Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

09:26 - 04/10/2023

Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μέ τήν ἔξυπνη νέα ταυτότητα καί τό ἔξυπνο ἄϋλο χρῆμα κάτω ἀπό τόν φακό ἑνός ἁγιορείτη μοναχοῦ.

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

ΕΙΣΗΓΗΣΗ τοῦ μοναχοῦ Προδρόμου Γρηγοριάτη

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφράγισμα»

Ἀξιότιμε κ πρόεδρε, σεβαστοί πατέρες ἀγαπητοί ἀδελφοί

Ζητῶ ἐκ τῶν προτέρων τήν ἐπιείκειά σας γιά τήν ἁπλότητα τῆς εἰσηγήσεώς μου.

Ἐπεξηγώντας τόν τίτλο: «H ἠλεκτρονική διακυβέρνηση μέ τήν ἔξυπνη νέα ταυτότητα, τό ἔξυπνο χρῆμα κάτω ἀπό τόν φακό τοῦ ἁγιορείτη μοναχοῦ», θά ἤθελα νά κάνω μία ἀναδρομή στό παρελθόν γιά τήν ἀναγγελία αὐτῆς τῆς κάρτας ἀπό τό ἔτος 1997 μέχρι σήμερα. Ὁ στόχος εἶναι νά ἐρευνηθεῖ ἄν εἶναι προδρομικό σημεῖο τοῦ ἀντιχρίστου ἡ ἐπερχόμενη ἠλεκτρονική εἰσβολή στή ζωή μας, μέσα ἀπό τά λεγόμενα τῶν ἁγίων ἀνθρώπων πού συναντήσαμε, ὥστε νά λάβουμε τίς εὐθύνες τῶν ἀποφάσεών μας ὁ καθένας, ὡς πνευματικά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Πολλές πληροφορίες ἀντλήθηκαν κάνοντας πειραματικά τήν χρήση τοῦ προγράμματος τεχνητῆς νοημοσύνης chatGPT, πού τέθηκε σέ κοινή λειτουργία φέτος καί πού κόστισε δισεκατομμύρια. Θέλουμε ἀπό πρῶτο χέρι νά πάρουμε μία γεύση αὐτῆς τῆς ἔξυπνης ἐπεξεργασίας δεδομένων πού εἶχαν μόνο οἱ μυστικές ὑπηρεσίες, ὥστε νά δοῦμε τήν κακή χρήσης της,

ὅταν πρόκειται γιά δεδομένα πού ἀφοροῦν τήν ὑπόσταση καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ὅλα ξεκινᾶνε ἀπό τό μακρινό 1997 ὅταν γιά πρώτη φορά προσπάθησαν να καθιερώσουν τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα μέ Ἑνιαῖο Κωδικό Ἀριθμό Μητρώου ΕΚΑΜ.

Ἡ Παναγία ἄμεσα κινητοποίησε τά παιδιά Της, τούς ἁγιορεῖτες, οἱ ὁποῖοι αἰσθανόμενοι την ἀπειλή πού ἐρχόταν, χτύπησαν τόν συναγερμό.

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης, ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Γρηγορίου ἔγραφε τότε γιά τις ἐπερχόμενες πρῶτες ἠλεκτρονικές ταυτότητες; ¨Αὐτή ἡ ταυτότητα εἶναι ἐπικίνδυνη …διότι μέ αὐτήν θά γίνη καί τό λεγόμενο ἠλεκτρονικό φακέλλωμα…. θά ἐπιβάλλουν τά ἑξῆς: Θά ἐλέγχουν τά τῆς ζωῆς μας. Θά μᾶς παρακολουθοῦν ἀνά πᾶσα στιγμή. .. Γι’ αὐτό καί ἀπό αὐτήν τήν ἄποψι ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, οἱ ὁποῖες θά ἔχουν ἐπάνω τόν Ε.Κ.Α.Μ. …. Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι μπαίνουμε σέ μία νέα περίοδο, πρωτοφανῆ στήν ἱστορία, μιά περίοδο δικτατορίας, ὁλοκληρωτισμοῦ, παγκοσμίου ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὁρισμένοι ἄνθρωποι θά ἐλέγχουν πλέον ὅλο τόν κόσμο, ὅλη τή ζωή μας¨.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος, πρίν 30 χρόνια, μέ τό προορατικό του χάρισμα, περιέγραψε με λεπτομέρεια τή σημερινή πραγματικότητα στή χώρα μας:

