in

LikeLike λυπηλυπη ΤέλειοΤέλειο

Δισεκατομμυριούχος Αναστασιάδης: «Ελάτε πιάστε μάς» αντί «ελάτε νά μάς τά πιάσετε»….. Συνδισεκατομμυριούς γεννίτσαρου Ερτογάν από τήν Ποταμιά…..

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Δισεκατομμυριούχος Αναστασιάδης: «Ελάτε πιάστε μάς» αντί «ελάτε νά μάς τά πιάσετε»….. Συνδισεκατομμυριούς γεννίτσαρου Ερτογάν από τήν Ποταμιά…..

Λές καί εκδικείται τόν Άξιον Ιεράρχην Μητροπολίτη Μόρφου, Αυτόν θέλαμε διά ΠΡΟΕΔΡΟΝ…. ΑΞΙΟΣ!!!! Αλλά θά τόν τρελάνουν καί θά τού βρωμίσουν τό ράσον οί σιωνιστές μέ τίς ομάδες εκφοβισμού σέ όλα τά θεσμικά όργανα Αμερικής, ΟΗΕ, ΕΕΕ, αγοράς όπλων καί άλλα…. Βρυκολακιάζουν άμα βλέπουν Χριστορθόδοξον ράσον……

Ό άνθρωπος είναι δισεκατομμυριούχος όχι εκατομμυριούχος. Οί δισεκατομμυριούχοι έχουν χημεία μεταξύ τούς, έχουν τόν ίδιον δισ+ψήφιον εκατομμυριασμόν!….. Ερτογάν καί Αναστιασιάδης είναι δισεκατομμυριούχοι…..

Βεβαίως άν μάς πειάσουν τού Αναστασιάδη θά τού τά πειάσουν επειδή είναι δισεκατομμυριούχος, επειδή είναι είς τόν ίδιον σύλλογον μέ τόν Ερτογάν, τό Τράμπα καί άλλους….. Τέτοια δικαιώματα πλάνης καί ελευθερίες φαντασιοπληξίας έχετε…..

Κατά τήν άποψιν μού δέν έπρεπε νά ειπεί τίποτε. Ούτε διά πόλεμον ούτε διά ειρήνη….. Νά υπάρχει μυστήριον νά μήν είναι βέβαιος ό εχθρός!…. Τώρα άνοιξε τούς Ασκούς τού Αιόλου, τίς ορέξεις τών κουβαλητών από όλες τίς καυκάσιες μωαμεθανικές χώρες……

Είναι από τήν «οικογένεια» τής ΕΟΚΑ Β΄η οποία δήθεν ήταν Πατριωτική, βεβαίως διά νά λέγω τού στραβού τό δίκαιον, ίσως κάποιοι ήσαν Πατριώτες, αλλά τό χρήμα τής ΣΙΑ έρρεε βαρύν. Ενώ κάθε αλήτης εισερχώταν εκεί μέσα όπως καί σ’ άλλες τότε κλίκες διά νά κατέχει όπλον καί νά κάνει τού γούστου τού τά αυθαίρετα!!!! Καί τί δέν έγινε καί τήν δέν έκαμαν όλοι τούς, από κάθε παράταξη, από κάποιες παρατάξεις έγιναν χειρότερα ομολογουμένως….. Καί πολλοί έξ’ αυτών δέν Μετανοούν ούτε από μόνοι τούς ούτε σέ παπά…… Εννοείται ό Γρίβας δολοφονήθηκε διότι δέν ήθελε Πραξικόπημα καί μετά τού τό χρέωσαν. Ενώ ό αρχηγός τής ΕΟΚΑ Β΄όταν έγινε τό Πραξικόπημα ακόμη «αγνοείται»….. μούγκα απ’ όλα τά κόμματα καί από τό ΑΚΕΛ…..!!!!! Ό Μακάριος τούς έδωσε κλάδον ελαίας όπως είπε = άφεση αμαρτιών, ίσως δέν είχε καί επιλογή….. Τώρα δίδουν κλάδον παράδοσης είς τήν Οθωμανία!….. ΕΟΚΑ Β΄ΞΑΝΑ ΚΤΥΠΑ;;;;….. Άλλα λένε, άλλα έκαμαν καί θά κάνουν καί άλλα νομίζουν ότι έκαμαν καί θά κάνουν. Ό ορισμός τής υποκριτικής ηλιθιότητος!!!!! Εκάμαν τά μαμμούριν! Μέ τήν γενική συνισταμένη τού Προέδρου συμφωνεί καί τό ΑΚΕΛ, κάνει παρόμοιες δηλώσεις καί τά άλλα τά «καλά παιδιά» που πρός τό παρόν δέν μιλούν μπάς καί λάβουν καμμία ψήφο παραπάνω ή κανένα αξίωμα ανώτερον……!!!!!

