Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

19:30 - 14/01/2021

Ο Τραμπ υπογράφει Εκτελεστική Απόφαση ενάντια στην Κινέζικη Στρατιωτική Απειλή – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τραμπ - Εκτελεστική Αποφαση

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ο Τραμπ  υπογράφει εκ νέου και τροποποιεί την  Εκτελεστική Απόφαση 13959 (που υπέγραψε στις 12 Νοεμβρίου 2020) ενάντια στην Κινέζικη Στρατιωτική Απειλή και την συσσώρευση ενίσχυση, ισχύη και επιρροή της στην αμερικάνικη οικονομία. Σύρραξη πολέμου ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ;;;;

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ… ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ… ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΣΦΑΛΜΑ…

Κείμενο επιστολής προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Πρόεδρο της Γερουσίας των ΗΠΑ

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε: (Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε:)

Σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Δράσεις Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act, 50 USC 1701 επ.) (IEEPA), τον Εθνικό Νόμο Έκτακτης Ανάγκης (National Emergencies Act, 50 USC 1601 επ.) Και την ενότητα 301 του τίτλου 3, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρω ότι εξέδωσα εκτελεστική εντολή λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) καθώς αυξάνει την εκμετάλλευση των κεφαλαίων και πόρων των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών, μυστικών και άλλων συσκευών ασφαλείας που συνεχίζουν να  επιτρέπουν στην ΛΔΚ να απειλήσει άμεσα την εδαφική ακεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής, προηγμένων συμβατικών όπλων και κακόβουλων κυβερνο-ενεργειών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του λαού της.

Μέσω της εθνικής στρατηγικής της Στρατιωτικής-πολιτικής σύντηξης (Military-Civil Fusion), η ΛΔΚ αυξάνει το μέγεθος του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της χώρας, αναγκάζοντας πολιτικές κινεζικές εταιρείες να υποστηρίξουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες πληροφοριών. Αυτές οι εταιρείες, αν και παραμένουν φαινομενικά ιδιωτικές και πολιτικές, υποστηρίζουν άμεσα τους στρατιωτικούς μηχανισμούς, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας της ΛΔΚ και την ενίσχυση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνουν κεφάλαια με την πώληση δημοσίων αξιογράφων σε επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιούν συναλλαγές σε δημόσια χρηματιστήρια τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, πιέζοντας τους παρόχους οικονομικών δεικτών των Ηνωμένων Πολιτειών και τα επενδυτικά κεφάλαια για να συμπεριλάβουν αυτά τα χρεόγραφα στις προσφορές της αγοράς και συμμετέχοντας σε άλλες πράξεις για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην Ουάσιγκτον, Πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η ΛΔΚ εκμεταλλεύεται τους επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του στρατού της.

Για να αντιμετωπίσω αυτήν την απειλή, υπέγραψα την εκτελεστική εντολή 13959 στις 12 Νοεμβρίου 2020. Η εκτελεστική εντολή 13959 απαγορεύει ορισμένες αγορές που περιλαμβάνουν τίτλους που αποτελούν χρεόγραφα/τίτλους εισηγμένα στο χρηματιστήριο ή οποιουσδήποτε  άλλους τίτλους που είναι παράγωγα ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε τέτοια χρεόγραφα/τίτλους, οποιασδήποτε Κομμουνιστικής Κινεζικής στρατιωτικής εταιρείας. Αυτές οι εταιρείες είναι αυτές που το Υπουργείο Άμυνας έχει απαριθμήσει, ή θα απαριθμήσει, σύμφωνα με το άρθρο 1237 του Δημοσίου Νόμου 105-261, όπως τροποποιήθηκε, ή προσδιορίζονται ως Κομμουνιστές κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες ή οι θυγατρικές τους από τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιώντας παρόμοια κριτήρια.