«Ἐπέβαλαν (καί θά ἐπιβάλλουν) στή χώρα μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον νά μήν μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τους τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε. Μέ αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. ….. Ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάσταχτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι του ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινούργιο τους σύστημα. Θά λένε:… Γιά νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους, πρέπει νά ἀποδεχτεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες. ….. Μέ ὅλα αὐτά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν γιά νά μπορέσουν μέ πολύ εὔσχημο τρόπο καί χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί νά μποῦν στό σπίτι μας (τό ἀνωτέρω ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Σκεῦος ἐκλογῆς», ἔκδοση 1996, σελ. 421).

Ἡ τότε συγκληθεῖσα ἔκτακτη σύσκεψη ὅλων τῶν ἡγουμένων τοῦ Ἁγ. Ὄρους (ΕΔΙΣ 3.9.1997) μᾶς λέει. «…Μία ἐνδεχομένη προσπάθεια ἐφαρμογῆς τῆς Συμβάσεως τοῦ Σένγκεν στή χώρα μας, καί μάλιστα μέ τό ἀναγκαῖο ἐπακόλουθό της, τήν ἔκδοση ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί τή χρήση τοῦ Ἑνιαίου Κωδικοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.), θά ἔχει ὡς φυσική συνέπεια νά εὕρη ἡ Πολιτεία ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς Ἁγιορεῖτες ἀντιμέτωπους ὡς “ἀντιρρησίες συνειδήσεως”…».

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἀντιδράσεις γεννήθηκαν ἀπό τήν ἀπειλή τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀλλαγῆς τῆς μπλέ ταυτότητος μέ μία ἁπλή ἠλεκτρονική κάρτα μέ ἑνιαῖο ἀριθμό μητρώου τοῦ πολίτη. Βλέπουμε πόσο διορατικά οἱ ἅγιοι πατέρες κατόπιν προσευχῆς σημάναν τόν συναγερμό, γιά τό ζήτημα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Τί θά ἔλεγαν σήμερα;

Σήμερα, 27 χρόνια μετά, ἡ ἀνάπτυξη τῶν ὑπολογιστικῶν συστημάτων εἶναι ἐκθετική (βλ διάγραμμα)· ἡ ἰσχύς τῶν ἀπό megaflops ἐκτοξεύτηκε 60 φορές στό petafolps. Οἱ μηχανές ἔχουν τέτοια πολυπλοκότητα ἀλγόριθμων πού χαρακτηρίζονται ὡς σκεπτόμενες πλέον. Ὁ ὑπολογιστής τοῦ κινητοῦ μας μπορεῖ καί ἀναγνωρίζει τή φωνή μας καί τή μετατρέπει σέ κείμενο, μπορεῖ αὐτόματα νά ἀκούει καί νά μεταφράζει σέ ὁποιαδήποτε γλῶσσα, ἀναγνωρίζει δακτυλικό μας ἀποτύπωμα ἤ τό πρόσωπό μας καί ξεκλειδώνει. Ὅταν ὁ μικρός ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής τοῦ κινητοῦ μας τηλεφώνου μπορεῖ νά κάνει αὐτές τίς ἐργασίες τί θά μποροῦσε νά κάνει ὁ ὑπολογιστής πού παραγγείλαμε τοῦ μεγέθους τῶν χιλίων τετραγωνικῶν μέτρων πού συγκαταλέγεται στά 15 ἰσχυρότερα ὑπολογιστικά συστήματα παγκοσμίως΄ὁ Δαίδαλος: μέ ἰσχύ 30 petaflops! (Καθημερινή).

Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι τό δίκτυο μέ τό ὁποῖο θά γίνεται ἡ μετακίνηση τῶν πληροφοριῶν πρός τόν κεντρικό ὑπολογιστή. Αὐτήν τή στιγμή ἔχει ἤδη στηθεῖ ἀπό τό 2010 Δημόσιο Δίκτυο μέ τό ὄνομα «Σύζευξις». Μέ τό δίκτυο αὐτό εἶναι συνδεδεμένο ὅλο τό δημόσιο. Ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Τά ports τοῦ συστήματος; τά κύρια μέσα ἐπικοινωνίας τῶν Η/Υ μέ τό περιβάλλον.

Ἐπώνυμη πλέον θά εἶναι ἡ ροή πληροφοριῶν πρός τούς ὑπολογιστές καί θά γίνεται μέσῳ τῶν ἔξυπνων καρτῶν καί τοῦ ἔξυπνου χρήματος. Ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων καί τραπεζικῶν καρτῶν δέν δίνει ἀσφαλεῖς καταγραφές στό σύστημα, δέν πιστοποιεῖται ἀπόλυτα ὁ χρήστης μέ τή χρήση τους, ἐπειδή δέν εἶναι εἶναι ὑποχρεωτικές. Μέ τή νέα ταυτότητα καί τό ἄϋλο χρῆμα μαζί, σέ συνδυασμό μέ εἰδικές ἐφαρμογές στό κινητό μας καί στούς προσωπικούς ὑπολογιστές πλέον, θά πιστοποιεῖται ὅτι ΕΓΩ βρίσκομαι πίσω ἀπό τήν πληροφορία πού διοχετεύεται στήν κεντρική μονάδα ἐπεξεργασίας. Οἱ πληροφορίες δέν διαγράφονται ποτέ καί θά εἶναι ὁ ἐφιάλτης μας, ἐπ’ ἀπειλῇ, ἐφ΄ ὅρου ζωῆς.

Ἀναλυτικά τά περιγράφει ἡ ἔκθεση τοῦ τεχνικοῦ συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού κατατέθηκε στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή της. Ἐκεῖ βλέπουμε πώς ἡ κάρτα θά ἔχει δυνατότητα ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας καί ἐγγραφῶν στή μνήμη της, γιά τή συνεχῆ μετάδοση προσωπικῶν πληροφοριῶν στούς κεντρικούς ὑπολογιστές. Τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι κωδικοποιημένα καί μή προσβάσιμα σέ ἐμᾶς. Τό τί θά γράφεται ἐκεῖ ἐξαρτᾶται ἀπό τό ποιοί διαχειρίζονται τά κεντρικά συστήματα.

Οἱ πολίτες πλέον ὡς πακέτα δεδομένων παρακολουθοῦνται ΕΠΩΝΥΜΑ ἀπό ἀλγόριθμους τεχνητῆς νοημοσύνης ὅπως : α)Ἀνίχνευσης Ἀνωμαλιῶν β) Φυσικῆς γλώσσας γ) Ροῆς συμβάντων δ) Παρακολούθηση κοινωνικῶν μέσων μέ Ἀνάλυση συναισθημάτων κλπ. (πηγή chatGPT). Αὐτό δέν εἶναι φυλακή; Αὐτό δέν εἶναι καταστρατήγηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου, ὅταν κάποιος δικτάτορας ἀναλάβει αὐτή τήν διακυβέρνηση; Ὅπως ἔλεγε ὁ π . Γεώργιος Καψάνης… Ἀγωνιοῦμε ἀκόμη γιατί οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί ὁ δι’ αὐτῶν ἔλεγχος μπορεῖ νά τεθοῦν στήν διάθεση τοῦ ἀντιχρίστου ἤ κάποιου ἀντιχρίστου δικτάτορος καί τυράννου μέ τόν ὁποῖο θά μπορεῖ νά ἐλέγχει καί νά πλήττει κάθε ἕναν πού

δέν τόν προσκυνᾶ ἤ δέχεται. Τόσο σύντομα ξεχάσαμε τόν Χίτλερ καί τούς ὁμοίους του;

Ὁ Elon Musk πού ἐπένδυσε δισεκατομμύρια στήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, σέ ἀνοιχτό κώδικα, προσιτή πλέον σέ ὅλους, εἶπε γιά τήν χρήση τῆς ἀναφορικά γιά τήν καταγραφή στοιχείων τοῦ Πολίτη: <<… μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ μία τόσο ἐπικίνδυνη κατάσταση χειρότερη ἀπό ἕναν πυρηνικό ὄλεθρο: Ἕνας τρελός δικτάτορας ὅπως ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν κλπ θά παραμένει καί θά βελτιώνεται συνεχῶς κάνοντας τήν ζωή μας κόλαση>>.

Τό κομμουνιστικό καθεστώς στήν Κίνα ἄρχισε νά τήν ἐφαρμόζει ἀστυνομεύοντας τούς πολίτες παντοῦ. Βρῆκε ἕτοιμο ἔδαφος ἀπόλυτης ὑπακοῆς μέ τόν κομφουκιανισμό καί τόν βουδισμό. Τά πάντα κινοῦνται μηχανικά καί μέ τάξη, δέν συγχωρεῖται τίποτε καί οἱ ἄνθρωποι σιγά – σιγά λειτουργοῦν σάν μηχανές. Ἔτσι ὅμως αὐξάνονται καί οἱ ψυχίατροι.

Στήν δυτική κοινωνία μας τά πράγματα εἶναι διαφορετικά, λόγω τῆς δημοκρατίας καί τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἐδῶ ἡ ἐφαρμογή εἶναι δύσκολη. Πχ ἡ Ἀγγλία δέν ἔχει κάν ταυτότητα. Μέ ποιόν τρόπο λοιπόν θά ἐφαρμοστεῖ αὐτή ἡ διακυβέρνηση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀνατροπή τῶν πάντων: Διαβάζουμε στό ( bankingnews.gr) : Ἡ λεγόμενη νέα Παγκόσμια Τάξη ἔχει ὡς φιλοσοφία τήν μεγάλη ἐπαναφορά τοῦ λεγόμενου Great Reset . Οἱ ἰδέες

τοῦ Klaus Schwab ἀναφέρονται σέ μιά ἀληθινή «παγκόσμια κοινωνία» σέ ἕναν κόσμο στόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στήν Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ὡς καλύτερο μέσο διακυβέρνησης. Αὐτά εἶναι τά προγράμματά τους:

1)Συνολικός Παγκόσμιος Οἰκονομικός Συγκεντρωτισμός

2)Ἕνα σύστημα ψηφιακοῦ νομίσματος… ἕνα νόμισμα γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει ὅτι μετά ἀπό κάθε σόκ…(πχ Covid, πόλεμος κλπ οἱ κοινωνίες εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμες καί ἀποδέχονται μέ μεγαλύτερη εὐκολία ὅλες τίς μεγάλες ἀλλαγές πού θά ἀπαιτοῦνταν χρόνια ἤ δεκαετίες. Ἀπό μικροοικονομική σκοπιά, κάθε ἄτομο θά ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό ἕνα ψηφιακό νόμισμα πού ἀφαιρεῖ κάθε ἔννοια ἀπορρήτου στό ἐμπόριο. Αὐτό πού θέλουν τελικά οἱ θιασῶτες τῆς παγκοσμιοποίησης γιά τή Μεγάλη Ἐπαναφορά, δέν εἶναι τίποτε λιγότερο ἀπό ἀνατροπή – τσουνάμι ἀπό τήν ἐλευθερία καί τήν ἀτομική εὐημερία πίσω σέ ἕναν πολύ παλιό τρόπο συμπεριφορᾶς, παρόμοιο μέ τήν ἀρχαία φεουδαρχία. (πηγή:bankingnews.gr).

Στή χώρα μας βλέπουμε μέρα μέ τή μέρα νά ἐφαρμόζεται τό RESET γιά μία ἀπρόσωπη κοινωνία:

Εἰσάγεται ἡ ὁμοφυλοφιλία στά σχολεῖα, στά ΜΜΕ, καθιερώνουν ἀκόμη καί γάμους μέ υἱοθεσίες. Ἐδῶ καί 37 χρόνια μέ τρία νομοσχέδια τό 86, τό 12 καί τό 17 ἔχει ψηφιστεῖ καί ἐφαρμόζεται μέ δαιμονικό πεῖσμα νομοσχέδιο νομιμοποιήσεως τῆς ἄμβλωσης πού μέχρι σήμερα σκότωσε πάνω 7 ἑκατομμύρια ἑλληνόπουλα στά δημόσια νοσοκομεῖα.

Ἀλλοιώνεται συστηματικά ὁ πληθυσμός μέ εἰσρροές ἄνεργων μεταναστῶν, καταστρέφεται ἡ πρωτογενής παραγωγή καί βιομηχανία, διαλύεται ἡ οἰκογένεια, ἡ ὑγεία, ἡ παιδεία. Φωτιές, πλημμύρες, lock down, capital control, φόροι, ἀκρίβεια, ἐνῶ οἱ μέντορες χαμογελᾶνε ἱκανοποιημένοι ὅτι ὅλα γίνονται ὅπως τά σχεδιάζουν.

Θά μποροῦσε λοιπόν ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος νά πεῖ ὅτι δέν εἶναι πρόδρομοί τοῦ ἀντιχρίστου ὅλοι αὐτοί; Θά μποροῦσε νά πεῖ ὅτι ἡ ζωή μας πάει κανονικά χωρίς κανένα σωτηριολογικό θέμα νά μᾶς προβληματίζει; Πρίν 30 χρόνια τά ἔλεγε ὁ π Γεώργιος Καψάνης προφητικά: Σχεδιάζεται μία

παγκοσμιοποίηση ὄχι μόνο χωρίς Χριστό ἀλλά καί κατά τοῦ Χριστοῦ. Τό ὑπερκράτος, ἡ ὑπεροικονομία, ἤ ἡ ὑπερθρησκεία δέν θά ὑπηρετοῦν τόν Χριστό καί τόν ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα ἀλλά τόν ἀντίχριστο καί ὅσους προσκυνήσουν τόν ἀντίχριστο. Σ’ αὐτήν τήν παγκοσμιοποίησι οἱ διάφοροι θεσμοί θά ἀφαιροῦν τίς ἐλευθερίες τῶν ἀνθρώπων προκειμένου οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν πιόνια στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Κάτι τέτοιο ἄρχισε νά γίνεται καί στήν πατρίδα μας, ὅπου θεσμοί ἔξωθεν ἐρχόμενοι ἐπιβάλλονται στό λαό μας. Ὅλοι θά ἐλέγχωνται μέ παγκόσμιο φακέλωμα.

Τί πρέπει νά κάνουμε λοιπόν;

Ἐδῶ θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά πῶ μία ἱστορία ἀπό τό Γεροντικό.