Καί ερωτώ, ποίος θά πάρει όπλον σέ περίπτωση σύρραξης μέ τέτοια δήλωση από Πρόεδρον Ψευδοδημοκρατίας;….. Ίσως αυτόν νά ήθελε….. τά συμπεράσματα ιδικά σάς….. Δέν ωμιλώ μέ κακία αλλά μέ αντικειμενικότητα. Δέν έχουν δικαίωμα νά θυμώνουν μαζύν μού τά διάφορα κομματόσκυλα άς θυμώσουν μέ τήν αναισθησία τούς έναντι τής συνειδήσεως τούς….. Καί νά ισχύει αυτόν οπού δήλωσε, δέν τό δηλώνεις δέν σκοτώνεις τήν ελπίδα, τό θαύμα, τήν προσπάθεια, τούς Ακρίτες Εθνοφύλακες, τούς Καταδρομείς, τούς ΟΥΚ, τούς απλούς στρατιώτες, όλα τά σώματα στρατού. Δέν προσβάλλεις τούς αξιωματικούς…… Τί νά κάνωμεν θ’ αντέξουμε καί τούτον, τά αίσχιστα έγιναν κοινής συνισταμένης κυνικώς ψευδολογικά….. Τέτοια γινόντουσαν είς τό Ελληνοβυζάντιον καί είς τήν Αρχαία Ελλάδα….. Ποίοι τά κάνουν ποίοι είναι κρυφώς αναμεσίς μάς καί τό παίζουν όμοιοι μάς;;;;;……. Τούς γνωρίζετε.

Εγώ σέ συμβουλεύω νά πάρεις όπλον νά σκοτώσεις όσους σκοτώσεις καί άν δέν έχεις σωτηρία νά σκοτώσεις τίς γυναίκες καί τά παιδιά σού νά μήν τά βιάσουν έμπροσθεν σού καί νά μήν τά κάνουν γενίτσαρους. Νά μήν διαιωνισθεί τό αίμα σού είς τό μιαρόν ψευδοέθνος τής ανθρωποσυλλογής, τού σκλαβοπάζαρου, τής δουλοπρέπειας, τής ατίμασης εφ’ όλης τής ύπαρξης!

Τά κατεχόμενα εδάφη τής Κύπρου γέμισαν μέ κουβαλητούς από μωαμεθανικές χώρες τού Καυκάσου. Οί Εξισλαμισμένοι Ελληνοκύπριοι ψευδοαποκαλούμενοι σέ Τουρκοκύπριους όπως ψευδώς αποκαλούν Τουρκογενείς όλους τούς Καυκάσιους Μωαμεθανούς καί πολλοί τό πίστευσαν, είναι απελπισμένοι, αγανακτισμένοι, απογνωσμένοι. Αποκαλούν τούς κουβαλητούς οπού είναι όλοι νεαροί καί άνδρες «μαυρόκκελλους = μαυροκέφαλους». Δέν τούς θέλουν…..

Καί γνωρίζετε διατί τούς έφεραν νά φυτοζωούν είς τά κατεχόμενα ελληνοκυπριακά εδάφη; Τούς είπαν όταν γίνει πόλεμος ό,τι αρπάξετε, σπίτια, αυτοκίνητα, παλάτια, γυναίκες, παιδιά είναι ιδικά σάς καί ύστερα θά τά λένε όλ’ αυτά τουρκικά! Βεβαίως υπάρχουν καί κάποιοι Εξισλαμισμένοι Ελληνοκύπριοι μέ τό ίδιον σκεπτικόν. Ένας οπού εργαζώταν σέ οικοδομές είς τήν Αγία Νάπα είπε είς τόν ιδιοκτήτη γελώντας: «ωραίον αυτοκίνητον έχεις, όταν θά γίνει πόλεμος θά τό έχω υπόψιν μού νά τό πάρω»….. Ξυπνάτε, αφυπνειστείτε, τά ίδια θέλουν νά κάνουν είς τά ελληνικά νησιά καί κάθε ελληνικόν έδαφος….

Κάποιος αρχαίος είπε πρέπει νά τιμωρρήσεις τούς εντός τών τειχών εχθρών πρίν νικήσεις τούς εκτός τών τειχών; Πώς αφού οί εντός μέ τούς εκτός είναι τό δίκτυον εξουσίας…. Αυτούς οπού ψηφίζουμε, γλείφουμε, ειδωλολατρεύουμε, σκεπτώμαστε καί πίνουμε καφέν είς τήν υγείαν τούς. Όλα τά σκατά μαζευμένα σ’ αυτόν τό Έθνος, τό Έθνος τού βόθρου, προπαθούν νά μαγαρίσουν τόν χρυσόν αλλά καί εντός βόθρων ό χρυσός είναι χρυσός καί έντός παλατιών τά αφοδεύματα εισίν αφοδεύματα.

Βάλτε γινάτι: δέν θά μάς νικήσουν, δέν θά μάς νικήσουν, δέν θά μάς νικήσουν. Κάντε αυθυποβολή…. ένατι τής μαζικής τηλεπιβολής καί τηλυποβολής τών μέσων μαζικής εξάρτησης καί τών κατ’ ιδίαν συμφεροντολόγων, χαζοψιττάκων (χαζοπαπαγάλων) καί μωρορηχόνοων.

Φίλε Νικόλα εκεί οπού γράφεις ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ στά Κατοχικά Νέα θά έπρεπε πλέον νά γράφει ΕΛΛΗΝΟΠΡΟΔΟΤΙΚΑ!!!!!

Αυτά καί Ό Θεός μαζύν μάς, η μοίρα μάς είναι ενωμένη, αδιάσπαστη καί όμοια…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
  1. ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΟ 3 ΜΟΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ! ΥΠΟΜΟΝΗ!!

  2. Γνωρίζω ότι θά γίνει μεγάλη σφαγή καί μαραζώνω αλλά έχω εμπιστοσύνη είς Τόν Τριαδικόν Θεόν, τό γνωρίζω ότι θά ελευθερωθεί, δέν γνωρίζω από πόσους στρατιώτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Μήνυμα Στεφανή σε Ακάρ: “Δεν φοβόμαστε την Τουρκία” – “Έτοιμοι για όλα τα σενάρια”

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία