.

 347. ΠΛΑΤΩΝΑΣ(ΜΕΑΝΔΡΟΣ)
  «Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος. Ο Πατέρας μοναδικός, και ο μοναδικός Πατέρας. Το ένα τρία, και τα τρία ένα. Άσαρκο, ένσαρκο. Η γη γέννησε τον ουράνιο βασιλέα».

  Συνεχίζει το κείμενο επιπλέον λέγοντας τα εξής.
  Ο Πλάτων είπε: «Επειδή ο Θεός είναι αγαθός, δεν είναι αίτιος δια τα πάντα, όπως οι πολλοί λέγουν. Είναι αναίτιος δε δια πολλά, και δια τα μεν αγαθά είναι αίτιος, δια τίποτε άλλο δεν λέμε ότι είναι αίτιος παρά μόνον δια τα καλά, δια τα κακά δε καθόλου»

 348. ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΚ ΚΟΛΟΦΩΝΟΝΟΣ
  «Ον απ΄ όλα πνευματικότερον, ένας Νους αν και υπάρχει, από κάθε τι που έχει γεννηθεί πνευματικότερον, Λόγος άφθαρτος είναι Υιός, λάμψις ακτινοβολούσα πνευματικού Πατρός
  ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ ΠΟΥ ΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΣΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΑΠ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΣ,ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ!!!ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ,ΜΟΥΣΙΓΕΤΗ,ΑΚΕΡΣΕΚΟΜΗ,ΑΠΟΛΛΩΝ.

 349. ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ,ΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛ-ΗΛ,ΝΟΩΝ!!!ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ,ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΑΡΧΟΥ,ΠΑΤΡΟΣ,ΣΥΝΑΝΑΡΧΟΥ ΥΙΟΥ,ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ,ΚΑΙΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΕΣΤΕ,ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑ!!!!ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ,ΥΒΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ,ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΘΕΟΝ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣΜΑ!!!ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.
  ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ,ΟΠΩΣ ΔΟΘΗΚΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ,ΑΠ ΤΗΝ ΣΙΒΥΛΛΑ,ΤΗΝΙΕΡΕΙΑ

 350. Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός, και δεν υπέφερε η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός, ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από την μητέρα.
  Την ζωή όμως από τον Πατέρα, έχοντας την σωματική δύναμη από μητέρα θνητή, (θα υποστεί) τον σταυρό, την ταφή, την ύβρη.
  Από τα βλέφαρά του κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε άρτους, διότι ήθελε να εξουσιάσει ως Θεός

 351. ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ,ΩΣ ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ,ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.
  Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο έλκει πολλούς στον ουρανό.
  ΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΚΟΠΤΕΣΘΕ,ΚΑΙ ΥΜΝΕΙΤΕ ΤΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ,ΜΑ ΞΕΡΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ,ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ,ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝ.
  ΧΩΡΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ!!!
  ΑΜΗΝ.

 352. Γιοχαν δεν καταλαβα τιποτα.ποιον εννοει ο Κυριος οταν λεει για την σαρκα κ το αιμα?τι εννοεις οταν λες ο ΑΠΡΑΚΛΗΤΟ δεν εχει σχεση με Τον Ιησου Χριστο?στο εχω πει εδω κ καιρο,αλλο ταπεινωση κ αλλο ταπεινολογια.το δειχνεις μεσα απο τα σχολια σου οτι δεν ξερεις τι θα πει ταπεινωση.εχω σπουδασει ψυχιατρικη στο πεζοδρομιο.μη ταραζεσαι οταν γραφεις,δεν καταλαβαινουμε τιποτα

 353. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΤΟΣΗ ΨΥΧΩΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ,ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ!!!ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΒΕΑΒΙΑ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΝ,DEJA VU(«έχω ήδη δεI),TO ΟΠΟΙΟ ΓΙΑΤΡΕ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΦΑΡΣΗΣ,déjà vécu= έχω ήδη ζήσει».!!!
  ΦΥΣΙΚΑ ΓΜΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ,ΩΣ ΙΑΤΡΟΣ?ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ!!!

 354. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΧΩ ΨΑΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΟΥ,ΒΡΗΚΑ ΑΠΟ ΤΙ ΠΑΣΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΑΘΟΣ.ΠΑΣΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ DEJA VU,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ JAMAIS VU!!!ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ,ΟΤΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΕΙΟ,ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΕΙΝΑΙ,ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ!!!
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΡΕ ΚΥΤΤΑΞΕ ΤΟ.

 355. ΡΕ ΓΙΔΟΒΟΣΚΕ ΑΝΤΙ ΑΝ ΜΕ ΣΤΕΛΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΕΣΥ??
  ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ?ΑΣΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ.Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΚΥΡΙΟΥ Η,ΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΙΔΟΣ.
  ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ,ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ,ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ,ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ,ΕΛΘΕ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΣΟΝ ΕΝ ΗΜΙΝ,ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΟΝ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΚΗΛΙΔΟΣ,ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΑΓΑΘΕ ΤΑ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ.