Ἦταν 2 κοριτσάκια μικρά δίδυμα πού κάποιοι πειρατές σκότωσαν τούς γονεῖς τους καί τά πουλοῦσαν στό λιμάνι. Τό ἕνα τό πῆραν κάποιες μοναχές, καί τό ἄλλο τό ἀγόρασε ἕνα πορνεῖο. Λέει λοιπόν ὁ γέροντας, ὅταν οἱ δυό ἀδελφές θά πᾶνε στόν οὐρανό καί θά κριθοῦν ἀπό τόν Θεό γιά τό ζήτημα τῆς ἀνηθικότητας, ὁ Θεός θά ἔχει τό ἴδιο μέτρο καί γιά τίς δυό; Πόση μεγάλη ἀκρίβεια θά ζητηθεῖ ἀπό τήν μοναχή; Ἐνῶ τίποτα δέν θά ζητηθεῖ ἀπό τήν πόρνη.

Ἐμεῖς λοιπόν ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, καί εἰδικά οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι, δέν μποροῦμε νά συγκριθοῦμε μέ τόν Σουηδό πού τοῦ ἐμφυτεύουν ἤδη chip στό χέρι καί χαίρεται. Ἐμεῖς ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη στό Θεό, πού δέν θά ζητηθεῖ ἡ ἴδια ἀπό τούς ἀδελφούς μας, στήν Κίνα, στό Ἰσραήλ , στήν Ἰνδία.

Μᾶς ἔδωσε τήν εὐλογία ὁ Θεός νά γεννηθοῦμε σέ αὐτή τήν ὀρθόδοξη χώρα καί νά μεγαλώσουμε κοντά σέ ἁγίους, νά βιώσουμε τήν Χάρη Τοῦ Θεοῦ, νά ζήσουμε Τόν Θεό. Ἔτσι ἔχουμε τεράστια εὐθύνη, ὅλοι μας. Πρέπει νά ὀρθώσουμε ἀνάστημα καί νά ποῦμε τήν ἀλήθεια, μέ ὅ,τι αὐτό μᾶς κοστίσει. Αὐτό παραλάβαμε ἀπό τούς πατέρες μας. Μέ πρῶτο τόν ἅγιο Πρόδρομο, πού καυτηρίασε τόν τότε Βασιλιά γιά τήν ἔκφυλη ζωή του, θανατώθηκε καί ἐπαινέθηκε ἀπό τόν Χριστό (Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ).

Ἄς μήν φοβηθοῦμε καί ἄς ποῦμε σέ ὅλο τόν κόσμο τό «Στῶμεν Καλῶς». Ἕναν κόσμο πού περιμένει ἀπό μᾶς νά δεῖ Χριστόδουλους, Σαράντηδες, Παϊσίους, Καψάνηδες γιά νά ἀκολουθήσει. Αὐτό τόν κόσμο πού περιμένει 4-5 ὦρες νά προσκυνήσει τό Ἄξιον Ἐστι καί πού κάθεται ὑπομονετικά ἀπό τίς 11 τό βράδυ μέχρι τό πρωί ἔξω ἀπό τό ΑΤ γιά νά ἀνανεώσει τήν μπλέ ταυτότητα.

Ἡ πολύπαθη Ἑλλάδα μας ἔχει εὐθύνη, σάν πνευματική κιβωτός, νά σηκώσει λόγο γιά νά ἀφυπνίσει ὅλο τόν Δυτικό κόσμο πού βρίσκεται σέ πνευματική κατάσταση νάρκης καί θανάτου. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή μας, ἡ εὐθύνη τοῦ καθενός μας, καί ὁ λόγος αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε σέ Παράδεισο καί ἔχουμε τό βιβλίο τῆς ζωῆς γιά καταγράφη. Δέν χρειαζόμαστε ἠλεκρονικό φακέλωμα .