Σήμερα, υπέγραψα μια εκτελεστική εντολή για την τροποποίηση της εκτελεστικής εντολής 13959. Οι τροποποιήσεις απαγορεύουν ορισμένες πωλήσεις, καθώς και αγορές τίτλων που αποτελούν αξιόγραφα δημοσίων συναλλαγών, ή τυχόν άλλα αξιόγραφα που είναι παράγωγα ή έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επενδυτική έκθεση σε αυτά τα χρεόγραφα, οποιουδήποτε κομμουνιστικής Κινέζικης στρατιωτικής εταιρίας. Απαγορεύουν επίσης την κατοχή τέτοιων αξιογράφων από άτομα των Ηνωμένων Πολιτειών 1 έτος μετά τον χαρακτηρισμό μιας εταιρείας ως κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία. Και, τέλος, επιτρέπουν στον Γραμματέα Άμυνας να απαριθμήσει δημοσίως εάν μια εταιρεία είναι μια κομμουνιστική κινεζική στρατιωτική εταιρεία χρησιμοποιώντας τα κριτήρια στην ενότητα 1237 (β) (4) (Β) του Δημοσίου Νόμου 105-261, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1233 του Δημόσιου νόμου 106-398 και άρθρο 1222 του δημοσίου νόμου 108-375, ανεξάρτητα από το εάν ο Γραμματέας πρέπει να αναφέρει τον προσδιορισμό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1237 (β) (2).

Επισυνάπτω ένα αντίγραφο της εκτελεστικής εντολής που έχω εκδώσει.

Με εκτίμηση,

DONALD J. Τραμπ

(Μετάφραση Ξένια Ιωαννίδου)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

TRUMP SIGNS EXECUTIVE ORDER AGAINST CHINA THREAT- JANUARY 13, 2021
AS THERE WAS NO OTHER WAY TO PUBLISH IT… THEY DO NOT ALLOW YOU EVEN TO POST THE LINK IT SAYS ERROR… THIS WAS ISSUED 13/01/2021

Text of a Letter to the Speaker of the House of Representatives and the President of the Senate

Dear Madam Speaker: (Dear Mr. President:)

Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), and section 301 of title 3, United States Code, I hereby report that I have issued an Executive Order taking further steps to deal with the threat posed by the People’s Republic of China’s (PRC) increasing exploitation of United States capital to resource and to enable the development and modernization of its military, intelligence, and other security apparatuses which continue to allow the PRC to directly threaten the United States homeland and United States forces overseas, including by developing and deploying weapons of mass destruction, advanced conventional weapons, and malicious cyber-enabled actions against the United States and its people.

Through the national strategy of Military-Civil Fusion, the PRC increases the size of the country’s military-industrial complex by compelling civilian Chinese companies to support its military and intelligence activities. Those companies, though remaining ostensibly private and civilian, directly support the PRC’s military, intelligence, and security apparatuses and aid in their development and modernization. At the same time, they raise capital by selling securities to United States investors that trade on public exchanges both here and abroad, lobbying United States index providers and funds to include these securities in market offerings, and engaging in other acts to ensure access to United States capital. In that way, the PRC exploits United States investors to finance the development and modernization of its military.

To deal with that threat, I signed Executive Order 13959 on November 12, 2020. Executive Order 13959 prohibits certain purchases involving publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of any Communist Chinese military company. Those companies are ones the Department of Defense has listed, or will list, pursuant to section 1237 of Public Law 105-261, as amended, or are identified as Communist Chinese military companies or their subsidiaries by the Secretary of the Treasury using similar criteria.

Today, I signed an Executive Order amending Executive Order 13959. The amendments prohibit certain sales as well as purchases of publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of any Communist Chinese military company. They also prohibit possession of such securities by United States persons 1 year after a company is determined to be a Communist Chinese military company. And, finally, they allow the Secretary of Defense publicly to list whether a company is a Communist Chinese military company using the criteria in section 1237(b)(4)(B) of Public Law 105-261, as amended by section 1233 of Public Law 106-398 and section 1222 of Public Law 108‑375, regardless of whether the Secretary must report that determination under section 1237(b)(2).

I am enclosing a copy of the Executive Order I have issued.

Sincerely,
DONALD J. TRUMPΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Xenia Ioannidou
Δασκάλα Εναλλακτικών Θεραπειών, Καλλιτέχνης και Ακτιβίστρια. Τον Μάιο του 2009, συνυπέγραψα μια αγωγή για εσχάτη προδοσία εναντίον των βουλευτών που έφεραν το ΔΝT, την λιτότητα και την αμετάκλητη παραχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Ελλήνων. Παλεύω για το σωστό και το δίκαιο και το δικαίωμα στην αυτοπραγμάτωση των ανθρώπων & λαών. Πολιτεύομαι από το 2012 ενώ από το 2015 και μετά είμαι στέλεχος του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας

Σχόλια Αναγνωστών (1)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*