 356. ΝΑ ΣΤΟ ΞΑΝΑΠΩ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ.,ΟΤΙ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ!!!ΟΛΑ ΕΙΣ ΕΝΑ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
  ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ,ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ,ΑΥΤΟΣ ΣΩΖΕΤΑΙ!!
  ΕΣΕΝΑ ΑΠ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΝΟΗΤΟ,ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΕΝΑΝ ΑΝΟΥΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ?
  ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ,ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ,ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ?ΤΟ Ν ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΙΘΕΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ,ΕΓΩ ΑΥΤΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.

 357. ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΥΒΡΗ,ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΦΩΣ(ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ),ΚΑΙ ΟΖΧΙ ΤΟΝ ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ,ΛΟΥΦΑΔΟΡΟ ΣΑΤΑΝΑ!!!ΑΦΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ,ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΙΛΟΣ,ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΣ ΕΣΤΑΘΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΜΙΑΣΜΑ,ΠΟΥ ΕΣΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΦΩΣ,ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ,ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΑΝΑΝΑΦΕΡΕΙΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕΣ,ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Σ ΑΥΤΗΝ ΕΔΩ ΤΗΝ ΧΩΡΑ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠ ΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΣΚΟΤΑΔΙ!!!

 358. ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ!!!
  ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ,ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΜΠΟΡΕΙ Ν ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΧΟ ΔΛΔ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ,ΔΕΝ ΜΟΡΕΙ Ν ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!!!ΤΟ ΦΩΣ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ!!!
  ΑΥΤΟ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΥΒΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ.
  +++ΙΣΧΝ+++

 359. croif

  «Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός … Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο έλκει πολλούς στον ουρανό.»

  Οι χρησμοί αυτοί είναι πλαστοί και ονομάζονται ψευτο – συβιλλικοί και δεν έχουν καμία ιστορική αξία. Δώδεκα βιβλία με προφητείες που έχουν συγγραφεί σε ιουδαιοχριστιανικό περιβάλλον.

 360. croif

  «Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος …κτλ» (Πλάτων Μένανδρος) Λέμε τώρα!

  Η πηγή αυτής της «προφητείας» είναι ο Άγιος Αθανάσιος στο έργο του «Ἐξηγητικόν περὶ τοῦ ἐν Ἀθήναις ναοῦ»

  Μάλιστα μάλιστα!
  Στα μικρά παιδιά βάζουν πιπίλα στο στόμα και στα σοφά «προφητείες».

 361. croif: «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ,ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ!!!»

  Εφόσον αποδέχεσαι τον Άγιο Παύλο και χρησιμοποιείς τα γραπτά του για να στηρίξεις τα επιχειρήματα σου εναντίον του Γιδοβοσκού , Θα παραθέσω κάτι από αυτόν. Απόλαυσέ το!

  Άγιος Παύλος: «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΒΙΔ κατά σάρκα» (Ρωμαίους 1.3)

  croif: «ΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΕΣΤΕ, ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑ!!!!» 🙄🔫

 362. ΟΠΩΣ ΛΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ,ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ?ΑΛΛΟΙΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΚΥΝΑΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑΤΡΕ!!!

 363. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΤΕ,ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ,ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ!!!ΑΠΕΝΝΤΙΑΣ ΕΝΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ,ΦΙΛΩΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ,ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΦΩΣ ΑΠ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
  ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑΤΡΕ,ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΙ,ΛΥΠΑΜΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟ ΠΩ ΑΥΤΟ,ΑΛΛΑ ΑΣ ΗΣΟΥΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ,ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΙ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΒΡΗΚΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ,ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΕΓΩ!!!ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ!!!ΚΑΗΚΕΣ ΓΙΑΤΡΕ!!!ΕΓΩ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΦΙΛΙΚΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ.

 364. Ιωσήφ Υιός Δαβίδ, Μη Φοβηθής Παραλαβείν Μαριάμ Την Γυναίκα Σου Το Γάρ Εν Αυτή Γεννηθέν Εκ Πνεύματος Εστίν Αγίου» (Ματθ. 1, 20)
  ΜΩΡΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ,ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΠΕΡΜΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ(ΕΙΜΑΡΤΟ ΘΕΕ ΜΟΥ!!!),ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΛΑΒΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΝΔΡΑ,ΑΛΛΑ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ?
  ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΡΕ?
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΡΑΒΒΙΝΟΥΣ,ΠΟΥ ΤΟ ΜΙΣΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ!!!
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΝΟ,ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥ,ΩΣΕ ΝΑ ΦΘΑΝΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

 365. ΝΑ ΧΛΕΥΑΖΕΙ,ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΡΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ,ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΑΡΚΑ!!!
  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΛΥΝΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΝΟ,ΑΛΛΑ ΩΣ ΙΕΧΩΒΑΣ,Η ΠΡΩΗΝ,ΑΚΟΜΗ ΨΑΧΝΕΣΑΙ ΓΙΑΤΡΕ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΓΙΑΤΡΕΙΑ,ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ.ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΤΟΝ ΑΡΝΕΙΣΑΙ!!!!

 366. Croif

  «Οι Σιβυλλικοί Χρησμοί ή ψευτο – συβιλλικοί δεν πρέπει να συγχέονται με τα α