-π. Πορφύριος: Τίς Κυριακές τοῦ 1984-85 πηγαίναμε στό Μήλεσι, στό μικρό ἀσκητηριό του, ἐνῶ ἤμαστε φανταράκια μέ τή στολή καί μέ ἕνα ὑπολογιστή ΙΒΜ. Χαιρόταν νά μᾶς βλέπει νά ὑπηρετοῦμε τήν πατρίδα στήν μηχανογράφηση, μᾶς παρότρυνε νά γράφουμε κώδικες assembly καί νά ἀσχολούμαστε μέ ἐφαρμογές τῆς πληροφορικῆς σέ μηχανές γιά νά ἀσκεῖται ὁ νοῦς. Δέν ἀντικρουόταν ἡ Χριστιανική μας πίστη καί ἡ μοναχική μας μετέπειτα ἰδιότητα, μέ τήν ἐνασχόληση τῆς τεχνολογίας καί τῶν ὑπολογιστῶν. Ὁ ἅγιος Πορφύριος μᾶς ἔλεγε ὅτι ἐάν ὁ Χριστός εἶναι στήν Καρδιά τότε εὐχαριστιακά χρησιμοποιεῖται ἡ τεχνολογία, ὅταν λείπει ὁ Χριστός τότε ἡ τεχνολογία γίνεται δουλεία.

Τελειώνοντας θά ἀναφέρω καί τόν πόλεμο ἐκ δεξιῶν πού παρατηρεῖται σέ μερικούς ἐκκλησιαστικούς ἀνθρώπους. Τί ἐννοῶ: Τήν ὑπερβολή μερικῶν χριστιανῶν νά ἀναθεματίζουν τούς γύρω τους ὡς κολασμένους καί σφραγισμένους ἀπό τόν ἀντίχριστο. Μία τακτική πού τήν

ἐκμεταλλεύονται οἱ κρατοῦντες μέσῳ τῶν ΜΜΕ ὥστε νά γελοιοποιεῖται ἡ ἀντίδραση. Νά μήν κατακρίνουμε κανένα, παρά μόνο νά καταδεικνύουμε καί νά καυτηριάζουμε τά γεγονότα καί τούς κινδύνους καί ὄχι τά πρόσωπα.

Ἔλεγε τό 96 ὁ π. Παΐσιος “… Νά γνωρίζετε ὅτι θά ἀσκήσουν πιέσεις μέ πολλούς τρόπους, ἰδιαίτερα στούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Ἐμεῖς ὅμως ἄς μή βλέπουμε τούς δικούς μας πολιτικούς, ἀλλά αὐτούς πού τούς τά ἐπιβάλλουν ἀπό τό παρασκήνιο μέ τή βία, ὕπουλα καί ἐξαπατώντας τους”.

Ἐπίσης ὅταν πηγαίναμε ἐκείνη τήν ἐποχή καί τόν ρωτούσαμε γιά τίς ταυτότητές μας ἔλεγε νά μήν παρακινοῦμε τόν κόσμο σέ ἀκρότητες, ἡ ἐκκλησία δέν κάνει ἐπαναστατικά κινήματα, οἱ πιστοί μαρτυροῦν καί ὁμολογοῦν τόν Χριστό, μετά Αὐτός ἀναλαμβάνει. Μᾶς ἔλεγε, ὁ Χριστός μέσα στήν ἐκκλησία θά ἀναδείξει ἀνθρώπους πού θά ἀναλύσουν τά πράγματα καί θά καθοδηγήσουν τούς πιστούς στό σωστό δρόμο. Τώρα τί κάνουμε πού ἀνακοινώθηκαν οἱ ταυτότητες;

Ὁ Πρωθυπουργός μας, ἀνακοίνωσε στήν ΔΕΘ πρίν μία ἑβδομάδα ὅτι μέχρι τό 2026 θά ἔχουμε ὅλοι τίς νέες ταυτότητες. Τί θά κάνουμε λοιπόν μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού συζητήθηκαν σέ αὐτή τήν Ἡμερίδα; Ἡ ἀπάντηση στό ἀρχικό ἐρώτημα, γιά τό ἄν δηλαδή ἡ ταυτότητα εἶναι ἕνα σημεῖο τοῦ ἀντιχρίστου καί σφράγισμα καί ἄν δεσμευόμαστε σέ μαρτυρική ἄρνηση παραλαβῆς της, δέν θά ἀπαντηθεῖ ἀπό μένα. Εἶμαι ὁ τελευταῖος ἁπλός μοναχός τοῦ ἁγ. Ὄρους, δεν ἔχω τήν πληροφορία ἀπό τόν Οὐρανό γιά νά ἀπαντήσω σέ αὐτό τό ἐρώτημα. Ἐκ τούτου δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι ἦρθε ὁ Ἀντίχριστος καί τό σφράγισμα ἤ νά πῶ ὅτι δέν θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος μέχρι τό 2026, μέ τόσα πού συμβαίνουν γύρω μας. Στήν Ἁγία Γραφή, κατά τήν Ἀνάληψη, ὅταν ρώτησαν οἱ μαθητές τόν Χριστό πότε θά ἔλθει τό τέλος, δέν τους ἀπάντησε.. « εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ» (Πράξ α΄, 7)

Ἡ παραλαβή ἤ ὄχι τῆς κάρτας, εἶναι ἕνα προσωπικό ζήτημα τοῦ καθενός. Οἱ κίνδυνοι ἀναλύθηκαν κατά τό δυνατόν, οἱ πατέρες ἀκούστηκαν, οἱ τεχνικοί ἀκούστηκαν ἡ πολιτεία ἀκούστηκε. Τό συμπέρασμα ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὅτι ἐπιχειρεῖται ἕνας βιασμός τῆς προσωπικότητάς μας. Εἴδαμε πῶς συμπεριφέρονται οἱ πολίτες ὅταν τούς στερεῖται ἡ ἐλεύθερη βούληση, μέ τούς χιλιάδες ὑγειονομικούς πού ἀρνήθηκαν το ἐμβόλιο, χάνοντας τήν δουλειά τους. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἦταν κατά τῶν ἐμβολίων, ἀρνήθηκαν τόν βιασμό τῆς προσωπικότητός των, διά τῶν ἐμβολίων.

Ἡ νέα Κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι βιασμός καί ὑποταγή.

Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, δέν νοεῖται πνευματικός ἄνθρωπος νά συμφωνεῖ μέ τήν παραλαβή της. Ἄν θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος, σιγά μήν σκιαχτοῦνε οἱ χριστιανοί, θά τόν τακτοποιήσει ὁ Θεός καταλλήλως. Θά λογαριαστοῦμε μαζί του τήν στιγμή πού θά ἀνοίξει ἡ Πόρτα τοῦ Οὐρανοῦ γιά τόν καθένα μας, πού ἔρχεται πολύ σύντομα..

Ἀναφορικά μέ τό ἄτομό μου ὡς μοναχός: Ἔχω γράψει ἤδη ἀνοιχτή ἐπιστολή στόν ἁρμόδιο ὑπουργό καί δήλωσα ὅτι ἀρνοῦμαι νά πάρω τέτοια ταυτότητα, ὅπως τό ἔκαναν καί ἄλλοι μοναχοί ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος, καί ἀπό ἀλλοῦ.

Τό βέλτιστο γιά ὅλους εἶναι νά ζητήσει ἡ ἐκκλησία νά καταργηθεῖ ὁ νόμος, ὅπως γίνεται ἐδῶ καί 27 χρόνια ἤ νά ζητήσει τουλάχιστον τήν μή ὑποχρεωτικότητα τῆς νέας ταυτότητος, ὅπως γίνεται σέ πολλές εὐρωπαϊκές χῶρες.

Τελειώνοντας θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν γιά τήν τιμή πού μοῦ κάνατε νά μέ καλέσετε σέ αὐτή τήν ἐκδήλωση, ὡς εἰσηγητή. Εὐχαριστῶ πολύ καί τόν γέροντά μου, π Χριστόφορο καθηγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Γρηγορίου πού μοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία του γιά νά ἔλθω.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιά τήν ὑπομονή καί τήν κατανόησή σας.

Μοναχός Πρόδρομος Γρηγοριάτης

orthros.euΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*